“EU”: heropvoedingskamp voor andersdenkenden

Screenshot_9

De “EU” kondigt momenteel heel duidelijk en zichtbaar voor iedereen aan de fundamentele rechten van de burgers te willen beperken. De vrijheid van meningsuiting zal dan niet meer bestaan en verzet is er niet.

Dictator Tito wist hoe je met extreme vormen van geweld en met druk een veelvolkerenstaat bijeenhoudt: wie zich politiek niet correct gedroeg, kwam in het concentratiekamp op het eiland Goli Otok (“Naakte Eiland”) in de Adriatische Zee. Tot 25 jaar geleden werden mensen, die zich in Joegoslavië incorrect hadden uitgelaten, daar beestachtig gepijnigd en vermoord.

Sindsdien dacht men dat er nooit meer zulke strafkampen in Europa zouden komen. Helemaal fout. Brussel is momenteel op zoek naar een plek waar EU-tegenstanders op een centrale plaats heropgevoed kunnen worden. Dienovereenkomstige plannen werden nu op internet gepubliceerd. En niemand komt hiertegen in verzet.

Screenshot_6

In naam van de tolerantie

Op de officiële internetsite van het Europees Parlement is sinds enkele dagen een document te vinden dat niets goeds betekent voor de toekomst van de Europeanen. De “EU-commissie voor tolerantie” (European Council on Tolerance and Reconciliation) heeft het uitgewerkt.

Achter de nietszeggende titel “Tolerantiedocument” zit de eis verborgen dat het Europees Parlement “concrete maatregelen” neemt om racisme, vooroordelen over huidskleur, etnische discriminatie, religieuze intolerantie, totalitaire ideologieën, xenofobie, antisemitisme, homofobie en “anti-feminisme” te “elimineren”.

Daartoe dienen in landen zoals Duitsland de vrijheid van meningsuiting, de kunstvrijheid, de wetenschappelijke vrijheid en de persvrijheid beperkt te worden. In plaats daarvan dient er een “tolerantiedwang” te worden ingevoerd en een nieuwe EU-superinstantie, die de invoering van desbetreffende maatregelen bewaakt.

Screenshot_7

In duidelijke taal: binnen de EU wordt in het vervolg bijvoorbeeld iedere vorm van kritiek op feminisme verboden. Ook de kritiek op politieke partijen en hun bewegingen – bijvoorbeeld de sociaaldemocraten of de milieubeweging – wordt dan bestraft. Als democraat wrijf je verbaasd je ogen uit. Maar wie dit als een grap beschouwt moet het document (“A European Framework National Statute for the Promotion of Tolerance”)

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/11_revframework_statute_/11_revframework_statute_en.pdf

http://www.danisch.de/blog/2013/09/19/eu-recht-meinungsverbrechen-frontalangriff-auf-die-meinungs-und-wissenschaftsfreiheit/

 http://dejure.org/gesetze/GG/5.html

http://www.heise.de/tp/blogs/8/155010

maar eens goed lezen. Volgens dit document dient er in het vervolg in de EU sprake te zijn van een “tolerantiedwang”, die bij overtreding onmiddellijk streng wordt bestraft.

Screenshot_5

In deel negen van het twaalf pagina´s tellende werkdocument wordt van alle media een “minimumprogramma-aandeel” geëist, waarin ze in het vervolg de “cultuur van de tolerantie” moeten verbreiden (Citaat: “The Government shall ensure that public broadcasting (television and radio) stations will devote a prescribed percentage of their programmes to promoting a climate of tolerance”).

Kinderen en jongeren moeten in “heropvoedingprogramma´s” tot de “cultuur van de tolerantie” gedwongen worden. Tolerantie dient op de basisschool een vast bestanddeel van het dagelijks onderwijs en belangrijker dan alle andere vakken worden.

Nog absurder: soldaten mogen in het vervolg geen vijandbeeld meer bezitten. De EU wil dat soldaten er in cursussen toe worden opgevoed dat hun te bevechten tegenstanders volledig aan hen gelijkgesteld zouden zijn (Citaat: “Similar courses will be incorporated in the training ofthose serving in the military”).

Het werkdocument van de EU, volgens welke het al als “belastering” bestraft moet worden wanneer iemand over een grap maakt over een andere groep, is zeer zeker niet verenigbaar met de Duitse grondwet. Des te verbazingwekkender is het dat zich hiertegen tot nu toe niemand verzet.

Hoe is het mogelijk dat 25 jaar na de sluiting van Goli Otok een EU-regering andersdenkenden opnieuw in kampen wil stoppen, waar ze “tot tolerantie” worden heropgevoed? De gevangenentransporten naar Goli Otok vonden plaats in veewagens, opdat de gevangenen niet op het idee kwamen dat ze mensenrechten zouden kunnen bezitten.

In tijden van lege kassen kun je je er wel een voorstelling van maken op welke ideeën de Brusselse bureaucraten dan zouden kunnen komen.

Screenshot_8

Bron:
http://deutschelobby.com/2013/10/12/eu-umerziehungslager-fur-andersdenkende/
Auteur: deutschelobby

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", Brussel, Censuur, Communisme, Desinformatie, Dhimmitude, dictatuur, Elite, Europees Parlement, Europese Commissie, EUSSR, Islamisering, Justitie, Krankzinnigheid, landverraad, Linkse Kerk, mainstream-media, Marxisme, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, Overheid, politici, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

70 reacties op “EU”: heropvoedingskamp voor andersdenkenden

 1. Leo zegt:

  4e Reich…. Trotzdem Siegen Wir…. !
  Ausradieren die ZOOI .

  Like

  • fleckie zegt:

   En,,,”Frechheit siegt”

   Like

   • Fleckie zegt:

    “NEO-NAZI”S”, van schrijvers Jurgwn Pomorin, Reinhard Junge. Uitg. ‘Het Wereldvenster Baar, isbn 902939697 O……………pag.82..NEUES NATIONALES EUROPA:…..Opgericht in 1977 N.a.v. Het” Europa-Congres” van de “Vereignigung Verfassungstreuer Krafte(VVK). Doel v.d. NNE is het’uitkomen met een lijst voor de Europese verkiezingen,waaraan alle ‘levenswettelijk’denkende,nationaal-onafhankelijke krachten deelnemen die instaan voor de toekomst van ons volk en van de mensheid’.De oprichter,die verantwoordelijk is voor de activiteiten v.d.NNE, is Erwin. Schonborn, van de “Kampfbund Deutscher Soldaten’.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>pag.79,.. DEUTSCHER SOLDATEN,…Opgericht in 1975 ,opvolger v.d.’Frankfurter Kreis Deutscher Soldaten'[FKDS] van Erwin Schonborn,die bij de oprichtingsvergadering verklaarde:”Wij
    Zijn nationaal-socialisten geweest, wij blijven nationaal-socialisten’.Het Program v.d.KDS beoogt onder meer:’ Strijd om het herstel van de grenzen van het Duitse rijk,invoering van de volkse beginselen, bestraffing van alle verzetsstrijders als landverraders, vrijlating van RUDOLF Hess, weerlegging van de leugens over de massamoord van Auschwitz’…………
    Uit de’Kampfbund Deutscher Soldaten’ is in 1977 de ‘Burgerinitiative fur die Todesstrafe und gegen Pornographie und Sittenverfall’ voortgekomen……De KDS onderhoudt nauwe contacten met de “Vereinigung Verfassungstreuer Krafte[VVK], de ‘Wehrsportgruppe Hoffmann’, de ‘Bauernschaft’ van Thies Christophersen en de Deutsche Burgerinitiative
    Van Manfred Roeder………..Voorzitter v.d.KDS is Erwin Schonborn.>>>>>>>>>>>>>>>>>
    “Wehrsportgruppe Hoffmann”:Paramilitaire groep waarin Karl-Heinz Hoffmann ongeveer
    Sinds begin 1974 in de omgeving van Neurenberg jongeren uniformeert,opleidt met wapens en andere militaire zaken, drilt in de fascistische ideologie en als ORDEDIENST
    Laat optreden bij samenkomsten. In de loop der jaren is het bij verscheidene van zulke
    Bijeenkomsten gekomen tot gewapende confrontaties met democratisch gezinde burgers.
    Leuzen van Hoffmaan”Hitler was een geniaal man”. ‘Dat hele oeverloze parlementarisme moet worden afgeschaft’……Er bestaan contacten met o.a.Erwin Schonborns’Kampfbund
    Deutscher Soldaten[KDS},de ‘Wiking Jugend'[WI] en het ‘Aktionsfront Nationaler Sozilalisten[ANS]…..DE ‘WEERTSPORTGROEP’ WORDT O.A.DOOR GERHARD frey politiek en financieel gesteund.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>”Wiking JUGEND”…..Opgericht
    In 1952. De leden worden op militaire wijze geduld,waarbij zij een uniform dragen dat overeenkomsten vertoont met dat van de ‘Hitler-JUGEND” Zij doen ook meer aan gewelddadige confrontaties,met andersdenkenden.Medeoprichter en voormalig leider van de WI was Raoul Nahrat, een vertegenwoordiger van de ‘rechtse nationalisten’. Mome
    Teel is zijn zoon Wolfgang Nahrat de leider:diens zoon Ulf Nahrat treedt op als leider van
    Het wij-fanfarekorps bij samenkomsten van rechtse extremisten. Hij geldt als toekomstig
    Nationaal leider’ van de WJ.>>>>>>>>>>>>>>>>>>”Aktionsfront Nationaler Sozialisten”
    [ANS}:Deze verkapte NSDAP-organisatie is op 26 november 1977 in Hamburg opgericht. De voorloper van deze organisatie was de “Freizeitverein Hansa”,die sinds het voorjaar van 1977 in het nieuws is gekomen door het kalken van hakenkruisen en overvallen op antifascisten. De leiders v.d.”Hansabende”,Michael Kuhnen, voormalig luitenant bij de Bundeswehr, Lutz Wegener en Tibor Schwarz, zijn in september 1977. Op heterdaad betrapt bij het kalken van hakenkruisen. Bij huiszoeking werd een voorraad wapens en NAZIMETERIAAL aangetroffen………..De “Aktion Nationaler Sozialisten” heeft nauwe contacten met de “Bauernschaft” van Thies CHRistophersen, de Wehrsportgruppe ROHWER” en de “Kampfbund Deutscher Soldaten”………..KUhnens plaatsvervanger Lutz Wegener en andere leden v.h.ANS bevinden zich momenteel in arrest wegens een bankroof en een overval op een Nederlandse legereenheid op een Duits oefenterrein.>>>
    “HILFSGEMEINSCHAFT auf GEGENSEITIGKEIT der soldaten der ehemaligen WAFFEN-SS e.v.[HIAG]…Sw SS-die de eufemistische benaming”SCHUTZ-STAFFEL-[beschermingsafdeling] droeg,was al ..VOOR..1933 opgericht als bijzonder ‘betrouwbare’legermacht voor de ..burgeroorlog, naast de SA. Terwijl de SA meer een overkoepelende organisatie was voor personen zonder politieke richting die met sociaal klinkende leuzen werden gelokt, moest de ss’een volgens bepaalde richtlijnen uitgelezen bond van Duitse,Noords-bepaalde mannen’zijn,wier oprecht doel’heette de stichting van een ‘erfelijk gezonde,waardevolle stam in Duitse zin’……Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog bestond binnen de SS de “WAFFEN-SS” een politiek en bijzonder scherp afgericht leger, dat niet onder de weermacht viel,maar geleid werd door ‘Reichsfuhrer SS’
    [HIMMLER]. DE Waffen-SS bewaakte concentratiekampen,en talrijke leden zijn na 1945 als massamoordenaars als sadistische beulen veroordeeld.’…..In de landen die door HITLER-Duitsland bezet waren, heeft de WAFFEN-SS vooral meegewerkt aan de gedwongen Tewerkstelling van slavenarbeiders, die in DLD in de oorlogsindustrie moes-
    Ten werken. ‘Strafacties’tegen de burgerbevolking in de bezette landen, bijv. De vernietiging v.d. Dorpen LIDICE[Tsjechoslowakije] en Oradour [Frankrijk] en de moord op alle inwoners daarvan waren de ‘specialiteit’v.d.moordenaarslegers. Tegen het einde v.d.oorlog zorgden zij er met onverbiddelijke wreedheid voor dat soldaten v.d.’gewone’
    Weermacht, die oorlogsmoe waren, tot de laatste kogel bleven doorvechten en een zinloze dood stierven. OOrspronkelijk was de SS een vrijwilligersorganisatie,maar in de laatste fase v.d.oorlog heeft men, om de verliezen aan te vullen,ook dienstplichtigen ge-
    Dwongen dienst te nemen bij de WAFFEN-SS. Voor het internationaal militair tribunaal in Neurenberg[1945/46 is de SS veroordeeld als een misdadige organisatie. Zowel de SS als de oprichting van overeenkomstige organisaties werden verboden. Dit verbod geldt ook thans nog, overeenkomstig artikel 139 van de grondwet……Reeds in 1951 echter kon in de BONDSREPUBLIEK DUITSLAND de HIAG worden opgericht,;zogenaamd om het lot van vermiste’kameraden’ na te gaan. De HIAG heeft talrijke plaatselijke en provinciale afdelingen,die regelmatig samenkomsten organiseren. Naast de ‘instandhouding der tradities’ houdt men zich bezig met het ‘redden van de eer’ v.d.Waffen-SS: de leden zouden als ‘normale soldaten,als militairen van een vierde onderdeel v.d.weermacht [naast marine,luchtmacht en leger] erkend en daardoor vrijgepleit willen worden van hun gemeenschappelijk misdaden. Hoe trots de HIAG is op haar traditie als misdadige organisatie blijkt reeds uit de titel van hun verenigingsblad;’Der FREIWILLIGE’. Daaruit blijkt het verschil met de slof=daten v.d.weermacht,die immers’slechts’ dienstplichtigen waren……Aan officiele dodenherdenkingen v.d.HIAG nemen vaak politici uit provincie en gemeenten deel,evenals afvaardigen uit de Bundeswehr. Een van de actieve leden v.d.HIAG is lid v.d.CDU-fractie in het parlement;Hans Wissebach.<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Like

   • Fleckie zegt:

    “DE GESEL van HET HAKENKRUIS”,[een korte geschiedenis van de oorlogsmisdaden der..NAZI’S] schrijver Lord Russell of Liverpool. Uitg. De Bezige Bij, A’dam…………………
    Voorwoord:In zijn openingsrede van het proces te Neurenberg tegen de voornaamste Duitse oorlogsmisdadigers zei Sir Hartley Shawcross,openbaar aanklager voor Groot-Brittannie en Noord Ierland onder meer:”Verdedigers van verslagen naties zijn soms in staat de sympathieën en de grootmoedigheid der overwinnaars te bespelen,zodat de ware feiten die nimmer gezaghebbend werden vastgelegd,verborgen en vergeten worden. Men behoeft zich slechts de gebeurtenissen volgende..op de Eerste Wereldoorlog te herinneren om de gevaren te beseffen waaraa, bij afwezigheid ..van..enige..gezaghebbende..gerechtelijke…uitspraak, een verdraagzaam of een goedgelovig volk kan worden blootgesteld. Naarmate de tijd verstrijkt,neigt het eerste er toe,misschien juist wel door hun verschrikkelijkheid, de verhalen van agressie en gruwel die te berde worden gebracht, TE VERONACHTZAMEN;en het tweede,het goedgelovige,gaat- misleid door misschien fanatieke en misschien ONEERLIJKE PRPAGANDISTEN–geloven dat niet hij maar zijn tegenstanders schuldig was aan dat waarvan het wordt beticht. En daarom geloven wij dat dit Hof-dat,zoals wij weten,niettegenstaande zijn benoeming door de zegevierende mogendheden met volstrekte juridische objectiviteit zal optreden-voor het heden een toetssteen en een gezaghebbend getuigenis zal oprichten,waarin toekomstige geschiedschrijvers de waarheid zullen kunnen terugvinden en waarop TOEKOMSTIGE POLITICI zich bij hun waarschuwingen kunnen beroepen……Zoals iedereen weet,is de ‘gezaghebbende gerechtelijke uitspraak’ waarvan Sir Hartley sprak, geleverd. Er zijn nog talrijke andere berechtingen..van..oorlogsmisdaden geweest,waarvan de handelingen werden gepubliceerd en door iedereen kunnen worden gelezen.Maar velen hebben daar de tijd niet voor en vele anderen zouden ze,al beschikten ze over de tijd, NIET WENSEN TE LEZEN. ………..Dit boek heeft de bedoeling de gewone lezer een waarachtig en nauwgezet verslag te leveren van vele van deze Duitse oorlogsmisdaden. Het werd samengesteld uit de BEWIJSSTUKKEN en de DOCUMENTEN die tijdens verschillende berechtingen van oorlogsmisdaden ter tafel werden gebracht en uit verklaringen die door ooggetuigen van oorlogsmisdaden tegenover bevoegde commissies van onderzoek in de landen waar zij werden bedreven, werden afgelegd………..Ik ben grote erkentelijkheid ver-
    Schuldige aan de volgende autoriteiten die mij hielpen toegang te verkrijgen tot officiele inlichtingenbronnen..in..hun..respectievelijke landen:aan zijn excellentie Monsieur René
    Massilia,de Franse ambassadeur;aan Zijne excellentie Monsieur Le marquis DU Parcours Locmaria,de Belgische ambassadeur, en aan Mr.D.U.Stikker,ambassadeur van Nederland………..Ik voel mij ook te zeerste verplicht aan Violette Le Cocq,thans madame Rougier-Le Cocq, voor haar toestemming enkele van haar schetsen van leven en sterven in RAVENSBRUCK te mogen publiceren;aan majoor Peter Forest, voormalig chef-tolk in het Britse Rijnleger voor het redigeren van voetnoten met betrekking tot Duitse termen,rangen en titels;en tenslotte aan mr.Anthony Somerbough, voormalig hoofd van de British War CRIMES Group in Duitsland die mij enkele foto’s en talrijke nuttige raadgevingen verschafte……………………..Lord Russel.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    Uit het Nieuw ISR.Weekblad 23 aug.1996:…'STASI en NAZI'S'…………FRANFURT………..
    De Stasi werkt moedwillig tegen..bij..de..pogingen oorlogsmisdadigers uit de nazi-periode voor het gerecht te brengen. Dat heeft Alfred Streim verklaard tegenover het..Duits-Joods
    ..tijdschrift TRIBUNE. ……..Streim was afdelingshoofd van het Centrale Instituut..voor..de.. OPheldering..van..nazi-misdaden..in het WESTDUITSE LUDWIGSBURG. Tijdens een conferentie van de veiligheidsdiensten v.d.socialistische staten in 1969, werd besloten de BONDSREPUBLIEK nog slechts ..MONDJESMAAT
    Te voorzien van relevante documenten. Daardoor moest de indruk ..worden..gewekt dat
    Het Westen niet geinteresseerd was in de berechting van oorlogsmisdadigers. Dit besluit stuitte op krachtigverzet van de..POLEN, aldus Streim.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    ……….Over de 'BLOEDHOND' DIRLEWANGER bestaat het boek van Will Berthold, uitg.
    1989, de Boekerij A'dam, isbn 9022509613,…'AAN HET FRONT'……::"In de smeulende straten van Warschau wordt in 1944 het verzet door de meedogenloze misdadigers-brigade van DIRLEWANGER in bloed gesmoord…………<<<<<…In het boek van Sven Hassel'Kommando Reichsfuhrer HIMMLER',uitg.de Boekerij, A'dam-Brussel,…………….
    Isbn 9010044327,:Het gruwelijke decorwanden deze roman, die de laatste maanden v.d.Duits-Russische oorlog behelst,is..WARSCHAU. Treffend is de beschrijving van de strijd die de verbeten Polen voeren tegen de constante belegering van de WEHRMACHTSOLDATEN. ………..De ondergang van het heldhaftige Polen dreigt en de bevolking van WARSCHAU komt in een laatste wanhopige poging tegen Hitler in opstand. Het betekent het einde van een strijd die HONDERDDUIZENDEN DODEN, talloze wreedheden en de TOTALE VERNIETIGING van een stad met zich meebrengt….
    'Kommando REICHSFUHRER HIMMLER' is een harde, schokkende oorlogsromans waarin de oorlog in al zijn gruwelijkheid wordt getoond.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    "GEHEIM DOSSIER ODESSA", van Federik Forsyth, uitg…Bruna BV UTRECHT ,Antwerpen-.,,isbn9022978400…….ODESSA is de afkorting voor Organisation der EHE-
    Maligne SS-ANGEHORIGEN, een besloten organisatie van VOORMALIGE SS-ers. De
    Voornaamste DOELSTELLINGEN zijn:eer-en FUNCTIEHERSTEL voor oud-SS'ers,
    INFILTRATIE in PARTIJPOLITIEKE activiteiten, de leden op belangrijke handels-en industrieposten manoeuvreren en…niet in de laatste plaats, VIA PROPAGANDA het Duitse volk ervan overtuigen dat de SS-ers in de TWEEDE WERELDOORLOG geen nietsontziende moordenaars ..waren, maar…vaderlandslievende soldaten die niet meer dan hun plicht hebben gedaan. De activiteiten lijken het beoogde resultaat te hebben……..
    Tot in het voorjaar van 1964 bij het Ministerie van Justitie in Bonn een bundel documentenbezorgd wordt. Dit opzienbarende pakket zal bekend worden als Geheim
    Dossier ODESSA, en zal voor velen verstrekkende gevolgen hebben.<<<<<<<<<<<<<<

    Like

   • Fleckie zegt:

    NIW 22.7.1983:’Historici DUITSLAND vervalsten geschiedenis’, te lezen op ejbron21.32015,;DE EU KIJKT WEG, 11,35

    Like

 2. Linsky zegt:

  Ik zeg het nog één keer;
  Bovenstaande is volkomen logisch en beantwoord aan de geestesgesteldheid van de totale bevolking en haar overheden.

  Het volk is staatsvijand nr.1…. de staat volksvijand nr.1
  Het volk is zwakzinnig, derhalve hun leiders psychopaten en hun uitvoerende macht bestaat uit sociopaten…
  Waarop stoelt dan illusie dat het ‘ooit nog wel eens goed komt’ met deze maatschappij?

  Geliked door 1 persoon

  • Elise zegt:

   Precies!

   Like

   • John Wolf zegt:

    Wij Vlamingen zijn nu top prioriteit voor de nieuwe STASI van de linkse minister van binnenlandse zaken de Walin Milquet om uit te roeien

    Geliked door 1 persoon

  • LJBalt zegt:

   Dit is er gaande zoals ik dat zie/voel; Er worden steeds meer mensen wakker. Steeds meer valt er in de openbaarheid te ontdekken over de ‘werkelijkheid’ waarvan niemand ooit bevroedde dat deze er zo uit zo zien. Dit zal zich als een olievlek gaan uitbreiden. Het (collectieve) bewustzijn is zich aan het verhogen. Dat zorgt ervoor dat er door de mensen die daar bang voor zijn, de (ware) machthebbers dus, zich hier tegen zullen verzetten. Maar de groei in bewustzijn is niet te stoppen. Gevolg; chaos totdat duidelijk wordt hoe de nieuwe wereld vorm krijgt door dit hogere bewustzijn. Daarom wil ik zeggen; houdt moed, houdt vol, blijf assertief tegen onrecht en blijf geloven in een betere wereld, handel ernaar. Je zult mensen inspireren hetzelfde te doen. Je kinderen bijvoorbeeld. Als we n.l met zijn allen gaan geloven dat er toch geen beter wereld komt kunnen we maar beter gelijk en masse de stekker er uit trekken. Voor mij voelt het daarom beter daar niet aan mee te doen. De werkelijkheid is geen vaststaand gegeven maar voortdurend aan verandering onderhevig!

   Like

  • rene zegt:

   Helaas we maken geen kans, dit word de dood of de gladiolen voor mij..

   Like

 3. KeesvanD zegt:

  En de EU meute in Nederland slaapt gewoon door.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Ja, zoals U zegt. En waarom? Ze zijn niet in staat om zich überhaupt vóór te stellen, dat zulke dingen hier nog kunnen gebeuren.
   Na ’45 hebben ze dit soort zaken nu al 68 niet meer beleefd. In de jaren ’50 en ’60, tijdens de ‘Koude Oorlog’ waren ze nog alert en hielden overal rekening mee, maar toen zat de schrik ’40-’45 er nog in. Sindsdien zijn er volgende generaties opgegroeid voor wie het allemaal een ver-van-mijn-bedshow geworden is: Moslims hier? Och,die integreren immers wel. EU? Och, wat voor kwaad kan het ons doen? -Alhoewel de meerderheid indertijd middels dat niet-bindende referendum tegen stemden, maar toen het ze vervolgens tóch door de strot geramd werd, had men toch weer zoiets van: Laat ook maar; Wat voor kwaad kan het doen? Nou, dít kwaad dus! Maar de goegemeente is volkomen ingedut en zíet het vooralsnog niet,wat een kwalijke zaak is; het is zelfs levensgevaarlijk! En er is maar één remedie: Een sterke contra-alliantie, die ons helpt, om uit dit wespennest te ontsnappen!

   Like

 4. Linsky zegt:

  Doutzen Kroes zonder make-up….!!!
  Dit soort zaken bovenaan in de ‘telegraaf bewijst de krankzinnigheid van de MSM en het volk.
  Er gloort echt geen hoop…..

  Like

  • marieke bootsma zegt:

   tja daar heb je gelijk in, de berichtgeving die we krijgen is doorspekt met absolute flauwekul. tatjana gaat trouwen, patricia paay is boos, eddy zoe opgenomen in het ziekenhuis mijn hemel geef ons echt nieuws, wat interesseert mij het nu wat die idioten doen de zgn. bn; ers.

   Like

 5. luckybee zegt:

  Ik hoop dat de killingfields dat Jean Paul Sartre in Sobonne doceerde niet ook in de EU wordt ingevoerd.In Cambodia heeft het verheerende resultaten opgeleverd.

  Like

 6. G.Deckzeijl zegt:

  Zo, zo… dus als je zegt dat je niks met islamitische vrouwenhaat en dito apartheid te maken wilt hebben, maak je je in de stupide beleving van Van Rompuy en Barroso cs schuldig aan bv. religieuze intolerantie? Laat zo’n IDIOOT uit Brussel maar ’s proberen om bij mij verhaal te halen. Benieuwd of zo’n IDIOOT nog over religieuze intolerantie durft te beginnen als z’n eigen gezin of famile door dat moslimtuig wordt lastiggevallen.
  Geen verzet?? Hier is er alvast één. Ik zal de EU-fascisten met het gepaste onthaal ontvangen.
  En nou ben ik benieuwd wie er net zo over denkt.
  Nieuwe NSB-ers oprotten!
  Voor het geval dat ze meelezen: klik op de knop links naast contact in de header.

  Like

  • Fidelio zegt:

   Het verzet is er wel degelijk. Partizanen verenigen zich overal.

   Geliked door 1 persoon

  • Jack zegt:

   Voor zover ik weet werd fluor vroeger al gebruikt in Russische gevangenkampen om ze rustig te houden en willoos te maken. En we hebben jaren fluor in het water en de tandpasta want dat is zo goed voor je tanden….. Alleen de vernietiging van links die bezig zijn om Europa in te richten naar het oude Russische communistische systeem kan het tij nog doen keren maar ik zie dat niet gebeuren.

   Like

   • Tienus Plotseling zegt:

    Dus het is maar goed dat ik al mijn eigen tanden kwijt ben. Ik ben een stuk slimmer geworden door geen tanden meer te (hoeven) poetsen

    Like

  • John Wolf zegt:

   Ik denk er ook zo over ,de EU moloch van nooit verkozen maffiosi kunnen bij mij op zwaar verzet rekenen ,mijn eer is trouw,

   Like

 7. Monalisa zegt:

  oja even een mededeling mijn stuk over de PVDA wat ik hier ergens anders had geplaatst (met dak aan de blogger jan)en op de telegraaf is gezet is verwijdert dus pers vrijheid bij de telegraaf teld niet, dus geen krant of blad van deze organisatie meer kopen.

  Like

  • koddebeier zegt:

   Geachte Heren,(redactie Telegraaf)

   Jammer genoeg blijkt Uw moderatingteam uit een stel linkse ballen te bestaan en niet uit een objectiefteam die kijkt wat er bij de bevolking leeft.

   Een gemiste kans om een objectieve krant in de markt neer te zetten !

   vriendelijke groeten,
   koddebeier

   Herhaaldelijk word commentaar of ingezonden stukjes bij de Telegraaf geweigerd,
   een abonnement is zonde geld.!!!!!

   Like

   • Monalisa zegt:

    Maar wat die linkse plaatsen word wel toegelaten, voor al die lui uit Arnhem onder anderen Jetse van d/klaas2013 en AT deze mensen komen alle maal uit Arnhem dan hebben we nog een zekere fox die komt uit Zwaag de pgb leeg eet, en dan hebben we nog de heer schiedammer en de heer criticus uit Duitsland die niet werkt. maar wel een 120% hypotheek kan kreigen in Duitsland hoe verzin je zoiets,0,75% komt eerst.

    Like

   • Lucie zegt:

    Inderdaad,dit gebeurt mij bijna dagelijks.
    Ik zet er dan meteen bij,,het zal vast niet geplaatst worden,,
    En ja hoor,,uw reactie wordt niet geplaatst,,

    Like

   • tenormin zegt:

    Ben het helemaal eens met koddebeier: alle stukjes die ik schrijf, lees tegengas geven, worden NIET geplaatst. Linkser kan niet; ik schrijf niet eens ‘vals’ maar eerlijk. Tegen kritiek kunnen ze daar niet.

    Like

  • walter peruza zegt:

   Ja de telegraaf… daar noem je wat op ook. Is geloof ik al bijna equivalent aan de duitse Bildzeitung.

   Like

 8. koddebeier zegt:

  Waar blijven de verzetsgroepen tegen die idioten van de EU ????

  Geliked door 1 persoon

 9. Henk.V zegt:

  Voor @ Linsky is de hoop vervlogen.
  Dat gevoel zal iedereen uit ervaring beslist wel kennen, denk ik, maar zou dan de waarde van een constante verkondiging ”Er is helemaal geen hoop meer!” moeten zijn ?? :
  Welke kracht zouden wij daaruit moeten halen? Geef maar op, dames en heren,, alle verzet is zinloos?

  Wie ooit de verslagen heeft gelezen van mensen die de concentratiekampen hebben kunnen overleven, die zou kunnen weten dat er één mentaliteit nodig is om uit ogenschijnlijk uitzichtloze situaties te ontkomen. Het is de WIL om nooit blijvend toe te geven aan gevoelens van defaitisme!
  Men moet de wil hebben om zich uit deze situatie te bevrijden, hoe moeilijk dat ook lijkt.

  Zeker, de lamlendigheid van de burger bevolking is opvallend.De inwoners van de westerse landen worden geestelijk slap gemaakt volgens de aloude formule “”Geef het volk brood en spelen” en wie wegdoezelt voor het scherm onder het genot van een hapje en een drankje, die zal gemakkelijk kunnen geloven dat deze periode van relatief welbevinden altijd zal doorgaan.

  En in zo’n staat heeft politiek correct alle vrijheid van de wereld.
  Wat wij moeten doen is de alarmklokken luiden ,net zolang tot het aantal wakker geworden medestanders AANTOONBAAR groeit.

  Door de EU wordt gedreigd met eventueel geweld dat tegen ”ongewenst denken” kan worden aangewend.

  Het lijkt mij nogal voor de hand te liggen dat wij ons moeten LOSRUKKEN uit de greep van deze psychopatische organisatie.
  De politieke krachten die zich daarvoor willen inzetten beginnen zich nu te verenigen.
  Daar moeten we deel van uitmaken.
  Voor het behoud van de vrijheid WEG UIT DEZE EU!

  Like

 10. Tom Hendrix. zegt:

  @ Henk V: 16.50. uur. Nogmaals, hieraan heb ik wederom NIETS toe te voegen, beste Henk. Ik sta 100% achter jouw reactie. Zonder de andere reageerders tekort te willen doen. Met PEK en VEREN op naar DE VUILE RODE SCHOFTEN IN BRUSSEL! Oplazeren dat vuile criminele zooitje, onder leiding van hun FÜHRER VON ROMPUY!!

  Geliked door 1 persoon

 11. fleckie zegt:

  Nog heel even,dan worden de “lettres de cachet”! opnieuw ingevoerd!net als in de Franse tijd,voor de Franse Revolutie,

  Like

 12. Trucker zegt:

  Eerste noot: er is maar één probaat middel, geen twee (en de reageerders weten ongetwijfeld wat ik bedoel met de tweede optie) maar van optie twee is de houdbaarheidsdatum overschreden.
  Geweld is te laat, de overheid is geformeerd, de stadions (voor het afzonderen van massa’s zoals in de alle dictatoriale regimes) zijn er, de handlangers van de overheid in eerste instantie het linkse multikulle islamofiele tuig is paraat en de islam op de achtergrond…wat blijft er over. Niks NADA.
  Een mogelijkheid : de Rechtse islamofobe partijen steunen in verkiezingen maar dat is ook al te laat, de overheid bezit de media, in Vlaanderen maken ze van een idioot een sucsesvolle politieker op die tv, maken ze van een drol een taart die ieder zou opeten en ze doen het met brio.
  De peilingen van kiesintenties laten immer een zelfde beeld zien: de meerderheid intereseert zich geen bal voor actualiteit of politiek laat staan ingewikkelde vraagstukken over censuur, manipulering, gedragsbeinvloeding, verzwegen waarheden, correcte cijfers, statistieken in feite ligt de modale burger (hij/zij) wakker van verdien ik genoeg, wat ik eet ik vandaag en wat is er op die tv.
  Het is a piece of cake voor de brusselse despoten om het eurabia project er door te jagen want de meerderheid is alleen op de hoogte (en dan nog) van de riante salarissen of de voordelen die ze daar genieten.
  Van de sluwe onderhuidse voortschrijdende superstaat die uit is op een totalitaire op sovjetstaat geschoeide machine waar niks zal mogen en alles zal moeten weten ze niets en bovendien zouden ze het weten zijn ze waarschijnlijk niet in staat om de juiste gevolgtrekkingen te maken.
  Het enige gevaar dat ze kunnen ondervinden komt van de Rechtse partijen, Vlaams Belang, Front National, de PVV van Geert Wilders en er zijn er nog in buurlanden maar dit zal nooit een groot genoeg front vormen om project eurabia dat al op kruissnelheid is tegen te houden…to litlle to late, jammer maar dat is de conclusie.
  Wie kritiek uit op de islam(ieten) wordt in Groot Britagne opgepakt door dezelfde cop die achter zijn/haar rug de baardmannen in vrouwenjurken niet (mag ?) zien die borden met de ergste vorm van geweldoproepen en haat tegen de echte Brit mogen spuien.
  Waar was het ook alweer dat een man veroordeeld is voor het verscheuren of deels verbranden van de manual voor geweld aka koran, waar is het ook alweer dat islamieten een privé militie vormen en Britten in elkaar slaan omdat ze een biertje in de hand op straat lopen, waar is het ook alweer dat de politie in wijken niet kan binnengaan of ze worden ei zo na gelyncht…
  Daar horen we de brusselse despoten nooit over, wel een KNETTERGEKKE RUKKER als verhofstad die zo vol van zichzelf is dat hij de voeling met de realiteit kompleet verloren heeft, de pedalen kwijt is nog een vriendelijke omschrijving voor die obsessieve machtswellusteling.
  We horen we de loftrompet over (het volledig mislukte) europa, de kansen op een groeiende economie (yep in verval)…waar is de tijd dat de zeloten kwaakten over “een markt van 500.000.000 mensen”, waar is de tijd van “met de euro wordt alles goedkoper”.
  Het is echter : waar is de tijd dat het veilig was op straat, dat in elk openbaar gebouw een Kruisbeeld hing, dat het nog goedkoop winkelen was, dat we negerzoenen konden vragen in de winkel (voor de Nederlanders, bij ons in Vlaanderen heten ze steevast “Melo cakes”) en dat er geen FUCKING islamieten waren, de ocasionele islamiet die we zagen een makak heten, en we ongenegeerd de boodschap “EIGEN VOLK EERST” konden uitdragen (trouwens overal een wetmatigheid behalve bij linkse geitenwollensokken islamofiele multikullers: bij hun is het islam eerst.

  Like

  • Rudi zegt:

   @Trucker
   U schrijft: “wel een KNETTERGEKKE RUKKER als verhofstad die zo vol van zichzelf is dat hij de voeling met de realiteit kompleet verloren heeft, de pedalen kwijt is nog een vriendelijke omschrijving voor die obsessieve machtswellusteling.”

   ‘Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut.’ (Lord Acton)
   Verhofstadt is daar een heel goed voorbeeld van, maar iedere reageerder hier kan er zo nog wel aanhalen.

   De EU is een absolutistisch zootje dat ons bedriegt waar we bij staan.

   Het is echter zoals u zegt, de overheid beheerst de media en de modale burger ligt enkel wakker van ‘verdien ik genoeg?’ ‘waar gaan we met vakantie?’ en ‘wat komt er op tv vanavond?’

   Like

  • peterselie1 zegt:

   Heel goed samengevat en verwoord beste Trucker.

   Like

  • Anita Hanjaab zegt:

   Laten we tenminste blij zijn dat er geen kruisbeeld meer in elk openbaar gebouw hangt, oprotten met het mixen van religie en de samenleving. Het christendom, jodendom, islam, het is allemaal een pot nat. Tijdverspilling en waardeloze informatie voor de mensheid..

   Like

 13. Tom Hendrix. zegt:

  Oplossing een EUROPESE GENERAAL FRANCO! Die dat hele GORE ZOOITJE IN BRUSSEL zou doen opknopen aan de hoogste bomen. Deze vuile KLIEK VERRADERS van de Europese bevolkingen! Ik ben bang dat het democratisch niet meer op te lossen is!!

  Like

 14. G.Deckzeijl zegt:

  @Trucker, 19-10, 21:26
  Hetvolgende was gistervond ook te zien in eenvandaag, maar omdat je daar niks meer kunt terugkijken, deze reportage.

  Like

 15. G.Deckzeijl zegt:

  Vervolg van 05:22 (nog geen koffie gezet)

  Like

  • Trucker zegt:

   Thanks man, video opgeslagen in mijn archief.
   Groovy, echt heerlijk dat soort videootjes waar ze ongeveer alle wapens kunnen kopen.
   Wapenverkoper Keith is DE man en leert zijn kinderen hoe zich te verdedigen tegen islam want daar draait het tenslotte om.
   Begin de klant die binnenstapte en de Mossberg 500 wou kopen…man man daar geil ik echt op.
   US, kan je in sommige staten zelfs de good ol’ .50 kopen, moet je je voorstellen hier in eurabia is in vele plaatsen een speelgoed luchtdruk geweer zelfs verboden.
   Zal wel niet zonder reden zijn dat de overheid elke gelegnheid te baat nam om de wapenwetgeving “aan te passen”.

   Like

 16. Martien Pennings zegt:

  Op deze site is hier al eens aandacht aan besteed: http://bit.ly/1cIKMoW .
  Dus ik zal het commentaar dat ik er toen onder zette nog maar eens herhalen.
  Het komt erop neer dat de EU een prachtig wapen tegen de islam heeft gesmeed.
  Want als er één “religie” intolerant is . . . . . .
  Goed, ik schreef dus eerder:

  Ja, het is echt wel potsierlijk.
  Founding Father-allures, die leden van het “European Council on Tolerance and
  Reconciliation”
  De Proclamatie begint met een heleboel “Whereassen”, dus “overwegende datten”
  Dat zijn dus gewoon zaken die uit het blote hoofd door de leden als hun voorkeuren worden geformuleerd.
  En de Council vindt Diversiteit nou toevallig geweldig.
  Respect voor Diversiteit wordt zo’n beetje de Hoogste Mensenplicht en het Hoogste Mensenrecht.
  Toch wel gek voor zo’n Pensée Unique, zo’n Monocultuur zoals de EU vertegenwoordigt: “Gij zult Divers zijn!”
  En de bedoeling is duidelijk dat er ook echt gestraft en gehandhaafd gaat worden.
  Er wordt wel eens gevraagd naar voorbeelden van islamisering in tv-praatprogramma’s.
  Nou: hier is er een.
  De EU is namelijk aan het proberen “respect voor de islam” tot Orwelliaanse wet te maken.
  De islam wordt nergens genoemd, maar wees ervan overtuigd dat al dit verheven gelul over niks anders dan de islam gaat.
  Het fijne is overigens dat de islam tot in het merg antisemitisch, homofoob, totalitair, xenofoob en racistisch ten opzicht van vrouwen is.
  En dat wordt allemaal zeer expliciet in de tekst genoemd als heul errug verboden.
  Het gevaarlijke is dat deze poging tot grondwet-verhevenheid zeer de nadruk legt op een verbod tot generalisatie.
  Je mag “de groep” niet beledigen.
  Die groep is natuurlijk “de islam” oftwel “de moslims”.
  Dat kan in de praktijk neerkomen op een verbod niet alleen tot het uiten van een mening, maar op een verbod tot denken.
  Hegel had het over “het Bijzondere” en “het Algemene”, “het Concrete” en “het Abstracte” als voorwaarde voor wetenschappelijk denken ueberhaupt.
  Dat zag Hegel goed.
  Vandaar dat je gisteren een grappige kop boven een artikel http://bit.ly/18ly0cL op GeenStijl van Van Rossem zag, dat handelde over de moslims die naar Syrië of naar Nairobi trekken om te gaan moorden en misschien wel terugkomen om een keer die Pennings of die Van Rossem of die Nanninga of die Bron in hun eigen deuropening kapot te schieten.
  Die “grappige” kop luidde: “De islam is een zieke ideologie. Allemaal”
  Maar achter die grappigheid zit het taboe op het uitspreken van de waarheid: de islam is niet een religie, maar een moorddadige gekte die elk moment in elke moslim kan toeslaan.
  Cases of sudden jihad do happen.
  En voor de veiligheid en de volledigheid zeg ik het nog maar eens volledig: de islam is een seksueel aangedreven en racistische roofmoordenaars- en slavenhalers-ideologie.

  Like

 17. G zegt:

  Echt niet over mijn lijk dan gaan er toch heel veel bloeden vieze feiselijke elite chloride koppen vanaf de dag dat dit ingaat begin ik te slachten so beware fat fucks

  Like

 18. Pingback: BOINNK!!! | Opvoedingskampen voor ANDERSDENKENDEN

 19. Remko zegt:

  Waarom denk je dat Pim Fortuyn vermoord is dan?
  Persoonlijk denk ik dat de ideeen van de EU er al lang waren en dat ze eindelijk hun idee klaar hadden tot Pim verscheen een rechts extreemist met een heel volk achter zich die roet in het eten gooide vervolgens Pim gaat dood en wij lopen met ze alle als makken schapen de EU slachtbank in!

  Like

 20. peterselie1 zegt:

  De parallellen van het tijdsgewricht wat vooraf ging aan de WW II en het heden zijn steeds duidelijker waar te nemen. Maar toch sluit een groot gedeelte van de Nederlandse burgers haar of zijn ogen voor de realiteit.

  Hoge ambtenaren namen nazi-jargon gemakkelijk over.
  Maar uit onlangs door professor Ger van Roon gevonden dossiers met ambtsberichten over reisjes van Nederlandse ambtenaren naar de Gestapo aan de Prinz Albrechtstrasse en de Kriminalpolizei aan het eens beruchte Berlijnse plein.
  Een ‘Bericht’ van ‘Berlin Alexanderplatz’ gedateerd 9 maart 1939. Een jaar voordat Nederland door Duitsland wordt bezet. Bij de Duitse geheime politie, de Gestapo, verschijnt een commissaris van de rijkspolitie uit Enschede met de naam Tj. van der Wal. Hij verschaft gegevens die zullen leiden tot tal van arrestaties van Joodse vluchtelingen in Nederland en België. Zijn specialiteit is, naar Duitse formulering: ‘misbruik van Nederlandse passen door Joodse elementen’.

  In 1939 is volgens het rapport in Arnhem ‘een Jood Wenger gearresteerd, omdat hij een waarschijnlijk volledig vervalste Nederlandse pas heeft en wel op naam van Kalisch’. De politieman Van der Wal overhandigt de Kriminalpolizei gegevens over de valse-passenorganisatie en namen van Joodse vluchtelingen.

  Een ander ‘Bericht’, gedateerd 15 februari 1935: de Nederlandse ‘Ministerialrat’ J. F. Boer zegt in Berlijn dat hij het zou verwelkomen als de Nederlandse regering ‘ongewenste politieke elementen uit het buitenland in een interneringskamp zou opsluiten’. Hij benadrukt volgens de Duitse notulist dat de Nederlandse regering op dit punt niet veel van Duitsland wil afwijken (‘mit Deutschland konform zu gehen’).

  Boer, juridisch adviseur van het Nederlandse ministerie buitenlandse zaken, is in Berlijn voor overleg met het ministerie van werkgelegenheid. De Duitsers zijn gebrand op samenwerking met Nederland voor aanhouding van naar Nederland gevluchte ‘marxistische en Joodse elementen’. Ze kunnen worden teruggestuurd of opgesloten in kampen.

  Boer legt uit dat ‘Abschub’ naar Duitsland, het uitzetten van politieke vluchtelingen naar de Hitler-staat, juridisch op bezwaren stuit. Maar eventuele opsluiting van de illegalen in ‘derartigen Lager’ in Nederland is ook problematisch. Hoe lang gaat dat duren? Bovendien, zo citeert de Duitse notulist Boer: “Afgezien van de buitenlandse communisten waren er ook buitenlandse marxistische en Joodse elementen in het land die moeilijk met communisten tezamen konden worden gebracht.”

  Door HUIB GOUDRIAAN − 18/12/97, 00:00

  Bron
  http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2683298/1997/12/18/Hoge-ambtenaren-namen-nazi-jargon-gemakkelijk-over.dhtml

  Like

 21. alex zegt:

  Ik ben van mening mensen die aanzetten tot haat tegen homos feministen e zich schildig maken aan bijvoorbeeld dierenmishandeling pedofilie etc mogen best naar zon kamp opgeruimd staat netjes toch nog iets goeds europa

  Like

 22. pineut zegt:

  Het straf deel pagina 9 sectie 7 is helemaal bizar, want wie bepaald tot welke groep je hoort ?

  Section 7. Penal Sanctions
  (a) The following acts will be regarded as criminal offences punishable as aggravated crimes:
  (i) Hate crimes as defined in Section 1(c).
  (ii) Incitement to violence against a group as defined in Section 1(a).
  (iii) Group libel as defined in Section 1(b).
  (iv) Overt approval of a totalitarian ideology, xenophobia or anti-Semitism.
  (v) Public approval or denial of the Holocaust.
  (vi) Public approval or denial of any other act of genocide the existence of which has been determined by an international criminal court or tribunal.
  Explanatory note:
  This Sub-Section defines acts punishable as aggravated crimes. Sub-paragraph (vi) does not affect public (or private) discussions and differences of opinion as to whether other acts – not covered by decisions of international courts or tribunals – also amount, or fail to amount, to genocide.
  (b) Juveniles convicted of committing crimes listed in paragraph (a) will be required to undergo a rehabilitation programme designed to instill in them a culture of tolerance.
  (c) Crimes listed in paragraph (a) will not be considered political offences for purposes of extradition.
  (d)
  (e) Victims of crimes listed in paragraph (a) will have a legal standing to bring a case against the perpetrators, as well as a right to redress.
  (f) Free legal aid will be offered to victims of crimes listed in paragraph (a), irrespective of qualification in terms of impecuniosity.

  Like

 23. donquijotte zegt:

  Dit is op donquijotte herblogd.

  Like

 24. De criminele bende die ons regeert wordt steeds banger voor het mondige volk en neemt daarom steeds drastischer maatregelen. Maar de wal zal het schip keren! Ze zullen in hun eigengegraven kuil vallen! En dan zullen de verantwoordelijken voor decennia lange misdaden tegen de menselijkheid en de volkeren worden uitgeroeid! Pas op! Matth.13: 18-24;36-43; Openb. 21:8) Zij zullen hun straf niet ontlopen! Hun tijd is bijzonder kort!

  Like

 25. Pingback: Europese heropvoedingskampen «

 26. Peter Rokers zegt:

  Wat niet uit liefde komt is gedoemd te mislukken.

  Leuk die eindtijd. Ik ben er helemaal klaar mee. 😉

  Like

 27. Pingback: Anti-EU sentimenten en EU-kritiek binnenkort niet meer toegestaan? « Welke toekomst…

 28. Pingback: Locaties EUSSR Gevangenis Kampen in Beeld | Bent u al de Pineut ?

 29. Pingback: Top 10 best gelezen artikelen op “E.J. Bron” in 2013! | E.J. Bron

 30. Dit is op eunmask herblogden reageerde:
  DE EU GAAT DUS EEN CONCENTRATIEKAMP OPENEN!

  Like

 31. Ruben Decloedt zegt:

  Dit is op Het betere wereldnieuws herblogden reageerde:
  Het Vierde Rijk in wording …

  Like

 32. Peter Thooft zegt:

  “In naam van all dat goed is, ik zal u heropvoeden tot ge gelooft wat ik wil dat gij gelooft !”

  Like

 33. Scarlatti Bombatti zegt:

  Scarlatti Bombatti @ScarlattiBomba · 18 sec.
  @geertwilderspvv NEMEN WIJ DIT NOG LANGER OF KOMT ER EINDELIJK n REVOLUTIE “EU”: heropvoedingskamp vr andersdenkenden http://wp.me/p1O7aM-cwU

  Like

 34. Gerrit Tienkamp zegt:

  Dit is op Gerrit Tienkamp herblogden reageerde:

  Like

 35. Pingback: “EU”: heropvoedingskamp voor andersdenkenden | E.J. Bron | Vrije Burger / Free Citizen

 36. Jules Vismale zegt:

  Nou willen ze trouwens bij de EU weer iets anders verzinnen om EU-jongeren (?) zo enthousiast te maken voor die gehate EU en dat zal heel wat centen gaan kosten en de jongeren totaal niets opleveren:

  De Europese Commissie heeft het startschot gegeven voor een project om jongeren Europa te leren kennen. Deze zomer kunnen 20.000 tot 30.000 18-jarigen van de EU een gratis Interrail-treinticket krijgen om hun horizon te verbreden en andere lidstaten van de Europese Unie te bekijken. Ze kunnen vier weken gratis reizen door vier EU-landen, waar de taal, cultuur, gewoontes en gedist anders is dan in hun thuislanden, en of ze zich dan nog hierdoor Europeaan gaan voelen is nog maar de vraag.

  De Duitse CSU-Europarlementariër Manfred Weber is de drijvende kracht achter het project DiscoverEU, dat verzonnen is door twee Duitse idealisten (dat zijn vast en zeker twee lafbekken die graag met andermans geld strooien dat dus niet van henzelf is).

  Ook gratis varen hoort daarbij. De Europese belastingbetaler draait op voor de 12 miljoen euro die het project kost. Als het goed loopt, kan het budget voor het plan worden verhoogd tot 100 miljoen euro per jaar en kunnen zo’n 200.000 Europese tieners er gebruik van maken.
  Het enige nadeel is dan echter dat dit soort jongeren hierdoor NOOIT zullen leren om met geld om te gaan, geen verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen en verwachten dat zij altijd maar van de hand in de tand kunnen blijven leven!

  Wie voor 1 juli 18 wordt, kan in aanmerking komen voor het Interrail-ticket door zich te melden op http://www.youdiscover.eu. Een jury selecteert in de eerste ronde 15.000 gelukkigen en dan is het maar afwachten of bepaalde hebberige jongeren niet allemaal met elkaar gaan twisten wie het beste plekje in de trein krijgt!
  Ze kunnen zich alleen of in groepjes van maximaal vijf jongeren melden. In de herfst komt er een nieuwe ronde en als de jongeren in propvolle treinen worden vervoerd als vee dan is het maar weer de vraag of zij dit soort treinreizen hartstikke leuk gaan vinden!.

  Voor jongeren die op een eiland als Cyprus wonen, komt er ook een gratis vaartocht bij de reis. Als zij daarbij op Cyprus een heel stel “asielzoekers en vluchtelingen” tegenkomen die toch zo zielig zijn en de jongeren hen dan bloemen, brood, zout, een bad en een bed gaan aanbieden dan is het voor hen te hopen die die lui niet zo ondankbaar en hebberig zijn omdat die jongeren namelijk ongelovig wezen en minderwaardig!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s