Hans Jansen – Jihad is geen terreur

Screenshot_14

“En toen zei die ene sheikh dat terrorisme verboden was en dat kwam in de krant en iedereen was blij maar toen zei die andere sheikh dat terreur inderdaad dan wel verboden was, maar dat jihad tegen de ongelovigen géén terrorisme was want terrorisme is slecht en jihad is meestal wel goed, maar dat begrepen die kafirs niet, dus daarover kwam alleen een klein stukje op internet. En toen zei die ene sheikh weer dat in de koran staat dat als je één mens dood maakt, dan heb je alle mensen dood gemaakt, raar natuurlijk, want kijk, zo snel gaat doodmaken niet. Maar toen kwam dus die doctorandus en die zei dat dat helemaal niet in de koran stond maar dat de koran zegt dat Allah vroeger zoiets tegen de joden gezegd heeft en dat je reuze moet oppassen met die dingen en toen dacht ik: nou wil ik wel eens weten of die sheikh wel een sheikh is, maar dat was niet nodig want die andere sheikhs zeiden dat die ene sheikh echt een hele goeie en geleerde sheikh was want hij had ontdekt dat vrouwen van Allah niet mogen autorijden, dat een man zijn vrouw mag slaan en dat alle kerken in Arabië afgebroken moeten worden.”

Lees verder>>>
(h/t Martien Pennings)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

11 reacties op Hans Jansen – Jihad is geen terreur

 1. G.Deckzeijl zegt:

  De koran is verzonnen, islam is verzonnen, allah en zijn pedofiele schoenpoetser mo zijn
  ook verzonnen. Daar kunnen al die verdomde allahschreeuwers met hun misleidende
  sprookjes het mee doen.

  Like

 2. G.Deckzeijl zegt:

  Geen geschikte draad.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21986961/__Kopschopper_actief__.html
  Mijn oplossing: voeten van dat uitschot vastspijkeren op een plank en een week lang
  als boksbal in een sportschool neerzetten. Kijken hoelangdiedatvolhoudt…

  Like

 3. Martien Pennings zegt:

  Onder het vorige stuk van Hans Jansen (12 oktober 2013) op GeenStijl en overgenomen op mijn advies door E. J. Bron http://bit.ly/1hLopzv heb ik het volgende comment gezet::

  “Beste en duidelijkste tekst die ik ooit van Jansen las.
  Hij heeft zich blijkbaar mijn kritiek aangetrokken dat hij eens moet ophouden met die hogere cryptologie en driedubbelovergehaalde ironie-steken onder water.
  De neiging tot mysterieus goede-verstaanders-geknipoog is nog niet helemáál weg, maar de grenzen richting wartaal worden niet meer overschreden.
  Welkom in de wereld van de geestelijk volwassenen, Hans!”

  Uiteraard had ik gehoopt dat Jansen deze lijn zou voortzetten! Maar wat zie ik een week later opnieuw van GeenStijl overgenomen door E. J. Bron op mijn advies http://bit.ly/H9SrBh ? Ik zie een enorme terugval in kryptisch gelul ven de heer Jansen!

  Ja, ik heb het wel aan de webmaster aanbevolen, maar eigenlijk alleen om nog eens te zeggen: word toch eens geestelijk volwassen, Hans! Hou godverdomme eens op met interessant doen! Zeg eens gewoon wat je bedoelt! En dat mag mag best literair, ironisch, intelligent, intellectueel, interessanterig, bijzonder en professoraal zijn, maar nooit . . . . . . ONBEGRIJPELIJK.
  En ONBEGRIJPELIJK is dit stuk opnieuw, zelfs voor een super-intellectueel als ik zelf toch best wel ben. Hou toch eens op, Hans! Doe godverdomme toch eindelijk eens GEWOON!!

  Like

 4. luckybee zegt:

  Beste meneer Hans Jansen dit is jihad.
  SUNAN ABU-DAWUD, BOEK 14: Jihad
  14.2473
  Er zal geen einde komen aan migratie tot het berouw ophoudt en berouw zal niet eindigen voor de zon opkomt in het Westen

  SUNAN ABUDAWUD BOEK14
  14.2493
  Hij die uittrekt in naam van Allah en sterft of wordt gedood is een martelaar, of zijn nek breekt door een val van zijn paard of kameel, of wordt gestoken door een giftig schepsel, of sterft in zijn bed, of door welke dood dan ook, is een martelaar en zal naar het paradijs gaan

  SUNAN ABU DAWUD BOEK14
  14.2497
  Wie niet deelneemt aan een krijgstocht (jihad) of die uitrust, of goed zorgt voor de familie van een krijger zal door Allah worden getroffen met een plotselinge ramp

  SUNAN ABU DAWUD BOEK14
  14.2520
  De krijger krijgt zijn beloning en degene die hem zijn uitrusting geeft krijgt zijn eigen beloning en die van de krijger.
  SUNAN ABU DAWUD BOEK14
  14.2526
  Drie dingen vormen de grondslag van het geloof: Niemand te doden die zegt: “Er is geen God behalve Allah”en hem geen zondaar te noemen ongeacht welke zonden hij begaat en hem niet van de islam te excommuniceren voor welke handeling dan ook. En de heilige oorlog zal worden gevoerd zonder ophouden, vanaf de dag dat Allah mij als profeet heeft gezonden tot de dag dat het laatste lid van mijn gemeenschap met de antichrist zal vechten.
  SUNAN ABU DAWUDBOEK 14
  14.2626
  Wanneer de apostel van Allah op krijgstocht ging zei hij: O Allah, gij zijt mijn hulp en mijn steun; Door u ga ik voort, door u val ik aan, en door u vecht ik.
  SUNAN ABUDAWUD BOEK14
  14.2632
  Allah’s apostel benoemde Abu Bakr tot onze commandant en wij vochten met enige heidenen, die wij ’s nachts aanvielen en doodden. Onze oorlogskreet was die nacht “doodt; doodt;” Salamah zei: die nacht doodde ik eigenhandig heidenen van zeven huishoudens.
  SUNAN ABU DAWUD BOEK14
  14.2635
  Mij (de profeet) is bevolen tegen mensen te vechten tot dat zij getuigen dat er geen God is behalve Allah, dat Mohammed zijn dienaar en zijn apostel is, zij zich bij het gebed in de zelfde richting keren, eet wat wij slachten en bidden zoals wij.
  SUNAN ABU DAWUD BOEK 14
  14.2660
  De meest genadige mensen zijn gelovigen die anderen doden.
  SUNAN ABU DAWUD BOEK 14
  14.2715
  De apostel van Allah oordeelde dat een krijger recht had op wat hij roofde van de man die hij doodde en dat dit niet verdeeld hoefde te worden in vijfden.
  SUNAN ABU DAWUD BOEK 14
  14.2781
  Wie met heidenen omgaat en met hen leeft is een van hen
  SUNAN ABU-DAWUD, BOOK 19: Schatplicht buit en heerschappij.
  19.2996
  De apostel van Allah zei: Als je een overwinning behaalt op Joodse mannen doodt hen dan. Dus Muhayyisah stortte zich op een joodse handelaar, met wie hij nauwe relaties onderhield en doodde hem.
  SUNAN ABU DAWUD BOEK19 Schatplicht buit en heerschappij.
  19.3008
  Toen Allah het Joodse Khaybar zonder vechten als oorlogsbuit aan de apostel van Allah overleverde, verdeelde hij de hele buit in 36 delen. De helft min een deel werd verdeeld onder de moslims. De andere helft plus een deel waren voor de toekomstige noden van Mohammed en de Moslims. Toen al dit bezit in handen van de profeet en de moslims viel hadden zij geen arbeidskrachten om erop te werken. Daarop huurde Mohammed Joden om (op hun eigen geroofde land) te werken.
  SUNAN ABU DAWUD BOEK 19 Schatplicht buit en heerschappij
  19.3040
  Belastingen moeten worden geheven van Joden en Christenen, maar niet van moslims.
  SUNAN ABU DAWUD BOEK 19 Schatplicht buit en heerschappij
  38.4359
  Het koranvers: De straf voor hen die oorlog voeren tegen Allah en zijn apostel, en met man en macht streven voor het kwade in het land, is executie, of kruisiging, of het afhakken van handen en voeten of verbanning, werd geopenbaard over de meergodendienaars. Als zij berouw tonen voor hun arrestatie verhindert dat niet de uitoefening van de straf die zij verdienen.
  SUNAN ABU DAWUD BOEK 19 Schatplicht buit en heerschappij
  38.4390
  Atiyyah vertelde: Ik was een van de gevangenen van het volk der Qurayzah. De gezellen (moslims) onderzochten hen. Wie baardgroei had werd gedood en degenen zonder baardgroei werden gespaard. Ik had nog geen baardgroei.
  SAHIH MUSLIM boek 19 (het boek over oorlog en krijgstocht)
  19.4292
  In de eerste dagen van de islam was het nodig om de ongelovigen uit te nodigen om de islam te aanvaarden voordat men hen ontmoette in de strijd. De profeet hield een razzia tegen het volk van de Mustaliq, terwijl die niets vermoedden en hun vee lieten drinken. Hij doodde iedereen die zich verdedigde en nam de anderen gevangen.
  Hoofdstuk 9 bij nachtelijke razzia’s is het geoorloofd om vrouwen en kinderen te doden mits dat niet opzettelijk gebeurt
  SAHIH MUSLIM boek 19 (het boek over oorlog en krijgstocht)
  19.4321
  Toen de profeet werd gevraagd over het doden van heidense vrouwen en kinderen bij nachtelijke razzia’s zei hij. Het zijn ook heidenen.
  SAHIH MUSLIM boek 19 (het boek over oorlog en krijgstocht)
  19.4346
  Als jullie in een stad komen die zich zonder formele oorlogsvoering heeft overgegeven, krijg je een deel van alle bezittingen daarvan. Maar als die stad niet gehoorzaamt aan Allah en zijn boodschapper en zich verdedigt tegen de moslims, dan is een vijfde van de oorlogsbuit voor Allah en zijn apostel en de rest is voor jullie
  SAHIH MUSLIM boek 19 (het boek over oorlog en krijgstocht)
  19.4347
  De bezittingen die door het volk van Nadir waren achtergelaten, zonder een expeditie van ruiterij, werden door Allah geschonken aan zijn apostel. Die bezittingen kwamen alleen toe aan de profeet. Hij zou met het inkomen daarvan de jaarlijkse onkosten van zijn huishouding betalen en wat over bleef besteden voor het kopen van paarden en wapens voor de heilige oorlog.

  Hoofdstuk 20: verdrijving van de Joden uit het Arabisch schiereiland
  SAHIH MUSLIM boek 19 (het boek over oorlog en krijgstocht)
  19.4364
  De Joden van Nadir en Quraizi verzetten zich tegen de boodschapper van Allah die de Nadir verdreef, maar de Quraizi toestond om te blijven. Hij begunstigde de laatsten tot ook zij zich verzetten. Toen doodde hij hun mannen en verdeelde de vrouwen, kinderen en al hun bezittingen onder de moslims. Maar sommigen voegden zich bij de boodschapper van Allah die hen bescherming bood. Zij omarmden de islam. De boodschapper van Allah verdreef alle Joden uit Medina.
  SAHIH MUSLIM boek 19 (het boek over oorlog en krijgstocht)
  19.4366
  Ik (Mohammed) zal de Joden en Christenen van het Arabisch schiereiland verdrijven en niemand achterlaten behalve moslims.
  SAHIH MUSLIM boek 19 (het boek over oorlog en krijgstocht)
  19.4438
  Anas vertelde: Wij ontmoetten de mensen bij zonsopgang toen zij naar buiten kwamen met hun bijlen, spaden, touwen en hun vee. Zij riepen verrast: Mohammed is gekomen met zijn leger.. Allah’s boodschapper zei: Khaibar zal worden verwoest. Weet dat als wij neerdalen op het stadsplein van een volk, het een kwade dag is voor hen die gewaarschuwd zijn. Allah de glorieuze en majestueuze liet hen vernietigen.

  MALIK’S MUWATTA, BOEK 21 Jihad
  21.1.2
  Allah garandeert het paradijs of behouden thuiskomst met alles wat hij heeft verkregen als buit of beloning voor degene die strijdt in Allah’s naam.
  MALIK’S MUWATTA, BOEK 21 Jihad
  21.14.27
  Ik wil vechten voor Allah en gedood worden, weer tot leven gebracht om gedood te kunnen worden en dan weer tot leven gebracht om gedood te kunnen worden.

  SAHIH BUKHARI, BOEK 52: Vechten voor de zaak van Allah
  4.52.46
  Het voorbeeld van de Mujahid die echt vecht voor de zaak van Allah is als een man die onafgebroken vast en bidt. Allah garandeert dat hij de Mujahid zal toelaten tot het paradijs als hij wordt gedood en anders zal hij terugkeren naar zijn huis met beloningen en oorlogsbuit.
  SAHIH BUKHARI, BOEK 52: Vechten voor de zaak van Allah
  4.52.72
  Niemand die het paradijs betreedt wil terug gaan naar de wereld al zou hij alles op aarde krijgen, behalve de Mujahid, die terug wil naar de wereld om tien keer martelaar te worden voor de waardigheid die hij krijgt van Allah.
  SAHIH BUKHARI, BOEK 52: Vechten voor de zaak van Allah
  4.52.73
  Allah’s Apostel zei: Weet dat het paradijs onder de schaduwen van de zwaarden ligt.
  SAHIH BUKHARI, BOEK 52: Vechten voor de zaak van Allah
  4.52.260
  De profeet zei: Als een moslim zijn godsdienst verlaat doodt hem dan.
  SAHIH BUKHARI, BOEK 62 Vechten voor de zaak van Allah
  7.62.137
  Wij kregen vrouwelijke gevangenen uit de oorlogsbuit en plachten coïtus interruptus met hen te doen. Wij vroegen de profeet daarover en hij zei: Tot de dag van de herrijzenis zal er niemand worden geboren die niet is voorbestemd om te leven. (Verkrachting van vrouwelijke gevangenen werd toegestaan)

  HADITH OVER DE HEILIGE OORLOG (JIHAD)uit Soenan Aboe Dawoed

  14.2478: Een deel van mijn gemeenschap zal blijven vechten voor het recht en hun tegenstanders overwinnen tot de laatste van hen vecht met de antichrist
  14.2493: Hij die uittrekt in naam van Allah en sterft of wordt gedood is een martelaar, of zijn nek breekt door een val van zijn paard of kameel, of wordt gestoken door een giftig schepsel, of sterft in zijn bed, of door welke dood dan ook, is een martelaar en zal naar het paradijs gaan
  14.2497: Wie niet deelneemt aan een krijgstocht (jihad) of die uitrust, of goed zorgt voor de familie van een krijger zal door Allah worden getroffen met een plotselinge ramp.
  14.2498: Gebruik uw bezit, uw persoon en uw tong in de strijd tegen de meergodendienaars.

  MALIK’S MUWATTA, BOEK 21 Jihad
  21.1.1: Wie strijdt in Allah’s naam is gelijk aan iemand die constant vast en bidt en daarin niet verslapt tot de krijger terugkeert.
  21.1.2: Allah garandeert het paradijs of behouden thuiskomst met alles wat hij heeft verkregen als buit of beloning voor degene die strijdt in Allah’s naam.
  21.1.4: Zal ik u vertellen wie onder de mensen de hoogste rang heeft? Een man die de teugels van zijn paard neemt en oorlog voert in de naam van Allah.

  Kunt U mij uitleggen waar om dit geen terreur zouw zijn?

  Like

 5. Wachteres zegt:

  ‘willen wij dat wel, samen met elkaar hier in dit land’?
  Nee, dat willen wij niet. Maar de elite die we gekozen hebben om ons te regeren, die wil dat wel. Lastig. Heel lastig”.

  Sorry Hans, maar dat willen ‘wij’ blijkbaar wel!

  De motie van Femke Halsma: “Het tegengaan van islamisering is geen doelstelling van (overheids)beleid.’ is door alle partijen, uitgezonderd de PVV en de SGP, aangenomen.

  En tot nu toe hebben de meeste mensen op één van deze collaborende partijen gestemd.

  Islamisering is dus de wens van het ‘grote publiek’ en als we niet uit Europa gaan, dan krijgt het volk waarom het gevraagd heeft:

  De islam in al zijn volheid!

  Like

 6. Trucker zegt:

  Twee opmerkingen :
  Hans Jansen zal nooit op de openbare KRomroep BRT of enige andere pretzender komen om de islam(ieten) te duiden, in Vlaanderen hebben we een autoriteit op dit gebied Professor (met hoofdletter) Vermeulen en wat blijkt…wat hij zegt past niet in het straatje van de media want hij zegt wat de islam echt is en wat deze voorstaat (dus ontdaan van de franjes) de islam zoals we op islamofobe blog’s lezen.
  Deze man is is in het buitenland, zelfs over de (grote) plas een zeer gewaardeerd spreker maar in eigen land een quantité negligable, want de media kwaakt liever leugens en knuffelt met plezier alles wat islam is en en passant maar tegen de Heilige Kerk schoppen.
  twee : Ik beschouw de islam niet als religie maar als een cultuur.
  Heb dit al eerder ergens gepend : elke religie heeft iets moois in zich behalve wat er gekwaakt wordt over de “religie van de vrede” dat is een perfide cultuur die uit is op doden en vernietigen van wat leeft en mooi is (in- of uiterlijk).

  Like

 7. vanhetgoor zegt:

  Opnieuw een prachtige tekst! Het zijn boude uitspraken van Hans Jansen en hij kan dit zonder gevaar doen, de beroepsmoslims en hun slachtoffers begrijpen scherts niet. Het islamitische oor is doof voor ironie. Het aanhalen van citaten uit de koran klinkt de slachtoffers van de islam als muziek in de oren, terwijl verstandige mensen liggen de schuddebuiken van lachen vanwege de achterlijkheid die er in ten toon wordt gesteld.

  Sinds Hans Jansen Arabist over is gegaan van HoeiBoei naar GeenStijl (ook Telegraaf) kan ik niet meer op hem reageren. Soit!

  Het enige dat ik op Hans Jansen aan te merken heb is dat hij (niet in deze tekst, maar in eerdere teksten) het woord “Allah” vertaalt met “God” en dat is zeer onjuist. God is de vader van Jezus en Allah had een probleempje met het voortplantingsorgaan, toevallig net zoals de Profeet Mohammed. Ik weet wel het verschil tussen God en god, de ene is een persoonsnaam en de andere is een generieke omschrijving van de soort. De maggi van de Aldi is feitelijk gewoon soeparoma, maar Neslé is van mening dat Maggi een gedeponeerd handelsmerk is. Allah is gewoon een van de 360 goden uit het pantheon, meer niet. Hans Jansen zou moeten beseffen dat Allah gewoon maar een onbenullig godje is dat feitelijk niets gedaan heeft en ook niets kan. Net als met SouthPark en The Simpsons, Allah schiep de Aarde die een paar duizend jaar eerder al door God was geschapen. In SouthPark komen ook veel verhalen voor die al eerder door The Simpsons zijn behandeld.

  Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  @vanhetgoor,
  god, allah, brahma, boeddah, enz, het is allemaal één pot nat,
  hoe ze ook genoemd worden, ze bestaan niet.

  Like

  • Maloch zegt:

   Het is een feit dat ze voor miljarden mensen wel bestaan.
   Een grote probleem voor onze wereld is dat daar +/- 1,2 miljard aanhangers van een doodscultus tussen zitten. Zij hangen iets aan wat niet past in het rijtje van ‘geloof’ of ‘religie’.

   In het Westen maken we de fout dat wel te doen. Velen denken nog steeds, vaak door toedoen van zogenaamde gematigden die eigenlijk helemaal geen moslims zijn, dat het iets is wat we achter de voordeur kunnen houden of terugdringen.
   Maar zij die zich een beetje inlezen waar de islam voor staat of wat nou precies haar doel is, weten allang dat de islam zich niet zo laat beteugelen.
   Eigenlijk zouden zij de humanistische bril moeten vervangen door de islam bril.
   Eerst bezien hoe de islam kijkt naar de wereld en daarna maatregelen nemen (als het daar al niet te laat voor is).

   Het is toch te gek voor woorden dat als ik iets opricht wat de verwijdering/afslachting van atheïsten voorstaat (zomaar een voorb.), ik dat helemaal niet kan doen. De media, de overheid, politie en justitie, iedereen zou ik op mijn dak krijgen.
   Maar voor een doodscultus/ideologie die het woordje ‘ongelovigen’ hanteert zetten wij de poorten open en heten hun van harte welkom?

   Ik ben het wel eens met wat Martien Pennings schrijft; “Zeg eens gewoon wat je bedoelt!”
   Over zaken zoals Israël krijgen we ook telkens weer zo’n vrouw (Esther Voet) in de media die niet verder komt dan lekker meelullen en och&euh (twee verschillende zaken maar het gaat mij om de bekwaamheid van de spreker).

   Die Hans Jansen bezit veel feitenkennis over arabische/islam zaken. Misschien (vaak?) wel meer dan tegen wie hij spreekt. Gebruik dat dan op een goede manier. Stel de juiste vragen. Zet ze voor het blok zodat zij die sluier die er over de islam is geslagen moeten oplichten.

   De kijker, lezer of luisteraar moet duidelijk gemaakt worden waar we mee te maken hebben. Niet door te gaan schreeuwen of wat dan ook maar door hun eigen handelen met de wereld en hun eigen ‘heilige boeken’.

   Dit zet zo geen zoden aan de dijk. Het biedt hen juist de mogelijkheid om verder te gaan waarmee ze al bezig waren; Steeds iets meer terrein winnen.

   Een hedendaagse Karel Martel die beseft dat ie uit een ander vaatje moet gaan tappen en dat het tijd wordt dat de ‘wapens’ opgenomen dienen te worden.

   -Excusses voor mijn schrijven/spelfouten. Ik ben maar een simpele arbeider en niet super-intellectueel.-

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s