Liberty GB: De beste partij in het Verenigd Koninkrijk voor de Europese Coalitie van Geert Wilders

Screenshot_27

Paul Weston

Toen we bij Liberty GB voor het eerst hoorden dat de leider van de PVV, Geert Wilders, op zoek is om met gelijkgezinde partijen in Europa een alliantie te vormen om slag te leveren in de Europese verkiezingen van volgend jaar, was onze onmiddellijke gedachte dat wij de juiste partij zijn om Groot-Brittannië in dat bondgenootschap te vertegenwoordigen. De partij Liberty GB is erg nieuw, want zij werd opgericht in maart van dit jaar. De Uitvoerende Raad bestaat uit de voorzitter Paul Weston, George Whale, verantwoordelijk voor het toelatingsbeleid van de partij, cultuurfunctionaris Jack Buckby, functionaris voor het beleid Stephen Evans, algemeen medewerker Matthew Roberts, hoofdverantwoordelijke voor de IT en de financiën, en ik als persvoorlichter.

Liberty GB is een patriottische, Counterjihad partij die staat voor christelijke en westerse beschaving, voor vrijheid, dierenwelzijn, het kapitalisme, de vooruitgang in de maatschappelijke gedachteontwikkeling. De partij is ontstaan uit de behoefte om het vacuüm op te vullen dat in de Britse politiek bestond tussen de ‘United Kingdom Independence Party’ (UKIP) en partijen als de ‘British National Party’ (BNP), die een reputatie van antisemitisme en racisme heeft.

De drie grote partijen in het land – de Conservatieven, Labour en de Liberaal Democraten – roepen de problemen waarmee Groot-Brittannië te maken heeft eerder in het leven dan dat ze de problemen oplossen, maar zij zijn niet de enigen die de islam sussen en die compromissen sluiten over immigratie. UKIP deed onlangs mee met die pogingen, ondanks haar aanvankelijke belofte van echt conservatisme. Zullen uw kleinkinderen wakker worden met  het geluid van kerkklokken of met het geweeklaag van de muezzin? De keuze is aan u.

Een voorbeeld van de concessies die UKIP doet met betrekking tot het debat over immigratie is een interview dat partijleider Nigel Farage eind juli gaf aan ‘The Guardian’, de meest linkse mainstream krant in Groot-Brittannië. Daarin hekelt Farage het overleden conservatieve parlementslid Enoch Powell, vanwege zijn beroemde “Rivieren van Bloed” toespraak van 1968.

Powell was vooruitziend en waarschuwde zijn landgenoten voor de serieuze gevaren van de massa-immigratie uit de derde wereld, die toen nog maar pas was begonnen en nog niet de astronomische niveaus van de latere decennia had bereikt. Hij zei: “We moeten wel gek zijn, letterlijk gek zijn, dat wij als land de jaarlijkse instroom van ongeveer 50.000 afhankelijke mensen toestaan. Mensen die voor het overgrote deel zullen bijdragen aan de groei van de allochtone populatie. Het is alsof we naar een land kijken dat druk bezig is zijn eigen begrafenis te organiseren … De nu voorgestelde Wet voor Rassenrelaties zal de gevaarlijke en polariserende elementen alleen maar voeden en dus laten floreren. Hier zien we legale middelen die immigrantengemeenschappen kunnen gebruiken om zich te organiseren, om campagnes te voeren en om te ageren tegen hun medeburgers. Legale wapens dus, geleverd door de onwetenden en door diegenen die slecht geïnformeerd zijn, die de immigranten de mogelijkheden bieden om de rest te intimideren en te domineren. Vooruit kijkend word ik vervuld van een voorgevoel: zoals de Romeinen indertijd, zie ik de rivier de Tiber schuimen met veel bloed”.

Zijn voorspellingen waren in elk opzicht juist: de autochtone bevolking is inderdaad overstelpt door grote aantallen immigranten die aan hen zijn opgedrongen door de politiek correcte rassenverhoudingen-industrie. De laatste zin, die de toespraak zijn naam gaf, is een verwijzing naar de epos Aeneas van de Latijnse dichter Vergilius. Maar, in plaats dat hij Powell toejuichte en zijn tegenstanders verwijten maakte, gaf Farage in het interview de parlementariër de schuld van de tegenstand die zijn toespraak had ondervonden, waarmee hij de kant van links koos die het metaforische, inderdaad poëtische, deel van de toespraak voor hun eigen doel benutte – dat deel van de toespraak met het woord “bloed” – waarmee men deed voorkomen alsof die de uiting was van een gewelddadige fanaat, die bloed wilde zien in plaats van dat hij het vloeien van bloed voorspelde:

Hij [Farage] zei: “De toespraak van Powell was een ramp. Iedereen was decennia lang doodsbang om die te bespreken. Ik vind overigens dat  UKIP heeft geholpen om van de immigratie een verstandig, gematigd, realistisch, mainstream debat te maken …”

Het eerdere beleid van UKIP, om een einde te maken aan het tijdperk van de ‘massale ongecontroleerde immigratie’ door middel van een bevriezing-van-5-jaar van de immigratie en door een limiet van 50.000 mensen per jaar te stellen aan de toekomstige immigratie, wat het belangrijkste verkoopargument van de partij is, is herzien, met een eventuele verhoging van de limiet.

De teleurstelling over de UKIP, die gevoeld werd door veel aanhangers, zou de scherpe daling in de opiniepeilingen kunnen verklaren, die in juni al zichtbaar was en nu zelfs meer uitgesproken is. UKIP werd in mei gesteund door 18% van de geënquêteerden, door 12% in juni en nu slechts door 7%.

De islam, een van de grote problemen waar Groot-Brittannië en het Europa van vandaag mee geconfronteerd worden, is inderdaad in veel opzichten het belangrijkste probleem, want het is een kwestie van onze eigen overleving, krijgt zo weinig aandacht van UKIP dat een zoekopdracht naar de term ‘islam’ op haar website slechts 6 resultaten oplevert. In een paar van die termen wordt de islam genoemd in samenhang met het buitenlandse beleid, zoals de mogelijke Britse interventie in de Syrische oorlog of hoe we moeten omgaan met de ‘gematigde islamitische staten’. In 5 van de 6 gevallen wordt het woord ‘Islam’ vergezeld door het kwalificerende adjectief ‘extreem’, ‘extremistisch’ of ‘fundamentalistisch’ en in het 6e geval is het een onderdeel van de uitdrukking ‘puriteins en intolerant element van de wahabitische islam’. Er zijn geen resultaten voor ‘halal’ op de site van de UKIP.

Screenshot_28

Wat betreft ritueel slachten was dit het beleid in het Algemene Verkiezingsmanifest van de partij uit 2010:

De UKIP vindt dat het Verenigd Koninkrijk de voor- en nadelen van de voorstellen waarin wordt aangedrongen op vooraf verdoven door een Koninklijke Commissie moet  onderzoeken. De Commissie dient voorbeelden uit Denemarken, Nieuw-Zeeland en andere landen te bestuderen en te evalueren met de vraag of de religieuze vrijstellingen die lijden van dieren veroorzaakt, zullen worden ingetrokken of niet, of dat een eis van vooraf verdoven moet worden ingevoerd.

Vergelijk dat met wat Liberty GB zegt en doet. Wij hebben een uitgebreid plan van aanpak over hoe immigratie moet worden beperkt en hoe moet worden omgegaan met de islam. Wij vinden dat het onderscheid tussen de islam en de ‘extreme’ islam onjuist is, omdat de islam, die de wereldheerschappij wil en met alle middelen zijn wet wil opleggen, intrinsiek extreem is. Hij is ook fundamentalistisch, omdat hij predikt dat de Koran door Allah werd geschreven en gedicteerd door Mohammed via de aartsengel Gabriël, dus, omdat die rechtstreeks het woord van God is en niet – zoals de Bijbel – geschreven door mensen, en dus onvermijdelijk letterlijk moet worden genomen.

We weten dat de islam geen religie is maar een politieke ideologie, erger dan het fascisme en het communisme, en dat die ten onrechte en op onrechtvaardige wijze beschermd wordt door de vrijheid van godsdienst.

Ook heeft  Liberty GB op haar website veel artikelen gewijd aan het belichten van de islam, waaronder essays, die het historisch revisionisme van de kruistochten bekritiseren en de imaginaire bijdragen van de islam aan de wetenschap en de wiskunde, die zich in de geest van Obama bevinden. In tegenstelling tot de UKIP zijn wij goed op de hoogte van de no-go zones, van alle gemeenschappen die onder de sharia wetgeving vallen, van hoe moskeeën buurten verstoren en een broeinest zijn van militant gedrag, kortom van de vele gedaantes die de jihad sluipenderwijs in onze landen aanneemt. Van al deze gedaantes is niets gevaarlijker en verraderlijker dan het halal vlees, daarom heeft Liberty GB  dit tot ​​doelwit van een speciale campagne gemaakt. Halal is het Trojaanse paard dat ons land binnendringt en het verovert. Het is de eerste grote stap in de richting van onze islamisering. Op een vergelijkbare manier waarop tijdschriften bijvoorbeeld de lezer een breed onderwerp onder de aandacht brengen, door te focussen op bepaalde personen die ermee te maken hebben, is het ook makkelijker voor mensen om hun aandacht en energie te richten op een specifiek onderwerp, zoals halal, waardoor de gehele islam in het Westen onder de aandacht kan worden gebracht, in plaats van het hele onderwerp van de islam aan te snijden. Trouwens, halal is misschien wel het meest gehate aspect van ons islamisering. Daarnaast geeft halal in Groot-Brittannië en in het Westen in het algemeen, omdat het een industrie is waarin vele miljarden omgaan, moslims economische macht en er is voldoende bewijs dat de jihad en het terrorisme over de hele wereld erdoor gefinancierd worden. Een verbod op ritueel slachten is een onderdeel van ons manifest. Wij vinden, net als Wilders, dat de christenen onze bondgenoten zijn. Wij komen op ​​voor het christendom als een ethisch en een theologisch systeem, dus accepteren we dat er, zoals de grote Oriana Fallaci zichzelf omschreef, ‘atheïstische christenen’ of ‘agnostische christenen’ bestaan.

Wij bestaan [als partij] niet alleen om mensen aan te trekken, maar ook om hen te veranderen om de status quo te veranderen. We zullen niets veranderen als we niet veranderen wat mensen denken. Dit is de culturele strijd die Links heeft gestreden en tot nu toe heeft gewonnen, en wij weten dat we diezelfde strijd moeten strijden om te winnen. We willen niet doen wat UKIP onlangs heeft gedaan. Wij  volgen niet blindelings de publieke opinie, we veranderen die, en dit is de unieke eigenschap die ons van anderen onderscheidt. Decennia van socio-communistische propaganda hebben ertoe geleid dat veel mensen erg verwarde ideeën over het christendom hebben, waarover ze alleen maar slechte dingen weten of geloven.

Jezus Christus verklaarde dat alle mensen gelijk zijn. Zowel de leer en de geschiedenis van het christendom staan in voor zijn solidaire gelijkheid verkondigende, antidiscriminerende houding. Als we zeggen dat we ethisch christelijk zijn, zelfs als het niet perse in theologisch opzicht zo is, zeggen we impliciet dat wij antiracistisch zijn, zelfs zonder dat we het expliciet beweren. Het waren christenen die de slavernij afschaften, eerst in het Romeinse Rijk en daarna in de Verenigde Staten van de 19e-eeuw. Geen enkele andere religieuze groep heeft dat ooit gedaan. Christenen zijn, zowel vandaag als in het verleden, naar de meest onherbergzame uithoeken van de wereld gegaan om de armen van alle rassen te helpen, waarvoor ze niets terug verlangden.

Ik sluit af met deze opmerking, vanwege de eerste plaats die de PVV in de Nederlandse opiniepeilingen nu inneemt, die ik vooral juist en nuttig voor ons vind:

Een slimme partij voorziet de kiezers van het nodige, waardoor ze beseffen dat de partij al die tijd gelijk had.  Een domme partij ‘evolueert’ en gooit haar standpunten weg en wordt zo in diskrediet gebracht en is dan niet meer te onderscheiden van de regerende partij.

Read more:

http://enzaferreri.blogspot.com/2013/08/liberty-gb-uks-best-party-for-geert.html#ixzz2bvCtS29P

Follow us: @EnzaFerreri on Twitter | enza.ferreri on Facebook

Screenshot_25

Bron:

http://www.enzaferreri.blogspot.co.uk/2013/08/liberty-gb-uks-best-party-for-geert.html

Auteur: Enza Ferreri

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres & Henk V.

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Groot-Brittannië, Immigratie, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme. Bookmark de permalink .

22 reacties op Liberty GB: De beste partij in het Verenigd Koninkrijk voor de Europese Coalitie van Geert Wilders

 1. bobzelf zegt:

  whahahahaa, voordat Nigel Farage , met vriend Wilders kan gaan samenwerken , komen de afzeikverhalen / en met stront gooien al boven water !
  Nou nog effe een brievenbus pis verhaal van de PVV er achteraan en !!!
  De VVD en P.v.dA stijgen weer in de peilingen !!
  Misschien een idee hoor , maar dhr Paul Weston heeft samengewerkt met dhr. Baroso !!!
  Kent u deze meneer ??? , een maoist uit portugal ,en nu een moeras in trekker !!
  Dus ??????? , bent u al wakker ???
  Nigel deugt niet , omdat hij bezig is de EU en brussel en alle landverraders daar op hun tenen te trappen , en tracht het gekkenhuis EU/Brussel te stoppen sinds 2000 !!!!!
  OH , ja dat waren we even vergeten , !!!!
  Wat dit stukje dus duidelijk maakt ,
  is dat UKIP veel te belangrijk wordt in G.B !!!!!
  Dus gaan we zoeken in hoeken en gaten om deze kanjer in een slecht licht te krijgen .!
  Nou goed gelukt denk ik zo maar ,
  .

  Like

  • HenkV zegt:

   Reken maar dat we wakker zijn, Bobzelf!
   Maar, even voor alle duidelijkheid , voordat je (nog meer?) voorbarige conclusies trekt: Wie wees hier wie af??
   Het was Farrage die de uitnodiging van Geert Wilders voor samenwerking in EU verband van de hand wees, juist omdat hij vond dat Wilders in zijn opstelling tegenover de islam te ver ging!
   De waardering die wij hier vaak op onze site voor Farrage hebben, verdraagt toch bovenstaande waarheid wel, mag ik hopen?
   Ik gun de man alle succes van de wereld, in Europees verband doet hij het geweldig, wat zeer verheugend is.
   Ook in Engeland ging het eerst heel goed, maar, met de schrijver van het artikel constateer ik dat hij niet de duidelijke kijk op het gevaar van de islam heeft als Wilders. Zou hij dat wel hebben dan was wellicht een partij als Liberty GB helemaal niet nodig ..
   De terugloop van de UKIP is niet te wijten aan geroddel, maar aan de keuzes die Farrage zelf heeft gemaakt met betrekking tot het immigratie probleem en de opkomst van de islam.
   Betreur ik dat?
   Reken maar..Een man als Farrage MET de inzichten van Wilders erbij is een geweldige steunpilaar in elke beweging die streeft naar het behoud van de goede verworvenheden van de westerse maatschappij waarvoor ook wij ons sterk maken.

   Van een poging om moedwillig Farrage door het slijk te halen lijkt mij hier bepaald geen sprake. Dat ligt niet in het karakter van Paul Weston, de voorzitter van Liberty GB besloten.
   Weston is nog een tijdje lid geweest van de UKIP, maar zijn opvattingen over de islam -die erg overeenstemmen met die van Geert Wilders – liepen telkens stuk op de afwijzing ervan door de UKIP partijleiding.
   Ik wijs erop dat de Europarlementariër namens de PVV, Barry Matlener, een tijdje op UKIP vergaderingen in Groot Brittannie het woord mocht voeren, als een soort bondgenoot van de UKIP. De liefde bekoelde echter toen Matlener wilderiaanse opvattingen in zijn redevoeringen ging verwerken..

   Heel betreurenswaardig allemaal,want het immigratieprobleem , de opmars van de islam en de dwingende invloed van het politiek correcte denken op de publieke mening is gigantisch..
   Een groot deel van de Britten maakt zich daarover veel zorgen, dus een eenheid in het verzet tegen de afbraak van dat prachtige land is zeer gewenst!

   Like

   • bobzelf zegt:

    Ik trek geen voorbarige conclusies !
    Ik vertel alleen de simpele waarheid !
    Waarom moet iedereen hetzelfde doen om zijn land te redden ?
    Nigel wil Engeland uit de EU . Punt !
    En ik kan het me voorstellen , dat hij geen zin heeft om net als Pim Fortuyn , geert Wilders , Theo van Gogh , tegelijk tegen de islam te vechten .!
    U kent allen de gevolgen ????????
    Als Nigel engeland niet uit de EU krijgt , !!!! , gaan ook de grenzen niet dicht !
    Dus stelt hij gewoon priorieteiten !! , en als enige !! ik herhaal als enige staat deze man dus tot nu toe de gestoorde EU/BRUSSEL idioten al sinds 2002 +/-
    met vuur en vlam te bestrijden .
    Wij zitten hier op een blog te reageren en zijn nog te bedonderd om de straat op te gaan , dan wel Nederland plat te gooien !!
    WANT DAN WORDT DE SOEP KOUD , EN ER IS VOETBALLEN OP DE TELEVISIE , EN OME JAAP HEBBEN WE MEE AFGESPROKEN , EN EEN HERHALING VAN BOER NEUKT VROUW ! ENZ. ENZ. ETC . ETC
    gaat u allen schamen !
    Als ik al die reacties zie, mensen die nu roepen , nou dat was echt de laatste keer dat ik op de VVD heb gestemd < gloeiende , gloeiende , STRATEGISCHE KLOOTZAKKEN , WE KONDEN ER IN 1 X UIT !!!
    MAAR BLIJF ALLEMAAL MET JE KOP IN HET ZAND STAAN , MISSCHIEN GAAT HET WEL VANZELF OVER ???
    Dus er is weer iemand , die roept weg met de islam in Engeland , en hoppa dat is dan de redder in de nood .
    Ben bang dat de wereld een beetje anders in elkaar zit !
    Als iemand mij een leugen kan vertellen van Nigel Farage sinds 2004 , dan bied ik mijn excuses aan , dus zoekt en GIJ ZULT NIET VINDEN !
    DUS GA MAAR 272 YOU TUBE FILMPJES ZITTEN BEKIJKEN EN KOM MAAR OP !

    Like

 2. Theresa Geissler zegt:

  Kijk, hier zou ík nu ook wat in zien. Iedereen hier op de site is nog steeds lyrisch over Nigel Farage en hij ís ook zeker niet slecht, vooral niet waar het zijn EU-standpunt betreft, maar qua Islamiseringsvraagstuk is hij een stuk minder gericht. Mij bevalt dat niet erg. -En om dezelfde reden houdt hij toch ook de boot af, waar het Wilders betreft; wat zou Wilders in de praktijk aan hem hebben? Van Paul Weston hebben we hier al een paar video”s te zien gekregen en als ik even op persoonlijke titel mag spreken: Mij bevielen ze prima: Onderlegd, beschaafd en tegelijkertijd to the point, zeker waar het het anti-Islamstandpunt betrof. Jonge partij, so what? Je moet allemaal ergens beginnen. Als de UKIP waar het de islamisering aangaat vaag blijft, wat hebben we er dan aan, uiteindelijk?
  Het is aan Wilders, maar als ik hem was, zou ik zeker eens met Weston gaan praten!

  Like

 3. Pieter Nokkio zegt:

  Volledig juist,die nieuwe partij in Engeland. Jammer dat Nigel Farrage zo is ‘afgegleden’, hij is een goed debater. Tijd dat hij zijn ‘mind opmaakt’ en overstapt, met erkenning van zijn misstap.

  Like

 4. Republikein zegt:

  Mijn schoonzus woont in de UK, ze overweegt om samen met haar partner te emigreren naar Zuid Afrika. Waarom? Daarom!.Waarschijnlijk is haar leven daar ook niet zeker, maarja, ik ben slechts een grote zeurpiet zonder verstand. Geen slapende dogs wakker maken, eet een hotdog, en do your utmost my dear.

  Like

 5. Wachteres zegt:

  Jammer dat Paul Weston een, naar mijn mening, stomme fout heeft gemaakt door zich politiek te verbinden aan de English Defence League.[EDL]

  Dat was geen goede move, deze jongens moeten hun eigen strijd op hun manier voeren.

  Zijn partij de ‘British Freedom Party’ ging samen met de EDL en dat werd hem niet in dank afgenomen. Veel mensen wilden om die reden niet met hem in zee gaan.

  Hij heeft zich teruggetrokken en deze nieuwe partij ‘Liberty GB’ opgericht.

  Jammer dat UKIP blijkbaar weinig of geen oog heeft voor het islamitische gevaar, anders hadden ze het beste kunnen gaan samenwerken.

  Maar helaas is Paul Weston om die reden al een aantal jaren geleden uit UKIP gestapt.

  Op de site zijn in het verleden tamelijk veel goede toespraken van hem vertaald..

  Like

 6. Lucky9 zegt:

  Ik beschouw de UKIP, de EDL en Liberty GB als takken aan dezelfde boom.
  Hun onderlinge meningsverschillen bevinden zich op het niveau van de nuances en de klemtonen. Gelet op het Engelse kiesstelsel vind ik deze situatie een pleidooi voor directe democratie per referendum zo lang de vragen maar niet gesteld worden door de conservatieven, de liberalen of de collectivisten van labour. Collectie, collectie(f), -isten. Begrijpen jullie het sarcasme? De eenheidsworst van hun vragen zou ik niet een willen lezen.

  Persoonlijk vind ik dat het volledig ten onrechte door de MSM gedemoniseerde EDL niet moet deelnemen aan de volgende verkiezingen maar hun aanhangers best vrij laten om te kiezen of voor Ukip of voor Liberty al naar gelang het district. Vermoedelijk zal de steun integraal naar Liberty gaan. Ideologisch is dat OK maar uitslagsgewijze veel minder goed dan wat zou kunnen bereikt worden door een heldendaad.

  Like

 7. tjonge zegt:

  “Jammer dat Paul Weston een, naar mijn mening, stomme fout heeft gemaakt door zich politiek te verbinden aan de English Defence League.[EDL]

  Dat was geen goede move, deze jongens moeten hun eigen strijd op hun manier voeren”

  wachteres, trap jij ook nou in de linkse berichtgeving over de edl ?
  als je je echt gaat informeren over de edl zal je er achter komen dat die jongens niks fout doen maar wel constant aangevallen/uitgelokt worden door links extremisten.

  het enige wat je de edl kwalijk kan nemen is dat er nog al wat kortharigen/skinhead-achtigen aan mee doen/

  maar om nou zo een partij nou te veroordelen om hun uiterlijk ?

  Like

  • Wachteres zegt:

   @ Tjonge, lees de tweede regel eens. “Deze jongens moeten hun strijd op hun manier voeren.”.

   Paul was al met zijn partij begonnen en daar had hij mee verder moeten gaan.

   Hoe vervelend het ook is, de EDL is door links te ‘zwart geblakerd’ om in de politiek te gaan. Dat het niet werkte was wel duidelijk. Paul gaf het op om met hen samen te werken.

   Ik heb niets tegen de EDL en ik laat me zeker niet voor de gek houden door links, ik bewonder Tommy Robinson. Maar zij moeten gewoon doorgaan met datgene waarmee zij bezig zijn: op hun manier zich verzetten tegen de islamisering van de samenleving.

   Dat doen we allemaal op onze manier. Ik doe ook datgene waarvan ik denk dat het nu werkt: mensen laten zien wat leugen en waarheid is in deze verwarrende tijd.

   Like

 8. HenkV zegt:

  @bobzelf zegt:
  20 augustus 2013 om 22:22

  Bestaat bij u de indruk dat wij hopen dat het Farrage NIET lukt Om Groot Brittannië te laten besluiten om uit de EU te treden? Me dunkt! Des te meer succes hij in dat opzicht heeft des te beter.
  Ieder land met enig gezond verstand zou uit de EU moeten stappen.
  Ontgaat het u dat OOK Wilders een groot voorstander van uittreden uit de EU is, als ENIGE politicus in de hele Tweede Kamer?

  @Bobzelf, naar aanleiding van de aanval die u min of meer op ons uitvoert, namelijk dat we helemaal niets doen. volsta ik met deze reactie : ook wij komen op voor veel zaken waar Farrage mee bezig is en hebben grote waardering voor deze man. En wat ons ”niets-doen” betreft ,het constant voorlichten van mensen is ook actief zijn 🙂
  Werken voor de goede zaak …. (en nu citeer ik Wachteres maar even 🙂
  ”Dat doen we allemaal op onze manier. Ik doe ook datgene waarvan ik denk dat het nu werkt: mensen laten zien wat leugen en waarheid is in deze verwarrende tijd.”

  En ik hoop niet dat u het ons kwalijk gaat nemen dat wij het in grote lijnen met Wilders eens zijn en zaken belichten die Farrage niet in zijn programma benoemt en met dat werk gaan we rustig verder.

  Like

 9. felix zegt:

  Voor diegenen van ons die bij Resto van Harte eten, en het nog niet wisten:
  http://www.restovanharte.nl/onze-restos

  Het menu
  Bij Resto VanHarte eten we wat de pot schaft. Wij gebruiken uitsluitend verse groenten en serveren diervriendelijk geslacht halal vlees.

  gelukkig kun je nog vegetarisch eten…

  Like

  • luckybee zegt:

   Wij zijn omnivoren. Wij kunnen van planten ook gekook niet alles verteren.onze verteringsmiddelen zijn te zwak en te kort om celluloze te verteren.

   Like

  • Helena zegt:

   Wel allemachtig! Nou daar gaan we weer.
   Ik roep IEDEREEN hier op om deze organisatie te mailen. Ze zitten door het hele land.
   Kies de vestiging het dichtst bij jou in de buurt (mailadressen vestigingsmanagers op de site) en maak bezwaar tegen de discriminatie van het grootste deel van de bevolking van ons land en tegen de misleidende term “diervriendelijk”.
   Kom op dames en heren, er zitten hier mensen die dit allemaal véél beter kunnen dan ik.
   Zeer getalenteerde woordkunstenaars. DOE MEE!
   Ik heb het in ieder geval (op mijn amateuristische wijze gedaan)

   Op uw site lees ik dat alle vestigingen van uw organisatie “resto van Harte”
   gebruik maken van “diervriendelijk geslacht halal vlees”.
   Ik heb een aantal vragen aan u.

   Hoe kunt u beweren dat halal slachten diervriendelijk is?

   Weet u eigenlijk wel hoe halal slachten precies gaat?

   Waarom serveert u alléén halal vlees, aangezien er in deze samenleving
   slechts een minderheid (nog steeds) volgens hun “geloof” dit vlees moet eten?

   Waarom laat u de keus niet bij de consument?

   U draagt op deze wijze bij aan de voortgaande sluipende islamisering van onze
   maatschappij.
   Dat is geen goede zaak aangezien de islamitische waarden haaks staan
   op de verworvenheden die wij in onze christelijke/humanistische samenleving voor waardevol houden.

   De islam kent namelijk:

   Géén scheiding van kerk en staat zodat de aan deze “religie” gekoppelde sharia wetgeving voor iedereen moet gaan gelden, (u loopt hier alvast op vooruit).

   Géén vrijheid van godsdienstuiting (er is volgens islam maar 1 ware religie).

   Daaraan gekoppeld de verplichting voor iedere moslim om middels jihad iedere andersdenkende tot de islam te bekeren, desnoods met geweld.

   Géén gelijke rechten voor vrouwen, dat zijn volgens diezelfde sharia tweede rang burgers.

   De verplichting dieren op wrede wijze te doden voor consumptie.

   Wij kennen wel de scheiding van kerk en staat.

   Wij erkennen wel het recht op vrije godsdienstbeleving.

   Wij hebben geen jihad verplichting (verovering desnoods met geweld) in de overige overtuigingen in ons land.

   Wij hebben een rechtstaat die gelijke rechten kent voor zowel mannen als vrouwen, voor zowel hetero seksuele als homo seksuele mensen, voor zowel christenen als atheïsten als hindoes als boeddhisten enzovoorts.

   Wij staan voor vrije keuze in het voedsel dat men eten wil en de bron hiervan.

   U loopt met het ontnemen van de keuze door de consument vooruit op de islamisering die ons bij ongewijzigd beleid sowieso ten deel zal vallen, bovendien discrimineert u hiermee een meerderheid van de bevolking die helemaal géén halal vlees eten wil (vanwege de dierónvriendelijke wijze waarop deze dieren geslacht worden) en u maakt misbruik van de onwetendheid van een groot deel van onze bevolking door op uw site te vermelden “diervriendelijk” geslacht halal vlees.

   Mijn verzoek aan u bestaat dan ook uit twee zaken.

   Het verwijderen van het woord “diervriendelijk” aangezien dit een onwaarheid is waarmee u de consument een rad voor ogen draait.

   Het tevens aanbieden van niet halal geslacht vlees zodat de consument zelf kan bepalen welk vlees hij eten wil en duidelijke vermelding hiervan op uw menukaart.

   Uw antwoord zie ik met belangstelling tegemoet.

   Graag voorzie ik u nog van een link naar een artikel van dierenrechten organisatie Piep Vandaag.

   http://www.piepvandaag.nl/abattoir-amsterdam-weigert-werkbezoek/

   Like

 10. luckybee zegt:

  Het is toch waard om deze coalitie uit te proberen, ergens moeten wij toch beginnen?‘Liberty GB’ hebben enigzinds de zelfde doelen als wij weg met de islam.

  Like

 11. vanhetgoor zegt:

  Ik denk dat Paul Weston een keurige man is, beschaafd en welbespraakt. Helaas voor Wilders heeft Marie Le Pen het zweem van rasisme om zich heen hangen. Dat was dus een foute keuze. Paul Weston heeft dat gelukkig niet. Ook de EDL heeft de laatste tijd zich beter geprofileerd. Iemands afkomst is niet van belang, iemands standpunten en denkraam wèl. In het begin leek de EDl de kant op te gaan van een eng clubje en hoewel het nog steeds zuipschuiten zijn wordt het steeds duidelijke dat ze ergens voor staan en niet alleen afgaan op kleur.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Nee, Mijnheer van het Goor: Niet Marine; Vader Jean Marie heeft dat zweem om zich heen hangen, dat inderdaad nog steeds afstraalt op zijn dochter.
   Ze kan slechts proberen, het met de jaren zèlf af te schudden, daar zit weinig anders op.

   Like

 12. Tom Hendrix. zegt:

  Prima artikel Wachteres en Henk. En ik vind het jammer, dat de discussie ontstaat ten aanzien van het feit dat Nigel Farage niet voldoende afstand heeft genomen van de islam. Dat is inderdaad behoorlijk vervelend allemaal. Ik persoonlijk ben TEGEN de ISLAM, en tegen de EUSSR.

  Like

 13. Joop Klepzeiker zegt:

  De zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden , dat moet ingezien worden !

  Like

 14. Tom Hendrix. zegt:

  @Joop Klepzeiker 16.07. uur. Goed gezien Joop!

  Like

 15. Pingback: Spuugzat | De Vrije Chroniqueurs

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s