Als ik Eva Brems tegenkom, kan ik alleen maar hópen dat ik haar niet doodsla (+ update)

Screenshot_19

Eva Brems

(Door: Martien Pennings)

Eva Brems is een uitzonderlijk valse antisemitische teef. Maar zo wilde ik eigenlijk niet beginnen. Ik wilde zó beginnen:

Op pagina achttien van “De Medeplichtige” staat: “Houd de kinderen in het oog, en allen die slechts met tegenzin haten.”

Ja, ik haat met tegenzin, altijd gedaan, maar toch haat ik steeds heviger. Waar is die pagina in ”De Medeplichtige” waar beschreven staat hoe György Konrád uitging met zijn mede-verzetsstrijders om de anderen, de rotzakken, neer te schieten? Dat was toch in het  Hongarije van 1956 en die rotzakken waren toch degenen die met de bezettende Sovjet-macht collaboreerden? Op het moment suprême was Konrád er niet toe in staat. Maar misschien is het geen passage in dat boek. Dan heb ik het alleen maar gehoord uit de mond van Konrád in een interview met Wim Kayzer toen de VPRO nog geen antisemitische omroep was.

Hoe dan ook: de uitbarstingen van geweld in “De Medeplichtige” zijn talrijk. Net als de beschrijvingen van wat je ziet als het geweld over is.  Ja, dan wéét je dat het bij Konrád  niet helemaal fictie is. Nog een andere passage die ik wél hebben kunnen vinden: “Op dat moment stierf er iets in me. Degene die ik was maakte plaats voor een moordenaar ( . . .).” Pagina 153.

Enfin. Ik heb geen wapens – nog nét niet –  dus ik kan alleen maar hopen. Wat hoop ik dan? Dat ik Eva Brems niet tegenkom. En als ik haar wel tegen kom dat ik dan niet tomeloos op haar begin in te slaan en dat, als ik het onverhoopt toch doe, ik ophoud voor ze bloed begint te pissen en dood gaat. Het lijkt erop dat de Jihadi’s in samenwerking met de Europese linkse nep-elite bezig zijn hun tegenpolen te kweken. En dat ik daartoe behoor, terwijl ik toch de leeftijd van de Génération Identitaire ontgroeid ben. Jezus Christus: ik ben 67. Over twee jaar zeg ik: ik loop tegen de zeventig! Niettemin heb ik zin om het nóg een keer te zeggen: Eva Brems is een uitzonderlijk valse antisemitische teef en soms heb ik een diep verlangen om haar dood te slaan.

Antisemitisch noem ik overigens iemand die een irrationele haat tegen Israël koestert, iemand die vervolgens de Jodenhaat consequent bevordert en daarbij opvallend vaak een liefde voor het oudste nazisme ter wereld koestert, de islam, en in elk geval voor de meest fervente dragers en uitdragers van dat nazisme, de Palmaffia’s van Hamas en Fatah die hun eigen bevolkingen gijzelen. Ik  heb Brems al een paar keer iets proberen uit te leggen omtrent Israël, maar ze luistert niet.

Brems functioneert als overtuigde antisemiet in een natuurlijk cultureel milieu dat sinds de olie-chantage-crisis van 1973 deels met opzet is gecreëerd. Er is sinds die tijd een deels bewuste indoctrinerings-operatie op gang gekomen van Israëlhaat en islamofilie. Een hele Europese, ja zelfs Westerse“elite” heeft geleerd het humane en democratische Israël te haten en de islam – eigenlijk de oervorm van wat wij “nazisme”noemen –  te gaan adoreren.

Ik heb het al vaker uitgelegd, maar ik doe het opnieuw.

In 1973 was er de “oliecrisis” die eigenlijk een Arabische parasitaire chantage-crisis was. Daarna is een politiek op gang gekomen die door Bat Ye’or gedocumenteerd is in haar boek Eurabië. De Arabieren eisten voor een ononderbroken stroom van olie natuurlijk in de eerste plaats zeer veel meer geld, maar vooral een anti-Israël-politiek, plus heel veel sympathie voor de islam, plus vrije immigratie van moslims naar het Westen. In ruil mochten de nationale elites van Europa een machtsdroom najagen waarin Europa met Amerika kon concurreren.

Dat was dom van de Europese elite, maar sluw van de Arabieren. Want Arabieren produceren zelf helemaal niks, behalve heel veel moslims. Tot in de 17e eeuw hadden ze hun bevolkingsoverschotten altijd kunnen wegwerken door in alle buitenlanden, van Spanje tot in Afghanistan, te gaan roven, uitbuiten, moorden en slavenhalen. Maar omdat in de 17e eeuw de Joods-Christelijke traditie in  Europa steeds meer de Joods-Christelijk-Verlichte traditie werd en “wij” dus wetenschappelijk, economisch en technisch een enorme voorsprong op de islam namen, lukte het de Arabieren in 1683 (Wenen!) definitief niet om Europa te veroveren. Ze hadden het 1000 jaar lang geprobeerd met alsmaar bloediger wordende  raids, de onderbuik van Europa in.  Dus in 1973, driehonderd jaar later, veranderden ze via die oliechantage van strategie: véél te veel geld voor de olie, véél tijd om in luxe aan neukie-neukie te doen, bevolkingsoverschotten afzetten richting Europa om dat in één “moeite” door  via de baarmoeder te koloniseren en te ontwrichten . . . . . én . . . .  Israëlhaat! Win-win-win-win-situatie!

Een vriendin van mij zat midden jaren 1970, toen de onderhandelingen in het kader van de oliechantage liepen, in een hotel in Genève samen met die onderhandelaar van de “olieproducerende landen” (OPEC), sjeik Yamani. Mijnheer had twee verdiepingen van het hotel: één voor zichzelf en één voor zijn harem, die mijn vriendin op tientallen vrouwen schatte.

Op dit punt van de harem van Yamani komt de generatie van de “revolutionairen” van “1968” in beeld. Het was een verwarrende tijd, die jaren 1970, waarin “Vietnam” en “Revolutie” zich vermengden met pornografie en “vrije seks”. “Revolutie” kon toen van alles betekenen. In essentie stuitte een in hasj gedrenkte seksuele revolutie op die andere, de “antikapitalistische”. Het wordt in één beeld gevangen door de “Weathermen Underground”, types die nu Obama adviseren, maar toentertijd onder de hasj lagen te groepsneuken achter in het busje dat hen vervoerde naar de volgend demonstratie of aanslag. Baader-Meinhof was een product van precies dezelfde schizofrene mentaliteit.

Hieruit ontstond een bepaald type mens, tegelijk moralistisch en hedonistisch en in wie het ene het andere versterkte: zelfmanifesteerderig, gelovig in de goedheid van de mens en dan vooral de “onderdrukte” exotische mens, die immers het slachtoffer was van “ons” kolonialisme en imperialisme. Het fijn-in-het-eigen-hoofd hebben omdat je aan de goede kant stond en niet bij “de racisten” hoorde, kreeg prioriteit.

Dus het was niet vreemd dat na 1973,  tijdens de “mars door de instituties” der 68-ers,  twee zaken razend populair werden:  de “multiculturele samenleving” en “de Palestijnen”, terwijl Israël als neo-koloniale onderdrukker werd weggezet.

Deze generatie heeft zich Europawijd meester gemaakt van alle posities en subsidie-niches in de wereld van de politiek, de media, de universiteiten en het onderwijs in bredere zin. En ze hebben gezorgd dat met name op de punten islam en Israël een volstrekte pensée unique is gaan heersen, een monocultuur waarin alle werkelijke kennis van de islam en de geschiedenis van Israël is vervangen door leugenachtige ideologie.

Wie iets werkelijks wil weten over de islam als een oervorm van wat wij “nazisme” noemen: hier de meest uitgebreide uitleg en hier een kortere en hier de nog kortere en dan ook nog ten enenmale en ten anderenmale de uitleg van Emmet Scott. Wie iets werkelijks wil weten over de geschiedenis van Israël moet zich hier vervoegen.

En nu terug naar de nijvere anti-Israël-productie van Eva Brems (1969). Het Jodenhatende rotzakje met de lieflijke oogopslag is natuurlijk al vele malen, en niet alleen door mij, echte kennis aangeboden over Israël. Maar ze wil niet beter weten. En het is die wil-tegen-beter-weten-in die haar tot een echte antisemiet maakt. Ze houdt van de islam en wel zodanig dat ze de meest ontmenselijkende dracht die dat helle-geloof heeft voortgebracht propageert: de boerka.

Terwijl Israël van alle kanten bedreigd wordt door de meest reactionaire ideologie die de wereld ooit gekend heeft, terwijl de terreur, de moorddadigheid, het racisme, de uitbuiting, de onderdrukking, de rechteloosheid, het fanatisme versterkt door de islamitische wereld razen, houdt Eva Brems het oog strak op Israël gericht om te bezien of de Joden, in hun pogingen zich staande te houden in die hel, zich wel precies genoeg aan alle nuances van de Mensenrechten houden. Het grappige is: dat lukt de Joden inderdaad en Eva Brems heeft leugens nodig om Israël zelfs maar van kleine foutjes te kunnen beschuldigen.

Michaël Freilich, hoofdredacteur van het Vlaamse “Joods Actueel”, heeft nu de laatste vuiligheid van Eva Brems te kijk gezet voor wat het is. De kwestie betreft de uitgifte van land. Brems beschuldigt in Knack de Israëlische regering van discriminatie bij die uitgifte. Ik zou zeggen tegen Brems: zelfs als het waar is dan hebben de Israëli’s daar ongetwijfeld goede redenen voor. Ik zou Brems vragen: heb je niks anders om je druk over te maken in het Midden-Oosten? Maar het mooiste is dat wat ze beweert ook nog flagrante leugens zijn. Freilich moet daartoe een moeizaam verhaal vol feiten en geschiedenis en nuances en procenten opschrijven om de gemakkelijke leugens van Brems te ontzenuwen. Zeer adequaat eindigt hij met een alinea waarin erop gewezen wordt dat de Israëli’s niet discrimineren bij de uitgifte van land en de Palmaffia’s wel moorden bij het kopen van land.

Freilich:

“Verkoop van land aan de ‘bezetter’ wordt beschouwd als hoogverraad, waarop de maximumstraf staat (d.i. de doodstraf). Op zijn minst vier Palestijnen werden hiervoor ter dood gebracht, een andere Palestijn kon ontsnappen met de hulp van de Israëli’s. Dergelijke wetten druisen in tegen de bepalingen van de Oslo-akkoorden en de internationale verklaring van de mensenrechten en tonen aan dat wat de Israëli’s verweten wordt (niet klopt) maar wel aan Palestijnse kant gebeurt. De wereld op zijn kop . . . maar dat plaatje kennen we al langer.”

Sinds de linkse coup bij de Knack regent het daar foute artikelen zoals ik voor het eerst hier en daarna ook hier heb gemeld. Dus als je een kritisch comment wilt plaatsen onder zo’n leugenstuk van Brems in de Knack, dan wordt dat botweg geweigerd . Zodoende heb ik mijn toevlucht moeten nemen tot een klein  pastichetje:

“Martien Pennings | 20 juni 2013

Ik vind het wel goed dat mevrouw Brems eindelijk eens haar prioriteiten juist stelt en kritiek op Israël levert: dat land komt altijd maar met alles weg. De Verenigde Naties zouden ook wel eens een resolutie van afkeuring aan Israël mogen wijden. Er is een OIC, een Organisation of the Islamic Cooperation, die omvat 57 landen die alle een zetel in de VN hebben. Waarom laten die nooit eens een kritisch woord horen? Die landen zijn allemaal voorbeeldige democratische en humane landen die de Mensenrechten nauwgezet verdedigen. Deze landen zouden met groot moreel gezag kunnen spreken.”

Nou, dat mocht ik dan zeggen. Je vraagt je af of ze het sarcasme snappen. Ter vergelijking: het onderstaande comment haalde het niet bij de censor van de Knack:

“Ik zag in het voorbijgaande snel-scannen van de website van Knack een oproep staan: ‘Stel uw vraag aan Dyab Abou Jahjah’. Klinkt plechtig, die naam zo voluit geschreven. “Dyab”: ik wist niet dat dát er ook bij hoorde! Wow! De leuze van Abou Jahjah over de Joden in het Midden-Oosten is “la valise ou le cerceuil”. Dat is Frans en het betekent: zelf oprotten of je vertrekt in een doodskist. Op zo’n antwoordman mag Knack trots zijn. Hij heeft duidelijk gemaakt dat zulks – de dood of oprotten – voor alle Joden daar geldt, wel of geen zionist.”

Behalve Brems zou ik die Abou JahJah ook wel te lijf willen,  maar de laatste keer dat ik hem zag had hij twee overduidelijke kick-boks-Marokkanen bij zich als bescherming. Nog afgezien van de vraag of of ik Jah-Jahtje zelf nog aan zou kunnen op mijn leeftijd. En hij heeft in Libanon vast goeie gevechtstechnieken geleerd.

Update:

misschien kan Eva Brems zich de volgende keer om dit probleem druk maken

Screenshot_29MEDIAWERKGROEP SYRIE – 9 juni 2013 – Afgeluisterde telefoongesprekken door de Belgische staatsveiligheid halen alle twijfels weg: de tientallen Belgische jihadisten die in Syrië actief zijn, maken zich op grote schaal schuldig aan oorlogsmisdaden.

Kijk en lees verder >>>>>

______________________________

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", antisemitisme, Appeasement, België, Dhimmitude, Elite, Hypocrisie, Israël-vijandigheid, Jodenhaat, Krankzinnigheid, landverraad, Linkse Kerk, Marxisme, Moslims, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, praatjesmakers, Rotzakken, Socialisten. Bookmark de permalink .

25 reacties op Als ik Eva Brems tegenkom, kan ik alleen maar hópen dat ik haar niet doodsla (+ update)

 1. Luchtpint zegt:

  In Vlaanderen noemen sommige critici van groen-linkse idiotie dergelijke mensen “meloenen” als scheldwoord: d.w.z. alleen groen aan de buitenkant en dus fundamenteel socialistisch bloedrood van binnen !

  Like

 2. Trucker zegt:

  Heb dat WIJF deze week op radio BRT1 gehoord….
  De morgen wordt in de media “kwaliteitskrant” geheten, (hangt er van af hoe je normen en waarden omschrijft) bracht een artikel uit over laurent een telg van koning NAR uit laken die op reis was in Israel bij een Joodse organisatie voor bebossing…
  Het antisemitisme droop van de luidsprekers uit men radio toen ik dat WIJF (ik heb al eens gesteld dat ze een mislukte lobotomie heeft ondergaan) hoorde kwaken (die snerpende stem alleen al) dat het ongehoord was, een BLUNDER van buitenlandse zaken…
  Heb nog nooit een nanoseconde in positieve zin gedacht over monarchie maar voor de eerste maal in mijn aards bestaannuanceer ik :wat zijn motiven moge geweest zijn hij heeft de antisemiten een virtuel klap verkocht waar ze niet goed van zijn en door deze zet mag hij voor mijn part zijn dotatie behouden SCHITTEREND.
  Ook nu kwamen de Jodenhateres én ( meestal één en dezelfden) Amerika haters (NIET het Amerika van moslimbroeder HUSSEIN barack maar van de US citizin) vanonder hun steen gekropen en was het vitriool en spuwsel dat in het rond spatte.
  Voor de lieden die denken dat de ACHTERBAKDE FOEFELAAR de wever bart een vriend van Israel is is eraan voor de moeite, zijn BENDE heeft bij monde van francken theo (ook gekend als Ranx Xerox francken want dit piepeltje is uitmuntend in Vlaams Belang programmapunten JATTEN en POCO aanpassingen doen en vervolgens in de media erover komen KWAKEN) dit uitgebazuind :
  “Als het inderdaad om een organisatie gaat die aan herbebossing doet op plaatsen waar vroeger Palestijnse dorpen stonden, dan is er een groot probleem”, vindt Theo Francken (N-VA).
  Voila dit weten we nu ook daarom dat de ACHTERBAKSSE zijn kornuit miljoenen euro’s laat uitgeven aan islamieten die haatkazernes bouwen.
  Och ja ook de PVV (de partij van de voluntarist maar eerder tourette verhofstad) wil “vragen stellen aan buitenlandse zaken”, in tijden van moeilijkheden altijd nuttig te weten wie de vriend en belangrijker wie de vijand is.
  Maskers vallen af.

  Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  En weer een geweldig artikel van Martien. Geweldig zoals U het verwoord Martien, en er is geen woord van gelogen. Het is inderdaad de linkse nep-elite, die met medewerking der gutmenschen ons zowel in Europa als in Nederland hebben opgezadeld met een ons zeer vijandige groep mensen de moslims.
  En het is bij deze nep-elite, zeer goed beschreven in het boek van Martin Bosma: ” de schijn elite der valsemunters”, zeer belangrijk om het fijn-in-het-hoofd -te – hebben, daarvoor offeren deze mensen zelfs onze eigen bevolking op, deze verraden ze zelfs.
  Walgelijk is het tevens om te moeten constateren, dat zelfs binnen partijen als de VVD en het CDA dergelijke goedmensen rondlopen, die dan tevens meeheulen met de socialisten en het andere linkse volk. Zelfs het CDA is losgeslagen, zij nemen zelfs moslims op in deze partij, daarom kunnen we deze partij dus noemen: CHRISTENEN DIENEN ALLAH. De enige partij, waar misschien nog iets van te verwachten is, is de PVV.

  Like

 4. Jean zegt:

  Martien,
  Mag ik je een goede raad geven?
  Maak uw handen niet vuil een dergelijk groenachtig ongedierte, in Vlaanderen walgen we van dat kutwijf, steeds op het voorplan als er stof moet waaien maar opvegen o neen.
  Dergelijk kutwijf negeren wij zoals we die moslimbullshit negeren, ook niets om handen aan vuil te maken, als je die schreeuwwijven zag staan aan die school in het Antwerpse dan is onze houding wel duidelijk, niet?.
  Nogal wiedes dat dat groen kutwijf zo close is met die islamneukers, soort zoekt soort, ik had dat tronie ook verwacht aan die schoolpoorten en dan ook met een kopvod want dat staat dat kutwijf perfect.
  Krijg maar eens van dergelijke teef college, niets om fier over te zijn iets wat wij Vlamingen betreffende die rood groene ratten sowieso al niet zijn.

  Like

 5. Luchtpint zegt:

  Trouwens, volgens eigen zeggen op haar bio is Brems “hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Gent. Zij doceert daar Mensenrechten, Recht en Gender en Islam en Recht.”(goed gelezen, trouwens, het staat er twee keer !) en was zij bovendien ook “tot april 2010 voorzitter van Amnesty Vlaanderen”. (of beter gezegd Shamnesty International)

  Waar ze zgn. de autoriteit vandaan haalt om te kunnen uitleggen welk eventueel positief verband er zou kunnen bestaan tussen Mensenrechten, Rechten, Gender EN Islam is mij een raadsel. Wie bijvoorbeeld op een Wikipedia pagina over haar gaat kijken of op haar CV via de KU Leuven, die zal zien dat ze tot nut toe blijkbaar geen bal uitstaans heeft met om te beginnen het bestuderen van de Islam zelf ! Daarentegen staat haar profiel op die pagina vol zgn. publicaties met wollige titels die verwijzen o.m. naar diversiteit. Misschien denkt ze in dat kader elke verwijzing naar haar totale onkunde van de Islam te kunnen begraven, zonder dat het opvalt, zodanig dat ze niet aan pogingen onderhevig kan worden gesteld om haar idiotie aan het oppervlak te brengen ?

  Je kan je eigen onzin natuurlijk makkelijk dumpen in academische publicaties wanneer die door niemand gelezen worden, en bovendien komt het gemakkelijk uit, want op die manier wordt ze nooit op de rooster gelegd. Ik zou haar smoel wel eens willen zien als ze ooit getest zou worden op haar zgn. kennis van Islam, bijvoorbeeld door in debat te gaan met iemand als Geert Wilders, of misschien nog beter zelfs, Foud Belkacem !!!

  Like

  • lucky9 zegt:

   Op de rijksuniversiteit Gent (RUG) is een groepje zogenaamde linkse professoren actief die de studentenbevolking vergiftigt met links en islamofiel denken. De meeste zijn actief in de “zachte” disciplines zoals politieke en sociale wetenschappen, sociologie en dergelijke.
   Uitzonderingen zijn J. Vandelanotte die er staatsrecht doceert en uitvinder is van het frauduleuze want onbestaande pensioen-zilverfonds, en deze meloen Eva Brems. Er zijn er nog andere. Onder het meest notoire links addergebroed reken ik ook Rik Coolsaet (internationale betrekkingen) wiens smoel regelmatig op de regimezenders verschijnt als “specialist” buitenlandse zaken. Volgens mij is deze troika dan ook de harde kern van het uitgebreider clubje bolsjewistische professoren in Gent.
   Deze personen zijn geen leerstoel waard en zouden per direct moeten ontslagen worden. Hun aanstelling was een schandaal en hun bekwaamheid onbestaande.
   Ik vind overigens dat er een deontologische onverenigbaar zou moeten gehandhaafd worden tussen een professoraat en een politiek mandaat.

   Like

   • Luchtpint zegt:

    Juist. Rik Coolsaet, nog zo’n idioot die ik vergeten was en die denkt dat hij onderscheid kan maken tussen Islam en een zgn. minderheid van extremisten. Jihadisten als slachtoffers voorstellen, alsof ze er niet zelf voor gekozen hebben om zichzelf op te blazen, continu haat te spuien of naar syrië te gaan.

    Like

 6. oogenhand zegt:

  Reblogged this on oogenhand and commented:
  Weer het oliesprookje. Als het Westen wèrkelijk afhankelijk was van olie, zou de Islamisering veel en veel verder gaan. Toch vindt ik dat de olie voortaan gratis moet zijn. Ook moeten de Golfstaten (inclusief Su3udi-Arabië) schatting gaan betalen aan Europa. De hel is immers eeuwig, en de Islam vernietigt zichzelf in Syrië.

  Like

 7. Dorith zegt:

  Gelachen om je reaktie, Martien.

  Ik weet niet genoeg over hoe het zit met de grond in Israel. Inderdaad is een groot deel van de Land Administration. Ook waar ik gewoond heb in Jeruzalem en ook waar ik nu woon in de buurt van Haifa, is de grond geen privé bezit. De grond is in pacht.

  Het JNF heeft indertijd grond gekocht van Arabieren, veelal leefden de eigenaren in Libanon en Syrië. Die grond was inderdaad bedoeld voor Joodse pioniers. Ik weet niet of een dergelijke regel dat Arabieren niet op grond van de Land Administration mogen wonen, klopt. Zelf heb ik er nooit eerder over gehoord.

  Wat de Bedoeïnen betreft in de Negev, zijn er inderdaad grote problemen. Velen van hen beweren dat grond van hen is, maar hebben geen enkel document om dat te bewijzen. De Bedoeïnen zijn van oorsprong nomaden, dus wat dat betreft kan je je afvragen wat voor grond ze dan hadden daar in de woestijn waar ze om de zo veel maanden met hun kuddes van plek verwisselden, dan eens hier hun tenten opsloegen en dan eens daar.

  Het is de intentie van de Israelische staat om hen van het nomadendom af te brengen en hen een vaste woonplaats te geven (bijv. Rahat). Veel van hen bouwen hen en der zonder enige bouwvergunning. Het is een groot probleem……….

  Toevallig was ik vandaag in een Arabische stad, niet zo groot, Araba. Deze plaats ligt vlak naast Sachnin en ik was verbaasd te zien hoe groot deze stad is, hoe veel er gebouwd wordt (enorme minaretten). Juist in Sachnin is veel te doen geweest over grond, toen Israel land van hen afpakte voor veiligheidsredenen……… https://en.wikipedia.org/wiki/Sakhnin

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Dorith, je zegt:

   “Ik weet niet of een dergelijke regel dat Arabieren niet op grond van de Land Administration mogen wonen, klopt. Zelf heb ik er nooit eerder over gehoord.”

   Als je hierboven de link onder de woorden “te kijk gezet” aanklikt, vind je het artikel van Freilich in Joods Actueel waarin je de volgende passage vindt:

   “Het staatsland is via de ILA beschikbaar voor alle Israëlische staatsburgers. Dat ook de Arabische Israëli’s hierop aanspraak kunnen maken is niet alleen in theorie juist, maar wordt ook door de feiten bevestigd. Een voorbeeld: in Opper-Nazareth leeft een gemengd Joods-Arabische bevolking, alle gronden, zowel van Joden als Arabieren worden er verpacht door de ILA.”

   Like

   • Dorith zegt:

    Hallo Martien,

    Bedankt voor je reaktie en inderdaad, ik had die koppeling niet gelezen. Zo veel links in het artikel, dan sla je wel eens wat over…….. Trouwens, zo ver ik weet, is de grond van het JNF vnl. natuur (boompjes planten, bosjes), maar meneer Freilich heeft het goed uitgelegd en hopelijk ook aan mevr. B. laten weten.

    Weinig is simpel in dit land…………

    Like

 8. Theresa Geissler zegt:

  Tja, Martien, je artikel maakt het weer eens ondubbelzinnig duidelijk: Je hebt altijd baas boven baas.
  Ik bedoel daarmee te zeggen, dat je ons intussen, onder andere ook door je essay “Aan de obscurantisten”, een indrukwekkend scala van dit soort lieden hebt voorgeschoteld, maar dat deze Eva Brems duidelijk degene is, die jou onverminderd het bloed onder de nagels uit weet te halen. In eerdere artikelen waarin je haar de revue liet passeren, was je woede al voelbaar, maar hier is het kóókpunt voelbaar, zogezegd. Volkomen te begrijpen overigens, aangezien het mens ongehinderd de grofste leugens de Vlaamse media in kan slingeren, terwijl anderzijds elk min of meer duidelijk weerwoord door dat vieze smerige blaadje, de Knack, wordt weggecensureerd. Daar zóu je horendol van frustratie van worden. Hou je maar voor ogen, dat die lui op deze manier geen eerlijk spel spelen en hun laffe manier van doen in feite niet meer dan een anti-prestatie is. Het pleit zeker niet voor het kunnen van Mme. Brems of de Knack in het algemeen. Hier, in het Nederlandse, doet ene Anja Meulenbelt hetzelfde op haar blog, naar ik geloof omdat deze dames slappere knieën hebben dan hun grote mond doet vermoeden en tegen weerwoorden van betekenis niet opgewassen zijn. Kun je nagaan, wat een bodemloze nonsens het is, wat zij in feite verkondigen.
  Schrale troost en ik heb het al eerder opgemerkt, maar ik kan je verzekeren dat hier, in Noord-West Nederland, die hele Knack vooralsnog volslagen onbekend is.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Dit wijf wekt alles wat ik in mijn onderbuik aan moordlust voorradig heb liggen, alles wat mijn reptielenbrein-residu aan wreedheid kan bedenken.
   Ik durf hier de moordfantasie niet op te schrijven die ik laatst in een conversatie met een vriendin moest bekennen gehad te hebben ten aanzien van Eva Brems.
   God, wat háát ik die serene, domme, plompe ploertigheid waarmee ze het Kwaad beschermt en het Goede demoniseert.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Martien Pennings, 8.20 U. Volkomen invoelbaar; ga gerust je gang!
    God, wat is het héérlijk om af en toe iets te horen of te lezen van iemand die zich níet geneert en geen dingen gaat relativeren of vergeven tegen heug en meug. Dat kom ik veel te weinig tegen, zalig!
    Jij bent tenminste geen Phil McGraw, die constant zit te dicteren dat iedereen alles maar moet vergeven. En je laat je ook niet leiden door figuren, die je manen, rustig te zijn of aan je hart te denken, alleen omdat ze van de soesah af willen. Dat màg ik, geloof het of niet! Martien, ik geníet hiervan!

    Like

 9. luckybee zegt:

  Ik heb vandaag de Bloemen van de Tweelanden gezien, over de 400 jaren vriendschap tussen Turkije en Nederland.Ik wist niet dat onze bloemen teler zo corupt waren dat alleen Gulden belangrijk is , maar dat de Turken heel Anatolie Christen vrij hebben gemaakt , wordt met geen woord gesproken. Ik geloof dat Karel Martel en Jan Sobiesky in hun graf omdraaien door deze corupte daad van ons Nederlandse bloemen teler en handelaren.Zijn het Katholieken?

  Like

 10. bigljohn zegt:

  Moet je die foto zien ! Dat misbaksel heeft nog net geen schuim op haar bek, maar volgens mij is ze gebeten door een dolle Islam hond ! Je kunt het benoemen zoals je wil, maar middels de dialoog of discussies krijgen we de Islam en haar aanhangers niet weg. Nimmer ! Alle Nederlandse politieke partijen, PVV uitgezonderd, waar velen maar steeds op blijven stemmen maken diezelfde PVV steeds maar weer vleugellam. De Islam is als ongedierte. Terwijl je ongedierte bestrijd met de vliegenmepper, spuitbus, en muizenval, is in mijn ogen de enige manier om het Islam ongedierte te bestrijden, de gewapende strijd. Niet van ons bijna geheel uitgeklede leger, dat geen potentie meer heeft en toch geen toestemming krijgt, en ook niet van onze politie die een warm hart toedraagt aan Islamieten. Wat we nodig hebben is een soort van verzet zoals in de tweede wereld oorlog. Het zal sowieso op een gegeven moment toch uitdraaien op burgeroorlogen in Europa. De E.U. is na Hitlers Derde Rijk het Vierde Rijk. Ze dachten Europa te kunnen knechten ZONDER oorlog, door meteen een dictatuur te starten. Ook dit vierde Rijk zal samen met de Islam op zijn billen gaan ! De geschiedenis heeft dit al 7x bewezen. Julius Cesar was de eerste met de Groot Europa gedachte bestuurd vanuit EEN stad (Rome), en de E.U. bestuurd vanuit Brussel zal hopenlijk de laatste zijn.

  Like

 11. louis-portugal zegt:

  Jezus Martien ik dacht toen ik die foto zag dat jij die gemaakt had.
  Ik dacht dat mens is zo blij jou te zien dat ze hartelijk moet lachen.
  Maar het werd me natuurlijk al snel duidelijk dat dat nooit het geval kon zijn.
  Wat een takkewijf.
  Ik moest even aan Churchill denken.
  Een journaliste zei eens tegen hem: Als jij mijn man was deed ik vergif in jouw koffie waarop hij antwoordde,
  Als jij mijn vrouw was dronk ik hem op.

  Like

 12. Republikein zegt:

  Mag ik ff kotsen.Kutwereld.God waar is U.

  Like

 13. Republikein zegt:

  Overigens kan een idioot toch wel meer vertellen in 1 minuut dan een normaal mens in zn hele leven.Nee?Vraag het aan Rutte,Balenende ,Kok, Lubbers ,vd Broek,Blokkestein, Rooseveldt, Melllkeerrt,en at last but not least:ome Joop:Ofschoon deze laatste wel iets in zn kop had, wat zn daden ,achteraf wel verkaarden.

  Like

 14. Martien Pennings zegt:

  Hamas heeft twee “spionnen” voor Israël geëxecuteerd.
  Als ex-voorzitter van Amnesty zal Brems hier zeker fel tegen protesteren.
  Misschien wel via een column in de Knack.
  http://www.timesofisrael.com/hamas-executes-two-accused-of-collaborating-with-israel/

  Like

 15. Martien Pennings zegt:

  OFF-TOPIC, MAAR IK MOET DIT STEETMENTJE KWIJT:

  Ik heb zojuist bij de Nederlandse afdeling van de “Identitairen” het volgend commentje achtergelaten: http://bit.ly/19g4qty:

  Martien Pennings says:
  Your comment is awaiting moderation.
  June 23, 2013 at 5:44 am
  Van asielzoekers, moet je geen speerpunt maken, dat maakt je ideologisch verdacht zelfs in mijn ogen.
  Allicht ben ik het eens met de opvatting van Fortuyn, opvang in de regio, maar de aanval op de islam, op de EUSSR en de verdediging van Israël moeten je prioriteiten zijn.
  Afgezien van de foute prioriteit, zou asiel-eiserS-kerk een goeie vondst geweest zijn, maar door dat ontbrekende S-je doe je het meteen half teniet.
  “Asieleiserkerk” is domweg niet intelligent en het lijkt er dus op dat die taalvondst afkomstig is van jullie afdeling Haags Gepeupel dat een naam heeft hoog te houden in de Nederlandse geschiedenis.
  Dit is mijn website: http://martienpennings.wordpress.com/

  Like

 16. Theodoor zegt:

  Eens zal er op een nette manier afgerekend worden met leugenaars als Brems en de foute linkse kliek (politici en de gelijkgeschakelde media) als de Mohammedanen de benen nemen richting de zandbak. Hoelang zal het nog duren, niet zo heel erg lang meer hoop ik. De armoede nadert razend snel en oeps daar gaan ze en dan komt het volk in opstand om af te rekenen.
  De enige verrijking wat achter blijft, samenscholen, schreeuwen en stenen gooien kan dan uitgeprobeerd worden.

  Like

 17. Pingback: Femke Halsema , de steelneger en de bajes-Jood: wij gedenken Nationale Collaboratiedag | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s