Mijn mensen sterven als vliegen

Screenshot_3

(Door: Steve Hofmeyr)

In mijn land wordt de vraag wie bezig is de Zuid-Afrikanen te vernietigen gezien als een walgelijk taboe – een racistische belediging. Men is altijd verplicht om aan de politiek correcte leiband te lopen, in de pas met de afgezaagde stelregel dat alle Zuid-Afrikanen het slachtoffer zijn en dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. De laatste tijd beginnen sommigen van ons het politiek correcte kumbaya, [dat getuigt van naïef, onrealistisch optimisme] af te wijzen, vanwege de verlammende kletspraat die het [in werkelijkheid] is.

Als samenlevingen, waarin verhoudingsgewijs weinig misdaad en moord voorkomen, niet de vrucht kunnen zijn van een duur betaalde bevrijding, dan zijn de bovenstaande kinderen waarschijnlijk allemaal tevergeefs gestorven. Misschien hadden we het moeten zien aankomen. De foto van Hector Petersen werd iconografisch [De iconografie gaat in op de diepere betekenis van het onderwerp en de details van een kunstwerk], als niemand zich de naam van de blanke jongen herinnert. Die werd nergens vermeld. Alsof zijn betekenis verdampte tijdens de kerstdagen van 1985, toen het ANC van Nelson Mandela een van zijn vele bommen tot ontploffing bracht, deze keer in Amanzimtoti. Johannes (8), Willem (2) en Isabella (5) waren niet aan het staken, niet aan het protesteren, niet aan het stenen gooien, ze pleegden geen verraad en vielen de  politie niet lastig met geweren en knopkieries [stok met grote knop, uit olijvenhout gesneden, wapen waarmee de Hottentotten konden slaan of werpen], maar zij stierven een wrede dood in opdracht van Sibusiso Andrew Zondo.

Screenshot_4

Critici stuurden een recensie met ter zake doende vragen met betrekking tot het rapport dat Rob McCafferty schreef over het geringe aantal criminaliteitscijfers in het oude Zuid-Afrika (op www.gunowners.org.). Hun conclusie is dat hij de plank misslaat door te stellen dat de Zuid-Afrikanen nu de meest vreedzame decennia in hun recente geschiedenis doormaken, vooral als die vergeleken wordt  met de periode 1950-1990 – toen de levensverwachting voor zwarten steeg van 38 naar 61 jaar. Niets komt maar in de buurt van het dodenaantal in ons nieuwe en ‘vrije’ Zuid-Afrika! (Illana Mercer, Into the Cannibal’s Pot, 2011).

Vandaag de dag trekken we weer de aandacht met een levensverwachting die lager is dan die in Oeganda (51).

Deze critici, ‘Afrika Check’ (blog) en ‘Rapport’ (pers) hebben nu de weinig benijdenswaardige taak om de Zuid-Afrikanen tot bedaren te brengen door hun ‘nauwkeurige’ South African Police Service (SAPS) statistieken in overeenstemming te brengen met wat de wereld ondertussen heeft leren zien als de meest dubieuze statistieken van de meest moorddadige samenleving in de wereld.

1. Dit doen ze door de Zuid-Afrikaanse blanken een schuldgevoel aan te praten en hen te laten geloven dat ze verhoudingsgewijs, door de meest recente schattingen van het jaarlijkse aantal moorden, 1500 van de 18.000 moorden per jaar zouden begaan. Omdat de etniciteit niet bekend is gemaakt, kunnen de blanken hier geen onderzoek naar doen, want dan zal worden aangenomen dat zij door verkeerde motieven worden gedreven. En zwarte mensen zullen om andere redenen geen onderzoek doen. Dit alleen al schakelt de mogelijkheid tot onderzoek uit. Soortgelijke stappen werden in de VS overwogen, toen zwarten in 2005 100% van de 36. 620 verkrachtingen op zwarten begingen. (Bureau of Justice Statistics, Criminal Victimisation Statistical Tables). Niet één zwarte persoon werd dat jaar door een blanke verkracht.

2. Aan deze critici valt de ontstellende verantwoordelijkheid ten deel om aan blanke boeren hun laatdunkendheid uit te leggen voor de hachelijke situatie waarin de boeren in Zuid-Afrika zich bevinden. De blanke boer is slachtoffer van meer moorden per hoofd van hun groep dan elke andere gemeenschap op aarde (Philip du Toit, de Great South African Land Scandal, 2004). De moorden op boeren, van de 100.000 boeren in Zuid-Afrika werden er in 2009 315 vermoord, overschaduwen volledig het sterftecijfer van 147 slachtoffers per 100.000 inwoners tijdens de Irakese oorlog. Hoewel ze zich aan een voorzichtige schatting houdt, registreert de publicatie ‘Land of Sorrows’ [Land van Smarten] meer dan 3.319 individuele aanslagen, maar ze waarschuwt dat het “werkelijke aantal doden op landbouwbedrijven (1610) naar alle waarschijnlijkheid veel hoger is”. (Van Zyl en Herman, 2012). Deze specifieke moorden vertonen de meeste kenmerken van genocide, bijv.: extreem grof geweld, racistische slogans, culturele minachting, propagandistische uitspraken waarin men ‘aanspraak maakt op iets’, uitsluiting van werk (waarbij men zich baseert op gradaties van blankheid, wat in quota en representativiteit wordt uitgedrukt: BEE, BBEEE, AA, PP, EE, quota representativiteit), etc. De senior onderzoeker Dr. J Burger van ISS schatte het aantal moorden op commerciële boeren op 98,8 per 100.000, 14 keer het wereldwijde gemiddelde, drie keer de hoeveelheid moorden in Zuid-Afrika en twee keer zo hoog als het aantal moorden op politieagenten (51 per 100.000). En nog steeds dringt het ‘Rapport and Africa Check’ erop aan dat er niet mag worden beweerd dat welke stam dan ook aanzienlijke verliezen lijdt.

3. Deze critici moeten nu internationale cijfers in een kwaad daglicht stellen en de daarmee verbonden angsten die verder reiken dan de lokale vooringenomenheid. Moorden op blanke boeren schommelen tussen de niveaus 5 en 6 op de ‘International Genocide Watch’ van dr. Gregory Stanton in de VS. Men spreekt van Niveau 8 als de genocide achter de rug is  en de nationale ontkenning begint.  Afgezien van een sporadische belangstelling in het buitenland, schenkt de wereld hieraan weinig aandacht.

Screenshot_5

4. Tot in de vroege jaren negentig kon de misdaad in een tamelijk misdaadvrij Zuid-Afrika verhoudingsgewijs gemakkelijk worden aangepakt, met per bevolking 2 agenten op 1000 inwoners – lager dan West-Duitsland en Frankrijk. (Gavan Tredoux). Vandaag de dag zijn er in de SAPS  (politiekorps van Zuid-Afrika) 5 keer meer sergeanten dan agenten, 5,5 keer meer inspecteurs dan sergeanten en 60% van hun personeel rijdt rond zonder rijbewijs.

5. ‘Africa Check’ moet, net als ‘McCafferty’, hun vergelijkingen, weerleggingen en conclusies verklaren, omdat dat ze graag toegeven dat de onvolledige statistieken uit het verleden onvolledig zijn. En hoe komt ‘Rapport and Africa Check’ aan zijn lage blanke sterftecijfers, als hun enige bron geen statistieken bijhoudt waarin bepaalde etnische of raciale termen expliciet voorkomen?

6. ‘Africa Check’ kan geen enkele lezer overtuigen, noch een poging doen om ‘onwetenschappelijke’ papieren te weerleggen met eenzelfde relativerende terminologie als ‘lijkt te zijn’, ‘algemeen beschouwd als’, ‘moeilijk te isoleren’, ‘samenzweringstheorie’, ‘succesvol geconsolideerd’ en  ‘mythologie’.

Screenshot_6

7. De berekeningen van McCafferty kunnen wel als twijfelachtig worden beschouwd, maar dan moet het terzijde schuiven van geloofwaardige bronnen, zoals de ‘Medical Research Council’, Binnenlandse Zaken en Interpol respectievelijk ook in de beoordeling worden opgenomen. Het is duidelijk te zien hoe terechtstellingen, oorlogsachtige sterftecijfers in de Strijd, slachtoffers in het ANC kamp en kettingmoorden alle ‘normale’ sterftecijfers kunnen opblazen. Het doet wonderen voor de nieuwe percentages van moorden in Zuid-Afrika als dode slachtoffers van doodslag NIET worden meegerekend in de Zuid-Afrikaanse statistieken over moord. Als je iemand in haar huis beroofd en ‘per ongeluk’ neerschiet, kun je gewoon ‘niet opzettelijk’ claimen en op die manier de term moord ontwijken en de statistieken die SAPS daarvan bijhoudt, zelfs als je haar voordat je haar verkracht een blanke teef noemt , haatmisdaden schijnen zich blijkbaar niet uit te strekken tot blanke slachtoffers.

8. Er moet nog worden beantwoord waarom, als oude SAP misdaadcijfers speculaties zijn, oud bevolkingscijfers dat niet zijn. Zelfs vandaag de dag, veertig jaar later, is het bereiken van Zuid-Afrikanen voor een nationale volkstelling een ware nachtmerrie. Volgens de volkstelling in 2011 zijn wij, opmerkelijk genoeg, vijf keer minder zeker over de bevolkingssamenstelling dan wij in 2001 waren (Moultrie).

9. Critici staan voor de groeiende taak om zelfs de sceptische zwarte leiders van Zuid-Afrika te overtuigen dat de status quo te verkiezen is boven het oude Zuid-Afrika. De voormalige president van ‘ANC Youth League’, Julius Malema, de leider van de Agang partij, Mamphela Ramphela, evenals bisschop Desmond Tutu hebben zich in die zin uitgelaten.

10. Liberale critici moeten aan de Zuid-Afrikanen en de wereld in het algemeen de betrouwbaarheid van de huidige SAPS statistieken verkopen, terwijl de laatstgenoemde partij de enige is die profiteert van de veel te laag gehouden moord- en verkrachtingscijfers. De SAPS  gaf dat van april 2010 tot maart 2011 in 8 074 civiele zaken ook toe aan het ministerie en nu zit onze voormalige politiecommissaris een straf uit voor corruptie en is de echtgenoot van onze Minister van Veiligheid – een veroordeelde drugssmokkelaar!

11. In overwegend gescheiden woon-en crisisgebieden zal elk ‘nationaal voorbeeld’ onder de loep worden gehouden. In een van de meest moorddadige landen van de wereld, waar het jaarlijkse aantal moorden schommelt tussen 18.000 en 24.000 slachtoffers (berekend met behulp van conservatieve SAPS statistieken), kan een steekproef uit 1378 gevallen van moord absoluut niets bewijzen of datgene bewijzen wat u wilt.

12. Critici willen dat de Zuid-Afrikanen kiezen voor de statistieken van SAPS boven die van de MRC en Interpol, terwijl de voormalige algemeen directeur (Arrow) van het bureau van de statistiek (StatsSA) thuis werd gearresteerd vanwege het stelen van een ‘vertrouwelijk’ document uit het kantoor, in een tijd waarin we de politieke inmenging in openbare instellingen in de gaten hielden.

13. De enige reden dat er minder blanken zijn gedood dan mensen in veel andere groeperingen in Zuid-Afrika is dat ze niet gemakkelijk elkaar afslachten. Maar zelfs als blanken verantwoordelijk zijn voor slechts 10% van de lichamen, blijft het aantal moorden veel te hoog voor ons om die te accepteren. De leden van mijn kleine post-Europese stam, de Boere Afrikaner, sterft meer dan enige andere mondiale bevolkingsgroep met dezelfde levensstandaard.

14. Omdat de SAPS en de staat de blanke crises niet als problematisch beoordelen, werden de statistieken over moorden op boerderijen voor het laatst in 2007 uitgebracht. Maar er zijn sociale media sites in overvloed, waar slachtoffers nu vrijwillig hun eigen ervaringen te berde kunnen brengen, onafhankelijk van elkaar, en waar moorden op boerderijen nog steeds nooit onder 4 moorden per maand zijn gezakt (mei 2012-juni 2013). Het is naar mijn inschatting duidelijk dat we elke 5 dagen iemand in een boerderijmoord verliezen, en dat aantal is mogelijk aan de lage kant. De officiële statistiek van de ‘Transvaal Agricultural Union’ (TAU) uit 2012  spreekt van 141 aanvallen op boerderijen en van 51 moorden. Dit jaar, in juni 2013, hadden we de grens van 100 boerderij aanslagen al overschreden.

15. Dat we blanke slachtoffers van misdrijven in Zuid-Afrika niet in een gemiddelde sportstadion kunnen onderbrengen, wordt hier behendig weerlegd door Praag (Het stadion, de capaciteit en de periode werden in elkaar geflanst door ‘Africa Check’, maar onze 8% van de sterftecijfers van Interpol zullen gemakkelijk 80. 000 zitplaatsen vullen!).

Screenshot_7

16. Verschillende culturen/groeperingen reageren verschillend op sterftecijfers. Het zij verre van iemand om aan bevolkingsgroepen voor te schrijven wanneer ze zich bedreigd zouden moeten voelen of wanneer niet. Als extreme minderheden getuigenis afleggen van ‘sterven als vliegen’, dan kan van meerderheden nooit worden verwacht dat zij van hun kant op een geloofwaardige manier reageren. Daar dringt het ANC regime op aan, onder de vlag van wat zij ‘nationale eenheid’ noemen. Toen aan ‘Africa Check’ vijf betrouwbare bronnen met argumenten werden voorgelegd, koos die ervoor om die argumenten te kiezen die het beste bij hun selectieve agenda pasten. Wanneer een ‘overdrijving’ de overheid  de overheid wakker zou kunnen schudden, dan zou de enige nationale Afrikaans krant ‘Rapport’ ervoor kiezen om zich te keren tegen het redden van een boer voor de volgende zondag. (De naam van het slachtoffer moet hier worden toegevoegd …)

Screenshot_8De drie jaar oude Willemien (hierboven, links) werd in executie-stijl neergeschoten, nadat haar moeder en vader door zwarten waren omgebracht op hun boerderij in de Oranje Vrijstaat.

Ik ben maar een gewone burger. Niet erg wetenschappelijk. En ik kan waarschijnlijk nooit meer objectief zijn. Maar ik doe een verzoek aan de gesubsidieerde ‘Africa Check’  zichzelf nooit  als een toonbeeld van objectiviteit te presenteren. Zij wordt gefinancierd door de ‘Open Society Foundation’ van George Soros met een liberale samenstelling van leden zoals Wits (groep vanWijzen) en het ‘Nelson Mandela Centre of Memory’.

Nu hebben Zuid-Afrikanen tegenstrijdige herinneringen, gezamenlijk zijn we allemaal erfgenamen van uiterst frustrerende omstandigheden. Politiek-correct ‘witwassen’ nu kan later verwoestend werken. Zuid-Afrikanen zijn aan het leren door politieke façades en leugens heen te kijken en men kan niet verhinderen dat ze zich verzamelen of zich mobiliseren om welke groep dan ook heen, als ze dat nodig achten, of als die wordt bedreigd. Twistpunten over mathematische verschillen brengen niet samen en de tirannie van de schuld kan worden bestendigd zolang men die nodig heeft om de schuld op de Apartheid te schuiven. Ondertussen zijn zwarte Zuid-Afrikanen nog net zo afhankelijk als altijd van wat deze regering blanken oplegt voor hen te doen. Inderdaad, het is een samenleving waarin zwarten niet alleen altijd kunnen terugvallen op steun in de vorm van voorkeursbehandelingen, maar waar ze altijd op zullen moeten terugvallen. (RW Johnson, Zuid-Afrika’s Brave New World, 2009).

Ik geef toe dat statistieken frivole dingen zijn. Als ik roekeloos zou ‘retweeten’ of materiaal uit dubieuze bronnen zou plaatsen, dan zou ik me graag verontschuldigen. Ik moet een deel van de oplossing zijn zonder dat de verachtelijke bedreiging voor mijn kleine stam daarin wordt verdisconteerd. Ik heb daar geen cirkeldiagram voor nodig waarmee je kunt manipuleren. Een door de staat opgelegde armoede op elke minderheid is genocide en mijn kleine stam sterft door de handen van andere mensen en mijn regering marginaliseert mijn cultuur door het onderwijs in de moedertaal te ondermijnen en door ons uit de beroepsbevolking te houden door hun op de huidskleur gebaseerd beleid.

Terug naar mijn eerste punt: mijn mensen sterven als vliegen. Alleen met meer geweld.

Bron:

http://stevehofmeyr.co.za/website/steve-se/268-my-tribe-is-dying-like-flies-2-by-steve-hofmeyr

Auteur: Steve Hofmeyr

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres & Henk V.

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Communisme, Criminaliteit, Marxisme, Racisme, Zuid-Afrika. Bookmark de permalink .

28 reacties op Mijn mensen sterven als vliegen

 1. Pingback: BOINNK!!! | De andere kant van Zuid Afrika

 2. luckybee zegt:

  Het klimaat in Zuid Afrika is voor blanken geschikt maar niet voor Zwarten.Als ze hier tegen verzetten zullen ze de nederlaag van hun leven beleven.Mischien is dat dan wel God en zijn hemelse heerscharen die ze gaat vernietigen . Niet vergeten dat de Boeren calvinisten zijn.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Luckybee 15.02u. En juist dààrom gríezel ik van de Boeren.

   Like

  • Wachteres zegt:

   @ luckybee, sinds wanneer ben jij een profeet? en weet je precies wat de wil van God is en wie God wel en niet gaat vernietigen.

   Is het mogelijk dat het politiek correcte denken hier voor een van de slechtst denkbare oplossingen heeft gezorgd?

   Ook hier al vanwege het installeren en het bevorderen van de ‘linkse democratie”?

   Like

 3. Helena zegt:

  Hoe erg het ook is, Zuid-Afrika is verloren. De boeren zouden er beter aan doen daar weg te gaan en proberen terug te gaan naar het land van hun voorouders. Wij kunnen er wel een paar gebruiken in de strijd, misschien kunnen we ruilen.

  Like

  • Jan zegt:

   Yep , alle Boeren wel …alleen ruilen : hoe denk je de zwarten hier zo ver te krijgen ?

   Like

  • Joannes den Hollander zegt:

   Helena 17.06. Ik heb begrepen dat Nederlanders in den vreemde niet meer welkom zijn in het land van hun voorouders. Ik zie ze echter meer dan graag komen. Ruilen? Ja dat zou wel fijn zijn. Maar wat mij betreft hoeft dat niet perse vrijwillig te gebeuren.

   Like

   • Helena zegt:

    Nee Johannes, wat mij betreft ook niet. Gewoon het vliegtuig inschoppen en afvoeren.
    Oh, is dat zo mogen Nederlanders in den vreemde niet meer terugkomen ?
    Nou ja alles is hier welkom en wordt met open armen ontvangen, ik neem aan dat als ze kunnen bewijzen dat ze moeten vrezen voor hun leven dat daar een mouw aan te passen moet zijn?

    Like

 4. Robbert zegt:

  Helena vluchten is geen optie want dan zouden wij ook uit Vlaanderen en Nederland moeten vluchten. Bovendien zou de islamisering dan nog in een sneller tempo kunnen plaatsvinden dan nu al het geval is. De linksen zouden dan toch nog hun multikultidroom kunnen waarmaken en dat moet toch echt verhinderd worden.

  Like

  • Helena zegt:

   Met dat verschil Robbert dat de zwarten daar natuurlijk wel de oorspronkelijke bewoners zijn. De blanken zijn daar in feite (nazaten van) de immigranten. Ze hebben weliswaar het land opgebouwd en wonen daar al generaties lang maar toch.

   Like

 5. Robbert zegt:

  (Vervolg) Net als in Zuid Afrika willen ze het gedrocht dat multikul heet er door drukken. De (Naspers) pers is bijvoorbeeld al gelijkgeschakeld en geheel onder controle van de communisten van het regerende anc regime en zal dus nooit kritisch berichten over het ‘nieuwe’ Zuid Afrika.

  Like

 6. Robbert zegt:

  Helena toen Jan van Riebeeck in 1652 aan kwam bij Kaap de Goede Hoop trof hij alleen de Khoi aan en nog wat stammen die eigenlijk geen enkel land bezaten. Ze voerden wel oorlog met mekaar. De mannen en vrouwen die een verversingspost oprichten, sloten vriendschap met dat volk van de Khoi. Soms was er ook sprake van relaties die daaruit groeiden.

  De zwarten die er nu wonen zijn o.a Xhosa ‘s.

  Like

 7. Juliana Schut zegt:

  Ik herinner mij nog de zomers vanaf 1960 toen talloze koloniën in Afrika onafhankelijk werden en de wereld zouden laten zien wat de geboren Afrikanen zouden presteren. Daarna
  gingen de westerse subsidiekranen open. Nu kunnen wij vaststellen dat dat tot geen enkele vooruitgang heeft geleid en hadden wij al dat geld nog in kas, dan was de financiële crisis in de hele E.U. opgelost en kon iedereen hier nog comfortabel leven.

  Like

 8. Trucker zegt:

  Dat men mij als een racist zal bestempelen…dan moet het maar…hoewel zeer velen niet op de hoogte blijken te zijn van de huidige situatie in (het voormalige prachtige) Zuid Afrika.
  Toen het door linkse multikulle smeerlappen gehate apartheidsregime nog bestond was het leven voor vele zwarten ettelijke keren beter dan het nu het geval is…
  Heden ten dage is zuid afrika verworden tot een bananrepubliek zoals overal waar zwarten instaan voor hun eigen bestuur, noem me één natie waar een bloeiende economie heerst onder zwart bestuur, waar er rijkdom is voor de bevolking en geen terreur.
  In het verleden kon men midden in de nacht in de grote steden op straat kuieren (zelfs vrouwen alleen), nu…
  De berichtgeving in de media focust op de heilige mandela die in feite een ordinaire terrorist is die het terrorisme nooit heeft verloochend noch veroordeeld.
  De media verzwijgt de DUIZENDEN GRUWELIJKE moordpartijen (doden is voor het tuig nog niet voldoende het moet zeer gruwelijk zijn met prikkeldraad, gebroken flessen, vuur, kokende olie…) waarbij zelfs pasgeborenen niet gespaard worden, ze stoppen ze in kranten die ze in brand steken.
  Dat is zuid afrika vandaag, dat is zuid afrika waar de media “vergeet” te vermelden dat sinds het opheffen van het apartheidsregime de jacht op de blanken geopend is, waar pasgeborenen verkracht worden want zijn ze zeker geen aids op te lopen, waar het criminaliteitscijfers pieken tot ongekende hoogtes.
  Hier laat de media allleen het plaatje zien van een zuid afrika in “moeilijkheden”, waarom die moeilijkheden er zijn wordt niet gezegd maar ieder nuchter denkend mens weet dat een zwart bestuur nergens lukt.
  Ook vele zwarten hebben enkel goede herinneringen aan het apartheidsregime want velen werkten voor blanken en hadden een loon, een huis en hoefden niet te vrezen voor hun leven,.
  Hoeveel voormalige zwarte werknemers er op dezelfde gruwelijke wijze ook reeds zijnj vermoord omdat ze voor blanken werkten hoort men ook niet in de media want het past niet in het plaatje dat het vroeger VEEL BETER was.
  De media, jammer dat er velen aan verslaafd zijn en daarbij nog denken geinformeerd te worden.

  Like

  • Wachteres zegt:

   @ Trucker, dank voor je reactie.

   Helaas kunnen we niets anders doen dan deze misdaden aan het licht brengen.

   Ook AmsterdamPost heeft er veel artikelen aan gewijd.

   Like

 9. Pingback: Piet Emmer sloopt slavernij-excuses | E.J. Bron

 10. Peter Murray zegt:

  As ek vir hierdie blad enige ster-toekenning mag waag, sou ek dit graag 5 sterre wou gee. Ook die reaksie van kommentators spreek van goed ingeligte mense.
  Ek kan nie help om tot die slotsom te kom dat daar maar een positiewe oplossing sal wees nie…..”versprei die woord!”

  “Crime will flourish when good men do nothing!” Ek is ’n gebore Suid-Afrikaner wat al 47 jaar in hierdie land woon. Ek was ook 16 jaar in ons buurland, Namibië, en 4 jaar in verskeie oorsese lande. Wat die feitlike weergawe betref, stem ek 100% met Steve Hofmeyr saam (ek kan net nie instaan vir die statistiek nie, omdat ek nie die statistiek opgestel het nie, en die bronne in Suid-Afrika soms so radikaal van mekaar verskil, dat mens nooit weet wie is reg en wie is verkeerd nie).

  Een ding is seker; Suid-Afrika is nie meer dieselfde as wat dit 50 en 100 jaar gelede was nie. Toe ek ’n kind was, was dit feitlik net Johannesburg wat as “gevaarlik” bestempel is. In die meeste stede kon kinders nog saans in die donker op straat verskyn. Selfs aantreklike jong meisies was veilig.
  Vandag is blankes se huise met stewige ystertralies voor elke buitedeur en venster beveilig, omheinings (wat die eiendom moet beveilig) is geëlektrifiseerd, en daar is alarmstelsels in die meeste huise.
  Toe ek ’n kind was, kon reisigers langs die pad oornag. Hotelle en ander oornaggeriewe was skaars; afstande was groot; en die oop veld was 100% veilig. Ons het dikwels in ons voertuige geslaap, of selfs op ’n opvou-kampbedjie langs die voertuig,
  In gebiede waar blankes van swart huisbediendes en swart tuiniers gebruik maak, is misdaad op sy hoogste. In Orania (’n dorp met 1 000 blanke inwoners) is GEEN misdaad nie, omdat daar GEEN swartes is om die misdaad te pleeg nie.
  Afrikaners het ’n keuse van 3 om te maak: (1) Hulle kan bly waar hulle is, en mettertyd, teen ’n gemiddeld van 7 per week uitgeroei word; (2) of hulle kan na ’n Westerse land oorsee vlug; (3) of hulle kan na die Noord-Kaap vlug.
  Die Noord-Kaap is Suid-Afrika se VEILIGSTE provinsie. Die oppervlakte is 361 830 vk/km; die getal inwoners is 1-miljoen; dit is Suid-Afrika se ylste bevolkte provinsie; en dit het genoeg water om miljoene beskaafde mense van voldoende watervoorrade te voorsien. Die enigste vereiste is dat Afrikaners SELFWERKSAAM moet wees om SELFBESKIKKING te kan bereik.

  Like

  • Ropie zegt:

   @Peter Murray, ek dink u is 100% reg…
   Ek weet, u ken en volg baie goed die Westerse media en veral die media uit Nederland en Vlaandere.
   Nes u en ek weet toon die Westerse media baie min belangstelling vir die toestand van die blankes is die nuwe Suid-Afrika.
   Hulle stel net belang in die toestand van die “heilige halfgod” Mandela.
   Dis ’n groot jammerte hierdie…

   Like

  • Wachteres zegt:

   @ Peter Murray en Ropie

   Hartelijk dank voor jullie reacties, ik heb die net gelezen.

   Ik stam nog uit de tijd van vlak na de Tweede Wereldoorlog en toen werd ons op school en thuis nog respect voor Zuid-Afrika bijgebracht. Het land was een deel van ons (onze cultuur en onze taal) en ik leerde zelfs Zuid-Afrikaanse liedjes en gedichten op school.
   Ook werd ons over jullie geschiedenis geleerd, alsof die een deel van onze eigen geschiedenis was.

   Dat alles is veranderd sinds links een grote invloed op het maatschappelijk leven heeft gekregen sinds de jaren ’70. De gevolgen ervan kennen jullie.

   Niet alleen Zuid-Afrika, maar ook Europa zal door hen worden vernietigd als we daar niet tegenin gaan. Ze hebben minachting voor hun eigen cultuur en die moet worden vervangen door een barbaarse, gewelddadige en fundamentalistische ideologie.
   Via het nieuwe Europa moeten alle individuele landen verdwijnen en gedwongen opgaan in één rijk. Precies zoals Hitler dat wilde.

   Iedereen die daar bezwaar tegen heeft, wordt uitgemaakt voor fascist, racist en zelfs voor nazi.

   Wat jullie meemaken maakt me verdrietig en woedend. We kunnen maar zo weinig doen, alleen hopen dat veel mensen dit lezen en ervan schrikken.

   Het ga jullie goed. God bless you all!

   Like

   • louis-portugal zegt:

    Ik had altijd gedacht dat Sari mareis over indonesië ging
    Totdat ik bij een bezoek aan ZA in Transvaal terecht kwam en toen herinnerde ik me
    “mijn oud Transvaal daar waar mijn sari woont” en begreep ik dat ik fout gedacht had.

    Like

 11. Bedankt EJ Bron voor dit artikel.

  Like

 12. Die Afrikaners/Boere sal slegs oorleef deur territotiale onafhanklikheid te verkry. Ons benodig die steun van die internasionale gemeenskap vir ons onafhanklikheid strewe.

  Like

 13. louis-portugal zegt:

  Net als voormalig Rhodesië en nu al 28 jaar Zimbabwe zal ook ZA helemaal naar zijn moer gaan.
  Ik ben het helemaal eens met de mensen die zie dat het nu veel slechter is voor de zwarten dan onder de Apartheid.
  Maar ja zegt de elitaire linkse Gutmensch ” Ze zijn nu wel eigen baas”.

  Like

 14. zrast zegt:

  Zwarten kunnen niet regeren, het is niet anders…waar ze aan de macht zijn maken ze er éne klerezooi van…corruptie, moord, diefstal en verkrachting is hun core business, jammer voor zo’n schitterend land als Zuid Afrika.

  Like

 15. Jan zegt:

  Blanken in Zuid-Afrika maken zich op om te vertrekken als Mandela dood is

  Afrikaans author and academic Daan Wybenga tortured to death in Clarens
  Wybenga is the latest casualty in South Africa’s spate of sadistic black-on-white murders, fueled by racial animosity and years of communist propaganda. His body was so badly mutilated that his son, Mr. Wim Wybenga, 37, could only recognise him by his hands. According to him, the killers threw boiling water over his dad, hit him over the hand, tied up his hands and feet, and taped a plastic bag around his head to suffocate him.
  http://praag.org/?p=11010

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s