Atheïsten in de islamitische wereld

Screenshot_42

Bedrieglijk beeld: ook in de islamitische wereld neemt het aantal atheïsten toe

De “Arabische Lente” zou zorgen voor vrijheid in Egypte, Tunesië en Syrië. Terwijl radicale islamieten, gematigde moslims en christelijke minderheden nog altijd om de macht strijden, leven atheïsten gevaarlijk. Maar ook zij strijden voor hun rechten – en voor hun vrijheid.

Abderahmen is 20 jaar oud. Een tengere, jonge man die houdt van snelle motoren en ruzie uit de weg gaat. Abderahmen houdt van harmonie. Maar veel van zijn Tunesische landgenoten voelen zich geprovoceerd door mensen zoals Abderahmen. Want Abderahmen gelooft niet in Allah. Niet meer. “Ik geloof in de rede en de menselijkheid”, zegt hij nuchter. Hij wil zijn opvatting aan niemand opdringen, zegt hij met een glimlach: “Ik hoef niet meteen aan iedereen te vertellen dat ik atheïst ben. Waarom zou ik ruzie provoceren over iets dat niet bestaat?”

In Tunesië is islam de staatsreligie, 99% van de bevolking zijn soennitische moslims. De ongeveer 1500 Joden in het kleine land aan de middellandse Zee vormen een verdwijnende kleine minderheid, het grootste deel van de ongeveer 35.000 christenen in Tunesië komt uit zwart Afrika en Europa. De religies leven in Tunesië naar verhouding vreedzaam met elkaar samen, maar de minderheden kijken argwanend naar de toenemende invloed van de radicale islamieten. Atheïsme is in deze constructie niet voorzien. Maar sinds de revolutie in 2011 bekennen steeds meer jonge Tunesiërs zich ertoe niet in Allah te geloven.

Een regelrechte taboebreuk

“Het is een volledig nieuw fenomeen”, zegt de Anglicaanse priester Bill Musk, die sinds vijf jaar in Tunesië woont. Ondanks zijn eigen religieuze overtuigingen dicht Musk de Tunesiërs die achter hun atheïsme staan veel moed toe: “Het is een absolute taboebreuk. In Europa is de vraag waarom men in god gelooft volledig normaal. Maar voor de meerderheid van de Tunesiërs bestaat deze vraag helemaal niet, hij staat gelijk aan pure provocatie.”

Abderahmen is eraan gewend zijn omgeving onvrijwillig te provoceren, hij wordt geobserveerd: “Voordat ik me tot het atheïsme bekende, behoorde ik tot de Salafisten”, vertelt hij, net alsof de weg van het ene extreme naar het andere het normaalste ter wereld zou zijn. Tijdens zijn studie theologie aan een Tunesische universiteit is hij beginnen te twijfelen aan zijn geloof.

Zo verging het ook de 23-jarige Egyptenaar Ismail: “Ik ben nu meer dan twee jaar atheïst. Daarvoor was ik een fanatieke moslim.” Hij heeft de islam altijd heftig verdedigd, vertelt Ismail. Maar op een bepaald moment was hij ermee begonnen de mens als individu te zien, weg van religieuze regels en dwang. “Nu verdedig ik de mensenrechten en het recht van alle mensen op individualiteit.” Ismail is daarbij vooral begaan met de rechten van homoseksuelen, die in islamitische samenlevingen net zo´n tot taboe verklaard schaduwbestaan als de atheïsten leiden. Er zouden tot drie miljoen atheïsten in Egypte zijn, want ook hier geldt de twijfel aan het bestaan van Allah als maatschappelijk taboe.

De bekentenis niet in Allah te geloven, heeft vaak fatale gevolgen…

Ook de 24-jarige Marwen wendde zich na lang twijfelen van de islam af. Zijn bekentenis niet te gelovigen zorgt tot op de dag van vandaag voor bedreigingen. “Het is een risico om erover te praten”, zegt Marwen: “De reacties zijn volledig onvoorspelbaar.” Ook op internet wordt hij bedreigd. “Ik verander constant van profielnaam, maar religieuze fanatiekelingen vinden je altijd terug.” Met dit probleem staat Marwen niet alleen: inmiddels is er via virtuele netwerken een groeiende atheïstengemeenschap over de islamitische wereld gespannen. Het netwerk “Syrische atheïsten” is bijzonder actief, alleen al op Facebook heeft de groep meer dan 15.000 volgers, het grootste gedeelte afkomstig uit Arabische landen.

Wael Alkel is een van de oprichters van het netwerk. Toen in 2011 de protesten tegen het regime van Baschar al-Assad begonnen, waren ook Wael en zijn atheïstische vrienden er in de voorste gelederen bij. “Men arresteerde ons, enkelen van ons werden gemarteld en vernederd”, herinnert Wael zich. Hijzelf werd niet gemarteld, maar het gewelddadige optreden van de politie was voor hem en de meeste van zijn medestrijders aanleiding om nog vastberadener aan de kant van de regimetegenstanders te gaan staan. “Er vond een breuk plaats binnen de Syrische atheïsten”, zegt Wael: “De meesten zijn sindsdien tegen Assad. Een kleine minderheid blijft echter loyaal aan het regime, uit angst dat radicale islamieten de macht in het land overnemen.”

De haat tegen ongelovigen wordt steeds radicaler

Anders dan in Tunesië organiseerden Syrische atheïsten zich al voor de protesten tegen het regime – maar men kwam altijd in het geheim bij elkaar. Als een atheïst op welke wijze dan ook in het openbaar opviel, werd hij onmiddellijk gearresteerd, herinnert Wael zich. De haat tegen de atheïsten neemt in de voortdurende Syrische burgeroorlog extreme vormen aan: in juni vermoordde een radicaalislamitische groepering in het noorden van Syrië de 15-jarige Muhammad Qataa. Zijn uitspraak om zelfs geen gelovige te worden ook al zou de profeet persoonlijk uit de hemel naar beneden komen, was voor de radicale islamieten aanleiding om vijf dodelijke schoten op de teenager af te vuren.

Nog in september werd de arts Muhammad Abyad tijdens een inzet van Artsen zonder Grenzen in de buurt van Aleppo door radicale islamieten vermoord. Abyad was pas 28 jaar oud – en atheïst. “hij was een held”, zegt Wael, nog steeds geschokt. Inmiddels heeft Wael Syrië verlaten, vanuit Setrvië ondersteunt hij nu het netwerk van de Syrische atheïsten. Zijn droom van een NGO die zich inzet voor de rechten van Syrische en Arabische atheïsten, is nog niet in vervulling gegaan: “Het ontbreekt gewoon aan geld”, zegt hij. Dan voegt Wael eraan toe: “Als we genoeg financiële middelen zouden hebben, zouden we deze sowieso aan de oorlogsslachtoffers in Syrië schenken.”

Bron:
http://www.cicero.de/weltbuehne/arabische-welt-kampf-der-extreme-atheisten-der-islamischen-welt/56041
Auteur: Katharina Pfannkuch

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Arabische wereld, atheïsme. Bookmark de permalink .

23 reacties op Atheïsten in de islamitische wereld

 1. Theresa Geissler zegt:

  Natuurlijk heeft het midden-Oosten ook z’n atheïsten; Overal over de hele wereld heb je ze. Het is onmiskenbaar zo, dat ze in déze streken aan het meeste gevaar blootgesteld zijn…..
  Wel viel me op dat alle geïnterviewden mannen waren. Dat kan op verschillende dingen duiden. Onder andere dat
  a)Vrouwen scherper in de gaten worden gehouden en zich in deze minder durven uitspreken;
  b)vrouwen, als het er op aankomt, tóch meer hangen aan ‘het geloof.’ Ook dàt zie je overal ter wereld, niet alleen binnen de Islam. Het is bepaald onbegrijpelijk: In praktisch elke religie zijn vrouwen de sloof en de gebeten hond en tóch hangen ze niet zelden trouwer aan deze of gene religie dan mannen.Dat zie je ook al bij westerse bekeerlingen tot de Islam. Ik snap dat niet helemaal. Wat dat betreft ben ik, denk ik, psychisch althans te veel ‘one of the guys.’ Al jaren.

  Like

  • Tiny zegt:

   Daar heb je gelijk in Theresa. Dit zie je ook bij de katholieken, de diverse protestantse stromingen en ook bij ander minder uitgesproken godsdiensten. Bij al hun ellende, ook in het westen of in Azië, lijkt het of dat hun enige houvast is.

   Like

 2. G.Deckzeijl zegt:

  Tsja, waarom zou ik ruzie provoceren over iets dat niet bestaat?
  Eén van de beste conclusies die ik in de afgelopen 40 jaar onder ogen kreeg.
  Kunnen alle religioten nog wel wat van leren, ook in die postzegel op de wereldbol,
  Nederland genaamd en dan heb ik ’t niet alleen over de aanhangers van die
  veroveringsideologie, iedereen die hersensspinsels aanhangt en dat aan anderen
  probeert op te dringen.
  Dat moet gvd eens een keer ophouden.
  Tijd om volwassen te worden, je bezig gaan houden met belangrijkere zaken.

  Like

 3. luckybee zegt:

  Het gevaar zit in de feit dat Atheisten geen grenzen kennen.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Nee, nou wordt-ie helemààl goed, Luckybee!
   Het zouden de atheïsten zijn, die geen grenzen kennen!
   Kennen de moslims die dan?
   En de orthodoxe christenen, die je bij iedere gelegenheid met God en de bijbel om de oren slaan, kennen die wèl grenzen?
   Of wou jij beweren dat iemand er automatisch maar op los leeft omdat-ie atheïst is? Bedoel je dàt?
   Beetje simplistisch wereldbeeld heb jij dan, mijn waarde!
   Eh…..Je bent immers zo bijbelvast? Lees maar eens het verhaal na van de barmhartige Samaritaan, dan kom je misschien op andere gedachten.
   Iederéén heeft zo zijn eigen grenzen, hoor, niet alleen de gelovigen, al verbeelden ze zich vaak van wèl!

   Like

   • Luchtpint zegt:

    Paljas Luckybee is van het type dat beweert dat er “GEEN moraliteit kan zijn ZONDER godsdienst”. Het is vrij typerend dat godsdienstigen altijd religieuze moraal willen injecteren in een debat over bijvoorbeeld mensenrechten in het algemeen, wat ook en zelfs vooral een rationele discussie kan zijn. (vooral wanneer we denken aan de reformatie / contrareformatie in de 16e eeuw bijvoorbeeld, wat diende te worden opgelost door de scheiding van Kerk en Staat, anders kan je geen stabiele en dus beschaafde samenleving opbouwen)

    Ook altijd leuk om te zien trouwens dat diegenen die iets dergelijks beweren er vooral van uitgaan dat het net HUN godsdienst is die morele suprematie kan claimen op alle andere godsdiensten en filosofieën. Hahaha !

    Een heel oud zeikverhaal waar wij als atheïsten toch geen verhaal tegen hebben: wij zijn volgens die tiepen nu eenmaal immoreel, dus hebben we geen argument. Dus praten we tegen de muren op, wat ik tijdverspilling noem, de moeite van het proberen niet waard. Van mij mogen ze geloven wat ze willen. Hoe belachelijker ze zichzelf maken hoe beter, dat is vrij goed voor de duidelijkheid.

    Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @Luckybee: 06.26. uur. Ook ik denk er volslagen anders over dan U. Er zijn atheïsten, en andersdenkenden die een beter mens zijn dan ik, en ik poog om als christen te leven, maar erken dat ik maar een zwak feilbaar mens ben. Een van de nobelste mensen die geleefd hebben was Socrates, de Griekse filosoof, en deze was geen christen. Derhalve sluit ik mij aan bij de reactie van @ Theresa Geissler van 08.56. uur.

   Like

 4. Th.M. van Baarle zegt:

  Het verheugt me dat ik als atheïst niet dezelfde gevaren loop als mijn “ongeloofsgenoten” in de islamitische wereld. Ik herken wel dat in de vrije wereld waarin wij leven het toch nog steeds in gesprekken gek gevonden wordt als je zegt atheïst te zijn. Het overschillig staan ten opzichte van iets wortd eerder aanvaard dan het zich bewust ervan afkeren.
  Oorspronkelijk kom ik ook uit een heel erg christelijk nest maar na een tijdje mezelf agnost gevoeld en genoemd te hebben ben ik tot de slotsom gekomen dat het bestaan van een god, welke dan ook, bij nuchter de zaken op een rij zetten afgewezen moet worden. Je zou kunnen zeggen: de twijfel voorbij en ….. dat geeft eigenlijk veel meer rust in de bovenkamer.
  Ik heb al eerder betoogd dat het zich verenigen van atheïsten zeer belangrijk is omdat dat wel eens het breekijzer kan betekenen tegen de steeds fanatieker tekeer gaande godsdienstfanaten. Als, onverhoopt, de moslims hier de dienst uit zouden gaan maken, zullen de atheïsten als een in hun ogen verachtelijke mensensoort, zonder meer het loodje leggen.

  Like

 5. meneertje zegt:

  Toename van het aantal atheïsten in de moslimlanden…
  Als dat zo doorgaat, bestaat de kans dat ook de islam van binnenuit wordt uitgehold, zoals de macht van het christendom in het Westen vorige eeuw is uitgehold door steeds verdere toename van het aantal afvalligen.
  Men mag aannemen dat ook onder de naar het Westen geëmigreerde moslims de geloofsafval gaat toenemen. Er is al meermalen geconstateerd dat het moskeebezoek in Nederland afneemt.

  Daar staat dan wel een beweging in omgekeerde richting tegenover; westerlingen die zich tot de islam bekeren. Ik denk dat daarvan niet veel gevaar uitgaat: degenen onder hen die ik op tv of internet daarover heb gehoord, maakten op mij doorgaans een onnozele indruk. Op een enkele uitzondering na, zoals die fanaticus, die geloof ik Van der Ven of zo heet.

  Al met al geeft dat een beetje hoop dat het toch nog zou kunnen meevallen met de islamisering van het Westen.

  Like

 6. G.Deckzeijl zegt:

  O ja, dus de “beminde gelovigen”(1) zouden wel grenzen kennen? Maak ’t effe spannend zèg!
  Wat te denken van het stupide leger tapijtvreters dat met vergaande plannen rondloopt de hele wereld onder de sharia te brengen? Daar al een aan gedacht, gelukkig bijtje..???
  1) geloven is verkeerd gebruik van de hersenfunctie, dat moet ieder religioot in de 21e eeuw gaan leren. Hier zijn de details: http://tinyurl.com/7wshph2

  Like

 7. G.Deckzeijl zegt:

  correctie: een moet eens zijn.

  Like

 8. Bob Fleumer zegt:

  Wat zou het geweldig zijn als de Westerse beschaving zou worden opgevolgd door iets wat veel mooier en rijker is dan wat we nu zijn; een verdeelde beschaving die te laf is om op te komen voor haar kernwaarden. Nu worden we overspoeld door een rigide religie/ideologie die alleen maar negatieve connotaties heeft en niemand gelukkig maakt, ook de moslims niet want als die gelukkig waren zouden ze niet zo te keer gaan.
  Het is intriest wat er gebeurt en onze regeringen staan erbij en doen geen donder om dit gevaar te keren, in tegendeel zij keren keer op keer hun wangen toe, het is om misselijk van te worden.

  Like

 9. Martha N zegt:

  zeLieve mensen reageerders, ik moet me hier eigenlijk niet mee bemoeien, maar ik kom er rond voor uit dat ik NIET geloof, noch mijn man, noch mijn in de kerkelijke leer OM HET ZO MAAR EENS TE ZEGGEN ( die naar een school/scholing gingen) kinderen nu volwassen…
  De keuze om ergens aan/in te geloven was aan hen, nooit is een/onze mening opgedrongen!

  Als kind en jeugdigen hebben een Christelijke school en een Katholieke school bezocht, ze zijn gedoopt, hebben buitenlandse scholen bezocht, maar juist DOOR het leren en begrijpen…
  Geloven ze niet aan een man met een baard, noch Mohammed, noch Jezus, noch wat voor type dan ook die denkt het Ware geloof TE HEBBEN ONTDEKT.

  Ik wil hier met klem reageren tegen de opmerking, dat Atheïsten GEEN grenzen kennen…. Wij hebben de grenzen leren kennen en het GELOOF aan iets op zich kan veel hulp bieden, ieder het ZIJNE!

  Nooit, nooit zal ik iemand afvallen, noch bekritiseren die werkelijk gelooft…
  De grens voor mij is (toch een grens) om je Geloof te misbruiken om het anderen op te dringen en af te mogen maken!

  Sorry Lucky dat ik het even oneens met je ben, misschien bedoelde je het anders..?

  Theresa wil ik zeggen, dat OOK vrouwen na kunnen denken, en niet ALTIJD goed—-gelovig zijn.

  Iedereen een fijne maandag en tot later

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Goed lezen, Mevrouw N.: Dat beweer ik ook niet.
   Het enige wat ik beweer is datgene,wat ik waarneem: Namelijk, dat vrouwen vaker dan mannen naar de Godsdienst grijpen en die ook op de één of andere manier trouw blijven.
   Waarschijnlijk biedt het ze iets, dat moet altijd kunnen, natuurlijk.
   Alleen kan ik het niet erg meevoelen. Voor een bepaald soort christenen heb ik best veel respect, maar als ze, bijvoorbeeld, het geloof van stal halen, lukraak, tijdens een gewoon, gezellig gesprek, voel ik me tamelijk gauw kregel worden, ja.
   En naar mijn ervaring zijn het altijd vrouwen, die dat doen.
   Mijn moeder deed dat ook, in de hoop, dat ze je kon overtuigen. Daar ben ik wel wat allergisch voor geworden, ja.

   Like

   • Martha N zegt:

    In goed lezen ben ik een kei en ook tussen de regels door lezen Mevrouw Theresa…

    U beweert het niet, dat heb IK ook niet beweerd!
    Was het alleen niet helemaal eens, dat is alles hoor…

    Erg kort van lontje, ik val U niet aan… 🙂

    Trouwens het sop is de kool niet waard, ieder het zijne…
    Geloof opdringen doe ik niet want ik heb geleerd… U ook,
    Jammer dat Uw moeder het probeerde, heeft niet geholpen (gelukkig voor U)

    Rest mij nog een vraag… Hoeveel vrouwen hebt U in Uw leven gesproken om een statement te kunnen stellen..?

    Vriendelijke groet voor ieder en als altijd…

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Dan beschikt U over véél fantasie bij het tussen de regels door lezen, want wat U suggereert, bedoelde ik dus ècht niet.
    De term ‘goedgelovig ‘is geen moment bij me opgekomen. Ik verbeeld me heus niet, de wijsheid in pacht te hebben.
    Ik kan er alleen niet goed bij, dat vrouwen in deze tijd nog zo vasthouden aan iets, wat voor hen nu en dan púre vernedering is omdat het, in alle religies, altijd de vrouw is, die minstens ‘de wijste’moet zijn en ‘een stapje terug’ moet doen.
    Met goedgelovigheid heeft dat niet te maken, wèl, volgens mij, met een vleugje masochisme. Wel, het zij zo.
    En goed, U zult wel gelijk hebben, het ligt erg gevoelig voor mij.
    Als ik er nog aan denk, hoe in mijn jeugd tegen kinderen dirigerend gefluisterd kon worden, dat ‘je nú even op je knietjes moést gaan’ en nú ‘even moést bidden.’ Er aan terugdenkend kóts ik ervan.
    En hoeveel vrouwen ik in mijn leven gesproken heb om een statement te kunnen stellen? Nou, genoeg. Maar U heeft gelijk als U suggereert dat ik niet sterk ben in het aangaan van vrouwenvriendschappen.
    Zeker niet, als ze goedbedoeld met een zoet lijntje op dit soort zaken aansturen, en dat gebeurde nogal eens. -Hoewel ik de kerkelijke kringen zoveel mogelijk vermijd.

    Like

  • Martha N zegt:

   Ik moet mij toch even verontschuldigen, mijn toetsenbord zal binnenkort vernieuwd moeten worden, de letters vallen verkeerd uit. Een nieuwe bril heb ik al, groeten en ik sluit met een knipoog.

   Like

 10. Een definitie: Waarom atheïsten altijd al (niet alleen voor moslims, maar voor elke religie) een gevaar zijn! Atheïsten zijn realisten en een realist is Iemand die zich richt op de werkelijkheid! Iemand die onderzoekt, analyseert, en zijn conclusies baseert op werkelijke feiten! Een atheïst zal zich dus nooit laten indoctrineren door (in de oertijd geschreven) boeken of geschriften. Een (omstreden) wetenschappelijk onderzoek kwam tot deze definitie: (tussen haakjes mijn conclusie) Gelovigen zijn minder intelligent omdat
  – Intelligente mensen mogelijk minder conformistisch zijn
  – Intelligente mensen analytisch denken in plaats van intuïtief
  – Belangrijke functies van religie, zoals het aanleren (lees indoctrineren) van zelfbeheersing en zelfverwerkelijking, ontwikkelen intelligente personen op eigen houtje (door middel van een veel breder en aantoonbaar onderzoek). http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/22392_onderzoek_gelovigen_minder_intelligent/

  Elke religie, die gebaseerd is op geschreven boeken, geschriften en zelfs stenen, door mensen in een tijdperk waarin natuurrampen werden toegeschreven aan de straf van “allerlei goden” voor de wandaden van mensen (Wodan Donar) etc. is een degeneratie van de evolutie!

  Een Atheïste.

  Like

 11. G.Deckzeijl zegt:

  Voor alle duidelijkheid: mijn comment van 10:28 was bedoeld voor het comment van ons gelukkige bijtje op 06:26..!!!

  Like

 12. Martha N zegt:

  Reaalprediker… Dat is heel mooi geschreven… Ik zwijg… Ben het ermee eens…
  Groeten terug van een Atheiste..

  Like

 13. Joop Klepzeiker zegt:

  Joop is een streng gelovige atheïst, wat nu ??

  Like

 14. Ex-atheist zegt:

  Atheïst zijn is klote, ik was er een. En nu ben ik Christen. Houd gewoon het geloof aan van je achtergrond (ouders, voorouders) en dan leef je volgens de normen en waarden. God bestaat, hoe is de aarde en het menselijk lichaam gemaakt met al die ‘onderdelen’ zoals organen, aderen etc… Daar is toch over nagedacht?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s