De islam goed begrijpen: Boeddhistisch gezond verstand tegenover westerse dwaasheid

Screenshot_9

(Door: Raymond Ibrahim)

Na een ritueel gebed, waarin boete wordt gedaan voor de zonden uit het verleden, zat Ashin Wirathu, een boeddhistische monnik uit Myanmar [Birma], met de aanhang een rockster waardig, voor een overvolle menigte van duizenden gelovigen en lanceerde een tirade tegen wat hij noemde ‘de vijand’- de moslimminderheid van het land. “Je kunt wel vol van goedheid en liefde zijn, maar je kunt niet naast een dolle hond slapen”, zei Ashin Wirathu, waarmee hij verwijst naar de moslims. “Ik noem hen herrieschoppers, want zij zijn onruststokers”.

Terwijl het artikel is bedoeld om de vermeende ‘intolerantie’ van de boeddhisten in Myanmar te benadrukken, voor degenen die tussen de regels door kunnen lezen – of voor degenen die vertrouwd zijn met de islamitische leer, zijn geschiedenis, en met de actuele gebeurtenissen –  is het duidelijk dat de boeddhisten reageren op de reële, bestaande bedreigingen door de moslims die te midden van hen en om hen heen wonen.

Hier komt de eerste les: in tegenstelling tot het Westen zijn boeddhistische monniken, ondanks hun reputatie dat zij aanhangers zijn van de vrede, nog steeds in staat om de werkelijkheid te aanvaarden en daarop te reageren; zij worden nog steeds geleid door gezond verstand. In tegenstelling tot het Westen, waarvan het gevoel voor de realiteit zo grondig is verwrongen door een non-stop media propagandacampagne, die afkomstig is van de alomtegenwoordige televisie- en computerschermen, en die de Amerikanen africht en hen zegt hoe ze moeten denken en wat ze moeten geloven, zijn ‘Derde Wereld’  boeddhistische monniken vertrouwd met de praktische werkelijkheid. Ze weten dat de islamitische minderheid onder hen – die de vijandelijkheden begon – als die niet gecontroleerd wordt, agressiever zal worden, wat historisch is aangetoond.

Net als in andere landen het geval is, hebben de moslims van Myanmar zich schuldig gemaakt aan geweld, aan jihadistische terreuracties en aan verkrachting van boeddhistische meisjes. En dat gebeurt als zij in de minderheid zijn. De boeddhisten van Myanmar zijn zich er ook van bewust dat in de naburige landen zoals in Bangladesh, waar moslims in de meerderheid zijn, alle niet-moslims meedogenloos worden uitgeroeid. Maar zelfs in het aangrenzende zuiden van Thailand, waar de boeddhisten in de meerderheid zijn en moslims een minderheid vormen, hebben moslims ervoor gezorgd dat grote aantallen, duizenden boeddhisten – mannen, vrouwen en kinderen – zijn afgeslacht, onthoofd, en verkracht, aangezien separatistische moslims proberen de regio van alle ‘goddeloze’ aanwezigheid te reinigen. Klik hier (waarschuwing: schokkende beelden!) voor grafische rapporten en voor beelden van islamitische wreedheden die begaan zijn tegen boeddhisten en die ook een licht kunnen werpen op de vraag waarom boeddhisten uit Myanmar op hun hoede zijn voor moslims.

In overeenstemming hiermee werd Wirathu, de ‘radicale’ boeddhistische monnik, in het artikel van de NYT als volgt geciteerd: “Als wij zwak zijn, zal ons land een islamitisch land worden”. De herkenningsmelodie van zijn nationalistische organisatie spreekt over mensen die “in ons land leven, ons water drinken, en toch ondankbaar zijn” – een verwijzing naar moslims- en hoe “Wij [boeddhisten] desnoods een hek met behulp van onze botten zullen bouwen” om racistische moslims buiten te houden. Zijn pamfletten zeggen “Myanmar wordt momenteel geconfronteerd met een uiterst gevaarlijk en afgrijselijk gif, dat krachtig genoeg is om alle beschaving uit te roeien”. Nog een belangrijke en blijkbaar ‘radicale’ monnik sluit zich aan: “Het belangrijkste is dat onze religie en onze nationaliteit niet zullen verdwijnen”.

Vanaf hier komen we bij les twee: Als de boeddhisten begrijpen wat er op het spel staat – hun hele beschaving – dan verklaart het verslag van de NYT waarom het Westen nog steeds niet de realiteit onder ogen kan zien. Het artikel van Fuller draagt alle kenmerken – moreel relativisme en pro-islam vooringenomenheid, en die gevaarlijke vermenging van zelfvertrouwen en onwetendheid – die kenmerkend is voor het onvermogen van de westerse mainstream om de islam te zien voor wat die is en daarop te reageren, maar veeleer voor het vermogen om sentimentele, onzinnige platitudes te laten ontspruiten.

In de eerste plaats lijkt Fuller niet te begrijpen waarom de boeddhisten van Myanmar zich zorgen maken over hun [mogelijke] uitsterven, als hij zegt dat “het boeddhisme een veilige plaats in Myanmar lijkt te hebben. Negen van de 10 mensen zijn boeddhistisch… schattingen van de minderheidsomvang van de moslims bedragen 4 procent tot 8 procent van de ruwweg  55 miljoen mensen die in Myanmar wonen, terwijl de anderen overwegend christen of hindoe zijn”.

In het naburige Thailand dragen moslims dan ook bij aan ongeveer 4% van de bevolking, maar ze zijn, zoals gezegd, betrokken geweest bij genocide tegen de boeddhisten in het zuiden, waar de moslims zich hebben geconcentreerd. Bovendien, een kennismaking met de geschiedenis – de echte geschiedenis, niet de witgekalkte versies die momenteel in de Amerikaanse scholen worden verspreid – bewijst dat 14 eeuwen geleden de islam in feite hele volkeren en identiteiten heeft weggevaagd: waar we vandaag nonchalant naar de ‘Arabische wereld’ verwijzen, was die [ooit] niet Arabisch en in de 7e eeuw vrijwel geheel christelijk, waarna de islam tot stand kwam en de jihad vorderingen maakte. Fuller lijkt ook de betekenis te ontgaan van het feit dat er meer christenen en hindoes in Myanmar wonen dan moslims – toch strekt de boeddhistische vijandigheid zich alleen uit tot moslims. Als autochtone boeddhisten gewoon ‘nationalistische radicalen’ worden, zoals Fuller suggereert, hoe komt het dan dat ze alleen moslims aanvallen, niet christenen en hindoes?

Dan is er de duidelijke vooringenomenheid. Terwijl regelmatig de boeddhistische behandeling van moslims wordt verketterd, onder meer door het verschaffen van een aantal anekdotes, noemt Fuller niet de jihadistische terreur en de moorden waarmee de moslims de boeddhisten hebben geteisterd. Hij veroordeelt de boeddhisten voor, naar verluidt, het verjagen van zo’n 150.000 allochtone moslims, zonder zich er blijkbaar van bewust te zijn dat, in de hele islamitische wereld, moslims honderdduizenden niet-moslims verjagen, wat leidt tot een massale uittocht van christenen. Als Fuller zich niet bewust is van de betekenis van dit feit, dan zijn de boeddhisten van Myanmar  zich daar wel van bewust – vandaar hun zeer reële zorgen dat ze worden opgeslokt door de islam als ze nu niet handelen, nu ze in hun eigen thuisland nog in de meerderheid zijn.

Maar deze objectieve feiten zijn blijkbaar niet relevant voor het lezerspubliek van de NYT, dat meer afgericht is om subjectief te praten over ‘gevoelens’ en andere therapeutische onzin. En hier voldoet Fuller zeker aan de verwachting: de hele toon van het artikel geeft de teleurstelling over de boeddhisten weer en laat zien hoe ‘veel moslims zich zorgen maken’. Zijn afsluitende paragraaf gaat over “een moslim die handelaar is op de belangrijkste markt van de stad”, die ‘fluisterend’ zei: “Ik ben echt bang. We zeggen tegen de kinderen dat ze niet naar buiten moeten gaan, tenzij het absoluut noodzakelijk is”.

Terwijl de boeddhisten van Myanmar dus vechten voor hun recht om te overleven tegenover een steeds meer oprukkende islam, doet de NYT wat die het beste kan – de werkelijkheid vervormen, zodat die past in de wereld van de mainstream media die mensen iets wijsmaakt,  in dit geval; dat moslims altijd onschuldige en onbegrepen slachtoffers zijn.

Naschrift: Ralph Sidway herinnert mij eraan dat de Indonesische priester, pater Daniel Byantoro, de volgende toepasselijke woorden heeft geschreven:

Duizenden jaren was mijn land (Indonesië) een Hindoeïstisch boeddhistisch koninkrijk. De laatste koning van de Hindoes was zo vriendelijk om de eerste moslim missionaris een woning te geven waarvoor hij geen belasting hoefde te betalen en hij kreeg ook toestemming om zijn godsdienst te prediken. Langzaam groeiden de aanhangers van de nieuwe religie en toen ze erg sterk waren geworden werd het koninkrijk [door hen] aangevallen; degenen die weigerden om moslim te worden moesten voor hun leven vluchten naar het naburige eiland Bali of naar een hoge berg in Tengger, wat hun de mogelijkheid heeft gegeven om hun religie tot nu aan te houden. Langzaam ontwikkelde zich vanuit het Hindoeïstisch boeddhistisch Koninkrijk Indonesië het grootste islamitische land ter wereld. Als er ook maar één les moet worden geleerd door de Amerikanen dan is het wel dat de geschiedenis van mijn land de moeite waard is om over na te denken. Wij zijn geen haat zaaiende, onverdraagzame mensen, maar eerder zijn we vrijheidslievend, geven we om democratie en houden we van mensen. We willen juist niet dat deze vrijheid en deze democratie van ons zal worden weggenomen door onze onwetendheid en door een misplaatste ‘politieke correctheid’ en door de pretentie dat men tolerant is.

Bron:

http://www.raymondibrahim.com/islam/understanding-islam-buddhist-common-sense-vs-western-nonsense/

Auteur: Raymond Ibrahim

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres 

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Islam, Islamisering, Krankzinnigheid, Linkse Kerk, mainstream-media, Moslims, Myanmar (Birma), Rotzakken, Terrorisme. Bookmark de permalink .

16 reacties op De islam goed begrijpen: Boeddhistisch gezond verstand tegenover westerse dwaasheid

 1. Kijk uit voor dat gluiperige soort!

  Like

 2. manna zegt:

  de duivel is machtig. toch zal hij ooit het onderspit delven.
  Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
  hoop het mee te maken….

  Like

 3. guusvelraeds zegt:

  Tolerant zijn tegenover islam is het zelfde als elke dag vol vertrouwen een minieme dosis rattengif innemen en vurig in stilte hopen met hulp van linkse mantra’s dat je het ondanks zult overleven. Als je ziet hoe onze samenleving in pakweg 30 jaar verziekt is door de islam dan zegt dat weinig goeds voor onze toekomst als dit niet op een of andere manier afgeremd wordt.. Islam is nooit op de lange termijn waar ook ter wereld in de afgelopen 1400 jaar een verrijking geweest. Integendeel. Laten we hopen dat Hamed Abdel-Samad gelijk krijgt.

  http://hoeiboei.blogspot.nl/2010/11/de-ondergang-van-de-islamitische-wereld.html

  Like

 4. Republikein zegt:

  Brr The world is only, just not for moslims

  Like

 5. luckybee zegt:

  Ik ben het met Raymond Ibrahim eens hoewel ik uit West Java kwam.Maar ook bij ons heeft de islam alles vernield wat eens Pajajaran was geweest, op een beschrevene steen die ze in de buurt van Bogor hebben gevonden.Een troost heb ik , in de Pasundan of ook wel Priangan genoemd, heeft nooit een sultan geregeerd. Graag wil ik weten waar om?

  Like

 6. M.A.L. Sion zegt:

  En dan hebben de jeugdige Marokkanen het lef om RESPECT te eisen. Respect voor een sekte die zulke gruwelijke sporen achterlaat als op de foto´s hierboven zijn getoond. Dit MOET verboden worden. Als we ooit in VREDE zullen willen leven kan dat alleen ZONDER deze sekte van mensonterende monsters.

  Like

 7. Petrossa zegt:

  But what of Tibetan Buddhism? Is it not an exception to this sort of strife? And what of the society it helped to create? Many Buddhists maintain that, before the Chinese crackdown in 1959, old Tibet was a spiritually oriented kingdom free from the egotistical lifestyles, empty materialism, and corrupting vices that beset modern industrialized society. Western news media, travel books, novels, and Hollywood films have portrayed the Tibetan theocracy as a veritable Shangri-La. The Dalai Lama himself stated that “the pervasive influence of Buddhism” in Tibet, “amid the wide open spaces of an unspoiled environment resulted in a society dedicated to peace and harmony. We enjoyed freedom and contentment.”

  A reading of Tibet’s history suggests a somewhat different picture. “Religious conflict was commonplace in old Tibet,” writes one western Buddhist practitioner. “History belies the Shangri-La image of Tibetan lamas and their followers living together in mutual tolerance and nonviolent goodwill. Indeed, the situation was quite different. Old Tibet was much more like Europe during the religious wars of the Counterreformation.” 5 In the thirteenth century, Emperor Kublai Khan created the first Grand Lama, who was to preside over all the other lamas as might a pope over his bishops. Several centuries later, the Emperor of China sent an army into Tibet to support the Grand Lama, an ambitious 25-year-old man, who then gave himself the title of Dalai (Ocean) Lama, ruler of all Tibet.

  His two previous lama “incarnations” were then retroactively recognized as his predecessors, thereby transforming the 1st Dalai Lama into the 3rd Dalai Lama. This 1st (or 3rd) Dalai Lama seized monasteries that did not belong to his sect, and is believed to have destroyed Buddhist writings that conflicted with his claim to divinity. The Dalai Lama who succeeded him pursued a sybaritic life, enjoying many mistresses, partying with friends, and acting in other ways deemed unfitting for an incarnate deity. For these transgressions he was murdered by his priests. Within 170 years, despite their recognized divine status, five Dalai Lamas were killed by their high priests or other courtiers.

  For hundreds of years competing Tibetan Buddhist sects engaged in bitterly violent clashes and summary executions. In 1660, the 5th Dalai Lama was faced with a rebellion in Tsang province, the stronghold of the rival Kagyu sect with its high lama known as the Karmapa. The 5th Dalai Lama called for harsh retribution against the rebels, directing the Mongol army to obliterate the male and female lines, and the offspring too “like eggs smashed against rocks…. In short, annihilate any traces of them, even their names.”

  Enzovoorts: http://www.michaelparenti.org/Tibet.html

  Like

 8. Tom Hendrix. zegt:

  Prima werk Wachteres & Henk! Ieder land dat zwak is, zal toevallen aan de ISLAM. Dat, is in mijn ogen het belangrijkste wat de boeddhistische monnik zei. Ergo, door de invloed der RODEN -moslimpleasers- zijn we in NEDERLAND ook verzwakt, idem dito voor BELGIË,NOORWEGEN,FRANKRIJK, enfin overal waar de 5e colonne der ISLAM- de socialisten- macht uitoefenen gaat de islam het winnen, ook in de V.S, want daar noemen de RODEN zich Democraten, ze zijn HET NIET! Gezwegen van de RENEGAAT en MOSLIM OBAMA- in het Witte Huis-. Hoe lang kunnen we dit nog kritisch melden. Zelfs deze regels worden al bespioneerd. Waarlijk 1984, het boek van George Orwell is werkelijkheid geworden!

  Like

 9. Wachteres zegt:

  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/22247_waarom_we_wegkijken_van_moslimgeweld/

  IK heb eens op ‘Joop’ gekeken, doe ik eigenlijk nooit, heb wel wat anders te doen.

  Onmiddellijk stuitte ik op dit artikel: “Waarom we wegkijken van moslimgeweld”.

  De schrijfster erkent dat ze dat doet, wegkijken …

  Die mensen leven werkelijk in en andere wereld, waarin geen plaats is voor gevaar vanuit de islam. Ja, die is er wel, maar toch ook weer niet. En als je nu maar wegkijkt, dan gebeurt er niets. Ofzo!

  De redenering moet ik eerst eens goed tot me laten door dingen, voordat ik er een zinnig antwoord op kan geven.

  En dan de reacties …….. Als we van dit soort warhoofden afhankelijk zijn, dan staat het er niet best voor met Europa.

  Maar dat wisten we al. En als we onze ogen [willen] openen dan zien we het ….

  Zelfs als de rauwe werkelijkheid voor ons allemaal een feit wordt [en niet alleen voor mensen die in bepaalde wijken in de grotere steden wonen], zal dit soort achterlijke idioten die nog niet WILLEN zien.

  Like

 10. louis-portugal zegt:

  In 1971 vielen pakistaanse moslimmillitairen Bangladesch binnen en vermoorden samen met lokale moslims ongeveer 3 MILJOEN mensen, waaronder veel studenten, die naar hun mening niet genoeg of geen moslim waren.
  Ik heb het verhaal uit Ibn Warraq´s Weg uit de islam van getuigen die daar ter nauwernood ontsnapt zijn.
  Ik kom dit verhaal dat zo kort geleden gebeurd is eigenlijk nooit tegen in onze media.
  Voor de rest help ik je mee hopen Guus want als we het van onze eigen mensen moeten hebben worden we vreselijk in de steek gelaten.

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @Louis-Portugal 09.34. uur. Dat klopt, ik heb het boek van Ibn Warraq ook gelezen, beste Louis. Daarna heb ik een nog grotere afkeer gekregen van deze nazi-ideologie, en van de “linkse kerk”, die het maar blijft goedpraten!

   Like

 11. HenkV zegt:

  Een kleine correctie is hier op zijn plaats. Onderaan de tekst staat dat ook ook heb bijgedragen aan de vertaling van de tekst. In de goedheid van zijn hart wilde de webmaster mij in de eer voor de verrichte arbeid laten delen,
  Mijn dank voor de goede intentie, maar het was Wachteres die een flinke tijd op het stuk zwoegde! Mijn bijdrage was volstrekt te verwaarlozen deze keer.
  Ere wie ere toekomt.

  Like

 12. beny zegt:

  feiten zijn wat ze zijn,ofwel doet men zoals de boedhisten en ziet men die onder ogen ofwel doet men zoals in het westen en feiten uit lafheid ontkennen,maar draai of keer het zoals je wil,feiten zijn wat ze zijn.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s