De grotere Jihad bereidt voor op de kleinere Jihad – heilige oorlog

Screenshot_43

(Door: Nicolai Sennels)

De grotere Jihad is een innerlijke strijd, die erop gericht is psychologische gewoontes en biologische instincten af te schaffen, die de moslims ervan afhouden de islamitische leren te volgen.

Het probleem is gelegen in het feit, dat het toppunt van deze leren de kleinere Jihad is, het doden of onderwerpen van niet-moslims. Grotere Jihad is slechts een begrip voor zelfradicalisering.

In enkele islamitische tradities spreken de geleerden van twee soorten Jihad: de grotere en de kleinere Jihad. De grotere Jihad betekent de innerlijke psychologische strijd van de onderwerping onder Mohammeds voorbeeld en onder de leren van Allah.

De kleinere Jihad is datgene wat men over het algemeen onder de heilige oorlog verstaat – de poging de islam te verbreiden, doordat niet-moslims en niet-islamitische gebieden zich aan de sharia moeten onderwerpen, bij voorkeur door gewelddadige, maar ook door niet gewelddadige middelen.

De kleinere jihad

Het zou een kolossale fout zijn om te denken, alleen omdat men het begrip Jihad op twee verschillende manieren gebruikt, dat de gewelddadige Jihad een verkeerde interpretatie zou zijn. Dat is ze niet. Het gebruik van geweld om de sharia aan de wereld op te dringen, is een plicht van alle moslims, dat wordt op vele plaatsen in de islamitische geschriften genoemd.

En alleen omdat de innerlijke psychologische Jihad de “grotere” genoemd wordt, betekent dit niet dat hij beter is dan de “kleinere” – de uiterlijke en gewelddadige Jihad. Integendeel. De Hadiths, de islamitische geschriften die het leven en de woorden van Mohammed beschrijven, definiëren helder en duidelijk het doden en gedood worden bij de strijd tegen niet-moslims als de “hoogste Jihad” – en daarom staat hij hoger dan de innerlijke Jihad.

Screenshot_44

(Click op afbeelding voor groter beeld!)

Een voorbeeld (Iban Nuhaas, Book of Jihad, in het Engels vertaald door Nuur Yamiani, pagina 177):

Aman vroeg Rasullulaah: “…en wat is Jihad?” Deze antwoordde: “De strijd tegen de ongelovigen als je hen tegenkomt (op het slagveld)” Hij vroeg nog een keer: “Welke soort Jihad is de hoogste?” Hij antwoordde: “De persoon die gedood werd terwijl het laatste bloed werd vergoten.”

Grotere Jihad

Beide, de koran en Mohammed – als hij ooit geleefd heeft – noemen verschillende keren hoe belangrijk het voor een moslim is de wil te hebben om alles op te geven, zelfs zijn eigen leven, om de Jihad in naam van Allah te voeren. De koran gaat zelfs zover dat hij diegenen, die niet bereid zijn hun families en alles wat zij bezitten op te geven voor de Jihad, ongehoorzaam te noemen (dat betekent apostasie [afvalligheid]) en door de sharia wordt deze met de dood bestraft:

Zeg: “Indien uw vaders en uw zonen en uw broeders en uw vrouwen en uw verwanten en de rijkdommen die je verkregen hebt en de handel waarvan je slapte vreest en de woningen waarvan je houdt, u liever zijn, dan Allah en Zijn boodschapper en het streven voor Zijn zaak, wacht dan, tot Allah met Zijn oordeel komt; Allah leidt het ongehoorzame volk niet.”

(Soera 9, vers 24)

Screenshot_45

De grotere Jihad is dus een innerlijk psychologisch proces van het verwijderen van emotionele barrières, zoals van het overlevingsinstinct en van de natuurlijke biologische hechting aan nakomelingen, echtgenoten en een veilige en comfortabele woning, opdat de gelovige ertoe bereid wordt om zich te onderwerpen en iedere persoonlijke behoefte en zijn hechting op te geven om de islam te verbreiden.

De grotere Jihad, de mentale ruil van persoonlijke behoeftes voor een absolute loyaliteit tegenover Allah en zijn profeet en zijn wetten wordt door iets ondersteund dat men de psychologische ruggengraat van de islam kan noemen:

Het opzeggen van de islamitische geschriften (sommigen leren zelfs de hele koran van buiten), de uitdrukking van de loyaliteit door vijfmaal per dag te bidden en de salat op te zeggen en de waarschijnlijk bekende en strenge religieuze en sociale controle die de heerschappij van de sharia in islamitische samenlevingen garandeert.

Zichzelf hersenspoelen

Deze traditionele cocktail van herhalingen en het gebruik van dreigingen en geweld (vaak ook “eergeweld” genoemd) binnen islamitische samenlevingen is precies dezelfde psychologische tactiek die bij de klassieke hersenspoeling gebruikt wordt, bijvoorbeeld bij gevangenen in totalitaire systemen. Angst, geweld en het onthouden van persoonlijke vrijheden breken het individu en maken hem of haar ontvankelijk voor de boodschappen en bevelen die bijna eindeloos herhaald worden.

De uitdrukking “slaaf van Allah” wordt – niet verrassend – vaak gebruikt onder praktiserende moslims als positieve manier van de omschrijving van een voltooiing van de grotere Jihad: de eigen onderwerping en het opgeven van de normale menselijke behoeftes ten faveure van de islam.

Bekeken vanuit psychologisch perspectief is de grotere Jihad niets anders dan een zelfradicalisering – een innerlijke heilige oorlog van de hersenspoeling door jezelf, die diep verankerd is in de islamitische tradities – om tegen de menselijke natuur te handelen, houdt in de fundamentele overlevingsinstincten en de natuurlijke aversie – ook onder dieren – om leden van de eigen soort te doden.

Screenshot_46

De vlag van de Jihad

Bron:

http://europenews.dk/de/node/68491

Bron oorspronkelijk artikel:

http://www.jihadwatch.org/2013/05/psychology-greater-jihad-is-preparing-for-the-lesser-jihad—-holy-war.html

Auteur: Nicolai Sennels

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, Jihad, koran, Mohammed. Bookmark de permalink .

16 reacties op De grotere Jihad bereidt voor op de kleinere Jihad – heilige oorlog

 1. Theresa Geissler zegt:

  Tja, dàn staat de ‘grote jihad’ inderdaad ten dienste van de ‘kleine jihad’: De grote dient om de volmaakte ‘werktuigen van Allah’ te kweken om vervolgens de ‘kleine jihad’ te gaan voeren met behulp van die werktuigen. Erg logisch klinkt het bepaald niet, naar westerse begrippen: Wij zouden zeggen dat ‘groot’ en ‘klein’ dan beter meteen van plaats zouden kunnen wisselen, maar nou ja……
  Als dit -en zoveel meer trouwens- ècht tot de officiële islamitische leer behoort, heb ik vanavond weer een knap staaltje van ‘taqiyya’ beleefd: Tussendoor een beetje op google gedwaald en beland op een site’je dat in alle ernst uiteen zette -in goed Nederlands overigens- dat Islam ècht vrede betekende, dat de moslims zich alleen maar afzonderden omdat ze zich hier niet welkom voelden, dat dat vooral kwam door het ‘haatzaaien’ van Wilders (natuurlijk) En dat alles nog goed kon komen,als we ons maar voor elkaar openstelden. Oh ja, en uiteraard werd het woord “taqiyya” verkeerd door ons gebruikt. Allemaal onze schuld dus.
  Maar nu ik er over nadenk: Over hun eigenaardige opvattingen over vrouwen ,homo’s, erfrecht, jihad (groot of klein) of zelfs over hun omgang met dieren geen woord. Eigenaardig. Want het zijn toch de feiten van alledag…..
  Staaltje van Taqiyya, denk ik dus……

  Like

 2. Th.M. van Baarle zegt:

  Een moslim groeit op in een omgeving die vergiftigd is met het ‘geloof’. Dat geloof is heel iets anders dan wat wij als ‘geloof’ beleven. Voor ons heeft het iets betrekkelijks. Als je er niet meer aan mee wil doen dan is dat geen ramp. Voor hen is het als vanzelfsprekend iets van levensbelang.
  Er is geen ontwijken mogelijk. Ze willen ook niet afwijken want dat is levensbedreigend.
  Tijdens dat opgroeien worden de moslimkinderen al veelvuldig geconfronteerd met onmenselijke wreedheden. Ze moeten toekijken bij straffen, ook executies. Regelmatig zien ze hoe op wrede manier dieren doodgemaakt worden, waarbij het beëindigen van een LEVEN ze niet veel doet.
  Er groeit een onverschilligheid ten opzichte van medemensen en het LEVEN, als eenmalige gift aan het individu op zich, krijgt nauwelijks of geen enkel respect.
  De cocktail van herhalingen komt in meer gemeenschappen voor. Kijk maar naar het wiegen met het lichaam van joden tijdens gebed en erediensten. Ook daar meer vaste gewoontes en tijden om religieuze handelingen te verrichten. Verschil is dat de inhoud van de gebeden en de leer een humaan karakter hebben. Dat in tegenstelling tot de leer van de islam die uit is op vernedering van andersdenkenden, het afpersen van niet-moslims in moslimgemeenschappen, het oproepen tot haat in plaats van liefde en de moslims zelfs zover indoctrineert dat ze met groot gemak hun eigen leven beëindigen, hetgeen we inmiddels bij herhaling zien bij zelfmoordbomaanslagen.
  De met hersenspoeling ingebrachte onverschilligheid en wreedheid zijn afkomstig van de grootste boef die de wereldgeschiedenis voortgebracht heeft, nl. de zelfbenoemde profeet en volksmenner Mo. Zijn eigen handwerk hield in het op grote schaal nemen van LEVENS. Er wordt een gebeurtenis genoemd waar hij zelf een 700 of 900 joden heeft onthoofd. Dat lijkt verschrikkelijk veel maar als je de verhalen van zijn levensgeschiedenis in zijn totaal op je in laat werken dan kom je tot nog veel grotere aantallen die hij bruut vermoord heeft of heeft laten vermoorden. Als 1400 jaar lang deze gruwelijke levenshouding vereerd wordt en steeds maar opnieuw wordt doorgegeven aan generatie op generatie kan het niet anders dan dat de hele moslimgemeenschap een criminele inslag heeft.
  Deze gruwelijke realiteit wordt door de linkschmensen, de politiek-correcten en de verblinde bestuurders niet gezien of genegeerd. We zullen met man en macht naar buiten moeten brengen dat de islam geen godsdienst is maar een verachtelijke sekte die een kwaardaardige ideologie aanhangt. We zullen deze etterbuil uit onze gemeenschap moeten snijden en zorgen dat de huidige en komende eigen generaties er tegen beschermd worden.

  Like

 3. Lucky9 zegt:

  Exact, de islam is een imperialistische ideologie met een totalitaire doctrine. Kort nietwaar?
  Wat is er nu zo moeilijk aan om dit te herkennen en te erkennen?
  Zelfs een broedsmoelkikker herkent een krokodil als die haar bek open doet om toe te happen!

  Like

 4. Helena zegt:

  Had hem vandaag al eerder geplakt bij het artikel over de EU die een neutraal woord zoekt voor jihad e.d. maar hier helemaal on topic.

  Like

 5. luckybee zegt:

  Dit heeft Jezus Christus over zich zelf gezegd.in Matheus 20 vers 20-28.
  28 Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.Wij zijn geen slaven van God.

  Like

 6. BertG. zegt:

  Ik onthou me verder van ieder commentaar maar wordt hiermee bijna op me wenken bediend.
  Over het recht op privileges en uitzonderingen binnen een geloof.
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/06/christenen4sharia

  Like

 7. Joop Klepzeiker zegt:

  Zoal ik in een ander topic al voorspelde.

  Obama Admin Considers Resettling Thousands of Syrian Refugees in U.S.

  http://www.breitbart.com/Big-Peace/2013/06/11/Obama-Admin-Considers-Resettling-Thousands-of-Syrian-Refugees-in-U-S

  europa krijgt ook haar deel, wacht maart af.

  Like

 8. Joop Klepzeiker zegt:

  En om het allemaal wat op te vrolijken gooi obamadrama nog wat botten tussen de vechtende honden.

  US to Provide Military Support to Syrian Opposition
  http://www.breitbart.com/Big-Peace/2013/06/13/Syria-Obama-US

  En zo zitten we straks met een sunni moslimbroederschap gecontroleerd midden oosten en een hele berg mo slims in het westen erbij, is dat nu niet aardig.

  je zou er haast een buiging voor een sjeik voor gaan maken.

  Maar op de wat langere termijn is dit natuurlijk een verschikking voor Israël.

  Like

 9. henk schroemges zegt:

  Lees in een blog van “Fjordman” dat er in Noorwegen meer nobelprijswinnaars geweest zijn dan in alle Islam-landen tezamen! Dit zegt wel iets over het IQ-potentieeel van alle moslimlanden tesamen.
  Zal het daarom het ultieme pogen van die moslimschool in Rotterdam zijn geweest om te proberen hier een positieve wending aan te geven door het domweg stelen van de examenopgaven?
  Dit verklaart zeer zeker ook waarom het kleine landje Israel-omringd door de Islam-gelovigen- nog steeds bestaat en een welvarend land is.

  Like

  • BertG. zegt:

   Ze kunnen nog geen tandenborstel in mekaar zetten.
   Met een brein wat op een commodor 64 draait met kwaadaardige software.
   (alles eerlijk gepikt in me reactie)

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s