Imam El-Forkani helpt Amnesty bij het liegen over de islam

Screenshot_8

Imam El-Forkani

(Door: Roelf-Jan Wentholt)

Het was een ontluisterende vertoning die woensdagavond 12 juni 2013 in een Amsterdams zaaltje. Studenten van de Universiteit van Amsterdam hadden een “debat” georganiseerd over “islamofobie” en de belangrijkste vraag die in dat kader aan de orde kwam, luidde of islam en mensenrechten samen konden gaan. Tsja, wie dat nu nog niet weet is dommer of kwaadwillender dan iemand die rond 1935 een “debat” organiseerde rond de vraag of het Nazisme en de individuele vrijheid een vanzelfsprekende combinatie zouden kunnen zijn. Het “debat” vond overigens plaats onder de vlag van mensenvriendenclub Amnesty International.

Op het verhoginkje voor een gehoor van zo’n 25 studenten zaten drie debatanten. Een vierde, een zekere Okay Pala van Hizb-ut-Tahrir was niet komen opdagen. Wie wil weten wie deze hystericus is moet dit vier minuten-filmpje even bekijken. Hier staat een interview met hem. Mijn persoonlijke vermoeden is dat er onderling overleg is geweest tussen de andere islamitische gast Yassine El-Forkani en deze Okay Pala en dat El-Forkani heeft gezegd: “Kijk, we zitten volgens mij nog in de Mekkaanse fase in Nederland en jij doet alsof we al in de Medinese fase zitten. Laat mij liever dit klusje alleen opknappen. Jouw tijd komt nog wel.” Zoiets. 

Mekkaanse fase en Medinese fase? De Mekkaanse is die waarin moslims nog liegen en bedriegen en zich vredelievend voordoen omdat ze nog te zwak zijn om het hun ware gezicht te tonen. Dat gebeurt in de Medinese fase, waarin openlijk geweld wordt gepleegd en wordt gemoord.

Maar Yassine El-Forkani was dus wel aanwezig. Hier is hij te bezichtigen in een aflevering van DWDD met zijn grote vriend Felix Rottenberg. Zullen we de redactie van DWDD de introductie van El-Forkani laten verzorgen?

“Yasin El-Forkani is een (jongeren)imam uit Slotervaart. Hij kijkt met een Westerse geest naar de teksten in de Koran en preekt als een van de weinigen in het Nederlands in moskeeën in heel Nederland, waarbij hij zich richt op maatschappelijke thema’s. Daarbij adviseert hij scholen en overheden bij integratievraagstukken. El-Forkani komt uit een Marokkaanse imamfamilie, groeide op in Heerhugowaard en bezocht van zijn achtste tot zijn veertiende een Koranschool in Marokko.”

Verder weet ik van El-Forkani is dat hij de “imam” is van “de Blauwe Moskee” en dat hij in dat “debat”die avond erin slaagde om geen enkele zin uit te spreken zonder daarin een hele of halve leugen te verpakken. Die leugen vervolgens ook echt vinden, is overigens niet gemakkelijk, want de meeste taal die El-Forkani uitslaat is een mist van vaag gezwatel. Maar El-Forkani is lichtgetint en dus stellen linkse mensen hun eisen navenant bij. Ik vind dat racistisch. Maar wie ben ik?

Als je lang luistert naar de priesterlijke wartaal van imam El-Forkani krijg je overigens toch een kern-mistflard te pakken. Ik althans wel. En ik meen die kern te ontwaren in de meest Koninklijke van alle perversies: de islam is alleen maar  af en toe boos omdat de mensen zo naar doen tegen de islam. “Uitsluiting” en “discriminatie”:  u kent het wel.

De tweede spreker was Dr. Egbert Harmsen, een man zonder eigenschappen die bij mij een grafschrift in herinnering bracht. Het gaat om een parel uit de reeks grafteksten van Multatuli:

De man die hier begraven leit,
Stak uit in onuitstekendheid.

De levende dode Egbert Harmsen slaagde erin uitsluitend lege clichés in het midden te brengen in de trant van “waarom kunnen we niet allemaal aardig zijn tegen elkaar”. Zouden die studenten dat nu niet door hebben? Is de kritische geest zo diep begraven? Ik vrees van wel. De pensée unique heerst aan onze universiteiten. “Kritische geest” betekent tegenwoordig dat je de NRC-versies van de wereldproblemen nablaat. Al het andere staat je carrière maar in de weg.

Screenshot_9

Doctor Egbert Harmsen

Behalve ik was er nóg minstens één normaal mens aanwezig: professor Hans Jansen had toch weer de moed opgebracht om te pogen zijn kennis over de islam te delen met de aanwezigen. Hulde! Waar haalt een mens de energie vandaan! 

Er was ook een tweekoppig multicultureel presentatieteam: een zeer waarschijnlijk Marokkaanse knulletje dat uitgekozen scheen op zijn lieflijke uitstraling en een blonde Hollandse jongedame die dat compenseerde door een lompheid die misschien voor zakelijk moest doorgaan. In elk geval waren ze niet geselecteerd op kennis over de islam. Met name van de donkere kanten van de islam – kan iemand eigenlijk eens de lichte kanten opsommen? – moord, marteling, racisme en onderdrukking, waren ze blijkbaar niet op de hoogte. Maar goed, het waren dan ook UvA-studenten en vertegenwoordigers van Amnesty International:

De student die hier begraven leit
Stak uit in onnozele onwetendheid.

Een andere klassieke tekst die mij te binnen schoot bij het aanschouwen van deze verdedigers van de islam was de wonderschone verzuchting van Gerard Reve: “Was het maar oorlog.” Waarop ik dan aanvul: want dan konden we ze te lijf.

De beschaafde lezer die al jaren braaf doneert aan Amnesty International zal mij grof vinden. Maar deze lezer houd ik voor: er is niets grover dan het vuige liegen en het regelrechte bedrog van doctor Harmsen en imam El-Forkani.  Vooral El-Forkani is goed in glashard liegen. Zo zei de imam meerdere malen en zonder voorbehoud dat het in de islam aan moslims is toegestaan om de islam de rug toe te keren en bijvoorbeeld christen te worden. Godsdienstvrijheid in de islam! Hij zei het gewoon! Keihard! En het verbijsterende was dat de zaal dat pikte. Alsof ze nog nooit iets gelezen hadden over de islam.

“Dé islam bestaat niet”, zei El-Forkani.
Dat is een altijd weer terugkerende debattruc van moslims.
Dus zei ik met harde stem vanuit het publiek:
“Dat zijn de 57 landen van de OIC niet met je eens!”
Het was niet mijn eerste interruptie en een zaalwachter kwam vervolgens naast mij staan en verzocht mij de zaal te verlaten.
“Dat doe ik niet”, zei ik.
Hij keek vertwijfeld en ik vond dat ik hem moest helpen.
“Bel de brandweer”, zei ik.
Achter mij zaten een paar schapen die aan de Uva studeren.
“Wat bent u toch onaardig mijnheer! Je zou er moslima van worden.”
“Moet je doen. Misschien kan je de vierde vrouw van El-Forkani worden.”

Ik weet niet meer precies hoe El-Forkani de megaleugen formuleerde, maar het kwam hier op neer: “Mijn islam is heel vredelievend en huldigt exact dezelfde waarden als de Westerse Joods-Christelijke traditie.”

Ik meen dat het op deze leugen was dat een medestrijdster iets vanuit het publiek in het midden wilde brengen. Was het iets over de ondertekening van de mensenrechten door een aantal islamitische landen met slecht één voorbehoud: “voor zover niet in strijd met de Sharia”?  Hoe dan ook: de zaalmeester meende de dame in kwestie tot vertrek te moeten aansporen door haar geniepig heel hard in haar bovenarm te knijpen.  Aldus werd leugenaar El-Forkani door onze faciliteerders en collaborateurs in bescherming genomen.

Een variant op de dé-islam-bestaat-niet-leugen is de stelling dat ook de Sharia enorm veel verschillende gezichten en scholen kent en dat er beslist een Sharia bestaat die hartstikke lief is. Je zou de UvA-studentjes toch werkelijk eens mee moeten slepen naar de plaatsen op aarde waar de islam het voor het zeggen heeft. Dat is trouwens niet eens nodig. Je zou denken dat in de moderne tijd waarin iedereen alles kan bekijken op zijn computer alle mensen, en zeker studenten, doordrongen zouden zijn van het niet te ontkennen feit dat overal waar islam de baas is wreedheid en onrecht eveneens heersen. En als ze niet op een oliebel zitten, heerst er ook armoede. Geen grotere mensenrechten-schenners dan islamieten.  Maar nee hoor, die studentjes geloven zo maar in het wilde weg dat de islam heel goed te verenigen is met de Mensenrechten. Feiten hebben geen invloed op het denken van deze kinderen. Onvoorstelbaar. Zo dom als een UvA-studente – het zijn veelal meisjes – moet een staande uitdrukking worden.

Onze ordeverstorende bijdrage, de vaststelling dat de OIC schijt heeft aan de Mensenrechten, leidde niet tot een erkenning van ongelijk bij doctor Harmsen noch bij imam El-Forkani. Welles, nietes! Het weerspreken van leugens is in zo’n “debat” een onmogelijke opgave. Wie in een gesprek bereid is te liegen, heeft een geweldige voorsprong op de eerlijke deelnemers aan het gesprek. En dat is wat moslims en hun faciliteerders voortdurend doen: glashard liegen

Enkele punten die Hans Jansen naar voren bracht wil ik met u delen. In de eerste plaats het antwoord van Hans op de openingsvraag van de Amnesty-studentjes of er in Nederland “islamofobie” bestaat.
“Islamofobie”, verduidelijkten de studentjes, “is angst voor de islam”.
Jansen dacht een paar seconden na en zei:
“Nee, Nederlanders zijn beslist niet bang voor de islam.”
Tsja, daar wisten de andere panelleden en de gespreksleiders even geen raad mee.
Temeer daar niets in de houding of intonatie van Jansen verried of hij dat gebrek aan angst terecht of onterecht vond.

Hans stelde enkele gerichte vragen aan El-Forkani die daarop eenvoudigweg weigerde te antwoorden. Presentator en presentatrice vonden het niet nodig op een antwoord aan te dringen. Stel je voor, een lichtgetinte imam in het nauw brengen: dat kán natuurlijk niet!  Geniet even mee.

Hans Jansen (in mijn woorden):

“De Mekkaanse Koran verschilt van de Medinese Koran. In de Mekkaanse periode is Mohammed in de minderheid en stelt hij zich dienovereenkomstig op. Zo wordt in koran 16:67 gesteld dat wijn een goede drank is. Kent u deze soera? Klopt het wat ik zeg?”

El-Forkani weigert dan botweg te antwoorden.
Boem!
Gewoon weigeren te antwoorden!
En geen enkele aandrang om aan te dringen op een antwoord bij de Amnesty-moderators.

Waarom weigerde El-Forkani te antwoorden? Omdat naar waarheid antwoorden een erkenning zou zijn van het dubbele gezicht van de koran. De Mekkaans verzen in de Koran instrueren de moslims hoe te liegen zolang zij in de minderheid zijn. Maar de Medinese verzen in Koran schrijven de juiste houding voor als de macht van de moslims toeneemt: vijanden van de islam vermoorden. In absolute zin gaan Medinese verzen boven Mekkaanse verzen. Dat is het principe van de abrogatie in de islam. El-Forkani weet dat maar al te goed. Maar dat kan niet duidelijk worden gemaakt want hij weigert te antwoorden, hierin gesteund door de UvA-Amnesty-moderatortjes. De aanwezige studentjes hadden hier een heel belangrijk inzicht in de dubbele moraal van de islam kunnen krijgen, maar het is ze niet gegund. En hoe komt dat? Dat komt omdat Amnesty pro-islam is. Moeilijker is het niet.

Jansen brengt inzake het al dan niet voorkomen van “islamofobie” naar voren dat de Koran islamofobie, in de zin van angst voor moslims, dwingend oplegt in Soera 3:151 “Wij zullen de ongelovigen angst aanjagen”.  Soera 8:60 kan er ook wat van met de opwekking: “Breng alles in gereedheid dat u hebt aan gewapende kracht zodat je de vijanden van Allah zo bang mogelijk maakt”.

El-Forkani grijpt dan naar de volgende twee standaardleugens in “debatten” met moslims: Eerste standaard leugen: “Zo staat het er niet/u hebt het niet goed vertaald.”
Tweede standaard leugen: “U negeert de context.”
Altijd hetzelfde.
Standaard-repertoire.
En er zijn standaard-ontzenuwingen van dat gelieg, die ik hier even buiten beschouwing laat.
Je zou denken dat de moderators hiervan op de hoogte zijn en zorgen dat iemand, Hans Jansen bijvoorbeeld, kans krijgt een weerlegging te formuleren.
Nee, doen ze niet.
Want ze zijn pro-islam.
Echt Amnesty: steun de beulen en de moordenaars!

Dat elke dag vrome moslims met een beroep op 3:151 (en vele andere koranverzen) anderen vermoorden en martelen maakt voor El-Forkani en voor Amnesty International niet uit. El-Forkani weet dat de moordenaars en beulen prima moslims zijn die zich keurig gedragen naar de Medinese omstandigheden. Amnesty kijkt glimlachend toe hoe overal in de wereld christenen aan stukken worden gehakt door moslims en werkt er graag aan mee dat we ook in Nederland zo vlot mogelijk de Medinese situatie zullen bereiken.

Een debat in de zin van een uitwisseling van ideeën en opvattingen, ontstaat zo natuurlijk niet. Ik persoonlijk raak er steeds meer en meer van overtuigd dat debatteren met moslims principieel niet mogelijk is.

Nog eens komt Hans Jansen met een voorbeeld over de  moslimse moraal en de problemen die deze moraal mogelijk zou brengen in enig Westers beschaafd land. Jansen zet uiteen dat het in de Sharia zo geregeld is dat als een kind gedood wordt, alleen de ouders of voogd van het kind hiervan “aangifte” kunnen doen. Waardoor de situatie ontstaat dat als moslimse ouders hun eigen kind eerwraaksgewijze van het leven beroven en hiervan geen aangifte doen, er ook geen vervolging is. Een moslimouder mag volgens de Sharia straffeloos zijn kind doden. Ga het maar eens nalezen in het in de moslimwereld alom gerespecteerde “Sharia-handboek” The Reliance of the Taveller en wel op de pagina’s 583 en 584. Nogmaals: een moslimouder mag zijn kind doden. En dat gebeurt dan ook met zeer grote regelmaat met vooral dochters in de wereld van de islam.

Reactie El-Forkani?

Een stroom woorden waaruit niet valt op te maken wat hij wil zeggen. Een bevestiging van de woorden van Jansen zal het zeker niet geweest zijn.  Ja, zo kom je dus niet verder. Wat is dit voor debat? Ja, dit is een typisch debat met een moslim. Je kan beter tegen een steen praten. Die steen laat in ieder geval minder onzin los.

Bij het verlaten van de bijeenkomst worden we nog aangeklampt door een oudere vrouw op krukken die laat weten “zelf ook arabiste te zijn” en die ons verwijt dat wij El-Forkani niet klakkeloos geloofden want “hij was toch heel vriendelijk”. Wie had het ook alweer over de profeet Mohammed als “de glimlachende doder”? Ah ja! Mijnheer Bouyeri in die dreigbrief aan Ayaan die hij met een slagersmes vast stak in de borst van Theo van Gogh.

Wat kan je nog zeggen? Gerard Reve citeren “moedig voorwaarts” en blijven geloven dat  deze etterend zweer ooit openbarst. Het zal niet zonder geweld gaan, ben ik bang en dat zal de schuld zijn van de faciliteerders, in dit verhaal twee UvA-Amnesty-schapen en doctor Egbert Harmsen. Ooit zal het moment waarop autochtone Nederlanders moslims te lijf gaan natuurlijk wel aanbreken maar zo ver is het nog niet. De eindeloze aanval op onze voornaamste waarden zal niet eindeloos met geduld ondergaan worden. Dat gaat een keer helemaal mis. Zo keek ik pas in het Rijksmuseum naar een afbeelding die het einde van de gebroeders de Witt toonde. Ik dacht toen: zie wat Nederlanders kunnen aanrichten, zelfs onder Oranje-leiding.

De islam is heilig in de ogen van Amnesty International, zo maakten presentator en presentatrice meerdere malen duidelijk. Zij geloven werkelijk blind in die omdraaiing die zegt dat als “Wilders” nu maar eens zijn mond houdt, de islam zijn ware vredige en tolerante aard kan tonen. El-Forkani beweerde in dit kader zelfs dat er vele aanvallen waren in Nederland op moslims en dat er moskeeën in brand werden gestoken. Het eerste is natuurlijk een totale leugen: er worden in Nederland geen moslims aangevallen. Wel worden er homo’s en Joden aangevallen door moslims. En als er zo’n haathut, moskee genaamd, in brand wordt gestoken dan zou het ook nog eens heel goed kunnen zijn dat het door moslims zelf gebeurt: ongeveer zoals “de Palestijnen” voor zoveel mogelijk slachtoffers onder de eigen bevolking zorgen in de strijd tegen Israël.

Mijn conclusie: Amnesty International ontpopt zich als de beulsknecht van de islam.
______________________________________

Door:

Roelf-Jan Wentholt

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Verrijking", Appeasement, Censuur, Desinformatie, Dhimmitude, Hypocrisie, Islam, Islamisering, islamofascisme, Linkse Kerk, Moslims, Naïviteit, political correctness, praatjesmakers, Socialisten. Bookmark de permalink .

34 reacties op Imam El-Forkani helpt Amnesty bij het liegen over de islam

 1. Jean zegt:

  Naar een uitzending, programma of eender wat waarin een soepjurk of kopvod in voorkomt kijk ik “bewust” niet want ik wil op geen enkel moment in mijn leven in contact komen noch visueel noch effectief met achterlijke gewelddadige levensgevaarlijke waanzinnigen een zootje waar we momenteel islamofobie van gekregen hebben.
  Ik wacht op die uitzending of programma waarin gezegd wordt dat ALLES wat met die barbaarse smeerlapperij VERBODEN wordt op het grondgebied en liefst over het hele Europese grondgebied.
  We zullen dan toch eerst dat gedrocht in Brusselallahbath volgepropt met uitgerangeerde zwaar dementerende idioten resp. verraders van eigen volk moeten opruimen, m.i. een kwestie van nog enkele jaartjes dan spreken we niet meer over die verraders en zijn ze intussen veroordeeld voor hun gepleegde misdaad tegen het eigen Europese volk.
  Die multicul bullshit komt een mens de strot uit, gelukkig maar want velen kunnen dat al niet meer meemaken omdat hun strot is doorgesneden door die multicul waanzinnigen.

  Like

 2. jowitteroos zegt:

  Het is als een dejavu; herinneringen van opgelegd foutdenken bij anders denken. Een dejavu als het gaat misbruik van woordgebruik: sociaal, minderheid, gelijkheid, vrede, waarheid, intelligentie, eerlijkheid, objectiviteit, mensenrechten etc. Hier heb ik het over het linksdenken vanuit: scholen, wijkbureaus, gemeentes, opbouwwerk, universiteiten en instanties, dus ook een Amnesty Internatinal. Het verspreid zich als een enorm virus en word opgelegd ( dat is mijn ervaring in mijn leven, maar pas later tot deze realisatie gekomen).
  Gezien dit verslag over het zogenaamde debat ( want zoals ik lees is het dus geen debat geweest en ontbrak het aan enig kritisch denkvermogen en intelligentie), zonde van Hans Jansens tijd, maar o zo geweldig dat hij en natuurlijk auteur van dit verslag aanwezig waren om de leugens te aanschouwen en delen.
  Ik snap inderdaad werkelijk niet waarom die zogenaamde intelligente studenten geen kritische vragen stelden…………………zoals ik begrijp uit dit verslag leek het meer op een platvorm creëren voor haatbaarden en Islam. Het slogan Islam is vredelievend wordt door onze strotten geduwd!!
  En ik heb weer wat geleerd: Mekkaanse Koran en Medinese Koran

  Like

  • BertG. zegt:

   En dan te bedenken dat ik vroeger in al mijn onwetendheid zelf donateur was van amnesty en zelf van greenpeace vanwege al die zielige zeehondjes en dolfijnen.
   En zelfs wel eens op een linkse partij gestemd heb.
   Ja, ik schaam me diep voor me jeugd zondes.
   Maar verstand komt met de jaren blijkt wel weer.

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @BertG 12.30. uur. Nu ik dit gelezen heb Bert, zeg ook ik mijn lidmaatschap op bij Amnesty International.

    Like

 3. Robbert zegt:

  Een heel goed verslag vanuit het politiek correcte hol van de leeuw,. Hulde meneer Wentholt!!

  Like

 4. Theresa Geissler zegt:

  Geweldig, Roelf-Jan! Niet alleen heb je het initiatief opgebracht om je persoonlijk in dit prototype van een ‘Goedmensen-gekkenhuis’ te wagen, maar bovendien is het resultaat ervan dit fantastische artikel. Uit de eerste hand! Hoewel het allemaal natuurlijk al langggen verbazing meer wekt is het fijn, dat je bevindingen het toch allemaal maar weer eens precies weergeven: Leugens, leugens, leugens en als ze nergens meer omheen kunnen oorverdovend stilzwijgen. En dat allemaal onder support van de ‘bloem der natie'(studentjes) zonder één kritische noot. Bekend inmiddels, maar nog steeds niet te bevatten.
  Wat zul je blij geweest zin met de aanwezigheid van Hans Jansen! Zoals je zegt, tenminste één normaal mens in de zaal buiten jouzelf. EN één die het klappen van de zweep kent. Daarom natuurlijk bewerkstelligde hij tenslotte ook die stiltes -of het onbegrijpelijke geraaskal, wat op hetzelfde neerkomt: Ze weten, dat deze man niet weersproken kàn worden (daarvoor weet hij te goed waarover hij het heeft) en nemen dan in arren moede hun toevlucht tot dit laatste ‘redmiddel’. Jammer voor hen, maar dé getuige-deskundige van het Wilders-proces, die zich zelfs niet door een Tom Schalken op de knieën laat krijgen, heeft aan dit zielige zootje natuurlijk geen partij.
  Op je bevinding dat Amnesty International pro Islam is, past maar één conclusie: Dan is deze organisatie incompetent en dient stante pede ontbonden te worden. Zij kan en wil in dat geval immers niets doen voor een belangrijk deel van de regime-slachtoffers waarvoor zij zou moeten ijveren en alle donaties die zij ontvangt komen dan niet ten goede aan datgene waaraan zij besteed zouden moeten worden. Een krankzinnige situatie waarvan je niet snapt, dat men die laat voortbestaan. Neutraliteit zou haar richtsnoer moeten zijn en dat blijkt niet het geval. Einde verhaal zou je zeggen. Ja, behalve in een maatschappij, die vergeven is van de dhimmitude!
  Tenslotte nog dit: Ik vond het opvallend dat deze El-Forkani is opgegroeid in Heerhugowaard: Dat ligt onder de rook van mijn eigen stad, Alkmaar en ik kan je verzekeren, dat deze streek op zichzelf dé omgeving is, waar Marokkanen zouden KUNNEN integreren als ze zouden willen:Niet zeer opvallend maar nuchter een eerlijk. Zo zie je maar, waar een Imamgezin en, niet te vergeten, zes jaar op een Marokkaanse Koranschool toe leiden. Maar natuurlijk, daarom werd het ook een MAROKKAANSE Koranschool; Zijn vader zal bang geweest zijn, dat hij zóu integreren.
  Vooruitziende blik dan. En prima gelukt. Nu mocht hij dat stelletje blinde idioten imponeren, die iemand de zaal proberen uit te sturen bij het eerste vleugje tegenspraak.
  Je weet het inmiddels, maar houdt het nog steeds niet voor mogelijk……
  Hoe dan ook, nogmaals héél hartelijk dank!

  Like

 5. G.Deckzeijl zegt:

  Liegen over de islam, waar heb ik dat toch vaker gehoord?
  http://www.amsterdampost.nl/geen-integratie-maar-een-infiltratiemiddel/

  Like

 6. luckybee zegt:

  Ter herrinnering dit staat in de Koraan over liegen die door de islam gesanctioneerd wordt.
  Soera 5 vers :” 89. Allah zal u niet ter verantwoording roepen voor uw ijdele eden, maar Hij zal u ter verantwoording roepen voor de eden welke gij in ernst aflegt. De boetedoening er voor is: tien armen te spijzigen met het gemiddelde voedsel waarmede gij uw huisgezinnen voedt, of hen te kleden, of het vrijmaken van een slaaf. Maar wie dat niet kan doen zal drie dagen vasten. Dit is de boete voor uw eden, wanneer gij zweert. Maar houdt uw eden. Zo legt Allah u Zijn tekenen uit, opdat gij dankbaar moogt zijn.

  Quote:
  Soera 2 vers:” 225. Allah zal u niet ter verantwoording roepen voor uw ijdele eden, maar Hij zal u ter verantwoording roepen voor hetgeen uw hart heeft verdiend. Allah is Vergevensgezind, Verdraagzaam.

  Quote:
  Soera 16 vers :” 106. Wie Allah verwerpt, na te hebben geloofd – behalve hij die wordt gedwongen terwijl zijn hart in het geloof vrede blijft vinden – en zijn hart voor het ongeloof opent, op hem rust Allah’s toorn; en er zal een grote straf voor hem zijn.

  Like

 7. louis-portugal zegt:

  Weer een geweldig stuk waarvoor mijn dank Roelf-Jan.
  Ik wil nog iets toevoegen waar jij schrijft dat Forkani en Rottenberg “grote vrienden” zijn.
  Het zijn n.m.m. ook dikke vrienden.
  Zoals ik ze bij Nieuwenhuis zag zitten zijn ze niet alleen mentaal bijna EEN maar ook qua omvang.
  Het lijkt erop dat ze allebei een zeer royaal leven lijden.
  Hoe kan die Rottenberg nou VOOR het millieu zijn als hij minsten 2 x de hoeveelheid CO 2 uitstoot, om dat gewicht op peil te houden, van een normaal mens.
  Helemaal eens met de conclusie dat discussies met moslims volkomen onzin zijn, want bij het gevoel dat ze tegenstand krijgen ze verkrampen ALTIJD en dan kun je geen kant meer op.

  Like

 8. Tiemen Veenstra zegt:

  Geloof me Roelf-Jan, de meerderheid van de Nederlanders denkt dat islam en mensenrechten best met elkaar samen kunnen gaan. Dat is geen domheid of kwaadwillendheid, want het gaat vaak om sympatieke, intelligente mensen die oprecht geloven dat met een beetje schikken en plooien heel goed valt samen te leven met de moslims. De constante stroom van cultuurrelativistische propaganda heeft in hun hersenen een blokkade veroorzaakt, die maakt dat ze blind zijn voor de gevaren van andere culturen en dan krijg je dat die studentes jou ‘onaardig’ noemen als je iemand als El-Forkani kritisch benadert.

  Nee, Nederland is beslist niet bang voor de islam. Was het maar wel zo, dan zou ik heel wat geruster zijn op een goede afloop van het multiculturele drama!

  Like

  • BertG. zegt:

   Nee, dat mensen hier zo denken is omdat ze niet zo opgevoed zijn in een overmeestering drang. En daardoor denken dat iedereen even lieve bedoelingen zal hebben. Dat duurt blijkbaar nog wel even voor dat ze dat door hebben.
   Ik hoop op tijd maar het gaat opschieten hiermee. HOOP IK.

   Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Tiemen Veenstra 18.28u. Ik heb uw comment wel een paar keer overgelezen en op me in laten werken, want on U de waarheid te zeggen zit ik nog steeds voortdurend te gissen naar de oorzaak waarom die mensen zo reageren als ze reageren.
   Uw uitleg klinkt sympathiek, echt. En ergens hoop je dat dàt er achter zit, maar ik weet het niet. In een ander comment -op het onderwerp “Wij zijn niet bang”- suggereerde ik dat diezelfde groep Nederlanders juist wèl bang is voor de Islam, zij het onbewust. Zij zijn bang door moslims op een bepaalde manier (onwelwillend) bekeken te worden, wat voor hun gevoel hun hoedanigheid als ‘Goed Mens’ aantast. Dat zou ook dat krampachtige wegkijken verklaren van alles, wat ze bijna wel móeten opvangen, nu en dan. Want dat blijf ik vreemd vinden, heel vreemd.

   Like

   • Tiemen Veenstra zegt:

    Die onbewuste angst voor de islam is ongetwijfeld de hoofdoorzaak van die ‘blokkade in de hersenen’ waar ik het over had. U, ik, wij allen stammen af van mensen die op gruwelijke wijze kennis hebben gemaakt met de islam. Beroofd, verkracht, vermoord, tot slaaf gemaakt; het is een lot dat tal van onze voorouders heeft getroffen.

    Nu wij weer met de oude vijand worden geconfronteerd zijn veel mensen psychisch niet in staat toe te geven dat er opnieuw groot gevaar dreigt. De goedmensen zijn dan ook de werkelijke islamofoben, die alles doen om hun angst voor de islam maar niet onder ogen te hoeven zien.

    Like

 9. oogenhand zegt:

  Reblogged this on oogenhand and commented:
  Als je bij eerwraak je kind mag doden, mag dat ook bij afwijkingen, of als abortus? En waarom mogen kinderen hun ouders niet doden? Dat kan demografische ontwrichting veroorzaken!

  Like

 10. Tom Hendrix zegt:

  Hier zal ik nog wat soera’s vermelden , die precies weergeven wat voor weerzinwekkende ideologie de islam is:
  1. Ik zal angst zaaien in de harten van de ongelovigen, houwt dan in op hun nekken en houwt dan al hun vingertoppen af. Soera VIII:22,
  2Dit zijn twee tegenpartijen die met elkaar twisten over hun Heer: Voor hen die ongelovig zijn, worden kleren geknipt uit vuur terwijl over hun hoofden kokend water wordt gegoten. Wat in hun buik is en (hun) huid, smelt daardoor. Voor hen zijn er knuppels van ijzer.Telkens als ze van hun smart trachten weg te komen, zullen ze erin teruggebracht worden en wordt tot hun gezegd: Proef de straf van de verbranding”. XXXII: 19-22.
  3. O profeet, voer oorlog tegen de ongelovigen en de huichelaars en pak hen rigoreus aan. Hun verblijfplaats is de hel. Soera: IX: 73,74.
  Iedereen die de islam volgt- dus alle moslims, zijn verplicht:
  * Niet moslims te haten, of in minder ernstige vorm, een afkeer te hebben jegens niet moslims.
  *Een onzichtbare God te vrezen.
  * Ongelukkig te zijn met zijn of haar leven, omdat hij of zij een slaaf van allah is, de denkbeeldige maangod.
  *Voor niets te leven.
  Wat een perfide waanzinnige ideologie!

  Like

  • daiyu-ninja zegt:

   Tom Hendrix zegt:
   15 juni 2013 om 19:05

   Helemaal mee eens Tom Hendrix.
   Moslims hebben de opdracht angst te zaaien in onze harten, wat ze ook dagelijks doen.
   En dan lopen ze nog te janken als mensen aan islamfobie lijden.

   En wat die moslimknuffelaars en wegkijkers betreft: Ze verwijten de islamkritische burger bang te zijn voor de islam.
   Maar het feit is, dat JUIST ZIJ bang zijn voor de islam.Ze geven toe aan de eisen van de moslims uit angst voor represaille.
   Erger: ze schijten zeven kleuren in hun broek voor de moslims. Maar ze kijken weg voor het wangedrag van hen, omdat de angst die ze voor de moslims voelen niet lekker aanvoelt in hun hoofd.
   Door weg te kijken hoeven ze dat nare gevoel niet te voelen.
   De lafaards willen liever een goed gevoel in hun hoofd hebben dan de problemen aan te pakken en laten het volk daar de dupe van worden. De dupe van hun egoisme, lafheid en misplaatste trots.

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @daiyu-ninja 12.56. uur. Zo is het beste daiyu! En mijn reactie kan ik staven door te verwijzen naar het boek van IBN WARRAQ, met een voorwoord van Afshin Elian, bekend commentator van ELSEVIER, de titel van het boek is: “Weg uit de ISLAM- Getuigenissen van Afvalligen”, uitgegeven bij Meulenhoff pers, ISBN nummer: 9789029081535 5/nur 717.
    Dat boek is een aanrader!

    Like

 11. Helena zegt:

  Ik weet het, ik weet het wel. Allemaal waar wat hierboven opgeschreven staat.
  Ook heb ik bewondering voor Roelf-Jan ten eerste om daar heen te gaan, in zijn eentje
  tegen de vijand. Ook hulde voor zijn tegengas en dat van Hans Jansen.
  Wat mij opvalt is echter dit de VU organiseert een debat over “islamofobie” toch wel een “hot topic” in deze tijden en zeker zo vlak na Wilders zijn peiling, waarvan de uitkomst ze op de VU niet lekker zal zitten. Maar er waren MAAR 25 studenten! Is dat niet heel erg weinig??

  Like

 12. Sjun Demartelaere zegt:

  Geen zichzelf respecterende student van de VU laat zich op een islampleasepartijtje waarin weerwoord ongewenst is zien. Het is toch de UvA niet?

  Like

 13. guusvelraeds zegt:

  Zij geloven werkelijk blind in die omdraaiing die zegt dat als “Wilders” nu maar eens zijn mond houdt, de islam zijn ware vredige en tolerante aard kan tonen.

  De islam (preciezer gezegd de oelema) is integendeel heel blij met personen als Theo van Gogh, Lars Hedegaard, Michael Mannheimer, Salmam Rushdie, Niclolai Sennels en uiteraard ook Geert Wilders en de vele andere islam critici. Deze mensen geeft de islam excuus geweld te prediken en zo nu en dan ook het geweld ten uitvoer te brengen. Dit uitvoeren van geweld legt een deken van angst over niet moslims en ook over al die moslims die met gedachten lopen uit de islam te stappen. Naast dat het aanwakkeren van angst al 1400 jaar heeft bewezen een uitstekende cement specie te zijn die de islam beschermd tegen desintegratie zijn deze katalysatoren van de angst ook uitstekend te gebruiken als bliksemafleiders voor de werkelijke oorzaken (corruptie, onderdrukking, verbod op vragen stellen, seksuele onvrijheid en een alomvattende perverse rechtsongelijkheid) van de problemen binnen islamitische gemeenschappen. De islam criticus gebruikt als bliksem afleider kan nu de mislukking en niet doorbloei van de islamitische samenleving in de schoenen geschoven worden. Dit fenomeen zorgt al 1400 jaar ervoor dat zich binnen de islam een slachtoffer cultuur heeft kunnen ontwikkelen die zeer gekoesterd wordt door de kaste van de hen die weten. Elk totalitair systeem is naarstig op zoek naar vermeende daders van onheil en slachtoffers van onheil, zodat deze twee groepen tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden. De islamitische leiders zijn zo ontslagen van verantwoording af leggen aan de oemma de wereldwijde moslim gemeenschap. Zodra de oemma deze mechanismen gaat doorzien is het afgelopen met de islam. Helaas zijn het de politiek correcte islam pleitbezorgers en uitvoerders van de principes van de Frankfurter-Schule die mede verantwoordelijk zijn dat een doorbraak binnen de islam voorlopig nog vooruit geschoven wordt. Oh wat haat ik deze smeerlappen.

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/02/de-frankfurter-schule/

  Like

 14. lucky9 zegt:

  Nou, amnesty international heeft heus geen hulp nodig om te liegen! Dat doen ze meestal sowieso.
  Nauwelijks drie jaar na hun oprichting werden ze gekaapt door debiele collectivisten, alias communisten en al even benevelde socialisten en dito bolsjewisten. De onervaren jeugd laat zich altijd misleiden door links gespuis! Dat is niet meer dan normaal. Onervarenheid tegenover intellectueel gespuis! De uitslag staat bij voorbaat vast!

  Like

 15. Siem zegt:

  Hartelijk dank voor dit verslag! Inderdaad: “Was het maar oorlog, dan konden we ze te lijf”!

  Like

 16. Dit zijn dezelfde krachten als degenen die ons land voor en tijdens de tweede wereldoorlog aan de Duitsers verkochten. Ook toen leenden landgenoten zich er massaal voor om de bezetter te helpen. Je moet er nu vanuit gaan dat we elke dag een stukje meer bezet worden door de islam, en met hulp van de Hollandse landverraders. Ze zijn zo debiel dat ze niet eens weten dat ze uiteindelijk ook gekeeld zullen worden door de baardmannen uit het oosten. Hebben we daarvoor ooit voor onze vrijheid gestreden, om hem nu dag voor dag een beetje in te leveren? Onze kinderen en kleinkinderen zullen ons vervloeken als ze in Sharialand moeten overleven.
  Waar zijn onze echte bestuurders en waarom verkoopt Europa zichzelf?

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @theununiversal68 18.50. uur. Volkomen correct wat U stelt. We zijn opgescheept met verraders, en heel bange NEDERLANDERS. Zo kan de islam, met behulp van de socialisten en de eu, haar gang gaan! Helaas.

   Like

 17. Martien Pennings zegt:

  Die van Rossem van GeenStijl houdt E. J. Bron erg goed bij, zo weet ik uit betrouwbare bron.
  Hij mist vooral geen enkel stuk van Roelf-Jan en mij, zo heb ik mij laten vertellen.
  Nu heeft hij zich blijkbaar laten inspireren door deze regels van Roelf:

  “Zo keek ik pas in het Rijksmuseum naar een afbeelding die het einde van de gebroeders de Witt toonde. Ik dacht toen: zie wat Nederlanders kunnen aanrichten, zelfs onder Oranje-leiding.”

  Maar ja, een vermeldinkje van de inspiratiebron kon er weer niet af.
  Het is trouwens jammer dat ik de scheldmails die Van Rossem mij in het verleden heeft toegestuurd niet heb bewaard.
  Had ik eigenlijk nu wel even uit kunnen citeren.
  Dan zou zichtbaar geworden zijn dat hij ook al niet creatief kan schelden.

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/06/10_grootste_bloedbaden_in_nede.html

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Martien Pennings 7.32u. Die regels heb ik stómtoevallig gelezen omdat ik stómtoevallig eens een “Maarten had gekocht.
   Ik heb er nog voor geaarzeld want het is en blijft zeven euro en eigenlijk vind ik die vent een kótsmiddel, maar goed, het ging om een ander artikel. Zo, dus die regels waren eigenlijk van Roelf-Jan. Gemoedelijk. Wat is het toch een onbeschofte hork! Denkt door zijn lak-aan-alles-en;iedereen-houding te imponeren! Hij bereikt precies het omgekeerde, maar dat heeft-ie niet door. Als hij een kerel was, gaf hij openlijk toe, dat hij deze site regelmatig bekijkt, desnoods met opgave van reden (die niet eens positief hoeft te zijn) Maar zelfs dàt verdomt hij! Je zou willen dat datsoort “Goedmensen’ het eerste werden gepakt door Jihadi’s, vanwege hun grote bek, bijvoorbeeld. Niet eens zo denkbeeldig als het misschien lijkt. Mijn God, ik ben zelf een dwarsligger, maar dít is er één die juist om die reden de multikul verdedigt. Niet te pruimen die vent! En, zoals nu blijkt, nog incorrect naar collega’s toe bovendien. De risée onder de historici, dat is hij, op die manier!

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Correctie: Toch twee personen door elkaar gehaald. Die regels, zag ik nu , heb ik toch niet in dat blad gelezen (Maar gelezen heb ik ze, ergens) en jij bedoelt echt de van Rossem van Geen Stijl (pseudoniem) terwijl ik in de war was met MAARTEN van Rossem.
    Sorry. Op het moment-zelf dacht ik…..Maar dat komt waarschijnlijk, doordat bij de naam van Rossem mijn nekharen overeind gaan staan. In de eerste plaats door die zogeheten
    historicus natuurlijk, al geloof ik dat hij en de columnist qua persoonlijkheid aardig inwisselbaar zijn. Neem me niet kwalijk. Ik zal voortaan eerst grondig checken voor ik iets intik.

    Like

 18. El Houssain zegt:

  Ben je te laf om mijn vragen te plaatsen, of te beantwoorden?

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Nee hoor, je mag blij zijn dat ik je nu überhaupt antwoord geef. Volgens mij bestaan er geen opnames van dat zogenaamde “debat”. En anders ga je gewoon lekker even zelf op zoek….toch?

   Webmaster

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s