Pakistan: gezichten van de islam

Screenshot_4

(Door: Michael Stürzenberger)

Vrouwen worden in de islam keihard onderworpen. Ze moeten geslagen worden als ze opstandig zijn (koran, soera 4, vers 34: Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.”), ze moeten op ieder moment hun mannen seksueel ter wille zijn (koran, soera 2, vers223: “Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees Allah en weet, dat je Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.).

Ze moeten bij overspel worden opgesloten tot ze sterven (koran, soera 4, vers 15: “En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent.), ze zijn maar half zoveel waard (koran, soera 4, vers 11: “Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen, maar als er alleen meisjes zijn, meer dan twee, dan is er voor haar twee derde van de nalatenschap en als er slechts één is, voor haar is de helft. En voor elk zijner ouders is er een zesde deel der erfenis, als hij een kind heeft, maar als hij geen kind heeft en zijn ouders van hem erven, dan is er voor zijn moeder een derde deel en als hij broeders en zusters heeft, dan is er voor zijn moeder een zesde deel na de betaling van enig legaat, dat hij heeft nagelaten of van (niet vereffende) schuld. Uw ouders en uw kinderen, gij weet niet, wie van hen u het meest tot heil is. Dit is vastgesteld door Allah . Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.”), ze staan een niveau onder de man (koran, soera 2, vers 228: “De gescheiden vrouwen moeten drie menstruatieperioden wachten; en het is haar niet geoorloofd, hetgeen Allah in haar baarmoeder heeft geschapen, te verbergen, indien zij in Allah en de laatste dag geloven; en haar echtgenoten hebben het recht, haar (intussen) terug te nemen, indien zij verzoening wensen. En vóór haar geldt hetzelfde als tegen haar, hetgeen billijk is, de mannen hebben voorrang boven haar, Allah is Machtig, Alwijs.”), ze moeten zich in het openbaar verhullen (koran, o.a. soera 33, vers 59: “O profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol.”), ze moeten hun man met tot drie andere vrouwen delen (koran, soera 4, vers 3: “En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier en als gij vreest, dat gij niet rechtvaardig zult handelen, dan één of wat uw rechter handen bezitten. Dat is voor u de beste weg, om onrechtvaardigheid te voorkomen.).

Bovendien is het moslims toegestaan om slavinnen te houden (koran, soera 4, vers 24: “En getrouwde vrouwen, met uitzondering van haar, die gij bezit. Dit is een gebod van Allah voor u. Degenen, die daar buiten vallen, zijn u toegestaan; dat gij zoekt door middel van wat gij bezit haar behoorlijk te huwen en geen overspel te plegen. En geeft haar een huwelijksgift, tegenover de voordelen, die gij van haar hebt, dit is verplicht; er zal na het vaststellen daarvan geen zonde op u rusten in alles wat gij onderling overeenkomt. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.). Islamitische mannen maken vaak misbruik van deze chauvinistische en patriarchale voorrangspositie om vrouwen, die hen niet gehoorzamen, bruut geweld aan te doen. Hieronder enkele vreselijke voorbeelden uit Pakistan.

Kanwal Kayum (foto boven), 26 jaar oud, werd een jaar geleden in Lahore door een man met zuur overgoten. Ze was zo brutaal geweest zijn huwelijksaanzoek te weigeren.

Datzelfde lot onderging Munira Asef, 23 jaar, eveneens in Lahore. Vijf jaar geleden overgoot een man haar met zuur, omdat ze niet met hem wilde trouwen. Tot nu toe werd ze zeven keer geopereerd om de littekens te behandelen:

Screenshot_5

Irum Saeed, 30 jaar, heeft 25 operaties achter de rug. Ze werd twaalf jaar geleden midden op straat in Islamabad met zuur overgoten in haar gezicht, op haar rug en haar schouders, toen ook zij het huwelijksaanzoek van een man afwees. Het is niet bekend of ze vrouw nummer 1, 2, 3 of 4 zou worden:

Screenshot_6

Najaf Sultana, 16 jaar, werd als 5-jarige ´s nachts in Lahore in haar bed slapend in brand gestoken door haar vader, omdat die blijkbaar niet nog een meisje in het gezin wilde hebben. Najaf werd blind en werd door beide ouders verstoten. Nu woont ze bij familieleden. Ze heeft al 15 operaties gehad:

Screenshot_7

Shahnaz Bibi, 35 jaar, werd tien jaar geleden door een familielid vanwege een familietwist met zuur overgoten. Zo ziet een vrouw eruit, die die tot nu toe geen operatie na zo´n verschrikkelijke aanval had:

Screenshot_8

Bushra Sahri, 39 jaar, werd vijf jaar geleden in Lahore door haar man met zuur overgoten, omdat ze van hem wilde scheiden. Ze heeft tot nu toe 25 operaties gehad:

Screenshot_9

Memuna Khan, 21 jaar, werd in Karachi door drie jongen van een andere familie met zuur overgoten, die ruzie had met de familie van Memuna. Tot nu toe is ze 21 keer geopereerd:

Screenshot_10

Zainib Bibi, 17 jaar, werd vijf jaar geleden door een man met wie ze niet wilde trouwen, met zuur overgoten, Destijds was ze dus 12 (!) jaar oud:

Screenshot_11

Naila Farhat, 19 jaar, werd eveneens vijf jaar geleden in Islamabad door een man met zuur overgoten met wie ze niet wilde trouwen. Destijds was ze dus 14 (!) jaar oud:

Screenshot_12

Shehnaz Usman, 36 jaar, werd vijf jaar geleden in Lahore vanwege een familieruzie met zuur overgoten. Ze heeft tot nu toe 10 operaties gehad:

Screenshot_13

Saira Liaqat zag er vroeger zo uit:

Screenshot_14

Nu is ze 26 en ziet ze er zo uit:

Screenshot_15

Toen ze 15 (!) jaar oud was, werd ze gedwongen uitgehuwelijkt aan een familielid, die haar met zuur overgoot. Waarom? Hij wilde (seks)  met haar samenwonen, hoewel de families hadden afgesproken dat ze pas bij hem zou gaan wonen als ze de school had afgemaakt. Saira heeft tit nu toe 9 operaties gehad.

Shameem Akhter, 18 jaar, werd in Jhang, Pakistan, door drie jonge mannen verkracht, die haar daarna met zuur overgoten. Shameem heeft al tien operaties ondergaan, zodat haar littekens er niet meer zo vreselijk uitzien:

Screenshot_16

Hier het originele artikel van “All Eyes”. Dit zijn niet allemaal “incidenten”. Geweld in de meest verschillende vormen tegen vrouwen is een permanent verschijnsel in alle islamitische landen. Geen wonder met zulke “religieuze” bevelen in de koran. Islam betekent vrede…

Bron:

http://www.pi-news.net/2013/08/gesichter-des-islams-in-pakistan/#more-352522

Auteur: Michael Stürzenberger

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Incidenten", "Religie van de vrede", Islam, islamitische ideologie, islamofascisme, Moslims, Pakistan. Bookmark de permalink .

30 reacties op Pakistan: gezichten van de islam

 1. catherine zegt:

  Dank je wel, E.J. Bron dat je dit publiceert! De meeste “mensen” willen wegkijken en er niet mee geconfronteerd worden maar dit is de realiteit die kan ontstaan als “een gedachtengevangenis” als de islam poot aan de grond heeft. Omdat de islamitische man niet wil “lijden” laat hij de vrouw “lijden”, dat mag van de koran en de gutmenschen van de wereld staan erbij en kijken er niet alleen naar maar geven het ruim baan.

  Like

 2. magyarka zegt:

  Die K*T islam moet met wortel en tak worden uitgeroeid, wereldwijd en daarbuiten, en wel zo snel mogelijk.
  Het is zij of wij en onze kinderen, aan u de keuze.

  Like

 3. magyarka zegt:

  Ach ja, incidentje, moeten ze maar luisteren.
  Het heeft er alle schijn naar dat de linkse islam knuffelende landverraders hier hun vrouwen en dochters ook zo willen behandelen. Hersens aangetast door d,n dope en de geslachtsziektes die ze opliepen tijdens hun “bloemetjes in het haar, en iedereen is gelijk jeugd”. Vergelijkbare hersenaandoeningen bij de islam ten gevolge van ruim 1500 jaar inteelt. Kunnen niet meer logies nadenken. De NWO maakt gretig gebruik van dit soort bruikbare idioten door ze te steunen met geld en wapens en ze in ieder land in te zetten waar men niet wil gehoorzamen. Graag bewijs tonen als dit niet klopt.

  Like

  • DonnaDolce zegt:

   Hahaha, ja, inderdaad, Jorritsma zou zeggen dat het om incidentjes gaat. Wat een klote kerels daar. Walgelijk volk, je kunt het niet onder het kopje “mens” schuiven, zelfs een beest flinkt zoiets niet.

   Like

 4. Theresa Geissler zegt:

  Zuur, zuur, zuur. Iets anders schijnt er niet in in ze op te komen, als ze hun zin niet krijgen. Die Pakistanen hebben hun zinnen op een vrouw gezet -om welke reden dan ook, in elk geval niet uit liefde, zoals wij dat kennen- en als hun wens niet, of niet onmiddellijk ingewilligd wordt, hup, zuur er overheen! Waarschijnlijk onder het motto: Ik niet, dan een ander ook niet. Nooit meer.
  Leg dit aan een willekeurige moslim(a) voor en die zal zich beginnen te verweren met de tegenwerping, dat de mannen die zich hier aan schuldig maken, ook niet volgens de Koran handelen omdat zo’n sanctie als zodanig niet door de Koran wordt voorgeschreven. Nee, zal wel niet! Niettemin volgt het één uit het ander:
  De Koran staat zó vol restricties tegen vrouwen en voorschriften betreffende de ‘onderwerping’ van vrouwen, dat die kerels maar een fractie van al die Soera’s hoeven te lezen om tot de conclusie te komen, dat ZIJ het voor het zeggen hebben en dat alles geoorloofd is, als er aan hun wens niet onmiddellijk wordt voldaan! De slappe tegenwerping, dat er ook Soera’s te vinden zijn, die liefde voor de vrouw prediken, kun je rustig terzijde schuiven: Die worden bij voorbaat teniet gedaan door die anderssoortige over gehoorzaamheid en onderwerping, die er vlak naast staan. En het geheel wordt hoe dan ook overkoepeld door die éne, eenvoudige bepaling dat DE MAN VOOGD IS OVER DE VROUW. Ja, ik weet heus wel dat sommigen daar tegenin zullen brengen, dat dit eigenlijk betekent, dat de man moet waken over haar welbevinden en haar moet beschermen, maar gooi dat maar in m’n pet:Hoe lief dat ook mag klinken, Je plààtst de ene volwassen mens niet onder voogdij van de andere: Dat geeft bij voorbaat scheve machtsverhoudingen, die op zijn minst zorgen voor onrechtmatige betutteling – zie in Nederland de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw- en in het ergste geval toestanden zoals hier in Pakistan : Zware verminking omdat een vènt zijn zin niet krijgt, zelfs al zijn ze nog niet eens getrouwd!
  Dat vinden de reguliere moslima’s dan desgevraagd ‘niet goed’, nee. Maar er echt stelling tegen nemen zullen ze niet, want dat ‘voogdijschap’ op zichzelf is weer wèl goed!
  Ach, wij hier weten het immers allang: Ban die hele Islam! Iedere vrouw die het aanhangt, pleegt verraad aan haar seksegenoten, iedere man, die het aanhangt, steunt de terreur tegen vrouwen, homo’s, ongelovigen en andersdenkenden! Donder ze allemaal de grens over, vóór deze toestanden hier gemeengoed worden. _Dat is niet eens trouwens, het slapste aftreksel ervan is hier al onaanvaardbaar:
  Kortom: DE ISLAM OP ZICHZELF IS EEN MISDAAD TEGEN DE MENSHEID!

  Like

 5. Jean zegt:

  Moest achterlijkheid pijn doen dan liepen heer veel idioten rond met pijn.
  Moest waanzin geluid maken dan hadden we hier echt een probleem met geluidsoverlast.
  Conclusie: Heel snel in héél Europa die achterlijke gewelddadige waanzin verbieden en verbannen t/m de laatste bloedcel want het wordt echt te gortig met die barbaarse smeerlapperij, we moeten dat niet verwachten van die EU criminelen want die barbaren zijn hun soldaten tegen de democratie als er al sprake zou kunnen zijn van democratie.

  Like

 6. Tom Hendrix. zegt:

  Stuur dit artikel naar alle Kamerfracties, confronteer ze ermee. Zij zijn verantwoordelijk, zij hebben sinds 1975 nederland vol laten lopen met mensen, die deze praktijken normaal vinden. Laten we ze geen rust gunnen in Den Haag!

  Like

  • Jean zegt:

   Tom,
   Alleen in Den Haag???
   Weet dat de grootste en gemeenste criminelen samenhokken in dat EU gedrocht in Brusselallahbath, daar moet tegen geageerd worden tot het totaal opgeruimd wordt want zij halen die achterlijke gewelddadige barbaren naar hier, het is hun leger tegen het seculiere vrije westen en democratie. Kijk maar naar de capriolen van E.T. & co.

   Like

   • Tom Hendrix. zegt:

    @Jean 18.18. uur. Inderdaad beste Jean, maar het zijn verdomme onze verraders van politici, van socialistische huize, van liberale en links liberale snit, en van christen-democratische afkomst, die als onze nationale politici, de soevereiniteit hebben ingeleverd bij de 3 gore communisten in Brussel, te weten von Rampuy, Barosso en de kampcommandant Schulz. Dus in die zin heb je gelijk Jean, maar het betekent ook dat we onze nationale politiekers dienen aan te pakken.

    Like

 7. Cathja zegt:

  SCHOFTEN zijn het, MONSTERS en SATANISTEN, die hun vrouwen in naam van hun god zó mishandelen! Mijn God heeft geboden dat een man zijn vrouw LIEF behoort te hebben! Dat is wel wat anders dan het vertrappen, vernederen en onteren van vrouwen zoals in het artikel beschreven is.
  Je zou dit gedrag er wel uit willen rámmen, maar iets wat zoveel jaren ‘toegestaan’ is, met dank aan die geweldige koran, krijg je er waarschijnlijk nooit meer uit.
  Deze beperkten van geest horen niet (nooit) thuis in onze (nog) vrije westerse samenleving!

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @Cathja 20.05. uur, op 22/8. Helemaal met je eens Cathja! Maar net als ik in mijn reactie van 18.18. uur al aangaf, zou het goed zijn dit soort artikelen en masse door te sturen aan onze slaapkoppen van politici in de Tweede (slaap) Kamer. Hoe vaker hoe beter!

   Like

   • Cathja zegt:

    @ Tom Hendrix 7:42

    Ja Tom, dit soort berichten moeten dagelijks onder de aandacht gebracht worden van politici, zodat zij weten welk tuig er in de wereld rondloopt, en waar wij ook mee te maken kunnen krijgen als de islam niet uit Europa wordt verbannen! Laat ze maar zien wat een ‘verrijking’ die extremistische moslims voor ons (kunnen) zijn!
    Ik hoop niet dat alle politici op dezelfde wijze met mailberichten omgaan zoals ‘heer’ Van Baalen. Die beweert doodleuk dat wel 75% van de berichten in de prullenbak verdwijnt!
    Hoe kun je op nog duidelijker manier blijk geven van minachting voor je kiezers?

    Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  Hier hebben jullie het antwoord op de vraag waarom die vrouwen zo gruwelijk worden verminkt.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/611698/2002/02/09/De-islam-is-een-achterlijke-cultuur.dhtml
  Wordt het niet eens tijd om een eigen archief aan te leggen?

  Like

 9. G.Deckzeijl zegt:

  Binnen welke ACHTERLIJKE cultuur zijn onthoodingen bijna aan de orde van de dag?
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21830749/__Onthoofde_katten_op_dak__.html

  Like

 10. lucky9 zegt:

  Mijn wens is dat domheid pijn zou doen. Hoe dommer hoe pijnlijker! Helaas heeft de ‘creator’ met deze nederige wens van een sterveling geen rekening gehouden.
  Blijkbaar is hij (let op het geslacht feministes en overjaarse dolle mina’s) niet bij machte om om te gaan met geld en steekpenningen of zo.
  De ezels (en ezelinnen) moeten geld schijten, willen of niet!
  I hereby rest my case.

  Like

 11. Dr. Kwast zegt:

  Waarom hebben ze Greta nog geen facelift gegeven ? Ze hoort toch ook bij deze vrouwen. Als liefhebster van de PLO.

  Like

 12. treintrien zegt:

  Ik zal nooit wennen aan deze beelden.
  Zit weer met traantjes voor mijn scherm
  De brute barbaarsheid.
  En inderdaad , Theresa,
  zolang die vrouwen die verrekte islam niet aan de kant gooien zal er niets veranderen.
  Iedere mohammedaan is hier medeverantwoordelijk voor:
  en van die iq-loze baardapige kerels van ze kan ik dat nog snappen.
  Die hebben nu de macht, zodra het om kennis en kunde gaat, zullen ze die macht nooit ofte nimmer meer krijgen.
  Dit stomme hoofddoektrutten: díe snap ik niet! Gaan ze een beetje trots in de rondte schreeuwen met der doekie dat ze worden onderdrukt? Ben er maar blij mee, dom mens.

  En aan de ene kant, wil ik deze verminkte vrouwen graag wél helpen. Maar dan kijk ik de foto’s… en dan zijn die vrouwen op zo een vreselijke manier verraden door hun geloof en hun medegelovigen.
  Maar dat klotedoekje afzetten, nee dan doen we dan toch maar niet.
  Want zonder hoofddoek voelen ze zich toch weer een ongelovige hoer.
  En dat wil je niet, als ‘kuch’ ‘keurige’ moslima.
  Ik had het wel gedaan. Met zo’n gezicht wek je geen lust meer op bij mannen. Dan kun je mooi even proefondervindelijk laten zien dat de beheersing van de man veel sterker is dan men denkt in die contreien.

  En ja… ben aan het ranten, maar hier word ik elke keer weer zo vreselijk bóós van. En ik voel me dan zo machteloos. En ik ben zo blij met jullie dat ik dat dan hier nog kwijt mag….

  ps @Lucky: nou ben ik het voor de állereerste keer gewoon helemaal met je eens 😉 God moet wel een man zijn. Iemand die iets maakt en het dan zo de tering in laat lopen zoals hij heeft gedaan, kan alleen maar een kerel zijn 🙂 Correct.
  Denk Hans Teeuwen, met zijn aarde als een pannetje spaghetti wat al een paar duizend jaar bij God in de keuken op het aanrecht staat te verschimmelen. Dat zou een vrouw niet gebeuren. Die had ons al lang een keer opgeruimd en afgewassen 😉
  Ik zou hieraan nog willen toevoegen:
  Be careful what you wish for, you might get what you want!

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Kijk, Treintrien, daar zeg je nu een waar woord: Met zo’n gezicht wek je toch geen lust meer op bij mannen. Maar zo simpel vinden zij het niet eens, geloof ik: Hoe idioot het voor óns ook klinkt, zij -de meesten van hen althans- hebben hun hààr nog en ze geloven dat dàt ook al lustopwekkend kan zijn. Net zoals ze geloven, dat een man, zonder je te zien, verliefd kan worden op je STEM. Een vrouw is lustopwekkend van top tot teen -met ‘mooi’ heeft dat dus niet àlles te maken- en zij denken maar dat een man in de verleiding kan komen als hij ook maar een glimp van haar ziet of hoort. Niet om er mee te trouwen, natuurlijk, maar even een verkrachtinkje zo nu en dan…….Doodziek, natuurlijk, maar ze ZIJN ook doodziek. En die vrouwen verraden elkaar door die houding, ik zei het al. Zie het maar zo: Hoofddoek-mentaliteit=krabbenmand-mentaliteit. -Als je dit zo overdenkt, zou je bijvoorbeeld zelfs zin krijgen om die Meiden van Halal flink door mekaar te rammelen en indringend te vragen of ze wel weten,waar ze mee bezig zijn!

   Like

 13. R.A.F zegt:

  Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees Allah en weet, dat je Hem zult ontmoeten

  R.A.F staat hier nou dat je bang moet wezen voor allah en hij bij je langs komt als je ligt te neuken

  Like

 14. heleen zegt:

  Hier het originele artikel van “All Eyes”.

  Ik krijg rare toestanden als ik dit aanklik!!!!!!!

  Like

 15. heleen zegt:

  @ EJ en @ Jan: Ok thans met deze links. !!! Dank.

  Like

 16. Jan zegt:

  Lashkar-e-Islam (Pokistan) zweert vrouw te zullen vermoorden wegens immoreel gedrag: zij opende de voordeur
  http://tribune.com.pk/story/597081/militant-mail-elders-asked-to-kill-or-hand-over-immoral-woman/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s