België wil islamkritiek vervolgen als haatzaaien en discriminatie

Screenshot_28

(Door: Martien Pennings)

Dit is de kop boven een bericht uit België: “Cyberhaat bestrijden wordt prioriteit voor justitie”.

De openings-alinea luidt aldus:

“Het College van procureurs-generaal, dat bevoegd is voor de uitwerking en de coördinatie van het strafrechtelijk beleid, maakt van het bestrijden van cyberhaat een prioriteit. Dat blijkt uit een omzendbrief rond het opsporings- en vervolgingsbeleid van discriminatie en haatmisdrijven. “Er zal bijzondere aandacht uitgaan naar de criminaliteit die op het internet en de sociale netwerken wordt gepleegd”, zo schrijft de omzendbrief voor.”

De belangrijkste alinea uit het stuk is deze:

“De omzendbrief legt ook procedures vast bij het ontdekken van misdrijven op het internet. “Het begrip ‘cyberhaat’ heeft betrekking op haatdragende uitdrukkingen (stalking, pesterijen, beledigingen, discriminerende uitlatingen) op het internet tegen personen omwille van hun huidskleur, hun zogenaamd ras, hun herkomst, hun geslacht, hun seksuele geaardheid, hun filosofische of religieuze overtuigingen, hun handicap, hun ziekte, hun leeftijd”, zegt de omzendbrief.”

De belangrijkste woorden uit deze alinea luiden: “filosofische of religieuze overtuigingen”.

Hier is dus diezelfde starnakelse gekte aan de gang die in Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet zit:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Ook hier staan AANGEBOREN DAN WEL NATUURLIJKE EIGENSCHAPPEN (ras, geslacht) nevenschikkend naast ZELF GEKOZEN IDEOLOGIEËN (godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid).

Nu wordt gekte op elk gebied de laatste decennia steeds meer de norm, dat weet ik ook wel, maar het minste wat je kan doen is er telkens op wijzen. Dus nogmaals: dit is krankzinnig! In deze vorm moet dat artikel 1 dan ook weg!

Er is al een geschiedenis van pogingen van twee CDA-mongolen, die Donner en die Hirsch-Ballin, om godsdienst-kritiek strafbaar te stellen. Dat is puur een dienst aan de islam. Na de moord op Theo van Gogh was leipenist Donner er als de kippen bij om dat te agenderen. Enfin, dat hele bavianen-zootje van het CDA heeft zich inmiddels aan de islam verkocht. Ik heb zelfs geen zin en geen tijd meer om op te zoeken waar ik het laatste Congres van ze beschreven heb, waarop dat overduidelijk gemaakt werd. Joost Niemöller heeft er in 2012 over geschreven: “CDA werkt hard door aan ont-Nederlandsing”.

Diezelfde Niemöller heeft recent een stuk geschreven over de voorbereidingen die ook in Nederland getroffen worden om “Islamofobie” strafbaar te stellen. Joost zijn stuk betreft een zeker Ineke van der Valk, een UVA-medewerkster die zelf ook geestelijk gehandicapt is en die  een heel boek schreef over deze vreselijke hersenziekte. Ook mejuffrouw Nanninga van Geen Stijl besteedde  aandacht aan Van der Valk onder de titel: “Islamofascistisch liegen met Ineke van der Valk”.

Ook in België zijn de onderhuidse en minder onderhuidse voorbereidingen om islamkritiek buiten de wet te stellen in volle gang onder leiding van een gelobotomiseerde die de naam draag van Bert Anciaux. Ik heb daar al een paar keer over geschreven: hier en hier.

Als de leipenisten dat verbod op “islamofobie” erdoor krijgen dan wordt het dus mogelijk om de oudste manifestatie van een nazi-mentaliteit die de wereld kent, namelijk de islam, van kritiek te vrijwaren. Nee, Pennings! Je mag niet tot geweld oproepen! Doe.dat.nou.niet!!!
___________________________________________

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Islamofobie", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", Appeasement, België, Dhimmitude, dictatuur, Islam, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, Justitie, lafheid, Overheid, politici, Rotzakken, Socialisten, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

30 reacties op België wil islamkritiek vervolgen als haatzaaien en discriminatie

 1. Republikein zegt:

  Ik kijk regelmatig naar het “nieuws”, ook op de vlaamse zenders.In de toptien van dorpsgek van Europa strijden België en Nederland steeds om de 1e plaats. Vandaag staat België 1.
  Het begrip levensovertuiging is breed, maar door sommigen te koppelen aan totale idolatie voor
  de Profeet die schijnt voor te komen in sprookjesboeken voor volwassenen met ernstige hersen afwijking,of erger, gebrek aan cellen. Het zou verboden moeten worden.

  Like

 2. Tom Hendrix. zegt:

  Heel goed dat je dit nog eens naar voren brengt Martien. Ook ik vind dat artikel 1 van onze Grondwet aan revisie toe is, want het kan toch niet zijn, dat een mening bijv. godsdienst een grotere waarde toebedeeld krijgt als een mening die zegt niet te geloven in god. Daar wrikt de schoen en nog niet eens zo’n beetje. Want het is duidelijk dat de moslims-de islam- met een beroep op artikel 1, onze democratie en vrijheid van meningsuiting om zeep te helpen.

  Like

 3. Luchtpint zegt:

  Zo gaat dat. Je kan nog zo dom en puberaal zijn als Anciaux, maar ik heb altijd wel gevonden dat domme mensen vaak veel gevaarlijker zijn op lange termijn dan pseudo-intellectuele watjes die overal een intelligente uitleg voor nodig hebben om zich achter te verschuilen. De laatste categroie kan je vaak veel beter onder tafel praten als je tenminste wat moeite doet. Want dan moeten ze zich overal uit beginnen te praten. Dan kan je met echte stommekloten gewoonlijk niet, die doen maar wat, zonder nadenken.

  Het was te voorzien dat dit terug op onze kop zou terechtkomen, ongeacht hoe dom sommige van die figuren wel zijn in de praktijk. Gewoon tegen de ijsberg opstomen net als de Titanic, dat heb je met domkoppen. Die laten zich niet afleiden door de argumenten van anderen.

  Like

 4. Tiny zegt:

  In principe wordt “angst hebben” verboden. Wat slikken die lui eigenlijk dagelijks? Of worden die met allerlei vreemde genetische defecten geboren? In ieder geval zijn ze totaal van de pot gerukt en voor mijn part vallen ze zich te pletter.

  Like

 5. sprx zegt:

  Europa is niet instaat zich te verweren tegen z’n vijanden, en in een pogingtegemoet te komen aan de perifere rechten van een minderheid, faalt het de BASIS rechten van de eigen burgers te beschermen.
  Om de tegen aanval te openen, is het in de eerste plaats noodzakelijk vast te stellen dat het mohammedanisme niet voldoet aan de voorwaardes die nodig zijn om de vrijheid van godsdienst mogelijk te maken, dat zij dus niet onder die godsdienstvrijheid kan vallen.
  Verbod op apostasie, oproepen tot geweld tegen ongelovigen, apartheids streven, ongelijkheid tussen mensen, de vrouw als slechts baarmachine etc,etc,etc.

  Like

 6. M.A.L. Sion zegt:

  Het wordt hoog tijd om de overheid en de moslims uit te dagen met bijvoorbeeld een goed geschreven OPEN BRIEF, waarin we heel erg duidelijk maken dat wij, allochtone Nederlanders, vinden dat de ISLAM en onze historisch gevormde volksaard NIET samengaan.
  Daarbij mag niet vergeten worden om aan te tippen dat de Islam een ideologie is, die volgens haar belangrijkste geschrift, de koran, er van uitgaat en er ook toe oproept om ONS ALLEMAAL te doden. Van elke moslim kan verlangd worden daaraan deel te nemen.
  Er is heel duidelijk in het verleden een fout gemaakt. Bij binnenkomst zou aan elke moslim de vraag gesteld hebben moeten worden of ze dit gegeven van de koran onderschrijven. In dat geval zou een dergelijk persoon als staats- en volksgevaarlijk niet hebben mogen worden toegelaten.
  Het is bekend dat de koran een uitspraak bevat dat de koran LETTERLIJK genomen moet worden en dat er niets van weggelaten of veranderd mag worden. Dat is uiteraard een complicerende factor.
  In dat geval is het propageren of de exegese van dit geschrift in strijd met ONZE regelgeving. Ook de sharia, zijnde een regelgeving gebaseerd op de koran is in Nederland om deze reden NIET aanvaardbaar.
  Het zou goed zijn na te gaan of er eventueel personen zijn, die zich in het bovenstaande als wenselijke activiteit kunnen vinden.

  Like

 7. Wesley zegt:

  Als directe kritiek op religie verboden wordt is dat nog geen probleem.
  Vermeld dan op sites en blogs de verschrikkelijke feiten gepleegd in naam van de Islam, toespraken van Imams, vertaalde berichten uit Arabische kranten en toespraken van islamitische leiders.
  Het is namelijk niet strafbaar om feiten te publiceren.

  Iedereen die dat leest mag dan zelf zijn mening vormen en dat heeft volgens mij veel effect!

  Like

 8. iedereen weet dat België, Engeland en de Scandinavische landen al lang zijn geïslamiseerd! Alleen zijzelf weten het nog niet!

  Like

 9. gielah zegt:

  En verder gelóóf ik al die zogenaamde bezorgdheid voor het kwetsen van mensen met een geloofs- (en-of andere) overtuiging helemaal niet.
  No way!
  Geen óverheid zal er wakker van liggen, wanneer ik begon te jammeren dat sommige mensen toch zulke lelijke dingen over christenen of Joden op het internet zetten.
  En laat even duidelijk zijn: daar zál ik ook nooit over jammeren… ik zit er namelijk niet mee… en als ik mijn mening mag geven, dan mag een ander dat ook.

  Vrijheid van meningsuiting is een uitermate groot goed en het verdedigen méér dan waard.

  Nee… ál dit gedoe gaat enkel en alleen maar over de zo snel gekwetste móslims.
  Wélke wet of maatregelen ze in België of elders ook bedenken… die heeft nooit iets met Joden of christenen te maken… ook al geeft men misschien vóór dat álle mensen en álle overtuigingen ermee beschermd en uit de wind gehouden moeten worden.

  Het zou mij dan ook een lief ding waard zijn als álle Joodse en christelijke organisaties in België luidkeels te kennen gaan geven, dat ZIJ in elk geval geen enkele behoefte aan dit soort maatregelen hebben.

  En waarom zou de islam dan wel recht hebben op van die meters-lange tenen?

  Like

 10. vanhetgoor zegt:

  Nou, dat zullen we nog wel eens zien! Als er geen islam-kritiek meer mogelijk is dan moet er maar een nieuwe versie van de islam komen, eentje die wèl de zon in het water kan zien schijnen. Ze zullen nog eens terug verlangen naar de oude islam en de oude sharia, reken maar dat mijn Super Islam en mijn Super Sharia erg is, daar lusten de honden geen vreten van. Wacht maar, geheel binnen het verwachtingspatroon wat men stelt aan een ‘geloof’ kan ik Allah om zeep helpen door Super Allah los te laten op de oude Allah.

  Het wordt overigens tijd voor een islam-kritiek nieuwe stijl, de oude voldoet niet meer. Er wordt niet meer naar geluisterd en het levert geen geld op. Islam-kritiek versie 2.0 heeft die nadelen niet, het wordt onmogelijk er niet naar te luisteren, net als een draaiorgel. En de opbrengsten kunnen ook een stuk beter. Gewoon alle inkomen van de islam inpikken, Super Allah pakt de oude Allah van achteren, en dus ook bij de portemonnaie. Laat eigenwijze stuk vreten maar eens beseffen wat hij is, 2013 wordt het sterfjaar van Allah!

  Like

 11. louis-portugal zegt:

  Martien hopelijk duurt het nog even want zo niet gaan we jouw stukjes missen.
  Overigens doe je flink je best om een van jou “bewonderaars” echt op het dak te krijgen.
  Ga ermee door en succes ermee.

  Like

 12. madeleine zegt:

  schreef volgend mailtje naar Bert Anciaux:
  Op 17 juli 2013 17:37 schreef xxxxxxxx het volgende:

  Geachte heer minister,

  ik las een tijdje geleden uw resolutie ter bestraffing van islamofobie.
  Nu ontdek ik net een aanklacht van de vroegere paus Benedictus tegen de huidige vervolging en belaging van christenen in Europa:

  Woordvoerders van het Vaticaan hebben al eerder hun zorgen geuit over toenemende ‘christianofobie’ in het Westen. Zo heeft de rooms-katholieke kerk kritiek op een Brits wetsvoorstel, de Equity Bill, dat ertoe zou kunnen leiden, zo wordt gevreesd, dat kerken gedwongen worden homo’s en transseksuelen in dienst te nemen. (*)
  De paus spreekt vooral zijn zorg uit over de ‘vijandigheid en vooroordelen’ jegens het christendom in Europa. Volgens hem wordt de kerk belaagd door nationale regeringen en Europese instellingen, die hun opvattingen over het homohuwelijk en abortus willen opdringen.
  Ook het gebruik van christelijke godsdienstige symbolen in de publieke ruimte staat onder druk in Europa, volgens Benedictus. Hij noemde het oprukkende secularisme even erg als religieus fanatisme.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1076371/2010/12/17/Paus-uit-zorg-over-vervolging-christenen-vooral-in-Europa.dhtml

  (*) ik ga er alvast van uit dat ook de moskeeën in Engeland onder diezelfde Equity Bill zullen vallen.

  Indien U dan toch een resolutie ter bestraffing van islamfobie voorstaat, zou het dan niet mogelijk zijn om tegelijkertijd ook een resolutie ter bestraffing van christianobie voor te leggen?
  Tenslotte zijn de christenen ondertussen de meest belaagde bevolkingsgroep ter wereld, en zijn de christelijke stemmen in Vlaanderen en Brussel toch ook een grote te vertegenwoordigen minderheid.

  Daarop ontving men volgend antwoord:

  Mevrouw XXXXX,

  Ik dank u voor uw mail en voor uw suggesties.
  Elke vorm van haat of onderdrukking of veroordeling van welke godsdienst of welke gelovige dan ook lijkt me te verwerpen en moet ernstig opgevolgd worden.
  In die zin begrijp ik je bezorgdheid.
  De equity bill lijkt me niet direct een voorbeeld hiervan.
  Ik neem je bezorgdheid mee en volg het zeker op.
  Groeten
  Bert
  ____________________

  Duidelijk toch?

  Like

  • Helena zegt:

   Heel duidelijk, ook heel duidelijk ineens waarom Paus Benedictus moest wieberen.

   Like

   • Tom Hendrix. zegt:

    @Helena 16.49. uur, op 14/8. O ja, deze kerkleider was het toch die het HAATBOEK KORAN kuste. Dat doet mij ervan overtuigen, dat deze kerk waarschijnlijk “de hoer van Babylon”, is uit het boek Openbaring van Johannes.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Tom Hendrix. 15 augustus 2013 om 08:17

    Dat zit er dik in, Tom.
    Met ‘Babylon de Grote’ wordt in Openbaring het wereldrijk van valse religie bedoeld.
    De ‘Christenheid’ (NIET het ‘Christendom’) is hiervan de belangrijkste vertegenwoordiger omdat zij beweert ‘Christelijk’ te zijn.

    Like

 13. louis-portugal zegt:

  Wesley, je zou nog lelijk op jouw neus kunnen kijken want Elisabeth SA. Wolf werd in Oostenrijk veroordeeld omdat ze mo een pedofiel noemde, hetgeen in de hadith duidelijk beschreven is nl hij trouwde haar met 6 jaar en gebruikte haar met 9 jaar toen hij 50 was,
  Hij was geen pedofiel omdat hij haar tot haar 18 de jaar bij zich hield.
  Hij stierf toen nl.

  Like

 14. rommel zegt:

  Nou Martien, begin maar al vast met sparen voor al die keren dat je mij beledigd en gediscrimineerd hebt. En Gielah kan ook die sok met zilveren knaken vanonder haar matras leegschudden om mijn gekwetste gevoelens financieel te compenseren. En de rest hier voortaan respect en lief zijn voor rommel, anders trek ik je laatste cent uit je broekzak.

  Like

 15. Tistochwat zegt:

  “België wil islamkritiek vervolgen als haatzaaien en discriminatie”

  O ja? En ik wil islamieten laten vervolgen als ze mij een ‘ongelovige hond’ noemen!
  Maar islamieten mogen nu eenmaal alles…

  Like

 16. rommel zegt:

  “Indien U dan toch een resolutie ter bestraffing van islamfobie voorstaat, zou het dan niet mogelijk zijn om tegelijkertijd ook een resolutie ter bestraffing van christianobie voor te leggen?”

  Ja joh, ipv te protesteren tegen dat absurde wetsvoorstel proberen mee te liften op schouders van de islamieten. Zo kennen we onze christenmensjes weer.
  Gelukkig dat Gielah er heel anders tegenaan kijkt.

  Like

 17. Kraftavilqa zegt:

  Volgende stap: niet bekeren tot de pislam zal als haatzaaien en discriminazi vervolgd worden max. sanctie onthoofding geheel in lijn dus met Mo’s regels.Ja ja, ze kunnen niet hard genoeg lopen om hun muzelse overlords te plezieren.

  Like

 18. madeleine zegt:

  Ach Rommeltje toch! briefschrijfster is een atheiste van de bovenste plank. Hopelijk zag Anciaux wèl het sarcasme dat jij blijkbaar niet bemerkt. Te goed verstopt misschien?

  Like

 19. Jean zegt:

  Als er ergens haat gepredikt wordt dan is het toch wel in die islamsmeerlapperij, dat boekje staat vol van moorden, stenigen, ophangen e.d. barbaarse bullshit. Dat die leeghoofden zich daar maar eens mee bezig houden i.p.v. Vlamingen te irriteren.

  Like

 20. john zegt:

  In de maand Mei 2014 kan met deze Bert Anciaux, de nu aan zijn zesde partij toe is, afgerekend worden.

  Like

 21. jowitteroos zegt:

  Als iedereen in Nederland in gelijke gevallen in gelijke mate behandeld wordt, discrimineert men in wezen. Een moslim is/voelt zich namelijk nooit gelijk en is wegens zijn/haar van haat vervulde en oorlogszuchtige veroverings- ideologie/ doctrine nooit in een gelijk geval en zal dus nooit in gelijke mate behandeld worden………………ze worden zelfs beschermd ( als een uitstervend ras) en krijgen zelfs een voorkeursbehandeling uit naam van hun zogenaamde religie. Artikel 1 discrimineert het eigen volk tegenover de veroveraars en doders van het volk……………….AANKLAGEN DIE HAP!

  Like

 22. beny zegt:

  dat word lachen geblazen in belgie als ze terechte kritiek op islam gerechtelijk willen vervolgen,onze rechtbanken kunnen nu al nie volgen met hun werk 🙂

  Like

 23. lucky9 zegt:

  Sluit me aan bij beny om 17:56
  Het zou volgens VTM gaan om sites als http://ask.fm/ Ik weet het niet en ga er ook mijn tijd niet aan verspillen. Nieuws uit het onland.be moet altijd sceptisch bekeken worden. De pers inclusief de weekbladpers is er totaal onbetrouwbaar. Het enige dagblad dat nog nieuws brengt is ‘De Tijd’, voorlopig althans. Al de rest van de verslaggeving bevindt zich ergens tussen de negende en de zestiende dubbele bodem onder het kafkaiaanse waterpeil.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s