VIDEO: Hamas-terroristen tonen hun macht

De radicaalislamitische Hamas wijst de Palestijns-Israëlische vredesgesprekken af. Dit hebben de leiders van de terreurorganisatie tijdens een manifestatie in de straten van Gaza-stad onderstreept. Zwaar bewapend en gemaskerd presenteerden de onbetwiste Israëlvijanden hun wapens. Ze zouden voor geen enkele vredesonderhandeling hun toestemming geven, zei men.

Sprekers van Hamas beschuldigden Israël ervan de in 2012 overeengekomen wapenstilstand te breken. Hamas staat onder druk, nadat haar begunstiger Morsi in Egypte werd afgezet. Sindsdien treedt het Egyptische leger hard tegen de radicale islamieten op. Hamas wordt er van verdacht terreurgroepen te ondersteunen die aanslagen plegen op Egyptische soldaten. Met de militaire parade hebben de fanatiekelingen vooral aan de bewoners van de Gazastrook duidelijk gemaakt dat zij nog steeds stevig de macht in handen hebben.

Bron:

http://www.israelheute.com/Nachrichten/Artikel/tabid/179/nid/26141/Default.aspx?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=670&utm_content=original

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Gazastrook, Hamas, Israël-vijandigheid, Jodenhaat. Bookmark de permalink .

19 reacties op VIDEO: Hamas-terroristen tonen hun macht

 1. aquarius4422 zegt:

  Wel bitter om te beseffen dat dit tuig door het westen gefinancierd wordt.

  Like

 2. Pieter Nokkio zegt:

  Zijn dat beelden uit dat Pallywood-landstrookje aan de Middellandse Zee, van waaruit regelmatig raketten worden afgeschoten?
  O…

  Like

 3. bigljohn zegt:

  Er is nog nooit vrede geweest zonder oorlog. Als wij niet bereid zijn om oorlog te gaan voeren tegen deze nieuwe agressor (islam) is ons lot bezegeld. De Amerikanen die eerst de wereld verlosten van Hitler, zijn in de huidige vorm bereid moslim rebellen te steunen. Waren zij met de andere landen maar bereid om oorlog te gaan voeren zoals de Kruisvaarders ons al lieten zien. Het is niet alleen Hamas, men moet op alle fronten gaan inzetten. Maar ik vrees eerder dat wij allen de sigaar gaan worden. Onze wereld is zo rot als een mispel. Volgens mij is ons lot al bezegeld !

  Like

  • Marijke zegt:

   @bigljohn Ons lot al bezegeld?! Niks daarvan! We mogen niet toelaten dat de soldaten die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven in WOII voor niks zijn gestorven. Ook onze kinderen hebben het recht om in vrijheid op te groeien. We moeten de politiek eens wakker schudden en ervoor zorgen dat onze Grondwet gehandhaafd blijft. Er is al een brief naar de Tweede Kamer!

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Marijke Zo is het, Marijke! Regelmatig ben ik het, die er bij zulke doemdenkende comments bovenop springt en ik had deze ook wel gelezen, maar dacht: Laat nou maar heel even, anders gaan ze op laatst iets denken van:Daar heb je hààr weer. Goed, dat een ander (jij) het nu eens doet! Als er één ding is wat we NIET moeten doen is het wel: Het hoofd laten hangen! ONS krijgen ze niet!

    Like

   • bigljohn zegt:

    Maar dan moet er wel actie komen. Alleen praten erover, wat de politiek doet, werkt totaal niet. Ik hoop dat die brief wat soelaas zal bieden. En ik houd mij niet bezig met doemdenken, maar met realiteitszin. Zonder daadwerkelijk grootschalig verzet is ons lot wel degelijk bezegeld. Het is nu (volgens het gezegde) niet vijf voor 12, maar reeds vijf over 12. Onze mogelijkheden tegen die moslims worden met de dag kleiner, terwijl het moslimgevaar met de dag erger wordt. Iedereen weet wat er in ons land, en in de ons omringende landen gebeurt. Een grote stad als Brussel bijvoorbeeld, bestaat al voor tweederde uit moslims, alleen in het centrum wonen nog wat echte Brusselnaren. Nederland gaat precies dezelfde kant op. Na de grote steden volgen de dorpen, totdat een weg terug onmogelijk is geworden. En dit onomkeerbare proces zal geen jaren meer duren. Eerlijk is braaf ! Nogmaals; Grootschalig verzet moet er komen. Maar ons leger is bijna ter ziele, en de gewone burger blijft maar wegkijken. Net als koeien die naar een voorbijrijdende trein gapen.

    Like

  • Marijke zegt:

   @bigljohn. Het zou een illusie zijn te denken dat 1 brief iets zou uitmaken. We moeten massaal in het geweer komen en van onze overheid EISEN dat ze ONZE wetten handhaven, zoals de Grondwet. Iedereen die een andere wet wil hanteren dan de Nederlandse, hop eruit zetten. Geen dubbele paspoorten; je kunt geen 2 nationaliteiten bezitten. Aan welk land ben je loyaal indien er een conflict tussen die 2 mocht uitbreken?! Reëel zijn; kan niet! Geen kans geven op omgooien van onze maatschappij. Het wordt tijd dat we onze koppen eens uit het zand halen en voor onze eigen belangen opkomen. Nederland kent een scheiding van kerk en staat en dat moet vooral zo blijven!

   Like

 4. G.Deckzeijl zegt:

  In de beleving van alle(al dan niet ingepakte) pedofiel-aanbidders zal het alleen vrede zijn
  zodra alle niet-moslims, christenen, joden, afvalligen, homo’s en andersdenkenden gedood zijn.
  Daarna zal in hun beleving(kuch, kuch) de dag des oordeels aanbreken, waarna, wederom in hun beleving(kuch, kuch) allah terug zal keren op aarde.
  Hij zal weinig lol aan die woestenij beleven, reken daar maar op.

  Like

 5. Laat ze elkaar maar lekker afmaken zodat de wereld eindelijk verlost zal zijn van gestoorde barbaren!

  Like

 6. p.s. ik heb het over de moslims in hun eigen landen!

  Like

 7. Theresa Geissler zegt:

  “Heel Hamas aan het gas.” Zou dat wat zijn?
  Sinds we hier die Duitse Documentaire over de vrouwen van Hamas behandeld hebben krijg ik alleen al bij het lezen van die naam visioenen van die serpenterige wijven, die naar onze begrippen zelfs als moeder het doodschoppen niet waard zijn!
  Als je een massamoordaanslag zou willen beramen op die groepering, vergeet dan vooral niet, die serpenten mee te nemen, anders zijn we er nóg niet van af!
  Of gooi die in een slangenkuil, bij hun soortgenoten: Als heter één al lukken zou om er uit te klimmen, trekken de anderen haar wel weer terug.
  Niet alleen serpenten, maar ook krabben, weet U wel……..

  Like

 8. Maloch zegt:

  Even een kleine overdenking;
  -Mijn excuses voor het onderwerp maar ik weet dat ze ook hier meelezen.-
  In Mattheüs 24 vragen de discipelen aan Jezus waaraan ze kunnen herkennen dat het einde nabij is. Er wordt een heel lijstje opgesomd qua gebeurtenissen (let er op dat al de genoemde landen in de nabijheid liggen van Israël. Put is bijv. Libië) wat daar aan vooraf moet gaan.
  Als de ‘zomer’ die eindtijd is geeft Hij als antwoord; “En leert van den vijgeboom (Israël) deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.”
  Die gebeurtenissen/wreedheden/vervolgingen/verdrukkingen van Christenen in die omringende landen gaan daar dus aan vooraf.
  Wat zien wij in de omringende landen van Israël en wat gaat er vooraf aan de zomer?
  Wie komt er (wellicht onbedoeld?) op het idee om die arabische revolutie een ‘arabische Lente’ te noemen?
  Stel nou dat die arabische lente in die regio gaat zegevieren. Iedereen weet nu wel wie daar dan de scepter zwaait; allah met zijn profeet waarvoor elke knie moet buigen.

  Verder zegt het Woord in Openbaring 13: 8
  “En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.”

  Wat wil de islam? De islam wil dat elke knie buigt voor allah. Zij gaat dwingen tot aanbidding van allah.
  Hoe? Door individuelen een keuze te stellen of te bedreigen met de dood (in Syrië gebeurt dat nu aan de lopende band). Maar ook door genomen maatregelen als zij eenmaal de macht hebben..
  “En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. (Zie het verschil met de Jodenster; Wie die had kon niet kopen of verkopen.)

  In de Bijbel staat; “Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.”
  Iedere Bijbelgetrouwe Christen weet dat Yeshua niks moet hebben van astrologie of nummerologie.
  Toch zouden wij het getal moeten berekenen?
  Zou het kunnen zijn dat in de grondtekst iets anders staat dan 666?
  Volgens bepaalde onderzoekers hebben ze het vertaald met 666 terwijl daar een paar arabische tekens stonden. Namelijk (vertaald); Bismillah (zo allah het wil).

  Op hun rechterhand/arm of voorhoofden.
  De uitdrukking ‘Bismillah’ wordt vaak opgetekend op sjaaltjes en vlaggen (in het groen of zwart).

  Kijk nog eens naar het bovenstaande filmpje of naar andere bijeenkomsten van islamitische jihadistische groeperingen; Welkje sjaaltjes/tekens dragen zij op hun voorhoofden en/of rechterarmen en met welke tekst?

  Nogmaals mijn excuses voor deze religieuze overdenking.

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Absoluut niet noodzakelijk om u voor dit betoog te verontschuldigen!!!

   Webmaster

   Like

  • Lucie zegt:

   Deze uitleg is voor mij al zeer lang bekend,ik ben blij dit hier ook eens te lezen.
   Alleen is men pas de laatste jaren er achter dat het weleens de islam zou kunnen zijn.
   Het zullen spannende tijden worden,ik hoop dat het voor zeer veel mensen goed zal aflopen.

   Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @Maloch: 19.58. uur. Ook ik ben van mening dat we in een zeer lugubere tijdsperiode leven Maloch. Recent heb ook ik verwezen naar het boek: de Openbaring van Johannes, het laatste boek van het Nieuwe Testament. Ik ben net als U van mening, dat deze allah, een deamoon is, een duivel! En het ergste is, dat deze “duivel”, entree heeft gekregen in “het Witte Huis”. De MOSLIM Obama stort ons zomaar in WW III, als hij zijn oorlogszucht doorzet en overgaat tot het bombarderen van Syrië. En de ISLAM wordt gebruikt door de NWO de echte wegbereiders van LUCIFER himself. Luguber wat er gaande is!

   Like

  • Vraagje:
   Hoe kan in de Bijbel gerept worden van een Arabisch geschrift dat Allah aanhaalt als die pas 650 jaar later het podium bestijgt?

   Er zijn trouwens gedegen aanwijzingen dat islam is gecreëerd door het vroeg-Middel-Eeuwse Vaticaan in een poging om de zeggenschap over Jeruzalem te verkrijgen.
   Uit de tijd dat die mongool mohammed zou moeten hebben geleefd bestaat er niet ėėn bewijs als geschrift, overlevering of tekening dat zijn bestaan bevestigt.
   Pas in de 9e eeuw beginnen er geschriften op te duiken die over een eerdere “profeet” reppen.
   Sluit ook naadloos aan bij het mysterieuze ontbreken van een graf van deze “profeet”.
   Als hij bij leven al zo’n succes zou heben gehad, waarom is zijn lijk dan spoorloos verdwenen?
   Hoe wordt het verschil tussen de Mekkaanse en Medinaanse periode verklaard;
   een god die op zijn eigen uitspraken terugkomt?
   Werkelijk alles aan islam rammelt, de wetenschappelijke historie, de interne historie en de filosofie.

   Like

 9. Dr. Kwast zegt:

  Wat stelt de wetenschap voor ? Er wordt behoorlijk wat onder zocht naar de oorsprong van de mens, zelfs wordt het universum toe geschreven aan het toeval. Wat stelt geloof dan nog voor.
  Ik hou van Israël. Zal haar ook steunen als ik kan. Maar of ze de ware en enige ware heeft is niet te bewijzen. Duizenden joden zijn om gebracht en er zullen er meer volgen, als je het beeld van de mensen wereld beziet. Als ?? hij er is dan zijn wij virus in het lichaam van dat wezen en gebruikt hij een zeer goed verdelgingsmiddel om dat virus te bestrijden. (zie alle ellende op de wereld). Jammer voor hem want het is niet sterk genoeg. Ondanks het verdelgingsmiddel groeit het virus. Het reist zelfs al door de ruimte, of open delen van dat lichaam. Het besmet andere planeten een soort kanker gezwel. De mens als vernieler en dan zijn er die geloven.

  Like

 10. Wat ik me altijd afvraag bij het zien van deze gemaskerde “strijders” is waarom ze gemaskerd zijn.
  Bang voor herkenning ?
  Door wie dan?
  Je zou toch denken dat mensen trots zouden zijn dat ze “strijden” voor hun idee van de “goede zaak” of voor hun “geloof” ?
  Buiten dat, hoe heldhaftig ze er ook uitzien, ze zijn geen enkele partij voor het IDF die niet alleen meer en beter getrainde miltairen hebben maar ook een wapenuitrusting hebben waarbij met enig gemak de hele Gazastrook binnen een ochtend naar het stenen tijdperk wordt teruggeworpen.
  Kortom dit soort bijeenkomsten is er alleen op gericht hun strijders te motiveren en hun een vals gevoel van kracht te geven, het lijkt heel wat om met enige honderden medestanders met geweren door de straat te banjeren, maar het stelt minder dan niks voor.

  Like

 11. Pingback: Hamas terroristen tonen hun macht | Likoed Nederland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s