EU leverde wapens aan Egypte: nu is Brussel verbaasd over de burgeroorlog

Screenshot_32

Egypte is een lucratieve afzetmarkt voor militaire goederen

Alle grote landen hebben Egypte gewoon met wapens overspoeld. Nu zijn ze verbaasd dat de Egyptenaren de wapens ook gebruiken. De globale wapenindustrie profiteert van de toenemende lokale conflicten.

Met het oog op de dreigende burgeroorlog in Syrië wordt in de EU een beëindiging van de financiële hulp voor het land en de controle op wapenexporten overwogen. Het voorbeeld Egypte laat zien hoe weinig gereflecteerd de overwegingen van de Duitse regering zijn als het om Duitse wapenexporten gaat.

Per slot van rekening keurde de Duitse regering alleen in 2011, na de val van Moebarak, leveringen van militaire goederen ter waarde van 74,2 miljoen euro goed, zoals blijkt uit een EU-rapport van 2012. Bij de producten gaat het hoofdzakelijk om militaire grondvoertuigen, elektronische uitrusting en marineschepen.

En Duitsland was ook op een ander terrein in Egypte actief: de Duitse geheime dienst (BND), de binnenlandse veiligheidsdienst (BKA) en de staatspolitie hebben de afgelopen jaren aan actieve ontwikkelingshulp in Egypte en Tunesië gedaan: volgens onderzoek van Statewatch hebben de Duitse diensten de gevreesde Egyptische staatsveiligheidsdienst het materieel geleverd hoe via het internet impopulaire regimecritici te bespioneren (meer hier).

Maar niet alleen Duitsland zou verwikkeld zijn in wapendeals met Egypte. Ook Frankrijk keurde wapenexporten ter waarde van 107,7 miljoen euro goed. Andere EU-landen die van de wapenhandel wilden profiteren, zijn Spanje, Polen, Tsjechië, Bulgarije, België, Slowakije en ook Groot-Brittannië.

Goedgekeurde wapenexporten dus, die samen met uitbetaalde EU-gelden naar de Moslimbroederschap gingen. Zo was er in het begin van dit jaar 5 miljard euro voor een regering die er nu niet meer is (hier). En voor het opbouwen van de democratie, die volgens het leger en de moslimtegenstanders nooit heeft plaatsgevonden.

Maar de grootste wapenleverancier sinds 2011 waren de VS en Rusland. De waarde van de Russische wapenleveringen bedraagt 426 miljoen Amerikaanse dollar. De VS deden deals ter waarde van 353 miljoen dollar. Dat blijkt uit de cijfers van het Stockholm International Peace Research Institute Sipri.

Binnen de EU was Spanje de grootste daadwerkelijke profiteur van wapendeals met Egypte. Want in 2011 en 2012 exporteerde het land militaire goederen ter waarde van 39 miljoen Amerikaanse dollar.

Omdat de wapenexporten ook voor de EU belangrijk zijn, wordt het moeilijk om deze nu alleen met het oog op de huidige situatie in Egypte te handhaven. In ieder geval, als er volgens de gedragscode van de EU gehandeld moet worden.

De gedragscode van de EU voor wapenexporten uit 1998 zegt in het kader van haar acht criteria dat het land van eindbestemming zich moet houden aan de mensenrechten en het humanitaire volkerenrecht.

De binnenlandse politieke situatie zou maatgevend voor de beslissing zijn. Een export mag niet worden goedgekeurd als het risico zou bestaan dat de export van bepaald materieel zou kunnen worden gebruikt voor interne onderdrukking.

“Interne onderdrukking omvat o.a. martelingen evenals andere wrede, onmenselijke en vernederende behandeling of bestraffing (…) willekeurige arrestaties en andere zware schendingen van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, zoals deze in de desbetreffende mensenrechtenverdragen, inclusief de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het internationale pact over burgerlijke en politieke rechten, zijn vastgelegd.”

De gedragscode is bindend voor alle leden van de EU.

Maandag kondigde het Duitse ministerie van Economische Zaken aan alle wapenleveringen naar Egypte te stoppen. Zo gaat volgens de vicevoorzitter van de SPD-fractie een levering van twee onderzeeërs ter waarde van 700 miljoen euro niet door, bericht de DLF. Italië had iets dergelijks tijdens een bijeenkomst van de 28 EU-diplomaten voorgesteld.

De hele discussie is natuurlijk pure huichelarij: wat zou Egypte eigenlijk met zoveel wapens moeten beginnen? Het ligt immers voor de hand dat diegene die wapens heeft, deze ook gebruikt.

En de nu pijnlijk getroffen wereldgemeenschap is in principe blij dat de Egyptenaren nu met zichzelf bezig zijn en niet met hun buurlanden.

Zo kan de globale wapenindustrie veel landen van wapens voorzien en profiteren van de door burgeroorlogen aangewakkerde hogere vraag.

Ook hier geldt: All business is local.

Hoe snel en wie zich uiteindelijk daadwerkelijk voor het stoppen van de wapenexporten zal inzetten, moet uit het volgende EU-rapport blijken. In ieder geval zal de EU deze keer voorzichtiger zijn in de beoordeling van een politieke verandering in een land.

Bron:

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/08/20/eu-lieferte-waffen-an-aegypten-nun-wundert-sich-bruessel-ueber-den-buergerkrieg/

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Egypte, EUSSR, Graaien, Hypocrisie. Bookmark de permalink .

17 reacties op EU leverde wapens aan Egypte: nu is Brussel verbaasd over de burgeroorlog

 1. G.Deckzeijl zegt:

  Binnenkort mag u uw portemonnee weer tevoorschijn halen.
  http://www.hln.be/hln/nl/3424/Economische-crisis/article/detail/1689928/2013/08/20/Griekenland-heeft-derde-hulppakket-nodig.dhtml
  Is vast en zeker onderdeel van dat op stapel staande “bezuinigspakket” van ACHT MILJARD wat J.Dijsselbloem na de 3e dinsdag voor ons in petto heeft.

  Like

 2. Jean zegt:

  Van hypocrieten & misdadigers gesproken. En die zitten nog steeds ongestraft hun zakken te vullen. Walgelijk.

  Like

 3. Willie zegt:

  Pffff, de hypocrieten ,erger dan een hele hoop Farizeers bijeen
  En hier maar hopen wapenwetten erdoor duwen zodat wij ”Sitting Ducks” zullen zijn wtshtf

  Like

 4. guusvelraeds zegt:

  “Interne onderdrukking omvat o.a. martelingen evenals andere wrede, onmenselijke en vernederende behandeling of bestraffing (…) willekeurige arrestaties en andere zware schendingen van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, zoals deze in de desbetreffende mensenrechtenverdragen, inclusief de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het internationale pact over burgerlijke en politieke rechten, zijn vastgelegd.”

  Als bovenstaande waar is en als criterium geldt voor wel of geen hulp of export, vraagt U zich dan ook af, waarom de EU vanaf het begin van die hilarische Arabische lente steeds de islamisten tegemoet gekomen is. Wetende dat deze islamisten sharia gedragen samenlevingen nastreven. Zo ook nu in Syrië. We worden belazerd waar we bij staan. De EU is of dom of tot op zekere hoogte net zo gewetenloos en schaamteloos als de meest fundamentele islamiet. Maar goh, wat zeg ik. Dat wisten we toch al lang.

  Voor de liefhebber voeg ik een link bij die een inkijk geeft hoe men in Nederland in de vaste commissie voor het buitenland beleid debatteert over het vraagstuk mensenrechten en hoe dit aan te pakken in hun benadering met buitenlandse regeringen. Enerzijds hebben ze het over een zogenaamde receptor benadering, een benadering waarin niet met de vinger gewezen en niet directief afgedwongen wordt maar meer inzet is op dialoog en wederzijds begrip. Anderzijds de minder diplomatieke benadering waarin men tijdens de ontmoeting met buitenlandse mogendheden kiest voor duidelijke bewoordingen van afkeur en consequenties bij niet navolging van fundamentele mensenrechten.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32735-71.html

  Like

 5. Lucky9 zegt:

  Ik vind dat ook de EU keihard moet doorgaan met het leveren van wapens aan alle strijdende islamitische fracties. De echte beslissingen worden immers genomen bij de nalevering van munitie. En daar hebben de snullen van Pax Christi en Sipri geen flauw benul van.

  De Europese trojka beslist dus over de hoofden van haar eigen onderdanen over wie sterft of leeft en daar heb ik een slecht gevoel bij. Dit is een beslissing die moet genomen worden door de nationale regeringen in verhouding met de kant die hun bevolking in het externe conflict gekozen heeft. De natie of het continent dat op eigen kosten de meeste munitie na levert boekt de beste militaire resultaten. Klaar toch?

  De Palestijnen krijgen in mijn systeem geen enkele kogel en geen gram buskruit meer. Zo eenvoudig is echte democratie. Het kan dus niet anders dan dat Gretta D. en Dries Van Agstank petrodollars bij bergjes aangeboden kregen en ook gretig aanvaard hebben in hun grijpgrage klauwen. Hun opvolgers staan nù elkaar te verdringen in de rij immorele potentiële misdadigers. Zo eenvoudig kan politiek zijn.

  Je moet de realiteit maar willen zien en dienovereenkomstig handelen.(stemmen)

  Like

 6. felix zegt:

  De wapenhandel profiteert op een schandalige wijze van de brandhaarden in de wereld. Het is nooit anders geweest. Ik zeg: de geschiedenis herhaalt zich. Zoals op heel veel terreinen, anitsemitisme bijv. Zoek maar eens op de website van de PvdA, Hoe diep zijn zij al niet gezonken!

  Like

 7. Henk der Niederlander zegt:

  Wat de lezers eens even goed in de gaten moeten houden dat het ernaar uit ziet dat we onderweg zijn naar WW 3
  Als je eens even goed kijkt wat er momenteel in de Islamitische wereld speelt en op welke schaal wereldwijd ziet het er slecht uit met al die Neville Chamberlain’s in het westen.
  Je kunt wel zeggen dat alle westerse leiders momenteel de kop in het zand steken voor hetgeen in de Arabische wereld gebeurd.
  Je kunt gewoon stellen dat elk geschil wat daar is wel een of ander westelijk land de schuld in de schoenen geschoven krijgt.
  Met name de grote satan en de kleine satan moeten het ontgelden en zoals Ik het bekijk laat het westen de kleine satan (israel dus) gewoon in de steek met het idee dat als Israel aangevallen word door een aantal islamitische landen men het westen verder wel met rust laat terwijl ook in het westen de vijfde colonne zich al aardig roert.
  Toch wil geen enkele leider ook maar iets horen van het Islamitische gevaar.
  En dat is voor mij de reden dat Ik de laatste tijd nogal korte reacties gegeven heb ebn dat dan min of meer in ragende vorm.
  Maar ook van de reageerders hier heb Ik het idee dat men ook wel echt ziet wat er loos is.
  Het zou goed zijn als iemand eens een duidelijk artikel zou schrijven wat de gevolgen kunnen zijn
  Voor het westen van de wapenleveranties aan gebieden zoals Egypte Irak en Afganistan waar hele massa’s materiaal achter gelaten gaat worden terwijl je toch niet echt kunt zeggen dat dat allemaal gebieden zijn met een stabiel politiek klimaat.
  Daarbij mag ook niet over het hoofd gezien worden wat zich momenteel in landen zoals Birma en Thailand.

  Like

 8. Helena zegt:

  Voor wie zich misschien verveelt nu Bert minder post.
  Boek: de nazi achtergronden van de EU

  dds-security.nl/boek/index.html

  Like

 9. Helena zegt:

  Ook Erdogan is weer op ram(p)koers. Het wordt we een beetje voorspelbaar.
  Ook hij zegt “the Jooze did it”

  Like

 10. Helena zegt:

  Ook heel erg interessant en verhelderend.
  Een minicursus over geld, crisis, economie.
  http://soulvability.nl/waar-komt-geld-vandaan/

  Like

 11. Jan zegt:

  Wel realistisch zijn. Ergens moet het geld vandaan komen om Van Rompuy’s en Barosso’s Audi en villa, kortom hun levensstandaard te financieren.

  Like

 12. luckybee zegt:

  Met onze hulp kunnen Moslim broederschap kalashnikovs kopen dat ze ook prompt gebruiken.

  Like

 13. Tom Hendrix. zegt:

  De EU, dat GEDROCHT van communistische snit, moet de vuile bek houden. Deze VERRADERS handelen zelf met de aatsvijanden van democratie en vrijheid, namelijk met de HAATBAARDEN der ISLAM , de CULTUS des DOODS. Huichelaars zijn het, geen enkel islamitisch land voldoed aan artikel 1 wn artikel 18 van: DE UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS’, uit 1948. Sterf toch heel gauw EU!!!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s