Religie, machtshonger en machtsmisbruik

Screenshot_31

(Door: Henk V.)

Het anti-religie thema is niet nieuw. Was de godsdienst er maar niet, dan zou alles beter zijn gegaan. Ik heb heel mijn leven mijn ogen de kost moeten geven en mijn hersens gebruiken, want we hebben ze niet voor niets (hoewel ik nu even aan een modieuze politieke richting moet denken, waarin het bezit van goed werkende hersenen kennelijk niet meer tot aanbeveling strekt…). Ik heb een christelijke achtergrond die een rol BLIJFT spelen, ook nu ik mij niet meer in een kerkgemeenschap bevind.

Een vraag die ik vaak in mijn leven heb gesteld, voortkomend uit allerlei situaties waarin ik ooit belandde, is deze: ”Is godsdienst aantoonbaar schadelijk en dus gevaarlijk voor de mens??”

De doodgravers van onze maatschappij, de aanhangers van de Frankfurter Schule werkten vaak met dit thema.

Het bestaan van het fenomeen godsdienst duidt erop dat er in de mens een zintuig aanwezig lijkt te zijn dat tot zoeken naar en verering van iets aanzet dat sterker is dan jezelf.. De drang tot identificatie daarmee ,als middel tot inspiratie voor je leven zit diep. En uit het zoeken naar geestelijke inspiratiebronnen is het fundament van onze beschaving ontstaan. De fundamenten van onze westerse beschaving zijn joods-christelijke opvattingen, aangevuld met en gemodificeerd door humanistische ideeën. En de cultuur en leefwereld die zich daarop heeft ontwikkeld, beschouw ik als de beste manier van leven die er bestaat. Daarom verdedigen wij die immers!

Maar het is duidelijk dat godsdiensten buitengewoon schadelijke verschijningsvormen kunnen aannemen en daarbij is het van groot belang dat we ons afvragen waarop die gevaarlijke kanten van godsdienst dan zijn terug te voeren. Het antwoord daarop is ontnuchterend simpel. Alle godsdiensten kunnen in hun uitingsvormen worden gecorrumpeerd door macht en levensbedreigend worden. Een godsdienst die machtsaspiraties gaat koesteren, wordt een bedreiging voor iedereen.

We zagen het bij het ontstaan van staatskerken, instituten die een sterke greep wilden hebben op het doen en laten van de mensen en daarbij alle machtsmiddelen wilden aanwenden. De kerkgeschiedenis vertoont duistere bladzijden. In deze fase blijft de islam ogenschijnlijk onveranderbaar steken: territoriale machtsuitbreiding en machtsconsolidatie met alle middelen. Afschuwelijk is dat.

In onze wereld maakte de scheiding tussen kerk en staat de leefwereld voor iedereen gezonder. Maar het accent van het probleem moet niet in eerste instantie liggen op wat het denken inspireert, maar welk machtselement zich bij dat denken voegt! En wij mensen zijn zeer gevoelig voor macht! Er zijn drie grootmachten die de mensen extreem kunnen corrumperen: geld, seks en macht. Geef iemand macht en let eens op wat je dan te zien krijgt.

Dat het accent dus niet specifiek op de inhoud van de religie moet liggen, laat de politieke wereld zien. Op dit moment is een politieke stroming in de mode die haar machtspositie absoluut wil vasthouden. Wij merken het dagelijks. Alle kritiek die tegen die stroming is gericht, kan op kolossaal weerwerk rekenen in de vorm van verbaal geweld. Fortuyn werd slachtoffer van dat geweld. Wilders en Hirsi Ali kunnen er fysiek het slachtoffer van worden. En ook onze namen staan hier en daar allang ergens genoteerd. Het zij zo.

Wij hebben ook staten gezien waar men de religie wilde uitroeien en vervangen door atheïstische partijpropaganda. Het werden geen oorden waarin wij zouden willen wonen. Partijen die zich absolute waarheid toedichten en macht najagen, komen in hetzelfde vaarwater als absolutistische, onverdraagzame religies en gedragen zich als zodanig.

De kernwoorden waarover de discussie zou moeten gaan zijn dus MACHTSHONGER en MACHTSMISBRUIK

Door:

Henk V.

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

74 reacties op Religie, machtshonger en machtsmisbruik

 1. BertG. zegt:

  Henk, wat een schitterend artikel en onderwerp.
  Dat is waar ’t om draait.
  Hou jij ze dom ,dan houd ik ze arm.

  Ik snap er ook geen hol van waarom mensen hierin hun tijd stoppen.
  Denk zelf na. Daar heb je je hersens voor gekregen.

  Like

  • Luchtpint zegt:

   In Pakistan heeft Lashkar E Taiba, dezelfde organisatie die achter de aanslagen in Mumbai zit, ook een humanitaire organisatie die de mensen zgn. met voedselhulp kwam ‘helpen’ tijdens de overstromingen ginder. En dat alleen maar om ze in hun kamp te krijgen. Ik heb een paar maanden geleden op TV gezien hoe ze tegelijk ‘bekeringskampen’ oprichtten op de plaatsen waar ze voedsel aan het uitdelen waren voor de getroffen bevolking. En de boodschap van al die imams naar de mensen toe was de volgende: “feit is dat jullie gestraft zijn door de toorn van Allah die deze ramp over jullie heeft afgeroepen, omdat jullie collectief niet volgens de zuivere leer hebben geleefd.Wij staan veel dichter bij die zuivere leer dan jullie.Jullie hebben boete gedaan, nu is het moment daar om terug te keren naar het ware geloof”

   En dat is klassiek voor godsdienst in het algemeen: vooral de boeren op het platteland kunnen met die logica gevangen gehouden worden in dat soort transcendente moraal, omdat ze schijtearm zijn én geen toegang hebben tot onafhankelijk georganiseerd onderwijs. En laten we wel wezen: godsdienst heeft altijd geprobeerd mensen collectief zo dom mogelijk te houden op die manier. In pre-Reformatie Europa had de katholieke kerk daarom het moreel monopolie, totdat de boekdrukkunst ruimer verspreid raakte en Calvinisten en Lutheranen tegen dit soort hypocrisie in opstand kwamen.
   In de Middeleeuwen werden in eerste instantie de grote lagen van de samenleving gekapitteld met religieuze moraal toen de pest uitbrak. “Dit hebben jullie in principe aan jullie eigen immoraliteit te wijten. God zelf heeft dit over jullie afgeroepen want jullie doen niet wat hij vraagt.”

   Als het aan godsdienst ligt (pre-moderne ideologie) dan moeten mensen vooral de rangen sluiten uit angst, en niet zozeer uit overtuiging. En daarin heeft godsdienst een rol te spelen analoog aan moderne totalitaire ideologie (Nazisme, Communisme,…) : hersendode uniformiteit creëren om het moreel monopolie te behouden en elk pluralisme tegen te gaan ! Het “humanitaire” aspect komt in al die ideologieën voor, je moet de mensen namelijk met iets kunnen lokken, nietwaar ?

   Like

 2. luckybee zegt:

  Grote onzin. Hitler, Stalin , Mao , Kim Il sung , Polpot, Castro , Hebben geen geloof , toch vermoorden ze millioenen mensen die niet met hun ideologie zamen past.Ze worden gewoon Kapitalisten genoemd.en vermoord.

  Like

  • KCMO zegt:

   Gaan we weer, Hitler was rooms katholiek.

   Like

  • Q zegt:

   Ach, mensen hebben nu eenmaal een religie nodig. Juist de mensen die met quotes op de proppen komen als “alle religies zijn stom” zijn zelf vaak de grootste gelovers in stromingen als het socialisme, klimaatproblematiek, enz.
   Hun onvoorwaardelijke geloof noemen ze dan ‘niet religieus’ maar de manier waarop compleet feitenresistent bij zulke zaken blijven zweren komt toch haast religieus over.

   Like

   • Tiny zegt:

    Dat is juist Q, als er nu geen religie bestond, dan werd er wel eentje uitgevonden.

    Like

   • Joost Visser zegt:

    Streven naar een federaal Europa wat steeds meer slachtoffers eist in de zin van zelfmoorden, honger en kwel? Is ook een vorm van religie. Zo{ n beetje alles wat fanatiek bedreven wordt, eist slachtoffers tot aan postzegels sparen toe: het gezin.

    Like

   • Joop Klepzeiker zegt:

    Heb altijd al gedacht dat ik bijzonder was, van die verschijnselen die jij opnoemt heb ik nooit last gehad, afwijkend stel hersens zullen we maar zeggen , het pragmatisch realistisch gedeelte heeft de overhand, noem mij maar een naturalist.

    Like

  • HenkV zegt:

   Wat precies noem je grote onzin,Luckybee?
   De voorbeelden die jij aanhaalt hebben allemaal betrekking op mensen die leiding geven aan politieke stromingen die zich zelf absolute waarheid toe dichtten en de onbeperkte macht opeisten om hun opvattingen te verwezenlijken.
   Dat is precies waar het artikel over gaat. Machtsmisbruik in religies en politiek..
   Even goed de tekst lezen 🙂

   Like

  • Zonnigbrazil zegt:

   Hoe ontstaat machtsmisbruik? Helaas heb ik geen bronvernelding nog de naam van de stof maar wat ik hier plaats is wenschappelijk vastgesteld.

   In de hersenen van hen die een zekere macht uitoefenen, ontwikkeld zich een stof die hen er toe dwingt om die macht te misbruiken.
   Met de beste wil kunnen zij dus niet anders en zien het als normaal en gewoon. Denk hierbij aan regeringsleiders, presidenten, rechters enz.
   Dit stel b.v. Hitler, Stalin , Mao , Kim Il sung , Polpot, Castro ,vermoorden millioenen mensen. Nu hebben we Putin, Trump, hoger EU- functionarissen, Merkel en Rutte.
   De laatste 2 maar ook rechters die voor het leven zijn aangesteld, MOETEN vervangen worden. In 2014 zaten b.v. 1623 onschuldig in de Nederlandse gevangenissen.

   Like

 3. R.A.F zegt:

  Ik vraag mij af dat wanneer je een totaal afgezonderde stam tegen komt of die ook in een god geloven of dat het ons gewoon is aangeleerd .
  Stel je zet een paar nog niet beinvloede peuters op een onbewoond eiland en ze redden zichzelf , zouden zij dan een god creeren of zouden ze zonder god leven en gewoon hun dingen doen ??/

  Like

  • KCMO zegt:

   Die “scheppen” een god puur alleen omdat dat een evolutionair voordeel heeft bij het overleven van de groep.
   En als je twee groepjes peuters op een eiland zet, slaan ze elkaar gewoon de hersenen in.
   Zeker als er bijvoorbeeld voedselbronnen in gevaar komen.

   Like

   • delamontagne zegt:

    Daar is begin jaren 50 al eens een boek over geschreven door William Golding; “The Lord of the Flies”. liep ook niet zo goed af met die kinderen. Ook zij hadden blijkbaar iets nodig om te aanbidden/ bang voor te zijn. Hoe ,t precies ging, weet ik niet meer. Is al 1/2 eeuw terug tenslotte…………….

    Like

  • HenkV zegt:

   Dat is een hoogst interessante probleemstelling, R.A.F!

   Toen Nieuw Guinea nog onder Nederlands bestuur stond hadden studies uitgewezen dat er talrijke kleine stam verbanden in de jungle voorkwamen, alle met een eigen taal. Bij al deze groepen mensen, die heel geïsoleerd leefden, kwamen vormen van religieus besef , doorgaans animistisch van aard en er hadden zich gedragspatronen ontwikkeld om met de wereld van de geesten in contact te treden.
   Er is in de loop der geschiedenis, voor zo ver ik.weet , maar één bevolkingsgroep aangetroffen waar religiositeit geen rol speelde : bij de bewoners van Vuurland..
   Het is jammer dat daar geen afstammelingen meer van leven, want vanuit wetenschappelijk standpunt bezien schreeuwt zoiets natuurlijk om een gedegen onderzoek.

   Like

   • delamontagne zegt:

    U bedoelt de “Patagoniers” uit zuidelijkste van Z-Amerika. Die hadden wel iets anders aan hun hoofd.
    Ze liepen daar bij die barre temperaturen nakend rond. kleding kenden zij niet. ( rennen om warm te blijven.) De huidige konnegein heeft er in de buurt een zoveel..ste huisje. Ze Zijn allemaal uitgeroeid,……………..zal de vader van Ma..!!!!!!!!!! Zorrequieta toch niets mee-te-maken-hebben-gehad??????????????

    Like

   • Martien Pennings zegt:

    Er bestaat een foto van een primitieve stam, omhoog kijkend en in prevelende aanbidding gehurkt rond een van takken gevormd “vliegtuig”.
    Die foto zou zomaar bijvoorbeeld op dat door Henk genoemde Nieuw Guinea genomen kunnen zijn.
    Die mensen hadden vliegtuigen gespot die overvlogen en hadden daar iets goddelijks in gezien.
    En dat van takken gemaakt “beeld” moest de magische truc doen dat de vliegtuig-god naar beneden zou komen om nog onbekende zegeningen te brengen.

    Like

  • Azraël zegt:

   Onderzoekers hebben in het verleden stammen ontdekt in het Amazonegebied waar nog nooit een zendeling langs was gekomen met de Bijbel in de hand. Toch hadden zij duidelijke leefregels en wetten die dichtbij de ’10 geboden’ lagen. Ook was er vaak een bewustzijn te bespeuren van een soort ‘schepper’ van alles terwijl die mensen niks anders gezien hadden in hun leven dan bomen, bomen en nog eens bomen.

   De Bijbel spreekt ook over de natuurlijke, innerlijke drang van de mens tot een relatie met zijn Schepper. M.a.w. een ieder heeft dat met zich mee gekregen. Het is aan een ieder wat hij/zij er mee doet.
   In het hedendaagse leven is die innerlijke drang goed te weerstaan. Voor de ouders is er tegenwoordig amper tijd over om het kroos een gedegen opvoeding te geven. Laat staan dat ze tijd overhouden voor de Schepper.

   Niet voor niets spreekt het Woord zijn waarschuwingen uit over de te bedienen afgoden die reikelijk over ons worden uitgestrooid.
   Die afgoden (de hunker naar sex, geld en macht) verdringen die drang.

   Like

   • Joop Klepzeiker zegt:

    Hij heeft mij overgeslagen , die natuurlijk dwang is niet aanwezig, zou hij daar nu een bedoeling mee gehad hebben, zeg maar een relativerend organisme tegenover de absolutisten.

    Om het een beetje duaal te houden, een soort van jingel jangel.

    Like

  • Joost Visser zegt:

   Zouden verschijnselen die ze niet bevatten aan een hogere macht toedienen. Zo is het ook een 4000 jaar geleden begonnen die ellende.

   Like

 4. Joop Klepzeiker zegt:

  Ideologie en religie hebben beiden dezelfde nare eigenschap dat ze heel vaak als de enige echte waarheid worden gezien en aanvaard.

  Ze verschillen wezenlijk dat ook niet veel.

  Like

  • HenkV zegt:

   Dat klopt ook wel, Joop en bij dat besef van volstrekte waarheid voegt zich dan het element van grote dwang die men uitoefent op mensen die anders denken.. Dat is dan ook precies waar wij momenteel in het westen mee te stellen hebben, een niet te stoppen machtsdrift waaraan wij ons moeten onderwerpen en het drinken van kopjes thee zorgt in dat geval niet voor verlichting van de situatie.

   Een zichzelf respecterende maatschappij zou zich in eerste instantie al heel anders moeten opstellen dan wat wij nu zien gebeuren.In plaats van de vertegenwoordigers van de onophoudelijk eisende ideologie die de islam nu eenmaal is, onderdanig naar de ogen te zien, had de elite van het land kunnen zeggen : we weten hoe jullie denken en wat jullie beogen, maar dit is een land met een andere traditie ,met een andere geschiedenis, met andere opvattingen en wetten en wij houden wat wij hebben.Wij passen ons niet aan bij wat jullie denken.Dit is ons land en zo leven wij.
   Bevalt het je hier niet.. je weet de uitgang.
   Met machtsdrift ga je niet onderhandelen.Je stelt er een andere macht tegenover, in alle rust en duidelijkheid.

   De lafheid van politiek correct heeft de machtshonger van de islam alleen maar versterkt.

   Like

 5. Tom Hendrix. zegt:

  Henk V respect voor dit voldragen artikel Henk. Ik stem daar geheel mee in, want zelfs mijn eigen christelijke overtuiging, bezie ik vaak met de nodige twijfel. En dat is goed, Confucius zei terecht hierover: ” Twijfel is de waakhond van het inzicht”. En van René Descartes heb ik ooit de zinsnede vernomen: ” zet al je zekerheden maar eens op een rij, en ga er dan maar eens duchtig over twijfelen”. Hiermee onderschrijf ik volledig jouw conclusies, macht corrumpeert, en absoluut denken maakt van onze leefwereld een hel. Iedere vorm die het vrije geweten van het individu afwijst is levensgevaarlijk, en voor mij is de ISLAM het grootste voorbeeld daarvan!

  Like

 6. Wachteres zegt:

  Verschrikkelijke vormen van machtsmisbruik zien we momenteel door heel Europa.

  En de mensen worden zo onder druk gezet dat ze vaak niet meer zelfstandig durven denken.

  Helaas zijn er ook genoeg mensen die geen behoefte hebben om zelf hun hersenpan te gebruiken:

  ‘De dominee zal het toch wel weten’ of … ‘het staat in de krant’… [en dus moet het wel waar zijn].

  Links heeft het zelfs voor elkaar gekregen dat mensen die echt wel beseffen wat er aan de hand is, dit niet uit durven spreken.

  Bang om voor van alles en nog wat uitgemaakt te worden en ‘je moet toch oppassen, het kan je je baan wel kosten’.

  En wij maar denken dat het communisme verdwenen is uit onze samenleving.

  In een iets ander jasje is dat gewoon blijven zitten, het hoefde zelfs niet door de achterdeur stilletjes weer binnen te sluipen.

  Like

 7. Kinderen kunnen de hand van hun ouders vasthouden als ze ergens bang voor zijn! Als volwassene kan dit niet meer, dus zoekt men steun bij “denkbeeldige” vrienden oftewel Goden!
  In het begin waren deze de verzonnen Wodan, Donar, Zeus, etc. Nu zijn deze, dankzij door mensen (pre-politici?) geschreven geschriften veranderd in God, Allah, Boeddah etc. De invulling hiervan is in de loop der eeuwen veranderd van “troost” naar “wraak” ! Hoezo evolutie??

  Like

  • HenkV zegt:

   Dat angst een mens naar de kerk kan jagen is een bekend gegeven, realpredictor, maar kan het ook zijn, dat de mens uit pure nieuwsgierigheid naar de samenhang van dingen gewoon op zoek God gaat en helemaal NIET door angst of onzekerheid wordt gedreven?

   Like

 8. Aegolius cs zegt:

  Adstruerend aan uw “gezegend” artikel (cynisch), berust geloof op…. wat zal ik schrijven:
  Het “werk” van mohammed op de aarde voortzetten laat zo zijn financiële sporen achter. Het is ook zware arbeid, dat weer wel.
  Henk Lomax 30 juni 2009 Oh, die vrome mullahs, zo rechtvaardig! Is dit wat ze bedoelen met het financieren van de sharia? Dit is waarschijnlijk hun idee van een “groene revolutie”. En toch niet vies van Westerse banken. Zwitserse bankrekeningen. Inderdaad, net zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog; neutraal voor de nazi’s. Neutraal over de bloedige ruggen van miljoenen.

  Ali Khamenei – Sparkasse Bank (Frankfurt/Germany) Rekeningnummer 234075617: € 112.1 miljoen – Corner Bank (Geneve/CH) Rekeningnummer 217824: US$ 97 miljoen – Banque Cantonale (Lausanne/CH) Rekeningnummer 71713: US$ 73.2 miljoen;
  Ali Akbar Hashemi Rasfandjani – Union Bank Suisse (Geneve/CH) Rekeningnummer 223870390: SF 532.5 miljoen – Societe Generale (Zurich/CH) Rekeningnummer 30064183: € 477.2 miljoen – Sparkasse (Ciborg/Germany) Rekeningnummer 2957132: € 238.2 miljoen
  En meer bekende namen:
  http://forums.marokko.nl/archive/index.php/t-2693623.html
  http://www.heinpragt.com/copyright/copyright.php
  http://www.iusmentis.com/maatschappij/juridisch/bloggen/

  Like

 9. Jean zegt:

  Henk,
  Al jaren zeg en schrijf ik het: “Religie en monarchie zijn de doodsteek van Democratie”.
  Men kan het langs alle kanten bekijken maar er valt niet naast te zien.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Prijs je -voorlopig- gelukkig, Jean: WIJ kunnen er morgen weer één van dat tweede soort wwar jij het over hebt gaan begraven.
   Natuurlijk de dag daarop weer zúlke koppen in de kranten. Hoewel-ie niet meer tot dat -ahem- Oranjehuis behoorde.
   Mij kan het niets verdommen en ik wil er niets mee te maken hebben……
   Hadden ze hem maar in Londen begraven!

   Like

 10. Ad zegt:

  “Alle godsdiensten kunnen in hun uitingsvormen worden gecorrumpeerd door macht en levensbedreigend worden. Een godsdienst die machtsaspiraties gaat koesteren, wordt een bedreiging voor iedereen. – We zagen het bij het ontstaan van staatskerken, instituten die een sterke greep wilden hebben op het doen en laten van de mensen en daarbij alle machtsmiddelen wilden aanwenden. De kerkgeschiedenis vertoont duistere bladzijden. In deze fase blijft de islam ogenschijnlijk onveranderbaar steken: territoriale machtsuitbreiding en machtsconsolidatie met alle middelen. Afschuwelijk is dat.”

  Die eerste zin van deze quote lijkt te suggereren dat de godsdienst (en ik bedoel nu speciaal de islam) eerst zuiver en niet gecorrumpeerd door macht zou hebben bestaan. Een aanvankelijk goede of onschuldige godsdienst gaat later ‘machtsaspiraties’ koesteren.
  Daarna lijkt het er op dat de schrijver een westers/christelijke kerkgeschiedenis op de islam projecteert. Een machstfase (na eerst een goede, vredelievende fase) waar de westerse godsdiensten nu alweer aan voorbij zouden zijn maar de islam zou in die fase zijn blijven steken.

  Ik zet hier grote vraagtekens bij. De godsdiensten beginnen bij macht, bij almacht zelfs. Zeker ook de islam.

  Bij de islam zie ik eerder een maatschappelijk/politieke bemoeienis met het leven van de bevolking vanaf het eerste begin, anders dan bij jezus en zijn volgelingen in de eerste jaren. Het was een soort sekte naast het politieke leven van de romeinen en de joden enz.

  Like

  • HenkV zegt:

   Dat godsdiensten beginnen met besef van goddelijke macht of almacht wil ik natuurlijk best onderschrijven. Wie eerdere reacties van mij heeft gelezen over confrontatie tussen het westen de islam,weet dat ik nooit beweer dat de ontwikkelingsgang van de islam ook maar op enigerlei wijze gelegd kan worden op de ontwikkeling van de christelijke godsdienst.
   De islam begon op een vreemde manier. Met de schijn van plagiaat zeer tegen verkondigde Mohammed opvattingen die van meet af aan een dwingend karakter droegen en waarin het gebruik van geweld van hogerhand geautoriseerd heette te zijn.

   Waar Mohammed territoriale gebiedsuitbreiding en theocratische ordening daarvan beoogde , stelde Jezus dat ”zijn Koninkrijk niet van deze wereld was.” Hij streefde geestelijk doelen na en geen.gebiedsuitbreiding waarover hij de baas wilde spelen.

   Tegenover de geweld intentie van Mohammed staat de leer van Jezus, die in de Bergrede onder andere zegt dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven.

   Bij een voorgenomen steniging van een van overspel beschuldigde vrouw zegt Hij dat de eerste steen moet worden gegooid door iemand die van zijn leven nog nooit iets fout had gedaan (die zonder zonde was).
   Het stenigen van -hoofdzakelijk- vrouwen in de islamitische tradities stuit niet op deze morele rem, lijkt mij..

   Met andere woorden: het verschil in moreel niveau bij de startpunten van het christendom en de islam lijkt mij nogal voor de hand te liggen.

   Dat later, na de bekering van keizer Constantijn tot het christendom er versneld een toename van christelijke machtspolitiek optrad behoeft hier niet uitgewerkt te worden.

   Mijn artikeltje werd niet geschreven met het doel de kerkgeschiedenis samen te vatten , maar om aan te tonen dat zodra er machtsdrang in religies gaat optreden de schade die daardoor wordt aangericht aanzienlijk is.
   Verder hoopte ik aan te tonen dat ELKE denkrichting die door het virus van de macht wordt vergiftigd even schadelijk wordt als net gelijk welke heerszuchtige religie of ideologie dan ook..

   Like

 11. Petrossa zegt:

  There was once a mammal. It needed a lot of little bits of operating systems in order to let all components of its body function properly. Over time they became so numerous that it needed a system to coordinate the other bits . That system became so complex that it was capable to reprogram itself in order to be able to assimilate the ever increasing flow of information. It called itself: conscience.
  Objectively impossible to determine if it exists, since conscience itself determines what are the criteria defining conscience.

  That conscience, in an attempt to preprogram future acts of the body, starts tell a tale to itself.
  A continuous flowchart enabling it by correlating previous events and by means of extrapolation to arrive at a predefined future action.

  The conscience calls that tale: reality. Again objectively impossible to determine if it exists, the conscience stipulates what is reality. The one conscience determines the tale in which a supernatural being must exist a reality, the other determines it to be unreal.

  In this one can distinguish two different main categories of belief:

  de rest, had geen zin het te vertalen http://petrossa.me/2010/04/16/the-brain-believes-do-you/

  Like

  • delamontagne zegt:

   Ik heb de website bezocht, moet toch zeggen dat dat “JADED'” wel mee-moet-vallen, gezien de hoeveelheid artikelen. Is het niet een idee als U het artikel ::”The cultural divide” op deze website publiceert??
   groetend:
   delamontagne

   Like

 12. guusvelraeds zegt:

  joods-christelijke opvattingen, aangevuld met en gemodificeerd door humanistische ideeën.

  Buiten kijf, een evenwichtig geschreven artikel. Maar laat het vooral ook zijn dat de humanistische ideeën niet zomaar uit de lucht zijn komen vallen. Vooral deze humanistische ideeën zijn een kenmerk van de Joods-christelijke traditie. Zowel de humanistische als de joods-christelijke opvattingen waarin de mens centraal staat kunnen niet los van elkaar worden gezien en vormen als het ware een drie eenheid. Het moderne humanisme zoals dat vanaf de Renaissance opkomt, baseert zich op de autonomie van de mens, deze geeft zelf zin aan zijn bestaan. Religie legt het accent meer op de verhouding tussen het autonome ‘zelf’ en een transcendente ‘ander’: God. Zingeving is iets wat mensen allereerst ontvangen van deze ander. Maar in deze relatie speelt ook de zinloosheid en het verlies van zin een rol. Het geloof in de mens is niet alleen in het humanisme opgekomen, maar vindt zijn diepste wortels al in het jodendom en christendom. Ook het radicale afscheid van de goden en hun macht ligt al in het jodendom en christendom besloten. In Bijbelse parabels, in oude christelijke mozaïeken, in Bach’s passiemuziek, en vooral in het rijke erfgoed van de vijfentwintig eeuwen waarin westerse theologen niet alleen christenen, maar ook joden hun teksten over God en mens schreven, zien we de bijzondere verbindingen tussen religie en humanisme.

  Like

 13. Auke zegt:

  Onzin, ook dit artikel mist het punt. Het heeft niets te maken met godsdienst. Het heeft te maken met mensen die instituties leiden. Alleen door de godsdienst als speerpunt te nemen, leidt je af. Het lijkt of je een helder beeld, geeft, maar in werkelijkheid ben je het echte probleem aan het versluieren. Het probleem is dit: Je kunt een fout identificeren als een fout, wanneer je het besef hebt dat er zoiets bestaat als fout/kwaad. En er moet niet alleen een besef zijn, maar het moet er zijn in absolute zin. Dus het moet daadwerkelijk bestaan. Anders vergelijk je onzin met onzin of zin met zin, al naargelang wie er de baas is en wie de macht heeft. Lees het boek 1984(en ook dit boek is door ons mensen alleen te begrijpen, omdat we weten hoe het wel moet) eens. Hierin wordt heel goed uitgelegd wat een wereld zonder god is. Betekenisloos.
  Er is een absolute vorm van goed en kwaad. Een absolute waarheid. Dat er een absoluut goed en kwaad is, blijkt uit het feit dat alle mensen kunnen aangeven wat goed of fout is. Tenzij je een utopische werkelijkheid wil creëren, dan mag over dit grondbesef heen gestapt worden. Zie Lenin, zie Stalin, zie Mao, zie Hitler, maar zie ook Mohammed. Zoals ik het zie, wordt deze ongelooflijke hoogmoed, door al deze mensen ten toon gespreid, alleen maar toe gestaan, om te laten zien wie er echt de baas is over de mensen. En wij mensen zijn dat dus niet.
  Het christelijk wereldbeeld kent geen ideaalbeeld. Deze kent alleen maar en persoonlijke relatie met God de Schepper, door Jezus Zijn Zoon. Niets meer, niets minder. Dat God zelfs door instituties heen werkt, die macht per definitie misbruiken (macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut (bij mensen)), blijkt o.a. door de afschaffing van de slavernij (3x in de wereld die de Bijbel erkend als zijn/haar leidraad), door het willen beschermen van de zwakkere ook als deze een vreemdeling is, door de Reformatie, die de grondslag is geworden van onze westerse wetenschap, maar vooral doordat onze beschaving doordrenkt is met het idee dat al het menselijk leven beschermd moet worden. Dit is uniek. In al de andere religies is dit niet zo. Je ziet aan de boom wat voor vruchten deze voortbrengt. Een goede boom brengt goede vruchten voort (ook al zien deze er soms oneetbaar uit, toch zijn deze vruchten goed voor de mens) een slechte boom slechte vruchten(ook al zien deze er nog zo mooi uit, toch zijn deze vruchten of oneetbaar en/of zelfs giftig voor de mens).

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   @Auke

   Ik stel voor dat u zelf eens een artikel schrijft dat volgens u wél hout snijdt. Dan kunnen wij daar op schieten!!

   Inleveren bij de webmaster via de “contact”-knop rechtsboven in de header op de voorpagina!

   Webmaster

   Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @Auke 20.19. uur. Heel mooi gezegd. En verwijzend naar het humanisme, kan ik aangeven dat het intrinsiek slechte, en het algoede, ook bij de humanistische denkers een grote rol heeft gespeeld. Erasmus is tot aan zijn dood, christen gebleven. Het mooie is, dat hij op latere leeftijd de kardinaalsmuts aangeboden kreeg, maar gewetensvol als hij was heeft hij bedankt voor deze zgn. eer. Verder kan ik mij goed vinden in uw opmerking, dat een goede boom goede vruchten voortbrengt. Maar niet alleen christenen, hebben het alleenrecht op juist en menselijk handelen. Verwijzend naar de filosoof Emmanuel Kant- een filosoof van de Verlichting, kan ik ervan zeggen dat hij geen christen zijnde, heel goed wist waar het onderscheid tussen goed en kwaad lag. In zijn “Religie binnen de grenzen van de Rede”. hield hij juist een pleidooi voor het CHRISTENDOM. Een van zijn uitspraken is mij zeer goed bijgebleven, toen hij zei: ” Zedelijk en goed handelen, geeft een besef van Godsbesef aan”. En dat voor een vrijzinnig filosoof. Dus claimen dat alleen christenen zedelijk en ethisch kunnen handelen, gaat mij te ver.

   Like

  • HenkV zegt:

   Wel Auke, om te kunnen oordelen over mensen moet je ze eerst in hun ware contekst plaatsten. Je zegt: ik oordeel niemand en ALS ik al oordeel dan oordeel ik met een rechtvaardig oordeel.

   De benadering van de problematiek van goed en kwaad in absolute zin is mij zeer bekend, denk ik., omdat ik redelijk actief lange tijd in evangelische kringen heb doorgebracht.
   Wees dus voorzichtig in je veronderstelling van wat ik begrijp of niet begrijp. Ik heb mijn leven denkend en telkens overwegend doorgebracht 🙂

   Het uitgangspunt voor mijn redenering was de eventuele schadelijkheid van godsdiensten en de verklaring daarvoor.. En het is zoals de webmaster zegt: verrijk ons hier maar eens met je kennis.

   Ik bedrijf hier bij voorkeur politiek, soms in verband met religie, maar nooit theologie in engere zin.Daar is het hier de plaats niet voor.Wij houden ons bezig met het bewaren van onze culturele verworvenheden, met alles wat daaronder valt.
   Dat is precies ons speelterrein waarin vogels van diverse pluimage tezamen strijden tegen de geestelijke en morele verrotting die vanuit de politiek correcte mestkar met scheppen over onze leefwereld wordt uitgestrooid.

   Ik ben benieuwd naar wat je in je artikelen hebt te melden, Auke :-)..

   Like

   • HenkV zegt:

    een ernstige verschrijving:

    ”Je zegt: ik oordeel niemand en ALS ik al oordeel dan oordeel ik met een rechtvaardig oordeel.”

    Dat moet natuurlijk zijn :

    ”Jezus zegt: ik oordeel niemand en ALS ik al oordeel dan oordeel ik met een rechtvaardig oordeel.”

    Like

  • Joop Klepzeiker zegt:

   citaat : Er is een absolute vorm van goed en kwaad. Een absolute waarheid.

   Nee , die is er net !

   goed, kwaad, waarheid, is plaats en tijd gebonden en erger , zelfs in die zelfde tijd en plaats zijn ze ook nog niet eens universeel.

   Is dat absolutistische denken nu een afkoop van de verantwoording voor het moeten nemen van beslissingen in conflict situaties, je kan je immers verschuilen achter de absolute en dus universele waarheid.

   BRRRRRRRRRRR, levensgevaarlijk.

   Like

   • HenkV zegt:

    Dat betwijfel ik, Joop.
    Als er in de levende natuur duidelijke algemene wetten bestaan die voor een goede ontwikkeling voor bijvoorbeeld bloemen en planten zorg dragen, dat ligt het in de rede dat er ook geestelijke wetmatigheden zullen bestaan die door nagenoeg ieder mens met enig geweten beaamd worden, omdat de uitwerking van de wetmatigheid goed is voor de mens.
    Dat duidt op het bestaan van een universele wet, niet op een wet die door een bepaalde cultuur wordt uitgevonden.

    De Tien Geboden spreken niets voor niets mensen over de hele aarde aan. Ik wijs er ook op, dat bijvoorbeeld in de psychologie een zeer overeenstemmend beeld bestaat over de opvoedings voorwaarden ,waaronder kind een (geestelijk) gezond persoon kan worden.

    Overigens: de gedachte dat ieder mens zelf wel even gaat uitmaken wat goed of niet goed is, lijkt mij in nagenoeg elke situatie van het leven tot een totale chaos te leiden. Bedrijf maar eens een sport waarbij ieder zijn regels op stelt, of neem op die anarchistische wijze eens deel aan het verkeer.

    Ik denk dat het menselijk leven niet zonder gedragsregels kan en deze zijn , of min zich ervan bewust is of niet,van geestelijke ijkpunten afgeleid die universeel gelden..

    Ik geloof derhalve wel degelijk in het bestaan van absolute,universele waarheden die een regelende functie hebben voor ons allemaal..

    En op grond van die door ons geaccepteerde ingebouwde normen wijs ik bijvoorbeeld de islam volstrekt af.
    Een ideologie die zich graag als ”religie van de vrede afficheert” ,maar tegelijkertijd de waarde van mensen laat afhangen van de vraag of ze zich hebben onderworpen aan bepaalde opvattingen; en gdie daarbij gelijktijdig verkondigt dat hun VERGEVENDE god GEWELD tergen ongelovigen opdraagt, raakt mijns inziens met zichzelf volstrekt in de knoop
    Op dit soort opvattingen zitten wij hier niet te wachten.

    Like

   • Joop Klepzeiker zegt:

    @ HenkV

    citaat :Als er in de levende natuur duidelijke algemene wetten bestaan die voor een goede ontwikkeling voor bijvoorbeeld bloemen en planten zorg dragen

    Maar deze wetten zijn ook onderhevig aan tijd en plaats, dat noem men ook wel evolutie.
    Er is niets statisch in de natuur , en absolutisme is statisch.

    Het geweten niets anders dan een onbewust gevoel van de meme, welk ik zoals als gezegd sterk afhankelijk is van plaats en tijd, dus een meme is niet absoluut..die verandert continu en dient aangeleerd te worden, wat we dan ook opvoeding noemen.

    Er is geen absoluut goed en kwaad en een absolute waarheid.

    Ik moet nu wat anders gaan doen, maar als je wilt kunnen we hier later nog wel even over doorgaan

    Like

 14. Tom Hendrix. zegt:

  @guusvelraeds: 19.59. uur. Inderdaad meneer Velraeds. En een van de grote humanisten was; Erasmus van Rotterdam- Desiderius Erasmus- een geleerde en filosoof. Hij is het gezicht geworden van het humanisme zoals we dat heden ten dage kennen. En Erasmus heeft inderdaad geput uit de bronnen van het Jodendom en het Christendom. Zijn meest bekende werk is, het boek: “LOF DER ZOTHEID”.

  Like

 15. Jan zegt:

  @Henk V.

  Rodney Stak schreef in 2005 ‘How Christianity Led to Freedom, Capitalism, and the Success of the West’ waarin hij uiteenzet waarom het Christendom uniek is, waaruit dit bestaat en waarom dit leidde tot de maatschappij waarin wij nu leven en waarom andere culturen achterbleven. Het is dan ook duidelijk dat men niet het Christendom overboord kan zetten, wat socialisten doen, dat de maatschappij volledig ineenstort.
  Hier een korte beschrijving:
  http://catholiceducation.org/articles/history/world/wh0109.html

  Like

  • HenkV zegt:

   Dat is een verrijkende aanvulling, Jan! Waarvoor mijn welgemeende dank.
   Het is mooi om op die manier telkens iets op te steken.

   Like

  • Helena zegt:

   Heeft Luckybee dan toch nog gelijk? Hij schrijft ook alle overwinningen en vooruitgang toe aan het christendom (niet de katholieken weliswaar) en alle achtergang en verlies van oorlogen en dergelijke aan het verlaten/afschaffen van het christelijk geloof in de maatschappij. Simpel gezegd er rust wel of geen zegen op, afhankelijk van waarvoor je kiest.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Ja, dat doet hij. Maar dat is dan ook wel een wat tiranniek uitgangspunt, vind je ook niet?
    Een wàre Christen, die zijn geloof onopvallend belijdt zul je niet gauw over die dingen horen oordelen; die houdt ook nog wel eens rekening met de mogelijkheid van het toeval. En vergis je niet, die heb je ook onder de katholieken, die hij zo rigoureus buiten sluit.
    In Neurenberg had je twintig jaar geleden ene Bruder Martin, een Jezuïet die onder de daklozen als armendokter werkte. Zó’n vent , daar waren ze het allemaal over eens. En hij liep dan wel in pij, maar verder zou hij nooit iemand iets opdringen. En als iemand iets overkwam, zou hij dat nooit toeschrijven aan ‘verlies van geloof’ of zoiets. HIJ geloofde, dat was voor hem genoeg.
    Dàt zijn nou de ware gelovigen, al is dat nog zo hondsmoeilijk.

    Like

   • Joop Klepzeiker zegt:

    Ik als oppergod van mijn honden heeft via de halsband een cultuurpatroon geïnjecteerd in het bewustzijn van mijn honden, de halsband is geheel overbodig geworgden ze eten allemaal uit hun eigen bak, als er een pup enigszins buiten het ingeprente gareel gaat lopen noem het maar de meme, om bijvoorbeeld even uit een ander bak te snoepen word de pup even met de neus op de feiten van het cultuurpatroon ( meme ) gewezen door de ander honden daar komt mijn goddelijke halsband echt niet meer aan te pas hoor, fijns heb ik mijzelf als god overbodig gemaakt.

    Dit prachtig gedrag van het overerven van mijn goddelijke instructies door de generatie heen van mijn honden is een cultuurpatroon geworden wart we ook wel de meme van de stam noemen.
    Ik moet natuurlijk wel voldoend bakken eten neerzetten anders is het zo gedaan met de meme

    Conclusie god is niets anders dan een voerbak, is dat nu een absolute universele waarheid ??

    Like

 16. Helena zegt:

  Allereerst met dank Henk V.
  Dat niet alleen een verheerlijking met een “god” eraan (of in) dodelijk kan zijn is in de geschiedenis volop bewezen. Ik heb ergens eens gelezen dat de slachtoffers van de atheïstische
  “religie”, het communisme, bij elkaar opgeteld, die van alle godsdienstige religies bij elkaar overtreft. Met dank aan Pol Pot, Mao en Stalin en nog een paar anderen. Henk heeft voor mij dan ook gelijk als hij stelt dat de honger naar macht de bron is van alle ellende op deze wereld. Het maakt daarbij niet uit waartoe iemand zich rekent (of zich noemt). Mijn oude vader zei het vroeger al, toen ik daar nog niet naar wilde luisteren, “de hele wereld draait om geld”. Dat leek toen zo’n dooddoener, maar hij bedoelde hiermee, denk ik, precies wat Henk ons hier verteld.
  Maar ook ben ik het met Auke eens. Als er één figuur is in de geschiedenis van deze wereld die wars is van macht en uiterlijk vertoon dan is het wel Jezus. Ik laat daarbij dan maar in het midden of God bestaat. Hij is het voorbeeld dat navolging verdient als we willen leven in een vredige wereld. Maar dan moet wel iedereen zijn voorbeeld volgen. Dat zullen we niet op deze wereld gaan meemaken. Zijn leefregel was simpel doe een ander niet aan waarvan je ook niet wilt dat het jou gebeurt. Natuurlijk zijn er ook veel niet gelovigen die deze leefregel volgen. Persoonlijk ben ik dan ook zeker van dat uiteindelijk iedereen zal worden beoordeeld op zijn daden en niet zijn overtuiging.

  Like

  • Jan zegt:

   Het Christendom werd gevormd door Paulus en niet door de ascetische Jezus. Zou een Christen zo gaan leven was hij een Tibetaanse monnik die onderhouden zou moeten worden door een ander.

   Like

   • Helena zegt:

    Paulus heeft het christendom verspreid, maar zonder de figuur Jezus zou Paulus, Saulus zijn gebleven en zou er ook geen christendom zijn.
    Voor wat betreft het leven als een Tibetaanse monnik, ook daar heb ik mijn twijfels bij.
    Jezus at, dronk wijn, had vrienden waar hij vast ook plezier mee maakte, bezocht feesten en volgens sommigen had hij zelfs een relatie, was hij misschien zelfs wel getrouwd.
    In ieder geval was hij, toen hij op aarde was, mens onder de mensen.
    Hij leefde inderdaad van wat hem gegeven werd, dat is waar.
    Dat betekend volgens mij niet dat de hierboven genoemde leefregel, die door Hans Jansen (in het hier ook geplaatste artikel) “de gouden regel” wordt genoemd, automatisch inhoudt dat wij allen bedelaars zouden moeten worden.

    Like

 17. Petrossa zegt:

  Ach, het komt in steeds kleinere golven de wens om nog te willen reageren op de wereld vandaar ‘jaded’ . Indien iemand een artikel van mij wil overnemen is dat volkomen vrij. Wil het best nog wel vertalen ook. Dank je voor de aandacht. The cultural divide kwam ik op toen ik Obama de Cairo speech zag geven. Ik hoorde hem aan en dacht ‘die man heeft geen flauw benul en bestuurt het machtigste land ter wereld’ en de moed zonk in mijn schoenen. Helaas bleek mijn voorgevoel toen nogal een bleek aftreksel van de realiteit. Wat die ene man in zijn hopeloze naïviteit voor enorme ellende over de mensheid heeft ontketend maakt de doos van Pandora slechts een vrouw met PMS 😦

  Diep triest en wanhoop wekkend wanneer dit het gevolg is van slechts 1 speech vol met platitudes en vage kreten. Daar deed iemand anders maanden aan eindeloze speeches vol vuur over.

  Like

 18. Peter Schilperoord zegt:

  Beste Henk V.
  Jouw artikel is vriendelijk en mild van toon en staat sympathiek t.a.v. het christendom. Prima, maar ik begrijp de probleemstelling niet.
  De tijd dat christelijke kerken Staatskerken waren, is voorbij, omdat er nauwelijks nog zelfstandige staten bestaan. Wat wij nu zien zijn grote multinationals, vergaderd in de Wereldraad van Kerken, of de RK Kerk, of andere verbanden, meestal wereldwijd.
  Die internationaal georganiseerde kerken hebben geen eigen geluid meer, ook geen eigen inbreng, want dat zou onmiddellijk conflicten opleveren met Synodes en Kerkenraden.
  Het beleid van deze kerken komt dan ook nooit in strijd met de koers van de politieke wereldorde – en ja, dàn snijdt jouw artikel plotseling verschrikkelijk veel (dor) hout, omdat een wereldkerk in samenwerking met wereldpolitiek gaat leiden naar wereldheerschappij!
  Als je de discussie wilt toespitsen op de begrippen MACHTSHONGER en MACHTSMISBRUIK, dan begrijp je ook dat in de Wederkomst Christus deze Wereldkerk gaat vernietigen.
  De fundamenten zijn niet gebouwd op Hem, “De Hoeksteen”.
  Wat dit betreft is Jezus dus nogal wat van plan!
  Het verklaart ook waarom christenen fundamentalisten moeten zijn… extreem radicaal. Goed, tot zover dit commentaar.

  Like

 19. Tom Hendrix. zegt:

  @Peter Schilperoord: 03.04. uur. Ben het met U eens, dat het beleid van de kerken haaks staat, op hetgeen Jezus Christus voor ogen had. Ik zie het met lede ogen aan, ook in de Protestantse Gemeente – gefuseerd- sinds 2006, zien we de verkeerde tendenzen. Namelijk een overkoepelend orgaan, wat “de lakens uitdeelt”, vanuit Utrecht. Ik heb er HELEMAAL niets mee, ik richt mij op Jezus Christus, en wat hij ons heeft voorgeleefd. Dat is inderdaad wat @Helena om 22.46. uur, op 15/8 zegt: ” Doe een ander NIET AAN, wat jou ook NIET AANGEDAAN ZOU MOETEN WORDEN”.
  Terecht zegt Jezus, dat zijn leer in een notedop geschreven staat in de eerste 2 geboden die Mozes heeft ontvangen door middel van de 2 stenen tafelen.

  Like

 20. gielah zegt:

  Zo is het, @ Peter Schilperoort.
  De machtsbeluste, met de wereldmachten samenkonkelende kerkinstituten zullen in een vloek en een zucht verdwenen zijn, zodra God: ‘Genoeg is genoeg’ gaat zeggen….. en mijns inziens komt dat moment er nu erg snel aan en is wat er zich nu allemaal op de wereld aan het opblazen en grootmaken is ( onder andere de EU…. maar niet alléén de EU…) daar de opmaat van.
  De Bijbel noemt die huichelende en met de machten meedoende kerkinstituten niets voor niets: ‘de grote hoer’.
  Weggevaagd zullen zij worden!
  Niemand zal er om treuren.

  Maar wij, die hopen op degene Dié hen gaat vernietigen…
  en Die hier eindelijk Zijn Rijk van gerechtigheid gaat vestigen…
  alle zwaarden en speren omgesmeed tot landbouwwerktuigen… geen oorlog en verderf meer, nergens…..
  wij staan op dát vaste fundament…en wij vestigen daar onze hoop en ons vertrouwen op
  en wij zijn in die zin inderdaad: ‘fundamentalisten’…. gráág zelfs!

  Like

 21. Joop Klepzeiker zegt:

  Citaat :Het verklaart ook waarom christenen fundamentalisten moeten zijn… extreem radicaal.

  Ah , nu begrijp ik het,moest even door de tijden heen denken van de Romeinse arena naar de Syrische slachthuizen, tja dat is nogal radicaal, goed voorbeeld doet goed volgen allemaal opofferingen om de wereld te redden ??

  Wanneer komt de grote opname, in een instituut voor metaal uitgedaagde personen.bedoel ik dus ,als het ware een absolute waarheid.

  Gooi er nog een paar halleluja,s tegen aan en het het zal best wel goed komen.

  Maar misschien begrijp ik u wel helemaal verkeer met uw radicaal zijn en bedoelt u dat u met de wapens in de hand vooruit stormt onder het uitroepen van jezus komt en knal de tegenstander in opperst gelukzaligheid af.

  Of misschien zie ik dat dan ook wel weer verkeerd.

  Zou u daarom dat radicaal zijn van u eens wat willen verduidelijken zodat ik een juist beeld kan vormen.

  Want nu schommel ik tussen het alternatief kruishangen en de wat meer actieve houding heen en weer.

  Persoonlijk zou ik een wat meer actieve houding tijdens de grote afwachting aanbevelen, maar dat is zo islamitisch, een andere absolute waarheid.

  Bestorm de synodes en kerkraden !

  Like

 22. Joop Klepzeiker zegt:

  Ik zie het al voor mij de krantenkoppen : synode van de wereldraad van kerken bestormt , ze gooiden een handvol spijkers de zaal in onder het uitroepen van : hij komt !

  Like

  • HenkV zegt:

   Joop, met alle waardering voor je strijdbare instelling, wat hier wordt bedoeld met een fundamentalistische christelijke instelling is volstrekt niet wat jij er van maakt.

   De conglomeraten van allerlei kerkverbanden die in de loop van de tijden zijn ontstaan hebben de kracht van een dweil, omdat men christelijke basisopvattingen over de betekenis van de leer van en over Jezus, heeft ingeruild tegen allerlei modieuze, linkse opvattingen , zoals ontwikkelingshulp, interreligieuze eenheidsbewegingen waarin men bruggen wil slaan naar ”anders- gelovigen” , bevrijdingsbewegingen die zich inzetten voor ‘uitgebuite en onderdrukte volkeren'(waaronder de Palestijnen )

   Persoonlijk vind ik in het denken van deze clusters van christelijke kerken niets meer terug wat ik als essentieel christelijk zou willen noemen..Iedere niet gelovige kan precies hetzelfde nastreven en even goede resultaten boeken, indien nodig.

   En door die modieuze ‘verlinksing’ is er een samenwerkingsverband met politiek correct ontstaan.
   Tegenover een agressieve ideologie als de islam had op zijn minst een sterk tegengeluid moeten komen vanuit de christelijke wereld .

   Het tegendeel is waar gebleken.
   Ik wijs er altijd op dat onze samenleving joods-christelijk is, verrijkt door het humanisme dat het redelijke denken vanuit de mens zelf daar bij heeft gevoegd.

   Wij staan tegenover een ontworteling van alles wat ons dierbaar is en de wereld waarin wij leven lijkt totaal gek geworden, bezeten zelfs.
   En in plaats van zwaar te collaboreren met krachten die onze identiteit willen ondermijnen had men daartegen ,vanuit de christelijke belevingswereld opvattingen moeten plaatsen die voortkomen vanuit de fundamenten van het christelijk geloof.
   En dat kan men een vorm van christelijk fundamentalisme noemen.

   Wij zijn echt verwikkeld in een strijd om de voortzetting van ons bestaan.Op onze site brengen wij allerlei argumenten in stelling tegen het kwaad dat onze westerse wereld bedreigt en daarbij kunnen wij vaststellen dat dit het grootste kwaad is wat ooit op ons is afgekomen . En dus ligt het in de rede dat wij de bestrijding ervan met alle middelen voeren die ons ten dienste staan,

   Er zijn atheïsten onder ons die vanuit hun opvattingen strijd voeren.En het is wenselijk dat er zich ook mensen melden die christelijke argumenten aandragen. Met het zelfde doel.

   De EU laat processen op ons los die onmogelijk iets goeds voor ons zullen brengen.
   Dat beseffen wij allemaal hier..Op deze site vormen wij een afspiegeling van ons volk.

   Wij vertegenwoordigen de westerse beschaving.
   Wij allen willen niet dat die wordt aangetast ondermijnd, verkracht, verleugend met politiek correcte prietpraat.Wij willen geen leven leiden als slaven.
   Dus verzetten wij ons. Wij samen, atheïsten, christenen, joden ,zelfs misschien een enkele verlichte moslim die zijn ideologie heeft afgeworpen en verder is iedereen die weet wat op het spel staat vrij om zich bij ons te voegen.Wij zullen samen strijden en wij zullen elkaar met respect behandelen.

   Wij weten namelijk wat er op het spel staat.
   Onze joods- christelijke- humanistische beschaving. De beste die er is.

   Like

   • Tom Hendrix. zegt:

    @HenkV 18.58. uur. Zo zie ik het ook Henk!

    Like

   • Joop Klepzeiker zegt:

    Citaat :wat hier wordt bedoeld met een fundamentalistische christelijke instelling is volstrekt niet wat jij er van maakt.

    Dat neem ik direct van je aan , maar met heel veel woorden heb je mij eigenlijk nog steeds niet uitgelegd wat er nu wel mee bedoeld wordt.en je vergeet dat radicaal even te benoemen

    Van al die andere zaken die je benoemd ben ik al wat langer op de hoogte.

    Dus svp zou u zo vriendelijk willen zijn om mij in redelijk eenvoudige bewoording even dat zinnetje

    citaat : Het verklaart ook waarom christenen fundamentalisten moeten zijn… extreem radicaal.

    Like

 23. Peter Schilperoord zegt:

  @ Joop Klepzeiker 12:44 uur
  “Zou u daarom dat radicaal zijn van u eens wat willen verduidelijken zodat ik een juist beeld kan vormen~” Ach, Joop Klepzeiker, welke studie heeft u afgemaakt? Ik bedoel, wat kostte het u om de stof onder de knie te krijgen, kwam dat aanwaaien, of moest u er dag en nacht heel radicaal geconcentreerd mee bezig zijn?
  Het grote gebod in Jodendom èn christendom luidt: hebt God lief met geheel uw hart en ziel (en hebt uw naaste lief als uzelf). Nou, hier beginnen de problemen dan… hoe kun je God liefhebben als je hart kapotverkracht is en in de macht van anderen?
  De vrijmaking van de geest vereist radicale toewijding! Met vriendelijke groet,
  Peter Schilperoord

  Like

 24. Tom Hendrix. zegt:

  @Peter Schilperoord: 15.54. uur. Inderdaad meneer Schilperoord, dat is het grootste gebod. Heb god lief met geheel uw hart, kracht en geweten, en heb uw NAASTEN LIEF als U zelve. Dat is toch heel andere koek, als het HAATBOEK de KORAN.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s