Amerikaanse psychiater: “Goedmenschen zijn klinisch geestesziek”

Screenshot_33

(Door: Michael Mannheimer)

“Goedmenschen maken gebruik van zwaktes en angsten, door de samenleving aan te praten dat bepaalde groepen benadeeld zouden worden en daarom recht op voorkeursbehandelingen of andere compensaties zouden hebben. Bovendien zouden goedmenschen de eigen verantwoordelijkheid van het individu afwijzen en het individu veelmeer aan de wil van de staat ondergeschikt maken. Ook zouden goedmenschen steeds opnieuw gevoelens van jaloezie en afgunst voeden.”

(Dr. Lyle Rossiter)

Een Gutmensch (Nederlands: “goedmensch”, Engels: “Do gooder”) is iemand, die droomt van een ideale wereld, waarin hij zichzelf wijsmaakt te leven of te kunnen leven. Goedmenschen gedragen zich daarbij schizofreen door iedereen, die hun opvattingen niet deelt, tot het kwaad in menselijke gedaante te verklaren.

Goedmenschen gedragen zich daarbij als de volgelingen van leiders zoals Hitler of Stalin, met dat verschil dat zij niet achter één enkel persoon aanlopen, maar achter een idee-fixe, dat zij zelfs in het aanschijn van duidelijke bewijzen en argumenten niet van plan zijn op te geven.

Goedmenschen zijn daarbij ook zeer zeker pathologisch en volgen alle idealen van hun idee-fixe, die zij als hun eigen mening uitgeven. Als goedmenschen de mogelijkheid krijgen, zijn ze tegenover hun tegenstanders veel totalitairder dan datgene waarvan zij beweren het te bestrijden.

Rossiter gaat er van uit dat het openlijk tentoongespreide goedmenschendom alleen als psychologische ziekte kan worden verstaan:

“Een sociale wetenschapper, die de menselijke natuur begrijpt, zal de belangrijke rol van vrije beslissingen, vrijwillige samenwerking en morele rechtschapenheid niet afdoen zoals goedmenschen dat doen.

Een politieke leider, die de menselijke natuur begrijpt, zal niet de persoonlijke verschillen in talent, drang, persoonlijke inzet en arbeidsethiek negeren en daarna proberen de bevolking economische en sociale gelijkheid op te leggen, zoals goedmenschen dat doen.

Een wetgever, die de menselijke natuur begrijpt, zal geen samenleving creëren die de burgers van een land teveel regels en belastingen oplegt, hun karakter bederft en ze tot kwekelingen van de staat maakt, zoals goedmenschen dat doen.”

Dr. Rossiter zegt verder hoe goedmenschen gebruikmaken van zwaktes en angsten, door de samenleving aan te praten dat bepaalde groepen benadeeld zouden worden en daarom recht op voorkeursbehandelingen of andere compensaties zouden hebben. Bovendien zouden goedmenschen de eigen verantwoordelijkheid van het individu afwijzen en het individu veelmeer aan de wil van de staat ondergeschikt maken. Ook zouden goedmenschen steeds opnieuw gevoelens van jaloezie en afgunst voeden.

De wortels van het goedmenschendom – en de daarmee verbonden waanzin – komt duidelijk door de ontwikkeling van het kind van zuigeling tot volwassene worden en kan als een scheve ontwikkeling de onverstandige denkwijzen van de goedmensch produceren.

Als de moderne goedmensch jammert over imaginaire slachtoffers, woede tegen imaginaire booswichten opkropt en vooral, als hij het leven van mensen wil bepalen die zeer goed in staat zijn hun eigen handelen te bepalen, dan wordt de neurose van de goedmensch pijnlijk zichtbaar.”

Screenshot_34

Bron:

http://michael-mannheimer.info/2013/07/09/amerikanischer-psychiater-gutmenschen-klinisch-geisteskrank/

Auteur: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen". Bookmark de permalink .

27 reacties op Amerikaanse psychiater: “Goedmenschen zijn klinisch geestesziek”

 1. Deze psychiater heeft gelijk vanwege zijn opvattingen over de Gut Mensch. Alleen het gros van de psychiaters zijn Gut Mensch! Deze Amerikaanse psychiater is een uitzondering. Eindelijk hoor ik eens wat verstandigs uit de psychiatrie! Het komt wel helemaal uit Amerika.

  Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  Het was toch al bekend dat roden een verkeerd draaiend gen hebben, of vergis ik mij?

  Like

 3. Jan zegt:

  Hersenen van socialisten:

  Hersenen van Bron-lezers:

  Like

 4. luckybee zegt:

  Vroeger heb ik altijd er voor gezorgd dat er geen befruchting plaats vindt, dat is geloof ik veel vermoeiender als ze te befruchten.

  Like

 5. Tistochwat zegt:

  ‘Gutmenschen’ zijn ook buitengewoon kwaadaardig t.o.v. mensen die écht het goede met degenen die dat verdienen (en dat zijn dus GEEN islamitische haatbaarden), voorhebben!
  Er zijn zelfs ‘Gutmenschen’ die een hekel hebben aan ‘rijken’ die een eigen woning bezitten maar die tevens het ‘koningshuis’ in de kont kruipen nadat ze die eerst grondig hebben afgelikt.
  Dat zijn de meest gevaarlijken en ook de meest dommen onder de ‘Gutmenschen’.

  @ Jack Terrible om 12:27
  Psychiaters zijn vooral betweterige bemoeizieke drugsdealers die nog NOOIT iemand hebben kunnen ‘genezen’. Het enige wat ze kunnen, is tot vervelens toe zeuren en mensen ‘plat spuiten’.
  Bovendien zijn ze zelf allemaal geestelijk gestoord. Het zijn vaak gesublimeerde kampbeulen die de geest van anderen willen beheersen.

  Like

 6. s breget zegt:

  Gelijk heeft hij .

  Like

 7. Bob Fleumer zegt:

  De goedmensch is goed gek, niet meer en niet minder, ik heb zo’n hekel aan al die betweters.
  Nu met het nieuwe energieakkoord gaan ze het land en de Noordzee volzetten met windmolens die geen energie leveren als het niet waait, hoe gek kun je zijn?
  Vroeger maalden we polders leeg nu de bankrekeningen van de burgers.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Bob Fleumer 14.16. uur. U zegt-en terecht- vroeger maalden we polders leeg, nu de bankrekeningen van burgers. Precies Bob, dat doen MARX RUTTE en DISTELBLOEM,
   met vreugde, en auf befehl, van het vileine trio BAROSSO,van ROMPEI, en de KAMPCOMMANDANT de SSer, SCHULZ van de NAZI EUSSR!

   Like

  • guusvelraeds zegt:

   Helemaal mee eens Bob. Heb het nieuws item over het energie akkoord gezien. Ik dacht ik wordt niet goed. Maar het meest walgelijke vond ik de nieuwslezer, hij ejaculeerde zowat in zijn broek toen hij dit ramp nieuws dat de belastingbetaler zwaar zal opbreken voorlas.

   Like

 8. Theresa Geissler zegt:

  Dank U, Michael Mannheimer -en uw kennelijke bron Dr. Lyle Rossiter! Wat een heerlijk stuk! Niet dat wij het hier in feite allemaal al niet wisten, maar het doet altijd goed, het nu en dan vanuit wetenschappelijke hoek bevestigd te zien. -Temeer daar, zoals Jack Terrible zo terecht opmerkt, het gros in die hoek zèlf uit Goedmensen bestaat. Eén oase in de dorre woestijn heeft men zo nu en dan onherroepelijk nodig.

  Like

  • @Theresa Geissler; Die Amerikaanse psychiater is een oase, jij bent een oase, ik ben een oase, alle reageerders op de site van E.J. Bron zijn over het algemeen oase’s. Geert Wilders is een oase. Zo zijn er nog veel meer oase’s in deze grote dorre woestijn!

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Jack Terrible Tuurlijk, Jack! Maar ik bedoelde dan ook eigenlijk expliciet een oase in het territorium van de psychiatrie.

    Like

 9. koddebeier zegt:

  Goed zo, dus dan kunnen we ze allemaal in een inrichting stoppen, waar geesteszieken thuis horen

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Koddebeier 16.02. uur, op 11/7. Ho,ho beste koddebeier, ik heb nu wel al compassie met die arme psychiatrische patiënten, die er nu al in zitten, en dat deze dan opgescheept worden met de echte “gevaarlijke gekken”.

   Like

 10. Luchtpint zegt:

  “Als de moderne goedmensch jammert over imaginaire slachtoffers, woede tegen imaginaire booswichten opkropt en vooral, als hij het leven van mensen wil bepalen die zeer goed in staat zijn hun eigen handelen te bepalen, dan wordt de neurose van de goedmensch pijnlijk zichtbaar.”

  De eerste doelgroep van de socialistische doctrine was geen groep die bestond uit imaginaire slachtoffers, maar uit de reële groep slachtoffers die bestond uit het uitgebuite proletariaat van de 19e eeuw. Socialisme kon maar uitgroeien tot een ideologie van eerste orde, omdat het de sociaal-economische tegenstellingen benadrukte tussen een lijfeigenschap van nieuw gecreërde arbeiders (vaak voormalige boeren) en een nieuwe upper class van industriëlen, die een Ancien Régime-achtige minachting voor hun werkpaarden hadden. Socialisme is per definitie uitgegroeid tot een ideologie die uitbuiting aan de kaak stelt, en was net daarom in de 19e eeuw dé populistische beweging bij uitstek. Op heel die realiteit is de geleidelijke opbouw van welvaartstaten gecreëerd in Europa. (kinderarbeid, minimumlonen, werktijden,…enz.)

  Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat een complex geheel van sociale wetgeving is ontstaan. Gaandeweg echter zijn socialisten de arbeiders echter gaan beschouwen als een onderklasse, die door de voordelen van die wetgeving te genieten, op hun beurt zijn uitgegroied tot een soort nieuwe “bourgeoisie die enkel maar aan zijn eigen portefeuille en materiële voordelen denkt”. Aangezien het klassenonderscheid minder groot werd, dreigde een soort existentieel probleem op te treden voor links: “wij hebben ons ingezet voor deze klasse, maar die is echter even bezadigd geworden als de traditioneel door ons verguisde bourgeois-elites.” Het probleem bestond er voor links uit om zichzelf opnieuw “uit te vinden”, en dus hebben ze doelbewust een slachtoffergroep uitgezocht, die in de 20e eeuw vergelijkbaar was met de proletariërs van de 19e eeuw waarvoor ze een nieuwe inzet konden tonen. In de 20e eeuw werd die geschikte doelgroep gevonden in gekolonialiseerde bevolkingen, en in het post-koloniale tijdperk werd op die manier hoog ingezet op immigratie. Het Wereldsolidariteitsbeginsel van links gaat van de veronderstelling uit dat niet-Europese bevolkingsgroepen per definitie het slachtoffer zijn van kapitalisme, onderdrukking, kolonialisme en daarmee gepaard gaande minachting, net zoals de arbeider van de 19e eeuw. De Westerling is dus collectief sinds de jaren ’60 ongeveer uitgegroeid bij links tot het symbool van al wat kan worden vereenzelvigd met het paternalisme van het patronaat van weleer.

  Like

 11. Luchtpint zegt:

  Ongeveer tezelfdertijd (jaren ’60-’70) heeft links nog een nieuwe slachtoffergroep aangeboord. Ook voor vrouwenrechten (en zeker terecht volgens mij) en het recht op abortus en emancipatie werd hoog ingezet. Geleidelijk aan echter is het probleem ontstaan waarbij vrouwen zowel als immigranten in stijgende mate van gelijke rechten konden genieten, en ontstond opnieuw een identiteitscrisis bij links: het aantal mogelijkheden om nog nieuwe doelgroepen aan te boren nam af: het invoeren van abortuswetgevingen o.a. heeft heel die discussie bijna opgeheven. Daarbij kwam ook nog het feit dat ongeveer meer dan 50 jaar na de dekolonisatie van o.a. Afrika bleek dat de meeste regimes op dat continent geheel en al incompetent waren (en nog steeds zijn) om zelfstandig in de vaart der volkeren zichzelf te beredderen, terwijl de rest van de wereld erop vooruitgaat. Dat heeft de discussie over post-koloniaal schuldbesef van het Westen geleidelijk aan ook ongeloofwaardig gemaakt. Uiteindelijk is door de val van het communisme de retoriek van Links een laatste slag toegebracht: het anti-kapitalistisch, anti-imperialistisch discours kon niet langer worden volgehouden wanneer het collectief werd verworpen door de bevolkingen van oost-Europa.

  In 1989 werd het dus geleidelijk aan duidelijk voor Links dat er niet veel slachtoffers meer overbleven op deze planeet om de handschoen voor op te nemen. Bovendien kon er ook niet langer meer gewag worden gemaakt van veralgemeend racisme van de bevolking, aangezien de meeste ethnische groepen (en vooral diegenen die onze Westerse waarden delen) geruisloos werden geîntegreerd in onze samenleving geduren een aantal decennia en door niemand echt met de nek werden aangekeken.

  In de jaren ’90 bleven echter twee groepen over: Ten eerste, de holebi beweging en ten tweede die immigranten die doelbewust onze waarden niet integreren: moslims. Gaandeweg, met de invoering van het homohuwelijk in diverse Europese landen, werd duidelijk dat ook hier voor Links het doel bereikt was. Voor velen onder hen is dit vandaag logisch geen gespreksstof meer, aangezien op dat vlak holebi’s hun rechten hebben verworven.

  Like

 12. marie zegt:

  Dank Bert, jááren geleden al vond ik jouw aanbeveling voor het boek van Lyle Rossiter al op HVV . Taaie kost hoor, maar wel zeer lezenswaardig.
  ” “Een sociale wetenschapper, die de menselijke natuur begrijpt, zal de belangrijke rol van vrije beslissingen, vrijwillige samenwerking en morele rechtschapenheid niet afdoen zoals goedmenschen dat doen.”
  Tja, dat is de tegenstelling van afgedwongen conformisme , en het streven van de mens om autonoom te beschikken over een geweten en de daaruitvolgende daden.

  Like

 13. Luchtpint zegt:

  De enige groep die in deze samenleving maw “achterblijft” zijn dus per definitie moslims. En hier knelt uiteraard de schoen van multiculturalisme het meest. Op geen enkele manier kunnen Linksmensen echt uitleggen waarom moslims in onze samenleving een bevoorrechte status moeten hebben tov anderen, tenzij het beschimmeld discours van “racisme”,”discriminatie”, “onderdrukking”,”gebrek aan culturele tolerantie”,…e.d. uit de kast wordt gehaald. M.a.w. de grote leugen van post-koloniale wereldsolidariteit, samen met het cultureel relativisme van Links wordt vandaag exclusief toegepast voor één welbepaalde groep, die niet alleen door Links ten onrechte wordt gerecupereerd als “ultieme slachtoffergroep” in onze samenleving, maar die bovendien ZELF het onderscheid maakt tussen Moslims en anderen op grond van een discours dat duidelijke overeenkomsten vertoont met dat van “anti-racistisch” Links. Wat eenvoudig weg betekent dat Links en Moslims elkaar nodig hebben. Politieke correctheid en multiculturalisme vadaag hebben slechts één enkele bedoeling: die groep die zichzef het hardst als slachtoffer voorstelt ook als onherroepelijk slachtoffer te laten verklaren door Links, waardoor sociaal-democraten het ultieme speelgoedproject kunnen behouden om hun eigen overbodigheid mee tegen te gaan !!

  Links heeft vooral de Moslimkiezer nodig om te overleven en de Moslimkiezer heeft Links nodig om de leugen in stand te houden. Beide groepen worden er beter van. En daarom geeft Links er ook geen moer om dat vandaag de rechten van vrouwen, niet-moslims of holebi’s geschonden worden. Daarom ook dat Links antisemitisme in de vorm van anti-zionisme heeft geintegreerd en een pro-Palestijns standpunt inneemt. Alle rechten die sociaal-democraten ooit mee hebben helpen verdedigen voor autochtonen in het verleden, zijn van geen tel voor deze groep. Indien Links fundamentele kritiek zou uiten hierop, dan bestaan ze binnen de kortste keren niet meer.

  Daarom dat Links zo graag de sociale cohesie onder autochtonen wil kapotmaken in het beschavingsgebied Europa door ongecontroleerde immigratie van moslims. En dit is ook de reden bij uitstek waarom Links vandaag zo graag zijn stem verheft tegen populisme, terwijl het in de 19e eeuw de meest populistische stroming in de politiek was.

  Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  @Luchtpint 18.13. uur, Hear,Hear, geweldige bijdragen van U luchtpint, en daar stond geen woord “Spaans”, bij. Helaas zullen de socialisten en de links-liberalen zich hieraan niets gelegen liggen!

  Like

  • Luchtpint zegt:

   Dank je wel. Het is bijna onnodig te zeggen, maar Links zal zichzelf in de ogen van autochtonen geleidelijk aan totaal overbodig maken. Dat is hun eigen fout. Een bijkomende parallel tussen Islam en Linksdenken is per definitie het begrip morele suprematie, het huizenhoge geloof in het eigen gelijk dat gehandhaafd moet worden, en dat dus per definitie een “moreel monopolie” moet behouden, alsof het staatsgodsdienst betreft. Vandaar ook de mediacontrole. (de vergelijking met Wahhabisme in Saoedi-Arabië of moellahcratie in Iran is vanzelfsprekend in dat verband)

   De morele suprematie van Links is crypto-religieus van aard: de Islam als onderwerp kan in hun hoofd niet anders worden behandeld dan volgens het idee dat het beter is vast te blijven houden aan een soort metafysische statische “moraal” en die moet en zal geldig blijven in hun hoofd, (en er bij iedereen worden ingeramd) hoezeer ook de samenleving lijdt aan de destructieve gevolgen ervan. Dat fanatici irrationeel zijn en ook elitarisme claimen als gevolg, zorgt ervoor dat mensen zoals wij rationele populisten zijn. Als dat voor hen een scheldwoord is, dan is het voor ons de enige echte eretitel, het is onze Geuzennaam !

   Het is geen wonder dat de band tussen links en Islam zo strak wordt aangehaald. Elke Linksdenker die vandaag in de spiegel kijkt ziet de azijnpissende salafist in zichzelf over het hoofd. Beiden hebben veel met mekaar gemeen.

   Like

 15. henk schroemges zegt:

  Herhaling van dit belangrijk gegeven van 11-01-2011. Hopenlijk wordt door de geinteresseerde lezers thans goed onthouden welk gevaar er schuilt in die links denkenden met een psychologische stoornis dan wel een afwijking in het betreffende gen. Hun neurotisch gedachtengoed is zowel irrationeel, kinderlijk als meedogenloos. Dit laatste vooral voor anderen.
  Wat betreft dat kinderlijke vraag ik me af of we die lui niet blij kunnen laten zijn met een “dooie mus”

  Like

 16. De Linkse Hobbyist zegt:

  ik moet wel lachen om deze blog en alle reacties. In jullie ogen ben ik dan de “linksmens” of “linksmensch” zoals ik het ook wel eens op andere websites zie. Ok, ik stem op de SP maar ben van mening in dit politieke stelsel geen oplossing verborgen zit.

  Het hele interessant vertelde verhaal van luchtpin klinkt mooi. Zeker zijn de feiten die hij gebruikt waar, maar de conclusies vind ik nogal lachwekkend. De problemen zijn nog lang niet opgelost, worden echter alleen erger. Is het niet waar dat Nike mensen en kinderen voor een hongerloon tewerk stelt? Er is niks opgelost, er is gewoon gemondialiseerd en die bedrijven laten ergens anders mensen werken in precies dezelfde omstandigheden waar wij tegen in opstand zijn gekomen. Als gemeenschap van “linksmensen” die niet meer uitgeknepen dienden te worden.

  Kijk naar de reportage van keuringsdienst van waarde over de champignonteelt. Is dat overdreven gedoe van “goedmenschen?”. Jullie kijken alleen maar op dezelfde sites en horen dezelfde meningen. Als jullie ook eens kijken naar de informatie die wordt aangedragen uit een andere hoek, zoals ik ook dit soort informatie lees en het een kans geef dan moet je toegeven dat veel misstanden gewoon bittere ernst en waarheid zijn.

  Het is jammer dat jullie kiezen om je te focussen op die paar debielen, die verlegen zitten om aandacht en de wereld niet goed begrijpen. Die denken dat meer regels een oplossing is. Nou ik heb een ongelovelijke hekel aan bureaucratie en we hebben veel meer overeenkomsten dan jullie denken. Dit soort blogs zijn eenzijdig en leveren daarom uiterst eenzijdige reacties op. Ik voelde me even geroepen voor wat tegenlicht ik hoop dat jullie daar respect voor kunnen hebben.

  Like

 17. Pingback: Krankzinnige Noren: “We krijgen wat we verdienen, want de immigratiepolitiek van Noorwegen en in het algemeen van Europa is te streng.” | E.J. Bron

 18. Pingback: De Goedmenschen zijn gefileerd dus we kunnen met vakantie | Breinbrouwsels

 19. Pingback: De Goedmenschen zijn gefileerd dus we kunnen met vakantie – Breinbrouwsels

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s