Wat betekent het woord “islam”?

Screenshot_12

Betekent islam nu “vrede”, zoals de moslims ons willen wijsmaken? Voor mij als Arabier, als ik een moslim hoor zeggen dat “islam” vrede betekent, moet ik eerst eens heel hard lachen, maar anderzijds is het wel droevig voor mij, omdat nog steeds veel mensen dit geloven. De waarheid is, dat de islam überhaupt niets te maken heeft met het woord vrede. Dus wat betekent het woord “islam” dan?

In Semitische talen zijn veel woorden ontstaan door het inzetten van verschillende klinkers tussen de drie harde medeklinkers, bijvoorbeeld “iSLaM” en “SaLaM” zijn twee afleidingen van SLM. Betekent dat nu dat ze ook qua betekenis op elkaar lijken? Het woord “islam”, dat onderwerping betekent, met andere woorden ook “opgeven”, dat betekent als de vijand capituleert, dan dient hij zich te onderwerpen, doet hij dit niet, dan wordt hij gedood. Dat is precies wat het woord islam betekent en het heeft echt helemaal niets met vrede te maken. In werkelijkheid is het precies het tegenovergestelde van het woord “vrede”(salam). Dus laat u door moslims niets op de mouw spelden als ze aan u de betekenis van de islam proberen te verkopen als “vrede”.

Het woord islam, dat “onderwerping” betekent, is een bevel, dat men bij een vijand gebruikt, opdat deze de wapens neerlegt. Dus kan het geen vrede betekenen.

 ISLAM = onderwerping / SALAM = vrede

Als het waar is dat moslims zeggen dat islam vrede betekent, waarom schreef Mohammed dan brieven en stuurde hij ze naar koningen en leiders van de hem omringende landen en stammen, die hen ertoe uitnodigt zich aan zijn autoriteit te onderwerpen en in hem als de boodschapper van Allah te geloven. Hij eindigt zijn brieven altijd met de twee volgende woorden: “Aslem, Taslam!”, wat niets anders betekent dan “bekeer tot de islam of je wordt vermoord”. Hoewel deze twee woorden van hetzelfde werkwoord Salama zijn afgeleid, dat de drie medeklinkers van Salam dus “vrede” betekenen, impliceert geen van de beide de betekenis vrede. De zin betekent “capituleer en je zult veilig zijn”, of met andere woorden “capituleer of zie de dood tegemoet”. Dus wat is dan nu de betekenis “vrede” in zo´n religie, die ermee dreigt andere mensen te doden die zich niet willen schikken.

Anderzijds, de koran en andere islamitische boeken zoals Al-Hadith en Al-Sina, dat wil zeggen het leven van Mohammed, staan vol met bewijzen die kunnen bevestigen dat de islam tot op de dag überhaupt niet zou bestaan als hij geen geweld zou hebben gebruikt. Een voorbeeld, dat het waard is om genoemd te worden, zijn de oorlogen van Al-Riddah, d.w.z. “de oorlogen tegen de afvalligen”, die plotseling na de dood van Mohammed begonnen. Er werd een zucht van verlichting geslaakt na het verdwijnen van de sterke en angst inboezemende leider Mohammed. De stammen, die gedwongen werden de islam aan te nemen, kwamen al spoedig in opstand, werden afvallig en weigerden nog de belasting te betalen, die hen door de regering van de profeet was opgelegd. Als antwoord op de eerste revolutie beval de eerste kalief, Abu-Bakr, zijn leger om de afvalligen te bestrijden. Hij had bijna twee jaar oorlog nodig om de stammen terug te dwingen in de schoot van de islam. Deze oorlogen werden destijds niet alleen door de eerste kalief bevolen, maar ze werden ook door Allah en zijn profeet Mohammed geïnstrueerd. De koran zegt helder en duidelijk, dat diegenen die de islam de rug toekeren, met de dood bestraft moeten worden. Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”  (soera 4, vers 89).

Mohammed zei ook (naverteld door Al-Bukhari): “als iemand (moslims) zijn religie de rug toekeert, dood hem.”

De koran beval niet alleen het vermoorden van diegenen, die de islam hadden aangenomen en daarna beslisten hem weer te verlaten (afvallig werden), maar beval de aanhangers om tegen “alle” naties te vechten, totdat ze óf de islam aannamen, óf de Jizya betaalden óf kozen voor de dood.

Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn”. (soera 9, vers 29).

En in dezelfde soera, vers 5, zegt de koran ook: “Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, dood dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Is het na dit alles niet een beetje moeilijk te geloven dat de islam als een religie van de vrede wordt beschouwd?

Bron:

http://www.pi-news.net/2013/06/was-bedeutet-das-wort-islam/

Vertaling: Sandro H.

Bron oorspronkelijk artikel:

http://www.investigateislam.com/english/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=70

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, Islamkritiek, koran, Mohammed. Bookmark de permalink .

45 reacties op Wat betekent het woord “islam”?

 1. Senior zegt:

  De islam is de vrede van het graf!

  Like

 2. Helena zegt:

  Dit is een leuk filmpje. Een discussie met een goedmens.

  Like

 3. Theresa Geissler zegt:

  Misverstand, hersenspinsel, leugen, whatever…..Maar het feit ligt er, dat hele volksstammen nog steeds hardnekkig vasthouden aan dat ‘Islam is vrede.’ De Zweedse thrillerschrijfster Liza Marklund laat het in één van haar boeken, “Ondergedoken”, met droge ogen een hulpverleenster beweren, in antwoord op een vraag van de hoofdpersoon: “Tja, het ligt in ieder geval niet aan de Godsdienst; de Islam is geen geweldsreligie.” Dat wordt daar zo eventjes als feit gepresenteerd.Vanuit deze stelling wordt vervolgens in het boek de mogelijkheid geopperd dat de uiterst grillige, heerszuchtige, bij vlagen levensgevaarlijke verloofde van de hoofdpersoon mogelijk -als libanees- aan een oorlogssyndroom lijdt. In elk geval: Met de Islam heeft het he-le-maal niets te maken. Het bekende verhaal dus.
  Raadselachtig is echter, dat dit fabeltje zo wijdverbreid blijft, terwijl het toch zo relatief eenvoudig is om er achter te komen, dat het woord Islam “onderwerping” betekent -en dus al automatisch niets met vrede uit te staan heeft. Als er inderdaad sprake is van een onbewuste angst bij met name de ‘Goedmensen’ zou et dus zo moeten zijn, dat het wegkijken al begint bij de betekenis van het wóórd.
  Een uiterst kortzichtige reactie, maar daarom helaas niet minder hardnekkig.

  Like

  • louis-portugal zegt:

   De palestijnen doen geweldige markerting met ons geld Theresa en daar komt bovenop dat de israëlis met zeer hard werken in korte tijd een bloeiende staat hebben opgebouwd waar arabieren al 1400 niets van gemaakt hebben en dat wekt immense jaloesie op.
   De ellende is de olie die wij zo hard nodig hebben bij hun in de grond zit.
   Als die er niet was hadden we er gegarandeerd minder problemen mee.

   Like

 4. Een collega van me zei dat een andere collega van me, een Turk, mij wilt doden omdat ik islam kritisch ben. Lekker vredelievend geloof is de islam dan!

  Like

 5. Helena zegt:

  Nog een leuke.

  Like

  • Pieter Nokkio zegt:

   wat je ‘leuk’ noemt: het is alsof ik (de man) tegen een muur (die vrouw) spreek. Heel herkenbaar: de (goed)mensen willen de waarheid niet en zetten ons weg als ultrarechtse fascistische slechtmensen. Dank voor de link, sterk gevonden Helena! Maar niet ‘leuk’, eerder dieptriest.

   Like

   • luckybee zegt:

    De goede mensen zijn meestal Marxisten; hun doel is het absoluthisme , de dictatuur van het Proletariaat; ze willen allemaal heersen als Stalin, en beslissen wie Kapitalist is en wie Proletarier is.net als Chauchescue.De Nomen Clatura beslist wie naar de killing field moet en wij in proletariers paradijs leven mag.Wie dat zijn? Job Cohen, Ed van Thijn, Diederik Samsom , Lodewijk Asscher,en nog veel meer bij de PvdA , Femke Halsema Paul Rosenmuller bij Gr . links ,Jan Marijnisse en Emil Roemer bij de SP . D66 deze Turken partij is ook niet te vertrouwen.

    Like

  • Henk.V zegt:

   Nou, leuk?

   De video is inderdaad illustratief voor de manier waarop hersenspoeling mensen in robots kan veranderen .In de verspreiding van onze herstel brengende opvattingen lopen wij continu tegen dat griezelige fenomeen aan.

   Politiek correct en gezond verstand gaan al jaren niet meer samen en de belijders van die dwaalleer lijken in een ondoordringbare cocon gevangen, waarin logische, redelijke argumenten nagenoeg niet in kunnen door dringen.

   Zelfs de glasheldere uiteenzetting van Sandro.H over de ware aard van de islam, stuit, vrees ik, op de cirkelredeneringen van de ”progressieve slaapwandelaars” af en dat is ronduit verschrikkelijk en werkelijk nog nooit in onze moderne geschiedenis vertoond.

   Twee partijen zijn daar absoluut debet aan : het multiculturalisme/politiek correcte denken en een ideologie die zich op geen enkele manier laat vermengen met de wijze van denken en handelen die de westerse staatsvormen en de daarbij behoren waarden stelsels hebben gevormd en juist dit cruciale gegeven willen de ”progressieve elites” opzettelijk negeren.
   Erger nog: ze bieden ze alle ruimte om de westerse wereld te overwoekeren. Daarom moeten we links-liberaal denken als verraderlijk en zeer schadelijk voor onze landen volstrekt afwijzen en actief blijven bestrijden.

   De eindconclusie in dit filmpje die de geestelijke gesteldheid van links-liberaal samenvat onder de term ”mentaal disorder” , slaat dan ook de spijker op de kop.

   We moeten die geestesgesteldheid uitroeien.

   Like

   • Roos zegt:

    Je wil alle (links liberalen) uitroeien, omdat ze niet op de goede manier denken, slechte idealen hebben die de wereld verpesten toch ? (dat is in ieder geval wat ik uit u tekst begrijp, ik wil geen verkeerde woorden op u tong leggen). Alleen mijn vraag: wat maakt jou dan anders dan moslims die doden en aanslagen plegen om dat zij geloven dat de manier waarop zij denken juist is? Ik ben eerlijk waar benieuwd naar u antwoord. ( voor de duidelijkheid ik ben geen moslim maar ben katholiek).

    Like

   • BM Fidel zegt:

    Meneer Roos, goed lezen. ” wij moeten die geestesgesteldheid uitroeien”. Dus niet de slachtoffers van deze geestesgesteldheid.

    Like

 6. Avidia zegt:

  Ik heb de koran in huis en lees er af en toe in, maar niet lang achter elkaar, ik word er misselijk van, maar ik wil het wel weten allemaal.
  Laten we hopen dat ze niet de overhand krijgen.

  Like

 7. iznogoud zegt:

  Het woord “islam”, dat onderwerping betekent, met andere woorden ook “opgeven”, dat betekent als de vijand capituleert, dan dient hij zich te onderwerpen, doet hij dit niet, dan wordt hij gedood.
  Maar dan is er vrede. Immers, de `vijand´ is gedood en dus is er vrede.
  Volgens islamitische redenatie is er dan dus vrede = islam betekent vrede.
  Het westerse concept vrede is niet voor de islamiet weggelegd. Overigens, net zoals het concept democratie.
  Zolang westerlingen (en dan vooral de gutmenschen) niet inzien dat bij islamieten een volledig andere manier van denken heerst, een manier dus die niet bij benadering in de buurt van de westerse manier van denken komt, een manier die haaks op de westerse manier van denken staat, zal men de islamiet en zijn manier van denken omarmen, tezamen met de ellende die hij op de wereld heeft gebracht, tezamen met de ellende die hij in Europa en de rest van de wereld nog gaat brengen.

  Like

  • Mirjam zegt:

   Ik denk nog niet eens dat er een ‘andere’ manier van denken is, in feite is er ‘geen’ manier van denken, als je het goed bekijkt. Ze worden geïndoctrineerd door de koran en de imams. En door hun groot gedeelte van onderontwikkeld volk, dat géén vorm van welke opleiding dan ook genoten heeft, kan deze vorm van ‘religieuze’ dictatuur doorleven onder de moslims. Ze nemen alles maar doodgewoon voor waar aan en stellen er geen vragen over, omdat het sinds het begin der tijden al zo voor ze is en ze nooit iets anders gekend hebben. Bij hun is religie gekoppeld aan geweld. Want dat was de manier voor de regeringen, ‘religieuze’ leiders, om het volk in bedwang te houden: door angst. Islam is inderdaad en zonder meer een ‘religie’ van het kwaad, door onderdrukking en geweld.

   Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  En dat ” geweldige -gelood?- van de vrede”, heeft in 1400 jaar tijd 278 miljoen slachtoffers opgeleverd, en dat noemt men vrede-proest. Ik heb het boek gelezen van IBN WARRAQ- “WEG UIT DE ISLAM-GETUIGENISSEN VAN AFVALLIGEN”, uitgegeven bij Meulenhoff Pers. Toen ik dat uit had, was ik TOTAAL KLAAR met deze WAANZIN ISLAM! Eigenlijk zou dit artikel, naar alle kamerleden verzonden dienen te worden.

  Like

 9. Jean zegt:

  Het moet nu de bedoeling zijn dat duidelijk te maken aan de politieke lafaards en verraders van eigen volk & cultuur zodat die barbaarse smeerlapperij ‘versneld’ wordt verboden & verdreven uit onze samenleving want wij hebben echt geen enkele behoefte aan een bende gewelddadige barbaren die er een hobby in hebben kinderen te verminken en te verkopen, die er een feest van maken vrouwen te stenigen of anders geaard zijnde personen op te hangen, die liefst in groep meisjes resp. vrouwen verkrachten, aan dergelijke achterlijke barbaarse smeerlapperij hebben wij echt geen behoefte, integendeel.
  Gelukkig komt in héél Europa zwaar verzet tegen die barbarij zelfs in Egypte en Turkije is enorm verzet tegen die achterlijke gewelddadige bezetters bezeten door die enge gruwelijke smeerlapperij, helaas lopen hier nog idioten rond, voornamelijk in de groene en rode linkse gedrochten, die de smeerlapperij subsidiëren? Wie moet er nu éérst opgesloten worden?

  Like

 10. luckybee zegt:

  Maar ook een deel van de gereformeerde kerk die nu de protestanten noemden, lappen zo te zien ook de leer van onze heer aan hun laarsen. Ze zijn niet mijn kerk en ik blijf een Calvinist.(gereformeerd)

  Like

  • BertG. zegt:

   Fijn dat je dit even met ons wilden delen.
   Wat het verder met het onderwerp te maken heeft weet ik niet.
   Behalve een uiting van persoonlijke frustratie.

   Like

 11. henk schroemges zegt:

  Dus voor de ” westerling” betekent dit dus dat de Islam eerst volledig moet worden vernietigd, alvorens er voor hun ” vrede” kan zijn.

  Like

  • luckybee zegt:

   Heb je nog steeds niet in de gaten, ze vierden het einde van de slavernij; wij hebben toch helemaal niets gehad met de hele slaven handel of slavernij , het is tegen onze geloof.Het is een brutaliteit om deze slaven monument in Nederland op te richten.Het is een belediging aan ons allemaal.die in Jezus Christus geloven en zijn leer volgen.

   Like

   • Anneke zegt:

    Slavenmonument in Nederland, heimwee naar dat glorieuse tijdperk; de Gouden Eeuw??? “Wàt een tijd-, maar vooral GELDverspilling”!!! En….is de slavernij daadwerkelijk wel opgeheven??? Ja en Nee; is in een moderner jasje gehesen. De werkenden zijn slaaf/sloof van de Staat der Nederlanden, de politici zijn weer ’t slaafje/sloofje van de duistere demonen achter de schermen, de Staat der Nederlanden is op zijn beurt een slaaf/sloof van de mondiale leidinggevenden. “Een handjevol dieven, geldverslaafd tot op het bot…..”. Nog even on-topic….islam…heeft inderdaad helemaal niets met vrede te maken. Het is een enorm oorlogzuchtig ‘volk’….Het lukt hun maar niet om structuur in de samenlevingen te kweken en dus ‘orde op zaken’ te stellen. Zou voor die landen en natuurlijk hun bewoners alleen maar goed zijn. Máár daar zijn ze NIET toe in staat….Een groot mentaliteits-probleem dat zich, in een tijdsbestek van zo’n magere zestig-jaar, heeft gevestigd in het westen van deze planeet. Het gevolg van een aantal kwaaie redeneringen…die o.a. in het landsbelang zouden gelden. Máár keer dat idee maar om. Het westen VERPAUPERT intens…….!!! SHALOM !!! ! !!!

    Like

 12. Anneke zegt:

  Schrijffout??? – VERPAUPERT-….moet dat niet VERPAUPERD zijn, met de D als eindletter??? “Zelfs dat weet ‘k niet meer…..dankzij al die wijzigingen alleen al in de NL-taal”.

  Like

 13. Yiooda zegt:

  I S L A M
  ISLAM STEUNT LAFHEID ALSOOK MOORDZUCHT

  Yiooda

  Like

 14. abraham zegt:

  De islam (Arabisch: الإسلام (al-islām), Perzisch: اسلام, Nederlands: overgave) is een monotheïstische godsdienst en een van de drie grote(re) zogenoemde Abrahamitische religies. Het Arabische woord islam betekent letterlijk overgave (aan God) of onderwerping[1][2] en wijst op het fundamentele, religieuze principe dat een aanhanger van de islam (moslim) zich overgeeft aan Gods wil en wetten. Het heilige boek voor moslims is de Koran, waarvan God volgens hen de tekst via de aartsengel Djibriel (Gabriël) aan Mohammed als profeet en boodschapper doorgaf. Naast de Koran is de soenna van Mohammed, waarin de levenswijze, de gezegden en de standpunten van de profeet worden beschreven, ook een belangrijke bron voor de (soennitische) islamitische doctrine. Elke islamitische stroming kent zijn eigen bronnen voor de soenna.

  Moslims kunnen het woord moslim in een bredere betekenis gebruiken, namelijk – zoals hierboven vermeld – iemand die zich aan God overgeeft. Volgens deze definitie waren bijvoorbeeld Adam, Ibrahim (Abraham) en Isa (Jezus) moslims. Op basis van de Koran worden zij een ḥanīf genoemd (onder andere soera De Koe 135-136), een voor-islamitische monotheïst en Godzoeker

  Like

 15. Harry Kooistra zegt:

  Islam of onderwerping.
  Onderwerp is subject en geen object. De mens is in de Islam subject; geeft uitvoering aan de geloofsverplichtingen. De ongelovige is object tot bestrijding en gedwongen bekering. Subject doet onderwerpen. Object wordt onderworpen.
  Het uiteindelijke doel van de Islam is onderwerping, tot subject maken, van alle ongelovigen.
  In 1667 heeft Nederland met een krachtig optreden van het pas opgerichte korps mariniers Engeland ‘de vrede ingeslagen’, waarna de vrede van Breda tot stand kwam.
  Wie ‘slaat de Islam de vrede in’?

  Like

 16. Tom Hendrix zegt:

  @ Roos: 16.33. uur. U interpreteert de woorden van Henk V, in mijn optiek, onjuist mevrouw Roos. Henk zegt duidelijk, het uitroeien van de geestesgesteldheid van liberaal-links. En dat mevrouw Roos, is heel iets anders als wat U ter berde brengt. Ik sta volledig achter de reactie van Henk.

  Like

 17. raoull zegt:

  Een aanrader is het artikel van de overleden Arabist Hans Jansen in de Volkskrant van vandaag. Islam = onderwerping… nou dat is het laatste waar ik op zit te wachten.

  Like

 18. Pingback: HYPOCRIET NEDERLAND! (deel 2) | E.J. Bron

 19. Ing Tan zegt:

  Volgens mij is ISLAM de beginletters van de vijf verplichte gebedstijden de SALAAT m.n. I = Isar , S = Subuh, L = Lohor, A = Asar, M = Magrib.

  Like

 20. Janus zegt:

  Iedereen kan wel wat roepen…
  Maar hier even een interessant betoog om even over na te denken en even een andere kijk op de zaken…voor degene die echt geinteresseerd zijn, hoe de vork nu werkelijk in de steel zou kunnen zitten…met de Islam.

  http://www.moslimschrijversgilde.nl/index.php/publicaties/nachtegaal-religie-vrede-islam/

  Like

 21. Jan de Vries zegt:

  A

  Like

 22. Percy zegt:

  Kortom, de islam heeft dus veel gemeen met het christendom. Lees matteüs 10,34 er maar eens op na. Jezus zegt daar: “Meent niet dat Ik gekomen ben om de vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. De christelijke bijbel staat vol met zulke oorlogszuchtige taal. Jezus was een erg fanatieke jihadprediker, dat mag ook wel eens een keertje gezegd worden.

  Like

 23. Musa guzel zegt:

  Islaam betekenis: UNIVERSEEL 😘

  Like

 24. Pingback: HARDNEKKIG GELOOF IN SPROOKJES! | eunmask

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s