Lodewijk Asschers integratienota: zelfs de sterke punten zijn zwak

Screenshot_38

(Door: Roelf-Jan Wentholt)

Gisteren veegde ik ze allemaal op een hoop: Obama, Cohen, Asscher. Lezer Marc Bouwman wees me op de integratiebrief van Asscher. En die ben ik dus gaan lezen. Dat blijkt een interesssante brief. Ik haal er drie cruciale passages uit:

Eerste passage uit de brief van Asscher:

“Het kabinet is zich ervan bewust dat veel mensen, zowel moslims als mensen met een niet-islamitische achtergrond, zich afvragen of een islamitische levenswijze wel te verenigen is met een westerse levenswijze. De toenemende zichtbaarheid van de islam in onze samenleving, de andere tradities en opvattingen, en de associatie met geweld en radicalisering hebben ertoe geleid dat mensen de islam als een bedreiging zijn gaan ervaren. Dat is weliswaar te begrijpen, maar tegelijk ook zorgelijk, omdat dit de samenhang en stabiliteit in de samenleving bedreigt. Het kabinet wil benadrukken dat de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging een groot goed is in ons land. Die vrijheid omvat alle godsdiensten; ook de islam.”

Wat mij hieraan stoort is dat Asscher het laat klinken alsof het de mensen zijn die de islam willen stoppen die de samenhang en stabiliteit in de samenleving bedreigen. Dat is de wereld op zijn kop. Het is de islam die samenhang en stabiliteit bedreigt. En het is de schaarse (godddank groeiende) groep goede en moedige burgers die zich hiertegen verzet. Is dit een politiek-correcte formulering  van Asscher voor de Bühne? Of meent Asscher werkelijk dat wij, de verdedigers van de Westerse waarden, gevaarlijk zijn? Omdat we de islam aanklagen!

Het tweede dat mij echt stoort op het niveau dat het me de keel uit begint te hangen is het beroep op de vrijheid van godsdienst. Beste Lodewijk Asscher, de islam erkent de vrijheid van godsdienst ABSOLUUT NIET. Dus die lui kunnen er ONMOGELIJK een beroep op doen. Hoe kan het dat dit niet allang tot alle hoofden van al onze bestuurders is doorgedrongen? Hoe kan dat? Tenhemelschreiende blindheid wordt hier weer getoond.

Tweede passage uit de brief van Asscher:

“Het kabinet bekommert zich expliciet om diegenen met een migrantenachtergrond die zich onder druk voelen staan van hun culturele of religieuze gemeenschap, die afstand willen nemen van hun geloof of die als homo of jonge vrouw bij uitstek de beklemming ervaren van groepsdruk.”

Hier laat Asscher weten dat het toch wel degelijk de islam is die bedreigt. Heel goed! Weliswaar in een boog geformuleerd om het te laten klinken alsof de bange meeloper-islamieten het eerste slachtoffer van de islam zijn. Dat zijn ze natuurlijk ook, in zekere zin. Alleen kiezen ze zelf voortdurend voor het meelopen. Ik moet de protesten van moslims die zich slachtoffer voelen van de islam nog zien. Het blijft daar juist altijd oorverdovend stil. Misschien voelen die meeloop-islamieten zich toch niet zo heel erg slachtoffer? Waar staan die mensen? Ik schreef een korte uiteenzetting over de goede en de slechte moslim en die kopieer ik voor het gemak hieronder.

Mijn verklaring over ‘goede’ en ‘slechte’ moslims:

“De goede moslim is de moslim die zijn leven baseert op Koran en Soenna en die er naar verlangt dat de hele wereld geregeerd zal worden door de Sharia. Zo’n moslim is in onze ogen een misdadiger. Geen twijfel over mogelijk.
Wie nu is een slechte moslim? De moslim die zich aan Koran en Soenna en Sharia niets gelegen laat liggen. Maar die laatste noemen wij nu juist een goede moslim.
Hoe te beoordelen wie er gelijk heeft? Dat is niet moeilijk. De misdadige moslim is de goede moslim want hij houdt zich nauwgezet aan de islamitische leer. Deze moslim kan op duizend gronden zijn misdadige gedrag vanuit Koran en Soenna en Sharia ´rechtvaardigen’.
Die slechte moslim, die wij dus ‘goed’ zouden noemen, kan NERGENS een tekst vinden in de Koran, Soenna of Sharia waarmee hij de pluralistische, democratische rechtsstaat kan verdedigen.
De goede moslim (de misdadiger) zal in ieder debat met de slechte moslim (die wij zo lief vinden) talloze teksten kunnen aandragen vanuit de Boeken van de islam om aan te tonen dat hij, de misdadiger, de goede moslim is.”

Het is heel goed denkbaar dat de meeloop-moslims alleen meelopen uit angst. Zij hebben daar goede redenen toe. Zij hebben gezien hoe het een grootheid als Ayaan Hirsi Ali verging. Zij weten dat een grote meerderheid van onze Tweede Kamer (waaronder de PvdA, de partij van Asscher) de meeloop-moslims gretig heeft verraden toen Femke Halsema met haar walgelijke motie kwam dat “het tegengaan van islamisering geen doelstelling van de regering is”. Het verraad van Halsema – en Cohen en Pechtold en Roemer – spande de kroon maar een eerbiedig bezoekje van hoofddoek-Beatrix aan streng islamitische landen doet natuurlijk ook zijn werk. Het verraad van de Nederlandse quasi-elite aan dissidente moslims en ex-moslims is overal. Herinneren we ons hoe Ehsan Jami door de PvdA behandeld werd? Meeloop-moslims zijn misschien nog niet zo dom. Zouden zij in deze omzichtig geformuleerde tekst van Asscher voldoende steun vinden?

Derde passage uit de brief van Asscher:

Het is niet aanvaardbaar als opvattingen over de rol en positie van mannen en vrouwen of over het recht op zelfbeschikking uitmonden in onderdrukking en geweld. Dat geldt voor huiselijk geweld, maar evengoed voor eergerelateerd geweld, huwelijksdwang of homofoob geweld. De bestrijding van deze excessen heeft hoge prioriteit. Gemeenschappen zelf spelen een cruciale rol in het realiseren van een mentaliteitsverandering, door onderwerpen in de eigen kring te agenderen en bespreekbaar te maken.

Asscher stelt hier vast dat we in Nederland ernaar verlangen de wet te handhaven. Dat dat bijzonder mag heten toont hoe diep we reeds zijn gevallen. Helaas doet hij dan een erg zwakke oproep aan de “gemeenschappen” om hier een “cruciale rol” te spelen. Welke “gemeenschappen” zou hij bedoelen? De moslim-gemeenschap natuurlijk. Maar kan die ooit die “cruciale rol” op zich nemen? Nee, dat is absoluut ondenkbaar. Lees nog eens mijn  beschrijving van de “goede” en de “slechte” moslim. Ik denk ook dat “agenderen” en “bespreekbaar maken” veel en veel te zwakke termen zijn. Dat is eigenlijk niks.

Dan blijft er nog over de algemene oproep die ik uit Asschers brief lees om het stichten van parallelle samenlevingen tegen te gaan. Ik ben huiverig voor het veralgemeniseren van de problemen die we hebben met de moslims. Straks krijgen de joden weer de schuld. Dat zij zich te veel terugtrekken in hun eigen gemeenschap of iets dergelijks. We hebben dat al gezien met de wet op het ritueel slachten. Wat we nu echt nodig hebben is dat helder wordt uitgesproken wat het probleem is.

Dat gaat zo:

De islam is het probleem. Omdat de islam oproept tot geweld tegen niet-moslims. Omdat de islam de vrijheid van godsdienst niet aanvaard. Omdat de islam de Westerse waarden niet KAN omarmen. Daarom gaan we alle moskeeën waar haatteksten worden uitgesproken sluiten. Hoeveel moskeeën blijven er dan open?

Door:

Roelf-Jan Wentholt

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Verrijking", Appeasement, Dhimmitude, Elite, Hypocrisie, Islam, Islamisering, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, Moslims, Multiculti, Naïviteit, Nederland, praatjesmakers, Socialisten. Bookmark de permalink .

24 reacties op Lodewijk Asschers integratienota: zelfs de sterke punten zijn zwak

 1. baksteen zegt:

  Het kabinet wil benadrukken dat de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging een groot goed is in ons land. Die vrijheid omvat alle godsdiensten; ook de islam.”
  ook de Islam, hoe haal je het #$%^& in je botte kop! hier had moeten staan “ook alle andere overtuigingen dan die van de Islam”
  Wij hebben helaas geen leiders die Nederland dienen, ze zijn de uitvaartverzorgers van Nederland en ze laten ons eerst nog zelf ons graf graven voordat ze ons er in laten trappen.

  Verslagje van Culemborg:
  intimiderend gedrag, honden kunnen niet uitgelaten worden, mensen willen verhuizen, bedreigingen, plaatsen van gepantserd glas, wacht maar tot wij hier de baas zijn etc
  Maar ook: ik woon hier al jaren met veel plezier, nergens last van…naam? Abdul!
  Het M of I woord komt in het stuk niet voor, wat een angst.

  ach het is een probleemwijk, Molukkers doen het ook, komt door de bendes, doorlopen jongens niets aan de hand.

  Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  Op de eerste plaats Roelf-Jan, ik ben het volledig eens met uw betoog! Gloeiende, gloeiende vinketering, deze huichelaar van een Asscher, lid van een nazi partij als de PvdA, ga je klootsmoesjes maar vertellen in de Efteling linkse volidioot! De islam is GEEN GELOOF maar een uiterst wrede NAZI IDEOLOGIE, precies zoals Geert Wilders het heeft vertolkt de laatste jaren.
  Potverdomme de pvda moet de bek houden, deze verraders zijn mede schuldig aan zowel de moord op Pim Fortuyn, als die op Theo van Gogh! Smerige rode verraders, jullie komen nog wel op de koffie! Met de ISLAM is NOOIT vredig samenleven mogelijk, dat mogen zij ook niet van de KORAN, waar wij HONDEN,APEN en VARKENS in worden genoemd!

  Like

 3. 2Crazy2bTrue zegt:

  Hij is een tijdje weggeweest de NSB, maar nu is hij weer helemaal terug. Alleeen heet hij nu iets anders en het heeft even geduurd om een vervanger voor de oude ideologie te vinden. Maar ook dat is nu opgelost. De partij heet nu PvdA, de verzamelplaats voor alle moderne NSB genen uit de maatschappij. Evenals de NSB leurt de PvdA met de bezetter, gelooft in “de hemel op aarde” en levert daarbij de eigen bevolking met een gelukzalige glimlach aan de vijand uit.

  De PvdA voelt zich gesterkt door de aawezigheid van de vijfde colonne en is gespecialiseerd in het afleveren van bestuurders die de islamitische kolonisatie een warm hart toedragen. Een succesvol PvdA product is o.a. de “bugermeester in oologstijd” zoals de bekende oudburgermeester van Amsterdam Cohen, die door Theo van Gogh de met trots gedragen duiding “deurmatje van de moskee” meekreeg.

  En dan die Asscher, naast zijn genen, hoe symbolisch die naam. Nederland zal als een Phoenix uit zijn as herrijzen, dat klinkt geweldig positief. Hoezo socialisten zijn negativelingen? De PvdA doet er dan ook echt zijn uiterste best Nederand zo snel mogelijk in as te veranderen, voor een betere toekomst en “de hemel op aarde” zoals het socialisten betaamd.

  Like

 4. 2Crazy2bTrue zegt:

  correcties:
  aawezigheid = aanwezigheid
  betaamd = betaamt

  Like

 5. Marc Bouwman zegt:

  Pfff, Roelf-Jan toch! De aanknopingspunten in Asschers’ brief laat je nu juist weg. Ik noem ze nog een keer:

  – Integratie begint met een uitdrukkelijke keuze voor een bestaan in Nederland.
  – Uitgangspunt is dat wie ervoor kiest in Nederland een toekomst op te bouwen, zich richt naar de Nederlandse samenleving en de waarden die hier gelden.
  – ..van nieuwkomers mag worden verwacht dat zij de regels en waarden die hier gelden zich eigen maken.
  – Het kabinet stelt wel grenzen als kernwaarden en belangrijke verworvenheden van de Nederlandse samenleving worden bedreigd.
  – We moeten voorkomen dat de behaalde vooruitgang teniet wordt gedaan door nieuwe instroom van vooral laagopgeleide migranten die onvoldoende zijn voorbereid voor een succesvolle toekomst in Nederland. Dat geldt voor alle migranten, of het nu huwelijks- en gezinsmigranten betreft die inburgeringsplichtig zijn, of migranten uit de Europese Unie.
  – Er zijn grenzen aan de instroom van laagopgeleide en slecht toegeruste migranten die een samenleving kan verwerken. Om ongecontroleerde immigratie te voorkomen, is ee restrictief migratiebeleid nodig, ook ten aanzien van toekomstige toetredingen tot de EU.
  enz.

  Dat is toch zeker duidelijk taal? Daar zijn toch aanknopingspunten voor onze strijd tegen de islam?

  Natuurlijk heeft Asscher appaiserende opmerkingen richting islam en islamknuffelaars: de man is politicus! Wat denk je nou, dat hij voluit tegen de islam tekeer gaat? Dat is onze taak! Wij moeten potentiële medestanders onder zichzelf gematigd achtende autochtone en/of allochtone medelanders mobiliseren tegen het gevaar dat de islam is. En de beste manier, volgens mij, is de grove toon uit de weg te gaan, eenvoudigweg omdat de meeste mensen daar allergisch voor zijn. We moeten duidelijk maken dat onze belangen ook hun belangen zijn, namelijk menselijke waardigheid in al zijn vormen.

  Je beklaagt je terecht over de dubbele agenda van vele moslims, over hun zwijgen al iemand uit hun gelederen weer eens een mes tevoorschijn haalt. Denk je dat Asscher het met jou oneens is? Nergens in jouw bedenkingen jegens Asscher kunnen aanwijzingen gevonden worden dat hijzelf pro-islam of moslimknuffelaar zou zijn.

  Zaak is, beste Roelf-Jan, dat we potentiële medestanders in de strijd tegen de islam moeten mobiliseren. Hoe dat het beste kan is voor dit moment een punt van discussie. Ik zie in Asschers’ Integratiebrief uitstekende aanknopingspunt voor de strijd tegen de islam.

  Hieronder een link naar Knevel en Van den Brink van gisteravond. Nou probeer ik je geen lid van de EO te maken, ook niet alsnog aanhanger van cda-man Bleker, maar vanaf minuut 13 kan je de een of andere imam, een veel te jonge gast, horen spreken. De wartaal die hij uitkraamt is illustratief voor vele jonge moslims. Het mooie van dit interview is dat zowel Brink, Knevel als Bleker die man te laten uitspreken dat de door hem verheerlijkte jihad een schending van wet en mensenrechten is.

  Vanaf 18:35 stelt Bleker heel duidelijk dat wij hier in Nederland ieder in zijn waarde laten. Hij laat die imam reageren. Uit deze reactie blijkt voor iedereen heel duidelijk dat die man niet spoort: net zoals Hitler stelde dat overal en nergens onschuldige Duitsers werden gedood, zo beweert die imam dat overal moslims worden gedood door niet-moslims. Hij spreekt over moslims die “slachtoffer” zijn. Natuurlijk zijn het Amerikaanse en Engelse leger weer schuldig.

  Knevel vraagt in minuut 26:40 of hij het afslachten van de soldaat in Londen afkeurt. Het joch komt er niet toe dit publiekelijk af te keuren. Meer dan vijf volle minuten probeert Knevel hem te laten uitspreken deze misdaad af te keuren. Het lukt hem niet.

  Dit soort programma’s, Roelf-Jan, laten het niet-islamitisch publiek duidelijk zien dat de islam niet te vertrouwen is. Dat kan zonder grof taalgebruik, zonder potentiële medestanders te vervreemden. Dit soort programma’s verdienen onze volle steun, net zoals de brief van Assher!

  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1347752

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Marc Bouwman, 14.34u. Er ZITTEN ook wel wat hoopvolle punten in die brief, Mijnheer Bouwman, dat ontkent niemand. Maar door de desondanks aanwezige neiging tot appeasement hebben velen er een hard hoofd in, of er in de praktijk iets van terecht komt. Als U dat vertrouwen heeft, het zij zo. Hopelijk krijgt U gelijk. Velen onder ons zijn intussen van mening dat er tegenover moslims maar één houding succesvol is, die van het consequente NEE. En daar behoor ik, eerlijk gezegd, ook toe.

   Like

   • Marc Bouwman zegt:

    @Theresa om 15:15,
    Het doel moet zijn om medestanders tegen de islam te mobiliseren. Jij en ik vinden dat een gedane zaak, maar de meesten niet-moslims moeten nog steeds tot dat inzicht komen. Het zijn de niet-moslims onder ons tot wie we ons moeten richten.
    Een Nee tegen de islam is weliswaar de feitelijke boodschap waarom het ons gaat, de strijd moet echter gevoerd worden voor en met niet-moslims die tot inzicht gebracht moeten worden. De brief van Assher vormt een aanknopingspunt.

    Like

  • Roelf-Jan Wentholt zegt:

   Ik ben geen politicus. Dat zal je niet verbazen. Ik heb helemaal genoeg van omhaal van woorden. Want dat leidt altijd tot discussies die weg dwalen van het hoofdonderwerp. Dat circus hebben we nu dertig jaar lang doorlopen. We zijn nu zo diep gezonken dat kennelijk de mededeling dat wie hier wil komen wonen zich moet voegen naar onze waarden en normen, als een stoutmoedige politieke verklaring moet worden gezien.
   De islam is een verschijningsvorm van de menselijke kwaal die hier vorige eeuw het Nazisme bracht. Dat moet uitgesproken worden. Zo lang dat niet kan worden gezegd gaan we door met achteruitschuivelen. Richting de afgrond.
   Hier heel kort de beschrijving van het monster waar we mee te maken hebben: https://ejbron.wordpress.com/2012/12/06/de-islam-moet-niet-beschermd-maar-verboden-worden/#comment-53543http://bit.ly/10H9xtg

   Morgen zal ik een artikeltje schrijven waarin ik mijn linkse geest-van-vroeger zal laten reageren op de kernzinnen die je van Asscher hebt geselecteerd. Wordt hilarisch.

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Roelf-Jan Wentholt 18.17. uur. Ik sta volledig achter uw conclusies. Voor mij is het praten met de islamieten, een gepasseerd station. Dat is al 30 jaar lang gebeurt, maar het probleem blijft! Dat was ook de terechte uitspraak van wijlen professor Pim Fortuyn, voordat hij vermoord werd, op instigatie van ” de linkse kerk”. Voor mij is het ook BASTA nu, de moslims passen zich nu subiet aan, en respecteren onze GRONDWET, en anders kunnen ze wat mij betreft nu gelijk opkrassen. Ik ben het zat, kotszat!

    Like

   • Marc Bouwman zegt:

    Natuurlijk moet de islam verboden worden! Maar hoe wil je dat bereiken zonder de steun van niet-moslims die moslims vooralsnog beschouwen als ‘slachtoffer’ of ‘achtergestelde groep’? Nogmaals: we moeten ons in de strijd tegen de islam in eerste instantie richten op niet-moslims. Tegelijk moet duidelijk gemaakt worden waar de islam voor staat: een haatzaaiende fascistische ideologie dat erop uit is de menselijke waardigheid teniet te doen.

    Moslims hebben zich collectief te verantwoorden als het om misdaden gepleegd in naam van allah, de islam en / of Mohammed, of dat nu door enkelingen of groeperingen gedaan wordt. Die boodschap moet herhaald blijven worden.

    Like

  • louis-portugal zegt:

   Marc ik heb die man bij KB gezien.
   Jij zegt dat hij niet spoort.
   Integendeel hij geeft precies weer hoe moslims over en bij ons denken.
   Alleen was hij nog te onervaren om het wat beter te camoufleren
   Als ik moslims op tv.hoor verklaren komt het altijd op hetzelfde neer.
   Wij begrijpen het niet.

   Like

  • Roelf-Jan Wentholt zegt:

   Beste Marc,
   Ik heb er nog een keer gewetensvol naar de door jou aangehaalde regels gekeken. Ik laat ze een voor een passeren:

   1. Integratie begint met een uitdrukkelijke keuze voor een bestaan in Nederland.

   Dit is een algemeenheid. Het is niet onwaar. Het is evenmin bijzonder. Het is een volstrekt normale mededeling. Misschien is dat de kracht er van. Er valt eigenlijk niets tegen in te brengen. Maar wacht even op mijn parodie op de linkse reactie. Je zult er nog van staan te kijken hoeveel verzet mogelijk is tegen het evident juiste.

   2. Uitgangspunt is dat wie ervoor kiest in Nederland een toekomst op te bouwen, zich richt naar de Nederlandse samenleving en de waarden die hier gelden.

   Algemeenheid. Als voorgaande.

   3. “( . . . )” van nieuwkomers mag worden verwacht dat zij de regels en waarden die hier gelden zich eigen maken.

   Dit is interessant. Er wordt iets geëist van nieuwkomers. Maar wat wordt er precies geëist? We weten wat ‘de regels’ zijn maar wat zijn die ‘waarden’?

   4. Het kabinet stelt wel grenzen als kernwaarden en belangrijke verworvenheden van de Nederlandse samenleving worden bedreigd.

   Dit is nog interessanter en beter. Hier gaat het om. Behalve dat onduidelijk blijft wat die kernwaarden zijn, hoe de grenzen gesteld worden en wanneer sprake is van bedreiging van die kernwaarden. Maar het is het meest positieve punt uit de brief.
   Alleen, wat deed Asscher toen hij de Sharia Driehoek bezocht in Den Haag? Hij deed niets. Niets.

   5. We moeten voorkomen dat de behaalde vooruitgang teniet wordt gedaan door nieuwe instroom van vooral laagopgeleide migranten die onvoldoende zijn voorbereid voor een succesvolle toekomst in Nederland. Dat geldt voor alle migranten, of het nu huwelijks- en gezinsmigranten betreft die inburgeringsplichtig zijn, of migranten uit de Europese Unie.

   Prima. Stop de instroom. Maar waarom noemt Asscher hier de probleemgroep niet bij de naam? Waarom wordt het woord islam (weer) vermeden?

   6. Er zijn grenzen aan de instroom van laagopgeleide en slecht toegeruste migranten die een samenleving kan verwerken. Om ongecontroleerde immigratie te voorkomen, is een restrictief migratiebeleid nodig, ook ten aanzien van toekomstige toetredingen tot de EU.

   Prima, idem als voorgaande. Plus een verwijzing naar Turkije. Als ik het zo mag opvatten. Maar zegt de PvdA nu dat Turkije geen lid mag worden van de EU? Staat dat daar?

   Als ik dan punt 1 t/m 6 bekijk en ik zet daar tegenover het koloniserings- en veroveringsmodel van de islam, dan zie ik dat we nog altijd met lege handen staan en dat we de islamisering met de brief van Asscher in de hand niet zullen kunnen stoppen.
   Tenzij onder punt 4 het volgende wordt toegevoegd:

   De islam is het probleem. Omdat de islam oproept tot geweld tegen niet-moslims. Omdat de islam de vrijheid van godsdienst niet aanvaard. Omdat de islam de Westerse waarden niet KAN omarmen. Daarom gaan we alle moskeeën waar haatteksten worden uitgesproken sluiten.

   Je zal zien, dan moet Asscher voortaan met beveiligers over straat. En dat is eigenlijk het enige teken dat je werkelijk aan de goede kant van de lijn strijdt. Asscher is geen Cohen maar hij is ook geen Wilders.

   Eigenlijk zou onze hele Tweede Kamer voltallig bijeen moeten komen om uit solidariteit met Wilders driemaal in koor te roepen:

   “Mohammed was een roofmoordenaar, een verkrachter, een beul en een slavendrijver en hij is het slechtst mogelijke voorbeeld ter navolging.”

   Na deze driemaal herhaalde slogan zouden alle Tweede Kamerleden het lot van Wilders mogen delen. Dat zou nou een echte dappere Tweede Kamer zijn!

   Like

   • Marc Bouwman zegt:

    Hallo Roelf-Jan,

    Feitelijk weerspreek je de items van Assher niet. Je wilt alleen verdere verduidelijk. Daar kan ik het helemaal met je eens zijn: Asscher moet zijn brief vormgeven in adequate wetgeving. Die moet komen (de brief is er pas sinds maart 2013). Of zulke wetten er komen is natuurlijk de vraag. Maar daar zijn wij voor om Asscher aan te herinneren.

    Punt 1 vind je een algemeenheid. Maar dat is het niet: het is het basisuitgangspunt waarop alle andere punten volgen, het is het basisuitgangspunt waarop een immigrant verondersteld wordt tot economie en cultuur van dit land te zijn toegetreden. Een zeer belangrijk punt dus.

    Punt 2 is feitelijk een nadere concretisering van punt 1. Het is nogal wat als een regering stelt dat van immigranten, gezien hun keuze voor ons land, ‘zich richt naar de Nederlandse samenleving en de waarden die hier gelden’. Tot nog toe is dat nooit gebeurd. Nu wel!
    Een voorbeeld: diefstal vinden we allemaal verwerpelijk. Maar zolang diefstal niet bij wet verboden is kan niemand die dief iets maken. Doordat diefstal bij wet verboden en strafbaar wordt gesteld heeft de samenleving de mogelijkheid de dief aan te pakken.

    Asscher moet natuurlijk zijn brief nog in wetgeving gieten, maar het voornemen van de regering staat. Daar moeten wij hem dus aan houden!

    Punt 3 zoek je naar regels en een nadere specificering van onze waarden. Volkomen terecht dat je dit wilt. Alweer: Asscher moet dit in regelgeving gieten. Het is aan ons hem daar aan te houden!

    Punt 4 Idem.
    Ten aanzien van zijn bezoek aan de Driehoek kunnen we hem natuurlijk confronteren met zijn eigen voornemen in zijn brief van maart 2013.

    Punt 5. Asscher moet laveren tussen extreem-rechtse moslims en extreem-linkse multiculturalisten. Hoe moet hij dit tackelen?
    Aangezien multi-culturalisten hun ‘onder-‘ en ‘boven-‘ klassen altijd indelen naar sociaal-economische actoren, is het best slim dat hij kiest voor bewoordingen als “laagopgeleide migranten die onvoldoende zijn voorbereid voor een succesvolle toekomst in Nederland”. Want dat is het type argument waarvoor een multi-culturalist, respectievelijk sociaal-democraat en / of (door sociaal-democratie beinvloedde) christen-democraat gevoelig voor is. Noem naar hen toe vooral niet het culturele aspect, want dat kunnen, durven en willen ze niet onder ogen komen.

    Punt 6. Een restrictief beleid op ongecontroleerde instroom van laagopgeleide immigranten. Ook dit is een sociaal-economisch argument dat binnen het referentiekader van sociaal-democraten past. Het is niet nodig het woord ‘islam’ te noemen, gebruiken of toe te passen in wetgeving die beperking van deze groepen op het oog heeft.

    Met dit alles zeg ik dus niet jouw argumenten te begrijpen, maar zoek ik wel een concrete manier waarop islamisering van onze samenleving gestopt kan worden. Asschers’ brief geeft aanknopingspunten. Gooi aub niet het kind met het badwater weg!

    Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Roelf- Jan Wentholt 10.08. uur. Deze conclusies deel ik volledig met U.

    Like

  • Roelf-Jan Wentholt zegt:

   Zoals beloofd doe ik hieronder even mijn “Advocaat van de Duivel” kunstje. Omdat ik vroeger heel links was, weet ik nog precies hoe de geest van dat soort mensen werkt. Dat is geen grote prestatie want weinig zaken zijn zo simpel als de werking van de linkse “iedejalistiese” geest.
   Ik zal deze geest op de integratiebrief van Asscher los laten. Om te laten zien hoe het werkt. Ik haal uit de integratiebrief alleen de zinnen aan die Marc hierboven in zijn comment selecteerde als zijnde de belangrijkste zinnen. Ik doe dit om te laten zien hoe aan alle kanten Asscher in de wielen zal worden gereden door een zeer groot deel van onze grootogige Tweede Kamer. Het helpt om u bij lezing van mijn gefantaseerde linkse respons Femke Halsema aan de interruptie microfoon voor te stellen.

   Asscher:
   1- Integratie begint met een uitdrukkelijke keuze voor een bestaan in Nederland.

   De linkse respons:
   Vanzelfsprekend kiezen onze nieuwe Nederlanders voor een bestaan hier, een menswaardig bestaan, dat hen een eigen identiteit gunt. Juist de dwang tot Nederlands gedrag maakt mensen schuw en ook kwaad. Mensen zijn geen boetseerklei!

   Asscher:
   2- Uitgangspunt is dat wie ervoor kiest in Nederland een toekomst op te bouwen, zich richt naar de Nederlandse samenleving en de waarden die hier gelden.

   De linkse respons:
   Je kunt van mensen niet eisen dat ze in een keer allemaal Nederlanders zijn en patat met mayonaise gaan eten, zal ik maar zeggen. En hoe duidelijk zijn “onze waarden” eigenlijk? Zijn wij niet juist midden in een langdurig proces van bezinning op onze waarden? Dat is een noodzakelijk proces waarin we nog een lange weg te gaan hebben, waarin we ons moeten verantwoorden voor de koloniale misdaden en voor de deelname aan oorlogen overal ter wereld. Om nog maar te zwijgen van de wijze waarop wij de wereldvoorraden aan grondstoffen uitputten en verder het milieu bederven of, beter gezegd, al bedorven hebben voor vele generaties na ons. De wijze waarop wij, ook vandaag de dag nog, Derde Wereld landen uitzuigen door er met hun schaarse grondstoffen van door te gaan zodat Holle Bolle Gijs hier in weelde kan baden. Het zou ons daarom sieren enige bescheidenheid op te brengen. Wij hebben een grote verantwoordelijkheid te dragen in de wereld omdat wij rijk zijn geworden door een groot deel van die wereld tekort te doen. Nu is het onze beurt om te geven wat we te bieden hebben.

   Asscher:
   3- ..van nieuwkomers mag worden verwacht dat zij de regels en waarden die hier gelden zich eigen maken.
   – Het kabinet stelt wel grenzen als kernwaarden en belangrijke verworvenheden van de Nederlandse samenleving worden bedreigd.

   De linkse respons:
   De vice premier lijkt hier erg zeker te zijn van de superioriteit van onze samenleving. Maar ik zeg u, de vreemdeling is niet vanzelfsprekend de mindere van de Nederlander. Hij of zij mag uit een arm land komen maar dat is geen reden om hem of haar als minderwaardig te veroordelen, Iedereen die wel eens heeft gezien wat er gebeurt in onze steden na een belangrijke voetbalwedstrijd kan zien hoe “ontwikkeld” en “beschaafd” wij zijn. Om nog maar te zwijgen van de zwartste bladzijden uit onze geschiedenis waarbij de allerzwartste periode die van 40-45 was. De hier uitgesproken arrogantie is gevaarlijk want heel beledigend, juist voor de kwetsbare groepen die al zo ontzettend veel moeite hebben het hoofd hier boven water te houden. Zo krijgen de zwaksten nog eens een trap na.

   De vice premier spreekt van ‘waarden’. Kan hij ook zeggen welke waarden dit zijn? En welke van deze waarden niet door onze nieuwe Nederlanders gedeeld worden? Ook moslims kennen de Tien Geboden. Ook moslims mogen niet stelen en niet liegen, laat staan doden en geweld gebruiken. Hoe durft deze politicus te suggereren dat de moslims zulke andere, kennelijk minderwaardige, waarden aanhangen? We kunnen een voorbeeld nemen aan de moslims, zeker aan de vromen onder hen. Die stelen niet, die houden hun familie-eer en waarden op stille, bescheiden en waardige wijze hoog.

   Natuurlijk zijn er ook problemen met nieuwkomers maar die zijn het resultaat van de overbekende sociaal-economische factoren plus de daarmee samenhangende uitsluiting en vaak zelfs regelrechte discriminatie. Waarvan onze vice premier hier weer een sterk staaltje neerzet. Als iedereen je vanaf je jongste jaren aanziet voor een crimineel in de dop, ja geen wonder dat je dan ook inderdaad crimineel gedrag gaat vertonen.

   Asscher:
   4- We moeten voorkomen dat de behaalde vooruitgang teniet wordt gedaan door nieuwe instroom van vooral laagopgeleide migranten die onvoldoende zijn voorbereid voor een succesvolle toekomst in Nederland. Dat geldt voor alle migranten, of het nu huwelijks- en gezinsmigranten betreft die inburgeringsplichtig zijn, of migranten uit de Europese Unie.

   De linkse respons:
   We hebben de nieuwkomers hard nodig, dat is overtuigend en al vaker aangetoond door onderzoeken van de Europese Commissie. En wie laag opgeleid is hoeft dat niet te blijven. Als wij ons inspannen om deze mensen een passend onderwijsparcours aan te bieden en hen ook daadwerkelijk bijstaan in het volgen van onderwijs, zullen wij velen in staat stellen een treetje te klimmen op de maatschappelijke ladder. Zo moeten wij hen eigenwaarde bieden. Wij moeten gebruik maken van dat verlangen naar respect en waardering en ons optimisme op deze zwakken van onze samenleving overbrengen. We moeten niet bang zijn voor het onbekende maar het ons eigen maken!

   5- Er zijn grenzen aan de instroom van laagopgeleide en slecht toegeruste migranten die een samenleving kan verwerken. Om ongecontroleerde immigratie te voorkomen, is ee restrictief migratiebeleid nodig, ook ten aanzien van toekomstige toetredingen tot de EU.

   Hier laat ik verder graag het woord aan commissaris Malmstrom.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Roelf-Jan Wentholt 11.5U. Roelf-Jan, wat een fantastische personificatie! Het is, dat je het zelf hebt aangekondigd als ‘advocaat van de duivel spelen,” anders zou men denken hier met citaten van mw. Halsema herself in de Kamer te doen te hebben! Ik heb het zitten lezen met ingehouden adem, echt! Zo ging het bij haar inderdaad, altijd! De meest redelijke argumenten die toch noodzakelijk zijn om de westerse samenleving overeind te houden, werden door haar steeds weer hoogst verontwaardigd afgewezen op een toon alsof men op het punt stond, die arme allochtonen levenslang in een dwangbuis te schroeven! En al doelde de indiener van het voorstel dan helemaal niet op triviale zaken als eetgewoonten etc., dat maakte zij er dan van, met als vrolijk resultaat dat de discussie totaal verzandde en dat men aan het eind nog even ver was. De voorgestelde maatregel kwam er niet door en de bestaande situatie etterde verder.
    Dat is eigenlijk ook precies waar ík bang voor ben, om eerlijk te zijn: Alle respect voor de Heer Bouwman en zijn vertrouwen in de tactische aanpak en het beroep op het geduld, maar dat is door de jaren heen steeds weer uitgelopen op een te grote toegeeflijkheid van autochtone kant, die nooit iets opgeleverd heeft. Integendeel, de moslims gaan steeds meer eisen stellen en/of radicaliseren. Al met al krijg je er bij mij niet de gedachte uit,dat het hoog tijd is voor een duidelijke opstelling -dwingender, zo men wil.
    Overigens blijf ik erbij: Het was een prachtige performance; mijn complimenten!

    Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Roelf-Jan Wentholt 11.05.uur. Ook dat heeft U weer keurig verwoord. Dat zal het scenario zijn wat LINKS zal presteren, om de islamisering en de instroom door te laten gaan. O ja, bekend is dat linksen een verkeerd draaiend gen bezitten!

    Like

   • Marc Bouwman zegt:

    @Roelf-Jan,

    Sorry dat ik hier met een emmer koud water kom. Alles wat je zegt over de linkse reactie op Asshers’ brief is natuurlijk waar. Maar het gaat niet om de reactie van links, die kennen we. Het gaat om onze reactie: wij (wellicht de PVV in de Kamer) moeten hem houden aan zijn voornemen.

    Het blijft behelpen met de termen ‘links’ en ‘rechts’ aangezien deze in oorsprong de politieke landkaart aangeeft in termen van economische en sociaal-economische factoren. Culturele aspecten maken daar feitelijk geen deel van uit.
    Dat maakt het aan de ene kant moeilijk om aanvallen vanuit de islam te pareren: met name linkse partijen hebben daar geen referentiekader voor.

    We zullen dus sociaal-cultureel moeten inbreken op sociaal-economische argumenten van links.

    Like

   • Roelf-Jan Wentholt zegt:

    @Marc Bouwman: We staan aan de zelfde zijde. Ik zal Asscher graag herinneren aan zijn uitgangspunten. In gesprek met mijn vijanden neem ik niet meer de moeite om fraaie formuleringen te vinden waar men zo min mogelijk aanstoot aan zal nemen. De islam is walgelijk maar het allerwalgelijkst zijn de Nederlandse faciliteerders. Cohen was een faciliteerder, Obama is een (groot)faciliteerder. Asscher is geen faciliteerder, lijkt het. We zullen zien.

    Like

   • Roelf-Jan Wentholt zegt:

    @Theresa: Ik leerde deze manier van praten al jong kennen, mijn moeder zat bij Vrouwen voor Vrede. Dat bleken dus de meest vreselijke oorlogshitsers te zijn. Hun truc is het omdraaien van oorzaak en gevolg en als dat niet meer werkt haal je er gewoon wat anders bij. “Vredesheksen” noemden wij ze.

    Like

 6. Theresa Geissler zegt:

  Ja, Roelf-Jan, je hebt (weer eens) 100% gelijk. En de laatste alinea in je artikel vat aldus samen wat de stellingname van de Nederlandse politici zou moeten zijn. Onverkort! Alleen, dat zàl ze nooit zijn. We zien het nu weer aan die brief van Asscher: Hij kàn dat niet, hij dúrft dat niet en hij dóet dat niet en alle redelijke argumenten van de wereld zullen niet helpen om hem over de drempel te krijgen. Volgens mij is deel uitmaken van de elite een virus, een ziekte waarvan men zichzelf niet kan genezen en die heel fatale gevolgen kan hebben omdat ze onder meer een akelige mentaliteit ten gevolge heeft, de weg-met-ons-mentaliteit, welke de lijder zelfs belemmert in het nakomen van gedane toezeggingen, althans, als die aan anderen dan moslims worden gedaan. Derhalve maakt dit schadelijke virus de elite ongeschikt om over haar eigen volk te regeren en zou zij eigenlijk met zachte hand van haar zware taak ontheven moeten worden. Hetgeen echter slechts mogelijk is als haar opvolger onder de bevolking genoeg steun verwerft. Tot het zover is blijft de patiënt helaas in functie en hoeven wij niet te rekenen op enige koerswijziging van betekenis, zelfs niet als die toegezegd wordt. Dat is nu eenmaal, zoals gezegd, het hoofdsymptoom.

  Like

 7. Jan zegt:

  * Moslims zouden zich volgens Asscher afvragen of de islam wel te verenigen is met de westerse samenleving. Die moslim moet ik nog tegenkomen die zich dat afvraagt.
  * De PvdA schopte Ehsan Jami uit de partij, heeft zich nooit om uitgetreden moslims bekommert. De sekte wil excuusallochtonen om stemmen te trekken en daarom zijn zij altijd voor illegalen (eufemistisch GP genoemd)
  * Toen Asscher ‘wethouder’ (hahaha (de bonnetjes van Asscher) was in Amsterdam: Zitting shariarechtbank in Amsterdam verstoord
  http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2010/6/Zitting-shariarechtbank-in-Amsterdam-verstoord-ELSEVIER267752W/

  Like

 8. Heisenberg zegt:

  Ehm… een folder in het turks? Meteen opzouten!! Ga lekker naar turkije met je turkse folder… daar hoort’ie namelijk thuis!

  Like

 9. luckybee zegt:

  Lodewijk Asscher is lid van de PvdA; ze hebben allemaal en hersensschaden geleden.Niets nieuws dus.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s