De Londense slachtpartij en de Koran-witwas-leugen

Screenshot_31

(Door: Roelf-Jan Wentholt)

Na de islamitisch voorbeeldige hoofdafsnijderij in Londen steekt weer de gebruikelijke storm op van islamieten en westerse witwassers die gaan vertellen dat het hoofd afsnijden van een voorbijganger helemaal niet islamitisch is. De islamieten komen met hun tekstjes uit de heilige Koran, die handleiding voor roofmoordenaars, en de brave linksige verslaggevers leven zich helemaal in tot zo’n niveau dat je eigenlijk kan zeggen dat ze de islamieten het mes aanreiken om weer eens een hoofd af te snijden. Wat bezielt die mensen toch? In ieder geval worden ze niet gehinderd door enige kennis van zaken. Laat me een kleine poging doen hen te hulp te schieten.

De islamieten komen, onder meer op Twitter maar ook schaamteloos in de kranten, met het verweer dat in de Koran staat dat moorden helemaal niet mag. Zij halen dan graag het volgende Koran vers aan en geven dat als volgt weer:

Koran Hoofdstuk 5 vers 32:
“Als iemand een onschuldige persoon vermoordt is het alsof hij de hele wereld vermoordt en als iemand een leven redt is het alsof hij de hele wereld redt”.

De leugenachtigheid van de moslims wordt afdoende bewezen als we zien wat deze propagandisten en witwassers van het geloof van de vrede weglaten. Want het hele vers luidt:

Koran Hoofdstuk 5 vers 32:
“Om deze reden verkondigen wij voor de Kinderen van Israël dat iemand die een mens vermoordt om een andere reden [dan als straf voor] moord en voor het brengen van corruptie in het land, het zal zijn alsof hij de hele wereld vermoordde en wie een leven redt van een mens, het zal zijn alsof hij de hele mensheid heeft gered. Onze boodschapper komt al lang tot hen met duidelijke bewijzen [van Allahs superioriteit] maar later, hola! velen van hen werden verloren zonen van de aarde.”

Het is de typisch duistere Koran-taal, maar wat toch meteen in het oog springt en  bewust is weggelaten door de witwassers, is de voorwaardelijkheid. Er staat dat een bepaald soort moordenaars vrijuit gaat. Welke? Zij die moorden als vergelding voor moord en . . . . .  als bestraffing voor “het brengen van corruptie in het land”. Wat zou dat laatste betekenen? En wat moet er gebeuren met mensen die zich schuldig maken aan “het brengen van corruptie in het land”?

Dat lezen we meteen – ik zei: metéén – in het daaropvolgende vers. Het is vast toeval dat de islamitische apologeten dat vervolg weg laten, denkt u niet? Hier komt ie:

Koran Hoofdstuk 5 vers 33:

“De enige beloning voor hen die oorlog voeren tegen Allah en zijn Boodschapper en die corruptie in het land brengen zal zijn dat zij worden vermoord of gekruisigd, of dat hun handen en voeten aan tegengestelde zijdes worden afgehakt, of dat zij worden verbannen uit het land. Zo zullen zij in deze wereld vernederd worden en in het Hiernamaals wacht hen een vreselijk onheil”.

Goed, misschien moet ik nog toelichten dat ieder mens die niet buigt voor de islam wordt gezien als iemand die oorlog voert tegen Allah en dat iedereen die niet buigt voor Allah en zijn profeet daardoor “corruptie brengt in het land”. Het enige dat de hoofdafsnijders blijkens dit pracht vers uit de Heilige Koran*** verkeerd hebben gedaan, is dat zij de soldaat hadden moeten kruisigen. Maar dat vergde misschien in het huidige tijdsgewricht nog te veel voorbereiding en daardoor zou er aan een dergelijke actie ook een zeker afbreukrisico kleven. Maar die risico’s worden steeds kleiner dus een kruisiging zit er óók aan te komen en doet zich al wel voor in de streken waar de moslims helemaal zichzelf kunnen zijn..

Wat een wereld!
En herinner je vooral David Cameron:
“De aanslag in Londen is een verraad aan alle moslims.”
Ze zijn echt gek.

_________________________

*** Zo sprak de grote verlichte leider van het vrije Westen, Barack Hoessein Obama, de nobele president van de Verenigde Staten over de Koran als “the Holy Quran” tijdens zijn beroemde toespraak in Cairo in 2009.

(Voor strekking en inhoud van bovenstaande ben ik dank verschuldigd aan Robert Spencer.)

Screenshot_32

Jammer dat het Duits is en geen Engels. Dankzij Saoedi-Arabië gratis te verkrijgen! Nou ja, gratis: van het oliegeld dat de Westerling zelf heeft opgehoest

Door:

Roelf-Jan Wentholt

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Verrijking", Appeasement, Censuur, Dhimmitude, Elite, Hypocrisie, Islam, islamofascisme, Jihad, koran, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, mainstream-media, Moslims, Naïviteit, nieuw fascisme, Overheid, politici, Sharia, Socialisten, Taqiyya, Terrorisme, Westen. Bookmark de permalink .

13 reacties op De Londense slachtpartij en de Koran-witwas-leugen

 1. Hans zegt:

  Ik moest 2x kijken, er staat ‘LIES’ -> LEUGENS boven die add’. Later zag ik dat het Duits was, ‘LEZEN’.
  Maar het is een mooie add zo voor de Engelsen. Leuke, zeer ware speling van de taal…

  Like

 2. Jean zegt:

  Laten we nu eens asap een definitief einde maken aan die barbaarse rotzooi op ons Europees grondgebied, laten we het overal uitschakelen, verbieden én wegjagen incl. die haatzaaiende soepjurken en baardapen. De achterlijkheid, barbaarsheid, gewelddadigheid én nutteloosheid van die waanzin is nu toch wel overduidelijk bewezen door die dagelijkse slachtpartijen gepleegd door gewetenloze moordenaars.
  Elke politieker die deze achterlijke gewelddadige barbaarse waanzin nog blijft verdedigen MOET politiek uitgeschakeld worden ter voorkoming van nog meer ellende en barbaarse waanzin ons opgedrongen door onbekwame zwaar dementerende idioten.

  Like

 3. De Britse premier Cameron doet net of de rest van de moslims vredelievend zijn op die twee na dan… inderdaad als je je ogen gesloten houdt!!! Zulke walgelijke leiders komen zichzelf wel tegen en ontlopen hun straf niet. “Want wie het goede doet die het goede ontmoet, maar wie het slechte doet die het slechte ontmoet!” Maar ja, toegegeven, dat het ik ook weleens gezegd van Job Cohen. En die is nog steeds extreem Links… die heeft het nog steeds over al die ‘zielige’ moslims! Die in feite ons alleen maar gewelddadig willen onderwerpen omdat ze ons inferieur (minderwaardig, ondergeschikt) achten.

  Like

 4. Theresa Geissler zegt:

  Complimenten voor je artikel, Roelf-Jan! Ja, ze liegen. Over alles. Ze hebben van het liegen een tweede natuur gemaakt en denken, dat we er nog intrappen óók. Nou ja, ere wie ere toekomt: Wat de linkse kerk betreft hebben ze natuurlijk gelijk. Die nemen elke leugen gretig over, dolblij als ze zijn, het ‘goedmensengevoel’ afdoende te kunnen voeden. En dan te bedenken dat elk volwassen mens, links of rechts, de ander van tijd tot tijd waarschuwt, ‘zich geen rad voor ogen te laten draaien.’ Maar niet hierbij, hoor, néé, niet hierbij. De linkse kerk niet.
  Er zullen, denk ik, in alle steden diverse onlusten moeten uitbreken, ontelbare personen midden op de openbare weg moeten worden afgeslacht en de straten overgoten moeten worden met bloed, eer de LK mísschíen nog eens gaat toegeven, dat er met die vredelievende Islam íets meer aan de hand is, dan die lieve moslims toegeven. Alleen is het dan al te laat. Want: Hoe zei L. de Jong het destijds ook al weer in ‘De Bezetting’? Juist ja, zó:
  Getallen, getallen, wat zeggen zij? Ieder van hen was een mens…..
  Dàt is de waarheid, waar niemand onderuit kan. De Waarheid. Opponent van de Takiyya.

  Like

 5. luckybee zegt:

  Mischien moet ik gewoon soera 8 in het geheel hier opplakken!!Daar staat bijna alles drin wat jihad betekent.
  8. De Oorlogsbuit (Al-An’faal)

  Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 75 strofen.

  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

  1. Zij vragen u omtrent de oorlogsbuit. Antwoord: “De oorlogsbuit behoort aan Allah en de boodschapper. Vreest daarom Allah en regelt (uw geschillen) onderling inschikkelijk en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper als gij gelovigen zijt.”

  2. Ware gelovigen zijn slechts degenen wier hart vol vrees klopt, wanneer de naam van Allah wordt genoemd en wanneer Zijn tekenen hun worden voorgelezen, doet dit hen in geloof toenemen en op hun Heer vertrouwen.

  3. Die het gebed houden en van hetgeen, waarmede Wij hen hebben voorzien, mededelen,

  4. Dezen zijn de ware gelovigen. Voor hen zijn graden bij hun Heer, vergiffenis en een waardige voorziening.

  5. Toen uw Heer u in waarheid van uw huis deed weggaan, was een gedeelte van de gelovigen er afkerig van.

  6. Zij redetwistten met u over de waarheid nadat deze was bekend gemaakt alsof zij zienderogen tot de dood werden gedreven.

  7. En toen Allah u één der twee partijen beloofde dat zij de uwe zou zijn, wenstet gij, dat de partij zonder wapenen de uwe zou worden, maar Allah wilde door Zijn Woorden de waarheid bevestigen en de levenswortel der ongelovigen afsnijden.

  8. Opdat Hij de waarheid mocht bevestigen en de leugen teniet mocht doen, ofschoon de schuldigen er afkerig van zijn.

  9. Toen gij de hulp van uw Heer afsmeektet en Hij u antwoordde: “Ik zal u met duizend engelen helpen die elkander opvolgen.”

  10. Allah gaf het slechts als verblijdend nieuws en opdat uw hart daardoor mocht worden gerustgesteld. Want hulp komt alleen van Allah; voorzeker, Allah is Almachtig, Alwijs.

  11. Toen Hij slaap over u deed komen als beveiliging van Hem en water van de wolken over u nederzond, opdat Hij u daardoor mocht reinigen en het vuil van Satan van u mocht verwijderen en opdat Hij uw hart mocht sterken en u mocht doen volhouden.

  12. Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.”

  13. Dit is, omdat zij zich tegen Allah en Zijn boodschapper hebben verzet. En wie tegen Allah en Zijn boodschapper strijdt, (wete) Allah is voorzeker streng in vergelding.

  14. Dat is (uw straf), ondergaat haar daarom en weet dat er voor de ongelovigen de straf van het Vuur is.

  15. O, gij die gelooft, wanneer gij degenen die niet geloven, op u af ziet komen wendt hun dan niet uw rug toe.

  16. En wie op die dag zijn rug toekeert, tenzij hij voor het gevecht manoeuvreert of om plaats te nemen bij een andere groep, doet inderdaad de toorn van Allah over zich komen en de hel zal zijn tehuis zijn en dat is een slechte verblijfplaats.

  17. Gij dooddet hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde. En gij wierpt niet toen gij wierpt, maar Allah was het die wierp, opdat Hij de gelovigen een grote gunst van Zich mocht bewijzen. Voorzeker, Allah is Alhorend, Alwetend.

  18. Dit (geschiedde) en voorzeker is Allah degene, Die het plan van de ongelovigen verijdelt.

  19. Als gij een oordeel zoekt, dan is het oordeel reeds tot u gekomen. En als gij ophoudt, zal het beter voor u zijn, maar als gij terugkeert, zullen Wij ook terugkeren. En uw partij zal u in het geheel niet baten hoe talrijk zij ook moge zijn en Allah is voorzeker met de gelovigen.

  20. O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en wendt u niet van hem af, terwijl gij hoort.

  21. En weest niet zoals degenen, die zeggen: “Wij horen,” maar zij horen niet.

  22. Voorzeker, erger dan de beesten zijn in de ogen van Allah de doven en de stommen die niet willen begrijpen.

  23. Als Allah enig goed in hen had ontdekt, zou Hij hen voorzeker hebben doen horen. En als Hij hen zou hebben laten horen hadden zij zich in afkerigheid afgewend.

  24. O, gij die gelooft, geeft gehoor aan Allah en de boodschapper wanneer Hij u roept, opdat Hij u leven moge geven en weet, dat Allah tussen een man en zijn hart komt en dat Hij het is tot Wie gij zult worden vergaderd.

  25. En behoedt u voor het onheil, dat niet alleen degenen, die onder u kwaad doen zal treffen. En weet, dat Allah streng is in het straffen.

  26. En gedenkt, toen gij weinigen waart en zwak werd geacht in het land en toen gij vreesdet, dat de mensen u weg zouden voeren, hoe Hij u beschermde en sterkte met Zijn hulp en u voorzag van goede dingen, opdat gij dankbaar mocht zijn.

  27. O, gij die gelooft, weest Allah en de boodschapper niet ontrouw en weest niet ontrouw aan het u toevertrouwde tegen beter weten in.

  28. En weet, dat uw bezittingen en uw kinderen slechts een beproeving zijn en dat voorzeker bij Allah een grote beloning is.

  29. O, gij die gelooft, als gij Allah vreest zal Hij u een onderscheiding verlenen en uw tekortkomingen voor u bedekken en u vergeven; Allah is Heer van grote Genade.

  30. Toen smeedden de ongelovigen tegan u plannen, opdat zij u gevangen mochten nemen of doden of verbannen. En zij maakten plannen en Allah maakte plannen en Allah is het best in staat plannen te verijdelen.

  31. En wanneer Onze verzen worden voorgelezen aan hen, zeggen zij: “Wij hebben het gehoord. Als wij willen kunnen wij gewis iets dergelijks uiten. Dit zijn niets dan fabelen der ouden.”

  32. En toen zij zeiden: “O Allah, als dit inderdaad de waarheid van U is, doe dan stenen uit de hemel over ons regenen of geef ons een (andere) smartelijke straf.”

  33. Maar Allah zal hen niet straffen zolang gij onder hen zijt noch zal Allah hen straffen indien zij om vergiffenis vragen.

  34. Waarom zal Allah hen niet straffen, wanneer zij de mensen beletten de heilige moskee binnen te gaan en er geen bewakers van zijn? De bewakers er van zijn alleen de godvruchtigen, maar de meesten hunner beseffen het niet.

  35. En hun gebed in het Huis (de Kaaba) is niet anders dan fluiten en klappen in de handen. “Ondergaat daarom de straf omdat gij placht te verwerpen.”

  36. Voorzeker, de ongelovigen besteden hun rijkdommen om anderen van de weg van Allah af te leiden. Zij zullen doorgaan ze te verspillen maar daarna zullen zij spijt hebben en worden overwonnen. En zij die verwerpen zullen in de hel worden verzameld.

  37. Zodat Allah de bozen van de goeden moge scheiden en de bozen bij elkander moge drijven en hen allen tezamen moge ophopen en hen dan in de hel moge werpen. Dit zijn de verliezers.

  38. Zeg tot degenen die niet geloven, dat als zij ophouden (u te vervolgen), hetgeen voorby is hen zal worden vergeven en indien zij er weer in vervallen, voorwaar, dan is er akeeds het voorbeeld van vroegere volkeren.

  39. En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. Maar als zij ophouden dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij doen.

  40. En als zij terugvallen weet dan, dat Allah uw Beschermer is, een uitstekende Beschermer en een uitstekende Helper.

  41. En weet, dat wat gij ook als buit neemt, er een vijfde van voor Allah, de boodschapper, de verwanten, de wezen, de armen en de reiziger is, – indien gij in Allah gelooft en in hetgeen Wij aan Onze dienaar op de dag der onderscheiding nederzonden, de dag waarop de twee legers elkander ontmoetten. En Allah heeft macht over alle dingen.

  42. Toen gij op de nabijzijnde kant waart en zij zich op de andere zijde bevonden en de karavaan beneden u was; en indien gij een onderlinge afspraak hadt gemaakt, zoudt gij ten opzichte van die afspraak zeker (van mening) hebben verschild. Maar (dit gebeurde) zodat Allah hetgeen gedaan moest worden tot stand zou brengen, zodat hij die zou omkomen door een duidelijk teken zou sterven en dat hij die zou leven door een even duidelijk teken zou blijven leven. En voorzeker, Allah is Alhorend, Alwetend.

  43. Gedenk de tijd toen Allah hen (de vijanden) in uw ogen als weinigen toonde; had Hij hen u als velen getoond, dan zoudt gij voorzeker hebben geweifeld en met elkander over de zaak getwist; maar Allah bewaarde u; voorzeker, Hij heeft volle kennis over hetgeen in het innerlijk is.

  44. En toen Hij hen in de tijd van uw ontmoeting als weinigen in uw ogen deed voorkomen en u als weinigen in hun ogen deed voorkomen, zodat Allah hetgeen gedaan moest worden tot stand mocht brengen. En tot Allah worden alle dingen teruggebracht.

  45. O, gij die gelooft, blijft standvastig wanneer gij een leger (van ongelovigen) ontmoet en gedenkt Allah vaak, opdat gij moogt slagen.

  46. En gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en redetwist niet met elkander, anders zult gij laf worden en uw kracht zal vergaan. En weest geduldig, voorzeker Allah is met de geduldigen.

  47. En weest niet zoals degenen die pochend uit hun huizen kwamen om door de mensen te worden gezien en om anderen van het pad van Allah af te leiden; en Allah omvat al hetgeen zij doen.

  48. Toen deed Satan hun hun daden schoon schijnen en zeide: “Niemand onder de mensen zal deze dag de overhand over u hebben want ik ben uw metgezel.” Maar toen de twee legers elkander in het zicht kwamen, wendde hij zich af en zeide: “Voorzeker, ik heb niets met u uitstaande, waarlijk, ik zie wat gij niet ziet, ik vrees Allah en Allah is streng in het straffen.”

  49. Toen de huichelaars en degenen in wier hart een ziekte is, zeiden: “Hun (Moslims) geloof heeft dezen bedrogen.” Maar wie zijn vertrouwen in Allah legt: voorzeker Allah is Almachtig, Alwijs.

  50. O, hadt gij het slechts kunnen zien, wanneer de engelen de ziel der ongelovigen wegnemen, hun gezicht en hun rug treffende: “Ondergaat de straf van het branden.

  51. Dit komt door hetgeen uw handen hebben gewrocht; Allah is in het geheel niet onrechtvaardig voor Zijn dienaren.”

  52. Zoals het volk van Pharao en degenen die vóór hen waren; zij verwierpen de tekenen van Allah, daarom strafte Allah hen voor hun zonden. Voorzeker, Allah is Machtig, Streng in het straffen.

  53. Dit is omdat Allah nooit een gunst die Hij een volk heeft bewezen zal veranderen totdat zij, wat in hun hart is, veranderen. En voorzeker Allah is Alhorend, Alwetend.

  54. Zoals het volk van Pharao en degenen, die vóór hen waren; zij verloochenden de tekenen van hun Heer daarom vernietigden Wij hen voor hun zonden. En Wij verdronken het volk van Pharao want zij waren allen onrechtvaardig.

  55. Voorzeker, in de ogen van Allah zijn zij, die (de waarheid) verwerpen erger dan beesten want zij willen niet geloven:

  56. Degenen met wie gij een verbond sluit, daarna schenden zij dit verbond telkens weer en zij vrezen niet.

  57. Als gij hen in de oorlog ontmoet, jaagt dan degenen die achter hen zign vrees aan wegens hen, opdat zij er lering uit mogen trekken.

  58. En als gij ontrouw van een volk vreest verstoot hen dan op gelijke wijze. Voorzeker, Allah heeft de ongelovigen niet lief.

  59. En laat de ongelovigen niet denken dat zij een voorsprong hebben. Voorzeker, zij kunnen Ons niet ontkomen.

  60. En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmede gij de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet kent, doch die Allah kent, moogt afschrikken. En wat gij ook voor de zaak van Allah besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.

  61. En als zij tot vrede neigen, neigt u er dan ook toe en legt uw vertrouwen in Allah. Voorzeker Hij is Alhorend, Alwetend.

  62. En als zij u willen bedriegen is Allah voorzeker (als Helper) toereikend voor u. Hij is het, Die u heeft versterkt met Zijn hulp en met die der gelovigen,

  63. en Hij heeft hun harten verenigd. Indien gij al hetgeen op aarde is had besteed, kondet gij hun harten niet hebben verzoend, maar Allah heeft hen verenigd. Voorzeker, Hij is Almachtig, Alwijs.

  64. O profeet, Allah is toereikend voor u en voor diegenen der gelovigen die u volgen.

  65. O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen.

  66. Maar nu heeft Allah uw last verlicht, want Hij weet dat er zwakheid in u is. Als er daarom honderd uwer zijn die standvastig zijn, zullen zij tweehonderd overweldigen en als er duizend uwer zijn zullen zij door het gebod van Allah twee duizend overwinnen. En Allah is met degenen die standvastig zijn.

  67. Een profeet kan geen gevangenen maken voordat hij tot geregeld vechten in het land komt. Gij wenst de goederen van deze wereld terwijl Allah het Hiernamaals voor u wenst. En Allah is Almachtig, Alwijs.

  68. En indien er geen gebod van Allah was geweest zou u voorzeker een grote rampspoed zijn overkomen voor hetgeen gij naamt.

  69. Eet van de buit die gij ontvangt als wettig en goed en vreest Allah. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

  70. O profeet, zeg tot de gevangenen die in uw handen zijn: “Als Allah enig goed in uw hart vindt, zal Hij u beter geven dan hetgeen van u is weggenomen en zal Hij u vergeven”. Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

  71. Maar als zij voornemens zijn u ontrouw te worden, zijn zij reeds voorheen Allah ontrouw geweest, daarom gaf Hij u macht over hen. Allah is Alwetend, Alwijs.

  72. Voorzeker, degenen die hebben geloofd en hun huizen verlieten en met hun bezittingen en hun persoon voor de zaak van Allah hebben gestreden en degenen die schuilplaats verstrekten en hielpen, zijn vrienden van elkander. Maar degenen die geloven en die hun huizen niet verlieten, gij zijt in het geheel niet verantwoordelijk voor hun bescherming tenzij zij hun huizen verlaten. Maar als zij hulp inzake het geloof zoeken dan is het uw plicht hen te helpen behalve tegen een volk, met hetwelk gij een verbond hebt. Allah ziet, wat gij doet.

  73. De ongelovigen zijn vrienden van elkander. Als gij niet ingrijpt zal er onheil en grote wanorde in het land komen.

  74. En degenen die geloven en hun huizen verlaten en die streden voor de zaak van Allah en degenen die hun schuilplaats verstrekken en hen helpen zijn de ware gelovigen. Er is voor hen vergiffenis en een waardige voorziening.

  75. En degenen die naderhand zullen geloven en hun huizen verlaten en tezamen met u strijden, zullen tot u behoren; en bloedverwanten staan nader tot elkander in het Boek van Allah. Voorzeker, Allah is de Oerkenner van alle dingen.

  Like

 6. lucky9 zegt:

  Luckybee,
  Ik vond Sura 9 veel meer toepasselijk terzake.
  Bovendien vindt men hier een kaleidoscoop die nog meer to the point is: http://antivenin.blogspot.nl/

  Like

 7. G.Deckzeijl zegt:

  On topic! Twee afbeeldingen met daarop duidelijk leesbaar het Duitse woord Lies.
  Maar dat kan ook op z’n Engels gelezen worden en dan sluit ’t naadloos aan op de
  inhoud van dat eeuwenoude, verzonnen VOD.
  http://www.ex-moslims.nl
  (alleen voor liefhebbers…) http://tinyurl.com/cwh2agd

  Like

 8. Heleen zegt:

  Gisteren op Canvas, terzake (aflevering 99)

  http://www.canvas.be/programmas/terzake/server1-4fb24d04:13d7c2bafba:-3ba6?guid=224160#page_top

  De Woolwichmoord
  Een bizar verhaal: Twee mannen van Nigeriaanse afkomst steken een Engelse militair neer in Londen en een van hen geeft nadien commentaar voor de camera. Het motief zou religieus zijn. Annelies Beck is in Woolwich en sprokkelde daar reacties. Ze volgde het verhaal op de voet op en geeft ons live de laatste updates.
  Islam en radicalisering in Brussel
  Bilal Benyaich brengt een boek uit over ‘Islam en radicalisering bij Marokkanen in Brussel’. Hij voerde gesprekken en polste naar reacties binnen de Marokkaanse milieus. Hij reageert ook op het voorval in Londen.

  Like

 9. Joannes den Hollander zegt:

  De ex moslims die nu voor hun leven vrezen hebben een boekje open gedaan:
  http://www.exmoslim.org/

  Erg verhelderend

  Like

 10. TP zegt:

  Pollitci, commentatoren, Mohammedanen, presentatoren, dhimmies, zij allen struikelen over elkaar te verklaren, dat dit niets met de islam te maken heeft.
  Hetgeen natuurlijk niet nodig zou zijn, als dit niets met de islam te maken zou hebben.
  Dus zij trachten vooral zichzelf te overtuigen…

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s