VIDEO: Islamitische demografie

Gedachtewisseling naar aanleiding van bovenstaande video:

“WIJ” wisten dat al JAREN!

“WIJ” hebben daar van het begin af aan voor gewaarschuwd!

Als ENIGE Haagse politieke partij heeft Wilders van begin af aan OOK gewaarschuwd tegen het gevaar van een (ongecontroleerde, gesubsidieerde en verplichting loze) massale import van islamieten in Nederland en alle westerse landen!

Ghadaffi heeft dit al jaren geleden voorspeld! De islamisering gaat via de buiken van de “Sharia waardeloze en islam rechteloze moslima’s.”

DE ISLAM IS EEN ONS ALLEMAAL DODELIJK VIJANDIGE SEKTE! (Dat wordt DAGELIJKS EN al duizenden jaren in de wereld bewezen!)

Eind jaren-60 zagen de meeste westerse landen een beetje in dat OVERBEVOLKING de echte ramp voor de hele wereld zou worden. Het prachtige en rijke Afrika is inmiddels al een vuilnisbelt, een slachthuis en een milieuramp geworden! Al die volkeren daar fokken maar raak!

Hun z.g. leiders weigerden elke anti conceptie en stimuleerden de mannen (mannen hoef je nooit daarin te stimuleren!) zo veel mogelijk meisjes (vanaf hun eerste menstruatie en nog net maagd zijnde) zwanger te maken! (Was ook nog veilig ook i.v.m. HIV! Weet U nog? De altijd nog anti-condoom Paus noemde het een terechte straf van GOD!)

Al die kansarme kinderen werden toch wel door al die stomme westerlingen financieel gesteund (NADAT DIE AFRIKAANSE LEIDERS EERST UIT ONZE DONATIES HUN EIGEN ZAKKEN GEVULD HADDEN! … TOT DE DAG VAN VANDAAG GAAT DIT DOOR !) Dat ZAKKEN VULLEN spreekt de meeste (westerse) politici zeer aan!

DUS …. Hoe meer mensen in HUN land (de bevolking wordt niets gevraagd EN VAN HUN DEMOCRATISCHE “AFKEURING” TREKKEN ONZE Z.G. VOLKSVERTEGENWOORDIGERS ZICH OOK NIETS AAN!) des meer zij “hun eigen zakken kunnen vullen!”(Je ziet het dagelijks met het Europese beleid van de Judassen Rutte, Samson en alle Haagse politieke meelopers!)

ALLEEN PVV EN SP ZIJN IN DEZE NOG DE ENIGE OPPOSITIE! (Nu heb ik helaas ook nog weinig vertrouwen in die SP:  “Socialistische Partij” en zie (na de eerstvolgende verkiezingen, waarbij de PVV weer net niet genoeg stemmen krijgt!!) een mogelijke combinatie met de SP ook in een zelfde zwarte licht als de huidige combinatie VVD en PvdA ons dagelijks bewijst ).

De enorme EN BLIJVENDE groei van het aantal moslims (Zie de demografische ontwikkeling in de wereld!) doet ons “democratisch” binnen twintig jaar de letterlijke Halal wurgdas om! Dan zullen al die z.g. “gematigde moslims” hier  geen PvdA en c.s. meer stemmen maar op HUN MOSLIM Partijen! (Dictaat vanuit Ankara en Rabat!) Dan is de invoering van HUN SHARIA in Nederland en in heel Europa een kwestie van een (HALAL) “Hamerslag”! EN…GAAT HET (HALAL) KEEL AFSNIJDEN VAN ALLE NIET-MOSLIMS LEGAAL BEGINNEN!  HET STAAT AL TWEEDUIZEND JAAR ALS HEILIGE OPDRACHT IN HUN ONGEWIJZIGDE KORAN!

DAN ZULLEN EINDELIJK DE DWAAS NAÏEVE OGEN VAN DE WESTERSE MEISJES EN VROUWEN OPENGAAN ALS ZE HUN MANNEN EN ZONEN IN HUN GEDWONGEN BIJZIJN DE KEEL ZIEN AFSNIJDEN EN ZICH “KORAN WETTELIJK” DOOR ELKE MOSLIM MOETEN LATEN VERKRACHTEN! (Verkrachten is toegestaan volgens de Koran!)

DE VIJFTIG JAAR LANG STOM GEÏNDOCTRINEERDE WESTERSE VROUWEN, DIE NOOIT OP WILDERS WILDEN STEMMEN, OMDAT P & W (BEVOLEN EN IN TONNEN PER JAAR BELASTINGGELD GESUBSIDIEERD DOOR DE PVDA-DEMAGOGEN!) DE MULTICULTURELE SAMENLEVING ALS ZO ’N VERRIJKING voor ons allen PREDIKTEN!

Het is nu al …. OVER TWAALF! ALLEEN EEN MEERDERHEID IN DE KAMER(S) VAN PVV-Kamerleden en Senatoren KAN NOG ENIGE VERTRAGING IN DE ISLAMISERING VAN NEDERLAND MOGELIJK MAKEN!

En omdat alle andere politieke partijen dat toch niet meer verwachten, GAAN DIE DE ISLAM NOG VRIENDELIJKER TEGEMOET KOMEN IN “ALLES” WAT HIJ MAAR EISEN (GAAT)!

WEDDEN? Ik hoop dan al op natuurlijke wijze te zijn overleden!

IK en een (veel te) klein aantal echte Nederlanders (met historisch besef en wereldvisie!) hebben dan TE VERGEEFS en JAREN ons best gedaan! “Gematigde Duitsers” hebben dit in de dertiger jaren op de zelfde manier proberen te doen bij de opkomst van Hitler en zijn Nazi’s !

Helaas;  in 1940 bestonden deze “gematigde Duitsers” niet meer!

Dat zal OOK het geval zijn met NU al die z.g. “gematigde” moslims in Nederland en in Europa!

Dan snijden (zagen) die “gematigde moslim buren” jou, je vrouw , zonen gewoon LEGAAL GEWETTIGD de kelen door met een bot mes!  Het dan islamitische CDA controleert daarbij of ons lijden niet langer dan 40 sec duurt! (nieuwe Slachtwet Bleker!).

Onze dochters kunnen dan vanaf 9 jaar door iedere moslim LEGAAL VERKRACHT WORDEN! (Staat in de Koran!) WAT ZULLEN DIE ONS EN HUN OUDERS (VOORAL HUN MOEDERS!) DANKBAAR ZIJN!

Geloof het maar weer niet! Maar kijk dan toch maar even naar de BIJLAGE met een film over de huidige MOSLIM(OVER)BEVOLKING in Europa, (N)Amerika en Rusland! EN…DIE FOKKEN GEWOON ONVERMINDERD DOOR!

(Obama is al moslim [gebleven] … en DAT MOEST HIJ VAN MOHAMMED! Zie Koran) en Poetin weet dat zijn land en leger al voor de helft uit moslims bestaat! (Daarvoor houdt hij de hand boven het hoofd van die gifgas- spuiter Assad in Syrië!).

Saddam Hoessein (Irak) werd ook geen strobreed in de weg gelegd bij zijn gifgas aanval op Koerden! ALLE WESTERSE REGERINGEN HUICHELEN ER (SELECTIEF) OP LOS MET HUN “GESCHOKTE VERONTWAARDIGING”. En maar VAN ONS GELD Sinterklaas spelen naar islamitische landen “OM DAAR DE DEMOCRATISCHE ONTWIKKELINGEN TE STIMULEREN!”

ER KUNNEN GEEN DEMOCRATISCHE ISLAMITISCHE STATEN BESTAAN! (En ze zullen er ook niet komen! Dat verbiedt hun religie!). En die stomme westerlingen blijven maar op hun leugenachtige (politiek linkse en christelijke) leiders stemmen!

WAT ZIJN WIJ HIER TOCH STOM GEBLEVEN DOOR DE JARENLANGE LEUGENS VAN “ONS” POLITIEK DEN HAAG TE BLIJVEN GELOVEN EN ELECTORAAL TE STEUNEN!

Enfin, ik zie/hoor het wel na 21 september. STOM NAÏEF EN POLITIEK GEZAGSGETROUW NEDERLAND! (Ja, net zoals er volgens hen “gematigde” moslims schijnen te zijn….. zijn/waren er ook nog een paar echte Nederlandse patriotten! Die zijn nog net niet als een Pim Fortuyn door Haags opgestookte linkse dierenextremisten geliquideerd!). De Partij voor de Dieren (wat heet VOOR de dieren?) heeft toch ook braaf ingestemd met de (DOOR MOSLIMS GEËISTE!) nieuwe Halal slachtwet?

Sindsdien worden per dag in dit z.g. diervriendelijke Nederland duizenden stuks slachtvee (koeien/kalveren en schapen/ lammeren) met het Halal-mes de keel doorgesneden en in (afschuwelijk lange) 40 sec. schreeuwend van pijn leeg gebloed! (OMDAT DIE GEK MOHAMMED DAT TWEEDUIZEND JAAR GELEDEN IN ZIJN BOEKJE (VOOR)SCHREEF!

Hoe gek kunnen WIJ ALLEN IN NEDERLAND in 2013 nog zijn? Natuurlijk! U niet! Steun dan massaal op 21 september Wilders in Den Haag met zijn oproep te protesteren tegen het “Brussel beleid” van Rutte en Samson!

Stem daarna dan uitsluitend PVV!

WEG MET DE ISLAM!

WEG MET DE EU!

Er wacht ons dan ook weer een zeer moeilijke weg terug door het hier jarenlang vals en leugenachtig Haagse “socialisme” en NU nota bene al weer decennia lange opportunistisch gesteun door christenen en liberalen! Politici zijn en blijven misleidende (volk)leugenaars! “ALS ZE MAAR IN DAT COMFORTABELE PLUCHE KUNNEN BLIJVEN ZITTEN”!  (Het kiezersvolk slikt en betaalt toch ALLES!).

We leven weer in “de nadagen van het Romeinse Rijk”!

Jammer maar helaas.

IS ER NOG HOOP?

Heb je brief gelezen en de YouTube film gezien. Het is niet nieuw voor me. In feite zou zo een film over heel Europa verspreid moeten worden, maar ja. Uiteraard heb je weer gelijk, het zijn ook mijn gedachten en die van mijn familie en toch wel vele anderen, maar wij zijn niets en niemand. Wij (de burgers) tellen niet mee, zoals de meeste Europeanen, in het leven van de heren/dames politici.

Wij zijn gewoon niets waard. Als allen, of ze nu in Wilders geloven of in Nederland of niet, maar inzien dat hij de enige is die wat kan ondernemen. Zij worden weggehoond door een stel politici, dat zich via de ruggen van het volk omhoog werkt en de burger naar beneden trapt voor EIGEN gewin.

FOR A FEW DOLLARS MORE, voor een dik betaalde baan, voor EIGEN ROEM (het zijn bijna ALLEMAAL EGOTRIPPERS), hebben zij ons erfgoed verkwanseld en verkwanselen zij ONS ERFGOED nog steeds. Ons mooie Nederland, het is triest om mee te moeten maken hoe het ten onder gaat, al gegaan is!

OORLOGSMISDADIGERS zijn het, ze voeren een koude oorlog tegen hun eigen volk! Deze heren/dames politici, die met MOOIE PRAATJES als HOLLE VAATJES de mensen indoctrineren, gelijk P & W doen, zodat men weer blindelings gelooft wat hen wordt voorgeschoteld.

Gemakkelijk toch, hoef je zelf niet te denken… Struisvogels zijn de Nederlanders geworden, steek je kop in het zand..! Niets zien, niets horen, niets weten…

Waarom denk je dat ze je in de kranten doodgooien met sport? Om de mens af te leiden van wat er werkelijk aan de hand is. Na de mens zijn/haar werk (waarbij het er naar uitziet dat hij werkt voor heel de wereld en zijn pensioen nooit zal halen), valt deze versuft in zijn stoel en kijkt naar sport… Men hoeft niet na te denken, men kijkt!

Het werkloon van hardwerkende mensen (meestal autochtonen) wordt door de burgers braaf naar een verzamelpunt gebracht, naam: de EU.

Deze wel begaafde mensen, die ALLES weten en kunnen, een soort Übermenschen dus, zorgen dat het goed terecht komt. Zij werken aan..?

Ja, WAARVOOR staan zij eigenlijk? Uiteraard staan ZIJ VOOROP in de “bedeling”, daarna gaan zij de wereld verbeteren met goeddoen… dat wil zeggen geld uitdelen dat bedoeld is voor de armere, maar daar nooit terecht komt. Oorlogsdoelen steunen.

Willens en wetens gaan zij gewoon door. WAT willen zij eigenlijk bereiken..?

Het DERDE RIJK werd aangevoerd door Adolf Hitler.

Het VIERDE RIJK..! Heeft  Angela Merkel als aanvoerster.

De oorlog, door Hitler verloren, gewonnen door Angela Merkel en consorten? Want het is een feit dat Duitsland de allergrootste financier is van het E- gebeuren EN de drijvende kracht. Frankrijk heeft nooit één cent betaald… Alles komt van Duitsland EN Nederland… Wij moeten armoede lijden, zodat anderen het kunnen verspillen!

GEEN MEDELIJDEN MET EIGEN VOLK, GEEF ZE DE GENADESLAG!!! Knijp ze uit als een spons, want JOUW HAAN en WAANDENKBEELD moet koning kraaien!!

Weten deze mensen dan niet WAT zij aanrichten? Zijn zij werkelijk zo stom??? Zijn ze zich hiervan bewust, dan vernietigen zij willens en wetens hun eigen en ONS erfgoed! Zij vernietigen rigoureus de toekomst van jonge autochtonen, dat wil zeggen ook die van hun eigen kinderen, hun kleinkinderen!

Wat bezielt al deze volksmenners, een Angela Merkel, een Mark Rutte, een Diederik Samson, een Spekmans, een..? Waarnaar streven zij..?

Het moet toch zelfs voor de meest stomme Europarlementariër duidelijk zijn dat ALLES fout gaat..?

Wat deze mensen aanrichten, is ongelooflijk en onvergeeflijk, deze mensen vertegenwoordigen één groot vuilnisvat met verrotte inhoud. En het gros van de Nederlanders heeft er achteraan gelopen, gekozen voor hen tegen beter weten in, zoete praatjes geloven, want deze  politici hadden een “GOED VERHAAL”!! De meesten hebben ons belazerd! Ach laat ik maar weer zwijgen, het is allemaal zo teleurstellend. Af en toe zakt de moed me in de schoenen en wat denk je dat er straks weer zal gebeuren? Hoeveel mensen die tegen zijn, vinden we bij de demonstratie van Wilders? Het zouden er tienduizenden moeten zijn!! Zo niet meer!!

ÉÉN DING IS ZEKER: Over 30 jaar (wanneer het in dit tempo doorgaat) zijn alle christenen uitgeroeid, de protestanten, de atheïsten en alles wat GEEN MOSLIM is, ook de gematigd denkende moslims!

Alles wat  door ons, de autochtonen, werd opgebouwd, zal verdwijnen… Kerken, afbeeldingen, boeken over het christendom, alle boeken over geschiedenis… Alles en alles gaat op de brandstapel. We verdwijnen alsof we nooit bestaan hebben. Daar was de strijd tussen de Protestanten en de Katholieken een kinderspelletje bij.

LEVE HET VIERDE RIJK, HET EU RIJK.

KNIKKEN WIJ JA EN AMEN TOT DE LAATSTE DROP BLOED UIT ONZE DOORGESNEDEN HALS GEVALLEN IS? OF… GAAN we voor WILDERS, dat rare mannetje… maar een man die WEL gelijk heeft!

ONZE TOEKOMST

TOEKOMST?

WAT is dat voor een woord? Het is nog steeds te vinden in het woordenboek, doch we zouden het beter verwijderen. Er is geen toekomst meer… tenminste niet voor onze kinderen, niet voor hun kinderen. En hiermee doel ik op de westerse landen.

Ik citeer uit een gesprek met een vriend naar aanleiding van bovenstaande brief.

Wij (en met ons anderen) delen in het algemeen eenzelfde gedachte.

Hij schrijft:

Vanmiddag bezocht ik een “House-party”, waarbij een dertigtal dertigers (!?… het valt me nu pas op) aanwezig was. (allemaal met jonge kinderen). De gevaren van de islam kwamen ter sprake. Hoewel ze het wel met mijn vrees en voorbeelden eens waren, wilde ze niet “op die Wilders” gaan stemmen, omdat ……. hij het zo kwetsend zegt!!

Dat moslims niet alleen kwetsend, maar nog extremer overal in hun westerse gastlanden hatende  en discriminerende uitspraken uitschreeuwen, vinden ze minder erg! Als ik dan naar hun stemkeuze vroeg was het D´66 (vooral de dames!!) en toch de VVD (ex Nyenrode studenten).

Dat alleen de PVV tegen de islam is EN DUS JUIST ONZE MEISJES EN VROUWEN WIL BEHOEDEN VOOR DE VROUWEN DISCRIMINERENDE ISLAM (en hun huidige politieke vriendjes in Den Haag!) lijken de dames niet te willen inzien. Absoluut (langdurig) gebrek aan politieke interesse. HET ZIET ER DUS SOMBER UIT!

Niemand had ooit ook maar iets uit de Koran gelezen..! Direct klaarstaan met “Ja, maar in de Bijbel staan ook” etc. …. Dan zeg ik WIJ HEBBEN AL zestig jaar SCHEIDING VAN KERK EN STAAT …. EN HET IS HIER EN NU IN 2013! KIJK NAAR SYRIË! GIFGAS aanval op elkaar! Net als Saddam op de Koerden!

WAAROM MOETEN WEER (!!!!) UITSLUITEND WESTERSE LANDEN WILLEN INGRIJPEN? Die islamieten sturen daarop aan, want dan worden ze WEER verenigd OM ALLEN TE SAMEN (VIA UITMOORDEN VAN ISRAËL) NAAR WESTERSE LANDEN OP TE TREKKEN WAAR HUN MILJOENEN GELOOFSGENOTEN AL LANG HUN VIJFDE COLONNE VOORBEREIDINGEN  GETROFFEN HEBBEN! Dus plegen ze direct daarna overal in hun westerse gastlanden aanslagen en creëren chaos!

In de islamitische landen worden direct alle westerlingen en niet-moslims vermoord of opgepakt voor politiek chantage. Neem Afghanistan. EEN PUUR MIDDELEEUWSE ROOFRIDDERS CULTUUR! De Russen liepen er (zelfs militair) op stuk. De NAVO durfde alleen puin te ruimen (heel veel van ONS belastinggeld aan die locale stamhoofden te geven, waardoor ze niet direct op hen gingen schieten) en voor de rest deden ze z.g. ontwikkelingswerk!!!! (met een militaire uitrusting) .

DAT NOEMEN PvdA en CDA “de Arabisch/Islamitische  Lente”!

Met Saddam H. werd IN HET WESTEN OOK zo lang getreuzeld op diens jarenlang dreigend gifgas/ massa verdelgingswapens gebral, werden de wapen inspecteurs (NET ALS NU DE GIFGAS EXPERTS!!) net zolang geweigerd/ opgehouden tot dat ze ook niets meer konden vinden (afgevoerd naar elders…. Syrië?) waardoor NU i.v.m. Assad dezelfde westerse huichelaars stellen “NIET DE ZELFDE FOUTEN TE MOETEN MAKEN ALS BIJ SADDAM HOESEIN!!”

Wat zijn wij voor zelfmoordenaars?

Ik vrees met grote vreze voor de door de PVV opgeroepen protestdemonstratie op 21 september a.s. Als daaruit geen serieus EN VOORAL MASSAAL (politiek/maatschappelijk) afkeurend signaal komt IS HET HIER AFGELOPEN!

Wanneer ALLE Nederlandse vrouwen op Wilders stemmen (ordinair voor puur eigen overlevingsbelang in Nederland!) dan is er nog een kans! Geloof jij dat? Zijn ze daar dan toch (na al die jaren!) te …… eh naïef voor gebleven ?  Wat zal ze dat leuk staan…. Dat hoofddoekje!

Maar… ze kunnen met hun klacht over hun man, die hen elke dag in elkaar slaat, dan ook NERGENS MEER TERECHT!!  Als hun dochtertje van negen jaar door een willekeurige moslimman verkracht wordt, KUNNEN ZE NERGENS MEER TERECHT!

DAT hebben ze dan bereikt… iets om trots op te zijn!

_________________________________________

Door:

Martha N.

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

12 reacties op VIDEO: Islamitische demografie

 1. DonnaDolce zegt:

  Mooi stuk, Martha……………..wauwww. Je hebt je ziel en zaligheid erin gelegd.

  Like

 2. Pieter Nokkio zegt:

  Martha, je hebt/krijgt helemaal gelijk, vrees ik…

  Like

 3. AdriePVV zegt:

  In de jaren 40 t/m 45 wist het verzet wat te doen,.

  Ik hoop op een “bijltjesdag” voor de pc-elite die ons deze immigratie/islam ellende heeft bezorgd. Ik ken gelukkig ook moslims die zich wel aan willen passen.

  Nu is het zaak zoveel mogelijk “onwetenden” in te wijden en de leugens van de MSM te ontmaskeren. Ik zie duidelijke verschillen ten goede vergeleken met 10/15 jaar geleden, toen ik zelf nog geen idee had van de dreiging die de islam vormde.

  Like

 4. koddebeier zegt:

  Helemaal gelijk, dit alles met dank aan de ca.16 miljoen grauw grijze gehaktballen, die elke verkiezing weer stemmen op PvdA, CDA, D66, Groen Links, VVD, CU, SP, enz, enz.
  Ik ben bang dat het een verloren strijd is, tegen zoveel idioten kan een normaal denkend mens niet tegenop. Ik walg van zoveel kortzichtige domheid. Zet die roze bril is af en kijk om je heen.
  Noem één democratie op waar moslims de meerderheid hebben !!
  Kijk naar Afrika waar de Islam als een olievlek uitbreid, al meer dan 60 jaar pompen we daar ontwikkelingshulp in, heb je er iets zien verbeteren ??????
  Ontwaakt idioten !!!!!!! Voordat we massaal uitgemoord worden !!

  Like

 5. John zegt:

  Wat ik zou willen is ver van deze rotzooi een nieuw bestaan opbouwen, en iedereen die anders denkt in het Moslimsop gaar laten koken, maar ik wil mijn eigen stukje Nederland ook weer niet kwijt.
  In heel veel opzichten gaat het fout in Nederland en de EU. Niet alleen door de islamisering.

  Like

 6. Daiyu-ninja zegt:

  Martha zegt:
  Hoewel ze het wel met mijn vrees en voorbeelden eens waren, wilde ze niet “op die Wilders” gaan stemmen, omdat ……. hij het zo kwetsend zegt!!…………………………….

  Het is niet te bevatten dat men de toon van een gesprek voorrang geeft boven, veiligheid.
  Enkele citaten van dictators:
  De Libische leider Moammar al – Quadhafi in 2006 op de Arabische televisistation Al – Jazeera “We hebben vijftig miljoen moslims in Europa. Er zijn tekenen dat allah de islam een grootse zege in Europa zal toekennen, zonder zwaarden, zonder geweren,zonder veroveringen. De vijftig miljoen moslims die in Europa wonen zullen het binnen enkele tientallen jaren veranderen in een islamitisch continent.

  Necmettin Erbakan, tijdens een vergadering van Mlli Gorus in april 2001 ”De Europeanen geloven dat moslims naar Europa kwamen slechts om geld te verdienen. Maar allah heeft een ander plan.

  Premier Balkenende” Het doet me pijn om te zien dat mensen de islam zien als een gevaar. De islam is geen gevaar. De mensen die de islam misbruiken, zijn het gevaar.

  De Turkse premier Recep Erdogan wees pogingen Turkij een vertegenwoordiger van de gematigde islam te noemen van de hand. ”Het woord gematigde islam is lelijk en beledigend. Er is geen gematigde islam: isalm is islam.

  Gert-Jan Segers, dir. wetenschappelijk buro CU, stelde in een debat met prof. Hans Jansen:”de islamisering is ons in een vlaag van verstrooiing overkomen.”
  En :”het experiment om de islam in ons land een gelijkwaardige plek te geven is voor mij ook spelen met vuur, maar ik weet niet beter.

  Een jonge PvdA’er zei: allah heeft alles voorgeschreven. Hij is alwetend. Dus waarom zou je nog een partijprogramma schrijven, denk ik dan. Als je de Koran hebt, heb je geen beginselprogramma meer nodig.

  Petra Kramer SP ; ”Net een paar oude socialistische punten opgediept uit Mein Kampf, was weer leerzaam zeker ook voor de arbeider van nu!
  Net als Mao alle tegenstanders uitroeien zoals destijds ook met Fortuyn en van Gogh is gebeurd, dat is pas echte politiek.

  Enkele comments van mensen op de site van Petra Kramer:
  Ey je moeder he kk nederlandse hoertje wij nemen jullie land over, Wij roeien alle nederlanders uit.

  Jaha! Gelukt! Ik wens die PVV’ers al jaren kanker toe, maar deze heeft ‘t. ( Ronals Dol van de PVV)

  Ben gevraagd om morgen in Den Haag de boel op te ruien, ga ik doen! Neem m’n mes en goedendag mee, Fuck de ME !

  Belijdsmedewerker van de PvdA- politica Fatima Etalik Azahaf ,” joepie, wat ben ik vandaag zo vrolijk oh zo vrolijk ben ik nog nooit geweest. Hoy hoy joepieeeeeeee 1 weg ( Theo v Gogh) nog 2 te gaan ( G. Wilders en Ayaan Hirsi Ali).
  Ook was/is dit stuk vreten van mening dat alle vijanden van de islam vernietigd moeten worden.

  Dit zijn mensen die een gevaar zijn voor onze samenleving.

  Like

 7. Tom Hendrix. zegt:

  Beste Martha, geweldig verwoord! Ik ben het GEHEEL met je eens. De goorste verraders zitten bij de SOCIALISTEN bij de RODEN dus. De ellende met de MUZELMENSEN is begonnen, tijdens het RODE KABINET van Joop den Uyl, deze klojo vond het een geweldig plan, om GEZINSHERENIGING toe te staan aan Turken en Marokkanen, die hier VERDOMME verbleven als “GASTARBEIDERS”, dus ze hadden weg gemoeten, nadat hun job er hier in Nederland opzat.
  Toen de DUIVELSE ; RESOLUTIE VAN STRAATSBURG, waar de vuile RODEN, samen met de smeerlappenpartijen van LIBERALEN, en CHRISTEN-DEMOCRATEN, het goed vonden om de MOSLIMS MASSAAL UIT TE NODIGEN naar EUROPA te komen. En alles op bevel van de WERKGEVERS in EUROPA, de OLIEMAATSCHAPPIJEN, de BILDERBERGCLAN en de NWO. Alles is een goor complot Martha! Lees ook maar het boek van Martin Bosma: “De schijnelite van de valsemunters”, dan schrik je hoe corrupt en vuil de politiek in NEDERLAND in 40 jaar tijd is geworden. De eerste die waarschuwde in Nederland was Hans Janmaat, wat hem op een veroordeling kwam te staan, en zijn vrouw bij een LINKSE VUILE AANSLAG haar beide benen verloor, toen kwam prof. Pim Fortuyn, die uiteindelijk werd vermoord door een LINKSE MILIEUFREAK- vrindje van de club van SAMSOM PVDA-daarna de moord op Theo van Gogh, en nu Geert Wilders die 24/7 bewaking moet hebben, want anders vermoorden ze hem ook! En alle zgn. democratische partijen in Nederland willen de PROBLEMEN ISLAM en EUSSR niet oplossen. Tenzij we 21 september massaal aanwezig zijn in Den Haag, en anders gaat de sloop en uitverkoop van Nederland gewoon door, met geen dank aan: CDA,VVD,D66,PVDA,GL,CU,PVDD en de SP. Ik twijfel over de SGP.

  Like

  • Martha N zegt:

   Dank je Tom.
   Met je eens. Heb de Geniale den Uyl, zoals zijn eveneens geniale vrouwtje hem noemde, de aanzet zien geven tot wat ons land nu is geworden, de aanslag op Janmaat (een man die weggehoond werd zijn vriendin opgeblazen) de moorden verafschuwd (waarbij de kranten weer voer hadden) op Pim en Theo… Ik hoor nog die hitsige Rosemuller tijdens de TV interviews, proberen hem in de zeik te zetten en af te katten.
   Vooral deze man heeft veel kwaad gedaan en opvallend genoeg verdween hij opeens van het scherm (voor een lange tijd na de dood van Pim), nu is hij er weer.
   Volkert v.d. V heeft niet alleen gehandeld, hij kon met zijn lengte nooit de lange Pim aan de bovenkant van zijn hoofd hebben geraakt. Hij was de afleiding, het was een groots opgezet complot.
   Al jarenlang zie ik de politieke verrotheid… waaraan ons land kapot gaat.
   En het is zo teleurstellend te zien dat de Nederlanders alles en alles slikken.
   Tja wat kunnen we nog doen?

   Like

 8. Joost Visser zegt:

  Gelukkig fokken ze vanaf de amerikaanse/mexicaanse grens tot aan vuureiland nog harder door dan de moslims. Daar ligt de redding voor degenen die nog kunnen vluchten (wim en máxima hebben dat al lang door en/of zijn goed ingelicht wat er gaat gebeuren). Ruimte zat voor initiatiefnemers die in deze landen (opnieuw) willen beginnen.

  Like

 9. guusvelraeds zegt:

  Decision day! Nine twenty-one.

  http://www.tekenverzetaan.nl/

  Like

 10. Jaantje zegt:

  Mooi en duidelijk beschreven Martha de getoonde video kende ik al en het heeft me toen net als nu doen inzien dat er zware tijden zo niet horrortijden aankomen met name voor onze kinderen en kleinkinderen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s