Konijnen uit de hoed van Rutte

Screenshot_35

(Door: Henk V.)

Het was weer zover en op de televisie konden wij alles meemaken: de jaarlijkse voorstelling door de “Haagse Comedie”. Die trok dit keer extra veel bekijks, want de entourage van de bewerking van de soap “Konijnen uit de hoed …”  is altijd kleurrijk en de opkomst van het succesvol debuterende vorstenpaar Wilmax was met pracht en praal omgeven. Het gaat bij “Konijnen uit de hoed ….” altijd over plannen van het landsbestuur en omdat men er van hogerhand vanuit lijkt te gaan dat alles wat men besluit het gewone klootjesvolk toch ver boven de pet zal gaan, volstaat het de plannen verhuld, in ambtelijke taal, aan ons mee te delen. Het is aan de vorst om de gecamoufleerde voornemens aan ons voor te leggen.

“Konijnen uit de hoed” is gewoonlijk een ernstig, langdradig betoog, maar omdat de Europese Verkiezingen het komende jaar zullen worden gehouden, heb ik met aandacht naar de regeringsplannen geluisterd.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verkiezingen_in_Nederland

Europa! Daar draait feitelijk alles om en zeker in ons geval, want geen kabinet heeft zich zo aan de EU uitgeleverd als deze blauw-rode combinatie.

Iedere ware politiek-correcte gelovige weet dat  “Aan de Zegen van de EU het Al gelegen is!” en het zou mij niet verbazen als deze belijdenis elke keer voor de aanvang van een kabinetszitting werd gereciteerd. En omdat wij natuurlijk ook van die ‘zegen’ [sic] doordrongen zijn, hebben wij op deze site al veel van deze ‘zegeningen’ mogen tellen en analyseren.

Alles wat de regering doet, draait feitelijk om wat “Europa” wil. De omvang van deze Europese dwang zou voor iedere burger volkomen duidelijk moeten zijn. Maar het leek het landsbestuur beter om het volledige pakket aan Europese intenties NIET aan de bevolking voor te leggen. Dat is begrijpelijk, want als de bevolking WERKELIJK door zou krijgen wat er op ons af komt, dan zouden de rapen wel eens gauw gaar kunnen zijn.

Omwille van de volledigheid noem ik nog eens de hoofdlijnen van de EU-politiek:

a) Europa wil dat elke lidstaat volledig opgaat in de Europese Unie en haar status als zelfstandig land opgeeft. Daarom wil de EU niet meer dat er nadruk wordt gelegd op nationale verworvenheden, nationale kenmerken, nationale zelfbeschikking, de geschiedenis en de specifieke cultuur van een land, de zeggenschap over eigen productiemiddelen, inclusief financiële bronnen. Nationaal denken is passé. Dat hoort bij de jaren ‘50. Wie daaraan vasthoudt is een rechtse bal die in die muffe jaren is blijven steken.

b) Een goed middel om punt a te verwezenlijken (ontmanteling van alles wat bij de nationale staat behoort) is het benadrukken van de noodzaak van DIVERSITEIT. Deze diversiteit moet worden bereikt door verandering in de bevolkingssamenstelling door middel van instroom van mensen met een andere culturele, raciale en religieuze achtergrond. De EU VERPLICHT de landen daartoe. De EU maakt actief een eind aan het bestaan van de autochtone bevolkingen in de diverse landen!

Tijdens de burgeroorlogen in het voormalige Joegoslavië was het westen nog zeer verontwaardigd over de etnische zuiveringen. Nu past de EU, in het kader van de vooruitgang, zelf etnische zuiveringen toe. Alle autochtone bevolkingen zullen opgaan in een etnische smeltkroes op instigatie van “Brussel”.

c) Sinds 1975 wil de EU dat zich (ongehinderd!) bij het Joods- christelijk- humanistisch fundament van de westerse samenlevingen een zeer expansief, antidemocratisch, intolerant element voegt, een ideologie die nadrukkelijk uitgaat van de ongelijkheid tussen mensen: de islam.

Daarmee opent de EU de aanval op de fundamenten van ons bestaan, want de islam staat niet positief tegenover ons fundament. Zeker Joden en christenen zouden zich eens achter de oren moeten krabben, want de islam verwerpt beide religies en acht ze minderwaardig! De islam is anti-Joods, antichristelijk, antihumanistisch, omdat die stroming in aanleg een theocratische maatschappij voorstaat.

BOVENSTAANDE HOOFDLIJNEN WORDEN NOOIT AAN DE BEVOLKINGEN VERTELD!

Met deze informatie in het hoofd willen wij een paar konijnen uit Rutte´s hoge hoed bekijken.

Zij houden verband met het thema uit sector a): De beheersing van de financiële middelen en de uitwerking daarvan.

Een organisatie met een grote drang naar macht heeft middelen nodig om die macht in stand te houden. De Euro is zo’n middel: die verenigt de aangesloten landen en om de zwalkende munt overeind te houden, voert de EU een politiek van inmenging in de lidstaten.

Wanneer die staten SLUIPENDERWIJS aan elkaar vast zijn geketend, dan is de greep op de geld- en productiemiddelen van de landen ONBEPERKT en de toegang tot elke geldbron OPTIMAAL. Geen enkele geldpot zal veilig zijn voor de EU. Geen spaarrekening, geen pensioenfonds.

Het is natuurlijk een troostrijke gedachte dat het verantwoordelijkheidsbesef in de EU groot is. . .

Een konijn dat Willem uit de hoed van Rutte toverde was de voorgestelde BANKENUNIE. Daar zitten wij echt op te wachten. Alle banken onder één bestuur, onder het toeziend oog van de ECB. Aan die bankenunie valt niet te ontkomen volgens de regering. Dat betekent in de praktijk dat de Europese Centrale Bank toegang zal kunnen krijgen tot ALLE banken in de EU en er via banken stromen geld op gang kunnen worden gebracht naar die banken in Europa die op instorten staan, zodat de economieën van de landen waar die banken zich bevinden altijd van geld kunnen worden voorzien.

Bij een bank die niet meer baas is over zichzelf en waar vreemde handen aan de touwtjes trekken is het NIET MEER VEILIG SPAREN! Je weet namelijk niet waar het geld naartoe vliegt! Nu is het nog “veilig” sparen tot een ton. Boven de honderdduizend is geen grootspaarder meer veilig. Maar wie zegt ons dat die grens niet naar beneden kan gaan? Uitkijken dus! De EU is immers allang bezig om AL onze inkomsten en uitgaven te controleren en er wordt gewerkt aan plannen om limieten voor digitale betalingen per week in te stellen. ONS WACHT TOTALE CONTROLE.

Nog een konijn: de geplande INVESTERINGSBANK.  Onze overheid wil greep krijgen op de grootinvesteerders. Wat, dachten jullie van de pensioenfondsen? De investeringsbank moet projecten aanwijzen waar het geld in de kassen naar toe moet. Nu moet dat geld zogenaamd nog naar binnenlandse projecten, maar wat zal er gebeuren als de EU volledig aan de touwtjes trekt?

Nog NOOIT zat er zoveel geld in de gezamenlijke pensioenkassen : MEER DAN DRIE BILJOEN EURO. En dan maar zeveren over kortingen op pensioenen. Wees niet verbaasd wanneer er plotseling veel minder in de kassen zit. Soms gaat er bij beleggingen iets mis, niet waar?

En dan: HET KONIJN VAN 2013: Ons sociale stelsel en onze verzorgingsstaat zijn niet meer van deze tijd, zegt de firma VVD/PvdA in Den Haag. De mensen willen meer zeggenschap hebben: dus komt er nieuws aan dat iedereen recht doet: de PARTICIPATIESAMENLEVING. Oftewel: de ZOEK-HET-ZELF-MAAR-UIT-SAMENLEVING.

Deze vorm van smeerlapperij slaat alles. De mensen vragen niet om deze vorm van participatie, die wordt ons opgedrongen. Wij weten waar de miljarden van Nederland naartoe vliegen, op wiens commando ze vliegen en deze stromen geld zullen blijven vliegen, want er zijn nog velen onderweg naar hier, tienduizenden behoeftigen die, volgens de EU en volgens politiek correct, ook aanspraak kunnen maken op ons geld.

De regering “verrijkt onze samenleving” tot de bedelstaf er op volgt.

Het antwoord op deze waanzin is GEERT WILDERS.

Screenshot_36

Door:

Henk V.

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

15 reacties op Konijnen uit de hoed van Rutte

 1. Peter Klaasing zegt:

  Hoe eerder wij verlost worden van dit witteboorden geboefte hoe beter. Wat wij nu nodig hebben, zijn nieuwe verkiesingen. Weg met dat gluiperig ge
  spuis

  Like

 2. Martien Pennings zegt:

  Mijn opa was van 1899 en had de grote economische crisis van 1929 en de gevolge meegemaakt, alsmede natuurlijk WO II.
  Als ik naar zijn verhalen luisterde, zei ik wel eens een iets opstandigs, in de zin van “maar ik had zus of zo en ik zou dit of dat gedaan hebben”.
  Mijn opa antwoordde dan steeds in de trant van: “Niks doe je, jongen! Eerst maken ze je arm en dan maken ze je bang!”
  Het enige verschil met toen is blijkbaar dat “ze” het nu tegelijk doen: arm en bang maken.

  Like

 3. bigljohn zegt:

  Als Rutte en Samsom soms denken nog betere illusionisten te zijn al Hans Klok, dan vergissen ze zich. Bij Hans Klok weet je dat je voor het lapje gehouden wordt, al weet je niet hoe hij dat doet. Bij Rutte en Samson is het zo gelegen dat ze ook proberen je voor het lapje te houden, maar dat je wel weet hoe ze het doen. Dit geldt dan alleen voor werkelijk intelligente Nederlanders, die zich niet bezig houden met de nationale sport van het wegkijken voor de hedendaagse problemen in Nederland. Waarom blijft Nederland zo dom en blijft men als onnozele kinderen hollen achter de huidige rattenvangers van Hamelen, de voornoemde man met zijn (on)eerlijke verhaal, en Rutte die ons per persoon nog €1000,- beloofde, maar dit bedrag nooit gaf. Eenmalig hoefde er maar 18 Miljard bezuinigd te worden, de teller staat nu al ver boven de 100 Miljard Euro ! Hoe lang wordt de PVV nog als onbekwaam gevonden door veel Nederlanders, en hoelang wordt deze partij nog geminacht door de Haagse politiek. Dit alles blijft niet eeuwig mooi staan natuurlijk ! Echte eerlijke en doeltreffende politiek moet er komen. Ilusionisme is alleen voorbehouden aan personen als Hans Klok. Niet in de politiek !

  Like

 4. Tom Hendrix. zegt:

  Op de eerste plaats, hulde voor dit artikel Henk V. Het is de pure waarheid, maar daar zullen de RODE MEDIA, het STAATSJOURNAAL, de VARA,VPRO,KRO geen woord aan vuil maken. Neen, deze MSM zijn compleet geinfiltreerd door de RODEN, die sinds 1972 ongehinderd zijn opgerukt in alle geledingen van onze samenleving! De EUSSR, is niet meer dan een goor COMMUNISTISCHE FASCISTISCHE DICTATUUR, dat heeft de voormalige leider van de Sowjet Unie Gorbatsjov zelfs gezegd in de jaren ’90 van de vorige eeuw! Tevens is deze gore DICTATUUR mooi beschreven in het boek 1984, van George Orwell. Maar de massa laat zich gemakkelijk in slaap sussen, zolang er voetbal op de tv is, en domme programma ’s als “boer zoekt vrouw”, zullen vele Nederlanders deze dictatuur slikken. Zum kotzen!

  Like

 5. Cathja zegt:

  Als ik de koning was, had ik het woord ‘participatiesamenleving’ niet uit mijn mond gekregen! Tegelijkertijd weet hij drommels goed dat deze vorm van een samenleving aan zijn wereld voorbij gaat. Hij en zijn familie worden in de watten gelegd, en ze hebben niets te vrezen voor hun toekomst! Belastingvrije inkomsten, vrij reizen, kortom, een leuk leventje. Geen last van geweld op straat, tuig dat hele buurten onveilig maakt, enz. Hij en zijn gezin wonen veilig en bewaakt achter de hekken. Als ze eenmaal ouder worden, hoeven ze echt niet bang te zijn dat er niet optimaal voor ze gezorgd wordt. Alles staat klaar om hun tot aan het eind toe uitstekend te verzorgen, als het moet dag en nacht!

  Wat een verschil met de burgers in ons land, die jaar na jaar getreiterd worden met lastenverzwaringen. Steeds meer van hun verdiende loon wordt zonder pardon ingepikt door de overheid, maar die overheid geneert zich echt niet om hun inhaligheid. Inleveren jullie, want wij, maar meer nog Brussel heeft heel veel geld nodig! Trek je knip maar, want er zit echt nog wel wat in. En als jullie niet meer voor jezelf kunnen zorgen, nou, bekijk het dan maar, samen met je familie, buren en/of vrienden. Zelfredzaamheid zal wel het modewoord gaan worden in de komende jaren! Maar niet voor de Oranjes dus!!

  Nederland gaat langzaam, maar zéker naar de bliksem!
  We kunnen het zien aankomen.
  Bereidt u zich maar voor.

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @Cathja: 19.33. uur. Zo is het, en niet anders beste Cathja! Wij kunnen “de pot”op van zowel het koninklijk circus, als van de politieke elite!

   Like

 6. Daiyu-ninja zegt:

  De mensen willen meer zeggenschap hebben: dus komt er nieuws aan dat iedereen recht doet: de PARTICIPATIESAMENLEVING. Oftewel: de ZOEK-HET-ZELF-MAAR-UIT-SAMENLEVING…………..

  Zo, dus we moeten het zelf maar uit ‘gaan’ uitzoeken?
  Houd dat ook in dat we inbrekers en verkrachters nu helemaal lens mogen slaan?

  Like

 7. Helena zegt:

  Heel erg duidelijke samenvatting, bedankt Henk.
  Allemaal even arm en allemaal slaven, behalve de boven ons gestelden dan.
  Waar ik wel bang voor ben is dat, nu de ouderen weer de klos zijn, er nog meer
  stemmen naar die pro EU Krol(s) van 50+ zullen gaan.

  Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  Bij de SGP zijn de scheermesjes ook op…
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21901694/__Vloekverbod_SGP_sneuvelt__.html
  O ja, god bestaat niet en kan dus niet onteerd worden.

  Like

 9. Republikein zegt:

  Deze truc is mislukt. Binnenkort in de Haagse Comedie: Zwamsom doet Harry Houdini na. Nu maar duimen dat deze truc ook mislukt.

  Like

 10. luckybee zegt:

  We zien ons Zaterdag in Den Haag hoop ik.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s