Eén volk, één rijk, één leider…

Screenshot_7

(Door: Prof. Bob Smalhout)

Steeds meer mensen weten niet meer hoe ze financieel het einde van de maand moeten halen. Er is een crisis. Voedselbanken krijgen steeds meer klanten. De bouw ligt voor een deel stil. Kleine zaken gaan failliet. Dokters moeten weer hun eigen studie gaan betalen en de cultuur wordt ernstig bedreigd. Pensioengerechtigden moeten jaren langer doorwerken en de zorg wordt geleidelijk onbetaalbaar. Spanje en Griekenland moeten mede door ons overeind gehouden worden. De internationale criminaliteit tiert welig omdat binnen de EU alle grenscontroles zijn opgeheven.

Al deze ellende vindt zijn oorsprong in de toenemende spanningen binnen de Europese Unie. De thans tien jaar in gebruik zijnde euro, die het symbool moest zijn van het EU-ideaal, is nooit populair geworden. Meer dan 70 procent van de Nederlanders wil het liefst onze 700 jaar oude, stabiele, handige en klassieke gulden terug. Al met al een goede aanleiding de historie van de Europese Unie en de euro nog eens te bestuderen. Bij het systematisch doorlezen van mijn eigen EU-archief wordt het duidelijk dat het hele EU-gebeuren gebaseerd is op bedrog, hele en halve onwaarheden, valse voorlichting en het smijten met geld. Vooral door sterk overschatte politici.

Screenshot_2Alleen het allereerste begin was gebaseerd op een mooie naoorlogse droom, namelijk het voorkómen van een derde, allesverwoestende wereldoorlog, door het reguleren van de belangrijkste economische en industriële middelen. Zo ontstond in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. In 1967 werd daaruit de Europese Gemeenschap (de EG) gevormd, die in 1992 te Maastricht leidde tot de vorming van de huidige Europese Unie, de EU. Die zou garant staan voor blijvende vrede en welvaart.

Verhuizingen

Het Centrale Bestuur van de EU werd te Brussel gevestigd in een vergaderpaleis dat destijds al 1 miljard euro kostte. Het secretariaat kwam in Luxemburg en het parlement in Straatsburg terecht. Elke maand reizen 626 EU-parlementariërs op en neer van Brussel naar Straatsburg om te vergaderen. Ze worden gevolgd door twintig immense vrachtwagens vol met dossiers. Die absurde verhuizingen kostten tien jaar geleden al meer dan 1 miljoen euro per dag. Er werken in Brussel ruim 50.000 ambtenaren die ieder tussen de 10.000 en 21.000 euro per maand verdienen. Nog afgezien van speciale, ruime vergoedingen en soepele belastingtarieven. Brussel is de ultieme toekomstdroom geworden van alle in Nederland uitgerangeerde politici.

Al in 1970 kwam de Luxemburgse oud-premier Pierre Werner met het idee van een Europese eenheidsmunt, de latere euro, die de Europese eenheid en economie zou bevorderen. Een van de grote voorstanders van die euro was de toenmalige machtige Duitse bondskanselier Helmut Kohl. Vanaf die tijd werd de euro een soort heilig, religieus dogma. Als je er niet in geloofde, was je een ketter die meewerkte aan de ondergang van Europa. Als Nederland die euro niet accepteerde, dan zou ons land terugvallen naar het niveau van een ontwikkelingsland. Dan ging bij ons „het licht uit”, zei onze toenmalige minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst. Hij zei geen woord over andere kleine landen die de euro afwezen, zoals Denemarken en Zwitserland, die evenwel nergens last van hadden en hebben.

Euro of oorlog

Kohl kreeg in februari 1996 voor zijn EU-propaganda een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit te Leuven. In zijn dankrede zei hij: „ Entweder der Euro, oder Krieg ”: dus we konden kiezen tussen de euro of weer een oorlog. Het was een schaamteloze vorm van demagogie en chantage. In ons land waren de meest fanatieke eurodrammers: Wim Kok (PvdA), destijds premier, (wijlen) Wim Duisenberg, destijds president van De Nederlandsche Bank, en Gerrit Zalm (destijds VVD-minister van Financiën), die ons bijna dagelijks via de televisie de euro opdrongen. Dat deden ze zelfs schaamteloos via kinderprogramma’s.

In ons parlement werd over zoiets extreem belangrijks als het overgaan op een geheel ander monetair systeem, slechts twintig minuten gepraat. Alsof het ging om iets onbenulligs. Zo gehersenspoeld waren onze volksvertegenwoordigers. Ze realiseerden zich kennelijk niet dat afschaffing van de nationale munteenheid (dus de gulden) een aanpassing van onze grondwet vereiste. Daarvoor waren dan nieuwe verkiezingen noodzakelijk geworden. Maar daar werd met geen woord over gerept. De euro was heilig verklaard.

Screenshot_3

Presidentieel paleis EU

Op 1 januari 2002 werd de gulden door de euro vervangen. De overheid maakte er een soort volksfeest van, hoewel 70 procent van de Nederlanders die euro helemaal niet zag zitten. De onkosten van de gigantische geldomwisseling bleken voor ons land alleen al 10 miljard euro te bedragen. Dat bedrag moest vrijwel geheel door onze middenstand worden opgebracht. Maar ons nationale lachebekje, Gerrit Zalm, verklaarde toen dat de onkosten binnen één jaar zouden zijn terugverdiend door de grote economische voordelen van de euro. Dat was pure luchtfietserij. De geldwisseling leverde de gemiddelde Nederlander ongeveer 33.000 euro verlies aan koopkracht op. Sindsdien zijn de prijzen van ons levensonderhoud continu gestegen.

Superstaat

Inmiddels ontwikkelde de EU zich tot een soort superstaat die alle Europese landen zijn wil oplegde. De meeste van onze wetten komen thans uit Brussel en niet meer uit Den Haag. De zogenaamde euro-elite, bestaande uit toppolitici en hoge ambtenaren, stuurt aan op de vorming van een superstaat met een eigen president, een eigen regering, een volkslied, een EU-vlag, een eigen krijgsmacht, een grondwet en verder alles wat een normaal land een eigen identiteit verschaft.

Het basale probleem is echter dat Europa helemáál geen land is. Het is een lappendeken van tientallen nationaliteiten en bevolkingsgroepen die ieder hun eigen taal, tradities, mentaliteit, levensstijl en geschiedenis hebben. De in dit verband door verblinde eurofielen vaak gebruikte vergelijking met de Verenigde Staten van Amerika gaat dan ook beslist niet op.

Screenshot_4

Helmut Kohl

Akelig

Hoe dit alles akelig begint te lijken op het ideaal van wijlen Adolf Hitler, die de gehate leuze had van ’Ein Volk, ein Reich, ein Führer’ (Eén volk, één rijk en één grote leider), is het onderwerp voor volgende week.

Een week geleden eindigde mijn column over de EU en de euro met de opmerking dat het hele EU-gebeuren hoe langer hoe meer begint te lijken op de politieke idealen van wijlen Adolf Hitler. Ook hij streefde ernaar om van de etnische, geografische en taalkundige lappendeken van Europa, één groot rijk te smeden waarin alle positieve eigenschappen van de diverse Europese bevolkingsgroepen, tot één machtige natie zouden worden samengesmeed. Dit alles natuurlijk onder leiding van het meest superieure volk namelijk de edel-Germaanse Duitsers met als opperbaas uiteraard Adolf Hitler zelf.

We weten allemaal tot wat voor drama dit geleid heeft. Een Tweede Wereldoorlog met miljoenen doden en de vernietiging van steden, culturen en kunstschatten. In feite is die EU het directe gevolg hiervan geweest want het hoofddoel van de Europese eenwording en de introductie van de euro als eenheidsmunt, had de nobele wens „Dat nooit meer” , als grondgedachte. Het oorlogstrauma werkt nog steeds door. Al is die oorlog nu al meer dan 67 jaar geleden beëindigd. De discussies over de EU en de euro lijken thans uitsluitend gebaseerd te zijn op economische overwegingen die ons nu al jarenlang onophoudelijk in de oren worden getoeterd.

Screenshot_5

Hersenspoeling

Zo wordt gehoopt dat wij dermate gehersenspoeld worden dat we tenslotte met alles akkoord gaan wat de Brusselse bobo’s ons opdringen. Het belangrijkste argument is dat kleine landen in de snelgroeiende wereld van commerciële grootmachten zoals China, India, Brazilië en de VS zich niet meer zelfstandig kunnen handhaven. Dat nu is een pertinente onwaarheid hetgeen bewezen wordt door onder meer Denemarken en Zwitserland.

Daarbij is het opvallend dat er steeds meer economische zwaargewichten aan het woord komen die het volslagen oneens zijn met elkaar. Zo is er bijvoorbeeld enerzijds de Fransman Jean-Claude Trichet, de econoom die tot vorig jaar president van de Europese Centrale Bank was. Hij werd in 1992 één van de architecten van het Verdrag van Maastricht, waarbij de EU tot stand kwam. Hij streefde ernaar meer macht vanuit de deelnemende landen naar de EU over te hevelen. Maar anderzijds is er de Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar Paul Krugman die thans een lezingentournee door Europa maakt. Hij zei kortgeleden dat „de euro een vergissing was geweest. Men had er nooit aan moeten beginnen.”

Die tegengestelde meningen van allerlei economisch-financiële topfiguren wekken bepaald geen vertrouwen. Gesteld dat in de geneeskunde de topexperts elkaar op deze wijze zouden tegenspreken, dan zou het vertrouwen van de patiënten in de artsen snel verdwijnen. En net als vroeger, toen de geneeskunde nog simpel was, vluchtten de experts in zogenaamde oneliners, korte en krachtige uitspraken die veel verstand en kennis van zaken suggereren, maar die op de keper beschouwd, niet veel voorstellen. Zoals Helmut Kohl deed in 1996 toen hij riep: ’Entweder der Euro oder Krieg’(dus kiezen tussen de euro of weer een oorlog). En kortgeleden nog zijn opvolgster Angela Merkel, die in dezelfde stijl uitriep: ’Scheitert der Euro, dann scheitert Europa’ (als het misgaat met de euro, dan mislukt Europa).

In 2010 kwam de Duitse politicus, financieel expert en econoom, Thilo Sarrazin, zowel nationaal als internationaal in de belangstelling te staan door het publiceren van het boek ’Deutschland schafft sich ab’ (Duitsland heft zichzelf op). Het ging over de bestrijding van de armoede en over de uit de hand gelopen immigratiepolitiek in Duitsland. In zeer korte tijd bereikte het boek een oplage van 1,2 miljoen stuks. Ook zijn tweede boek: ’Europa braucht den Euro nicht’ (Europa heeft de euro niet nodig) is thans een absolute bestseller.

Sarrazin stelt dat de hele EU een verkeerd uitgepakt avontuur is, veroorzaakt door een nog steeds aanwezig schuldgevoel over de kwade rol van Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Letterlijk schrijft Sarrazin: “Op de Duitse bevolking wordt door Europolitici continu ingepraat dat de Duitsers boetvaardig op de weg naar een verenigd Europa moeten blijven teneinde hun eigen nationaliteit en identiteit in een Europese eenheid te verzuipen”. Een soort ’weg met ons’-politiek, die in Nederland jarenlang gepredikt is door links denkende politici. Maar reeds in 1997 was prof. dr. Pim Fortuyn tot dezelfde conclusie gekomen in zijn boek ’Zielloos Europa’, met de ondertitel: ’Tegen een Europa van technocraten, bureaucratie, subsidies en onvermijdelijke fraude’.

Grondwet

Hoe ondemocratisch belangrijke beslissingen over de EU worden genomen, bleek in 2005 toen wij voor het eerst onze mening mochten zeggen over de zogenaamde EU-grondwet, die niemand ter inzage had gekregen. Na Frankrijk zei ook Nederland op krachtige wijze NEE. Het resultaat was dat die kreupele grondwet onder een andere naam (het ’Verdrag van Lissabon) tóch heimelijk werd ingevoerd en dat onze regering besloot nooit meer een referendum uit te schrijven. Daar was het Nederlandse klootjesvolk kennelijk te dom voor.

Kortom: sinds de tijden van Julius Caesar, Karel de Grote, Karel de Vijfde, Napoleon en Hitler zijn er altijd weer machtsbeluste politici geweest die trachtten heel Europa onder één bestuur te brengen. Het mislukte allemaal omdat er geen draagvlak voor was. De EU is thans een godsdienst geworden en ieder die daar niet in gelooft wordt als een ketter beschouwd, die eigenlijk de dood verdient. Het is niet eens zó ondenkbaar dat de toenmalige aanstormende politicus Pim Fortuyn, alleen al voor zijn keiharde afwijzing van de EU, thans precies tien jaar geleden is neergeschoten op een parkeerplaats bij een Hilversumse radiostudio.

Screenshot_6

Door:

Prof. Dr. B.  Smalhout

Bovenstaande columns zijn verschenen op 16 en 23 juni 2012 in De Telegraaf

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in EU, euro, Eurocrisis, Europa, EUSSR. Bookmark de permalink .

49 reacties op Eén volk, één rijk, één leider…

 1. bobzelf zegt:

  Dus mensen , vrienden en gelijkdenkenden op deze site !!!!!!!!!!
  We hadden niet alleen maar hebben dus voor 100 % gelijk !!!
  Ik ram deze wel naar onze geweldige landverraders binnen nu en 2 minuten ,
  Gaat u allen Uw gang naar al Uw kennissen , vrienden , vijanden ( zeker ) .!
  Bob is al bezig !

  Like

 2. Ha Professor, ik heb u voor het eerst gezien op 6 mei 2013 in het Mediapark tijdens de Herdenking van Pim Fortuyn. U hield een toespraakje en ik had een schilderij van Pim Fortuyn bij me. Via uw schrijfsels, onder andere in de Telegraaf, valt te lezen dat uw kennis groot is! U hebt in de Telegraaf ook iets positiefs over Jehovah’s Getuigen geschreven. Daar waren de J.G.’s zeer blij mee.

  Like

 3. Jade zegt:

  Ja, ik herinner mij die uitspraak:
  “Als we niet meedoen, dan gaat het licht uit….”
  Nou en, kaarsen en zaklantaarns zat…
  We moeten zo spoedig mogelijk uit die kloten-EU,
  de grenzen weer dicht, en we moeten al die moslim-primaten deporteren.
  Met het geld dat we dan besparen aan sociale uitkeringen en subsidies
  zijn we in een paar jaar weer boven Jan.

  Like

 4. albert zegt:

  Professor ik ken u persoonlijk en u verbaasd mij iedere keer, ik bid tot god om wanneer ik uw leeftijd mag halen, mijn inzicht net zo helder mag zijn. bedankt voor uw bijdragen.

  Like

 5. Bob Fleumer zegt:

  Beste Bob Smalhout, wij waren beiden piloten en weten wat het is om verantwoordelijk te zijn voor ons handelen, dit houdt ook in dat wij verwachten dat de door ons gekozen leiders handelen volgens dezelfde principes. Dit nu blijkt een misvatting, de politici handelen niet in ons belang maar in god knows what belang maar niet in het onze. Zij geven blijk van hun onkunde door niet met oplossingen te komen voor de crises waarin ons land zich bevindt.
  Wat wij nodig hebben zijn mensen met een heldere visie om uit deze vreselijke situatie te geraken, mensen die de moed hebben de EU het allerbeste te wensen maar vanaf nu het roer in eigen hand te nemen en Nederland als een autonome zelfbewuste natie weer op de kaart te zetten en niet als een wingewest van de EU in Brussel!!!!

  Geliked door 1 persoon

 6. 2Crazy2bTrue zegt:

  Ook de klassieke Grieken, die aan de bron van onze Westerse beschaving staan, hielden na de geforceerde éénwording eerst onder Alexander de Grote en later de Romeinen, op de gidsbeschaving van de westerlijke wereld te zijn, want de inspiratie was eruit. Hoeveel mensen hebben hier nog weet van?

  Dat Europa nu dezelfde weg wil bewandelen, is het wisselgeld dat betaald wordt voor het verschralen van het onderwijs, waarbij vakken als (klassieke) geschiedenis hebben moeten inleveren. De discussie hierover werd al in de jaren 60 ingezet en die werd in feite aangeslingerd door een nieuw technisch fenomeen, namelijk de TV.

  Het grote glazen oog had een hypnotiserend effect op praktisch elk gezin en de hoeveelheid tijd voor het maken van huiswerk nam drastisch af. Ouders, zelf verslaafd aan deze nieuwigheid, slaagden er daardoor onvoldoende in hun kinderen tot huiswerk te motiveren en al snel begon men uitvluchten te verzinnen om de huiswerkdruk te laten afnemen. Er ontstond hiervoor een maatschappelijke stroming die al snel door de socialisten werd ingekapseld en overgenomen.

  “Wat hebben we aan het verleden, wij willen aan de toekomst werken” was een veel gehoorde leuze. Minder huiswerk voor meer stemmen op de PvdA, nederlands populistisch gezwel van na de tweede wereldoorlog heeft er optimaal van geprofiteerd, waarna andere partijen natuurlijk niet konden achterblijven. In feite is de negatieve spiraal, die hiermee werd ingezet en tot op heden blijven doordraaien, niets anders dan puur populisme ten koste van onze civilisatie waaraan een steeds groter deel van de politiek heeft meegedaan.

  Like

 7. albert zegt:

  Nu dat komt goed uit ik heb ook 900 uur met mijn a1, kunnen we misschien iets van uit de lucht doen.

  Like

 8. Tiny zegt:

  Wij kopen de Telegraaf op zaterdag, voor mij alleen om de artikelen van prof. Smalhout te lezen.
  Vandaag ook weer een prachtig artikel over Mr. Bram Moszkowicz en het boek wat hij heeft geschreven. “Onkruid” , waar B.M. over zich zelf en zijn vakbroeders schrijft. Prof. Smalhout schrijft in dit artikel “Valse tongen…” geheten, dat hij bij het lezen van dit boek soms het gevoel had dat het over hem zelf ging.
  Indien iemand interesse heeft aan dit artikel, kan ik het of overschrijven of opsturen.

  In ieder geval hoop ik van ganzer harte dat Prof. Smalhout met zijn scherpe geest, zijn prachtige, werkelijk op het scherpst van de snede, artikelen ons nog heel, heel lang behouden blijft.
  Dank u Professor Bob Smalhout.

  Like

 9. Een excellente samenvatting van alles waar wij als Anti-EU bloggers vanaf dag 1 al voor gewaarschuwd hebben!
  Ik raad iedereen aan om dit artikel zo veel mogelijk te verspreiden!

  Like

 10. pineut zegt:

  Reblogged this on Bent u al de Pineut ?.

  Like

 11. Pingback: DE DODELIJKE EU: DE EUROPESE NACHTMERRIE! | eunmask

 12. Theresa Geissler zegt:

  Ja, Prof. Smalhout heeft al jaren over het algemeen een maatschappelijk oordeel, waarmee je het als kritische Nederlander volmondig eens kunt zijn, dat is waar. Met een paar dingen niet, is mijn ervaring. Hij is erg Oranjegezind en schreef door de jaren heen een paar keer ‘innig’ over zijn contacten met Bea en -toen nog- ‘de prinsjes’ die ik nu eenmaal niet kan navoelen. En hij rekende het duidelijk tot een eer om haar met “Majesteit”aan te kunnen spreken. Dan voel ik weerzin opkomen, ik zeg het eerlijk. Beschouw het als een zwakheid van mij. Een ander punt waar ik echt op afgeknapt ben waren zijn beschouwingen over het Nederlandse onderwijs. Minstens één maal -maar waarschijnlijk meerdere- heeft hij gepleit voor ‘strengere scholen met meer discipline’ zoals in België” en voor meer huiswerk. Daar ben ik nooit een voorstander van geweest, zachtjes uitgedrukt. Mijn kinderen hebben een reguliere, maar niet al te prestatiegerichte basisschool bezocht, waar ze in hun vrije tijd níet werden doodgegooid met huiswerk en waarvan de leiding zo af en toe een klap tegen het programma gaf om met de kinderen leuke dingen te gaan doen: Een “Elfslotentocht” toen het goed gevroren had, maar de Elfstedentocht toch net niet door ging, verschillende kanotochten in de zomer, Carnaval…. Het zal dan allemaal misschien niet pedagogisch geweest zijn, maar ík vond het prima. Smalhout met zijn ideeën over prestatiegerichtheid en discipline beviel me niet. Ik zit met hem op één lijn, wat betreft zaken als de EU maar meer privé lijkt het me een man die smacht naar de “Goede oude Tijd” en duidelijke gezagsverhoudingen. Dat heb ik nu eenmaal niet.

  Like

  • BertG. zegt:

   Ik ben blij dat jij iets heel goed leest en niet meteen op de tafel staat de dansen vanwege wat columns en een mening.
   Maar ook wie en wat er nog meer achter zo’n man zit. En zijn beredeneringen.

   Alleen dat dit hier staat brengt mensen al in euforische stemming.
   Maar er staat niets tussen wat wij met ze alle niet allang wisten.

   Like

  • Tistochwat zegt:

   Professor Smalhout kan de vinger prachtig op de zere plek leggen en ik lees zijn woorden graag, maar ik heb hem een keer op TV iets nadeligs over Geert Wilders horen zeggen en als iemand dat doet, gaan mijn haren altijd een beetje overeind staan.
   Maar misschien zijn zijn inzichten wat betreft de heer Wilders inmiddels gewijzigd en heeft hij ingezien dat Wilders eigenlijk met hem op één lijn zit.

   Like

 13. Tom Hendrix zegt:

  Voortreffelijk artikel van professor Bob Smalhout, evenals de voortreffelijke reacties van voorgaande reageerders. Een enkele opmerking springt mij in het oog; het citaat: “Hoe dit alles begint te lijken op het ideaal van wijlen Adolf Hitler”, dat is de kern van de zaak, die professor Smalhout terecht aangeeft. De Eu is niet meer of minder dan een dictatoriaal gedrocht!
  En de rol van links hierin is meer dan duidelijk, als ik de voormalige leider van de Sowjet-Unie Gorbatsjow citeer die over de Eu het volgende zei: ” Wij zijn gestopt met het heilloos experiment-het communisme- en jullie beginnen eraan”. Als dat niet duidelijk is, dan weet ik het ook niet meer.

  Like

 14. BertG. zegt:

  Ben ook nog steeds reuze benieuwd waarom dit artikel niet wordt toegepast om uit te treden of waarom het hierom niet zou kunnen.
  http://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-europese-unie-maastricht-07-02-1992/artikel50
  Het heeft even in de aandacht gestaan en vergeten is iedereen het weer.
  Iemand nog iets gehoord. I.p.v. steeds weer opnieuw reageren dat we er uit moeten uit die EU maar niet weten hoe. Het staat er zelfs zwart op wit. Dit heb ik ook al jaren geleden opgestuurd naar de PVV met de vraag waarom dit niet wordt toegepast.
  Ik zal u verder niet met het antwoord vermoeien. Daar wacht ik nog steeds op.
  Ik weet het dus niet waarom zo’n uittreding clausule blijft liggen op de plank.
  Maar misschien is het wel alleen spannend om er het de hele tijd over te hebben. Dat we er uit moeten uit die EU. Waar moet je het anders over hebben. Daar lijkt het wel op.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @BertG 09.10. uur. Inderdaad, met artikel 50 van het Verdrag van Maastricht in de hand, kunnen we wel uit de EU stappen.

   Like

   • BertG. zegt:

    Stil nou, maak nou geen slapende honden wakker.
    Zo direct gaan ze nog uitzoeken waarom dit niet wordt toegepast.
    En dat moeten we niet willen met ze alle in Nederland.

    Like

  • Baksteen zegt:

   Dank voor deze info betreffende art 50, kort en duidelijk, er staat geen woord spaans in.
   Lijkt me dat de pvv dit wel eens wat duidelijker over de buhne mag brengen!.

   Like

   • BertG. zegt:

    Baksteen, over een jaar kan je dit weer herhalen op elke site. Artikel 50.
    De reactie zullen gelijk zijn en niemand die er ooit van gehoord heeft of een verklaring.

    Het volgende onderwerp op welke willekeurige site dan ook zal weer opnieuw als onderwerp hebben, hoe kunnen we uit de EU treden.
    En weer zijn de reacties dan gelijk. Ik zie en lees het al jaren. Daar wordt ik moe van.
    De oplossing ligt er volgens mij. Maar niemand die mij zegt waarom dit niet zou kunnen.
    Behalve het er kort over hebben en de volgende keer weer opnieuw verbaasd reageren dat ze er nog nooit van gehoord hebben. Heel apart vind ik dit.

    Like

 15. Roni Thome zegt:

  Wij moeten dankbaar zijn aan mensen zoals Prof. Dr. B. Smalhout die – eindelijk – de waarheid aan het publiek durven te verkondigen. Wij hebben lang genoeg gewacht op ‘zwaar kalibers’ binnen de universiteiten. Intellectuelen en wetenschappers die niet meer de politiek-correcte lijn willen volgen. Verder de ‘Gloria credo’ willen zingen voor de EU en de EURO; terwijl zij weten dat het hele concept ons de grond in boort.

  Mensen met een beetje kennis weten donders goed dat de slagzin „ Entweder der Euro, oder Krieg ” is een dom geouwehoer. Na de oorlog is de rol van Duitsland als (toekomstige) agressor volledig uitgespeeld. Wat kunnen de Moffen nog aanrichten in een continent vol kerncentrales? Na de introductie van de pil hadden ook de Duitse vrouwen geen zin meer in om vrijwillig deel te nemen aan ‘de productie van toekomst soldaten’. Helmut Kohl was in Duitsland bekend als ‘Der Birne’ (peer). Hij genoot niet van de faam om superintelligent te zijn.

  Als wij de Nederlandse lijst van ‘pro actieve’ EU en EURO bekijken, zijn (of waren) het allemaal mensen die wij al bij voorbaat niet mochten vertrouwen. Het zijn stuk voor stuk schnabbelaars of idioten pur sang. Te beginnen met Laurens Jan Brinkhorst (D66), die zichzelf had gedegradeerd door deel te nemen aan een RTL4 programma; waar hij op dunne pootjes zat te rennen naast bekende BN’ers. Dan krijgen wij de “Super Schnabbelaar” Wim Kok (en de slechtste NL premier sinds H. Colijn v.d. jaren ’30). Zijn gedrag in de laatste twee jaar van zijn premierschap en zijn persoonlijke mateloze hebberigheid staan symbool voor onbetrouwbaarheid. Ook vriend Gerrit Zalm begon zijn Euro carrière met leugens en zijn latere carrière bij DSB bank heeft niet bijgedragen aan zijn geloofwaardigheid. Over Wim Duisenberg hoeven wij niet veel te vertellen. Zijn keuze voor Greta spreekt boekdelen. Het zijn de mensen die ons in een hol vol drek, genaamd EU, hebben ingeduwd. Dat zijn ook de mensen die de 700 jarige betrouwbare harde Gulden hebben ingeruild voor de waardeloze Euro. Een munt eenheid die ons in de armoede heeft geduwd en langzaam kapot maakt. Er is niets erger dan te worden gedirigeerd door een EU parlement vol B- kwaliteit politici die een doel hebben de natiestaat kapot te maken en de dictatuur van de super Sovjet-achtige staat opleggen. .

  Like

 16. louis-portugal zegt:

  Weer een mooi artikel en oh zo waar en duidelijk.
  Ik lees nog af en toe het artikel over Job Cohen van Bob Smalhout, ook zo goed.
  Goed omhet hier neer te zetten Bert want het is me te ver naar Lissabon om voor ongeveer 3 €uro een telegraaf te kopen.
  Overigens blijven die EUZIS (EU-NAZIS) gewoon doorgaan met hun pogingen tot afschaffing van onze souvereiniteit.
  Zou Merkel zichzelf zien als de nieuwe Hitler boven het €uropese volk?????????
  Ik heb de overtuiging dat ze veel teveel hooi op hun vork hebben genomen en dat het hele bouwwerk in elkaar gaat storten.

  Like

 17. G.Deckzeijl zegt:

  Alle moslimfundamentalisten oprotten uit NL en de EU, NU.!!!
  http://www.amsterdampost.nl/boink-onderzoek-maurice-de-hond-nederlander-wil-stop-bouw-mosketen/#comment-99381
  Klik ook de PDF van de PVV aan: glashelder!

  Like

 18. paulus655 zegt:

  We mochten willen, dat we meer mensen zoals prof. Smalhout hadden, die niet tegen onrecht kunnen en dat ook nog eens helder en begrijpelijk kunnen verwoorden.

  Like

 19. Schitterend goed artikel van prof.Smalhout.

  Like

 20. bas145 zegt:

  Prachtig geschreven artikel. Mijn vraag is alleen deze. Hoe gaat de structuur eruit zien van een nieuwe politieke partij in Nederland die ons vertrek uit de Euro gaat bewerkstelligen en de islamisatie in Nederland stopt. Waar is die nieuwe Pim Fortuin. Het volk is er namelijk al een jaar of 10 meer dan klaar voor.

  Like

  • bobzelf zegt:

   wel eens van de PVV gehoord misschien ? , met een leider met een ruggengraat
   En als de EU en brussel een quiz waren geweest!!!
   Had onze Geert van de 100 vragen , alles goed !
   Trouwens Pim Fortuyn is dood , is vermoord !!!!! , en Balkenende , Rutte, de Jager , Gerrit Zalm , Wientjes, Pechthold , Dijsselbloem , die nog niet !
   Dus als je wilt komen helpen dan graag , pistool meenemen !

   Like

 21. Arnold Overhaart zegt:

  Ik heb het meer dan eens gezegd dat je in NL geleerd wordt om niet na te denken!
  – alles volgens handboek en protocol en als het daar niet in terug te vinden is gaan we naar de 2e lijn die ook weer een handboek heeft en een eigen protocol om vervolgens naar de 3e lijn te gaan.
  – vooral geen eigen initiatief en nadenken hoe je het probleem zelf zou oplossen.
  – dan komen we weer op de bekende kassa in de supermarkt
  – voorheen geen opleiding en wist alle prijzen en rekende het wisselgeld zelf uit voordat je het zelf had gedaan.
  – tegenwoordig minimaal HAVO, vraag geen prijzen want die weten ze niet en laat ze alstublieft niet zelf uitrekenen wat ze terug moeten geven want dan sta je er volgende week nog!

  Opgeleid om niet na te denken dat geeft je toch te denken als iemand met HAVO tegenwoordig minder denkvermogen heeft dan voorheen een huisvrouw zonder opleiding of een meisje van de huishoudschool!

  1984 in 2013

  Like

  • BertG. zegt:

   Iets wat off-topic.
   Maar een mooi voorbeeld van niet meer nadenken en eerst het protocol erbij, zag ik een week geleden van de brandweer in me straat. Klein portaal brandje.
   Om een voordeur te openen zijn ze echt ruim een half uur bezig geweest met een stoot ram en cirkelzagen. Terwijl de achterdeur volledig uit glas bestaat waar je zo door naar binnen loopt.
   Ik spreek er 1 aan en zeg dit. Maar daar ging hij niet over. En ging verder met de voordeur slopen. Gelukkig was ik niet de enigste die zich dit afvroeg.

   Like

 22. BigLJohn zegt:

  Professor D. Smalhout verwoord datgene wat ik al jaren in forums aan de orde stel. Namelijk dat er sinds Julius Cesar steeds maar weer, keer op keer geprobeerd word om die lappendeken die Europa heet tot een Rijk te smeden. En ook die uitspraak van Hitler; Een volk, Een Rijk, en Een Fuhrer is moeiteloos toe te passen op het vierde Rijk, dat nu voor de verandering eens niet bestuurd word vanuit Rome, Madrid, Parijs, Berlijn, maar vanuit Brussel. Ook dit Groot Europese Rijk is gedoemd te verdwijnen, en dit zal geen 80 jaar duren zoals de tachtigjarige oorlog. De factor oorlog werd inderdaad overgeslagen bij de vorming van de E.U. Maar de dictatuur is zeer wel aanwezig. De bevrijding van Europa zal wel degelijk een oorlog opleveren, al zullen het ditmaal burgeroorlogen worden tegen de Islam en de E.U. welgevalligen. Het laatste woord is nog niet gesproken. Dit muisje gaat nog eens een staartje krijgen.

  Like

 23. Pingback: Eén volk, één rijk, één leider… | Lang Leve Europa!

 24. paost712 zegt:

  Laatst een beetje aan het opruimen geweest, kwam een antiek boekwerkje tegen dat afgezien van de gebruikte symbolen 1 op 1 kan worden overgenomen door het huidige centrum van de macht. Een revolutie zoals in Egypte, Tunesië en nu in Turkije starten kun je niet alleen maar zodra er iemand serieuze plannen maakt ben ik er bij. Ik wil over 20 jaar niet met een mond vol tanden staan als de kinderen vragen “papa wat deed jij toen onze vrijheden werden afgeschaft?”

  Like

 25. john langenberg zegt:

  prof. smalhout heeft volkomen gelijk, de eeuwenoude diepgewortelde elitaire pluchezitters doen wat ze willen, terwijl het volk eigenlijk de macht heeft (enorme meerderheid) ik vraag me al jaren af hoe dit mogenlijk is ?
  en wat de euro betreft, het is vanaf het begin verdoemd te mislukken het is eigenlijk een derde wereldoorlog maar dan zonder kogels (nog).
  mijn idee…volk sta op maak gebruik van je rechten zodat er eindelijk een een echte verandering plaats vind !!

  Like

 26. jannyzeeland zegt:

  goed om dit te lezen .ik ben een enorme fan van Bob Smalhout

  Like

 27. jo zegt:

  Onze verzorgingsstaat is ten einde zonder dat iemand weet wat het inhoudt een participatie maatschappij vorm te geven. Ik zou daar graag een een lezing over geven / filmpje over maken en het nederlandse volk wakker maken. Europa 1 is allang een dood kind. Het zijn de MENSEN die het toestaan! en toegestaan hebben. Dit alles heeft te maken met de willoosheid en krachteloosheid van een generatie die eindeloos in de watten is gelegd. Wat is nu de kip en wat is het EI?

  Like

 28. Het principe van de overheid is : Alle gestelde doelen voor een project moet je omkeren. Dit omdat als probleem X de politici meer macht over de onderdanen geeft, dan zal hun plan om probleem X op te lossen altijd mislukken. Probleem X wordt altijd groter, waardoor ze nog meer macht krijgen over de onderdanen. Dit omdat het oplossin van proboleem X niet het doel is. Het doel is meer macht.
  Dus zolang onderdanen denken dat de EU nodig is om oorlog te voorkomen, krijg je meer oorlog. Als onderdanen denken dat de overheid nodig is om armoede te bestrijden, krijg je meer armoede (bijstand was oooit bedoeld voor maximaal 50.000 mensen) als ze denken dat de overheid nodig is voor hun veiligheid, krijg je meer terroristen omdat ze onder de NL vlag kinderen vermoorden in Afghanistan. Als de onderdanen denken dat de overheid nodig is voor een stabiele economie, krijg je de ene crisis en boom/bust cycle na de andere. Als de onderdanen denken dat de overheid nodig is om niet uitgebuit te worden, moeten ze 80% van hun inkomen afdragen aan die overheid. Als de onderdanen denken dat de overheid nodig is om de spaargelden te beschermen, zullen ze hun spaargeld verliezen. Dit omdat de overheid gewoon een groep mensen is, die door de magie van ‘functie’ opeens geweld mogen initieeren en hun wil mogen opleggen aan onderdanen. Dat trekt psychopaten aan.
  Het goedkeuren van de initiatie van geweld door sommige mensen in een samenleving, pakt altijd verkeerd uit. Het eindpunt is altijd oorlog. Daarom: anarcho kapitalisme, een samenleving waarbij geweld en dwang niet goedgekeurd zijn om je wil aan anderen op te leggen.

  Like

 29. Europa is 5 keer geprobeerd samen gevoegd te krijgen, maar dat is elke keer op alle fronten mislukt. De laatste paar keer weten we maar al te goed. De slag bij Waterloo, en Hitler, waarvan veel uit deze geschiedenis is vervalst door de tegenstander, zo komt met telkens weer op de “6 miljoen joden ” dat totaal niet klopt. Als ik kijk wat de bijbel er over te zeggen heeft, dan lees ik daar dat het uit elkaar zal vallen, de verdrukking, oorlog, en dan zullen de metalen die gebruikt zijn ter vernietiging, om worden gesmeed, tot ploegscharen om de aarde weer gangbaar en vruchtbaar te maken. Dit zijn allemaal signalen dat we al eeuwen lang worden onderdrukt door systemen, valsheid in geschiedenis, nek koningshuizen die van ons geld landerijen, huizen en kastelen kopen, en de arme sloeber, heeft nog niet eens een paar nagels om zichzelf te krabben bij de voedselbank. Na natuurlijk gaat het fout, dat weten we allemaal, maar wat de blinde pedofiele (mis)leiders niet hebben geleerd is dat de geschiedenis zich telkens weer herhaalt, en door gaat tot we in de gaten krijgen, dat we allemaal recht hebben op land huis, en de bewerking van de aarde. Nu komt ons eten uit de fabriek, vol met E-nummers, fluor, en synthetische middelen.Zelfs bij de voedselbank ontkom je daar niet meer aan, om over de Chemtrails maar nog even niets te zeggen. We zijn uitgebuit tot en met, om de bodemloze put van de (nep) staat de Nederlanden proberen te dichten, terwijl je in Brussel, en Strassbourg, 6-8000 euro per keer ontvangen als kosten vergoeding, voor een vergadering terwijl; de gewone man er voor moet betalen. Hoe kan het dan ook zijn dat dit zinkende schip “moet ” blijven drijven, terwijl; het schip de koers is kwijtgeraakt, en iedereen die er nog in geloofd, angstvalling zich vasthoud aan de touwen van het schip, waarvan er telkens weer een aantal worden doorgesneden, anders zinkt het te snel. Zo wil ik als pedofiele hoofd van het Justitiële apparaat wel naar huis worden gestuurd met een pensioen van 175.000 euro, terwijl ik mag rond komen met 1040.00 per maand. Ja er is zeker wel wat aan de hand, daar heeft u allen gelijk in, maar dat weten we al een paar generaties lang. En nog geloven jonge gezinnetjes dat na 25 jaar hypotheek, hun huis eigendom wordt van hun, maar ook zij zullen leren dat ze bedrogen uit komen, als ze hun baan kwijt raken en de hypotheek niet meer kunnen betalen, en eventueel in naam van de (nep) koning ondertekend, uit huis worden gezet, met een enorm verlies aan geld dat ze nooit meer terug zullen krijgen. Denken kunnen we nauwelijks nog, en zo moet dan de TV er voor zorgen dat we afleiding krijgen, en de weekende om te relaxen, maar dat is er meestal niet bij want dan wordt er gewerkt aan het huis en wordt er weer geïnvesteerd.Dan komt de vakantie, en dat huur je steeds mee, Nee we zijn dit jaar niet weggeweest wat we hebben de huiskamer eens onder handen genomen. Zo kan ik wel 4 A4tjes vol schrijven, maar ik denk dat de lezer het wel zal begrijpen.

  Like

 30. pieter zegt:

  Rust zacht Bob, dank voor je wekelijkse wijze woorden in de telegraaf!

  Like

 31. Mirjam zegt:

  We moeten gewoon van ons laten horen. De burgers moeten massaal en overal in Nederland de straat op en eisen dat we een referendum krijgen over het verlaten de EU. Niet in gesloten groepen, maar massaal in heel Nederland. Die oproep moet overal verspreid worden via media, kranten, mondreclame etc. We moeten van ons laten horen.

  Prof. Smalhout heeft gelijk met wat hij zegt: 100%. En al heeft hij over bepaalde dingen andere meningen, dat hebben wij, als burgers individueel, ook. Maar de visie die hij nu uitdraagt en waar hij landelijk mee van zich laat horen, geeft aan dat hij achter die dingen staat wat hij nu zegt, want iedereen kan het lezen, en hij wordt met deze uitspraak aan deze mening vastgekoppeld. Dus ‘goedpraten’ bij de ‘linkse gutmenschen’ of bij het Koningshuis/familie is er niet meer bij. Het is gezegd zoals gezegd, het is zoals het is.

  We moeten héél Nederland oproepen om de straat op te gaan en ook onze mening te laten horen. Wij willen een referendum voor een Nexit: wij EISEN een referendum voor een Nexit, zonder dat dit gebonden is aan een quotum van stemmen. Het volk wil juist zijn stem laten horen! Laat de regering en de wereld maar luisteren, want gegarandeerd gaat het nieuws, als dit gebeurt, de hele wereld over en dan staat Nederland voor schut als de regering het niet toestaat. Cameron heeft ook zomaar het volk belooft dat ze een referendum mochten houden als hij dingen niet voor mekaar kreeg in Brussel en het is gebeurd. Die wettelijke regeltjes hier in Nederland (minimaal zoveel stemmen van de burgers die voor een referendum zijn) om een referendum voor elkaar te krijgen, moeten we overgaan, door NU onze stemmen te laten horen! We moeten ALLE burgers oproepen!

  Geliked door 1 persoon

 32. Dit is op Onwetendheid herblogden reageerde:
  De prof weet het ook.

  Like

 33. Pingback: Eén volk, één rijk, één leider… | eunmask

 34. Gerrit Tienkamp zegt:

  Dit is op Gerrit Tienkamp herblogd.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s