De wederopstanding van de nationale trots en de toekomst van Europa (deel 2)

Screenshot_19

Deel twee van de toespraak die Geert Wilders onlangs gaf in Los Angeles.  Hier vindt u deel één.

Kijk naar de namen die mensen aan hun kinderen geven. Mohammed is vandaag de dag de populairste jongensnaam van nieuwgeborenen in veel Franse, Belgische en Nederlandse steden. Mohammed is zelfs de populairste naam van alle nieuwgeborenen in Engeland en Wales.

Kijk naar de Europese binnensteden. Bezoek Europa en je zal merken dat het is beginnen lijken op Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De binnensteden zijn gebieden geworden waar de islamitische sharia heerst. Vorige maand nog schreef een Nederlandse krant dat een wijk, nauwelijks een paar kilometer verwijderd van ons parlement in Den Haag, een sharia-zone is.

Islamitische wijken grenzen ook aan de EU-hoofdkantoren in Brussel. En op 15 kilometer van Westminster, de moeder der parlementen, werd een Brits militair de keel doorgesneden door islamitische moordenaars.

Parijs, de hoofdstad van Frankrijk, is omringd door overwegend islamitische voorsteden. En hetzelfde is het geval met andere Franse steden. De Franse autoriteiten hebben zelfs een lijst opgesteld van 751 zogeheten ‘gevoelige wijken’, waar het gevaarlijk is om je te vertonen, zeker als autochtoon Fransman. Dit zijn de verloren gebieden der Franse republiek, er woont het onvoorstelbare aantal van 5 miljoen mensen oftewel 8 procent van de Franse bevolking!

Zelfs militairen zijn niet langer veilig in de straten van Europa, zoals de recente vreselijke gebeurtenissen in Groot-Brittannië en Frankrijk hebben laten zien. Maar ook de Joden zijn niet langer veilig. Het antisemitisme nam toe, en het blijft toenemen naarmate de islamitische immigratie toeneemt.

Inderdaad, vrienden, na Nazisme en Communisme bedreigt vandaag een andere totalitaire ideologie Europa: de boosaardige ideologie genaamd islam.

In Europa ervaren we, dat hoe islamitischer een samenleving wordt – zelfs wanneer de meerderheid der moslims gematigd zijn – hoe minder vrij en tolerant ze zal zijn.

Gruweldaden, zoals de recente aanslag in Boston, waar islamitische immigranten onschuldige toeschouwers van de marathon vermoordden, doen zich ook in Europa voor. Een paar jaar geleden werd in mijn eigen land Theo van Gogh, een filmmaker die kritisch was op de islam, op straat afgeslacht in Amsterdam.

Vandaag de dag trekken honderden jonge islamitische inwoners van onze landen naar Syrië om er jihad te gaan voeren. Ze zullen terugkeren als ervaren jihadisten, getraind in stadsguerrilla. Maar terwijl jullie hier in Amerika nog altijd in staat zijn hier iets tegen te doen, terwijl jullie je grenzen kunnen controleren en sluiten, terwijl het Congres wetgeving kan aannemen om Amerikaanse burgers te beschermen, heeft de Europese Unie ons in Europa van deze mogelijkheid beroofd.

En er is niet alleen de dreiging van terreur of geweld; er is ook het fenomeen van de niet-gewelddadige jihad. De opkomst van islam betekent ook de opkomst van islamitisch sharia recht in onze rechtspraak. In Europa hebben we sharia testamenten, sharia scholen, sharia banken. In Groot-Brittannië hebben ze zelfs al sharia rechtbanken.

Europa islamiseert geleidelijk aan. Mensen die de islam kritiseren, zoals ikzelf, worden door Al Qaeda bedreigd en door islamitische en linkse groeperingen voor het gerecht gedaagd. En het gaat niet alleen om mezelf, ook om de journalist Lars Hedegaard, de schrijver Salman Rushdie, de cartoonist Kurt Westergaard, en vele anderen.

Wij bekritiseren de islam en we zullen dat ook blijven doen, omdat het een gevaarlijke ideologie is. Zij is intolerant en gewelddadig. En het ergste is nog dat zij niet kan worden hervormd. Dat kan niet, omdat zij gelooft dat de Koran een boek is dat is geschreven door Allah zelf. En dat kan ook niet, omdat zij moslims oproept om Mohammed als rolmodel te volgen in hun persoonlijk leven. Er kan geen slechter rolmodel zijn dan deze man, die een krijgsheer was, een terrorist en een pedofiel.

Ofschoon de meeste moslims gematigd zijn, zijn degenen die menen het voorbeeld van Mohammed te moeten volgen dat niet. En dat is nu precies de reden waarom een land onvrijer en gewelddadiger wordt naarmate het islamitischer wordt.

Europa moet worden beschermd tegen deze nieuwe totalitaire dreiging.

Daarom zeg ik: Geen immigranten meer vanuit de islamitische wereld! Mijn partij wil de grenzen sluiten voor immigranten uit islamitische landen.

En steeds meer mensen steunen ons.

Een peiling, die wij tien dagen geleden lieten uitvoeren, toont dat 77% van alle Nederlanders de islam niet als een verrijking zien voor ons land, 68% zegt dat er al meer dan voldoende islam in Nederland aanwezig is. Een meerderheid van de kiezers van alle grote partijen in mijn land – zelfs die van de linkse partijen – onderschrijven deze twee principes.

De peiling toonde ook dat 55% van de Nederlanders wil dat immigratie vanuit islamitische landen wordt gestopt, 63% wil niet dat er nog méér moskeeën komen, 72% ziet een verband tussen islam en de recente terreuraanvallen in Boston, Londen en Parijs, en 72% wil een grondwettelijk verbod op het islamitisch sharia recht.

De gewone mensen in Europa willen drie dingen.

Een: zij willen dat politici het probleem van de islamisering en massa immigratie aanpakken. Zij willen de controle terug over hun eigen grenzen.

Twee: zij willen hun nationale soevereiniteit hersteld zien. Ze willen niet dat hun landen provincies worden van een Pan-Europese superstaat.

Drie: Ze willen niet dat hun geld wordt gebruikt om te betalen voor elders gemaakte fouten. Ze willen geen transferunie waar je in eigen land hogere belastingen moet betalen om de bail-out te financieren van andere landen, wier leiders corrupt of onbekwaam waren.

Peiling na peiling laat zien dat de gewone Europeanen niet willen dat hun democratie ondermijnd wordt. Afgelopen april liet een pan-Europese peiling zien, dat een duidelijke meerderheid van de bevolking in de grote EU lidstaten geen vertrouwen meer had in de EU als instituut. Zelfs in Duitsland haalde dat aantal bijna 60%.

Deze week toonde een Gallup-peiling dat, voor de eerste keer in de geschiedenis, in Nederland evenveel mensen de EU willen verlaten als erin blijven. Dat was een paar jaar geleden ondenkbaar.

De kracht van Europa is haar diversiteit. Europa is geen natie; het is een cluster van naties, met elkaar verbonden door een Joods-Christelijke en humanistische cultuur, maar met verschillende nationale identiteiten.

Afgelopen januari hield de Britse premier David Cameron een toespraak waarin hij zei dat de EU moet veranderen.

Hij sprak over het “gebrek aan democratische verantwoording,” “de excessieve regulering” en alles wat fout is in de EU. Er zijn veel zaken waar ik het met Cameron eens ben, maar ik deel zijn geloof niet dat de natuur van de EU kan veranderen. De heer Cameron gelooft dat de EU kan gewijzigd worden in “een meer flexibele, aanpasbare en open Europese Unie.”

Ik geloof daar niet in. Indien een organisatie het expliciete doel heeft om te streven naar “een steeds hechter verband”, dan kan ze niet zomaar in de tegenovergestelde richting gaan bewegen en afstand doen van de reeds verkregen macht.

We kunnen zien hoe het mechanisme werkt aan de manier waarop de EU met de eurozone crisis omgaat. In plaats van het destructieve pad te verlaten, dat tot nu toe is gevolgd, gebruikt Brussel de crisis juist om een nog strakker keurslijf op te leggen aan de lidstaten.

De Europese Unie kan eenvoudigweg niet gedemocratiseerd worden, omdat de hele structuur is gebouwd op de ontkenning van democratische beginselen. Zoals president Klaus aanduidde, er kan geen Europese democratie zijn om de eenvoudige reden dat er geen Europees demos, geen Europees volk, is. Er kunnen slechts verschillende Europese democratieën – in het meervoud! – zijn in de verschillende Europese natiestaten. Wat de EU doet is deze verschillende democratieën vernietigen.

En daarom is de positie van mijn partij glashelder. Wij opteren voor een exit uit de Europese Unie. We willen Nederland niet alleen uit de Eurozone, maar ook uit de EU – inclusief het zogeheten Schengen gebied, de groep van 26 Europese landen die de paspoort- en immigratie controles hebben afgeschaft tussen de gemeenschappelijke grenzen. Wij willen het recht terug om zelf af en toe naar eigen goeddunken grenscontroles te doen.

Wij willen onze onafhankelijkheid behouden. Wij willen zelfbestuur! We willen baas zijn in eigen huis! We willen baas zijn over onze eigen grenzen. We willen baas zijn over ons eigen geld. De Partij voor de Vrijheid wil dat Nederland de EU verlaat en zich aansluit bij de Europese Vrijhandels Associatie EVA.

Maar hier is het goede nieuws, vrienden. Zoals ik al heb aangegeven neemt de publieke steun voor de EU met de dag af. Mijn partij is nu al maanden op rij de grootste partij van Nederland in de peilingen.

En we zijn niet de enigen.

In Groot-Brittannië is UKIP, de United Kingdom Independence Party, die wil dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, de tweede partij geworden in vele tussentijdse en plaatselijke en regionale verkiezingen gedurende de afgelopen twee jaar. Uit de peilingen vandaag blijkt dat UKIP gemiddeld kan rekenen op een kwart van de stemmen. En de partij groeit nog.

Afgelopen jaar behaalde Marine Le Pen in Frankrijk 18% van de stemmen in de presidentsverkiezingen. Ze heeft nu president Hollande al ingehaald. Ook zij is tegen de EU. En ook haar populariteit groeit nog.

In Duitsland is het nog altijd veel te politiek incorrect om de EU af te wijzen. Maar desalniettemin wil een nieuwe partij, Alternative für Deutschland, dat het land de eurozone verlaat. En ook daar groeit de aanhang.

In Italië willen zowel de grootste partij, Beppe Grillo’s Vijf Sterren Beweging, als Lega Nord, die de grootste partij in het Noorden van Italië is, een referendum over een terugkeer naar de lire. Lega Nord heeft de EU zelfs een mislukt project genoemd.

In Portugal werd een boek dat pleit voor het verlaten van de euro in één klap een bestseller. Een pleidooi dat tot voor kort nog taboe was, wordt nu openlijk bediscussieerd, waarbij de hoogste rechter van het land zich persoonlijk uitgesproken heeft voor het uittreden uit de eurozone.

Overal in Europa nemen de anti-EU sentimenten toe. Overal in Europa zijn er patriottistische partijen die de wederopstanding van de nationale trots in hun land reflecteren. Of het nu in Nederland is, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zweden, Finland, Denemarken, Oostenrijk, Italië, Vlaanderen, Tsjechië, Duitsland, en alle andere natiestaten die gevangen zitten in de Europese Unie.

Zoals ik zei, hier is het goede nieuws: Europa zou weleens op het keerpunt kunnen staan van een fundamentele verandering ten goede. We lijken aan de vooravond te staan van een belangrijke en werkelijk historische gebeurtenis. In Europa is de tijd rijp voor een glorieuze, democratische en niet-gewelddadige revolutie ter bescherming van onze nationale vrijheden en het herstel van onze soevereiniteit.

Over precies één jaar houden de huidige 27 EU-lidstaten verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement.

Overal in Europa zijn de mensen eindelijk bereid om te rebelleren in het stemhokje.

Zij verwerpen de transferunie. Ze willen niet langer betalen voor andere, corrupte landen.

Ze verwerpen het supranationale experiment van de Europese Unie.

Ze zijn bereid om te stemmen voor het herstel van de nationale soevereiniteit.

Ze zijn bereid om hun eigen culturele identiteit te verdedigen.

Het enige wat de mensen nodig hebben is fatsoenlijk politiek leiderschap dat in staat is hen de weg wijzen uit de EU en naar een betere toekomst.

Amerika’s eerste president, George Washington, heeft laten zien, dat indien moedige en democratische politici beschikbaar zijn om hun land te leiden, zij de basis kunnen leggen voor een duurzaam democratisch raamwerk dat voor eeuwen vrijheid en welvaart garandeert.

Beste vrienden, mijn partij in Nederland, en vele andere partijen in de andere Europese landen bereiden ons voor op een electorale aardverschuiving tijdens de Europese verkiezingen volgend jaar.

We voelen het hart van het Nieuwe Patriottisme in Europa kloppen.

De winter is voorbij. De lente komt. De Europese lente is nabij. En we zijn er klaar voor. We zijn ons bewust van onze historische taak.

En daarom ben ik buitengewoon gelukkig om hier vandaag in Californië te zijn. Want de grote inspirator van onze aanstaande democratische revolutie is één van jullie. Jullie held, mijn held, Ronald Reagan! – die in zijn presidentiële afscheidsrede zei, dat de verwezenlijking waarop hij het meest trots was in zijn gehele presidentschap de wederopstanding was van de nationale trots. “Het Nieuwe Patriottisme,” zo noemde hij het.

De Europese verkiezingen volgend jaar bieden een unieke gelegenheid om de Europese naties te bevrijden.

De verkiezingen volgende lente bieden een unieke kans om de fatale fout te corrigeren die de vorige generatie politici hebben gemaakt door het geld van hun belastingbetalers en hun nationale soevereiniteit weg te geven aan Brussel en hun landen over te leveren aan de kwalijke gevolgen van de massa immigratie en de islamisering.

Als Europees politicus ben ik me volledig bewust van mijn plicht om deze kans te benutten. De Europese verkiezingen in mei volgend jaar moeten een klap toebrengen aan al die partijen die ons verkocht hebben aan de EU. Niet alleen in Nederland, maar overal in Europa.

En daarom zal ik alles doen wat in mijn vermogen ligt om een alliantie te smeden van democratische partijen die staan voor het herstel van de soevereiniteit en de vrijheid van hun natie. Ik wil deze partijen samenbrengen in een gemeenschappelijk streven om onze identiteit en onze waarden te verdedigen. Ik weet niet in hoeverre ik hierin zal slagen, maar ik ga het proberen. Het is mijn overtuiging dat wij moeten samenwerken. Omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten.

Vrienden, het is gemakkelijk om te wanhopen. De tijd dringt voor Groot-Brittannië, voor Frankrijk, voor Duitsland, voor Nederland en voor al die andere fantastische naties van Europa. De huidige situatie in Europa is somber. Als we niets doen wordt het nog veel somberder. Als we niets doen worden we straks weggevaagd door een economische en demografische ramp.

Maar het is verkeerd om te wanhopen. Het heden is somber, maar de toekomst ziet er zonnig uit. Want de toekomst wordt bepaald door onze eigen daden. We zijn de acteurs op het wereldtoneel. Dat is eveneens een les van Ronald Reagan, die zei: “We moeten vandaag handelen om morgen te behouden.”

Recent ging ik naar Parijs om met Marine Le Pen te spreken en met eigen ogen te zien wie zij is en waar zij voor staat. Zij is niet haar vader. Zij is geen antisemiet. Zij houdt van Frankrijk, de Franse identiteit en soevereiniteit.

Ik ging naar Praag en sprak met president Klaus. In de komende maanden wil ik proberen om zoveel mogelijk Europese patriottistische leiders te zien. En ik vraag hen telkens wat zij van Israël vinden, want Israël is de lakmoesproef.

Het Joodse volk deed precies het tegenovergestelde van wat de Europeanen deden na de Tweede Wereldoorlog. Zij trokken de juiste conclusie. Zij realiseerden zich dat zonder eigen natiestaat er geen veiligheid voor hun volk kan zijn.

Zonder natiestaat, zonder zelfbestuur, zonder zelfbeschikking kan er geen veiligheid zijn voor een volk, noch kan er sprake zijn van behoud van de eigen identiteit. Dit inzicht heeft ertoe geleid dat de Zionisten streefden naar de heroprichting van de staat Israël. Theodore Herzel zei dat er een Joodse staat moest komen opdat “de joodse geest zou kunnen herbloeien.

Inderdaad, een ziel heeft een lichaam nodig. En de geest van een volk kan niet opbloeien zonder het lichaam van de natiestaat. De natiestaat is het politieke lichaam waarin wij leven. We moeten het bewaken en koesteren. Opdat we aan onze kinderen onze nationale identiteit, onze democratie en onze vrijheid kunnen doorgeven.

Beste vrienden, wat we vandaag nodig hebben is zionisme voor de Europese naties. De Europeanen moeten het voorbeeld van de Joden volgen en hun natiestaat opnieuw vestigen.

En dat, mijn beste vrienden, is waarom elke patriot, behalve een democraat, per definitie ook een echte vriend van Israël moet zijn. Een patriot kan geen antisemiet zijn.

Vrienden, de grote Zionistische leider Ze’ev Jabotinsky zei over het Joodse volk: “Wij moeten ons nergens voor verontschuldigen. Wij zijn een volk zoals de andere volkeren. We hebben niet de bedoeling beter te zijn dan de rest. We zijn niemand verantwoording verschuldigd. We zijn wat we zijn, we zijn goed voor onszelf, we zullen niet veranderen, en we willen dat ook niet.”

Zo is het. Dit geldt voor alle volkeren. We hoeven ons niet te verontschuldigen omdat we goed zijn voor onszelf. We hoeven niet te veranderen als we dat niet willen.

De Europese volken ergeren zich aan de permanente ontvreemding van de macht van hun eigen natiestaat. Zij geven om hun land omdat zij om democratie en vrijheid geven en om het welzijn van hun kinderen. Zij zien hun democratische rechten en hun oude vrijheden gesymboliseerd in hun nationale vlag. Zij zijn trots op hun vlag. En zolang die trots er is, hebben zij een toekomst.

Laten we dit commitment aan de wederopstanding van onze nationale trots onderstrepen met een symbolisch gebaar. Laten we dat doen door de Joodse natiestaat te steunen door onze ambassades over te brengen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Laten we de vlaggen van alle trotse, vrije landen wapperen boven ambassades in Jeruzalem, de enige ware hoofdstad van Israël en de wieg van de Joods-Christelijke beschaving.

Israël verdient onze steun. Niet alleen omdat het in de frontlinie ligt van de totalitaire dreiging van de Islam, maar ook omdat het ons toont hoe belangrijk het is dat mensen een eigen thuisland hebben.

Vrienden, vandaag worden we geconfronteerd met een nieuwe dreiging. Maar de geschiedenis leert ons dat we die kunnen weerstaan als we samen staan.

We hebben een alliantie nodig, niet alleen van de Europese patriotten, maar ook een alliantie tussen Amerika en Europa.

We hebben de hulp en de steun nodig van Amerikaanse patriotten als u. Zo’n alliantie brengt het beste in ons beiden naar boven en stelt ons in staat de totalitaire bedreiging te verslaan.

Dit werd bewezen door de alliantie tussen Roosevelt en Churchill in de veertiger jaren van de vorige eeuw. Die alliantie versloeg het Nazisme.

Het werd bewezen door de alliantie tussen Reagan en Thatcher in de tachtiger jaren. Die alliantie versloeg het Communisme.

Vandaag bedreigt de Islam ons allen, Israël, Europa, Amerika. Maar samen kunnen we haar weerstaan. En we moeten ook samen staan, anders worden we verslagen. We hebben geen andere keus.

Zoals de grote Margaret Thatcher zei: “Nederlaag – Ik erken de betekenis niet van dat woord.”

En wij doen dat ook niet!

Dank u.

_______________________________________

Vertaald door:

Trias Politica

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Geert Wilders, VS. Bookmark de permalink .

32 reacties op De wederopstanding van de nationale trots en de toekomst van Europa (deel 2)

 1. E.J. Bron zegt:

  En ook het 2e deel: GRANDIOOS!!

  Like

 2. Pingback: De wederopstanding van de nationale trots en de toekomst van Europa (deel I) | E.J. Bron

 3. Anneke zegt:

  De wrijvingen worden steeds merkbaarder, voelbaarder en dus zichtbaarder. Laat dit feit nu toch een doordringen bij de ‘heren politici’, zowel in Brussel, als in London, Den Haag en alle andere Europese regeringssteden. “STOP die verfoeide -, zinloze immigratie-tsunamie’s……” Wij burgers hebben hier nooit om gevraagd, het is ons decennia geleden OPGEDRONGEN. Vrij kort na de WW-II; ongelooflijk.

  Like

  • Anneke zegt:

   De joods-christelijke beschaving zal uiteindelijk OVERLEVEN, de islamitische gezindten zullen letterlijk het loodje leggen; samen met de socialistische landverraders en hun kornuiten…..The high-society elite….de NWO-garde. “Goede reis naar voor jullie hellistische tijden….”.

   Like

 4. oogenhand zegt:

  Reblogged this on oogenhand and commented:
  Geert Wilders citeert Ze’ev Jabotinsky, en: “Zo is het. Dit geldt voor alle volkeren. We hoeven ons niet te verontschuldigen omdat we goed zijn voor onszelf. We hoeven niet te veranderen als we dat niet willen.”

  Like

 5. Theresa Geissler zegt:

  Subliem! Fantastisch! Ik ben verschrikkelijk benieuwd hoe deze speech in Los Angeles ontvangen is!
  Geert Wilders lapt het ‘m toch maar: Hij spreekt in alle uithoeken van de wereld en, hoe dan ook, er wordt altijd wel naar hem geluisterd. Zelfs in Australië, waar de betreffende problematiek in feite totaal nog niet speelt. Niettemin, ze nodigden hem uit! EN GB EN Duitsland EN de VS! Welke andere partijleider kan hem dat nazeggen?!
  Velen vonden het de laatste tijd te stil rond Geert en de PVV. Nu weet U waarom: De voorbereiding van zulke speeches kost tijd en inspanning. Laten we geduld hebben: Zelf ben ik er zeker van, dat we in de komende tijd véél van hem gaan horen!

  Like

  • tjonge zegt:

   “Zelfs in Australië, waar de betreffende problematiek in feite totaal nog niet speelt”

   ook de islamitische aap komt al een tijdje in australie uit de mouw, weliswaar nog niet zo erg als in de eu maar ze zijn flink in opmars !!

   Like

 6. tjonge zegt:

  komt laarmans nou ook deze site vervuilen ???

  Like

 7. Theresa Geissler zegt:

  @p.redeker 20.36u. Ja, voor wie niet? Benoemt U het zoals U verkiest, Mijnheer Redeker, maar er wordt toch maar naar deze man geluisterd! En, al geef ik toe, dat ik persoonlijk ook niet al te veel voeling heb met de door U aangehaalde groepen, het zijn in ieder geval geen politiek-maatschappelijke paria’s en ze wijzen de Islam af, in deze tijden een niet te verwaarlozen aspect. Men moet roeien met de riemen die men heeft en als dit dan toevallig die riemen zijn, waarom dan niet? De linkerzijde van het politieke landschap hoeft men hiervoor niet bepaald te benutten: Zelfs de Amerikaanse Democraten zijn wat dat betreft momenteel twijfelachtig, met een president als Obama.

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  @p.redeker 20.36. uur. Nou, dat kan misschien wel zo zijn, hoewel ik dat betwijfel, feit is dat buiten de PVV alle partijen in de 2e kamer, GEEN MOER hebben gedaan, maar ons hebben VERRADEN aan BRUSSEL. Tevens roem ik de oud president Ronald reagan die gezegd heeft: ” De OVERHEID is niet de OPLOSSING maar het PROBLEEM.

  Like

 9. maria zegt:

  En wat zou dat als Wilders daar fondsen verzamelt? Onze “socialistiese” broeders konden destijds ook niet zonder communistische fondsen uit de USSR en DDR en gingen nog met de pet rond voor Pol Pot. Israël maakt deel uit van de beschaafde wereld. Het Israëlische leger heeft veel te doen en daar zullen ongetwijfeld fouten bij worden gemaakt. Maar zij die zich misdragen tegen arabieren, zowel militair als burger, moet zich voor de rechter verantwoorden. Israël heeft ook een vrije en zeer kritische pers waar links (lees: pro-palestijns) een grote stem heeft. Wilders heeft ook zijn zwakke punten en ik zou hem een sterk team aan economisch onderlegde adviseurs toewensen. Maar het leger economen in de EU heeft de crisis ook niet kunnen voorzien/voorkomen dus verwacht dan van Wilders ook niet het verlossende woord.

  Like

 10. Roni Thome zegt:

  Ik heb net in Amsterdam Post gelezen over de verkrachting van een twee weken oud lammetje in een parkje in Brabant door jongeren behorend tot de groep van de toekomstige bezetters van Nederland en Europa.
  http://www.amsterdampost.nl/wij-gaan-sjchaap-neuken/#comment-100254

  Ach! ach! ach! Wat is het niveau in Europa toch gedaald? Als men de toekomstige bezetter moet vergelijken met de oude van 1940 -1945, kan met gerust vaststellen dat het verstandelijk met minstens 75% is gedaald. Dat zijn de toekomstige Albert Speer’s en de Werner von Braun’s waar wij zo bang voor moeten zijn. Iedere periode in de geschiedenis heeft haar geheime wapens. In de nabije toekomst gebruikt de vijand in plaats van Stuka’s, Focke Wulf en V2 een geduchte wapen: zijn getinte genitaliën.

  Like

 11. G.Deckzeijl zegt:

  Die p.redeker kreeg op AP een ban. Moet ik ’t nog uitleggen..???

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @G.Deckzeijl 22.01. uur. Gerrit ik ben nog netjes gebleven in mijn reactie, op zijn comment, maar ik voel aan mijn water dat deze persoon niet zuiver op de graat is.

   Like

 12. Theresa Geissler zegt:

  @Roni THome 21.55u. Mijn God! Vergeef mij, dat ik uw link even niet benut, want de finesses van een dergelijk bericht kunnen er even niet bij. Ik weet zó al genoeg! Ellendige moslimkinderen, LAAT ONZE DIEREN MET RUST! Ik zei het al eens eerder: Als ik ooit zo’n kleine/jonge hufter betrap terwijl hij een dier ook maar dàt aandoet, sta ik niet voor mezelf in!!! Blijf er af, smerig moslimgespuis!!!

  Like

  • Helena zegt:

   Bericht al door Deckzeijl geplaatst vorige week. Door mij door gestuurd met commentaar naar PIEP vandaag is toen overgenomen op hun FB pagina. Door mij weer op gereageerd met duidelijke verwijzing naar de ziekte die islam heet en dat onze dieren daar ook in steeds grotere mate de dupe van zullen zijn. Nog twee e mails ontvangen
   van dhimmi´s die ik heb terug gemaild met uitleg en voorbeelden. Nooit meer iets van gehoord. Jammer!

   Like

 13. Lucky9 zegt:

  In iedere geval uit mijn hart gegrepen wat Geert Wilders zegt. Iemand die daar niet mee akkoord gaat is geestesziek en hoort in een gesloten instelling!

  Like

 14. Avidia zegt:

  tjonge zegt: 11 juni 2013 om 21:14
  geweldige reactie, hulde!!!

  Like

 15. luckybee zegt:

  Niet vergeten dat de BNN ers de TV media beheersen.Je kan niet van ze verwachten dat ze de moslims niet als hun broeders beschouwen.

  Like

 16. p.redeker zegt:

  Leest u allen het kritische artikel van de historicus Dirk Jan van Baar op De Dagelijkse Standaard. Een intelligent geschreven analyse van wat Wilders in LA zei.

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Het artikel wordt dan ook geweldig beoordeeld….not!!! 😦

   Like

  • lucky9 zegt:

   Heb het gelezen. Het is gewoon laster. Die Dirk Jan van Baar schrijft helemaal geen intelligente analyse maar liegt alsof het gedrukt staat in de Koraan. Zo een “historicus” verdient een ereplaats op Nürnberg 2.0 naast de favorieten van p.redeker!

   Like

 17. Helena zegt:

  Vandaag in mijn mailbox ontvangen. De realistische oplossing, denk dat we dit allemaal van harte kunnen onderschrijven.

  http://fubarfubar.blogspot.nl/2013/06/de-hoogste-tijd-voor-remigratie.html

  Like

 18. Helena zegt:

  Volgens Anonymous gaat NL in augustus PLAT

  Like

 19. Pieter Nokkio zegt:

  subliem Geert, hulde. Van mij mag de PVV de absolute meerderheid krijgen bij de volgende (hopelijk z.s.m.) verkiezingen. Martin Bosma premier, binnen het jaar uit de EU en eurozone, grenzen dicht voor moslims en alle zich crimineel gedragende moslims stante pede voorgoed land uit, inclusief de examenjatters.
  Het is toch ongelooflijk dat er nog steeds mensen zijn die Demagogische Doorgedraaide Demonen (D666) stemmen, zijn die hersendood of zo?
  Ik ben volgende week letterlijk van de partij bij de oprichtingsvergading van de afdeling Emsland van Alternativ fur Deutschland. De Duitse evenknie van de PVV en de partij van Nigel Farrage in Engeland.
  Er daagt hoop, en die doet leven, in onze geestelijk – en in elk geval econmisch zwaar – door Brussel\Straatsburg gestoorde samenleving.
  Israel is de enige democratie die ons tot voorbeeld moge dienen, mooi gezegd door Geert. Hij heeft voor honderd procent gelijk, ook al klinkt dit hier nog steeds politiek incorrect.

  Klein voorbeeldje tot slot hoe economisch diep we zijn gezonken door het Zuid-Europese schip drijvende te houden met ons belastinggeld: het voor mijn straat gereserveerde potje voor het asfalteren – er ligt nog een bouwstraatje, al meereden tien jaar – is leeg. Ze lachen zich het schompus, die rijke Grieken….

  Like

 20. Pieter Nokkio zegt:

  meereden = meerdere

  Like

 21. jowitteroos zegt:

  WOW!! Go Geert Go!!!

  Like

 22. Dr. Kwast zegt:

  Geert PM, of iemand die hij daartoe beter acht Bram Min. Justitie.
  Pr. Vanfrikschoten Min. financiën. Dat lijkt mij een goed begin. Kan er ook naast zitten. In ieder geval voor de PVV. En hopelijk 76 of meer zetels. Zo niet dan vaar wel en behouden vaart naar de hel.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s