Teken aan de wand: de al-Dura-hoax

Screenshot_1_________________________________________________________

Het beeld van de “Palestijnse” vader en zijn zoontje, zogenaamd onder vuur van het Israëlische  leger, onderwijl gedrukt tegen een muur in Gaza, is een smerige antisemitische leugen, een hoax, een fabricatie, een Pallywood-productie.

Het is voorts een teken van het nieuwe antisemitisme dat sinds de “olie-crisis” van 1973 de Westerse maatschappij steeds meer in zijn greep heeft gekregen, een “olie-crisis”, die vooral een Arabisch chantage-complot was en waarbij in ruil voor veel te dure olie geëist werd: demonisering van Israël, “respect” voor de islam en immigratie van moslims naar Europa. Het is een teken van de totale verrotting van het Westerse nieuws-systeem en van in elk geval de Franse, zo niet de hele Europese rechterlijke macht.

Een teken van het nieuwe antisemitisme? Van de totale verrotting van het Westerse nieuwssysteem en de rechterlijke macht? Ja, want tegen alle bewijs in, is in Frankrijk degene die volstrekt overtuigend bewezen heeft dat die hele al-Dura-kwestie één grote hoax is, in hoogste instantie in het ongelijk gesteld. Het is een nog grotere schande dan de Dreyfuss-affaire ooit was. En het is in lijn met de processen die tegen islamcritici zijn gevoerd, zoals bijvoorbeeld die tegen Geert Wilders en Elisabeth Sabaditsch-Wolff.

Hieronder volgt de vertaling van een nogal definitief stuk over de al-Dura-hoax van Naomi Ragen uit de Jerusalem Post

De vertaler: Roelf-Jan Wentholt
_________________________________________________________

Screenshot_2“Palestijnse” jongens met Hamas vlaggen lopen langs een muurschildering van de al-Dura-hoax in de Gazastrook. En je ziet gewoon dat ook die jongetjes daar lopen in opdracht van een fotograaf.

Ideetje: Vechten tegen de mythe-makers uit de hel

(Door Naomi Ragen)

Zonder de Israëlische natuurkundige Nahum Shahaf zou de al-Dura affaire een eeuwige smet op de eer van ons land en ons volk hebben betekend.

Dertien jaar geleden zat ik verstard naar mijn tv te kijken. Vol afschuw zag ik de beelden van Mohammed al-Dura zoals uitgezonden door France 2, de Franse publieke zender. Het was 30 September 2000. Twee dagen daarvoor bezocht Ariel Sharon de Aqsa moskee. We hadden er toen nog geen idee van dat de “verontwaardiging” over het bezoek van Sharon en over de al-Dura beelden zorgvuldig georkestreerd was. Het bleek allemaal een voorwendsel te zijn om de verschrikkingen van de Tweede Intifada te kunnen laten losbarsten en om zo “onderhandelingen voor vrede” te blokkeren. Die Tweede Intifada kostte duizend Israëliers het leven, waaronder bijna het mijne want ik was met mijn familie in het Park Hotel op Pesach avond in 2002.

Screenshot_3Naomi Ragen

Vanaf het allereerste moment, geef ik toe, kon ik het niet geloven: Het IDF (het Israëlische leger) zou ongewapende burgers aanvallen en een kind doden? Ondenkbaar!

Ik verwachtte daarom een verontwaardigde publieke ontkenning van het IDF. In plaats daarvan hoorde ik alleen een gemompelde verontschuldiging door een verwarde IDF woordvoerder, die geen schuld bekende maar die ook niet ontkende.

Als de Israëlische natuurkundige Nahum Shahaf, net als de meesten van ons, gewoon op de bank was blijven zitten, zou de al-Dura affaire een blijvende en vreselijke smet zijn geworden op de eer van ons land en ons volk. Maar Shahaf ging op zoek naar de waarheid. Hij kreeg toestemming van General Yom-Tov Samia, het hoofd van het IDF Zuidelijk Commando. De generaal benoemde Shahaf tot hoofd van de commissie van onderzoek van het al-Dura incident. Shahaf reconstrueerde de hele gebeurtenis en toonde overtuigend aan dat de Palestijnse lezing onmogelijk was.  Maar toen verscheen een schimpscheut artikel in Haaretz dat Shafahs kwaliteiten in twijfel trok.  Daarop meende de stafchef van het IDF Shaul Mofaz, zich te moeten distantieren van Shahaf zijn bevindingen. Dit was de eerste in een lange reeks van schandelijke Israëlische terugtrekkingen en maar niets te ondernemen om de goede naam van Israël van de  leugens te redden.

Screenshot_4Nahum Shahaf

De video van al-Dura werd intussen op grote schaal, vrij verspreid door France 2 en zo werden deze beelden het iconische excuus voor de meest barbaarse terreuraanslagen tegen Israëlische burgers. Zonder enige krachtige Israëlische tegenspraak.

“Jullie zijn kindermoordenaars, en dus hebben we geen andere keuze dan om ook kindermoordenaars te worden” luidde de cynische kreet van de moordenaars die onze bussen en kinderwagens met explosieven opbliezen.  Deze kreet werd  aanvaard en omhelsd door de westerse media en anderszins beschaafde mensen over de hele wereld.

De Israëlische reactie, hoewel vreselijk fout, was menselijk. Waarom zouden we dit vreselijke verhaal weer naar voren brengen, de aandacht weer opnieuw op de foto’s en beelden vestigen, alleen maar om weer een ​​vijandige en onzorgvuldige wereld ons te laten veroordelen? Beter het hele gebeuren een stille dood te laten sterven.

Ik realiseerde me dat ik schuldig was aan dezelfde manier van denken toen ik een toevallige ontmoeting had met Dr. Richard Landes, een vroege online activist die de al-Dura mythe bestreedt, en die toevallig buur en vriend was van mijn zoon in Boston.

Dr Landes nodigde ons uit voor de Shabbat lunch.

“Je moet echt zien waar ik mee bezig ben over al-Dura,” zei hij en hij bood aan beeldmateriaal te laten zien dat hij had ge-upload, dat voor het grote publiek nog niet te zien was geweest.

“Oh, nee”, Ik trok een grimas.

“Dat is nu precies de reactie die ik van veel mensen krijg”, klaagde hij. “Waarom is dat?” Dat is omdat, wat je ook schrijft over die zaak, niemand nog een keer wil kijken naar die afschuwelijke beelden van dat stervende kind! We willen dat het niet bestaat.”

Hij keek me aan alsof ik een kind was dat hem teleurgesteld had. “Het gaat niet weg. Het is van vitaal belang dat de mensen de waarheid leren kennen. Het hele incident is een toneelstuk. Je moet hier echt naar kijken.”

Later die avond, keek ik. Terwijl ik met tegenzin keek, sperden mijn ogen zich open van verbazing.

Het was zo duidelijk! De Israëli’s konden vanuit hun positie helemaal niet op het kind schieten. Er was geen hels geweervuur, en zeker niet gedurende 45 minuten zoals France 2 had beweerd. Er waren ook geen gaten in al-Dura’s kleren op de plaatsen waarvan zijn vader beweerde dat hij daar was geraakt. En het meest veelzeggend, er was nergens ook maar één druppel bloed.

Bovendien, de schaduwen op de grond en op de muren toonden dat het materiaal gefilmd was op een moment van de dag dat al-Dura al zogenaamd dood in het ziekenhuis lag.

Maar het belangrijkste is te zien, helemaal aan het eind in het beeldmateriaal dat nooit werd uitgezonden. Daar heft de ‘dode’ jongen zijn elleboog om er onder door te kijken, totdat hem duidelijk wordt gemaakt zijn arm weer te laten zakken en nog even voor dood te spelen.

Het is duidelijk te zien op andere opnames dat er voortdurend nep-scènes werden gefilmd, waarin Palestijnen “dood” vallen en dan weer opstaan. Er zijn zelfs beelden van een “dode” man die van zijn begrafenis brancard valt en dan gewoon weer opstaat en opnieuw op de brancard gaat liggen.

“Het is Pallywood,” zei Dr Landes, die daarmee de perfecte term voor het theater gaf.

Screenshot_5Richard Landes

Interessant is dat het supporters van Israël zijn geweest die buiten Israël wonen, die onbevreesd de handschoen oppakten. Naast Landes in Boston, was er de Duitse televisie journaliste Esther Shapira. Zij begon een documentaire te  maken met het voornemen Israël te veroordelen maar nadat ze zag hoe de zaak in elkaar zat, maakte ze een ontmaskering van het hele incident. In Frankrijk was er de bekende schrijfster Nidra Poller.

Screenshot_6
Esther Shapira
Screenshot_7Nidra Poller

Maar de krachtigste vechter voor de waarheid was de charmante Franse politicus en jood, Philippe Karsenty. Karsenty is hoofd van de media-waakhond ‘Media Ratings’. Hij investeerde 11 jaar van zijn leven en al zijn middelen en mogelijkheden om de Franse smaadproductie te ontmaskeren. Moedig daagde hij France 2 en zijn bureauchef Charles Enderlin uit. Enderlin, een persoonlijke vriend van Shimon Peres en een beroemde media-figuur was degene die het materiaal had gemonteerd en van commentaar voorzien, ook al was hij zelf niet bij de opnamen aanwezig.

Screenshot_8Philippe Karsenty

In het publiek verkondigde Karsenty dat het Franse verslag en beeldmateriaal  frauduleus waren. Karsenty riep om het ontslag van Enderlin wegens “misleiding”

Karsenty werd daarop prompt aangeklaagd wegens smaad door France 2.

Tegen het advies van de officier van justitie in, die betoogde dat Karsenty voldoende bewijs gepresenteerd had en gebruik maakte van zijn recht op vrijheid van meningsuiting, veroordeelde de rechtbank Karsenty tot betaling van een symbolische boete van één euro.

In september 2007, diende voor het Hof van Parijs Karsenty’s beroep. Toen de rechtbank vroeg om de 27 minuten ruw materiaal van het incident, zei Enderlin plotseling dat het ruwe materiaal niet relevant was. Enderling gaf de rechtbank slechts 18 minuten met het excuus dat de slotbeelden van het stuiptrekkende kind eruit waren gehaald om “de kijker te sparen”.

Maar drie gerenommeerde Franse journalisten die waren uitgenodigd door France 2 om het hele beeldmateriaal zien getuigden dat de “lijdensweg” zoals beschreven door Enderlin niet bestond en dat in feite die beelden [die Enderlin dus niet aan de rechtbank wilde geven] juist toonden dat de jongen nog in leven was.

Karsenty won zijn beroep op 21 mei 2008.

De rechtbank oordeelde hard over Enderlin’s journalistieke ethiek.

Screenshot_9Charles Enderlin

France 2 ging naar het Hooggerechtshof, dat de uitspraak van de lagere rechter om een technische reden vernietigde. Blijkbaar had, volgens het Franse recht, het Hof van Beroep zijn grenzen overschreden door te kijken naar de videobanden. Het Hooggerechtshof  stelde zijn beslissing keer op keer uit. Uiteindelijk deed de rechtbank uitspraak op 26 juni jl. Karsenty’s overwinning werd teniet gedaan en hij werd veroordeeld tot betaling van 7.000 euro schadevergoeding aan Enderlin en France 2 vanwege hun beschadigde “eer.”

Volgens Karsenty heeft de rechtbank hem wel veroordeeld maar hem nog steeds niet voorzien van de redenering achter dit oordeel.

In een interview met The Algemeiner [Israëlische krant] noemde Karsenty het een “zwarte dag voor de democratie in Frankrijk en een donkere dag voor de waarheid”. Op de vraag of er in het Frankrijk van 2008 een vooroordeel tegen joden bestaat, zei Karsenty het volgende:

“Ja, de Fransen zullen de joden nooit vergeven voor het wijzen op het Franse aandeel in de Holocaust. Dit is de motivatie om Israël als een Nazi-staat af te beelden.

Het is de Franse manier om te zeggen ‘Wij gedroegen ons niet slechter dan de joden zich nu gedragen’.”

Al die tijd hebben Israëlische journalisten, waaronder Gideon Levy, Arad Nir en Tom Segev hun best gedaan om iedereen belachelijk te maken en in diskrediet te brengen die het waagde vraagtekens te zetten bij de al-Dura mythe. De Israëlische regering heeft herhaaldelijk geweigerd iets te doen om Karsenty financieel of moreel te helpen, hoewel hij overduidelijk hun strijd strijdt.

Inderdaad zou het Kuperwasser Rapport – dat de eerste Israëlische poging is om Israëls naam te zuiveren en de schade van het tien jarige stilzwijgen over het al-Dura bloedsprookje teniet te doen – waarschijnlijk nooit geschreven zijn als mensen als Karsenty het debat niet levend hadden gehouden.

Karsenty, Shahaf, Landes, Shapira, Poller en anderen zijn engelen die traden waar de Israëlische regering vreesde te gaan. Karsenty, Shahaf, Landes, Shapira en Poller toonden zich ware joodse helden, mannen en vrouwen die vochten voor de waarheid en die de terroristische leugens en bloedsprookjes ontmaskerden. Deze Palestijnse leugen-mythes leiden tot joodse doden, bijvoorbeeld de dood van Myriam Monsenego, het Franse kind dat doodgeschoten werd door een moslimbarbaar die wraak voor al-Dura aanhaalde als motief.

Terwijl voormalig president Nicolas Sarkozy aan Charles Enderlin eer betoonde met het Legioen van Eer, moeten wij joden onze helden nog eren. Ik stel voor de Israël-Prijs. Minimaal.

Voor nu dank ik hen allen voor hun onvermoeibare inspanningen om licht in de duisternis te brengen. Ik dank hen namens mijzelf en namens het volk van Israël en de joden overal.
______________________________________

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Palestina", "Religie van de vrede", antisemitisme, Appeasement, Censuur, Desinformatie, Dhimmitude, discriminatie, Frankrijk, Gazastrook, Hypocrisie, Islam, Islamofilie, Israël, Israël-vijandigheid, Jodenhaat, Krankzinnigheid, lafheid, Linkse Kerk, mainstream-media, Moslims, nieuw fascisme, Racisme, Rotzakken. Bookmark de permalink .

13 reacties op Teken aan de wand: de al-Dura-hoax

 1. Cathja zegt:

  Wat is het toch diep droevig dat Israël áltijd en óveral met leugens en bedrog wordt geconfronteerd, en men zich geroepen voelt de verdediging te zoeken! Wat léren we daaruit ontzettend veel over wat moslims zijn: volgelingen van satan, moordenaars, verkrachters, leugenaars! Helaas moeten we vaststellen dat ook niet-moslims de Israëlische bevolking niet altijd een warm hart toedragen. Denk aan Dries van Agt en Gretta Duisenberg; twee van velen die een pro-Palestijns geluid laten horen en Israël altijd de Zwarte Piet toespelen. Voor hen voel ik evenveel minachting als voor moslims, die vrijwel altijd anti Israël zijn!
  Eenmaal komt de afrekening. Daarvan ben ik overtuigd. Het kan niet zo zijn dat al dit lijden van het Israëlische volk zinloos is. Dat neemt niet weg dat het leven voor dit volk nu alles behalve aangenaam is. Altijd maar te moeten leven met vijanden om je heen, dat is zeer zwaar!
  Laten we hen blijven steunen, ieder op zijn eigen wijze.
  Ze verdienen het!

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @Cathja 09.04. uur. Ik ben het volledig met je reactie eens Cathja. Alle duivels spannen samen tegen het Joodse volk/Israel. Maar wij weten wel beter, dan onze oren te laten hangen naar de perfide socialistische en links-liberale agitprop ten opzichte van Israel.

   Like

 2. louis-portugal zegt:

  Goed het verhaal nog eens op een rijtje te zien.
  Inmiddels hebben al enkele islamitische landen zelfs al-Dura postzegels.
  Ik ben het helemaal eens met de opmerking dat Israël het absoluut fout heeft en nog steeds aanpakt.
  Het leek mij al meteen vreemd dat in die positie de jongen geraakt wordt en de vader niet aangezien hij helemaal achter zijn vader zit.

  Like

 3. daiyu-ninja zegt:

  Als Israel dat zou doen – een postzegel maken waarop een slachtoffertje staat afgebeeld van hamas – dan zal zullen de islam lovers over elkaar buitelen van verontwaardiging.
  Wedden dat de joden-haters Israel ervan zullen beschuldigen dat zij hamas provoceren!

  Like

 4. daiyu-ninja zegt:

  Correctie. – dan zal zullen de islam lovers moet zijn, dan zullen de islam lovers………………

  Like

 5. Philippine zegt:

  Om super neerslachtig van te worden en te blijven.

  Like

 6. Jan zegt:

  Ook in Israël is het gedrag van het linkse volk een gigantisch probleem. Liever het land ruïneren dan er voor vechten. Zie overzicht van de regeringen in deze periode:

  Report: IDF had full al-Dura video the entire time, left defenders to fight France 2 on their own
  http://israelmatzav.blogspot.nl/2013/07/report-idf-had-full-al-dura-video.html

  It’s not that the government is incompetent. It’s that the Leftist-dominated (for most of the last 20 years) Foreign Ministry has a kind of death wish – a Samson complex*. Quite simply, Israel’s Left would rather self-destruct and take the Jewish state with it than see the Jewish state be ‘too Jewish.’
  http://israelmatzav.blogspot.nl/2013/05/too-little-too-late-on-al-dura.html

  * Samson’s complex: the compulsion to re-enact betrayal and rage
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2751941

  Like

 7. Ron zegt:

  Palestijnen hebben nog nooit iets anders gedaan dan liegen om de westerse wereld voor hun duivelse karretje te spannen en die linksche gutmensch gaat er graag in mee om Israël te demoniseren! Ze zullen hun trekken thuis krijgen, daar ben ik van overtuigd! Dries van Agt met zijn uitgestreken roomse smoel is één van de ergste Israëlhaters die er rondloopt, evenals de heks Gretta Duisenberg en meer van dat linkse geteisem! Ze komen vandaag of morgen aan de beurt! De G-d van Israël slaapt niet!!

  Like

 8. baksteen zegt:

  Er kan ook een andere verklaring zijn voor het gedrag van Israel. Door de PA een intifada te laten beginnen krijgt Israel het excuus om, zowel nationaal als internationaal, een muur met vooral hekwerk om hun land heen te zetten en daarmee de verdediging en veiligheid op termijn sterk te verbeteren, zij dachten dat anders niet zonder negatieve implicaties voor hun reputatie te kunnen realiseren. Daarnaast zouden de PA zich internationaal door hun bloedige terreur buiten spel zetten. Het zich verdiepende en voortwoekerende antisemitisme bleek echter sterker dan Israel kon bevroeden.

  Like

 9. Pingback: PETITIE om de perslicentie van Charles Enderlin in te trekken, de media tegen Israël | E.J. Bron

 10. Dr. Kwast zegt:

  Wat heeft het Joodse volk de Nederlandse samenleving en andere samenlevingen aangedaan? Dat er na het verraderlijke gedrag van de tweede wereld oorlog nog zoveel, of weer zovele het Joodse volk het leven misgunt. Honderden jaren worden ze vervolgt. Duizenden zelfs optellend miljoenen Joden zijn om gebracht omdat ze Jood zijn. Is de Jood als mens een ander wezen, zien deze mensen er anders uit? Is een hanen kam, kale kop, rood, blauw, paars haar, paardenstaart of noem maar op wat je tegenwoordig zie, anders dan een krul lok of hoed of keppeltje. Is dat een verschil. Is het de naam van hun God? Is de postzegelland dat zij nu weer bezitten de afgunst? Is het de verdediging die ze nu hebben of kunnen opbrengen? Is het mogelijk dat ze niet meer als vuil behandeld kunnen worden, zolang ze zich zelf kunnen beschermen. Wil een getal Nederlanders zelf de wapen opnemen en te strijden trekken tegen het Joodse volk? Wil dat zelfde getal dan ook het Nederland bevrijden van het ongedierte in Nederland? Wil dat getal Nederlanders zich nog Nederlander noemen!

  Like

 11. M.A.L. Sion zegt:

  Ik heb de petitie getekend. Aanvullend lijkt het me terecht als ook de NOS haar correspondent Monique van Hoogstraten terugtrekt als correspondent voor Israël.
  Zij lijkt ook geen weet te hebben van wat objectieve verslaglegging inhoudt.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s