Nicolai Sennels : Psychologie: Waarom de islam monsters creëert

Screenshot_32

Psychopathische mensen en psychopathisch gedrag komen in alle culturen en religies voor. Maar in één cultuur/religie komen die/komt dat veruit het meeste voor. De dagelijkse massamoorden, de terreur, de vervolgingen en de executies door leden van de familie, die gepleegd worden door de volgelingen van de islam, zijn misselijkmakend en de vindingrijkheid achter de aanslagen – altijd op zoek naar nieuwe en effectievere manieren om mensen te doden en te tiranniseren – is verbluffend: het kapen van jumbojets en die in wolkenkrabbers laten vliegen, het jacht maken op ongewapende en onschuldige mensen met granaten en automatische geweren in winkelcentra, het plaatsen van bommen op het eigen lichaam, modelvliegtuigen als drones gebruiken, het bevestigen van grote roterende bladen aan pick-up trucks en die als menselijke gazonmaaiers gebruiken, het doden van familieleden met zuur of door vuur, het publiekelijk opknopen van mensen vanaf kranen voor juichende menigten, enz. Dit alles maakt dat men zich afvraagt: wat creëert zo’n gebrek aan empathie en een bijna speelse en creatieve houding ten opzichte van moord op mensen die men als vijanden ziet? Dit is een vraag voor psychologen zoals ik.

Het bestuderen van de islamitische geest

Niemand wordt geboren als een massamoordenaar, een verkrachter of een gewelddadige crimineel. Dus wat zit er in de islamitische cultuur dat hun kinderen op een zodanige manier beïnvloedt, die ervoor zorgt dat relatief veel moslims schadelijk zijn voor andere mensen?

Als psycholoog in een Deense jeugdgevangenis had ik een unieke mogelijkheid om de geestesgesteldheid van moslims te bestuderen. 70% van de jeugdige delinquenten in Denemarken heeft een islamitische achtergrond. Ik kon hen vergelijken met de niet-islamitische cliënten van dezelfde leeftijdsgroep met min of meer dezelfde sociale achtergrond. Ik kwam tot de conclusie dat de islam en de islamitische cultuur bepaalde psychologische mechanismen hebben die schade toebrengen aan de  ontwikkeling van mensen en die crimineel gedrag versterken.

Ik ben me er natuurlijk van bewust dat moslims verschillend zijn en niet alle moslims volgen de gewelddadige en perverse boodschap van de koran en het even beschamende voorbeeld van de profeet. Maar zoals met alle andere godsdiensten het geval is, beïnvloedt de islam ook zijn volgelingen en de cultuur waarin zij leven.

Screenshot_34

Men zou kunnen spreken van twee soorten van psychologische mechanismen, die zowel afzonderlijk als gecombineerd gewelddadig gedrag versterken. Eén soort is voornamelijk verbonden met religie en die richt zich op het zo vroeg mogelijk indoctrineren van islamitische waarden bij kinderen met alle noodzakelijke middelen, met inbegrip van geweld en intimidatie. Men kan de bezorgdheid van moslimouders over de religieuze keuzes van hun nakomelingen begrijpen, omdat de sharia de doodstraf voor hun kinderen gelast als ze een andere godsdienst dan hun ouders zouden kiezen. De andere soorten van mechanismen zijn meer cultureel en psychologisch bepaald. Deze culturele psychologische mechanismen zijn een logisch gevolg van het worden beïnvloed door een godsdienst als de islam en die komen voort uit een 1400 jaar oude tribale samenleving met een zeer beperkte vrijheid om zich te ontwikkelen buiten de ontwikkeling die de godsdienst toelaat.

Klassieke methoden van hersenspoeling in de opvoeding

Het hersenspoelen van mensen om dingen te geloven of te doen tegen hun eigen menselijke natuur – zoals het haten of zelfs het doden van onschuldigen die zij niet eens kennen – gebeurt traditioneel door een combinatie van twee dingen: pijn en herhaling. Het bewust toedienen van psychologisch en fysiek lijden breekt de weerstand van de persoon tegen de voortdurend herhaalde boodschap.

Totalitaire regimes gebruiken deze methode om politieke dissidenten te hervormen. Legers in minder beschaafde landen gebruiken die om meedogenloze soldaten te creëren en door religieuze sekten over de hele wereld wordt die gebruikt om hun navolgers tot fanatici om te vormen.

Tijdens tal van sessies met meer dan honderd moslimcliënten ontdekte ik dat geweld en het herhalen van religieuze boodschappen gangbaar zijn in islamitische gezinnen.

Screenshot_35

De islamitische cultuur heeft gewoon niet dezelfde mate van begrip voor de menselijke ontwikkeling zoals beschaafde samenlevingen die hebben en fysieke pijn en bedreigingen zijn daarom vaak bij voorkeur het instrument om kinderen op te voeden. Daarom groeien zo veel moslimmeisjes op met het besef dat geweld bij hun huwelijk hoort en daarom groeien moslimjongens op met de les dat geweld aanvaardbaar is. En het is de belangrijkste reden waarom negen van de tien kinderen die door de autoriteiten in Kopenhagen bij hun ouders weggehaald zijn uit immigrantengezinnen komen. De islamitische traditie van het gebruik van pijn en intimidatie als onderdeel van de disciplinaire maatregelen tegen kinderen worden ook op grote schaal gebruikt op islamitische scholen – ook in het Westen.

In combinatie met talloze herhalingen van koranverzen op islamitische scholen en in gezinnen maakt dit alles het zeer moeilijk voor kinderen om zich te verdedigen tegen het geïndoctrineerd worden om de koran na te volgen, zelfs als dat tegen de seculiere wetten, de logica en het meest fundamentele begrip van mededogen ingaat.

En zoals we uit zoveel psychologische studies weten, vraagt datgene waardoor een kind op die leeftijd sterk beïnvloed is een enorme persoonlijke inspanning om dat later in het leven te veranderen. Het is geen wonder dat moslims in het algemeen, ondanks de onmenselijke aard van de islam en het duidelijk onvermogen zijn volgelingen uit te rusten met humor, mededogen en andere aantrekkelijke kwaliteiten, sterker in hun geloof staan dan alle andere religieuze groepen.

Vier psychologische factoren die dat mogelijk maken

Niet alleen lijkt een traditionele islamitische opvoeding op de klassieke methoden voor hersenspoeling, maar ook de cultuur die deze opvoeding voortbrengt cultiveert vier psychologische kenmerken die gewelddadig gedrag verder toelaten en het versterken.

Deze vier geestelijke factoren zijn de woede/agressie, het zelfbewustzijn, de eigen verantwoordelijkheid en de intolerantie.

Als het gaat om woede/agressie dan zijn de westerse samenlevingen het op grote schaal met elkaar eens dat dit een teken van zwakte is. Ongecontroleerde explosies van dit onaangename gevoel zijn misschien wel de snelste manier om gezichtsverlies te lijden, vooral in de noordelijke landen, en hoewel men bang kan zijn voor boze mensen, worden ze nooit gerespecteerd. In de islamitische cultuur wordt woede veel meer geaccepteerd en in staat te zijn om mensen te intimideren wordt gezien als een kracht en een oorzaak van sociale status. We zien zelfs dat islamitische bevolkingsgroepen of landen trots bekendmaken dat ze ‘hele dagen van woede’ hebben, en ze gebruiken uitdrukkingen als ‘heilige woede’ – een term die tegenstrijdig lijkt in vreedzame culturen.

In de westerse samenleving wordt het vermogen om constructief met kritiek om te gaan als die gerechtvaardigd is en met een schouderophalen als die misplaatst is gezien als een symbool van zelfvertrouwen en authenticiteit. Zoals iedereen heeft gemerkt, is dit niet het geval onder moslims. Hier wordt kritiek, ongeacht hoe gerechtvaardigd die is, gezien als een aanval op iemands eer, en er wordt verwacht dat de eer wordt hersteld met behulp van alle middelen die nodig zijn om de tegenstander het zwijgen op te leggen. Moslims proberen bijna nooit kritiek met logische argumenten tegen te spreken; in plaats daarvan proberen ze de kritiek het zwijgen op te leggen door te doen alsof ze beledigd zijn of door te gaan schelden, of door de boodschapper te bedreigen of zelfs te doden.

Screenshot_33

De derde psychologische factor betreft eigen verantwoordelijkheid en hier speelt het psychologische fenomeen ‘locus of control´ [beheersingsoriëntatie] een belangrijke rol. Mensen die opgevoed zijn met westerse normen hebben in het algemeen een innerlijke ‘locus of control’, wat betekent dat zij gewaar worden dat hun leven beheerst/bestuurd wordt door innerlijke factoren, zoals iemands eigen keuzes, kijk op de wereld, manieren van omgaan met emoties en situaties, enz. Moslims worden opgevoed met de gewaarwording dat hun leven van buitenaf wordt gecontroleerd. Alles gebeurt ‘ insha’ Allah — als Allah het wil — en de vele religieuze wetten, tradities en de krachtige mannelijke autoriteit laten weinig ruimte voor individuele verantwoordelijkheid. Dit is de oorzaak voor de gênante en wereldberoemde moslimslachtoffermentaliteit, waar iedereen anders dan zijzelf moet worden beschuldigd en gestraft voor een situatie die de moslims zelf gecreëerd hebben.

Ten slotte; de vierde psychologische factor die de moslims kwetsbaar maakt voor de gewelddadige boodschap in de koran betreft tolerantie. Terwijl westerse samenlevingen in het algemeen een goed persoon definiëren als open en tolerant wordt moslims verteld dat zij superieur zijn aan niet-moslims en dat zij bestemd zijn om niet-moslims te domineren en dat zij zich sociaal en emotioneel moeten distantiëren van niet-moslims. De vele hatelijke en mensonterende verzen in de koran en in de hadiths tegen niet-moslims lijken sterk op de psychologische propaganda die de leiders tegen hun eigen mensen gebruiken om ze mentaal voor te bereiden op het bestrijden en het doden van de vijand. Het doden van een ander persoon is gemakkelijker als je hem haat en hem niet volledig als mens ziet.

Waarom de islam monsters creëert

De culturele en psychologische cocktail van woede, laag gevoel van eigenwaarde, slachtoffermentaliteit, bereidheid om zich blindelings te laten leiden door uiterlijk vertoon van autoriteit en een agressieve en discriminerende opvatting over niet-moslims, die moslims is opgedrongen door pijn, intimidatie en geestdodende herhalingen van bijna ontelbare verzen van de Koran die haat en geweld tegen niet-moslims bevorderen, is de reden waarom de islam monsters creëert.

Het psychologische probleem binnen de islam

Het probleem met de islam en de islamitische cultuur is, dat er zoveel psychologische factoren zijn die zijn volgelingen tot een gewelddadige houding tegen niet-moslims dwingen, dat een algehele gewelddadige botsing — althans vanuit een psychologisch perspectief — onvermijdelijk is. Met zo’n sterke druk en zulke sterke emoties binnen zo’n grote groep mensen — die allemaal tegen ons opgesteld staan — worden we geconfronteerd met de perfecte storm, en ik zie geen mogelijkheden om die te keren. Mensen kunnen pas veranderen als ze daartoe bereid zijn, als het hen toegestaan wordt om te veranderen, als ze in staat zijn om te veranderen — en slechts een kleine minderheid van de moslims verkeert in zulke gelukkige omstandigheden.

Veel te veel mensen onderschatten de kracht van de psychologie die ingebed is in religie en cultuur. Zoals we al hebben gezien, kunnen geen leger maatschappelijk werkers, royale welvaartsstaten, mooi pratende politici, politiek correcte journalisten of soldaten die de democratie bevorderen deze enorme krachten een halt toeroepen. Verstandige wetten inzake immigratie en islamisering in onze eigen landen kunnen de omvang van het lijden beperken, maar op basis van mijn opleiding en mijn professionele ervaring als psycholoog voor moslims schat ik in dat wij deze veelzijdige, agressieve beweging tegen onze cultuur niet zullen kunnen afbuigen of voorkomen.

Ik geloof beslist dat wij, omdat we als een democratische en een goed opgeleide samenleving onze aandacht kunnen richten op en in het geweer kunnen komen voor het behoud van onze waarden en grondwetten, dit voortgaande conflict, dat begonnen is door de vaak uit inteelt voortgekomen volgelingen van de sharia, kunnen winnen. De grote vraag is hoeveel van onze waardigheid, onze burgerrechten, ons bloed, ons geld en onze tranen wij in het proces zullen verliezen.

Screenshot_36

Bron:
http://www.jihadwatch.org/2013/09/nicolai-sennels-psychology-why-islam-creates-monsters.html
Auteur: Nicolai Sennels

Vertaald uit het Engels door:
Wachteres
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Barbarisme, Islam, islamitische ideologie, islamofascisme, Jihad, koran, Krankzinnigheid, Mohammed, Moslims, nieuw fascisme, Racisme, Rotzakken, sharia, Terrorisme. Bookmark de permalink .

37 reacties op Nicolai Sennels : Psychologie: Waarom de islam monsters creëert

 1. Monalisa zegt:

  ik heb al in een ander stuk van u geschreven als dit zo door gaat moet er maar een hele grote klapper laten vallen in dat gebied zijn we er meteen vanaf.

  Like

 2. Monalisa zegt:

  maar ik plaats geen like helaas het stuk is goed, maar het hoord hier niet bij.

  Like

 3. Republikein zegt:

  Psyche/ziel voor islamieten, bestaan bijna geen artikelen op internet, dus diep graven!

  Like

 4. Republikein zegt:

  Pedofielie, hoe zou je dat ooit kunnen verantwoorden,religieus, of als atheïst, misschien ook denkend aan (bad)karma, als je gelooft in reïncarnatie! Wat doet je ziel met je daden uit het verleden? (kon ook bij vorig topic)

  Like

 5. louis-portugal zegt:

  En toch blijf ik geloven dat die, vooral arabieren, geen of zeer weinig empatisch vermogen hebben.dat door opvoeding nog minder gevormd wordt.
  Het plezier waarmee ze mensen en dieren pijn kunnen doen en doden heeft geen grenzen.
  Dat was VOOR de islam in die gebieden ook al zo.

  Like

 6. Auke zegt:

  Dat wij hier in het westen anders reageren heeft te maken met de persoon waar onze waarden op gebaseerd zijn: Jezus Christus. Zie het verschil met de persoon waarop de islam is gebaseerd: Mo.
  Daarom zien we wat er fout is. Daarom kunnen atheïsten naar Stalin kijken en zeggen dat de atheïsten Stalin, Mao, Polpot, Hitler (Hitler was wel opgevoed als katholiek, maar daarom nog geen christen toen hij volwassen was, zelfde geldt ook voor Stalin (Russisch orthodox opgevoed) of Mao die waarschijnlijk, boeddhistisch was opgevoed) slecht waren. Het beeld van goed en kwaad die we in het westen hebben en die juist is, komt van Jezus. Dat wil niet zeggen dat Jezus een hippie was met socialistische ideeën. Hij is de belichaming van het Goede en kan daardoor het kwade laten zien.

  Like

  • luckybee zegt:

   De leer van Jezus Christus heeft niets met het Marxisme te maken.Terwijl Jezus Christus zei in Matheus 20 vers 20-28 De zonen van Zebedeus:” Ik ben niet gekomen om me te laten bedienen maar mijn ziel te geven als voedsel voor anderen” Dit is geen uitsprake van een Despoot maar van een demokraat.Is het doel van de Karel Marx , de Dictauur van het Proletariaat op te richten. alle dictaturen ook die van het Proletariaat is geen democratie.maar absolutisme en opressioen.Dus een despotisme.

   Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @ Auke: 00.56. uur. Daar sluit ik mij bij aan Auke.

   Like

  • Rudi zegt:

   Mijn beste vriend vertelde me ooit dat Jezus een socialist was, want hij bekommerde zich om de armen.
   Ik diende hem meteen van antwoord: “Christus ging de straat op en zei tegen mensen: ‘Sta op en ga.’ Als Christus een socialist was geweest, had hij gezegd ‘Hier is een uitkering, blijf maar liggen.’

   Je had zijn gezicht moeten zien…

   Like

 7. Stradi zegt:

  In 2006 kwam in Vlaanderen Jan Sergooris met zijn “Wij-zij denken” tot dezelfde conclusie, een greep uit de studie verwijzend naar de Nederlander Hofstede;

  ….laat ons eerst het begrip “cultuur” van dichterbij bekijken. Hoe moeten we dit definiëren? We gaan daarvoor te rade bij Geert Hofstede “Allemaal andersdenkenden, omgaan met cultuurverschillen” uitgeverij Contact 1994 en in 2005 een geactualiseerde versie. Cultuur kan op twee verschillende manieren gedefinieerd worden, allereerst als een product van de beschaving: kunst, literatuur, poëzie, enz… door Hofstede Cultuur 1 genoemd. In de context van ons betoog hebben we het over Cultuur 2 (Hofstede) of de cultuur–antropologische benadering. Onder Cultuur 2 verstaan we het best de patronen van denken, voelen, en handelen die collectief gedeeld worden door de gemeenschap. Het gaat om aangeleerd gedrag dat mensen met elkaar gemeenschappelijk hebben. Waarden horen tot de eerste dingen die kinderen leren – niet bewust maar impliciet. Ontwikkelingspsychologen menen dat rond het tiende levensjaar de fundamentele waarden stevig in een kind verankerd zijn en veranderingen na die leeftijd moeilijk zijn. Cultuur is dus een collectief geheel van waarden, opvattingen en normen die mensen een oriëntatie bieden op de werkelijkheid. In zijn studie bestudeert hij de waarden van mensen in 50 verschillende landen. Hij doet dit door werknemers die werkzaam zijn in de multinational IBM in die verschillende landen de zelfde vragen voor te leggen. Het valt daarbij op dat mensen die zich in de zelfde socio-economische situatie bevinden andere waarden hebben afhankelijk van de cultuur waarin ze zijn opgegroeid.
  Zoals reeds gezegd hebben de voornaamste culturele verschillen tussen landen betrekking op waarden. Er zijn systematische verschillen met betrekking tot de volgende dimensies (een dimensie is een aspect van waaruit een cultuur kan vergeleken worden met andere culturen):
  -masculiniteit en femininiteit;
  -macht en ongelijkheid (waaronder de houding t.o.v. gezag);
  -de verhouding tussen individu en de groep;
  -sterke t.o.v. zwakke onzekerheidsvermijding;
  – de “lange termijn gerichtheid” t.g.o. de “korte termijngerichtheid” (op cit pp 26-27).

  Het is vooral bij de eerste drie dimensies (op het gebied van machtsafstand, de sociale rolverdeling, verhouding individu-groep) dat de Maghrebijns-Marokkaanse-Riffijnse groepscultuur botst met de Westerse individualistische cultuur.

  De Marokkaanse cultuur is volgens Geert Hofstede eerder “masculien” te noemen. Een masculiene cultuur kenmerkt zich door een mentaliteit van winnen, waar materieel succes belangrijk is. Mannen moeten assertief, ambitieus en stoer zijn. Ze minachten wat “zacht” is (lees compromis, zorg, empathie) zijn verbaal en luidruchtig en hebben de neiging anderen te bekritiseren. Ze zijn prestatiegericht en geven bij fouten anderen de schuld. Vergeleken daarmee staat een land zoals bijv Nederland op deze dimensie in de andere uithoek, dus wordt eerder gekenmerkt als eerder feminien.

  Ook de dimensie machtsafstand is belangrijk om het gedrag van allochtone jongeren beter te begrijpen. In culturen met een grote machtsafstand (Marokkaans-Riffijns) onderwerpt het individu zich graag aan een sterke leider en voelt zich minder goed thuis in een open democratische samenleving. In een cultuur met beperkte machtsafstand is er veel overleg. De nadruk ligt op het opvolgen van de formele regels.

  Anderzijds zou op de as zwakke t.o.v. sterke onzekerheidsvermijding liggen de cultuur van Marokkanen en het doorsnee Europees land minder ver uit elkaar. De onzekerheidsvermijdende kenmerk zal eerder naar een open samenleving evolueren waar de individuele burger open staat voor vernieuwing.

  Maar het is vooral op de as individualisme-collectivisme dat de Maghrebijnse cultuur en de cultuur van de doorsnee Westers land het meest van elkaar afwijken. De van oorsprong Marokkaanse antropoloog D Pinto heeft het over een fijnmazige cultuur of F -cultuur om een niet westerse cultuur (collectief denkende cultuur) te duiden en een grofmazige cultuur of G-cultuur om een westers gerichte cultuur (individualisme) te definiëren. G-culturen of individualistische samenlevingen zijn “schuld-culturen”: als iemand zich niet aan de regels van hun samenleving houdt voelt men zich schuldig. Men laat zich hier leiden door een persoonlijk geweten dat functioneert als een innerlijke gids (Hofstede pp 82).
  In de fijnmazige of traditionele cultuur waar groepsgebondenheid een grote rol speelt is het individu ondergeschikt aan de normen van de groep. Het zijn “schaamte culturen”: als iemand uit een groep de regels van de samenleving heeft overtreden zullen alle leden van de groep zich schamen, op grond van gevoel van collectieve verplichting. Eer en schaamte zijn hier primordiaal.
  Daarom staat gezichtsverlies symbool voor vernedering. Voor de Marokkaanse gemeenschap telt de goede naam en eer van de familie. De waarheid is daaraan ondergeschikt. We kunnen dit illustreren door het veel voorkomende fenomeen van allochtone daders die mordicus elke betrokkenheid bij een delict ontkennen ook al is er een overvloed aan getuigen aanwezig of bestaat er beeldmateriaal (camera) of beschikt men over vingerafdrukken. Dan nog gebeurt het frequent dat men blijft ontkennen. Dit komt omdat gezichtsverliezende delicten schande met zich meebrengen.
  http://delta-stichting.blogspot.be/2007/01/het-wij-zij-denken-door-jan-sergooris.html

  Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  Tip! Waarom ik altijd nog zelf uitmaak waar ik in geloof en wat ik accepteer of niet!
  Lees het artikel.Deze meneer had ik gisteren over de grens gezet als ik het voor het zeggen had gehad. Wat hij ventileert beschouw ik als een onverholen dreigement:
  accepteer de islam of anders…

  http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3528817/2013/10/17/Rector-Islamitische-Uni-dialoog-met-niet-moslims-is-onmogelijk.dhtml

  Like

 9. G.Deckzeijl zegt:

  Als ’t aan mij ligt wordt de islam verboden. Kijk maar. Sterke zenuwen noodzakelijk.
  http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1724779/2013/10/17/CNN-toont-schokkende-beelden-bloedbad-Westgate.dhtml

  Like

 10. G.Deckzeijl zegt:

  Update van 05:51
  Daar heb je d’r weer één: islamofobie is een misdaad.
  Islam is voornamelijk massamoord(Schopenauer), en fascisme,laten we het daar ’s over hebben.
  http://www.pi-news.net/2013/10/imam-idriz-bei-evangolen-in-furstenfeldbruck-islamophobie-ist-ein-verbrechen/

  Like

 11. Vederso zegt:

  @ Wachteres; een mooie vertaling weer! Eigenlijk komt het steeds op hetzelfde neer en dat is; Moord en Doodslag.En dat onze progressieve “vrienden” dit taboe niet willen of durven aanpakken…..bang ….en dat is heel begrijpelijk.

  Like

  • Wachteres zegt:

   Was het alleen maar angst @Vederso, 8.31u.

   Ook verregaande eigenzinningheid, denk ik. Stel je voor dat je tot de conclusie moet komen dat je, jarenlang, het niet bij het rechte eind had, dat is toch een afgang….

   En die Wilders, zou hij dan toch een ietsie pietsie beetje gelijk hebben?

   Aan zoiets moet een mens niet teveel denken, want dan dondert je gevoel van eigenwaarde, en dat is al zo hoog verheven bij links, in één keer volledig in elkaar.

   Nee, dan liever je kinderen en kleinkinderen overgeven aan iets wat zo gruwelijk is, dat je maar beter in de ontkenningsfase kunt bijven steken.

   Niet willen horen, niet willen zien en zwijgen blijft voorlopig het credo van links, vrees ik.

   Like

 12. G.Deckzeijl zegt:

  Dit kwam ik tegen tussen de comments bij een Telegraafartikel:
  http://www.telegraaf.nl/wuz/user/16436/activity/own
  Bijna niet te lezen, maar wel na flink opblazen van de afbeelding:
  FORGET JIHAD
  IMPROVE YOUR LOCAL COMMUNITIES
  Muslims of the world: Get off your lazy asses and do something useful to improve
  your lives instead of blaming America and the West for your own backwardness.

  NB, ik heb ’t letterlijk over genomen. Backwardness is geen Engels.
  Had dus moeten zijn: retardment.

  Like

 13. G.Deckzeijl zegt:

  Dit kwam ik tegen tussen de comments bij een Telegraafartikel:
  De goeie…
  http://community.tcdn.nl/data/files/pictures/picture-16436.jpg?1379415144
  Bijna niet te lezen, maar wel na flink opblazen van de afbeelding:
  FORGET JIHAD
  IMPROVE YOUR LOCAL COMMUNITIES
  Muslims of the world: Get off your lazy asses and do something useful to improve
  your lives instead of blaming America and the West for your own backwardness.

  NB, ik heb ’t letterlijk over genomen. Backwardness is geen Engels.
  Had dus moeten zijn: retardment.

  Like

 14. G.Deckzeijl zegt:

  Linktip van 13:07
  http://www.thepeoplescube.com/
  (was net te lezen na extreem opblazen)

  Like

 15. Henk.V zegt:

  Nicolai Sennels biedt iedere lezer een kijk op de ondergrond waarop de islam groeit, de laag waaruit die zich voedt en de vruchten die deze ideologie voortbrengt. Die zijn in schrille tegenspraak met de manier waarop de islam zich presenteert: “als een religie van vrede” .

  Aan de inhoud van het betoog van Sennels is niet veel toe te voegen, want zijn analyse is glashelder en ook onze conclusie kan glashelder zijn: de islam brengt onze cultuur schade toe en die laat zich nooit verenigen met de zaken die wij voor wenselijk en dus voor belangrijk houden.
  Onze interpretatie van vrijheid, menselijkheid, van gelijkheid, van de manier waarop een mens zich in vrijheid en bescherming mag en moet ontwikkelen. Onze kijk hoe een gezonde maatschappij er behoort uit te zien, onze opvatting over opvoeding, over omgaan met elkaar, onze opvatting over de plaats van religies, onze kijk op de ontwikkelingsgang van onze geschiedenis en de waarde die wij aan de kennis daarvan toekennen.
  Wij hebben hier een mate van tolerante inter-menselijkheid bereikt die NIET kan worden overtroffen en ik zeg het maar RONDUIT; wij zijn SUPERIEUR als het gaat om een gezonde manier van omgaan met elkaar. Iedereen die dat WERKELIJK inziet en in de vrijheid met anderen wil leven en die zich daarom van harte wil AANPASSEN , die kan in ONZE verworvenheden delen. Wie zich als een indringer gedraagt, zich als een medestander voordoet, maar onderwijl onze verworvenheden ter discussie stelt, die moet ogenblikkelijk ophoepelen.

  En dat ophoepelen gaat op voor iedereen die ons kennis wil laten maken met de ziek makende processen die Sennels beschrijft.

  Wat deze psycholoog beschrijft is een aanklacht van ongekende omvang aan het adres van de politiek correcte elites, want zij zijn het die onze goede samenleving blootstellen aan de dingen die Sennels beschrijft. Deze misdadige aantasting van ons welbevinden is voorzien van een cynische sticker ”Verrijking”!

  Wie ook maar deel uitmaakt van deze godvergeten kwaadwillende toplaag en zijn of haar fiat geeft aan dit verderf is werkelijk een crimineel.

  Men is – na opkoping van de Europese Gemeenschap door de Arabische oliemagnaten een experiment aangegaan dat MET GEEN MOGELIJKHEID goed kan uitpakken voor ons en zij die daarmee onverdroten voortgaan zijn mensen die nooit meer in vrijheid zouden mogen rondlopen.

  De islam verenigt zich niet met onze manier van leven, maar zal die overwoekeren en wie het verhaal van de psycholoog goed heeft opgeslagen in het denken weet waarom.

  Mij schoot een heel oud citaat te binnen uit een brief die werd geschreven door de apostel Paulus, een zendeling die onder andere evangeliseerde in Turkije en Griekenland. Aan de gemeente van Thessaloniki schreef hij dat men – als men de kerk gezond wilde houden – moest ”oppassen voor wargeestige en slechte mensen, want niet iedereen is betrouwbaar”..

  Er zijn twee types bestuurders die succesvol een organisatie of land naar de knoppen kunnen helpen . Onbetrouwbare (slechte) bestuurders en warhoofden.
  Beide types zijn sterk vertegenwoordigd in de politiek correcte bestuurslaag.
  Wie ooit met warhoofden een gesprek heeft gevoerd zal tot de ontdekking zijn gekomen dat zoiets onmogelijk is, omdat bij zulke personen de gedachten zich in een afgesloten circuit langs totaal onlogische lijnen voortbewegen.Er bestaat geen toegang van buitenaf tot die warrelende gedachten.

  Sennels zegt dat mensen pas kunnen veranderen indien ze dat echt willen.
  Dat gaat op voor alle mensen en zeker ook voor moslims en politiek correcte denkers.

  En daaruit volgt dat er bij de twee laatst genoemde categorieën een bereidheid MOET ontstaan om het eigen gedrag eens kritisch tegen het licht te houden, waardoor er zich andere invalshoeken in het denken aandienen.

  Voor beide groepen gaat echter op dat ze in hun eigen denkwegen zitten opgesloten. Daarom voorzie ik dat er zowel bij de moslims als politiek correct niet gemakkelijk zoiets als een ”Aha Erlebnis” zal ontstaan.

  En dat betekent dat beide spelers in het spel dat ons verderf bezorgt, geneigd zullen zijn hun ram[pen]koers te vervolgen.
  Daaraan zal pas een einde komen wanneer een andere partij hun koers met kracht tot stilstand brengt…

  Like

 16. vanhetgoor zegt:

  Wat ik frappant vind aan deze tekst van Dr. Nicolai Sennels is dat hij heel bewust en consequent steeds spreekt over de islamitische cultuur en de beschaafde wereld. Het zijn tegenstellingen en geen aanvullingen. Overal waar de islamitische cultuur het koppie boven de grond steekt daar heeft de beschaving te lijden.

  Het lijkt mij heel goed mogelijk om de islam éénmalig een totaal-vernietigende slag toe te brengen. Er zullen aardig wat mensen in ontreddering achterblijven, de psychologische trauma’s zullen niet van de lucht zijn. Toch is een snelle doelmatige en eenvoudige overwinning op de islam te verkiezen boven het jaren lang grote groepen mensen steeds weer te moeten benaderen met alle vormen van voorzorgen en omslachtigheid.

  Alle moslims zijn misdadigers! Dat zeg ik niet dat zegt de wet, de Nederlandse wet, maar ook de internationale rechten van de mens. Iedereen die uitgaat van de domme veronderstelling dat er een soort roze varken met de naam Allah op een wolk zit die dingen verlangt en eist, en dat daar naar geleefd moet worden die heeft het mis. Allah is verzonnen om slaven en hoeren zo ver te krijgen dat ze hun diensten aanbieden en de verdiensten naar de moskee komen brengen.

  Het wordt tijd voor actie! Ik geef de islam nog ca. twee maanden de tijd!

  Like

 17. Tom Hendrix. zegt:

  Vele reacties voorbij zien komen, waar ook ik mee instem. Gezien vanuit de wet, en verwijzend naar de reactie van @ vanhetgoor, van 15.13. uur, kan ik mij daar bij aansluiten. Enige aanvullingen ter ondersteuning.
  De ISLAM is geen religie, maar is een bloedige intolerante ideologie.
  Verder is de ISLAM in tegenspraak met de scheiding der Machten, zoals onze democratie die kent:
  1. De WETGEVENDE MACHT- Parlement/Volksvertegenwoordiging,
  2. De UITVOERENDE MACHT, zijnde JUSTITIE, POLITIE, en alle AMBTENAREN die in het kader van de hun opgedragen taak- bv. de Douane- OPSPORINGSAMBTENAAR zijn in de zin der Wet.
  3. De RECHTERLIJKE MACHT.
  Deze SCHEIDING erkent de ISLAM niet!
  Derhalve is de ISLAM in ons land strijdig met de GRONDWET en overige WETTEN!
  Tevens refereer ook ik aan de uitspraak van de filosoof Karl Popper; ” INTOLERANT TEGEN DE INTOLERANTEN”, in dit geval de moslims.

  Like

 18. G.Deckzeijl zegt:

  @Theresa Geissler, 12:26

  Like

 19. Trucker zegt:

  Alles is al gepend wat ik wou inbrengen, mijn voetnoot in deze is (heb dit al vaker gesteld) : ik vertrouw geen éne islamiet soepjurk of stropdas en de laaste is de infiltrant dus per definitie de gevaarlijkste.
  islam is een achterlijke cultuur gebaseerd op kennis uit het stenen tijdperk en als zodanig in deze fase gebleven.
  Sleutelwoorden :achterlijk, primitief, wreed, onmenselijk dus noppes religie (elke religie heeft iets moois in zich) maar een cultuur die uit is op één zaak :alles wat mooi, modern, vooruitstrevend is vernietigen .
  Heb niemand nodug die me moet wijzen op si of la, IK MOET ZE NIET ROND MIJ

  Like

 20. Pingback: Anoniem

 21. Rudi zegt:

  De foto van de Iraanse mollah (het zou Khamenei kunnen zijn, maar ik kan er naast zitten) met de weerwolventronie vind ik typerend voor het artikel (Kudos webmaster!)
  Ik vergelijk de islam met lycanthropie oftewel de weerwolfziekte. Naar buiten toe schijnbaar normale menselijke wezens die echter bij het minste geringste veranderen in destructieve, wetteloze monsters. Getuige hiervan de cartoonrellen, de moord op van Gogh, de reacties op islamkritiek, de doodsbedreigingen aan het adres van De Winter, Wilders, Spencer, Ibn Warraq enz.

  “Alles gebeurt ‘ insha’ Allah — als Allah het wil — en de vele religieuze wetten, tradities en de krachtige mannelijke autoriteit laten weinig ruimte voor individuele verantwoordelijkheid. Dit is de oorzaak voor de gênante en wereldberoemde moslimslachtoffermentaliteit, waar iedereen anders dan zijzelf moet worden beschuldigd en gestraft voor een situatie die de moslims zelf gecreëerd hebben.”

  In deze zinnen zie ik een heel duidelijke parallel met het linkse gedachtegoed (en dat van hun vakbonden): het is altijd de schuld van de ander, of het nu ‘de rijken’, ‘de banken’ of ‘de ondernemers’ zijn. Terwijl zij met hun eisen en niet aflatende gejengel de economische situatie (kapitaalvlucht naar belastingparadijzen, globalisering naar lageloonlanden…) vormgegeven hebben.
  (Anekdote: een vriend van me is vrachtwagenchauffeur en die voelt aan den lijve dat zijn job wordt ingepalmd door Oost-Europeanen die voor een kwart van de prijs willen werken.)

  “De vele hatelijke en mensonterende verzen in de koran en in de hadiths tegen niet-moslims lijken sterk op de psychologische propaganda die de leiders tegen hun eigen mensen gebruiken om ze mentaal voor te bereiden op het bestrijden en het doden van de vijand. Het doden van een ander persoon is gemakkelijker als je hem haat en hem niet volledig als mens ziet.”

  Dit beaamt naar mijn gevoel wat Martien Pennings al zo vaak geschreven heeft, dat de islam nazisme is ‘avant, pendant et après la lettre’. Vervang het woord ‘koran’ door ‘Mein Kampf’ en het woord ‘niet-moslim’ door ‘Jood’.

  Like

 22. Dit is op eunmask herblogden reageerde:
  EEN WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD BEWIJS! EN NOG BLIJFT EUROPA (EN DUS OOK NEDERLAND) ZE MET MILJOENEN HIER BINNEN HALEN! WIE ZIJN HIER DE GESTOORDEN ?

  Like

 23. Pingback: Uit een interview met Nicolai Sennels | E.J. Bron

 24. Pingback: Nicolai Sennels : Psychologie: Waarom de islam monsters creëert |

 25. Dit is op Onwetendheid herblogden reageerde:
  De meeste moslims zijn gehersenspoeld.. Heeft niets met religie van doen.. Wel een tekort aan hersencellen.

  Like

 26. Simon zegt:

  Het feit dat jongens besneden worden draagt ook bij aan het gewelddadig zijn. Wat je kindren aandoet (geweld) doen ze de maatschappij aan. Dit gebeurt tegen hun wil in volle bewustzijn. Ouders leren dat het normaal is om een ander geweld aan te doen en kinderen niet te respecteren, kinderen ervaren dat hun lichaam verminkt kan worden. Slachtoffers worden daders. Geinstitutionaliseerd geweld is het. Vergelijk ook de Joodse traditie en het unieke verschijnsel van Routine Infant Circimcision in de V.S. Ook daar wordt veel sneller geweld gebruikt.

  Like

 27. Pingback: Welopgevoede kinderen? – tibaert

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s