Thierry Baudet is al een gearriveerd ventje geworden (+ update)

Screenshot_4

De knappe, slanke, intelligente, succesvolle, jonge en beminnelijke Thierry Baudet heeft zich nog weer populairder gemaakt met alweer een nieuw geniaal boek dat precies rebels genoeg is

(Door: Martien Pennings)

Op maandag 9 september jongstleden kreeg ik een sms-je van iemand die we “Mister X” zullen noemen: “We hebben elkaar al een tijd niet gezien. Kom om 5 u ook naar de boekpresentatie van Baudet.” Zo gezegd zo gedaan en ik vervoegde me om 10 voor 5 op de Herengracht 540 te Amsterdam bij de uitgeverij Prometheus. (Spreek uit: prooméétuis.)

Een lange gang van wit marmer. Aan de linkerkant openstaande deuren naar kantorige ruimtes. Aan de rechterhand  een wand. Ook wit marmer.  Affiche-grote en ingelijste foto’s van “een beroemde fotograaf” zoals een secretaresse mij vertelt. Ik was even blijven staan voor een foto waarop drie spichtige kinderen aan een strand te zien zijn en had hardop gezegd: “Ontroerend”.  De kinderen dragen iets wat je crisis-badkleding  zou moeten noemen. En die kleding is nat, zodat van een meisje de vagina erdoor schijnt. Ik had langer moeten blijven staan kijken, maar de foto heeft iets te sterk confronterends. Die kinderen zijn te kwetsbaar, die lijfjes te dun en te lelijk. Ik denk dat, toen die foto gemaakt werd, het oorlog was of anders was de oorlog nog pas kort afgelopen. Ik vind dat ik een titel voor die foto moet verzinnen. Het wordt: “Kinderporno”. Een mogelijkheid is ook: “Eerste hulp bij een aanval van pedofilie”.

De gang leidt naar een ruimte met twee tafels. Eentje met boeken te koop. Van Thierry Baudet uiteraard. Een tweede tafel. Waarachter stemmig geklede, hooggehakte en blootbeense meisjes. Rijen cocktailglazen met mini-ijsklontjes en een roze drankje. Het is een knappe jongen de jongeheer Baudet in zijn stemmig fijnstreepjescostuum met zwarte schoenen. Geen gele schoenen en dat is goed. Hij begroet mij. 

“En u bent?”
“Ik ben op indirecte uitnodiging. Namelijk van Mister X. Dat is toch wel goed? Die kent u toch?”
“Ah ja, die ken ik heel goed. Maar u zelf . . . . .?”
Ik heb een zin ingestudeerd, die ik uitspreek:
“Ik ben een gemarginaliseerde Radikalinski die op obscure websites schrijft.”
“Oh. Juist. Ja. Eh . . . . dat weet ik niet.”

Hij bedoelt: dat wil ik niet weten en daar ga ik niet op in.
Thierry Baudet is al een gearriveerd ventje geworden.
En voor het overige helemaal terecht, want het is ook een geniáál ventje.

Ik zie Fleur Agema voor het eerst.
“Frêle Fleur”, zeg ik in mezelf.
Ik vind haar aantrekkelijk.
Voor de rest zie ik vooral mensen met wie ik ruzie heb: Hans Jansen, Martin Bosma, Joost Niemöller, Frans Groenendijk en Jaffe Vink.

Eigenlijk heb ik met Jaffe Vink geen ruzie. In zijn tijd als chef van het katern Letter & Geest van Trouw heeft hij dankbaar een aantal mooie essays van mij geplaatst. Maar vanaf de tijd dat hij begon met Opinio heeft hij me genegeerd. Ik weet eigenlijk niet waarom. Misschien was ik een van de redenen dat  Jaffe bij Letter & Geest ontslagen werd door Frits van Exter van wie ik inderdaad kan getuigen dat het een botte hufter is.

Als ik even in de gang moet wezen, zie ik Jaffe op een trapje eenzaam zitten schrijven. Ik zeg “Dag, Jaffe.” “Hallo Martien”, zegt Jaffe. Nee, hij roept me niks achterna in de zin van: “Wij moesten eigenlijk eens bijpraten!”

Er komt een toespraakje van Jaffe. Ik wist niet dat Baudet en Vink zo intiem zijn. Jaffe – “Ik heb maar een dunne stem” – heeft een interessanterig neuzelverhaaltje waarin Thoreau en Walden figureren en dat slechts voor de helft van het zaaltje verstaanbaar is. Ik merk dat ik niet de moeite doe om echt te luisteren of om een eventuele pwènte te ontdekken.

Het boek dat gepresenteerd wordt gaat over de afkeer van “links” van de eigen cultuur en de Europa-verdwazing. De titel is “Oikofobie: de angst voor het eigene”. Dat doet me denken aan de vragen van Max Frisch die ik ooit voor Jaffe beantwoordde. Dat zat zo. Ik was op een herfstvacantie op een Waddeneiland, toen ik op woensdagmiddag vanuit Amsterdam opgebeld werd door een enigszins gespannen Jaffe. Op het laatste moment was de Bekende Nederlander afgehaakt die gevraagd was om in de vaste rubriek “Lastige Vragen” van Max Frisch de antwoorden te geven. En donderdagavond werd het katern al gedrukt. Dus of ik op een zo korte termijn in staat was die vragen op een geestrijke wijze te beantwoorden. Natuurlijk kon ik dat en ik geloof dat er zelfs een koerier aan te pas is gekomen om mijn tekst op tijd ter redactie te krijgen. Ja, dat waren nog primitieve tijden, zonder laptop op een wadden-eiland.

En dus werden op 8 oktober 1994 in Letter & Geest de antwoorden op de vragen van Max Frisch gegeven door de beroemdheid Martien Pennings, “vrijgevestigd denker te Amsterdam”. Ik kom op dit verhaal omdat ik even wil belichten dat Jaffe erg ondankbaar jegens mij handelt, want ik heb hem wel eens meer uit de brand geholpen, maar ook omdat het woord “oikos”, dat is Grieks voor “huis” in mijn beantwoording van de vragen van Max Frisch voorkwam. Ik citeer:

Wat beschouwt u als mannelijk?

Mag ik ter beantwoording van deze vraag citeren uit de Oikoia? (‘Huiselijkheden’, een pas ontdekt geheim dagboek van Homerus.):

“Met geërecteerde penis, die staat te trillen, zo, zoals – wanneer een sterke boer zijn spade diep in de weerbarstige aarde heeft gestoken, en hij wrikt onder de brandende zon het nuttige ijzer in de harde klei – zoals de spadeschacht dan soms zwiepend ontsnapt aan zijn zwetende handen, en vibrerend in de vruchtbare aarde staat, zo, met zo een geërecteerde penis, dan, een vrouw benaderen – en uit haar ogen spreken ontzag en begeerte, want ze ziet dat het menens is – dat vind ik nou mannelijk.”

Toch altijd weer moeilijk, die tussenwerpingen in die lange Homerische vergelijkingen als je het een beetje mooi crescendo wilt vertalen, maar ik ben het helemaal met de inhoud eens.

Tot zover ikke in oktober 1994 op de Wadden. Dit was natuurlijk uitermate geestrijk van mezelf, en wel zodanig dat Jaffe me in volle ernst door de telefoon vroeg of er werkelijk sprake was van een gevonden geheim dagboek van Homerus.

Wat kan ik verder nog zeggen? Dat het natuurlijk aan mij ligt dat ik met iedereen ruzie heb. En dat het boekje van Baudet mij erg goed toeschijnt. Ik heb pas twee stukkies eruit gelezen, maar een artikeltje dat eindigt met “Een terugkeer naar de nationale munt is de enige optie” kan natuurlijk nooit verkeerd zijn, al was het alleen maar omdat ik zelf ook altijd roep: “De gulden en de douane terug!”

En in een opstelletje over “De verpeste partijcultuur” legt Baudet uit dat democratie in Nederland nauwelijks bestaat omdat alle belangrijke partijposities, inclusief die van kamerlid,  worden ingenomen door degenen die goed liggen bij de partijtop. Zodoende is er geen sprake van echte oppositie. Een middel om het democratisch gehalte van Nederland te verhogen zou een districtenstelsel zijn, maar dat komt er nooit omdat de zittende macht zichzelf daarmee zou opheffen.  Een kleine ingreep in de kieswet, aldus Baudet, zou echter een wondermiddel kunnen zijn. Als je namelijk in de Tweede Kamer zou komen niet op grond van een door de partijtop vastgestelde rangorde, maar op grond van het aantal behaalde voorkeursstemmen, zou dat de dissidenten en luizen in de pels een geweldige boost geven. De verdere titels in het boekje zijn net zo veelbelovend als Baudet zelf. U kunt hier bestellen.

UPDATE:

Die ingelijste mega-foto in de marmeren corridors van uitgeverij Prometheus waarvan ik in bovenstaande tekst spreek, is, zo leer ik, van Rineke Dijkstra. De foto die hieronder staat is niet de foto waarvan ik hierboven spreek, al lijkt-ie er wel verrekte veel op, inclusief zelfs nat lipleesbadpakje van een van de meisjes. Wat ontbreekt aan deze foto is het vlak-na-de-oorlog-achtige. 

Screenshot_35_______________________________________________

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

16 reacties op Thierry Baudet is al een gearriveerd ventje geworden (+ update)

 1. Marc Bouwman zegt:

  Aanvankelijk zag ik in het beroep, dat de laatste regeringen noodgedwongen moesten doen op de Eerste Kamer om aan meerderheden voor dit of dat plan te komen, aan voor een zich alsnog voortschrijdende democratisering. Omdat nu daadwerkelijke meerderheden voor elk aangenomen wetsvoorstel bestaan. Niet langer het uitruilen van geliefde en tegelijk gehate standpunten door twee of meer regeringspartijen in de 2e Kamer alleen, met de 1e Kamer als ja-knikkende lulletjes rozenwater. Nee, elk aangenomen voorstel berust op daadwerkelijke meerderheden in 1e én 2e Kamer, mét medewerking van deze of gene oppositiepartij. Dat was nog eens democratie, vond ik.

  Daarvan ben ik teruggekomen. Per saldo blijken oppositiepartijen zo gebrand op het drukken van hun stempeltje, dat door moet gaan voor invloed op het regeringsbeleid, hoe gering ook, dat zij per saldo het kenmerkende van een oppositiepartij, namelijk het bieden van alternatieven aan de kiezer, verliezen. Ik besef nu pas dat het succes van de PVV, dat in de 2e Kamer de traditionele stemverhoudingen van drie grote partijen en vele kleinere (zodat er altijd een ‘werkbare’ meerderheid gevonden kon worden) definitief doorbrak, een onverwacht negatieve keerzijde heeft: de oppositie verdwijnt!

  Natuurlijk betreft dit niet alle politieke partijen, maar wel een doorslaggevend deel, waaronder D66, SGP, CU, GroenLinks. Alleen PVV en SP lijken te resteren als authentieke oppositiepartijen. Alle andere partijen hebben zich op een of andere wijze gecommitteerd aan de huidige regeringsconstellatie, dank zij het bestaan van juist de 1e Kamer. Hierbij overleggen 1e Kamerfracties met hun partijgenoten in de 2e Kamer. Uiteindelijk effect is dat de 1e Kamer een verlengstuk is geworden van de 2e Kamer.

  Dit alles stelt de regering Rutte in staat de meest verschrikkelijke plannen, waarvoor de andere regeringspartij niets voelt (en vice versa) door te voeren. Hierbij wordt minder gelet op kwaliteit, rechtvaardigheid of steun onder de bevolking: ten alle tijden blijkt er nu wel een meerderheid te zijn voor welk voorstel dan ook! Dat gaat ten koste van de soevereiniteit van het volk, waar ten slotte het primaat van onze politiek zou hebben gelegen. Verkiezingen lijken zo meer dan overbodig.

  Tijd voor verandering dus:
  1. Schaf de 1e Kamer af.
  2. Het probleem van rekenkundig niet te behalen werkzame meerderheden in de 2e Kamer oplossen door invoering van vrije concurrentie in de politiek (juist daar!) Hoe? Door
  3. Blanco ingevulde stemmen te vertalen in daadwerkelijk lege zetels. Lege zetels geven aan hoe de kiezer werkelijk denkt. Hoe los je dan het gevaar op van nooit behaalde meerderheden waarop een regering kan rusten? Doordat
  4. een partij elke stem nu echt moet verdienen: ze zullen zich nu duidelijker moeten profileren, een hardere strijd met andere partijen aangaan.

  Het zijn maar wat ideeën waar ik al een tijdje mee rondloop.

  Like

 2. luckybee zegt:

  Ik weet niet eens wie Thierry Baudet is of wat hij doet.

  Like

 3. Theresa Geissler zegt:

  Het onderwerp lijkt me interessant genoeg. Ik had het best willen bestellen, ware het niet, dat mijn financiële situatie op het ogenblik zo slecht is, dat zo’n uitgave nu niet verstandig zou zijn: Ik wil volgende week allereerst naar Den Haag en de Blokker-dagkaarten waren al op, helaas. Maar ik zal het in gedachten houden voor later. Wat jouw verdere wederwaardigheden betreft, Martien, dat was weer typisch jij (heb ik de indruk) Ik zàg je daar gewoon rondlopen, verdiept in een foto van ‘drie spichtige kinderen’ en voor het overige als de man, die met iedereen daar ruzie had. Aan één kant: Hoe krijg je het voor mekaar,maar aan de andere kant kan ik me er wel iets bij voorstellen. Zelf stéiger ik nogal gauw als mensen iets te ‘bijdehand’gaan doen, wat regelmatig voorkomt. Ik zal me maar niet gaan afvragen, wat het bij jou is. Waarschijnlijk de eigenzinnige natuur van een schrijvend genie……..

  Like

 4. Helena zegt:

  Het spijt me voor je, Martien.
  Ondanks dat ben ik wel blij met mensen zoals Thierry Baudet.

  Like

 5. Jan zegt:

  Angstaanjagend slecht stuk, geleuter van Ernst van den Hemel en Wilfred van de Poll in Trouw op Thierry Baudet. Er staat dus simpelweg niets behalve ik ben het niet eens met Baudet.
  http://www.trouw.nl/tr/nl/5116/Filosofie/article/detail/3510415/2013/09/16/De-linkse-elite-heeft-het-land-weer-verkwanseld.dhtml

  Wilfred van de Poll schreef al meer kolder en wel over Israël
  Trouwjournalist Wilfred van de Poll en zijn onbenul inzake Israël
  https://ejbron.wordpress.com/2012/06/20/trouwjournalist-wilfred-van-de-poll-en-zijn-onbenul-inzake-israel/

  Like

 6. Republikein zegt:

  Gezien bij Harry Mens, makelaar en onbegrijpbare nitwit van zijn eigen programma.
  De heer Baudet legt besmuikt uit wat veel mensen dagelijks ondervinden: De verweesde samenleving.Pim lacht om zoveel laksheid, hij kan er niets aan doen. 10 jaar verloren.

  Like

 7. Pingback: Een voorspelling over Buitenhof van zondag 3 november 2013 | E.J. Bron

 8. josdays zegt:

  Volkomen afgeslacht in De Slimste Mens. Dat dan weer wel!

  Like

 9. Ik denk dat ik het vrij ruim af zou leggen tegen Baudet bij een IQ-test.
  Wat dat betekent voor een optreden van mij bij “De Slimste Mens” durf ik me niet voor te stellen.
  Maar kijk, lieve vrienden!
  Troost voor de domkoppen onder ons, zoals ik!
  Héél toevallig, in een stuk dat ook deels over Thierry Baudet ging, http://bit.ly/1nVVDCT, heb ik ooit het volgende comment geschreven ter relativering van het begrip “intelligentie” en de verering van huizenhoge !Q’s:

  “Ik heb [Marcel] Hulspas nog niet gelezen, maar zoals ik hierboven al zei: het is een gek.
  ( . . .)
  De leipenist is sterrenkundige, een soort “idiot savant” die hardnekkig probeert op het gebied waarop hij “idiot” is verstandige dingen te zeggen.
  Die Hulspas is een beetje als die veertiger van wie ik ooit een docu zag.
  Hij was sociaal debiel, kon zijn eigen jasje niet aantrekken, werd constant begeleid door zijn vader, maar als je hem vroeg naar de echtgenote van een obscure graaf uit Wales in de 17e eeuw, wist hij haar naam op te lepelen.
  Ook kon hij iets sneller uitrekenen dan de toenmalige telefooncentrale van New York.
  Je moet eens opletten hoe vaak die terreur-islamisten ingenieur of scheikundige iets dergelijks zijn.
  Ik las laatst dat Maarten van Rossem (of is het nou toch Van Rossum?) ook gymnasium-beta als vooropleiding had.
  Die had eigenlijk ook scheikunde moeten gaan doen en Molotov-cocktail-specialist moeten worden in de links-islamofiele beweging.”

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Dan was de schade al helemáál niet te overzien geweest, dus laten we blij zijn, dat-ie dat om welke reden dan ook niet gedaan heeft.
   Het schofferen van realisten kost althans geen mensenlevens en bovendien doet-ie het op een manier, waarmee hij zichzelf blameert. Dus dat is ook alweer meegenomen.
   En wat die naam beteft: Blijf hem maar gewoon van RossEm noemen: Het is anders zo’n belediging voor die andere, historische van RossUm, die, hoe je hem ook bekijkt, nog altijd een dappere huurlingen-aanvoerder was in plaats van een tegendraadse ouwe viezerik, die meewerkt aan de ondergang van de Westerse samenleving.
   Strikt genomen moet je hem ook nog een collega van jou noemen -historicus- maar ik kan me voorstellen, dat je dat niet graag hebt.
   De risée van de historische wetenschap, een karikatuur, dàt is Maarten van RossEm!

   Like

 10. Pingback: “Wie met pek (lees: met Baudet) omgaat, wordt ermee besmet”! | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s