VIDEO Paul Weston: “De wereldoorlog van de islam tegen het christendom”

 

Geplaatst door:

E.J. Bron

(h/t Jan Wandelaar)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

35 reacties op VIDEO Paul Weston: “De wereldoorlog van de islam tegen het christendom”

 1. lucky9 zegt:

  Als een Mayday S.O.S. uitgaand van een ongelovige atheïst kan dit tellen. Zo hoop ik.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Dat is zeker juist, Lucky.
   Zowel Pat Condell als Paul Weston zijn atheïsten en mensen met meningen die er zeer toe doen en beiden komen tot dezelfde conclusie!
   De islam probeert de plaats van het het christendom over te nemen en wordt daarbij volledig bijgestaan door de politieke elites in het westen en de persoon die daarbij een duistere rol vervult zit in Washington.
   Het verbaast mij dat de christelijke wereld dat nog steeds niet genoeg door heeft (met geld kun je kennelijk lang iemands ogen dichtplakken)
   En wat politiek correct aangaat.Deze grootste schandvlek uit onze geschiedenis moet het eerst worden uitgewist.
   De kerkelijke wereld moet wakker worden en de steun aan de vervolgde christenen moet tot een van de hoofdpunten van de westerse politiek worden.
   Maar het welzijn van Israël mag overigens evenmin nooit uit het oog worden verloren!

   Like

   • Henk.V zegt:

    Ik wil daar nog aan toevoegen dat de politici die in een staat van lichtzinnige oppervlakkigheid- niet geremd door enige vorm van zeer relevante kennis- ooit de Tweede Kamer zo ver kregen dat men bijna unaniem besliste dat er geen strijd tegen de islamisering gevoerd mocht worden, via de politiek, hebben bereikt dat de islam onbelemmerd kan oprukken, ook in Nederland.
    En iedere voorstemmer van deze onverantwoordelijke resolutie is dus IMPLICIET verantwoordelijk voor het feit dat de zeer duistere kanten van de islam totaal onderbelicht worden en dus ook impliciet verantwoordelijk voor het feit dat ons land onwetend wordt gehouden met betrekking tot de rampzalige toestand die zal ontstaan wanneer de islam overal zijn vervloekte stempel mag drukken.

    In feite heeft dus bijna iedereen ”in Den Haag” VOOR islamisering gestemd.
    Daarom zwijgt men ook over de misdaden die in naam van de islam worden gepleegd!
    Wie openlijk over deze misdrijven zou spreken bewijst daarmee namelijk dat hij of zij destijds een foute keuze heeft gemaakt toen men de islambestrijding wenste te blokkeren.
    Politiek correct heeft als gevolg van dat besluit bloed aan de handen en niet zo’n beetje ook!

    Like

 2. Jan zegt:

  Daverende stilte van de media terwijl moslims de Filipijnen van Christenen zuiveren

  Media Silent as Muslims Ethnically Cleanse 60,000 Christians in Philippines
  Philippine troops have started to battle their way into coastal villages in the south where Muslim rebels have held scores of residents hostage in a six-day standoff, sparking fierce clashes that have killed 56 people and displaced more than 60,000, officials said Saturday.
  http://frontpagemag.com/2013/dgreenfield/media-silent-as-muslims-ethnically-cleanse-60000-christians-in-philippines/

  Like

  • Helena zegt:

   Wel op de BBC gisteren. Had ook al linkje gezet. Bij de NOS noemden ze het een kleine rebellengroep, met geen enkele verwijzing naar het “geloof van de vrede” natuurlijk.

   Like

 3. Wachteres zegt:

  Precies,Lucky9, dat wilde ik ook zeggen. Het is een onvoorstelbare schande dat een atheïst, als een van de weinigen, voor de christenen,in het Midden-Oosten, die daar en masse vermoord worden, moet opkomen.

  Waarom leeft die gruweldaad niet onder onze ‘elite’? Of heeft hun ongeinteresseerdheid met het lot van de christenen misschien te maken met het feit dat alle partijen, behalve de PVV en de SGP, de motie Halsema hebben aangenomen?

  De meerderheid van de Tweede Kamer heeft de regering opgeroepen om in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling is.Het wordt wel erg moeilijk om voor de islamisering te stemmen en dan kritiek te hebben op moslimgeweld t.o.v. Joden en christenen.

  .Pro-islamisering stemmen houdt automatisch in dat je tegen de Joden en tegen het christendom stemt. Niemand kan toch ontkennen dat de Jodenhaat onderdeel is van de islam? Of je moet wel stekeblind zijn. Bolkestein heef niet voor niets de Joden opgeroepen om maar uit Europa te vertrekken.

  Sinds de islam hier is, zijn zij hier niet meer veilig. En de haat tegen christenen wordt in het Midden-Oosten overduidelijk in de praktijk gebracht.

  Ook de zogenaamde christelijke partijen hebben hiermee ingestemd. Ben ik even blij dat ik mijn stem op de PVV heb uitgebracht. Ik zou anders niet met mezelf kunnen leven.

  Femke en consorten kunnen dat blijkbaar nog wel!

  En hun zwijgen t.a.v. de moordpartijen in het Midden-Oosten.en de linkse houding t.o.v. Israël begrijp ik ineens heel goed.

  http://www.elsevier.nl/Algemeen/blogs/2010/10/Lekker-islamiseren-met-Femke-de-imama-ELSEVIER279825W/

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Wachteres 16 Sept. 22.48u En toch, Wachteres, maakte Tom (Hendrix) er gisteren nog gewag van dat hij momenteel eveneens erg teleurgesteld is in de houding van de SGP. Dit, omdat zij er nu ook zo opvallend het zwijgen toe doet in verband met de Christenvervolgingen in Syrië en Egypte. De goede man had zijn hoop gevestigd op een paar waarneembare feiten, onder meer dat stemmen tegen de motie-Halsema door de SGP. En ook dàt blijkt nu niet alles te zeggen.
   Waar ik persoonlijk dus voor vrees is, dat veel gelovigen -van Christen-Democraten tot bevindelijken- zich erg laten leiden door de theorie. Dat is niet zo gemakkelijk uit te leggen, maar ik zal het proberen.
   Kijk, De Christen-Democraten in ieder geval zijn tóch geraakt door dat idee van ‘je naaste.’ Links is dat in zekere zin ook, zij het onder niet-religieuze titel, maar op dàt punt vinden ze elkaar dus wel. Oké, wie zijn die naasten? De moslims dus óók, zeggen de Christen-Democraten en Links, want die wonen eveneens in ons land en we moeten er mee leven en werken. En met véél geduld lukt dat op den duur heus wel. Geduld èn begrip. Nu blijkt dat een veel hardere kluif dan ze dachten. Maar des te meer bijten ze zich er in vast, omdat ze (en nu heb ik het even exclusief over de Christen-Democraten) zich eveneens hardnekkig vastklampen aan dat begrip ‘naastenliefde.’ Als ze dàt laten vallen of minstens herzien zijn ze niet meer menslievend -dènken ze. Daarom hebben ze ook, samen met Links, voor de motie-Halsema gestemd. Maar omdat het tegelijkertijd voor een niet-perfect wezen als de mens zo oneindig moeilijk is om menslievend te zijn voor iederéén op deze aarde, beperken ze de aandacht in Godsnaam maar tot de ‘naasten’ die dat letterlijk zijn -de moslims in Nederland- en laten de naasten die ver weg wonen maar wààien, ook al zijn dat Christenen èn Christenen in nood. Dan heet het: Ik doe toch wat ik kàn. Ja, in de theoretische zin van het woord. Maar in de praktijk leggen ze de verkeerde prioriteiten!
   En met een orthodoxe groepering als de SGP is het iets soortgelijks, al lijkt het nog zoiets anders: Die zijn geslotener. Voor hen telt maar één ding: Gods Woord. -De Bijbel dus. In feite zijn ze vooràl zo tegen de Islam, omdat die zich nadrukkelijk baseert op een ander boek dan de Bijbel. -Echt, ik heb een sterk vermoeden dat dàt er hoofdzakelijk bij hen achter zit en niet veel anders. Dat is een heel simpel, maar duidelijk standpunt. Dààrom kostte het hen ook totaal geen moeite om tegen de motie-Halsema te stemmen: Géén islamisering, want dat is niet gestoeld op de Bijbel, maar op de Koràn. Oké. Maar enig Humanisme zit daar bij hen niet achter. Géén humanistische overwegingen. -Ik ben ook bang, dat bijvoorbeeld Tom, die oprecht gelovig is, maar, zo krijg ik de indruk, tegelijkertijd ‘every inch a human’ zich daar bij de SGP min of meer op verkijkt. Goed, de SGP is dus duidelijk anti-Islam , louter omdat ze uitsluitend ‘des Woord Gods’is. Maar in dat laatste gaat ze dan ook zó op, binnen haar eigen, besloten kringetje,dat er in de praktijk heus geen echte bevlogenheid overblijft voor mede-Christenen in den Vreemde, die dààr lijden onder de terreur van die zo gehate moslims. De orthodoxen bídden en dat moet genoeg zijn.
   Dat is dan ook precies wat ik tegen heb op die vreselijk gelovige Christenen, die constant proberen te bekeren en iedereen met Bijbelcitaten om de oren slaan: Ze vinden zelf, dat ze goed bezig zijn, maar ze hebben totaal geen oog voor de praktijk -waarmee we toch echt allemaal moeten leven. Ja, pragmàtische Christenen, díe wel. Die verstaan de kunst om aan hun levensopinie de juiste doses humaniteit en realiteitszin toe te voegen. Maar dat is niet iedereen gegeven. En zeker niet de mensen die hun ‘naastenliefde’ al te nadrukkelijk baseren op het feit, dat zij gelóven.
   Wilders doet dat niet. Juist dààrom heeft hij hoogstwaarschijnlijk meer ruimte over voor de praktijk.

   Like

   • Tom Hendrix. zegt:

    @Theresa Geissler: 09.49. uur. Ik begrijp het Theresa, feitelijk heb je gewoon gelijk. Maar dat is tevens de spagaat, waar ook ik -als christen- mee geconfronteerd word. Dan neig ik in deze gevallen toch meer naar het pragmatische dan naar het letterlijke van de bijbel.
    Ik gun ieder mens op deze wereld het allerbeste, maar ik zal eerlijkheidshalve toegeven, dat mijn liefde voor de naaste eerst uit zal gaan, naar vrouw en kinderen, dan naar mijn buren en straatgenoten, dan naar de inwoners van mijn vaderstad en daarna de inwoners van Nederland. Het probleem zit hem voor mij in de KERKINSTITUTEN, waardoor je als individueel christen al snel geneigd bent om te kiezen voor de collectieve gedachtegang van: “iedereen in de wereld te dienen, en naastenliefde te betonen”. Dat is het lastige van de hele queeste. Maar ik herinner me ook de uitspraak van Christus: “het hemd is nader dan de rok”. Kijk, en dat opent voor mij de mogelijkheid om zelfstandig te beoordelen naar WIE mijn naastenliefde het eerst dient uit te gaan, namelijk naar mijn verwanten. Verder ben ik ook zover, dat de spreuk: “Intolerant ten opzichte van de intoleranten”, voor mij aanvaardbaar is. Nog bedankt voor je gefundeerde reactie Theresa.

    Like

   • M.A.L. Sion zegt:

    @ Theresa Geissler 17 september 2013 om 09:49
    Je hebt het over prioriteiten en vindt dat humanisme een grote rol moet spelen. Inderdaad.
    Ik ben volbloed atheïst maar van oorsprong streng opgevoed in een orthodox protestant nest. Ergens ver weg in mijn achterhoofd heb ik nog enig respect, gevoel en begrip voor “de christenen” maar moet dan vervolgens mezelf corrigeren met de wetenschap vanuit mijn overtuigd atheïsme dat ook zij aanhangers zijn van een
    – dwaalleer, –
    die door achtereenvolgende hallucinerende en fantaserende ‘herders, richters zieners, profeten en uiteindelijk “Gods Zoon” als een magisch vervolgverhaal met talloze episoden bijeengeharkt is.
    Ik accepteer zelfs dat daaronder ‘goedbedoelenden’ gerekend kunnen worden.
    Vanuit datzelfde genoemde atheïsme meen ik dat de uiteindelijke (vrijheids-)strijd voor de wereldbevolking slechts gewonnen kan worden als we ook de ‘christenen’ van hun ‘bijgeloof’ afhelpen.
    Ik ben, vanuit atheïstisch-pacifistische overwegingen tegen dwang maar enige drang lijkt me op zijn plaats en wenselijk.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Oh, geen dank, Tom! En natuurlijk: Dat ís ook de juiste volgorde! Je moet je nààste als eerste beschermen, dús je verwànten, en verder wat daar op volgt. Maar té veel mensen leggen dat zó uit, dat je iederéén als je naasten dient te beschouwen, zonder enig onderscheid en ja, dat is niet alleen onmogelijk, maar dan raken ze ook nog de weg kwijt. Bovendien -neem nou zo’n uitdrukking als “Het hemd is nader dan de rok.” Die kent iedereen, maar volgens mij zijn ze het er niet over eens hóe Jezus die uitspraak bedoeld heeft. Waarschijnlijk zuiver als feit, zoals jij het nu ook interpreteert, maar er zijn er dan altijd weer bij, die er van maken, dat hij dat weliswaar constatéért, maar het graag anders zou zien, begrijp je. Meesmuilerig, als het ware. Die spiegelen Jezus aan hun eigen innerlijk, in plaats van andersom, zoals -denk ik tenminste- de bedoeling is en vergis je niet, dat is nou precies, waar een heleboel van die verschrikkelijk bijbelvaste figuren zich aan schuldig maken: Die hebben de hele Bijbelinhoud in hun zak en verbeelden zich dat ze daarmee de interpretàtie ook in hun zak hebben. Maar dat heeft niemand. En -al vind ik het oprecht jammer voor zoekende mensen zoals jij- ik ben toch bang, dat dat met het overgrote deel van de SGP ook het geval is. Nogmaals: Ik wéét het niet, maar ik vermoed het sterk. Wat ik in mijn comment aan Wachteres liet vallen, méénde ik in elk geval: Ik ben er vrij zeker van dat de SGP vooràl zo anti-Islam is omdat de moslims officiéél een ander Woord volgen. En je dient volgens de SGP maar één Woord te volgen. Dààr zit het ‘m in, bij hen; over al dat andere hoor je ze immers amper! Vrouwenrechten? Ze zullen vrouwen niet zo extreem slecht behandelen als veel moslims, maar ze vinden even goed als zij dat vrouwen ‘een andere plaats hebben.’ Homorechten? Ze zullen ze nèt niet van de toren af gooien, maar wèl de gemeenschap uit. Kinderen? Die moeten gezien maar niet gehoord worden, net als bij de moslims. Bekeringsdrang? Hebben veel SGP-ers net zo goed. Het is dat ze weten dat de stàat niet langer achter ze staat, maar anders…… Kortom, ze hebben, in een minder extreme vorm, eigenlijk té veel gemeen met moslims om zo fel tegen ze te zijn. De enige geldige reden dat dat zo is, zit ‘m in die Koran, die volgens hen de BIJBEL moet zijn, geloof me.
    Nou, het is helemaal aan jou, hoe je daar verder tegenaan kijkt, maar voor MIJ is dat geen doorslaggevende reden. Persoonlijke mening, hoor…..
    Daarom vermoed ik ook, dat ze zich nu, met die Christenvervolgingen, ver van hun bed, zo stil houden.Zij vinden dat ze al genoeg doen door de Bijbel van buiten te kennen en dat de hele wereld te laten weten.

    Like

   • jowitteroos zegt:

    Het is dacht ik toch ook zo betreffende naastenliefde in de christelijke wereld: heb u naasten lief gelijk uzelf. Dit impliceert toch enige diepgang en verplicht kijken naar het huidige zijn m.b.t. de wereld………….( doe een ander niet aan wat u uzelf niet aan zou doen).

    Een vraag: Denkt u dat de christenen die u kent islam als religie zien?

    Like

   • Wachteres zegt:

    Misschien heb je wel gelijk, Theresa, met je analyse over de SGP. Ik bedoelde alleen maar te zegen dat zij ook tegenstemden en eerlijk gezegd heb ik geen idee waarom zij dat deden, hun diepste beweegredenen daar achter ken ik niet.

    In feite moet ik niets van orthodoxie hebben, vooral niet in het christendom.

    Ik sta meer achter het denken van Tom, dan dat ik me maar enigszins verbonden voel met orthodoxe christelijke opvattingen. Alleen als die de fundamentalistische islam openlijk bekritiseren.voel ik verwantschap, maar die voel ik met iedereen die vecht voor onze vrijheid en zich derhalve verzet tegen de islamisering van onze samenleving.

    Like

 4. Trucker zegt:

  De paus dus de wereldse Kerkelijke leider van de Katholiek gemeenschap pleit voor dialoog met de islam(iet).
  De trojka in brussel (of straatsburg) wil bewust islam(ieten) importeren om eurabia te creëren, geen limiet in deze en wie tegenwerkt wordt gedemoniseerd of buitenspel gezet door gebundelde krachten.
  Moslimbroeder HUSSEIN barack wil (zoals Paul Weston zegt) de Christelijke beschaving in syrië uitroeien.
  Het cijfer dat Paul Weston citeert 100.000 Christenen jaarlijks…HALLUCINANT, en nog hallucinanter dat de media GEEN KIK geeft.
  De Kruistochten, ook op school (was nochtans de jaren ’60) geleerd dat de Kruistochten veroveringstochten waren en de islamieten afgeslacht en de vrouwen verkracht en het einde plundering was.
  Veel later heb ik (zoals alles) door zelfstudie geleerd dat de Kruistochten iets heel anders waren en veel nobeler dan die linkse SMEERLAPPEN die er toen al waren ons reeds mee vergiftigden op school.
  Ik ben niet de enige die zegt dat de derde wereldoorlog begonnen is :stil, slinks, onopgemerkt, met een stap voor stap strategie en met de medewerking van zeer velen.
  Gek, de razendsnelle evolutie in de electronica neemt ieder voor normaal aan, hoevelen weten nog dat Bill Gates in zijn pioniersjaren zei (moet het opzoeken om exact te citeren maar bij benadering) : “veel meer dan 1.2mb gaan we nooit nodig hebben in een computer”, hij sprak over geheugen.
  Maar als men de razendsnelle opmars OVERAL ter wereld van de islamieten bedreigend heet wordt het weggelachen tussen haakjes ook op deze blog komen er rukkers praten over “onmenselijke behandeling van moslims”, als men leest wat de islamiet EIST niet vraagt, nee de islamiet EIST immer…als men nagaat wie terreur pleegt…in welke mate…als men de link legt met dit alles is er één conclusie.
  De einige die de meeste zelfs niet durven opperen, het is oorlog het is de derde wereldoorlog.
  Punt aan de lijn.
  Ga er nogmaals deze video bijplaatsen kan niet genoeg onder de aandacht gebracht worden van zij die denken “och het zal zo’n vaart niet lopen”.

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @Trucker: 22.51. uur. Voor het grootste gedeelte met uw reactie eens. Het is een groot schandaal dat KERKINSTITUTEN ZWIJGEN, over deze vervolging en het vermoorden van Christenen in de moslimlanden. Ik heb inmiddels een grote hekel gekregen ten opzichte van de KERKINSTITUTEN, of deze nu rooms- of protestant zijn, ik heb er inmiddels niets meer mee! Verder is het een GROTE SCHANDE dat de zgn. christelijke partijen GEEN WOORD hierover vuil maken. Zelfs de SGP hoor ik niet, toch bij uitstek de partij, die net als de PVV GEEN ISLAMISERING van Nederland wenst. Paul Weston legt de vinger op de zere plek!

   Like

 5. Helena zegt:

  Ja ,dat heb ik al eens vaker gevraagd. Iedereen die nog bij een kerk is aangesloten benader de overkoepelende organisatie en vraag waarom ze niet opkomen voor hun geloofsgenoten. Niet in gebed op zondagmorgen of met lullige niets zeggende uitlatingen op de website, maar écht protest, hardop. Zij zouden voorvechters moeten zijn en die hele wegkijkende politieke kliek moeten aanklagen wegens medeplichtigheid aan genocide.

  Like

 6. Jade zegt:

  Precies trucker, de derde wereldoorlog is allang begonnen.
  Alleen ze houden ons dom, en delen bewust geen wapens uit…
  Ze kicken er gewoon op, hoe wij straks worden afgeslacht.

  Like

 7. Auke zegt:

  Het liefste heeft het pro-slavernij geloof` dat christenen en joden dhimmies zijn. Mensen die extra belasting moeten betalen, onder de meest vernederende omstandigheden, om hun geloof te mogen blijven belijden. Niet in het openbaar natuurlijk (kruizen en Keppels zijn verboden)! Door deze regel leveren christenen en joden tenminste extra geld op. Aan dit “tolerante” aardigheidje van Mo, kun je meteen zien dat de slavenhandelaar Mohammed zijn ideeën niet van boven kreeg, maar van zichzelf. (Lijkt bijna de regering wel, met 1 verschil, van de regering moet iedereen veel belasting betalen :)) .
  Wat betreft andersgelovigen, zoals atheïsten, hindoeïsten, paganisten en boeddhisten, daar kan voor een ware gelovige moslim maar 1 oplossing voor zijn: of bekeren of het kopje eraf. Meer smaken zijn er niet.

  Like

 8. Jan Wandelaar zegt:

  http://www.barenakedislam.com/2013/03/28/sweden-denies-asylum-to-iranian-christian-converts-who-will-be-executed-if-sent-back-to-iran/

  When a Swedish Migration Board official was told that a family they deported was being tortured, the official said the family should call the police. When Sjoberg explained that they were being tortured by thepolice, the official hung up.

  Like

 9. danny zegt:

  Even off topic.
  Zo gaat het in Bangladesh als je als radicale moslim de wetten van land niet volgt. Ik ben er overigens geen voorstander van, al kan ik het wel begrijpen.

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/21896272/__Doodstraf_voor_radicale_moslim__.html

  Like

 10. G.Deckzeijl zegt:

  Gestenigd vanwege “overspel” en ook, ja, ik kon het niet geloven, maar het schijnt daar zelfs een misdaad te zijn, omdat het niet regent…
  http://www.barenakedislam.com/2013/09/17/afghanistan-crowds-come-out-to-watch-and-cheer-as-a-father-stones-his-own-daughter-to-death/
  Iemand probleempjes met informatie..??? Ik hoor ’t wel.

  Like

 11. Philippine zegt:

  Is er iemand die dit ooit aanhangig heeft gemaakt in Brussel?

  Like

 12. danny zegt:

  http://www.bnr.nl/nieuws/399088-1309/bijna-helft-strijders-syri-is-islamist

  Ik heb persoonlijk het gevoel dat het meer dan de helft. Dit zijn verontrustende berichten, maar het verbaast me niet.

  Like

 13. Jean zegt:

  Het wordt hoogtijd dat ingegrepen gaat worden betreffende die achterlijke gewelddadige barbaarse smeerlapperij, er zijn mensen gestoven in de strijd voor onze vrijheid en onafhankelijkheid en dat gaan wij NIET laten kapotmaken door achterlijke barbaren die over geen enkel normbesef beschikken. Het enige wat ze geleerd hebben is verkrachten en vermoorden en dat tot kinderen toe.
  Walgelijk dergelijke smeerlapperij te subsidiëren, men moet van zeer laag niveau zijn om die rotzooi te beschermen, uiteraard komt men steeds rode en groene lafaards en verraders tegen maar andere centrumpartijen zijn er ook niet vies van, wij hebben zelfs een laffe NVA’r lees: Boerzwa, die gretig met geld klaarstaat voor die barbaren.
  Wat een laf en gemeen volksverraders.

  Like

 14. Trucker zegt:

  Dit is voor ALLE linkse multikulle geitenwollensokken islamofiele RUKKERS die het pad effenen voor de islam in elk gehucht/dorp.stad/provincie/land en met einddoel eurabia (voor ons) maar dan is het nog niet afgelopen want einddoel is MONDIALE overheersing van de islam.
  GO TO HELL leftist CRAP

  http://www.barenakedislam.com/2013/09/17/afghanistan-crowds-come-out-to-watch-and-cheer-as-a-father-stones-his-own-daughter-to-death/

  Like

 15. koddebeier zegt:

  Vroeger waren we ‘bang’ voor een communistische infiltratie, maar we zagen over het hoofd dat de socialistische infiltratie in volle gang was.
  Inmiddels kunnen we wel zeggen dat deze voor 90% geslaagd is, alle gemeentelijke organisaties zijn geinfiltreerd, de kranten, radio, televisie,scholen, universiteiten,’rechtspraak’, en de ministeries.
  Vervolgens zijn we door hen, geholpen door christen en gutmenschen verkocht en verraden aan de moslims en de europese unie. Ze beseffen echter niet dat ze daarmee de ondergang van het ‘vrije westen’ hebben ingeluid !!
  Wereld wijd worden christen en ongelovige afgeslacht, dat willen ze niet zien of weten, straks zijn we in ‘eigen’ land aan de beurt dankzij links, christen en de gutmenschen.

  Like

 16. Trucker zegt:

  @ G.Deckzeijl 17 september 2013 om 09:35

  Niet gezien dat u dit reeds had geplaatst…hoe noem je dit eigenlijk : Waanzin ? Onmenselijkheid?.
  Waarom is er op zo momenten geen hogere macht die dat onaardse wezen neeerbliksemd, dat soort met de joelende gekken hebben geen nanoseconde bestaansrecht.

  Like

 17. Trucker zegt:

  @ Tom Hendrix. 17 september 2013 om 08:21

  Ook de Katholieke Kerk heeft extremistische volgelingen maar deze blazen enkel abortusklinieken op of vermoorden mensen die daar aan meewerken.
  Dat is het gevaar van de islam(iet) die ondanks dat ze elkaar uitmoorden hun uiteindelijke doel voor ogen houden: ieder die niet tot hun cultuur behoord uitroeien.

  Like

 18. G.Deckzeijl zegt:

  @Trucker, 18:10
  Geeft niks. Ik noem ’t zelf hersenloosheid. Kijk maar:
  http://tinyurl.com/cbluo54

  Like

 19. Trucker zegt:

  @ G.Deckzeijl 17 september 2013 om 21:04

  PRACHTIG, lag terug in een deuk ben nog aan t’bijkomen, sommige cartoons zijn ronduit pareltjes.
  Is lobotomie in de overtreffende trap.

  Thanks man

  Like

 20. Josh Bensen zegt:

  Geachte Lucky9 en Wachteres….NIEMAND DIE IETS ZEGT vanwege deze gebeurtenissen ? Heb het in 2010 geprobeerd ….uit eigen ervaring in het buitenland….bij terugkeer in NL wordt mensen de mond gesnoerd door ministerie van buitenlandse zaken en gedreigd met represailles indien men toch stappen onderneemt. Zou hierover gaarne met mensen willen spreken . Mijn email adres is : jinowi09@live.com

  Like

 21. jans zegt:

  Ze hebben ook de joden afgemaakt, nu de christenen, andere religies zijn de volgende, atheisten daarna, en als laatste slachten de soenies en sjities elkaar af. Dit noemt de islam de wereldvrede. Cheers!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s