Akbar Ahmed: de Volkskrant als cultureel Auschwitz

Screenshot_37

(Door: Martien Pennings)

Ik ga een monument onthullen, dat daar al sinds 1998 op wacht. Het monument is een tekst en ik zie het als een gedenkteken vóór en ván een geestelijk Auschwitz. Een cultuur die dit uit vrije wil publiceert is een levende dode, zoals ze ook in de Nazi-concentratiekampen rondliepen. De tekst stond in dat jaar 1998 in de Volkskrant en ik heb vele malen tevergeefs gezocht in mijn verhuisdozen vol krantenknipsels. Niet terug te vinden! Door een toeval – ik refereerde aan de betreffende tekst in een stuk van mij uit 2006 dat ik herlas – ging ik op maandag 10 juni 2013 naar het on-line-archief van de Volkskrant zonder veel hoop het inderdaad aan te treffen. Maar het wonder geschiedde: daar stond het stuk van Akbar Ahmed: “Seks wint het voor Amerika van fatsoen”.

Ik zal het hier in zijn volledigheid publiceren, want dit mag nooit meer verloren gaan, en de Volkskrant is van harte uitgenodigd een klacht in te dienen vanwege schending van het copyright: we kunnen alle publiciteit gebruiken bij het aan de kaak stellen van dit dieptepunt van weg-met-ons-gekte en collaboratie met een Nazistisch systeem.

Het stuk is dus van ene Akbar Ahmed en de kern ervan is vrij gemakkelijk samen te vatten: de escapades van Bill Clinton met Monica Lewinsky bewijzen het morele failliet van Amerika. En Amerika zou er goed aan doen om in zaken van moraal en seksualiteit een voorbeeld te nemen aan de islamitische wereld waar alom het fatsoen heerst. Als Amerika dat niet doet, zo dreigt Akbar Ahmed, dan zullen Westerlingen nergens meer veilig zijn in hun eigen Westerse straten.

Ik heb hier eigenlijk geen woorden meer voor, maar ik zal ze toch moeten vinden want ik denk dat minstens 50% van de Westerlingen nog steeds uitgelegd moet krijgen in welke kosmische mate hier gehuicheld wordt. Hier gaf dus de Volkskrant  podium aan een moslimische ploert die het een moreel dieptepunt vindt als een getrouwde vent een affaire heeft met een vrije carrière-meid en die zijn eigen wereld voorbeeldig vindt, een wereld waarin een vrouw de rechten van een geit heeft en waarin in 1400 jaar racisme jegens vrouwen via een moleculaire Holocaust minimaal 50 miljoen vrouwen zijn vermoord of tot zelfmoord gedreven.

Wie een beeld wil krijgen van “de vrouw in de islam” moet Betsy Udinks “Allah en Eva” lezen.  Dit boek beschrijft het onbeschrijflijke lijden van de vrouwen in bijvoorbeeld Pakistan. Wat zeg ik nou? Inderdaad: Udink slaagt er inderdaad in het onbeschrijflijke te beschrijven. Mijn eigen leeservaring was:  Udink beschrijft het adequaat, maar ik kreeg mijn geest er niet omheen. Mijn geest wilde er niet aan. Ik kon het alleen bij stukjes en beetjes lezen, tot me door laten dringen. Zó pervers, zó smerig, zó onrechtvaardig, zó wreed, zó buiten alle proporties stompzinnig, zó lelijk kan geen menselijk wezen worden als de moslim-mannen die Udink in dat boek beschrijft. Maar ze bestaan wel degelijk. En bij miljoenen.

Ik begrijp uit zijn curriculum Vitae en uit deze YouTube-video dat deze intellectuele maffioos  Akbar Ahmed geheel mainstream is en serieus genomen wordt. Des te erger voor de Westerse cultuur! Want een man die zo’n walgelijk, zo’n totaal van de pot gerukt artikel kan schrijven als de Volkskrant in 1998 publiceerde, is gek, gek, gek en kwaadaardig, kwaadaardig, kwaadaardig. Ik ga ook de moeite niet nemen om zijn boeken te lezen: dit kán niet anders dan manipulatieve rotzooi zijn. Als ik ‘m als rechter voor het hekje krijg, geef ik ‘m 20 jaar dwangarbeid alléén al vanwege dit artikel. Meen ik dat? Met elke vezel!

Als ik dat portret van Ahmed Akbar hierboven bekijk, dan zie ik een type dat uitstekend geschikt is om de rol te spelen van de verrassende moordenaar in de Engelse misdaadseries die ’s zomers zoveel op de Nederlandse televisie worden uitgezonden. Maar ik bedoel het serieus: dit is een depressief en levensgevaarlijk type.

Ik wil tenslotte toch nog één smerig detail uit de tekst van deze bedrieger naar voren halen. Hij zegt:

“Maar hoe kunnen we geloven dat het streven naar gerechtigheid in het Midden-Oosten hoog op de agenda van president Clinton staat, als we lezen dat hij in het Witte Huis met Monica aan het stoeien was en allerlei obsceens deed met sigaren, terwijl Yasser Arafat buiten stond te wachten voor spoedoverleg?”

Kijk: dat is beeldend. Maar Monica Lewinsky kwam pas in 1995 het Witte Huis binnen en toen was schurk Arafat al twee jaar bezig de Oslo-Akkoorden van 1993 te saboteren. Moordenaar Arafat had sowieso gedurende de onderhandelingen rond de Oslo-Akkoorden een uiterst destructieve rol gespeeld.  Terrorist Arafat was vooral een dood paard waaraan Clinton heel hard getrokken heeft. Maar omdat ook Clinton graag de geschiedenis inging als de grote vredestichter in het Midden Oosten en omdat elke Westerse leider blijkbaar toch weer persoonlijk de les schijnt te moeten leren dat de wereld van islamitisch Arabierië geheel bestaat uit List & bedrog, durfde Clinton pas in 2000 bij de Camp David onderhandelingen de waarheid tegen Arafat te zeggen:

Doel van een top’, zei Clinton, ’is dat de gesprekken gebaseerd zijn op oprechte bedoelingen en jullie, de Palestijnen, zijn niet naar deze top gekomen met oprechte bedoelingen.’ Toen stond hij op en verliet de kamer.

Screenshot_38

En dan nu het artikel van Akbar Ahmed in de Volkskrant van 14 september 1998:

 Seks wint het voor Amerika van fatsoen

AKBAR AHMED − 14/09/98, 00:00

Hoeveel kruisraketten Amerika in de toekomst ook nog afschiet, in de ogen van de islamitische wereld hebben de VS na de affaire-Lewinsky hun gezag voorgoed verloren, stelt Akbar Ahmed . . . .

ER TEKENT zich steeds duidelijker een scheidslijn af tussen de maatschappijen die nog altijd vasthouden aan begrippen als fatsoen en deugdzaamheid en de maatschappijen die het fatsoen hebben afgezworen. De verschillende interpretaties van de recente gebeurtenissen rond de bomaanslagen in Afrika en Lewinsky moeten dan ook in dit licht worden gezien.

Onder de lagen die de geschiedenis heeft aangebracht en onder het mozaïek van culturen ligt de basis voor de discrepantie tussen de islamitische en westerse wereldvisie: in de islamitische maatschappijen draait alles om geloof en deugdzaamheid; in de liberale, wereldse maatschappijen van het Westen zijn het geloof en de daarmee samenhangende traditionele fatsoensnormen ondergeschikt geworden aan seksuele vrijheid en consumptie.

Zelfs als er in de islamitische wereld sprake is van hypocrisie, dan nog blijft het rotsvaste geloof het ijkpunt. Voor veel mensen in het Westen is het ondenkbaar dat vijf keer per dag bidden belangrijker is dan werken, winkelen, of jezelf ontspannen. Deze scheidslijn bestaat natuurlijk niet alleen tussen de islamitische maatschappijen en het Westen, maar ook tussen de westerse culturen onderling, met vertegenwoordigers als Paus Johannes Paulus II en, bijvoorbeeld, Madonna. Bovendien moeten we niet vergeten dat het Westen op het moment 25 miljoen belijdende moslims telt. In Amerika zijn er zelfs meer moslims dan Anglicanen.

Maar het conflict tussen de traditionele fatsoensnormen en de fatsoensloze maatschappijen van het Westen tekent zich het scherpst af in de recente terroristische aanvallen in Oost-Afrika van Osama bin Laden en de vergeldingsactie van een Amerikaanse president die openlijk heeft toegegeven dat hij overspel heeft gepleegd.

Toen de Amerikaanse president zijn affaire met Monica Lewinsky in een nationale televisietoespraak toegaf en vervolgens kruisraketten afvuurde op Khartoem in Sudan en Khost in Afghanistan, bevestigde hij, op het karikaturale af, wat veel mensen in de traditionele moslimmaatschappijen al dachten – dat Amerika de wereld niet veel anders dan seks en geweld heeft te bieden.

In de toespraak waarin hij melding maakte van de bombardementen stelde Clinton nadrukkelijk dat de aanvallen niet gericht waren tegen de moslimbeschaving. Maar om de een of andere reden klonken zijn woorden even geloofwaardig als de bewering, een half jaar geleden, dat hij nooit seks had gehad met ‘die vrouw’.

Zoals er in de islam geen rechtvaardiging is te vinden voor Osama bin Ladens terrorisme tegen onschuldige burgers, zo bestaat er in de moslimwereld ook een fatsoenscode die affaires als die van Clinton veroordeelt.

Overal in de moslimwereld werd Clinton, in de kritiek op diens kruisraketaanvallen, dan ook afgeschilderd als de man zonder fatsoen, die had gelogen tegen zijn volk, maar vooral tegen zijn gezin en met name zijn vrouw.

De reactie van de leider van de Taliban in Afghanistan, Mullah Omar, geeft de traditionalistische visie goed weer: volgens de wetten van het land zou de overspelige Clinton ter dood moeten worden gebracht door steniging. Deze visie staat in schril contrast met de visie van de meeste Amerikanen, die volgens de opiniepeilingen Clinton blijven steunen, ondanks diens gebrek aan fatsoen. Deze laksheid is voor de moslimwereld het overtuigende bewijs van het feit dat Amerikanen meer waarde hechten aan een bloeiende economie, dan aan fatsoen en deugdzaamheid.

Clintons gedrag en de bereidheid van de Amerikanen om dat gedrag te vergeven, was koren op de molen van fanatiekelingen als Osama bin Laden – door alle aandacht van de VS tijdens zijn leven al een martelaar – die Amerika zien als immorele supermacht, die door alle vrome moslims moet worden bestreden.

Moslims als Osama stellen, terecht, dat het in de islam niet alleen draait om mededogen en genade, maar ook om de strijd voor gerechtigheid en tegen onderdrukking – of dat nu in Palestina, Kasjmir of Kosovo is. De moslims die alleen het eerste aspect benadrukken gaan daarmee voorbij aan een uiterst essentieel aspect van de islam. Het is deze dynamiek die ervoor zorgt dat er momenteel in de moslimwereld van alles borrelt en bruist.

Wie objectief naar de wereld kijkt weet inmiddels dat de Amerikanen in hun anti-moslimbeleid, een dubbele moraal hanteren, met name in het Midden-Oosten. Als de Verenigde Staten en hun bondgenoten de ‘oorlog van de toekomst’ tegen het terrorisme, die minister van Buitenlandse zaken Madeleine Albright heeft uitgeroepen, echt willen winnen, dan weten zij als geen ander dat één hindernis als eerste moet worden genomen: de afronding van het ontspoorde Palestijns- Israëlische vredesproces. Maar hoe kunnen we geloven dat het streven naar gerechtigheid in het Midden-Oosten hoog op de agenda van president Clinton staat, als we lezen dat hij in het Witte Huis met Monica aan het stoeien was en allerlei obsceens deed met sigaren, terwijl Yasser Arafat buiten stond te wachten voor spoedoverleg?

Daarmee is duidelijk waar de prioriteiten liggen in deze wereld-zonder-fatsoen. Als Amerika de boodschap van dit moreel en politiek onverantwoordelijke gedrag niet oppakt, zal de kloof tussen de twee werelden onherstelbaar groot worden. Een van de meest tragische aspecten van deze wereldwijde confrontatie is dat iedere westerling, waar hij zich ook bevindt, op elk willekeurig tijdstip doelwit kan zijn – of het nu een Italiaans slachtoffer is in de straten van Kaboel of Britse toeristen in het Planet Hollywood-restaurant in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Voor mensen die de wereld bekijken met de blik van Osama bin Laden zien alle westerlingen er hetzelfde uit.

Het zou dan ook een strategische fout zijn als de Amerikanen deze oorlog enkel en alleen als een confrontatie met een stelletje fanatici zouden zien en zich niet zouden bekommeren om de indruk die het morele gedrag van hun maatschappij – te beginnen bij de president – maakt op de rest van de wereld.

Akbar Ahmed is verbonden aan het Selwyn College van de Cambridge Universiteit. Hij is de schrijver van Postmodernism and Islam (1995), Jinnah, Pakistan and Islamic Identity: The Search for Saladin (1997).
Los Angeles Times Syndicate
Vertaling: José van Zuijlen

Tot zover het artikel in de Volkskrant. Merk op dat het een artikel is dat niet speciaal voor de Volkskrant is geschreven. Er moet ergens een redacteur ter Volkskrantredactie zijn geweest die dit artikel heeft opgemerkt en heeft gedacht: “Hé, dat is interessant!” En ik zou wel eens willen weten welke mafkees dat geweest is.

Screenshot_39

Er viel blijkbaar iets te vieren op Selwynn College (Ga de luxe bekijken!) te Cambridge, Engeland. Het feestvarken in het midden is Akbar Ahmed en de man in het blauwe overhemd is Craig Consedine: ze delen een wereld.

Screenshot_40

Dr Ahmed and I on the water near Sapelo Island, Georgia, where we were sailing to visit with descendants of African Muslim slaves shipped to the New World . . .”

De man naast Akbar Ahmed, met de dure camera in de aanslag op de boot is Craig Consedine. Ze zijn samen bezig aan een “anthropologische studie” die hen een jaar lang door heel Amerika voert, waarbij ze wel 100 moskeeën bezoeken en waarbij het de bedoeling is om Amerika te tonen door de ogen van moslims. Ik zou wel eens willen weten waar de fondsen voor deze “studiereis” vandaan zijn gekomen. Ongetwijfeld een combinatie van Amerikaans belastinggeld en donaties uit een van de Golfstaten.

Screenshot_41Craig Consedine maakt een grapje

_____________________________________________
We moeten de grote geleerde Akbar Ahmed niet verwarren met Akbar Ahmed Dumpy, een Paki-moeslimi die aan de weg timmert in India.

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Hypocrisie, Islam, Krankzinnigheid. Bookmark de permalink .

17 reacties op Akbar Ahmed: de Volkskrant als cultureel Auschwitz

 1. Tiny zegt:

  Alleen maar dwangarbeid? Het kan beter ;). Ik wens ze het zelfde als ze ons willen aandoen.
  Overigens waarom alleen Clinton als onfatsoenlijk beschreven. Hij is Pres. Kennedy en z’n broertje zeker helemaal vergeten. Daar was Clinton nog een weesknaapje bij.

  Like

 2. oogenhand zegt:

  Reblogged this on oogenhand and commented:
  Het commentaar van E.J. Bron.

  Like

 3. Theresa Geissler zegt:

  Martien, je machteloze razernij over dit uiterst hypocriete artikel is weer eens 200% navoelbaar. aangezien het gepubliceerd werd in 1998 is het in principe nog mogelijk, dat bepaalde redacties, onder meer dus die van de Volkskrant, in hun naïviteit van mening waren, dat nu eenmaal iedereen een stem moest krijgen. Zo werd er in die tijd nu eenmaal algemeen gedacht. Nu nóg, maar intussen is er zoveel gebeurd, dat men dat althans niet langer kritiekloos hoeft te laten passeren, terwijl men vijftien jaar geleden wat dat betrof nog iets minder houvast had: Dé twee politieke moorden waren nog niet gepleegd, de daaropvolgende moordaanslagen en terreurdaden hadden nog niet plaatsgevonden en Bin Laden en de Taliban waren nog íets meer een ver-van-mijn-bed-show en we weten nu eenmaal hoe de goegemeente in dat geval reageert.Dit relaas kon, hoe dan ook, worden gepubliceerd met het ‘redelijke’motief, ook de andere kant aan het woord te laten. Zo zag men dat.
  Dat was ten onrechte, weten wij nu, en de notoire dwarsligger had het tóen ook al kunnen weten. Werp trouwens een eerste blik op de foto va deze Akbar Ahmed en men ziet het meteen: Een farizeeër. Het valse fatsoen, de glibberige huichelachtigheid druípt van dat gezicht af, zoals de walgelijkste, meest hypocriete voorganger in de zwartste zwarte-kousenkerk hem niet zou hebben verbeterd. En zijn betoog sluit daar naadloos op aan: Hij weet de wreedheden van Bin Laden c.s. op de beproefde manier terug te schroeven tot ‘goddelijke gestrengheid’ door ze af te zetten tegen de ‘verschrikkelijke zedenloosheid van het westen -denkt hij. Hij hekelt echter meer Clinton’s openhartigheid (ten langen leste) dan die zedenloosheid op zichzelf. Dat hij, zoals jij terecht opmerkt, zich beter tegen de broertjes Kennedy had kunnen keren, maar dit niet deed, klopt, want díe hielden één en ander meer binnenskamers. Wat Akbar Ahmed hier hekelt is de ‘schaamteloosheid’ om het naar BUITEN te brengen. De schending van het “fatsoen”, dàt is voor hem de grootste onvergeeflijkste zonde! Die openheid is dan ook, wat hij het hele Goddeloze westen verwijt en waarvan hij vindt dat dit ‘bestraft’ worden. En wel op de ‘harde’ -wij zouden zeggen ‘barbaarse’islamitische wijze.
  De man stelt zich op als beoordeler, wat hij niet te doen heeft, en als regelaar, wat hij nog minder te doen heeft, en ik snap, zoals ik al zei, voor 200% dat dit artikel je razend gemaakt heeft, niet op de laatste plaats op de redactie die dit met droge ogen liet gebeuren, al was het al in 1998. Ik weet niet, of het een troost is, maar mij maakt het eveneens razend, geloof me!
  Maar goed, je stelt het, zij het met terugwerkende kracht, toch maar aan de kaak, moet je maar denken.

  Like

 4. Jade zegt:

  Prima artikel Martien,
  Wat ik hier uit haal bevestigt mijn stoute vermoedens,
  Iedere moslim is slechts een zielepoot, aan de zijlijn van het leven…
  Iedereen die dus succes heeft, en van het leven geniet,
  moet gestenigd worden of in stukken worden gehakt.
  Zelf zouden ze ook zo graag dingen bereiken,
  maar door inteelt, geiten cq kamelen DNA lukt het ze maar niet…

  Like

 5. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  De Westerse faciliteerders van de islam zijn de hoofdschuldigen van de ramp waarheen we ons begeven. Het is werkelijk ongelofelijk dat die vreselijke ouwehoer Akbar Ahmed ook maar een seconde serieus wordt genomen. Maar het gebeurt. En dat gebeurt omdat de faciliteerders het willen. Maar de gewone mensen weten het beter, zo bleek overduidelijk uit de peiling van de Hond in opdracht van de PVV. En op een dag gaan die mensen in beweging komen, dan pikken ze het niet meer.

  Like

 6. Martien Pennings zegt:

  Je zegt, Theresa:

  “( . . .) in 1998 is het in principe nog mogelijk, dat bepaalde redacties, onder meer dus die van de Volkskrant, in hun naïviteit van mening waren, dat nu eenmaal iedereen een stem moest krijgen.”

  Ik denk niet dat iemand zelfs in 1998 nog “naïef” kon zijn inzake de behandeling van vrouwen in de islam.
  Er is iets uitermate ernstigs aan de hand met wat zich “links” waant en noemt.
  Ik heb dat in allerlei termen proberen te analyseren – (hedonisme, narcisme, zelfmanifestatie, better-than-thou, haat tegen een succesvol systeem en dus tegen het Westen) – maar in laatste instantie blijft het onverklaarbaar.
  Misschien moet ik erin berusten dat waanzin verder niet verklaarbaar is dan door de neurologische wetenschap die dan reuzenstappen zou moeten zetten.
  Ik bedoel: misschien kunnen we bij een “links”, islamofiel en Israëlhatend brein ooit de draadjes aanwijzen die los zitten.

  Like

  • Roelf-Jan Wentholt zegt:

   Ik weet wat het is: De mens wil graag heel goed gevonden worden. Maar ten overstaan van het ware Goede, vallen je tekortkomingen nogal op. Daarom wenden de mensen zich tot sub-syteempjes waarin hun (valse) goedheid waarlijk glanst. Onder sub-systemen moet je zaken verstaan als communisme, socialisme, derde wereld omarming, multicultaralisme enzovoorts. Het is van alle tijden. Het is bijbels. Het is apocalyptisch en het is eeuwig.
   Pas als de strijd werkelijk losbarst omdat de sub-sytemen te veel slachtoffers maken, komt de wending ten goede.
   Hoe nu het verrotte sub-syteem te onderscheiden van het Goede? Dat is verbazend eenvoudig: Aan de Vruchten kent men de Boom. De sub-systeem aanhangers zijn zich hiervan bewust en daarom storten zij altijd een hele vuilnisbelt aan valse beschuldigingen over de goede mensen uit. In dat vuilnis vindt men beschuldigingen als “het komt door de koloniale uitbuiting” en “het komt door de exploitatie van de derde wereld” en “het Westen maakt alle grondstoffen op” en “het Westen zit vol racisten” en “het Westen bederft de aarde door milieuvervuiling”, enzovoorts. Er is niet een (1) beschuldiging uit de hoek van de sub-systemen die stand houdt. Maar tot het moment waarop dat evident wordt houdt men vast aan de beschuldiging. Het wordt daarom een feest te kijken naar de ineenstorting van de beschuldiging dat de aarde opwarmt tengevolge van CO2 uitstoot. Ik wou alleen dat het allemaal niet zo lang hoefde te duren. En het is mijn diepe wens dat degenen die deze valse beschuldigingen uiten, gestraft worden. Tot nu toe gaat iedereen vrij-uit. Zo behielden de communistische en socialistische Nederlanders na de val van de Muur, allemaal hun baantje. En zij zijn op het zelfde pad voortgegaan. Dagelijks storten zij weer nieuwe valse beschuldigingen uit. Ik moet toegeven dat het moeilijk is oprechte en nuttige kritiek te onderscheiden van wat uiteindelijk domweg verraad is. Dat is inderdaad moeilijk. Maar moeten we dan steeds wachten tot het aantal slachtoffers zo ondraaglijk hoog wordt, dat de strijd eindelijk losbarst? Als het waar is wat ik hierboven schrijf dan wordt de verzuchting van Gerard Reve “Was het maar Oorlog!” een begrijpelijk verlangen naar . . . het afstraffen van de leugenaars. Snapt u?

   Like

  • Lucky9 zegt:

   Ik vind de zogenaamde waanzin van links perfect verklaarbaar.
   Het is een uiting van trouw aan een perfide ideologie die zo veel gemeen heeft met de islam dat je er niet naast kan kijken: imperialistische strategie, dictatoriale methodiek, gebrek aan ethiek, gewelddadige onderdrukking en indoctrinatie tot alle sekteleden feitenresistent zijn geworden.

   Geestelijke misvorming tijdens de jeugd middels het onderwijs, dagdagelijkse hersenspoeling door de media vervolledigen aangevuld met auto-suggestie het linkse groepsgevoel waar er geen plaats is voor individuele verantwoordelijkheid of ontplooiing. Het enige verschil tussen links en de islam is dat allah de god is van de islamieten daar waar de god van links het collectief is. Deze beide goden zijn wel verzinsels, maar dat is dan weer een punt van gelijkenis.

   De leugenachtige uiting van haat tegen Israël is een logisch en rechtstreeks gevolg van de linkse islamofilie en niet omgekeerd.
   Links zijn de fascisten die terug gekomen zijn als anti-fascisten. De gruwel van het communisme en het nationaalsocialisme is nog niet voorbij. De collectivisten zijn meer dan ooit onder ons en de geschiedenis zal zich herhalen.

   Like

 7. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  Een onderzoek naar “geluk” in verschillende landen vond dat de Israëliërs bijzonder gelukkig zijn. De redenen van dat geluksgevoel lagen in een “sense of belonging” en een “sense of achievement”. Inderdaad, de Israëliërs hebben beide kwaliteiten. In Nederland zijn we door de faciliteerders beroofd van deze twee zaken. Dwars tegen alle gezond verstand in hebben die Nederland herschapen tot een doelloos, dwalend en falend geheel. Dat is het resultaat van de noeste arbeid van onze nep-elite met hun even idiote als rotsvaste geloof in de multiculturele samenleving. Wanneer zullen zij dit geloof opgeven?

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  Geheel eens met het artikel van Martien! Het zijn de linkse idioten en criminelen, die de WAARHEID over de ISLAM NIET WILLEN ZIEN, namelijk dat de Islam een wrede fascistische nazi IDEOLOGIE is, die in 1400 jaar tijd 278 miljoen mensen de dood heeft gebracht. Denk nog terug aan de smerige rol van de NATO, de EU en Clinton ten aanzien van Servië. Snotverdomme Belgrado bombarderen, en gewoon wegkijken van de vreselijke oorlogsmisdaden van het MOSLIMBEEST ORIC, DIE 100 SERVISCHE DORPEN HAD UITGEMOORD. En dat mogen wij van de vieze gore rode ratten NIET WETEN!

  Like

 9. louis-portugal zegt:

  Ik las bij Wikipedia nog iets over een ibn kaldhun chair.
  Een naam die ik onlangs las i.v.m. een school.
  Ik zou wel eens willen of hij studentjes en misschien wel kinderen gebruikt voor zijn seks.
  Natuurlijk helemaal legaal met een huwelijkje van een uur of als slaaf.

  Like

 10. Martien Pennings zegt:

  IK HEB EEN STUKJE TEKST TOEGEVOEGD AAN BOVENSTAAND OPSTELLETJE:

  Ik wil tenslotte toch nog één smerig detail uit de tekst van deze bedrieger naar voren halen. Hij zegt:

  “Maar hoe kunnen we geloven dat het streven naar gerechtigheid in het Midden-Oosten hoog op de agenda van president Clinton staat, als we lezen dat hij in het Witte Huis met Monica aan het stoeien was en allerlei obsceens deed met sigaren, terwijl Yasser Arafat buiten stond te wachten voor spoedoverleg?”

  Kijk: dat is beeldend. Maar Monica Lewinsky kwam pas in 1995 het Witte Huis binnen en toen was schurk Arafat al twee jaar bezig de Oslo-Akkoorden van 1993 te saboteren. Moordenaar Arafat had sowieso gedurende de onderhandelingen rond de Oslo-Akkoorden een uiterst destructieve rol gespeeld. Terrorist Arafat was vooral een dood paard waaraan Clinton heel hard getrokken heeft. Maar omdat ook Clinton graag de geschiedenis inging als de grote vredestichter in het Midden Oosten en omdat elke Westerse leider blijkbaar toch weer persoonlijk de les schijnt te moeten leren dat de wereld van islamitisch Arabierië geheel bestaat uit List & bedrog, durfde Clinton pas in 2000 bij de Camp David onderhandelingen de waarheid tegen Arafat te zeggen:

  ‘Doel van een top’, zei Clinton, ’is dat de gesprekken gebaseerd zijn op oprechte bedoelingen en jullie, de Palestijnen, zijn niet naar deze top gekomen met oprechte bedoelingen.’ Toen stond hij op en verliet de kamer.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Martien Pennings 11.25u. Dat is het ‘m nou juist! Deze Farizeeër, Akbar Ahmed, probeerde in dit betoog niets anders dan de foute houding van de Palestijnen c.q. de hele moslimwereld onder het tapijt te vegen en dat deed hij dan door middel van een pikant gegeven en islamitisch-zedelijke verontwaardiging daarover. Misselijk makende manier van doen natuurlijk en inderdaad schandalig, dat zoiets nog gehoor vond in de westerse pers. Je hebt groot gelijk, dat we in het westen, toen al, niet meer zo stom behoorden te zijn, maar kennelijk waren velen dat toen wèl en nu helaas nóg! Toch blijf ik geloven, dat er een kentering aan het plaatsvinden is. Blijf jij daar nu vooral óók in geloven; Scribenten als jij hebben we juist nu hard genoeg nodig om die doorbraak nog eens te bewerkstelligen!

   Like

 11. R. Geul zegt:

  Ik heb het boek van Betsy Udink gelezen maar raad en ieder af het ook te doen. Alles wat in dat boek staat is waar en dermate smerig dat het traumatisch is. Wat de moordenaar Arafat betreft kan ik mij herinneren dat de moordenaar van de gekozen burgemeester alhier(ed van Thijn) met de pet in zijn hand en met een enorme dhimmythude op bezoek kwam bij dat vuilnisvat. Walgelijk.

  Like

  • heleen zegt:

   De moordenaar van de gekozen burgemeester alhier (ed van Thijn)…: leg me dat aub eens uit, ik volg je niet goed.
   Ik heb het boek van B.Udink gisteren besteld (wat Martien aanbeveelt namelijk..)

   Like

 12. Pingback: AAN DE OBSCURANTISTEN (11): Wouter Bos, Maxime Verhagen, Jeroen Dijsselbloem, Markha Valente, James Kennedy, Joris Luyendijk, Bregtje van der Haak en anderen | E.J. Bron

 13. Pingback: Sacha Kester, correspondent van de antisemitische Volkskrant, beschermt de Nazislam in Centraal-Afrika | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s