De euromisleiding van Wouter Koolmees

Screenshot_5

Wouter Koolmees…ook D´66

In het speciaal uitgegeven pamflet in april dit jaar door zijn partij D’66 stelt Wouter Koolmees dat een terugkeer naar de gulden een dure en riskante operatie is. Zoals zo vaak grossiert D’66 en haar partijleden in pseudo-economische retoriek. Ik zal deze voor iedereen stuk voor stuk pareren met de werkelijke economische feiten.

Hier zijn de aannames van Wouter Koolmees in het pamflet en mijn antwoorden hierop:

Aanname Koolmees

Volgens het Kamerlid zou Nederland op de korte termijn forse verliezen moeten nemen als de euro wordt afgeschaft, vanwege de investeringen van Nederlandse banken en pensioenfondsen in het buitenland. Ook zou de handel binnen de Eurozone terugvallen.

Economische realiteit

De euro hoeft niet te worden afgeschaft, maar kan gewoon verder fungeren als een reservemunt binnen de EU. De lidstaten kunnen terugkeren naar hun eigen munt, maar de EU-handel kan gewoon voortgang vinden via deze reservemunt; we hebben dit tevens gehad tussen 1979 en 1992, toen de ECU (European Currency Unit) van kracht was, maar vanwege de rigide bandbreedtes van het EMS (Europees Monetair Stelsel) toentertijd is de ECU uiteindelijk ter ziele gegaan. De investeringen in de aangesloten lidstaten blijven normaal gehandhaafd in de reservemunt en de handel kan gewoon doorgaan. De lidstaten zijn dan wel gedwongen om hun eigen munten in waarde aan te laten passen binnen deze vernieuwde ECU. Voorbeelden van deze aanpassing c.q. devaluatie zijn Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland en Slovenie.

Aanname Koolmees

Koolmees daarentegen refereert aan onderzoeken waaruit blijkt dat de verliezen voor Nederland bij terugkeer naar de gulden alleen maar oplopen, zelfs als Nederlandse leningen en garanties aan noodlijdende landen niet worden terugbetaald.

Economische realiteit

Helaas benoemt Koolmees niet de onderzoeken waar hij aan refereert, maar een terugkeer naar de gulden betekent geen grotere verliezen dan we nu al hebben. Simpelweg, omdat het ESM-mechanisme kan worden afgeschaft. Dat scheelt sowieso €40 miljard en wat er nog meer in het verschiet ligt in de (nabije) toekomst. Er is geen enkele garantie met de euro dat we deze leningen ooit nog terugbetaald krijgen, daar de uitstaande leningen aan landen zijn gegeven die economisch failliet zijn. We hebben vorig jaar kunnen zien dat er een afstempeling had plaatsgevonden van de schulden aan Griekenland. De andere landen zullen ongetwijfeld volgen. Dat geld zijn we daarom kwijt, hoezeer D’66 en Koolmees denken dat we ooit nog worden terugbetaald. Dat is een geloof in sprookjes net als Jan Kees ´we gaan er lekker aan verdienen´ de Jager ooit had .

 Aanname Koolmees

Volgens Koolmees is de ‘eurocrisis’ in Europa niet te wijten aan de euro, maar aan de financiële crisis die ontstond in 2008. Andere factoren zijn het zwakke bankwezen in Europa, sterk gestegen overheidsschulden en begrotingstekorten en een gebrek aan groei en concurrentie in de Europese economieën. Uiteindelijk wil D66 daarom meer macht neerleggen bij Brussel, om het financieel-economisch beleid te versterken en de kracht van Europa als economisch blok te vergroten.

Economische realiteit

De eurocrisis is geen gevolg van de financiële crisis, maar vormt een vast onderdeel daarvan, in feite is de eurocrisis veel erger dan de financiële wereldcrisis, omdat deze munt nooit de acceptatie heeft gekend die andere valuta zoals de dollar, yen, yuan etc. wel hebben. De grote zwakte en het hiaat van de euromunt zijn er omdat de valuta een geopolitieke achtergrond ontbeert en niet kan stoelen op een eenduidig financieel-economisch systeem. De eurozone heeft namelijk niet één economisch stelsel. maar vijf verschillende, welke allemaal zijn gefundeerd op een eigen cultureel-historische basis. Dat te ontkennen is ronduit naïef en getuigt niet van een gedegen inzicht.

De bankproblematiek en begrotingstekorten hebben hun oorzaak in de verschillende opvattingen van de collectivistische overheden die Europa rijk is. De eurozone heeft deze opvattingen niet alleen geaccepteerd, maar ronduit gestimuleerd met het kunstmatige rentebeleid van de ECB en nooit ingegrepen wanneer landen de oorspronkelijke regels tot toetreding aan hun laars hadden gelapt, waaronder Duitsland en Frankrijk. Het bankwezen stond onder toezicht van de lokale centrale banken, maar die hebben hierin totaal gefaald. Om deze taak over te laten nemen door een nog grotere centrale bank (ECB) is vragen om nog grotere problemen, omdat het falen dan vele malen wordt verergerd (de VS met hun Federal Reserve, SEC en CFTC lijden aan hetzelfde euvel). Het is eenvoudigweg ontzettend kortzichtig om deze entiteit heel veel macht te geven en de financiële soevereiniteit over te dragen aan zo’n instituut. De kracht van Europa ligt juist in de diversiteit en de individuele eigenschappen van de landen zelf. In plaats van nog meer macht over te dragen aan Brussel zouden we juist meer macht moeten terughalen uit Brussel. Dat zou getuigen van een echt liberaal en politiek soeverein beleid.

Aanname Koolmees

Koolmees betreurt het dat dit niet al is gebeurd bij de oprichting van de euro: “D66 had harder moeten vasthouden aan de ideeën over Europese integratie. En we hadden er meer bovenop moeten zitten toen landen als Frankrijk en Duitsland zich niet aan de begrotingsafspraken hielden.”

Overigens bestaat volgens Koolmees ook met de huidige extra maatregelen, zoals de invoering van een zogenaamde ‘supercommissaris’ om de begrotingen in de gaten te houden, het risico nog steeds dat de afgesproken regels worden geschonden. “Maar dat zou het vertrouwen in de markten enorm schenden.”

Economische realiteit

Hierin heeft Koolmees wel een valide punt, maar hij is opnieuw bijzonder naïef om te denken dat de gevestigde belangen in Duitsland en Frankrijk zullen luisteren naar een relatief klein land als Nederland. We weten allemaal dat de EU een uitvloeisel is van het Frans-Duitse pact dat na de Tweede Wereldoorlog werd gesloten via diverse verdragen. Alle andere lidstaten moeten zich gewoon houden aan deze realiteit. Iets anders beweren zou een ontkenning van de werkelijkheid betekenen. De voorgestelde ´supercommissaris´ hebben we al en hij heet Olli Rehn, maar zoals gewoonlijk botst hij ook op tegen de belangen van de twee voornoemde landen. Als voorbeeld, Frankrijk heeft twee jaar gekregen om zijn begroting op orde te brengen, Nederland daarentegen maar een jaar. Dat geeft te denken en zo’n supercommissaris zal hier niet tegen in druisen als hij zijn baan wil behouden. Dus alweer wishful thinking.

Aanname Koolmees

D´66 wil dat Nederland de begroting zo snel mogelijk op orde krijgt. Hoewel er economen zijn die zeggen dat hierdoor de tegenstelling in concurrentievermogen tussen de noordelijke en zuidelijke eurolanden alleen maar toeneemt, bestrijdt Koolmees dit.

“Dat zou waar zijn als de eurolanden alleen binnen de Europese Unie handel met elkaar dreven. Maar als je kijkt naar een land als Duitsland, gaat een groot deel van de export juist naar China. Daarom klopt deze theorie niet.”

Economische realiteit

Natuurlijk moet Nederland zorgen dat de begroting op orde komt, daar zijn vele oplossingen voor, echter dat is een nationaal probleem en geen Europese. De tegenstelling in concurrentievermogen kan alleen worden opgeheven als de minder concurrerende landen terug kunnen keren naar de eigen munt, zodat zij eenmalig kunnen devalueren om hun economieën weer op orde te brengen. Nu vanwege de rigide euro en met een bandbreedte van nul is dat onmogelijk en zullen deze landen langzaam maar zeker verder de afgrond in glijden. Uiteraard is dat zeker niet in het belang van Nederland, want dan drogen onze exporten naar de hoge schuldenlanden voor decennia op met als consequentie een drastische afname in onze welvaart.

Op dit moment is ca. 50% van de jeugd werkloos in deze landen, men zegt weleens dat de jeugd de toekomst heeft, maar niet deze jeugd in de eurozone. Het is als het ware een levende hel voor hen geworden, allemaal mede dankzij de misleiding van mensen als Koolmees en partijen als D’66.

Als conclusie kan men evenwel stellen dat een behoud van de huidige eurozone een desastreuze uitwerking zal hebben op alle economieën van de aangesloten lidstaten. Ook die van Nederland. Derhalve is de gedachte van de PVV om de huidige eurozone-opzet te verlaten en een eigen munt in te voeren de enige realistische gezien de omstandigheden.

(Albert Spits is in het dagelijkse leven pensioenfondsconsultant, alsmede vermogensadviseur. Hij is expert op het gebied van de Oostenrijkse School voor Economie en langjarige economische cycli.)

Bron:

http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/05/120908/

Auteur: Albert Spits

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in EU, euro, Eurocrisis, Nederland. Bookmark de permalink .

13 reacties op De euromisleiding van Wouter Koolmees

 1. bobzelf zegt:

  Hear , hear en wat D66 betreft ????
  Daar zit zelfs niet iemand die ik mijn hond wil laten dekken !
  I rest my case !!

  Like

 2. luckybee zegt:

  Ik heb geen verstand van de financen, maar het bleek dat het Rhijngoud van de Nibelungen hier bij ons moeten liggen, dat betekent dat wij nooit Failiet kunnen gaan, wat er ook gaat gebeuren.En helemaal als wij weten dat God met ons is.

  Like

 3. Anneke zegt:

  WEER een bewijs dat men in de politieke regionen en achter de (pikzwarte) schermen helemaal….in de broek schijt van angst. Meer en meer ongenoegen bij het volk, brengt meer (frustratie en angst) zweetparels op de voorhoofden van de politiek -,financieel – en economische GRAAI-malloten. Feitelijk WEET MEN ZICH GÉÉN RAAD meer. Dóór paniek-gevoelens en – reactie’s (die nog steeds toenmend zijn) worden er de laatste maanden (en werden zeer zeker de afgelopen twee -, drie jaar) meer en meer foute besluiten genomen. Het volk (wereldwijd) wordt nòg meer bedrogen, maar de veroorzakers komen straks van een nòg ‘kouwere kermis thuis’. Boeten zullen ze zeker, aan de ‘schandpaal’ zullen ze ‘hangen’. Observeer dit tuig goed, tijdens een interview en je ziet hoe onzeker ‘ze’ worden en dus kribberiger….!!!/!!! Deze fysieke houding ‘spreekt boekdelen’.

  Like

 4. Tom Hendrix zegt:

  De hele opzet van de EU was al volledig FOUT. De EU is gewoon een COMMUNISTISCH GEDROCHT, en dat wil deze LULHANNES van D66 natuurlijk niet waar hebben. Het enige waar deze waanzin toe zal leiden is de ondergang! Een grotere idiotie als de EU bestaat er niet! In de jaren ’90 van de vorige eeuw is al door veel deskundige economen voorspeld dat het mis zou gaan, maar de politieke nitwits zijn doorgegaan met deze waanzinnige gekte de EU en de Euro.
  Zelfs de oud leider van de Sowjet-Unie, Dhr. Gorbatsjow heeft gewaarschuwd toen hij letterlijk zei: ” Wij zijn gestopt met een waanzinnig experiment, en jullie voeren het in”.

  Like

  • bobzelf zegt:

   Yes, yes , Yes , met een treurig gezicht :
   WE WERE LIVING IN YOUR FUTURE , BUT IT DID NOT WORK !!!!

   Like

  • Rudi zegt:

   Ik zag de naam. Ik zag de foto. Ik las het artikel.
   En besloot meteen dat ik deze koolmees niet in mijn tuin wil hebben.

   Ik pik er even een zin uit: “Uiteindelijk wil D66 daarom meer macht neerleggen bij Brussel, om het financieel-economisch beleid te versterken en de kracht van Europa als economisch blok te vergroten.”
   Het komt mij voor dat hoe meer macht er naar Brussel gaat, des te vaker zij die deze macht aan Brussel hebben overgedragen zich verschuilen achter “Ja maar, het moet van Brussel.” of “Het mag niet van Brussel.” of “Brussel legt ons dat op.”
   Je ziet het ook in België, hier heet het dan “Europa”. De huidige generatie politici wil duidelijk wel de lusten van het pluche, maar niet de verantwoordelijkheden.

   Het mag overigens een wonder heten dat er in Brussel nog geen EU-clown op het idee is gekomen om overal in Europa één enkele tijdzone te hanteren, zoals in China.

   Kortom, we worden geregeerd door LULHANNESEN.
   Met dank aan Tom Hendrix.

   Like

 5. Jade zegt:

  Natuurlijk, als we terug gaan naar de gulden, dan gaat het licht uit.
  Maar gelukkig bestaat er nog zoiets als kaarsen en zaklantaarns.

  Like

 6. louis-portugal zegt:

  Gerrit ik ben even gaan lezen bij Knack.
  Ik heb al eens eerder gezegd dat ik denk dat nog 5 jaar met de €uro erg lang is.
  Merkel heeft de Bankenunie ook al ter beoordeling naar Karlsruhe gestuurd.
  Voor mij een teken dat ze een alibi zoekt om hem tegen te houden.
  Over €urobonds heeft ze al gezegd dat ze daar niet aan zal meewerken.

  Jade als we terug gaan naar de gulden of eventueel guldenmark, dus EEN munt voor 4 of 5 gelijkwaardige landen zonder Franrijk uiteraard, zal het licht weer AANGAAN.

  Like

 7. Pieter Nokkio zegt:

  het stuk over Koolmees gaat per omgaande als mail naar de D66-Kamerfractie.
  Met uw aller welnemen, neem ik aan.

  Like

 8. Baksteen zegt:

  Koolmezen en D66, die hebben wel wat samen, dat gebungel aan een touwtje met aan elkaar genaaid eten.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s