Islamitische rellen en links wegkijken

Screenshot_29

(Door: Fjordman)

De onlusten van mei 2013 in bepaalde door immigranten gedomineerde voorsteden van Stockholm hebben in het buitenland voor een gefronst voorhoofd gezorgd. Terwijl ik me wel degelijk ergerde aan de gebeurtenissen, kan ik niet zeggen dat ze als een verrassing voor me kwamen. Ik heb onder dit pseudoniem nu al bijna meer dan tien jaar lang constant voor zo´n waarschijnlijk resultaat gewaarschuwd.

Niet alleen de politieke elites in Zweden, maar ook die in het naburige Denemarken, Finland en Noorwegen observeren nerveus hoe de gebeurtenissen zich ontwikkelen. Duidelijk is dat grotere onlusten van immigranten niet alleen nog maar in het iets verder verwijderde Parijs of Londen plaatsvinden, maar nu ook in de grootste stad van de noordelijke regio. De problemen komen dichterbij.

Zoals gebruikelijk neigen de commentaren uit Denemarken ertoe de verstandigste te zijn met een hoofdartikel dat in het dagblad “Jyllands-Posten” werd gepubliceerd over “De Zweedse leugen”. De etnoloog Karl-Olov Arnsberg en de journalist Gunnar Sandelin beschrijven in hun boek “Invandring och mörkläggning” (“Immigratie en verduistering”) gevoelige feiten over de immigratie, die in de mainstream media in Zweden nauwelijks ter sprake komen. De Zweedse massamedia zijn naar alle waarschijnlijkheid de meest onderdrukkende, sterkst gecensureerde en meest totalitaire van alle westerse landen, wat voor enkele dissidenten aanleiding was onder pseudoniem zoals “Julia Caesar” voor buitenlandse websites te schrijven.

In Noorwegen werd de voormalige militair en huidige journalist en schrijver van spionageromans Aslak Fløgstad Nore om een of andere onbekende reden als een moedig intellectueel bejubeld, die over waarheden schrijft die anderen niets eens durven uitspreken. Een van zijn idolen is Jan Guillou uit Zweden, een ultralinkse activist en schrijver met pro-islamitische sympathieën, die behalve zijn werk als schrijver van spionagethrillers door de KGB vele malen werd betaald om gevoelige informatie te leveren.

Screenshot_30

Bovenop zijn functie als uitgever bij Gyldendal, een van de grootste uitgeverijen van Noorwegen, is Nore een regelmatige columnist bij VG, het grootste landelijke dagblad. Op 26 mei 2013 publiceerde Nore een commentaar in de VG over de “raadselachtige” Zweden, nadat Stockholm geteisterd werd door een week durende onlusten van een in de Scandinavische historie nog nooit voorgekomen omvang.

Welke opvattingen had hij over de oorzaken van deze onlusten? Welnu, om er slechts eentje te noemen, verzekerde Nore ons dat ze weinig met de islam te maken hadden, ondanks het feit dat zelfs linkse kranten videoclips laten zien waarin “Allahu Akbar!”-kreten van bewoners van deze krachtig door moslims gedomineerde voorsteden te horen waren terwijl er Zweedse politieagenten werden aan gevallen.

Screenshot_31In plaats daarvan gaf meneer Nore het obligatoire “racisme” van de blanke autochtonen, vooral het zogenaamde racisme binnen de politie, er de schuld van gedeeltelijk de opstanden te hebben veroorzaakt. Uiteindelijk beschuldigde hij de Zweedse “klassenmaatschappij” ervan voor deze problemen verantwoordelijk te zijn. Ja, echt. Nore definieert zichzelf als lid van politiek links en is een sociaaldemocraat, maar zijn bovengenoemde analyse is in de kern onomwonden Marxisme. Zijn vader Kjartan Fløgstad is een bekende, door marxistische ideologie beïnvloede auteur. Nore zei dat hij niet zou denken dat gelijksoortige onlusten naar Noorwegen zouden komen, hoewel hij toegaf dat het aantal immigranten in Oslo eigenlijk groter is dan in Stockholm.

Ter informatie van de ignorante meneer Nore: Oslo heeft daarvoor al grotere opstanden meegemaakt, waarin islamitische immigranten samen met hun links-extreme bondgenoten verwikkeld waren. Ik weet dat, want is war er bij. Midden in het hart van de hoofdstad van het land kwam op 8 januari een vreedzame demonstratie bijeen voor het parlement om Israël te ondersteunen. Dat leverde grote en tamelijk gewelddadige antidemonstraties op, gebroken ruiten en stenen gooien plus de obligatoire kreten “Allahu Akbar!”. Uiteindelijk moest de politie grote hoeveelheden traangas op de drempel van het nationale parlement inzetten om de knokploegen uiteen te drijven. Enkele moslims liepen daarna in het centrum van Oslo rond om uit te kijken naar mensen, die ze als Joden beschouwden om ze in elkaar te slaan.

In het dagblad Aftenposten dacht de regelmatige commentator dacht de regelmatige commentator Inger Anne Olsen, die daarvoor in dezelfde krant gezegd had dat moslim-hardliners uiteraard het recht zouden moeten hebben actief te zijn voor de omwenteling van onze samenleving en de invoering van shariawetten, dat Oslo in de toekomst dezelfde soort onlusten zou kunnen meemaken. Ze zou echter blij zijn dat, anders dan de politie in Zweden (en bijna in ieder ander Europees land behalve Groot-Brittannië), de politie in Noorwegen ongewapend zou zijn en daarom minder bedreigend en provocatief op criminele bendes zou overkomen. Haar aanbeveling hoe toekomstige onlusten vermeden zouden kunnen worden, bestond erin de stedelijke bouwplannen goed op te pakken en meer woondistricten te bouwen.

Screenshot_35

Oslo is momenteel een van de snelst groeiende steden in Europa, hoofdzakelijk op grond van massa-immigratie. Veel migranten komen uit Europese landen zoals Polen, maar een groot deel van hen komt uit niet functionerende en economisch achtergebleven niet-westerse naties. De heersende elites in de politiek en de media accepteren het dat dit voor onbepaalde tijd zo verdergaat en dat er niets is dat de autochtonen ertegen zouden kunnen of moeten doen. Golf na golf niet-Europese immigranten zullen zich over onze zwak gecontroleerde grenzen blijven uitstorten. Hen wordt niet alleen toegestaan om zich tijdelijk te vestigen, maar ze krijgen normaal gesproken na een tijdje het staatsburgerschap en gaan er dan mee door om partners en familieleden uit hun oorspronkelijke thuislanden over te laten komen.

Oslo is de hoofdstad van een land dat zich aan beide zijden van de poolcirkel uitstrekt en zijn volledige onafhankelijkheid in de vroege 20e eeuw kreeg, toen het geen koloniën had. Desondanks heeft Oslo tegenwoordig meet etnische groepen dan de VN lidstaten heeft. Om de vraag te stellen of dit goed en acceptabel zou zijn, is volledig onacceptabel in deze hoffelijke samenleving en zou u niet alleen uw maatschappelijke positie, maar ook uw baan kunnen kosten. Er wordt niet alleen van de autochtonen verwacht door te gaan met het financieren van hun eigen kolonisatie en etnische onteigening; er wordt ok van hen verwacht hun nationale vernietiging als een geweldige en prachtige zaak te vieren. Datzelfde geldt voor heel West-Europa.

Screenshot_32

Zelfs na de onlusten in Stockhom vroegen slechts weinig gevestigde commentatoren of partijen of men de immigratie uit culturen, die hoofdzakelijk voor deze opstanden verantwoordelijk waren, niet zou moeten beperken 0f – God bewaar! – zelfs geheel zou moeten stoppen. Het wordt als gegeven geaccepteerd dat de immigratie zo verder zou moeten gaan als daarvoor. Een nieuwe grenzeloze wereld wordt als het onvermijdelijke resultaat van de stroom van de geschiedenis voorgesteld, bijna niet door mensen te beheersen, net zoals eens (abusievelijk) een klasseloze communistische wereld als “onvermijdelijk” wordt beschouwd. De resterende vraag is hoeveel meer geld blanke autochtonen die zich aan de wet houden aan deze “sociaal benadeelde jongeren” moeten geven, die misdaden plegen en auto´s of scholen in brand steken.

De elites in de politiek en de media importeren volkeren uit de Derde Wereld en masse. Wanneer deze dan beginnen te handelen als volkeren uit de Derde Wereld, zijn de heersende elites altijd verbaasd en wijzen met de vinger naar de (heel snel verminderende) blanke meerderheidsbevolking, die dat met hun zogenaamde “racisme en maatschappelijke discriminatie” veroorzaakt zouden hebben. Hun oplossing is bijna altijd meer geld te geven aan diegenen, die oproer en chaos veroorzaken, betaald door burgers die zich houden aan de wet.

Screenshot_36

Libe Rieber-Mohn van de Arbeiderspartij, de viceburgemeester van Oslo, maakte zich zorgen dat onlusten zoals die in Stockholm in de toekomst op een gegeven moment ook in Oslo zouden kunnen plaatsvinden, ook op grond van “klassenverschillen”. Culturele verschillen, die misschien dichterbij de waarheid zouden zijn gekomen, werden niet genoemd.

Noorwegen bezit een aanzienlijk vermogen in de vorm van olie en aardgas voor de kust, in de Noordzee en elders. Daarbij werden er door de jaren heen meerdere grondig uitgewerkte onderzoeksrapporten gepubliceerd, die erop duiden dat de niet-westerse immigratie, rekening houdend met alle factoren, dermate kostbaar is dat deze Noorwegens volledige olierijkdom zou kunnen verbruiken om deze te financieren.

Ik heb een keer John Olav Egeland, een politieke commentator bij het linkse dagblad Dagbladet op Twitter geconfronteerd en hem gevraagd of zijn krant zich ervoor zou verontschuldigen tientallen jaren lang foutief beweerd te hebben dat deze massa-immigratie “goed voor de economie” zou zijn, een leugen, die het land ongelooflijk veel miljarden aan overbodige uitgaven heeft opgeleverd. Zijn antwoord was nee. Zijn krant demoniseerde op kwaadaardige wijze hoe parlementslid Øystein Hedstrøm van de Vooruitgangspartij, toen deze in de jaren-90 probeerde het thema van de kosten van de immigratie ter sprake te brengen.

In een bijzonder belachelijk opstel heeft de columnist Aslak Nore in november 2010 verklaard dat “slimme” immigranten uit Pakistan, Turkije en Tsjetsjenië “de nieuwe olie” zullen zijn nadat de Noorse oliebronnen zijn uitgeput. Hij scheen daarmee te bedoelen dat er iets in de hersenen van de autochtonen niet klopt, omdat zij inadequaat zijn en door niet-Europese vervangen moeten worden. uiteraard, als je het taboethema van de genetisch veroorzaakte intelligentie gemeten aan het gemiddelde IQ bekijkt, is de uitspraak dat Pakistani of Turken “slimmere” hersenen zouden hebben dan Noord-Europeanen pure onzin.

Screenshot_33

Als dat het geval zou zijn, waarom zijn ze dan niet in staat innovatieve economieën voort te brengen? En meer nog, men kan naar de technologische verworvenheden kijken of naar het feit dat een klein noordelijk land zoals Noorwegen meer Nobelprijswinnaars heeft voortgebracht dan de hele islamitische wereld samen, inclusief grote landen als Pakistan of Turkije.

In het voorjaar van 2013 heeft het financieel dagblad Finansavisen in Noorwegen een serie artikelen gepubliceerd die gedetailleerd omschreven hoe duur de voortdurende massa-immigratie, uitgedrukt in simpele geldsommen, daadwerkelijk is. In Denemarken heeft de historicus en achrijver Morten Uhrskov Jensen in 2012 een boek met de titel “Indvandringen pris” (“De prijs van de immigratie”) gepubliceerd, dat precies hetzelfde patroon laat zien. Het gaat niet alleen om islamitische immigratie, hoewel deze een extreem geval is op grond van de toenemende bedreiging door terrorisme en andere problemen, maar in principe om iedere massa-immigratie uit achtergebleven niet-Europese samenlevingen in ontwikkelde westerse landen. We zien hetzelfde patroon bij Mexicanen in de VS bijvoorbeeld. Eenvoudig gezegd, op immigratie uit de Derde Wereld volgen problemen uit de Derde Wereld, stijgende criminaliteit en kosten voor sociale uitgaven verbonden aan een verminderd concurrentievermogen.

Als zodanig gebruikt Aslak Nore de grootste nationale krant van zijn land om absolute onzin zonder enige feitelijke basis te publiceren, samen met marxistisch beïnvloed gezwets over “klassenstructuur” en “racisme”. Het is om deze reden dat ik hem ooit de Paris Hilton van het Noorse intellectuele leven noemde. Achteraf heb ik spijt van dit commentaar, omdat dit niet helemaal eerlijk tegenover Paris Hilton is. Ze is niet zo dom als ze eruit ziet.

Screenshot_37

Bron:

http://www.pi-news.net/2013/06/moslemische-randale-und-linkes-wegschauen/

Vertaling: Klaus F.

Bron oorspronkelijk artikel:

http://gatesofvienna.net/2013/06/fjordman-muslim-riots-and-leftist-willful-blindness/

Auteur: Fjordman

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Verrijking", Appeasement, Censuur, Dhimmitude, Elite, Hypocrisie, Immigratie, Islamisering, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, mainstream-media, Marxisme, migrantengeweld, Moslims, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, Noorwegen, Overheid, politici, Scandinavië, socialisme, Socialisten. Bookmark de permalink .

6 reacties op Islamitische rellen en links wegkijken

 1. Theresa Geissler zegt:

  Bravo Fjordman en hartelijk dank! Het zoveelste .boeiende, glasheldere commentaar. Glashelder trouwens ook omdat de problematiek zo herkenbaar is. Toegegeven, de toestand in Scandinavië is vooralsnog wel ernstiger dan hier te lande. Tenslotte zijn, behalve de recente onlusten in Zweden, reeds in enige artikelen tevens de schrijnende situaties in Noorwegen aan ons voorbij getrokken. Wat echter geheel herkenbaar is, is de rol die ook hier weer gespeeld wordt door LINKS.Links blijft de allochtonen onverdroten binnen halen, Links predikt dat de autochtonen zich moeten aanpassen in plaats van andersom. Links, tenslotte, blijft de impertinente leugen verspreiden, dat de recente onlusten niets met de Islam te maken hebben en begaat de gotspe om culturele verschillen KLASSENVERSCHILLEN te blijven noemen.(En wie is dan wel de onderliggende klasse? De allochtonen zeker). Ik beken overigens dat ik een machteloze woede voelde opkomen toen ik bij de passage over die Inger Anne Olsen kwam, die zo luchthartig verkondigde, dat de immigranten het recht zouden hebben, een omwenteling teweeg te brengen en de sharia in te voeren. Op zo’n moment vraag je je af of zo’n mens wel weet waarover ze het heeft! Maar laat ons eerlijk zijn, in onze eigen gebieden, Nederland en Vlaanderen, nemen wij van tijd tot tijd soortgelijke geluiden waar. Van Links, maar ook van Christen-democratische zijde, getuige -wij zagen het hier vandaag weer- het recente optreden van ene van Agt……
  Behalve de Islam zijn ook de land- en cultuurverraders hard bezig, ons naar de ondergang te helpen. Of het nu in Scandinavië is, of hier.

  Like

  • manna zegt:

   tis niet alleen links theresa. tís de hele samenleving. we zijn een uitstervend volk dat haar trots en liefde voor god en vaderland verloren heeft. ik omarm de economische malaise, want alleen door keihard op de bek te gaan kunnen we misschien het tij keren. het kapitalisme, individualisme en de verzorgingstaat zijn compleet doorgeschoten.

   een volk en natie met de waarden die jesus ons heeft meegegeven (en daar hoef je niet eens christen voor te zijn). voor elkaar en met elkaar. voor de anderen 10k en een vliegticket. klinkt hard, maar die keuze zal in de toekomst gemaakt moeten worden.

   Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  @Theresa Geissler 20.24. uur. Het is volkomen conform de waarheid wat je geschreven hebt Theresa!

  Like

 3. Pingback: Islam geschiedenis – Hoe afgod Sin via Al-Ilah Allah werd | islamgeschiedenis

 4. Pingback: islamgeschiedenis

 5. Pingback: Het land van melk en honing | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s