De islam verovert het Hoger Europees Onderwijs

Screenshot_30

Kasteel Arenberg, dat deel uitmaakt van de KU Leuven, zal vanaf 2014 de mogelijkheid bieden om een graad te behalen in de islamitische theologie

Critici zeggen dat de krachtsinspanningen om een ‘Europese islam’ tot stand te brengen naïef en ondoordacht zijn, en dat die alleen zullen dienen om bij te dragen aan het ‘mainstreamen’ [tot een toonaangevende stroming maken] van een religieuze en politieke ideologie, die wezenlijk tegengesteld is aan alle aspecten van de Europese manier van leven. De Katholieke Universiteit van Leuven, de oudste universiteit van België en één die meer dan 500 jaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de rooms-katholieke theologie, zal de mogelijkheid tot het behalen van een graad in de islamitische theologie aanbieden, te beginnen in 2014. Het besluit van de KU Leuven, zoals de universiteit algemeen bekend is, om zich te richten op de islam volgt op vergelijkbare initiatieven van andere vooraanstaande universiteiten in Europa en weerspiegelt de toenemende invloed van de islam op het continent.

De snelle toename van opleidingen in de islamitische theologie wordt door Europese regeringen – die het onderwijzen in de leer van de islam op de Europese universiteiten met geld van de belastingbetaler subsidiëren – verantwoord als een manier om de opleiding van de islamitische imams of van religieuze leraren, van wie velen niet eens de taal van hun Europese gastlanden spreken, te ‘professionaliseren’.

Sommige Europese regeringen zijn van mening dat zij, door toezicht te houden op de religieuze opvoeding van de imams en die te reguleren, de oprichting van een ‘Europese islam’ in gang kunnen zetten, een islam die islamitische principes en plichten combineert met Europese waarden en tradities, zoals de rechtsstaat, de democratie, de mensenrechten en [het bevorderen van] de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Maar critici zeggen dat dergelijke pogingen om een ‘Europese islam’ tot stand te brengen naïef en ondoordacht zijn, en dat die alleen zullen dienen om bij te dragen aan het ‘mainstreamen’ van een religieuze en politieke ideologie, die wezenlijk tegengesteld is aan alle aspecten van de Europese manier van leven.

De graad in de islamitische theologie aan de KU Leuven zal binnen de afdelingen van de Wereldgodsdiensten, de Interreligieuze Dialoog en de Godsdienstwetenschappen (WIDR) worden aangeboden. Het programma is alleen bedoeld voor diegenen die al een bachelor graad hebben, een vereiste die te voorschijn kwam om de kansen voor een overgrote meerderheid van de imams in België en elders in Europa om toegelaten te worden, uit te sluiten.

Bovendien zullen de islamitische cursussen aan de KU Leuven alleen in het Nederlands worden gegeven, een taalbarrière die vermoedelijk veel andere praktiserende imams van deelname aan de opleiding zal uitsluiten. Daarnaast heeft de universiteit nog niet onthuld wie onderwijs zullen gaan geven in de cursussen over de islam, ook heeft zij nog geen informatie gepubliceerd met betrekking tot de academische kwalificaties van de professoren die het nieuwe programma zullen uitvoeren.

Om het diploma te verdienen, moeten de studenten een eindscriptie maken en ook een stage als islamitisch adviseur in openbare instellingen zoals ziekenhuizen, bij jeugdprogramma’s en in gevangenissen en dergelijke, voltooien.

Belgische opiniemakers werpen een overweldigend positief licht op de beslissing van de KU Leuven om onderricht te geven in islamitische theologie, een maatregel die in nauwe samenwerking met de overheid in Vlaanderen, het Nederlands sprekende noordelijke deel van België, met elkaar in overeenstemming is gebracht.

De Vlaamse Minister van Onderwijs, Pascal Smet, zegt dat het nieuwe programma, dat in februari 2014 zal worden gelanceerd, een belangrijke stap zal zijn tot het aanstellen van een ‘academisch kader voor de islam’ in Vlaanderen.

Smet, die een stuurgroep met vertegenwoordigers van universiteiten en lokale moslimleiders heeft geleid, is behulpzaam geweest bij het aanwenden van € 100.000 ($ 135.000) aan overheidsgeld, om de KU Leuven te compenseren voor het doceren van islamitische cursussen in 2014 en 2015.

Het Vlaamse lid van het parlement, Ludo Sannen, die de methodes die door andere Europese landen gebruikt worden om imams op te leiden, heeft bestudeerd, zegt dat het werken met bestaande universiteiten kostenefficiënter is dan het van de grond af opstarten van een islamitisch theologieprogramma.

In een interview met het Vlaamse dagblad ‘De Standaard’ zegt Sannen: “We moeten onze eigen imams en islamitische theologen opleiden, zodat ze de islam vanuit onze leefwereld benaderen en op die manier beter geïntegreerd worden”.

Het islamprogramma van de KU Leuven heeft ook geprofiteerd van de steun van de Vlaamse minister van Integratie, Geert Bourgeois, die een belangrijke studie over de islam in Vlaanderen, die in 2011 door een consortium van Vlaamse universiteiten werd uitgevoerd, heeft gesponsord.

De 80-pagina’s tellende studie, ‘Imams en islamitische adviseurs in Vlaanderen: Hoe zijn zij georganiseerd?´, stelt dat moslimleiders in België meestal onbekend zijn met de Vlaamse taal en cultuur, en dat die ook vaak verwijzen naar de realiteit van de islam, zoals die wordt beoefend in het Midden-Oosten. Als gevolg hiervan zijn imams slecht uitgerust om de vragen van de jongere generatie moslims in België te beantwoorden en hen te helpen met hun problemen. Omdat ze zich verkeerd begrepen voelen ‘is de jongere generatie van Europese moslims daarom op zoek naar religieuze leiders die hun taal spreken en die hun wereld kennen’.

In een interview met de Vlaamse krant ‘De Morgen’ zegt Bourgeois dat de islamitische graad van de KU Leuven volgens het huidige concept een aantal tekortkomingen heeft. Hij zegt dat na verloop van tijd het programma aanpasbaar moet worden gemaakt aan de behoeften van individuele imams, en dat de cursussen moeten worden onderwezen in een tweede taal, vermoedelijk in het Arabisch. Op deze manier zal, volgens Bourgeois, de opleiding ‘beter aansluiten bij de specifieke behoeften van imams’.

De opleiding van imams verplaatst zich ook snel naar andere delen van België, waar de moslims nu ongeveer 6% van de totale bevolking vormen, een van de hoogste percentages in Europa.

Screenshot_31

In het noorden van België lanceren de Universiteit Antwerpen en de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) een proefproject waarin imams en imams-in-opleiding studiepunten kunnen verdienen voor het volgen van cursussen zoals ‘inleiding tot het Belgisch recht’, ‘inleiding tot de Belgische sociale en politieke geschiedenis’, ‘interculturele communicatie’ en ‘westerse ethiek’.

In het naburige Nederland heeft de overheid verschillende programma’s van de islamitische theologische opleiding gefinancierd.

Het eerste door de Nederlandse overheid gesponsorde programma in de islamitische theologie kreeg € 2.000.000 ($ 2.700.000) subsidie, ​​om de islam[itische theologie] aan de grootste protestantse christelijke universiteit in Nederland, de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) te doceren, waar studenten bachelor- en master-opleidingen kunnen verdienen doordat zij cursussen in islamitische theologie, Arabische taal en godsdienstwetenschappen volgen, met een focus op de islam in Nederland en in pastorale zorg.

De Nederlandse overheid heeft ook  € 2.400.000 ($ 3.100.000) subsidie aan de Universiteit Leiden toegekend om daar een islamitisch theologieprogramma te starten.

Beide programma’s hebben geleden onder een intrinsieke discrepantie tussen de eisen van de Nederlandse politiek ter bevordering van een ‘gematigde’ vorm van door de staat gesponsorde islam, en de eisen van lokale islamitische leiders om de authentieke en ware islam te onderwijzen.

Naast het islamitische theologische aanbod aan de VU en Leiden, heeft het Nederlandse ministerie van Onderwijs ook publieke fondsen toegekend aan de Amsterdamse Hogeschool InHolland, een HBO opleiding die islamitische opvoeders voorbereidt op het werk in het Nederlands voortgezet onderwijs.

In Zweden nam de Universiteit van Uppsala in november 2012 haar eerste hoogleraar islamitische theologie en filosofie aan. De decaan van de faculteit Godgeleerdheid aan de Universiteit van Uppsala, Mikael Stenmark, zegt: “Het idee is om een nieuw profiel te ontwikkelen op het departement Godgeleerdheid, en om op de lange termijn een volledige opleiding in islamitische theologie aan te bieden”.

In Duitsland zijn de islamitische theologie cursussen aan de Duitse universiteiten zo populair dat ze volgens de nieuwsdienst ‘Deutsche Welle’ ‘het Duitse religieuze landschap veranderen’.

Naast het centrum in Tübingen zijn onlangs ook islamitische theologie afdelingen geopend aan universiteiten in Erlangen/Nürnberg (september 2012), Münster/Osnabrück (oktober 2012), en Frankfurt/Gießen (juni 2013).

De Duitse regering zal de salarissen voor leraren en ander personeel voor de komende vijf jaar in alle vier de islamitische centra betalen, voor een totaal bedrag van € 20 miljoen (25 miljoen).

Volgens het Duitse ministerie van Onderwijs is er in Duitsland vraag naar meer dan 2.000 islam leraren, die nodig zijn om meer dan 700.000 moslimkinderen te onderrichten.

De Duitse regering beweert dat, door toezicht te houden op het leerplan, de school, die de islamitische imams en de islamitische godsdienstleerkrachten opleidt, zal fungeren als een tegengif tegen ‘haatpredikers’.

De meeste imams die momenteel in Duitsland zijn, komen uit Turkije en velen van hen spreken geen Duits.

Het Centrum voor Islamitische Theologie aan de Universiteit van Tübingen – de eerste door de belastingbetaler gefinancierde afdeling van de islamitische theologie in Duitsland – werd in januari 2012 in gebruik genomen en is de eerste van vier islamitische universitaire centra in het land.

De Duitse minister van Onderwijs, Annette Schavan, zegt dat de islamitische centra een ‘mijlpaal voor de integratie’ zijn voor de 4,3 miljoen moslims die nu in Duitsland wonen.

Maar het idee is bekritiseerd door degenen die zich zorgen maken dat de islamitische centra een toegangspoort voor islamisten zullen worden, die een eigen soort harde lijn van de islam willen introduceren in het Duitse universitaire systeem.

In Tübingen bijvoorbeeld moesten de drie hoogleraren, die op de afdeling zullen gaan doceren (uiteindelijk zullen er zes gewone leerstoelen komen), een islamitische adviesraad ervan vergewissen dat zij vrome moslims zijn.

Een van de professoren, Omar Hamdan, een soennitische moslim, zegt dat een kritische analyse naar de vraag of de islamitische Koran werkelijk door God is geschreven ‘helemaal uit den boze’ is.

Een aantal van de tegenstanders van het islamitisch centrum wijst er op dat er met twee maten wordt gemeten en dat er een kritische afstand moet zijn tussen de tekst en de uitlegger, op dezelfde manier als het christendom wordt onderwezen aan de Duitse universiteiten.

Critici vrezen ook dat conservatieve islamitische groeperingen hun invloed zullen uitoefenen op het onderwijs en het onderzoek aan het centrum. Er zijn slechts twee onafhankelijke deskundigen in de adviesraad van het Tübingen centrum. De overige vijf individuen behoren tot groeperingen zoals de Turkse Islamitische Unie van Islamitische Zaken (DITIB), die  eigenlijk een tak is van de Turkse regering.

De DITIB wordt gebruikt door de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan om controle uit te oefenen over 900 moskeeën in Duitsland – en om te voorkomen dat Turkse immigranten integreren in de Duitse samenleving. Erdoğan meent dat de assimilatie van moslims in een niet-islamitische samenleving ‘een misdaad is tegen de menselijkheid’.

Tijdens een ontmoeting in februari 2013 met de Duitse Minister van Binnenlandse Zaken Hans-Peter Friedrich zei Erdoğan dat het feit dat Berlijn erop aandringt dat Turkse immigranten die in Duitsland willen wonen, moeten integreren en de Duitse taal leren ‘een schending van de mensenrechten’ is.

De minister van Onderwijs Schavan zegt dat ze ‘veel vertrouwen heeft’ in de nieuwe islamitische centra, waarvan ze hoopt dat die zullen ‘bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de islamitische theologie’.

De assistent van Schavan bij het ministerie van Onderwijs, Thomas Rachel, zegt dat de opkomst van de door de belastingbetaler gefinancierde islamitische centra in Duitsland een ‘historische ontwikkeling is, vergelijkbaar met de opkomst van de protestants-christelijke theologie na de Reformatie 500 jaar geleden’.  Volgens Rachel wordt ‘de islamitische theologie stevig gegrondvest in de Duitse universiteiten, en dus ook in de Duitse samenleving’.

Soeren Kern is een ‘Senior Fellow’ bij het in New York gevestigde Gatestone InstituteHij is ook ‘Senior Fellow voor Europese Politiek’ aan de in Madrid gevestigde Grupo de Estudios Estratégicos / Strategische Studies Group. Volg hem op Facebook.

Screenshot_32

Bron:

http://www.gatestoneinstitute.org/3932/islam-europe-education

Auteur: Soeren Kern

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", Appeasement, Desinformatie, Dhimmitude, Elite, Europa, Islam, Islamisering. Bookmark de permalink .

35 reacties op De islam verovert het Hoger Europees Onderwijs

 1. rakkertje zegt:

  De islam wil de hele wereld veroveren. Dat is toch heel duidelijk.
  Maar of ze daar in gaan slagen (?) … Ik hoop van niet.

  Like

 2. Cathja zegt:

  Echt, ze weten niet wat ze doen! Is het nog steeds niet tot de botte hersenen doorgedrongen dat een ‘Europese islam’ niet kan bestaan? Strenge moslims zeggen toch al zo lang dat een ‘gematigde islam’ niet bestaat? Denken ze hier in Europa nou echt dat ze de ‘westerse islam’ op deze manier beter in de hand kunnen houden, of er enige invloed op uit kunnen oefenen?
  Dwazen, met blindheid geslagenen, naïevelingen, verraders.
  Dat is wat ik ervan vind.
  De Katholieke Universiteit zou zich moeten schamen in plaats van trots te zijn.
  Men geeft één vinger (toe) aan de islam, maar eenmaal ben je je hele hand kwijt!
  Het tij zal wel niet meer te keren zijn.

  Like

  • Lucie zegt:

   De katholieken hebben zich allang aan de duivel overgeleverd,het hele Vaticaan is één grote hoerenkast,daar passen die pedofiele moslims goed bij.

   Like

 3. BertG. zegt:

  Ook altijd al een bachelor graad willen hebben in de Pinkeltjekunde?
  Er zijn nog enkele plekjes vrij. Schrijf u in bij BertG.
  Niet dat je er wat aan hebt maar het staat wel leuk op je CV.

  Wat een poppenkast allemaal weer, afgestudeerde islam deskundige worden.
  Nou, ik heb er ook veel vertrouwen in. Wie neemt hier nou wie in de zeik?

  Like

 4. Pingback: Voor alle zeurende “mukendis” | Golfbrekers

 5. “Omdat ze zich verkeerd begrepen voelen is de jongere generatie van Europese moslims op zoek naar religieuze leiders die hun taal spreken en die hun wereld kennen”

  Ja ja, nou nog een religieus iemand vinden die straattaal spreekt en enkele jaren ervaring heeft in de drugshandel, telkens wanneer een mens denkt “het kan niet gekker” weet de elite zichzelf weer te overtreffen in stompzinnigheid.
  De werkelijke reden is natuurlijk dat men denkt weer een nieuwe bron van subsidie te hebben gevonden en daarbij stiekum hoopt op forse bijdragen vanuit Arabierië.

  Like

 6. Daiyu-ninja zegt:

  Als islam vrede is, waarom hebben ze er dan zo ontzettend veel moeite mee om op te gaan in de maatschappij?
  Dat moet dan vanzelf gaan.
  Maar nee, er moet heel veel gedaan en aangepast worden om de islam geaccepteerd te krijgen…………..speciaal onderwijs, subsidies, extra vergaderingen, allerlei projecten, etc, etc.
  Geen enkele andere religie heeft al deze voorkeursbehandelingen niet gekregen en ook niet nodig omdat ze opgaan in de maatschappij.

  .

  Like

 7. Daiyu-ninja zegt:

  Correctie. In de laatste zijn moet het woord NIET weggelaten worden.

  Like

 8. luckybee zegt:

  Volgens de Profeet Mohammed is alle veranderingen na zijn dood van Sjeitan afkomstigd.Wat is voor een moslims belangrijker de woorden van een Westerse professor of die van Mohammed, en Allah.?

  Like

 9. JiepMK zegt:

  Dat krijg je ervan als je religieus onderwijs probeert te beperken zoals Gekke Geert dat voorstelt.

  Like

 10. Uitstekend verslag Wachteres! En tegelijk schokkend, het laat zien hoe de NWO (Mohbama,EU, RK kerk en geestverwanten in PKN e.d.) de samenleving wereldwijd manipuleert met haar arrogantie van hun maakbare samenleving van God-los.
  Shalom
  Ben

  Like

  • Wachteres zegt:

   @ Dank je Ben. Gemanipuleerd worden we zeker. En natuurlijk moeten degenen die dat door hebben worden zwart gemaakt.

   Het kwaad is zo duidlijk zichtbaar.

   Like

 11. koddebeier zegt:

  Ik word kotsmisselijk van al dhimmitude idioten, ik walg van de lui !!

  Like

 12. Prima artikel Wachteres! Schokkend ook.Duidelijk zichtbaar hoe de NWO ,RK kerk en PKN zooi, Mobama, EU de wereld manipuleren naar hun “maakbare wereld” inclusief hun antichrist systeem
  met de antichrist in persoon.
  Ze hebben gelukkig niet het laatste woord.
  Shalom,
  Ben

  Like

 13. Jan zegt:

  Goed beschouwd had men net zo goed kunnen meehobbelen met Hitler en zijn bende. Was meer overgebleven dan straks nog zal blijven bestaan.
  Jammer dat Nederland niet zulks bos heeft als Colombia. Kwam ik met mijn gebit in het nieuws.

  Like

 14. nn zegt:

  En dat durven ze ‘theologie’ te noemen, DEMONOLOGIE dat is een betere naam voor de studie! Het belangrijkste doel van de studie is om de islam maatschappilijk geaccepteerd te krijgen! Maar de maatschappelijke acceptatie van de islam wordt steeds minder, k,zie ook steeds minder hoofddoekjes achter kassa’s, toeval?

  Like

 15. Pieter Nokkio zegt:

  Onlangs in Munster toevallig langs dat universiteitsgebouw met die moslim-leerstoel gelopen. Knettergek zijn ze, letterlijk van God los zogezegd. Nog liever vandaag dan morgen zou ik uit dit absurde werelddeel willen vertrekken…

  Like

 16. Theresa Geissler zegt:

  De KU van Leuven is immers deze weg al enige tijd geleden ingeslagen: Eerst die analyse van dat Marokkaans-Belgische prachtexemplaar Nadia Fadil, die het westen zowat somméért, haar zogeheten ‘superioriteitsgevoelens’ op te geven (Als ik dààr nog aan terug denk!) en vervolgens de aanstelling van goedmens-gekkie Rik Torfs als rector magnificus -totaal gestoord, volgens Martien, die er 22 Mei jl. nog zo’n briljant artikel aan gewijd heeft. Nu zijn ze dan van plan, de Islam een vaste plek te geven in het kennis-aanbod en bovendien zo gek om te veronderstellen, dat er door het aantrekken van de ‘juiste Imams het creëren van een westerse Islam mogelijk zou zijn. Mijn God, die hele KU zou eerst eens speciale colleges moeten gaan volgen bij onze eigen Hans Jansen! Misschien dat die ze duidelijk zou kunnen maken, hoe onmogelijk zoiets is!
  Islam is Islam en na misschíen in het begin even de schijn gewekt te hebben, bij wijze van strategische manoeuvre, zou je eens moeten zien, hoe radicaal de koers zich zou wijzigen, richting moslimfundamentalisme, met inbegrip van Sharia en Jihad! Dit is geen naïviteit meer, dit is waanzin! En de gevolgen kunnen straks weer gedragen worden door de samenleving, dankzij die vooraanstaande professoren die zo nodig moesten spelen met een ideologie -je kunt evengoed zeggen: Spelen met een cobra! En dat noemt zich wetenschappers! Zelfs het principe van de Taqiyya hebben ze nog niet door! Islam volgens westerse waarden, laat me niet lachen!

  Like

  • Wachteres zegt:

   Ik bedacht ineens, Theresa: ze doen precies hetzelfde wat links, alias ‘de Frankfurter Schule’,ook heeft gedaan.

   Krijg via het onderwijs enz. de maatschappij in handen.

   En blijkbaar tuint links in de val die ze zelf ook hadden gezet.

   Zijn ze nu zo stom of willen ze dit op de een of andere manier?

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    tja, Wachteres, of ze nu zo stom zijn…..Het is verleidelijk om dat zo te stellen, maar dat kàn gewoon niet, niet over de gehele linie. Ze zien zich echter als het ‘denkende deel der natie,’ en volgens hun gedachtengang houdt dat in, dat ze ‘genuanceerd’moeten denken -dus nergens bang voor zijn en niets afwijzen. Mensen als wij doen dat omdat we niet beter weten; ZIJ zijn wijzer. Denken ze.
    Dat ze voor de helft van de feiten geen oog wensen te hebben is geen nieuw verschijnsel; dat deden bijvoorbeeld de Existentialisten al. Voeg daarbij nog eens Martien’s voortreffelijke begrip ‘hedonistisch narcisme,’ het vooral fijn in het eigen hoofd willen hebben, en het plaatje is compleet. IJdelheid is één van de meest voorkomende menselijke zwakheden en déze ijdelheid, ontsproten aan het feit, dat zij ‘wetenschappers’ zijn, zorgt bijna automatisch voor de combinatie van al deze factoren.
    Des te meer respect voor, toch echte, wetenschappers als Hans Jansen en Etienne Vermeersch, die deze zwakheid weten te weerstaan en de realiteit blijven zien.

    Like

 17. Jean zegt:

  Hopelijk ligt kasteel Arenberg tussen nu en 6 maanden plat tegen de grond zodat het onmogelijk wordt die barbarij hier te infiltreren in het onderwijs, wij willen die achterlijke smeerlapperij niet in ONZE seculiere westerse samenleving, als baardapen in soepjurken of kopvoddenwijven geïnteresseerd zijn in die achterlijke bullshit dan gaan ze dat maar volgen in het rifgebergte..

  Like

  • rakkertje zegt:

   Is een mooi kasteel hoor Jean. Het zou zonde zijn om dit prachtig gebouw gelijk te meken met de grond. Btw … recht tgenover het kasteel is een Grieks restaurant (Zorba) waar je lekker kan eten. Een aanrader !

   Like

 18. Jan zegt:

  KU-Leuven is dus niets anders dan een KUL-instituut

  Like

 19. madeleine zegt:

  ik lees “Beide programma’s hebben geleden onder een intrinsieke discrepantie tussen de eisen van de Nederlandse politiek ter bevordering van een ‘gematigde’ vorm van door de staat gesponsorde islam, en de eisen van lokale islamitische leiders om de authentieke en ware islam te onderwijzen.”. Mag ik hieruit concluderen dat de Nederlandse politiek toch de helft van de koran zou willen vernietigen zodat enkel de brave versjes uit de beginjaren van Mohammed’s queeste overblijven? Neen dat kan toch niet! Wie zei toch weer dat er dan enkel een boekje zo dik als een Donald Duckje zou overblijven? Och ja, die mijnheer met zijn witte haardos die er écht helemaal niks van afwist zeker hé. Geert hoe heet’m alweer. Nou nee, zoiets gaan ze écht niet doen hoor. Dan maar de hele koran, inclusief de opdracht tot het kelen van de ongelovigen doceren op kosten van diezelfde ongelovigen zeker?

  Like

  • Jean zegt:

   Madeleine
   Volgens bepaalde gegevens zouden in Europa ± 53% vrouwen zijn, laat vrouwen nu de grootste slachtoffers zijn met accent op slachten door die achterlijke gewelddadige barbaren.
   Waarom zijn er dan zo weinig vrouwen die hun stem laten horen? Bij deze proficiat voor uw stellingname alsook de overige reagerende dames.
   Willen wij een welvarend VEILIG en leefbaar Nederland resp. Vlaanderen dan zullen wij: a) die corrupte verraders in de politiek en b) die achterlijke barbaren vergiftigd met die smerige islam moeten verdrijven uit ONZE seculiere westerse samenleving want verder leven met dergelijke lafaards en verraders wordt onmogelijk.
   Daar wij in Europa met ± 500.000.000 burgers zijn moet het een makkie worden die lafaards en verraders in dat EU gedrocht te verjagen en ze alles af te nemen wat ze bij elkaar gestolen hebben en ze dan voor een rechtbank te trappen incl. het laf verraderszootje van eigen bodem, ze zijn te herkennen aan een lidkaart, spa/pvda, cd&v/cda, d66, vld/vvd, de groene meloenen en nog wat van dat samenraapsel parasieten.
   Zonder die lafaards en verraders én barbaren wordt Europa een veilig leefbaar land en kunnen we iets positiefs overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen.
   Yes we can.

   Like

   • Lucie zegt:

    Inderdaad,wij hebben dat smerige roverstuig,totaal niet nodig,dan zou onze wereld een heel stuk aangenamer en vrediger zijn.
    Deze dieven verpesten ons leven en stelen ook nog alles wat eens ons toebehoorde.
    Zij leven daarvan als welgestelden,maar maken ondertussen heel Europa kapot.
    En de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen,is straks niks meer waard.
    Ik gun dat tuig de meest vreselijke ziektes toe!!

    Like

 20. Tom Hendrix. zegt:

  Dit is het gevolg van de verdomde RODE SOCIALISTISCHE KLIEK, die het klaar heeft gekregen in 40 jaar tijd, door hun RODE BACTERIE te verspreiden door ALLE GELEDINGEN van onze maatschappij. Van onderwijs, tot kerkgenootschap en alles wat er tussen zit. En deze vuile verraderskliek, op het hoogste niveau maakt met de verraders in de politiek, gemene zaak met de HAATBAARDEN. ZUM KOTZEN!

  Like

 21. Lucie zegt:

  http://www.gewoon-nieuws.nl

  Het artikel op deze site “Als ratten in de val ” is precies waar het met ons heengaat,als we niet terug vechten.

  Like

 22. Joost Visser zegt:

  De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline (zij kwam voor het eerst echt op in de 6e eeuw v.Chr.) die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid

  Als nu al alles in de koran is uitgelegd en er geen discussie over mogelijk is, wat is dan de toegevoegde waarde van een islamitische filosofische universiteit?

  Like

 23. Nog zo’n hoax! Theoloog? Laat me niet lachen, de islam IS niet eens een religie maar een gewelddadige levensgevaarlijke ideologie, gebaseerd op wereldoverheersing!

  Like

 24. Scarlatti Bombatti zegt:

  België Universiteit van Leuven onderwerpt zich volledig aan die islam sharia yihad al denken zij dat dat zo’n vaart niet zal lopen, het is godgeklaagd, op nog geen, 15 min afstand van mij vandaan is dit! Aangeklaagd moeten zij worden wegens land- en volksverraad!

  Like

 25. Scarlatti Bombatti zegt:

  België Universiteit van Leuven onderwerpt zich volledig aan die islam sharia yihad al denken zij dat dat zo’n vaart niet zal lopen, het is godgeklaagd, op nog geen, 15 min afstand van mij vandaan is dit. Hier moet klacht tegen ingediend worden en zij moeten in staat v beschuldiging gesteld worden wegens het in gevaar brengen van Volk en Vaderland! Het is NIET te geloven dat lui op dit soort plaatsen ZULKE IGNORANTS zijn dat WIJ, het volk, daardoor in levensbedreigende situaties komen!

  Like

 26. vanhetgoor zegt:

  Prachtig: “Kasteel Arenberg, dat deel uitmaakt van de KU Leuven, zal vanaf 2014 de mogelijkheid bieden om een graad te behalen in de islamitische theologie”

  Het enige probleem is dat theologie een ander woord is voor godgeleerdheid. En daar de islam geen god heeft maar een Allah is de gehele opleiding dus verspilde moeite. Het heeft geen zin om te weten en na te denken, te filosoferen en te prakkeseren over hoe God gezien woord in het licht van de islam. Het is onzin dus het is zinloos.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s