Een paar vragen aan de (antisemitische?) redactie van de Volkskrant

Screenshot_3

(Door: Ronald Kaatee)

Fijn voor de intellectuele hoogvliegers van de Volkskrant Arnon Grunberg en Thomas von der Dunk dat ze via Zwarte Piet weer lustig op (de aanhang van) Wilders konden inhakken. In het stuk ‘Rekening houden met de ander? Liever niet.’ van cultuurhistoricus Thomas von der Dunk kwam ik halverwege een zin tegen die ik hier graag citeer: ‘Maar Zwarte Piet is ons zo vertrouwd, dat we niet in staat zijn er onbevangen met de blik van een buitenstaander tegenaan te kijken – voor Amerikanen is deze figuur politiek ondenkbaar, zoals de jood-met-kromme-neus dat sinds 1945 voor ons geworden is.’

‘Zoals de jood-met-kromme-neus dat sinds 1945 voor ons geworden is.’ – grappig om juist in de Volkskrant te lezen dat deze figuur ‘politiek ondenkbaar’ is geworden. De krant die met Jos Collignon een onbeschaamd antisemitische cartoonist in huis heeft. Een cartoonist die, als hij een Jood moet tekenen, even Der Stürmer erbij pakt voor de juiste kromming in de neus. Ik ben benieuwd wat de heer Von der Dunk van deze antisemitische collega vindt. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat de hele redactie van de Volkskrant hiervan vindt. Vinden ze het wel oké, zo’n collega? Moet kunnen, af en toe een antisemitische prent? Bij hoeveel van dat soort prenten kun je van een antisemitische krant spreken? Zijn de medewerkers van een antisemitische krant zelf automatisch ook antisemitisch?

En dan hebben we het nog helemaal niet over de tegenwoordig veel gangbaardere vorm van antisemitisme, die van de redeloze kritiek op de Joodse staat Israël, tegen beter weten in. Ook van deze vorm van antisemitisme is de Volkskrant bepaald niet vies. Een vorm waarbij een scheef liggende paperclip op het bureau van Netanyahu een veel groter probleem is dan de moorddadige maffiapraktijken aan Palestijnse kant. Waarbij er al te veel begrip is voor de wens van de Palestijnen om Judea en Samaria “Judenrein” te maken en er nooit eens vraagtekens worden gezet bij de overerfbaarheid van de Palestijnse vluchtelingenstatus. Waarbij het lijkt of er aan Joden meer eisen van humaniteit worden gesteld, omdat hun religie al zoveel ouder en zover verder ontwikkeld is (of zou moeten zijn) dan het christendom of de islam. Zoals de aanhangers van de islam steeds maar weer worden geëxcuseerd met het argument dat de islam nog zoveel eeuwen te gaan heeft voordat hij hetzelfde niveau van Verlichting en beschaving zou kunnen bereiken als het christelijke Westen.

Ik snap heel goed dat jullie op de redactie van de Volkskrant graag mogen reppen over ‘het meest onbeschaafde deel der natie, verenigd in de PVV, die van anderen kwetsen zijn voornaamste hobby heeft gemaakt’ (Von der Dunk in genoemd artikel), maar worden dat soort verwijten niet wat sterker als jullie niet langer een antisemitische cartoonist in jullie midden dulden?

En naar aanleiding van dat laatste citaat: zijn jullie het met Von der Dunk eens dat het islamitische deel der natie beschaafder is dan de aanhang van Wilders? Het islamitische deel van de natie dat er met zijn Jodenhaat voor verantwoordelijk is dat een van de meest prominente politici van de laatste decennia, Frits Bolkestein, zich geroepen voelde om Joden aan te raden te emigreren. En dat er voor verantwoordelijk is dat Joden beschimpt en aangevallen worden en naar een schuilsynagoge moeten. Met dat deel van de natie, zo merk ik al decennia, hebben jullie niet zo veel moeite, anders dan de moeite die jullie je getroosten om steeds maar weer argumenten te vinden om de met het Westen geheel onverenigbare waarden van die gemeenschap goed te praten.

Nog een laatste vraag, gezien jullie antisemitische cartoonist, gezien jullie antisemitische benadering van de Joodse staat Israël, gezien jullie vertroeteling van het meest antisemitische deel van de natie: vinden jullie post-Holocaust antisemitisme misschien minder erg dan pre-Holocaust antisemitisme?

Ik ben erg benieuwd naar jullie antwoorden. Die kunnen jullie rechtstreeks onder dit artikel op www.ejbron.wordpress.com plaatsen of via mij daar laten plaatsen. Met mij is namelijk een flink deel van het schuim der natie benieuwd naar jullie reactie. Willen jullie daar a.u.b. rekening mee houden? Of liever niet?

Screenshot_5

Door:
Ronald Kaatee (voorzitter Populistische Omroep Nederland)
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", antisemitisme, Islamofilie, Israël-vijandigheid, Krankzinnigheid, Linkse joden, Linkse Kerk, mainstream-media, Naïviteit, Nederland, nieuw fascisme, Rotzakken. Bookmark de permalink .

16 reacties op Een paar vragen aan de (antisemitische?) redactie van de Volkskrant

 1. Pingback: FOTOSHOPPER | E.J. Bron

 2. dutchess43 zegt:

  Bravo Katee, zet em op!

  Like

 3. oogenhand zegt:

  Reblogged this on oogenhand and commented:
  De Antifa erkent het bestaan van LINKS-Antisemitisme. Ernst Röhm bijvoorbeeld?

  Like

 4. Martien Pennings zegt:

  Dat vraagteken in de titel van je overigens verdienstelijke stuk is overbodig, Ronald: “Een paar vragen aan de (antisemitische?) redactie van de Volkskrant”.

  Kijk maar eens in en onder mijn artikel getiteld “Philippe Remarque en zijn hele Volkskrant-redactie: allemaal antisemieten”.

  Onder dat artikel http://bit.ly/19hQ8Yv vind je een opsomming van wat ik in de loop der tijd aan teksten over het manifeste antisemitisme bij de hele Volkskrant-redactie heb geschreven:

  In februari 2009 onder de titel “Vaste Volkskrant-psychopaath:Thomas von der Dunk”. Nog meer islamofiele Jodenhaat uit 2009: “Mohamed Rabbae: mooipraat van een psychopaath en de volkskrant lust er wel dikke pap met klonten van”. In 2011: “De Volkskrant: antisemitisme, nazislamofilie en censuur”, “De Volkskrant collaboreert en censureert nog steeds” en “Bij de Volkskrant genieten de antisemieten weer! Geniet adjunct Arie Elshout met ze mee?”. Eveneens in 2011 voelde ik mij gedrongen te schrijven over Volkskrantmedewerker “Rat Rolf Bos, correspondent ‘in de Palestijnse gebieden’ voor het Jodenhaatvod”. In 2012 nogmaals die “correspondent”: “Nee, Rolf Bos, het is niet verwarrend, want jij weet precies waarmee je bezig bent”. Óók in 2012: “Jan Mulder is een anti-racist die best kan leven met de Jodenhaat van de Volkskrant”. De Volkskrant had ook in ander verband van de Jodenhaat van Dunk kunnen kennis nemen, al was het maar, opnieuw, via mijn opstelletjes. Er is namelijk nog een Jodenhaatclub in Nederland, de sinds ongeveer een decennium geheel gederailleerde VPRO: “VPRO, Ilan Pappé, Von der Dunk, Ben Goerion, Israël, antisemitisme, bedrog, fraude, leugen, manipulatie”.

  En dan is er nog één artikel zo recent (10 juni 2013) dat het niet in bovenstaande opsomming van 28 november 2012 kon opgenomen worden: “Akbar Ahmed: de Volkskrant als cultureel Auschwitz”: http://bit.ly/19hQ8Yv .

  Like

 5. Dr. Kwast zegt:

  In de 2e WO was de volkskrant het lijfblad van de NSB en daar is geen verandering in gekomen.

  Like

 6. delamontagne zegt:

  Als er een moment is dat die Jos niet de juiste inspiratie heeft voor z,n cartoons, kan die VK zo enkele plaatjes uit een of andere Arabische krant overnemen, maar die zijn mischien TE antisemitisch.
  Het zou de VK tot eer strekken als zij eens een artikel zouden plaatsen over: hoe de z.g.n. palestijnen in Israelische Ziekenhuizen een behandeling krijgen.

  Like

 7. @ Martien
  Ik ben op de hoogte van in ieder geval een deel van jouw goede werk in dezen. Wat vind jij: is elke indivuduele redacteur van de Volkskrant (ook iemand als Chris Rutenfrans) te betitelen als antisemiet om bovengenoemde redenen? Ik ben daar niet uit, vandaar het vraagteken.

  Like

 8. Marc Bouwman zegt:

  Ach Ronald, je geeft die Dunk te veel eer. De man is rijp voor een psychiatrische inrichting. Besteed niet te veel aandacht aan ‘m. Datzelfde geldt voor die Grunberg: een in zichzelf gekeerde zichzelf hatende jood. Jammer.

  Bovendien, de Volkskrant publiceert ook islamkritische artikelen. Ik denk eerder dat de einderedactie verschillende groepen lezers bediend, zelf groepen met tegengestelde opvattingen.

  Overigens wil ik je er wel op wijzen dat er niet zoiets als ‘het islamitische deel der natie’ bestaat. Je moet je niet vergissen in het begrip ‘Nederlander’.

  Aanvankelijk was dit een geografische bepaling van een volk met gedeelde waarden als taal en geschiedenis. Later, met name in de 19e en 20e eeuw, in een poging ‘objectief’ recht voor ieder individu en iedere groep vast te leggen, ging men over tot juridisering van het begrip ‘Nederlander’. Achterliggend motief was harde maatschappelijke strijd voor te zijn en te voorkomen. Er werden juridisch adviseurs aangesteld die, uit naam van datzelfde volk, regels gingen opstellen. Men was nu staatsburger waarbij de burger van de staat rechten en plichten ontving. Deze regels vonden geen grond meer in de aanvankelijke juridische rechtvaardiging dat dit volk de staat schonk, maar ontleende hun mandaat nu aan deze groep juristen. Deze groep verloor contact met dit volk, maar vergat ook de juridische grond van dit volk voor de staat. Dat ditzelfde volk juridische grond bood aan diezelfde staat ontging, toen en nu, velen.

  De juridisering van de staat, de verwording van onderdanen als deel van de natie tot burger als onderdeel van de staat, met de daarin vastgelegde regel dat vanaf nu de staat rechten en plichten uitdeelt, had twee voorname gevolgen.
  Allereerst kwam het wezen van het volk los te staan van de rechten en plichten uitdelende staat. Niet langer bleek de cultuur van dit volk er nog toe doen: met het oog op het uitbannen van maatschappelijke strijd en het uitdelen van de juiste rechten en plichten aan de ‘juiste’ groepen of individuen, namen juristen (en politici) in hun wetten niet langer die normen en waarden op welke leidden naar representatie van dat volk.
  Ten tweede leidde voor juristen en politici tot de technische mogelijkheid zelfstandig te bepalen wat ‘juist’ was voor de staat, en daarmee wat juist was voor de natie. Zo kon een rationalistische benadering van wetgeving leidden tot de ontwikkeling van nieuwe normen die in het verlengde lagen van de staat, maar niet in dat van de natie.
  Een voorbeeld van zo’n ontwikkeling is het toekennen van het staatsburgerschap. In eerste instantie bedoeld om rechten en plichten van leden van de natie veilig te stellen, verwerd het mechanisme van toekenning van rechten en plichten door de staat, nu in handen van juristen en politici, tot het toekennen van rechten en plichten aan groepen en individuen alléén. Zo konden specifieke rechten en plichten toegekend worden aan bijvoorbeeld invaliden, jongeren of bejaarden.

  Dit mechanisme werd een op zichzelf staand systeem dat, los van het wezen van de natie, rechten en plichten toekende aan groepen en individuen die ook buiten de natie stonden. Zo kon de staat individuele buitenlanders rechten en plichten bezorgen door hen het Nederlands staatsburgerschap toe te kennen. De morele rechtvaardiging hiervan werd juist in de geschiedenis van de natie gevonden: zo waren er altijd al immigranten geweest, en ook problemen zouden in het verleden opgelost zijn. Zonder zich overigens van de juistheid van deze aanname te vergewissen.

  Het werd ernstiger met de toekenning van rechten en plichten aan uit het buitenland afkomstige groepen. Hen culturele eigenheid werd erkend, en kreeg een juridische grondslag in de staat. Hiermee werd een duidelijke breuk gepleegd op het contract tussen natie en staat. De facto hield de natiestaat op te bestaan. Het mechanisme van toekenning van rechten en plichten aan individuen en groepen bleef echter in handen van de staat, in het bijzonder van juristen en politici.
  Met het einde van de natiestaat had feitelijk tevens een einde moeten komen aan het recht op toekenning van rechten en plichten aan individuen en groepen door de staat. Maar juist dat bleek niet het geval. Op die wijze werd een proces van vervreemding van de natie door de staat op gang gebracht en gecontinueerd. Een proces waarin vreemde naties binnen de staat wel, het eigen volk niet de rechten en plichten kreeg die het krachtens de geschiedenis toebehoort.

  De linkse én rechtse elite kan en mag veel verweten worden. Toch zou ik erop willen wijzen dat het niet zozeer onwil als wel onkunde is: ze zien niet in waar ze zelf oorzaak zijn geworden van de breuk met het eigen volk. Daarom is het momenteel voor al die traditionele partijen zo’n gestoei om de gunst van de kiezer: ze weten dat ze hun gunst verliezen, maar weten niet hoe het terug te winnen. Dit geldt ook lui als Grunberg en Dunk. Ze denken oprecht de goede zaak te dienen maar hebben er geen idee van hoever ze ernaast zitten. Omdat ze het mechanisme tot toekenning van rechten en plichten aan individuen en groepen door de staat verwarren met werkelijke rechten en plichten, ontleend aan de natie.

  Like

 9. Harry zegt:

  Persoonlijk schep ik er enorme voldoening in om lieden die mijn veiligheid , welzijn en welvaart , mijn vrijheid trachten te onderdrukken of af te pakken , tot op het bot te beledigen .
  Veel meer mogelijkheden heb je niet als je niet strafrechtelijk vervolgd wil worden , immers ?

  Wie geeft ze gvd het recht om de verworvenheden van vele generaties te bedreigen en af te pakken ? En ten bate van wie ? Voor de moslims , een dwaze religie , de negertjes , de werkschuwen en hun eigen politieke baantjes uitzendbureau ? Hun zelfgekweekte zakkenvullersbende ?
  Het zijn de vijanden van onszelf . De nieuwe generatie NSB-ers .
  What’s new ?

  Die rode waas voor hun ogen vertroebelt hun hele denken ook nog een keer .
  Zo zag ik eens een onverwachts intervieuwtje met die v.d Dunk . Ik vroeg me af wat voor een gestoorde ADHD er met autistische basis en een spraakgebrek ze nu weer voor den dag getoverd hadden . Totdat zijn naam bekend werd dacht ik echt dat ie ergens ontsnapt was .
  Een en al gestotter , gehakkel , rondvliegend speeksel en armbewegingen als iemand die door een toeval geteisterd wordt . Zijn hele bovenlichaam zwaaide van links naar rechts als bij ouderen gymnastiek ’s morgens op de tv .
  Of zoals iemand met een verstopte tuinslang schudt om er grondresten uit te schudden . Komen de woorden zo moeilijk zijn strot uit ?
  Het schrijven gaat hem kennelijk beter af al snap ik niet waarom iemand zo’n halve zool nog een podium geeft .
  Maar goed de vara , de volkskrant en de pvda zijn met het rode pokke(n)virus bedekt wat ze de illusie verschaft dat ze “beter” zouden zijn dan de rest .

  Zoals daar laatst was die lorrenboer van een Spekman , die van mening was dat die enkele socialist die meende diefstal uit eigen kas aan te moeten geven , zich schuldig maakte aan nestbevuiling !
  Is er nog een socialist met enig normbesef , wordt ie ook weer in de hoek getrapt .
  Wat voor een shitbende moet dat wel niet zijn in dat nest van Spekman ?
  Liever alles met die ongewassen eigengebreide trui bedekken omdat het een socialist is die tegen de lamp gelopen is ? ( Met de mantel der liefde is te hoog gegrepen voor die lieden, dat past niet zo bij ze , dus: vieze oude trui of winterjas uit de kringloop ).
  Kennelijk schort er iets aan het denkvermogen bij die lui , een los contactje of enkele draadjes niet aangesloten aan de computer . Helemaal goed zit het in ieder geval niet ?
  Zoals men zich niet schaamt om de voormalige vakbondsschreeuwer Wim Kok , die met zijn grote bek op de barricaden stond te brallen , die nu zo’n acht ton per jaar ontvangt , niet op zijn vestje te spugen en hem te vragen hoe een oprechte socialist zoiets kan verdedigen .
  Of een Marcel van Dam die dankzij zijn linkse begaanheid nu een landgoed kan bewonen .
  Hoe sociaal ben je dan ? Zonder al die linkse zakkenvullers waren er helemaal geen voedselbanken nodig .

  En Pim Fortuyn was een minderwaardig mens volgens van Dam ?

  Hoe durft zo’n varkenshoofd ? Ik kan het echt niet helpen maar als ik die vent zie , dwalen mijn gedachten onmiddellijk af naar een vet zwijn tot zijn oksels in de prut , die al smakkend met zijn kop in de modder loopt te wroeten .

  Socialisten zijn niet sociaal , het zijn leden van een gelegaliseerde dievenbende .
  Wat zouden die lui nou ECHT denken ?

  Like

  • Marc Bouwman zegt:

   Het zijn echt niet alleen de socialisten. Alle traditionele partijen maken zich er schuldig aan.

   Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @ Harry: 12.05. uur. Helemaal met U eens. Trouwens de zgn. fijne politici, van “links tot rechts”, hebben in Juni vorig jaar NEDERLAND overgeleverd aan de EUSSR, door in te stemmen met het ESM verdrag. En buiten de PVV, en ik dacht nog 1 kleinere partij, stemden de zgn. VOLKSVERTEGENWOORDIGERS voor dat LANDVERRAAD. En socialisten, ach, dat zijn gewoon moderne roofridders, niets meer en niets minder.

   Like

 10. @ Marc Bouwman, 27 oktober 2013 om 11:50
  Het zal je vast niet verbazen dat ik niet zo diep heb nagedacht bij het gebruik van de woorden ‘Het islamitische deel van de natie’. Ik heb ze gebruikt in navolging van Von der Dunks gebruik van de woorden ‘het meest onbeschaafde deel der natie’.

  Like

  • Marc Bouwman zegt:

   Dat je Dunks redeneerwijze volgde zag ik natuurlijk wel. Toch voel ik mij wel verplicht omstandig uit te leggen dat er niet zoiets bestaat. Voordat je het weet is de vocabulaire van begrippen, die niet-bestaande werkelijkheden duiden, uitgebreid met de volgende verwarring. Zo goed als het begrip ‘islamofobie’ (waarvan inmiddels afdoende is aangetoond dat dit een vinding van de OIC is) geen bestaande maatschappelijke realiteit is, maar uitsluitend als doel heeft islamkritici de mond te snoeren.

   Like

 11. luckybee zegt:

  Van der Dunk en Arno Grunnenberg zijn zwaar autisticsche mensen, wat verwacht je van zulke geest invalide mensen?

  Like

 12. Dr. Kwast zegt:

  Wat heerlijk om zo iets te lezen Harry. Het zonnentje schijnt hier en het aandeel van jou schrijven geeft me een goed gevoel een fijne dag verder. Die van mij kan niet stuk.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s