Als de regering straffeloos fouten kan maken

Screenshot_7

(Door: Caroline Glick)

Deze week begon, na een vertraging van drie-en-een-half-jaar, eindelijk het proces tegen de Amerikaanse leger majoor Nidal Malik Hasan. Hasan staat terecht voor het vermoorden van 13 Amerikanen en het verwonden van nog eens 32 anderen in Fort Hood, Texas, op 5 november 2009. Hasan zelf noemde zich een jihadist. Het papieren en elektronische spoor dat hij achterliet, leverde bergen bewijs dat hij de massamoord had gepleegd om de zaak van de islamitische overheersing vooruit te helpen. Islamitische supremacisten als Hasan en zijn vertrouwde mentor, de leider van al-Qaida-operaties  Anwar al-Awlaki, zien alle mensen als vijanden die zich verzetten tegen de poging tot wereldoverheersing van de totalitaire islam.

Vóór, tijdens en na zijn aanval, maakte Hasan zijn jihadistische motieven overduidelijk, op het karikaturale af. Hassan deed uitspraken over de VS, het Amerikaanse leger en de plichten van vrome moslims, die niets te raden over laten.  Maar in plaats van Hasan te geloven, en zo recht te doen aan zijn slachtoffers, koos de regering Obama er voor, in nauwe samenwerking met hoge militaire bevelhebbers, de woorden van Hasan en diens ideologische motivatie te verdonkeremanen en zo de aard van zijn misdaad onder het kleed te vegen.

Al meteen op de dag van de aanval verklaarde Lt-Gen. Robert Cone, toen commandant van het 3e  Corps in Fort Hood, dat uit voorlopig bewijs bleek dat het bij de schietpartij NIET ging om terrorisme. Terwijl al meteen bekend was dat Hasan, voordat hij begon met schieten luidkeels ‘Allahu Akhbar’ riep. En op Hasan zijn visitekaartje noemde hij zich een “soldaat van de islam”.

In een interview met CNN drie dagen na de aanslag zei de Amerikaanse stafchef van het leger generaal George Casey: “Onze diversiteit, niet alleen in ons leger, maar in ons land, is onze kracht. En hoe gruwelijk deze tragedie ook moge zijn, als onze diversiteit er het slachtoffer van wordt, vind ik dat nog erger. “

De hoge mate waarin de regering Obama meedeed aan het liegen over de ware gang van zaken werd duidelijk op mei 2012. Op dat moment had het Congres een voorstel gedaan om aan de Fort Hood slachtoffers de Purple Heart medaille toe te kennen.  In plaats van dit bij uitstek redelijke voorstel, dat alleen van de regering verlangde om de werkelijkheid te erkennen, op te volgen, reageerden Obama’s afgezanten met de mededeling dat zij het Pentagon-budget zouden blokkeren tenzij het voorstel van tafel ging.

En in plaats van de aanval van Hasan te benoemen voor wat het was, namelijk een vijandelijke aanval of een terroristische daad, definieerde de regering het als een geval van “geweld op de werkplek”. Door deze beslissing werd aan de gewonden en de familieleden van de vermoorden, de steun voor door vijandelijk vuur  gedode of gewonde soldaten ontzegd.

Op de eerste dag van Hasans proces deze week verklaarde Hasan dat hij de moorddadige aanval beging omdat hij een jihadist is en dat hij de Amerikaanse zijde – Hasan was tenslotte een majoor in het Amerikaanse leger – had verwisseld voor de zijde van de islam. Dat wil zeggen dat hij aan de rechtbank meedeelde dat hij de aanval uitvoerde als een daad van oorlog tegen de Verenigde Staten om de zaak van de wereldwijde jihad te dienen.

Screenshot_9

Nidal Malik Hasan

Hasans verklaring maakte nogmaals duidelijk dat de omschrijving van zijn daad als een geval van “geweld op de werkplek” een poging is van de regering om de zaak te vervalsen. Het doel van de regering is dat het Amerikaanse volk niet te weten komt welke jihadistische dreiging in het land bestaat.

Buiten de conservatieve media en bepaalde kringen van de Republikeinse Partij is er geen enkele publieke verontwaardiging over het besluit van de regering om op deze manier de aard van Hasans acties te verduisteren. Het uitblijven van verontwaardiging bij het publiek in het aangezicht van dit leugenachtige en onrechtvaardige handelen van de overheid is vooral te danken aan de pers die de regering totaal niet lastig valt met moeilijk vragen over het feit dat Hasan niet zomaar een ontevreden werknemer was maar een verrader die handelde in dienst van verklaarde vijanden van de VS. Bij afwezigheid van een door de media geïnformeerd publiek en dus bij afwezigheid van enige publieke verontwaardiging, is er voor de regering geen enkele reden om zijn gedrag te veranderen. Er is geen enkele impuls om de waarheid onder ogen te zien en dienovereenkomstig te handelen.

Hetzelfde gebeurde bij de aanval van 11 september 2012, op het Amerikaanse consulaat in Benghazi. Al meteen op de dag van de aanval was het duidelijk dat de VS-missie en het CIA kantoor verderop met voorbedachte rade en met duidelijk voorafgaande planning werden aangevallen. Beelden van de aanval, in real time uitgezonden, toonden gewapende mannen die het consulaat met raketgranaten aanvielen. Het was geen uit de hand gelopen volksoproer. Boze demonstranten lopen niet op een gecoördineerde, planmatige wijze rond met granaatwerpers in de aanslag. Op het tijdstip van de aanval was het al duidelijk dat het hier niet ging om een spontaan protest in reactie op een anti-islamitische video op YouTube.

Vanaf het begin loog de regering over wat er echt gebeurde. En de media hielpen daarbij. Fox News  was het enige grote netwerk dat wel verslag deed van de ware gebeurtenissen. Een Amerikaanse ambassadeur werd verkracht en vermoord op de verjaardag van de aanslagen van 11 september 2001. Amerikaans personeel werd van meerdere kanten urenlang aangevallen. Hun wanhopige roep om hulp werd door de regering glashard afgewezen. En de Amerikaanse media spanden samen met het opdissen van het sprookje dat de aanval een spontane uitbarsting van volkswoede was over een YouTube-video die niemand ooit had gezien.

Screenshot_8

De samenzwering in de media ging zo ver dat CNN-bekendheid Candy Crowley een Amerikaans presidentieel debat torpedeerde door met behulp van valse informatie Barack Obama te hulp te snellen toen deze in het nauw kwam. Candy Crowley was aangesteld om het debat te modereren.

Het Benghazi verhaal wordt een steeds groter schandaal. Vorige week werd bekend dat er twee dozijn CIA-personeel aanwezig waren tijdens de aanval. De regering heeft naar verluidt, deze agenten verspreid over de VS en hen gedwongen een nieuwe identiteit aan te nemen. Het is hen verboden te spreken met de media of met onderzoekers van het Congres, en ter controle worden zij maandelijks onderworpen aan een test met een leugendetector.

Het Amerikaanse personeel dat bij de aanval gewond raakte, wordt sinds de aanval plaatsvond verborgen gehouden voor onderzoekers.

Dit is een ongekend schandaal. Maar toch is er buiten de usual suspects in de conservatieve media en bij de Republikeinse Partij, geen enkele verontwaardiging te horen. De media schenken zo goed als geen aandacht aan deze schokkende onthulling. En als er iets over gezegd wordt is de toon laconiek en onverschillig.

De regering heeft daarom alle reden zich veilig te voelen en kan gerust doorgaan met het bestendigen van de leugens. Net als bij Fort Hood. Waarom zou je de waarheid spreken als je er op los kan liegen zonder dat iemand er achter aan gaat?

Winston Churchill maakte een beroemde grap over het Amerikaanse onbegrip inzake gebeurtenissen in andere landen: “We kunnen er altijd op rekenen dat de Amerikanen het juiste zullen doen, nadat zij eerst uitputtend alle andere mogelijkheden hebben geprobeerd.”

Maar wat als de andere mogelijkheden niet uitgeput raken? De samenspanning van de media met Obama om een vals beeld van de jihadistische aanvallen op Amerikaanse doelen te schetsen en de lusteloze houding van de VS ten opzichte van de jihadistische dreiging, geeft aan buitenlandse leiders geen reden tot vertrouwen. Bij afwezigheid van een kritische pers of publieke druk heeft de regering Obama geen motief om van koers te veranderen, ook al mislukt Obama’s beleid volkomen.

Screenshot_10

Israël is de eerste plek waar lessen moeten worden getrokken uit deze stand van zaken. En wel over de houding ten aanzien van het Iraanse nucleaire programma.  Sinds Obama president werd heeft hij herhaaldelijk verklaard dat hij nooit zal toestaan dat Iran een atoommacht wordt. Maar in werkelijkheid hebben Obama’s daden Iran in staat gesteld om zijn nucleaire programma enorm uit te breiden. Door Obama’s wanbeleid is Iran nu aan de rand van het bereiken van een nucleair arsenaal. Niet Obama’s woorden maar zijn daden hebben duidelijk gemaakt dat er geen enkele intentie bestaat om een militaire aanval tegen Iran te ondernemen om te voorkomen dat Iran aan atoombommen zal komen.

Obama’s nieuwste truc is zijn omhelzing van het sprookje dat Irans nieuwe president, Hassan Rouhani, een gematigde kracht is en dat deze Rouhani in staat is een nucleaire deal met de VS te sluiten die een geloofwaardig einde zal maken aan de uraniumverrijkings-activiteiten van Iran.

Premier Benyamin Netanyahu noemde Rouhani deze week “een wolf in schaapskleren”, en hij waarschuwde Amerikaanse en Europese ambtenaren om zich niet te laten bedriegen.  Netanyahu merkte ook op dat Iran zijn nucleaire activiteiten gewoon verder heeft uitgebreid sinds Rouhani twee maanden geleden werd verkozen.

Netanyahu had zich de moeite van het spreken kunnen besparen.

Rouhani’s handelen – net als dat van zijn zogenaamd gematigde voorgangers Mohammad Khatami en Hashemi Rafsanjani Ahkbar – is zo doorzichtig dat alleen iemand die er willens en wetens in wil lopen, er in zal lopen.

En inderdaad, de regering Obama liet zich met open ogen bedriegen door zelfs Mahmoud Ahmadinejad. Gedurende vijf jaar drong Obama aan op het doorgaan met het voeren van volkomen zinloze onderhandelingen met het Iran van de toch allerminst gematigde Ahmadinejad.

De VS en Europa trappen niet in het bedrog door Iran omdat Iran zo goed is in het verbergen van zijn ware bedoelingen. Nee, ze lopen er in omdat ze dat willen. Ze willen geloven dat ze Iran niet hoeven aan te vallen en dat ze het regime niet omver hoeven te werpen om zo te voorkomen dat Iran een atoommacht wordt. Ze kiezen er voor te geloven dat ze Iran kunnen sussen door te doen alsof er geen gevaar is, net zoals ze er voor kiezen de jihadistische terreurdaden in het Amerikaanse leger en in Benghazi te laten verdwijnen door te doen alsof de terroristische aanvallers niet bestaan.

Screenshot_11

De nieuwe Iraanse president Rouhani

Ze willen geloven dat het gevaar kan worden bezworen door het te negeren of door “verzoening”. En net zoals Obama en zijn volgelingen bereid waren te huichelen over de motieven van Nidal Hasan om zogenaamd de “diversiteit” te beschermen, waren ze bereid te huichelen over de aanval van 11 september 2012 in Benghazi. Om zo de mythe van de Arabische Lente hoog te houden. Op de zelfde manier zijn ze nu bereid aan Iran toe te staan een atoommacht te worden. Om het heilige idee van “verzoening” hoog te houden.

Het enige punt waarop zij bereid zijn de voet dwars te zetten is op het punt van een Israëlische aanval op Iran. En dat hebben ze de afgelopen tien jaar dan ook gedaan. Het is niet zo dat de VS bewust Iran in staat stelt om een nucleair arsenaal te bouwen. Het is dat de regerende Amerikaanse elite en de Amerikaanse media er meer aan hechten hun geloof  in “diversiteit” en “verzoening” hoog te houden dan te voorkomen dat Iran een atoommacht wordt.

Ze hebben zichzelf ervan overtuigd dat verzoening met Iran onmogelijk zal worden als Israël de nucleaire installaties van Iran aanvalt. En dus zien we een hele stoet hooggeplaatste Amerikaanse defensieambtenaren neerdalen op Israël, elke keer als het erop  lijkt dat Israël van plan is om Iran aan te vallen.  En daarom zien we dan ook steeds een hele stoet van voormalige Israëlische militaire- en veiligheidsleiders met nauwe banden met de Amerikaanse defensie-industrie verschijnen, die dan voor iedere beschikbare microfoon wensen te verklaren dat Israël vooral Iran niet mag aanvallen en dat we kunnen rekenen op de steun van Obama.

Maar we moeten deze mensen niet geloven en niet toegeven aan de druk die zij uitoefenen. Obama zal niet van koers veranderen. Want hij hoeft dat niet te doen. Zolang hij trouw blijft aan de god van “verzoening”, zullen de Amerikaanse media hem beschermen. En zolang ze hem beschermen, hoeft hij geen enkele prijs te betalen voor zijn mislukkingen. Daarom zal hij op de zelfde voet verder gaan.

Israël kan een nucleair Iran niet accepteren. Dus Israël moet  de nucleaire installaties van Iran aanvallen.

Meer hoeft er niet gezegd te worden.
______________________

Bron:

http://www.jpost.com/Opinion/Columnists/Column-One-When-failure-carries-no-cost-322525

Auteur: Caroline Glick

Vertaald uit het Engels door:

Roelf-Jan Wentholt

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Incidenten", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", Appeasement, Censuur, Desinformatie, Dhimmitude, Hypocrisie, Islam, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, Moslims, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, Rotzakken, Socialisten, Terrorisme, tolerantie/intolerantie, Verenigde Staten. Bookmark de permalink .

29 reacties op Als de regering straffeloos fouten kan maken

 1. Jean zegt:

  Hopelijk een proces van max. 5 minuten, uitspraak: “Dood door ophanging”.
  Geen kosten want de koord kan nog gebruikt worden voor andere vuiligheid van dat soort.

  Like

 2. benkok zegt:

  En Mohbama er naast hangen, proces van 1 minuut.
  In de Tora, de leefregels van de Ene ware God, JHWH, God van Abraham, Isaak en Jacob, is het heel duidelijk, dat dergelijke moordenaars de doodstraf verdienen.
  En verder: het bloed van de slachtoffers van de islam kleeft aan de handen van hen , die zwijgen over de islam, niet ontmaskeren, maar alle ruimte geven.
  Dat geldt dan voor heel politiek links, CDA,CU en de SGP stelt ook weinig voor op dit punt.
  Dat geldt ook voor nagenoeg alle ca. 6000 kerken en 50 synagoges in Nederland: ze zwijgen of praten de islamellende goed.
  Shalom,
  Ben Kok (joods-chr pastor)
  tora-yeshua.nl

  Like

  • luckybee zegt:

   Ik heb Laurents of Arabie gezien.ik bedoeld de film.Ik weet dat de Arabieren tegen de turken met de hulp van de Wahabisten hebben ontketent,maar zonder de hulp van de Engelsman Laurent of Arabie, was het toch nooit gelukt, de Arabieren weer hun macht terug te geven, en het van de Ottomanen af te pakken.Dank zei de Engelsen zitten wij nu met de gebakken peren.Wat Karel Martel voor elkaar heeft geboxt wordt door Laurent of Arabie te niet gedaan.

   Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @benkok 12.00. uur. Ben ik met U eens Ben. De RODEN/SOCIALISTEN zijn zelfs doorgedrongen tot alle kerkgeledingen.

   Like

 3. Martien Pennings zegt:

  Wat de Moslimbroederkliek rond Obama doet is dus precies hetzelfde als wat David Cameron en de burgemeester van Londen na de afslachting van Rigby onder Allahu-Akbar hebben gedaan: met een stalen gezicht ontkennen wat iedereen kon horen en zien.

  Like

 4. BertG. zegt:

  Goed artikel,
  Dan weet je dus wat je kan verwachten als soldaatje in het leger daar.
  Helemaal niets dus. Je bent toch niet helemaal goed bij je hoofd als daar in blijft zitten.
  Sterven mag je voor de goede zaak. Meer niet.

  Like

 5. henk schroemges zegt:

  Zo blijkt dus weer dat de generatie die nu de touwtjes in handen heeft in de VS maar ook in de rest van de wereld (m.u.v. Rusland, China en Japan en Israel)) allemaal watjes zijn en een lemmingenaard hebben ontwikkeld.
  In Israel zal waarschijnlijk de glorie beginnen. Wanneer stijgen de nachtjagers van hen op??

  Like

 6. Tom Hendrix. zegt:

  Met de OPPERMOSLIM OBAMA in het “Witte Huis”, hoeven we ons geen enkele illusie te maken.
  En wat de PERS en de MSM in Amerika betreft, die is even ROOD als in Nederland, en de rest van Europa. Wat ik ernstiger vind, is het feit dat zelfs binnen de Republikeinse partij, de MUZELMENSEN hun marionetten hebben. Alles voor de BILDERBERG en de NWO!!

  Like

 7. Lucky9 zegt:

  Obama is veel gevaarlijker dan de hypocriet Cameron. Ford Hood en Benghazi bewijzen dat onomstootbaar. Gelukkig kan hij geen derde keer op rij herverkozen kan worden. Dit is een pracht van een artikel. Bedankt Roelf-Jan!
  Toch een straaltje hoop. CNN lijkt bij wijlen objectief, althans bij monde van Erin Burnett. Zie http://www.youtube.com/watch?v=T8y1Q_4tDUU over de verjaardagsslachtpartij in Benghazi op 11 september 2012.
  Zie http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/08/cnn-sloopt-obama-over-benghazi-affaire

  Like

 8. Jan zegt:

  Obama heeft er alles aan gedaan om het leger te verwoesten en is hiermee nog steeds bezig:
  * SEAL Team 6 werd door de Taliban geliquideerd nadat Joe Biden openbaar had gemaakt dat zij Bin Laden hadden gedood. Een reddingsteam werd geweigerd SEAL Team 6 te helpen
  * Chris Kyle, scherpschutter, werd geliquideerd op de schietbaan
  * vrouwen worden opzettelijk in gevaar gebracht door het voor in het front in te zetten
  * Rusland werd verteld hoe groot het atoomarsenaal is
  * eenzijdige ontmanteling van kernraketten
  * enorme tussentijdse bezuinigingen
  * homoseksuelen stimuleren in het leger te gaan en er voortdurend mee te koop lopen om zo onrust te stoken
  * verbod om
  * nieuwe wapensystemen niet verder laten ontwikkelen
  * benoeming van Hagel
  * de Amerikaanse economie slopen zodat er geen geld is voor het leger
  * ieder moment aangrijpen om soldaten te beledigen en te vernederen om zo zijn minachting te tonen (betichten van lastig vallen van homoseksuelen en vrouwen en parade met onbruikbare wapens)
  * massaal soldaten ontslaan en aan hun lot overlaten, dwz financiële verplichtingen worden niet nagekomen
  * enorm korten op uitkeringen van invalide soldaten zogenaamde tussentijdse bezuinigingen (waarvan de Republikeinen dan weer de schuld krijgen)
  * enorm korten op gezondheidszorg van soldaten
  * rantsoeneren van maaltijden van soldaten aan het front
  * Obama’s kleuterig gedrag als iemand een foto maakt van hem met soldaten, zegt dat hij daarvoor niet kwam, wel voor dat waardeloos boek van hem (Baghdad 2012)
  * verbod op lezen van kritische literatuur op de Obama-junta
  * verbod op alles wat met het Christendom en Jodendom te maken heeft
  * Obama’s minachting voor gesneuvelde soldaten, miserabel eerbetoon en het negeren van gedode soldaten
  * Obama die een marinier een paraplu laat vasthouden (absoluut verboden) om zijn minachting van de etiquette te laten zien
  * ontslag van officieren en generaals in het algemeen (zelfs door een telefoontje) en generaals en een admiraal om Benghazi te verdoezelen
  enz.

  Like

  • BertG. zegt:

   Mooie samenvatting, Jan.
   Als je ’t nou nog niet door heb.

   Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @Jan 14.33. uur. Jan, ik geloof dat deze lijst perfect aansluit bij mijn WANTROUWEN ten opzichte van de OPPERMOEFTI der MUZELMENSEN OBAMADRAMA. Hij dient afgezet te worden, deze vuile LANDVERRADER en RENEGAAT! En daarna tegen de muur met deze VERRADER!

   Like

 9. Theodoor zegt:

  Allemaal vuiligheid.
  Het is daarom dat Nederlandse regeringen niets kunnen en willen doen.
  De club van Obama heeft de losse touwtjes nog steeds in handen. Obama voert zelfs de regie in Groot Brittannië lijkt het wel.
  Ik krijg steeds meer bewondering voor de klokkenluider (wat een kanjer) en zijn beschermheer Poetin.

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @Theodoor 16.20. uur. Klopt Theodoor, die Putin heeft tenminste ruggengraat, hij is zo klaar met moslimterroristen, want hij zegt: ” We zullen ze naziitten, als het moet tot op hun schijthuis, en maken ze daar af”. O ja, ook de Chinezen weten hoe ze met de MOSSELS moeten omgaan!

   Like

 10. HenkV zegt:

  Dit stuk is buitengewoon belangrijk, omdat het aantoont wat de ware aard van de man in het Witte Huis is en hoe zijn programma er uitziet.
  Zoals alle politiek correcte leidinggevenden schermt hij de schadelijke kanten van het islamitische denken af en door dat te doen vergroot hij impliciet de speelruimte voor die ideologie.
  Wanneer Valerie Jarred, een van Obama’s medewerksters zich – zich voor diens herverkiezing- laat ontvallen ‘“After We Win This Election, It’s Our Turn. Payback Time! ”, dan is dat een onheilspellende boodschap.
  Iedereen die Obama ooit een strobreed in de weg heeft willen leggen zal het bezuren..
  De zeer linkse Jarred heeft een enorme invloed op de huidige president

  http://beforeitsnews.com/politics/2012/11/who-is-valerie-jarrett-valerie-jarret-after-we-win-this-election-its-our-turn-payback-time-video-2467496.html

  De karakterschets die via bovenstaande link van O wordt gegeven laat een allesbehalve charmante persoon zien, maar iemand die bij de uitvoering van zijn plannen geen enkele tegenwerking duldt. Die plannen zijn glashelder :

  -De macht van Amerika verminderen en de verworvenheden van Amerika zoals die zich de geschiedenis hebben ontwikkeld, terugdringen. Kenmerkende uitspraak van een toen nog president- in- spe ”Amerika is geen christelijk land.”, terwijl de Verenigde Staten het hoogste percentage kerkgangers in de westelijke wereld hebben..

  -De macht van de islam vergroten. Kenmerkende woorden : ”De toekomst zal niet behoren aan degenen die de profeet belasteren.” Wie kritiek op de islam smoort implementeert de sharia.
  Ook in zijn daden laat Obama zien dat hij alles wat er door de islam wordt bewerkstelligd met een deken van verhulling en ontkenning aan het gezicht probeert te onttrekken.Volgens islamitische traditie treft de islam nooit rechtstreeks schuld en door deze denkwijze tot de zijne te maken verraadt Obama zijn eigen militairen die door een Jihadistische actie vielen.

  Persoonlijk ben ik van mening dat deze man de gevaarlijkste figuur is die ooit het Amerikaanse presidentschap bekleedde. Hij is niet alleen een vijand van het volk dat hem koos, maar ook van het westen, omdat hij ons over wil leveren aan de islam. Obama verdedigt onze vrijheid beslist NIET!
  Het inleidende artikel toont dat aan.

  -Ook Israël heeft alles van deze man te vrezen.Er was veel overredingskracht voor nodig om Obama af te brengen van zijn plan om Israël met alle middelen te dwingen om genoegen te nemen met een staat die zich achter onverdedigbare grenzen bevindt.
  Israël wordt in zijn verdediging tegen de aanvalsplannen van Iran consequent door de Amerikanen voor de voeten gelopen. Daar schuilt een zeer negatieve intentie achter.

  De verklaring is helaas simpel genoeg:De islam heeft een hekel aan het Jodendom en Israël. en Obama volgt duidelijk de islamitische benadering van denken.

  – Nog een punt is dat de Obama administratie een strategie voert die ook Erdogan met succes toepaste, : mensen die zijn meningen zijn toegedaan op sleutelposities in de maatschappij benoemen. In korte tijd is Amerika -ogenschijnlijk?- politiek correct geworden.
  Vandaar het opvallende zwijgen bij de zware fouten die Obama begaat.

  Al met al rest mij de vraag hoever deze kwade genius mag doorgaan, voordat een wakker geworden overheidsapparaat de man definitief een halt toe toeroept.

  Een impeachment procedure starten lijkt mij wel het minste wat men zou moeten overwegen.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Goed gesproken, Henk V.! Deze feiten ZIJN alarmerend en deze man IS levensgevaarlijk! Cruciale vraag is echter: Hoe brengt men dat de Amerikanen aan het verstand? En wie moet dat doen?
   Ik wist tot nu toe niet eens dat hij dat ooit gezegd heeft: “Amerika is geen Christelijk land.” Wat een Gotspe! En nog sterker,: Ik weet zeker, dat voorheen een Amerikaanse presidentskandidaat dat nooit straffeloos had kunnen zeggen: Zowel aan Republikeinse als aan Democratische zijde zou hem dat stemmen gekost hebben! Is dit niet tot genoeg Amerikanen doorgedrongen, of hoe zit het?!
   Begrijp me goed, ik heb zelf niet veel op met dat Christelijke karakter van de USA. Ik vind het hier en daar zelfs enge vormen aannemen, zo bekrompen als het vaak wordt. Maar het is nu eenmaal verweven met de landsgeschiedenis. En dit nu naar de achtergrond proberen te dringen om ruimte te creëren voor zoiets als de Islam, dat is gewoon een heel kwalijke zaak, niet meer of minder dan historische verloochening! En dat door de man, die tot president gekozen is, nota bene!
   Het is méér dan gevaarlijk: Het is verraderlijk! En als Amerika dan, conform de tijdsgeest,
   dociel aan het worden is, net als Europa, rijst toch echt de vraag: Hóe dít tij te keren?!

   Like

   • HenkV zegt:

    Ik volg je redenering,Theresa.:-) Er zijn in het Republikeinse kamp tot dusver nog weinig sterke persoonlijkheden naar voren getreden die met gezag kunnen spreken. Zelf heb ik een hoge pet op voor Allen West, een voormalig luitenant kolonel , een zeer goede redenaar met een scherpe logica, die zich nu begint te roeren en zich wezenloos ergert aan Obama’s uitlating dat alle rumoer om de Benghazi erg overdreven is..
    Zelf vindt hij die zaak niet zo belangrijk…

    We hebben het over een dodelijke aanslag, waarbij Vertegenwoordigers van Amerika werden afgeslacht..

    Like

   • Helena zegt:

    Het is daar net als hier. Een groot deel is feiten resistent geboren en zal dat altijd blijven.
    Voor anderen is de plaat voor de kop gekocht.
    Voor weer anderen is het intussen meer dan duidelijk wat voor vlees ze in de kuip hebben. Maar zie maar eens van hem af te komen, net zoals wij met die smerige verraders in Den Haag zitten opgescheept.
    Nu is het zo dat het ene na het andere schandaal over O aan het licht komt, het lijstje van Jan hierboven is lang maar niet eens compleet. Het IRS schandaal en Benghazi om er maar twee te noemen. Ook feiten over smerige privézaakjes komen boven water.
    Gelukkig ook daar nog mensen die vastberaden bezig zijn om de onderste steen boven te halen.

    http://savingtherepublic.com/blog/2013/08/rush-on-benghazi-bombshell-did-valerie-jarrett-issue-the-order-to-stand-down-in-benghazi/

    http://nation.foxnews.com/2013/08/07/just-how-corrupt-obama-administration

    Like

  • HenkV zegt:

   correctie

   Wanneer Valerie Jarred, een van Obama’s medewerksters zich –voor diens herverkiezing- laat ontvallen ‘“..

   Like

 11. Jan zegt:

  Goh, ik dacht dat god Obama volmaakt was en geen fouten maakt.
  In ieder geval, er zijn al hersenlozen die werkelijk denken dat hij een god (kleine letter hier) is (of afgezant):

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Jan, 9.04u Nou, Jan, ik zeg het nog maar eens een keer: Precies dàt sfeertje -maar dan met nog veel meer poespas en aanstellerij- ademde de show van Oprah nu direct na Obama’s eerste verkiezing in 2008.
   Ik ben toen definitief op het mens afgeknapt! Daarvoor ben ik,vrees ik, toch zelf iets te blank, om daarin mee te gaan. Ik ben absoluut tegen discriminatie van zwarten -zie mijn comments betreffende Zuid-Afrika- maar dit pathetische gedoe gaat mij óók te ver.
   Alsof alle blanke presidenten vóór hem haar ooit iets in de weg hebben gelegd! En wie is er zowat de rijkste vrouw van Amerika?
   Zwart of blank, je kunt altijd zèlf aanpakken; Dat mag niemand je beletten.
   Dat was het het principe van ‘Founding Father’ Benjamin Franklin!

   Like

 12. Tom Hendrix. zegt:

  @Jan 09.04. uur. Persoonsverheerlijking, precies zoals bij de communisten! Walgelijk!

  Like

 13. Helena zegt:

  Wauw, als dit waar is.
  In an interview with the Anatolia News Agency, Saad Al-Shater, the son of a Muslim Brotherhood leader, the detained Khairat Al-Shater, said that his father had in his hand evidence that will land the head of United States of America, President Obama, in prison.
  http://www.wnd.com/2013/08/muslim-brotherhood-claim-weve-got-goods-on-obama/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s