De Gelderse Staten in alle staten

Screenshot_13

(Door: Marjolein Faber)

Tijdens het debat “De islamisering van Gelderland”, aangezwengeld door de Gelderse PVV fractie, speelden zich bijzondere taferelen af. De PVV Gelderland kwam met een onderbouwd en zakelijk betoog. Dit had tot gevolg dat de emoties bij de andere partijen hoog opliepen. Zij wisten zich eigenlijk geen raad en speelden alles behalve de bal.

De PVV Gelderland gaf aan in haar betoog dat de sharia, de islamitische wet die onlosmakelijk verbonden is met de islam, in strijd is met de wet en regelgeving. Ook werd verwezen naar de uitspraken van het Europese Hof dat de sharia niet verenigbaar is met de fundamentele principes van de democratie en dat de bepalingen van de sharia, onder andere betreffende strafrecht, lijfstraffen en de positie van vrouwen, in het geheel niet verenigbaar zijn met de seculiere rechtsstaat.

Vervolgens buitelden diverse partijen over elkaar heen om de PVV Gelderland te verketteren en vooral het recht op de vrijheid van godsdienst, in het bijzonder voor de islam, te benadrukken.

Vooral Pieter Plug van de Christen Unie verdedigde dit vurig. Het is te hopen voor Plug dat hij zijn christelijk geloof over 20 jaar nog openlijk kan belijden, zonder de Jizya, de laat mij met rust belasting, te moeten betalen, om vervolgens zijn nageslacht gedwongen te laten bekeren of het islamitische territorium te laten ontvluchten.

Kennelijk willen deze partijen niet erkennen dat van de vrijheid van godsdienst zoals opgenomen in onze grondwet, in de basis rust op drie pijlers, namelijk het christendom, het Jodendom en het humanisme. En dat de stelling dat de islamisering van Gelderland een ongewenste ontwikkeling is, niets te maken heeft met discriminatie, waarvan PVV Gelderland herhaaldelijk werd beticht.

Van de linkse allochtonen knuffelaars, die acteren op emotie in plaats van op feiten, kan verwacht worden dat zij de islamisering een verrijking vinden. Dat bleek ook. Geen woord over de ondergeschikte positie van de vrouw. Dolle Mina was drukker met het aanbieden van een petitie voor toiletten in de trein. Prioriteiten moeten gesteld worden!

Dat 21% van de Gelderse gemeenten niet wil meewerken aan een verzoek gebaseerd op de wet openbaarheid van bestuur in zake islamitische instellingen in de betreffende gemeentes, leidde tot gejuich bij de PvdA fractie. Het niet houden aan de wet en regelgeving geldt dus kennelijk niet alleen voor de islam, maar ook voor gemeenten die de islam willen beschermen.

De SP haalde enkele zaken door elkaar, Eric van Kaathoven gaf aan dat hij blij was dat de onverdraagzame nieuwkomer de PVV niet plaats had genomen in het dagelijkse bestuur van de provincie. Maar wie is er nu onverdraagzaam? Bij belediging van de islam heb je zo een fatwa aan je broek hangen. Opvallend was de opmerking dat het er uiteindelijk om gaat wat iemand doet. Hier had Eric van Kaathoven een punt, want sinds 11 september staat op dit moment het aantal dodelijke terroristische islamitische aanslagen op 21.127…….

Michiel Scheffer van D´66 kon het weer niet laten, nadat hij de islamisering van Gelderland gebagatelliseerd had, om de Tweede Wereldoorlog en de Joden te noemen, vergetende dat het juist de Joden zijn die gebukt gaan onder de islamitische straatterreur.

Oorverdovend stil bleef de bijdrage van de SGP. Eén lid was niet aanwezig en het andere lid zat het debat voor. In het verkiezingsprogramma van de SGP is te lezen dat christelijke geloofsvervolgden waar dan ook ter wereld geholpen moeten worden. Nog even en dan moeten zij zelf geholpen worden, als de politiek niet het lef heeft om in te grijpen.

De PVV Gelderland vraagt zich af wie de andere partijen nu vertegenwoordigen. In ieder geval vertegenwoordigen zij niet de mening van hun achterban in zake de islam. Dat blijkt uit een peiling uitgevoerd door Maurice de Hond in opdracht van de landelijke PVV. D.m.v. deze peiling werd in kaart gebracht hoe het electoraat van de grootste partijen denkt over de islam.

Hieruit blijkt o.a. dat 72% van de ondervraagden voor een grondwettelijk verbod op de sharia in Nederland is (uitgesplitst naar politieke partij PVV,99%,VVD, 88%, CDA 75%, D66 55%, PvdA 59%, SP 72%, 50+ 96%) en 77% vindt de islam geen verrijking voor Nederland.

De Provinciale Staten hebben, ook betreffende de gemeenten, een controlerende taak. Er zijn Gelderse gemeenten die subsidies, zoals waarderingssubsidies, verstrekken aan islamitische stichtingen, die moskeeën bouwen. Door het subsidiëren van islamitische stichtingen wordt de perceptie opgeworpen dat de islam oké is. Dat de ongelijkheid tussen man en vrouw oké is. Dat geen vrijheid van meningsuiting, geen persvrijheid, geen integriteit van het lichaam, geen vrijheid van seksuele beleving en seksuele geaardheid, geen vrijheid tot keuze van godsdienst oké is.

Door het subsidiëren van islamitische stichtingen wordt de seculiere rechtstaat ondermijnd.

Deze subsidies worden verstrekt door de politieke ambtsdragers.

Bij het aanvaarden van hun functie hebben o.a. leden van de Provinciale Staten een eed afgelegd, waarin zij trouw beloven of zweren aan de Grondwet en de rijkswetten. Het is daarom ook niet te begrijpen dat zij dit laten gebeuren. Nog erger: zij kijken weg en willen er gewoon niet over praten.

Dat blijkt ook uit het feit dat het al lastig was om überhaupt het debat te agenderen. De voorzitter van de procedure commissie, Eppie Klein van de SGP, trachtte onder het mom van “er is geen meerderheid die het debatverzoek ondersteunt” het debat bij voorbaat te torpederen. Echter vergat hij even dat er steun nodig is van minimaal 10 Statenleden, die er gewoon was. Als het dan toch moest, moest het debat maar gevoerd worden op een ongunstig tijdstip. En dan viel ook nog tijdens het live te volgen debat, de uitzending uit. Toeval? U mag het zeggen.

Door middel van hoofdelijke stemming gaven alle provinciale Statenleden, m.u.v. de PVV Statenleden aan, dat de islam NIET in strijd is met de Nederlandse normen en waarden en dus ook NIET met de Gelderse normen en waarden en dat de islamisering van Gelderland GEEN ongewenste ontwikkeling is.

Tenslotte werd na het debat de fractievoorzitter van de PVV Gelderland nog benaderd door een gedeputeerde met het verzoek “om er nu echt over op te houden en dat het niet leuk meer is”. Faber liet weten dat hij daar maar niet op moet rekenen.

Wilt u de stand van de islamisering in Gelderland weten?

Zie: http://www.pvv-gelderland.nl/islamisering

Screenshot_11

Door: Marjolein Faber

Marjolein Faber is fractievoorzitter van de PVV Gelderland

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islamisering, PVV. Bookmark de permalink .

27 reacties op De Gelderse Staten in alle staten

 1. Tom Hendrix zegt:

  Zo kennen we de verraderpartijen van NEDERLAND weer, de vvd,cda,sp,pvda,d66,gl. Deze partijen zijn overbodig geworden,zij vertolken niet langer de wil van het volk. Dat zou – als zij het woord democratie- serieus namen wel zo moeten zijn. Maar alles wordt door deze verraders uit de kast getrokken, om de PVV te sarren, ook al komen ze met gefundeerde bezwaren. Deze lapzwansen van politici, huldigen maar een principe: EIGEN VOLK LAATST! Kotsmisselijk ben ik van deze klootzakken!

  Like

 2. Helena zegt:

  Het betoog van de PVV was glashelder, volledig naar waarheid en waterdicht.
  Altijd verrast het mij weer dat mensen die misschien wel een veel hoger IQ hebben dan ik zo verschrikkelijk stompzinnig kunnen zijn.

  Like

 3. Theresa Geissler zegt:

  Wat moet je hiermee? De achterban spreekt zich in de de Hond-peiling duidelijk genoeg uit, maar de door hen gekozen Statenleden spreken een andere taal (uitgezonderd de PVV-Statenleden, natuurlijk.) Landelijk is het trouwens niet anders: De Nederlandse bevolking IS de Islam en de islamisering spuugzat, maar wordt en masse verraden door haar bestuurders. Naar de oorzaak kan men slechts raden. Met betrekking tot de monarchie is er wel eens gesuggereerd dat politici vaak pas echt bevangen worden door ‘hermelijnkoorts’, naarmate zij door benoemingen (Staatssecretaris, minister) de aanwezigheid van ‘De Kroon’ sterker voelen. Je bent geneigd te denken, dat hier hetzelfde mechanisme speelt: Het aanvaarden van bepaalde verantwoordelijkheden versterkt de neiging tot het in bescherming nemen van zogeheten verdrukte groeperingen. Lees: Moslims. Niet de PVV-leden, natuurlijk, die precies weten waarvoor zij stààn in deze kwestie, maar wel de vertegenwoordigers van praktisch alle andere partijen, die dat minder goed weten en door wier ‘verantwoordelijkheidsgevoel’ de realiteit volledig naar de achtergrond gedrongen wordt. Dan wíllen ze opeens moskeeën, Sharia-recht en wat dies meer zij, ten behoeve van het islamitisch volksdeel en houden zichzelf voor dat het voor de rest van Nederland heus geen gevolgen heeft. ZIJ voelen zich dan de goede, lankmoedige bestuurders. De man in de straat ziet het anders. Maar díe heeft zijn stem mogen uitbrengen en doet er verder niet meer toe.

  Like

 4. Republikein zegt:

  Acteren op emotie is voer voor psychiaters.Iets voor Jansen Steur? kan ie toch nog aan de slag.

  Like

 5. Helena zegt:

  FUCK letterlijk en figuurlijk

  Like

 6. Theodoor zegt:

  De gevestigde politici in Nederland is als twee handen op één buik. Ze kennen elkaar en als er geen extreme zaken wordt aangekaart dan steunen ze elkaar zo veel mogelijk. Ze luisteren goed wat Den Haag zegt en leggen geen haar in de weg. De PVV is een vreemde eend in de bijt die HET GROTE PROBLEEM DE ISLAM op de agenda zet en/of wil zetten.
  Oei dat komt slecht uit, nu moeten de oude partijen kleur bekennen en daar is moed voor nodig en dat nu net waaraan het ontbreekt bij de oude politici, ze durven niet.
  Ze wachten liever tot dat het uit de hand gelopen is en de sturing hoe te handelen vanuit de kleuterklas van de Tweede Kamer komt.
  Stelletje lafaards die weigeren over de problematiek van de Islam te willen praten.

  Bravo PVV Gelderland.

  Like

  • Theodoor zegt:

   Wat ik mij ook afvraag is waarom landverraad zomaar in het openbaar kan worden geknuffeld, partij belangen?
   Je kan toch stellen dat de Gelderse politici daar niet vies van zijn.
   Er is een tijd geweest dat er met landverraders meteen werd afgerekend. De tijd is daar nog niet rijp voor, maar wat niet is kan komen. Wie de geschiedenis kent kent de toekomst.

   Like

 7. Jan zegt:

  Ik zie het al. Als het er op aankomt vorm ik met mijzelf een eenmans peleton (of zoiets) of ben simpelweg sluipschutter. Met dat dimmievolk kun je nooit een oorlog winnen. Wat een &!$%^&%#!#^&*^*!#-volk.

  Like

 8. daiyu-ninja zegt:

  Tenslotte werd na het debat de fractievoorzitter van de PVV Gelderland nog benaderd door een gedeputeerde met het verzoek “om er nu echt over op te houden en dat het niet leuk meer is”………….

  GOH……….is dat niet leuk meer.
  Nou dat is dan heel jammer, want wij vinden al die afschuwelijke haatbunkers en haatscholen van jullie ook niet leuk. En dat weten jullie donders goed,maar daar trekken jullie je niks van aan.
  Dus…..waarom zouden wij ons iets van jullie moeten aantrekken?
  Die gluiperige moslims willen niet dat er over de islamisering van ons land gesproken wordt omdat ze niet willen dat de ogen van de Nederlanders opengaan.
  Dat zou dan het einde betekenen van hun smerige praktijken………………..de stiekeme overname van Nederland.
  Want daar zijn ze mee bezig, en ze willen niet daarin belemmerd worden.

  Like

 9. lucky9 zegt:

  Ik sta werkelijk paf van de brutale openlijk beleden stupiditeit door alle opponenten van de PVV.

  De vrijheid van godsdienst is een recht dat niet kan verleend worden of verworven zijn door die godsdienst die geen wederkerigheid inzake diezelfde vrijheid van godsdienst aanvaardt.
  Dit werd lang geleden na de miljoenen doden tijdens en door de godsdienstoorlogen in Europa duidelijk en onomstootbaar bewezen. Zonder wederkerigheid van rechten en plichten kan vrijheid niet bestaan noch gehandhaafd worden, ook niet de vrijheid van godsdienst. De islam ontkent deze wederkerigheid en daarom moet de islam logischerwijze vernietigd of verbannen worden indien de andere godsdiensten willen blijven bestaan. Een kleuter maakt moeiteloos deze formeel logische equatie. Waarom kunnen volwassen politici dat niet?

  Die christenunie bezondigt zich bovendien aan een doodzonde: die tegen de heilige geest, die de mensen de logica en het gezond verstand gaf. Foei, jullie wacht de hel om me eens katholiek uit te drukken!

  Like

 10. Fred zegt:

  In Gelre begint de victorie.
  Ga zo door PVV. Uiteindelijk krijgen wij het gelijk aan onze zijde. Zeker weten.
  Ondanks de huidige tegenwerking van vele landverraders. Van veelal linkse snit.
  Laat dit u niet ontmoedigen maar ga dòòr.
  Het volk verwacht van u niet anders.

  Like

 11. Joost Visser zegt:

  Het is aan de rechterlijke macht om de tegenstellingen tussen de Nederlandse wetgeving en de Shariawetgeving bloot te leggen en het eenrichtingsmisbruik van de Nederlandse wet voor de echte gelovige van de Nederlandse wet. Ik zit te wachten op een discussie in de rechtbank als volgt:

  Rechter: Hussein, u is een ware gelovige?
  Hussein: Jawel. Ik bid vijf keer per dag.
  R: U is werkloos?_
  H: Ja.
  R: Moet wel, want in de Nederlandse samenleving zijn maar weinig bedrijven die het toe kunnen laten in hun productieproces vijf bidpauzes in te lassen.
  H: Het is de opdracht van Allah, daar moet ik aan voldoen.
  R: U ontkent niet meer dat u de scooter gestolen hebt, na al de bewijzen van straatcamera, getuigen en vingerafdrukken?
  H: Neen.
  R: Als magistraat kan ik u een keuze geven dat ik de Nederlandse strafmaat of de Shariastrafmaat toepas. Welke kiest u?
  H: De Sharia.
  R: Waarom?
  H: Volgens de Sharia is het stelen van niet-gelovigen niet strafbaar en ben ik onschuldig.
  R: Dus u zoekt uw slachtoffers zo uit dat het altijd een niet-gelovige is?
  H: Ja, want ik heb een uitkering die niet voldoende is om van te leven, dus af en toe moet ik mijzelf iets toeeigenen van niet-gelovigen. De Koran staat dat toe.
  R: Dus ik moet u vrij laten_bij voorbaat wetend dat u nog meer slachtoffers gaat maken om in uw levensonderhoud te voldoen?
  H: U zou zich gedragen als een warige gelovige. U zou van mij veel rezzzpect verkrijgen.
  R: Aan de andere kant. U heeft een niet-afgemaakte opleiding bekostigd door de Nederlandse staat, uw ouders hebben jarenlang kinderbijslag gekregen voor u. Zou het niet misstaan dat u een beetje respect voor de nederlandse samenleving waar u deel vanuit maakt, moeten hebben?
  H: Dat is losgeld zoals bevestigd in het heilige boek.
  R: Dus u redeneert dat alle moslims in Nederland hungang kunnen gaan en stelen van niet-moslims omdat dat un eenmaal kan. Bent u niet bang dat de hele maatschappij waarvan u onderdeel uitmaakt, in een chaos en sraffeloosheid verandert?
  H: Ik ben ware moslim en ben aanwezig in deze maatschappij maar ik maak daar geen deel vanuit. Ik maak deel uit van de moslimwereldgemeenschap, die haar eigen orde kent.
  R: Uw advocaat probeert u al een tijdje de mond te snoeren, wat u negeert. Er is een nuance in deze zaak en dat is dat Jan Timmermans zich bekeerd heeft tot het ware geloof. Dat moet u deugd doen. De verklaring zit in het dossier. Dus ik vraag u nog eens, wilt u volgens de Nederlandse wetgeving beoordeeld worden of de Shariawetgeving?

  Onze Hoessein zit nu in het nauw. Een permanent gevaar volgens de Nederlandse samenleving zou moeten zijn een permanente verwijdering. De Shariawetgeving is ook een permanente, nl. het amputeren van een hand, immers met die hand kan er niets meer gestolen worden.

  We zullen nog lang moeten wachten op het antwoord van Hoessein. Zijn geloof verloochenen of zijn hand.

  Rechters?

  .

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Joost Visser 1.19u Subliem!

   Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Joost Visser 01.19. uur. Perfect omschreven Joost. O nog een opmerking naar aanleiding van het artikel. Ik heb en had begrepen dat de SGP, net als de PVV, TEGEN ISLAMISERING was en is. Wat raar dat de SGP er in Gelderland, daar zo gefrustreerd mee omgaat. Dubbele tong misschien?

   Like

 12. Avidia zegt:

  Ik word hier misselijk van, zoekt een teiltje!

  Like

 13. wout eenhoorn zegt:

  Helena dit heeft niets met IQ te maken maar met gezond verstand en daar hebben zij precies niet te veel van in huis.

  Like

 14. Frans Brassens zegt:

  Aangezien het woord ‘provincie-verraders’ niet bestaat, en in aanmerking nemend dat een dergelijk relaas als hier boven zéér wel mogelijk moet worden geacht in de andere provincies van Nederland, kunnen wij deze zaak landelijk trekken om aan de juiste en gangbare benaming te komen.
  Dan noemen wij de onwetende, informatie weigerende, van problemen en dreigingen wegkijkende Gelderse Statenleden landverraders.
  Net zoals we dat -inmiddels op morele gronden illegaal te noemen- Kabinet in het corrupte Den Haag kunnen kenmerken.
  Een groot woord, landverraders, maar mensen, wie even nadenkt over de gevolgen die een en ander kan, nee ZAL hebben, wéét dat dat woord volkomen terecht is.
  Daar is geen debat voor nodig.
  Niet voor mensen die zich informeren, die wéten en die kunnen en WILLEN nadenken en vooruit zien.

  Als die Gelderse en andere verraders ook maar éven met open ogen zouden willen rondkijken in de wereld, en ze zouden beschikken over ook maar enige eerlijkheid, zouden ze weten en erkennen wat Nederland te wachten staat MEDE DOOR HUN TOEDOEN.

  ‘Nee hoor, ik val niet’, zei de man die onder invloed van de bijbehorende formule onderweg was naar de bodem van het ravijn. Dát is de instelling van die Gelderse zakkenwassers. En van zovele anderen.

  Like

 15. Anneke zegt:

  Nu snap ‘k waarom we destijds maar niet konden slagen, met de koop van een leuke woning in de omgeving van Doetinchem. Toen werden we al (actief) beschermd tegen het opkomende verderf!!! ! !!! Wat was Annie gefrustreerd, het leek d’r zo romantisch daar in de Achterhoek. Een pracht bosrijk gebied en een mentaliteit die Annie beter lag. Nu snap ‘k hoe de vork in de steel zat en zit…..Wat een tegenstrijdigheid, in de WW-II werden heel wat gezinnen met joods-bloed uit N- en Z-Holland beschermd in Gelderse ‘schuilkelders’…..Nu heden is men daar klaarblijkelijk vogelvrij. Tenminste als de Nederlandse staat blijft slapen en het verderf met open armen blijft ontvangen. “Ja, men moet zelfs hem/haar vijand liefhebben…nou deze gave is voor velen niet weggelegd. Die goddelijke gave heb ikzelf eveneens totaal niet. Laat niet over me heen walsen”. Véél sterkte toegewenst, voor de provincie Gelderland. SHALOM…!!! ! !!!

  Like

  • Anneke zegt:

   Laat G’ds wet èn die van Yeshua H’Mashiach doen gelden, niet de verderfelijke sharia-wetgeving…afkomstig van duvelse afgod allah-bahbah. Men kan beter teruggaan naar het stenentijdperk van Mozes, dan de goddeloosheid blijven aanhangen. “Gelderland laat dit goed tot u doordringen…de huidige situatie is een gevolg van onoplettendheid met alle gevolgen vandien”. Een rotte vrucht van een totaal verkeerd politiek-beleid. Een onzichtbare sluipmoordenaar, die het Westen naar zijn hand wil en zal zetten….. Niet alleen Gelderland is de klos, maar heel het Westen heeft arrogant gehandeld en meende het wel zonder onze Grote Creator aan te kunnen. “Nee; dat kan de mens niet” !!! ! !!!

   Like

 16. louis-portugal zegt:

  Ik had bij een andere site al gezegd dat ik het een geweldig stuk vind.
  Idd. Avidia alleen een beetje groot teiltje.
  Wat walgelijk allemaal.

  Like

 17. Helena zegt:

  Woont iemand van jullie in Gelderland?? Ik zou zeggen ga er eens even voor zitten en mail
  deze landverraders.

  Like

 18. Jade zegt:

  Na het filmpje van Helena gezien te hebben, kan ik
  alleen maar concluderen dat het een verloren zaak is.
  Tenzij GEHEEL europa NU ingrijpt…
  Die stinkmoslims op Geenstijl gaan gelijk krijgen.
  Over 40 jaar zal er geen blank ras meer zijn…
  Hier nog zo`n reaguursel:
  goed zo! wij moslims gaan alles over nemen en zodra wij dat doen zullen de
  christenen en ongelovigen hun verdiende loon krijgen.. wacht maar. ook in nederland
  zal dat niet lang meer duren.
  (Met verdiende loon bedoelen ze natuurlijk:
  onthoofd worden of de keel afgesneden naar oud-islamitisch gebruik.)

  Like

 19. luckybee zegt:

  In Gelderland wonen geloof ik de Sachsen dat zijn Duitsers en behoren tot de Herformde kerk.Ook een foute kerk.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s