Leon de Winter: “Kleine soldaten”

Screenshot_17

(Door: Leon de Winter)

Leon de winter waarschuwt voor de “ontmannelijking” van onze samenleving.

Toen onze zoon werd geboren, namen mijn vrouw en ik ons voor om hem niet te eenzijdig als jongen op te voeden. Ook wij waren aangestoken door de tijdgeest en wilden ons losmaken van traditionele rolpatronen.

Onze zoon zou poppen krijgen en geen speelgoedpistolen. Maar zodra hij kon kruipen en de wereld begon te ontdekken,interesseerde hij zich enorm voor machines en wapens. Als we hem een pop gaven, had hij die binnen de 15 tellen kapotgemaakt. We hebben ons best gedaan om vrouwelijke interesses in hem te wekken, maar dat is jammerlijk mislukt.

Menig lezeres kan hier nu verontrust tegenin brengen dat er helemaal niet zoiets als vrouwelijke interesses zouden bestaan. Daar zou ik maar niet zo zeker van zijn, temeer daar ik tot de overtuiging ben gekomen dat men wel degelijk van mannelijke interesses kan spreken.

Toen onze zoon zijn einddiploma in ontvangst nam, werden in de aula van de school aan de ouders de beste 25 leerlingen voorgesteld. Vierentwintig van hen waren meisjes, en de enige jongen was, hoe moet ik het uitdrukken opdat aan geen van de geslachten onrecht wordt gedaan? De minst jongensachtige jongen.

Onze zoon behoorde dus niet tot de slimsten. Dat klopt weliswaar helemaal niet, maar dat de school hem (en naar het schijnt ook bijna alle andere jongens van zijn leeftijd) niet echt interesseerde, was duidelijk. Wat hen interesseerde, was actie, agressiviteit, geweld, bommenwerpers.

Nogmaals: vierentwintig van de 25 beste leerlingen waren meisjes. Met deze school was iets niet in orde, dacht ik. Maar toen ik daarna deze school met andere scholen vergeleek, kwam ik tot het resultaat dat datgene wat ik had waargenomen geenszins een op zichzelf staand geval was en dat meisjes vaak de betere leerlingen bleken te zijn. Ik ontdekte een voor mij nieuw probleem, waarover nauwelijks wordt gesproken in de media en dat de politiek ver van zich af heeft geschoven.

In de laatste editie van het maandblad “The Atlantic” uit Washington staat een artikel van de Amerikaanse filosofe Christina Hoff Sommers met als titel “How to Make School Better for Boys” (een van de belangrijkste boeken over hoe jongens in de huidige tijd opgroeien, is van de hand van Sommers: “The War Against Boys”).

In het artikel roept Hoff Sommers ertoe op rekening te houden met de eigen leerwijze van jongens, hun manier van spelen, hun behoeft iets met hun handen te maken. Ze verwijst daarbij naar de successen van Amerikaanse scholen waar speciale programma´s voor jongens bestaan.

Laten we eerst het probleem eens duidelijk formuleren: Heeft de richting van de scholen in onze westerse welvaartsmaatschappijen er onbedoeld toe geleid dat jongens grote moeilijkheden hebben?

Ik ben geneigd deze vraag met “ja” te beantwoorden. Vrouwen werden lange tijd benadeeld in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Het feminisme eiste hun gelijkberechtiging en de samenleving gaf de ruimte. Maar ging de roep naar gelijkberechtiging zo ver, dat in de voor onze kinderen zo belangrijke schooltijd evolutionair-biologische verschillen geen rol meer mogen spelen?

Wie een zoon en een dochter heeft, weet dat zij principieel van elkaar verschillen. En ik beweer dat deze verschillen niet cultureel, maar evolutionair bepaald zijn. Of beter gezegd: deels cultureel, maar overwegend evolutionair bepaald.

De moderne welvaartsstaat heeft psychosociale complicaties, in hem komt het zachte, het moederlijke, verzorgende tot uitdrukking. De welvaartsstaat is een vrouwelijke staat. Dat is alleen maar te begroeten. Daarmee ontstaat er echter een onvoorzien probleem: Wat doen we met jongensachtige jongens, wier biologie schreeuwt naar beweging, activiteit, intensiteit, snelheid en geweld?

We verwachten dat opgroeiende jongens de hele dag stil zitten op school en informatie in zich opnemen. Maar velen van hen lukt dat niet.

Onze straten zijn zo veilig als nooit tevoren in de geschiedenis van de mensheid. Mannen en vrouwen kunnen zich naakt op FKK-stranden bewegen zonder bang te hoeven zijn voor seksuele overvallen. Dat wil echter nog lang niet zeggen dat onze jongens plotseling geen koortsachtige dromen vol seks en geweld meer kennen. In miljoenen jaren zijn in hun biologie soldatenkwaliteiten tot rijping gekomen.

Screenshot_16

Onze scholen doen net alsof deze jongens defecte meisjes zouden zijn. Men legt ze aan de ketting en dwingt ze een aan hen niet bestede vorm van aandacht op te brengen. Daarom leren jongens alleen door het spelen van virtuele spelletjes en het kijken naar actiefilms om met agressie en seksuele fantasieën om te gaan.

Het ritme van de schooldag houdt geen rekening met hun spanningsboog en hun behoefte aan beweging. Ze reageren niet op dezelfde prikkels als meisjes. Zo brengen ze een normale schooldag in een soort van halve slaap door, totdat eindelijk het laatste uur voorbij is en ze zich kunnen verstoppen in hun virtuele wereld, waarin ze soldaten of misdadigers zijn.

Misschien zou het zinvol zijn om na te denken over de terugkeer naar gescheiden jongens- en meisjesklassen, waar men beter zou kunnen inspelen op de geslachtsspecifieke manier van informatieverwerving en op de verschillende behoefte aan lichamelijke beweging en avontuur.

Waar het mij om gaat? Ik wil graag verhinderen dat onze zoons als zombies voor hun computerbeeldschermen hangen om daar hun dagelijkse dosis (seksueel) geweld te verwerken. Ik hoor van vrienden en bekenden, dat halfvolwassen jongens steeds vaker de handdoek in de ring gooien als het gaat om het bereiken van een positie in hun sociale omgeving. Ze geven snel op en trekken zich terug. Ze leven in hun computers en smartphones, want in de reële werkelijkheid stuiten ze op onbegrip, verzet en vrouwelijke waarden.

In onze postmoderne Europese landen hebben we het idee van de soldaat begraven. Dat heeft zich binnen een mum van tijd voltrokken. Op andere continenten is men nog niet zo ver. Het lijkt mij, dat de conservatieve islam juist vanwege de duidelijke rolpatronen, die de gelovige kan volgen, zo´n grote aantrekkingskracht uitoefent op jonge moslims. In de islam kan de man nog soldaat zijn, is de man nog man en de vrouw nog vrouw, op basis van oeroude rolpatronen, zoals die zijn aangegeven in de koran, de Hadith en in de sharia.

Kennen islamitische strijders, die terugkeren uit de oorlog, zoiets als posttraumatische belastingstoornis? Bestaan er in islamitische landen jongens met ADHD? Daar legitimeert het concept van de Jihad jonge strijders om oorlog te voeren en vijanden te onthoofden. Buit te maken en vrouwen te nemen, die zij in hun macht gebracht hebben. Daar kan geen computerspelletje aan tippen.

In moderne, vreedzame samenlevingen worden jonge mannen er constant op gewezen dat hun driften niet getolereerd worden en dat ideeën van eer en heldendom niet worden gewaardeerd. De evolutie heeft stamkrijgers van hen gemaakt, maar in onze cultuur moeten ze deze krijger verbergen. Dus leren ze hun driften te verbergen. Heel mooi. Liever rust dan geweld op straat. Maar toch zijn de driften er nog.

Dankzij moderne technologieën, die intensieve virtuele werelden aanbieden, hoeven opgroeiende jongeren in onze cultuur het uitleven van hun driften niet helemaal te verstoppen. Dat is in ieder geval iets. De verregaande “ontmannelijking” van de samenleving heeft echter tot gevolg dat er grote groepen onzekere jongens zijn, die hun identiteit en daarmee  hun toekomst niet onder controle krijgen. Van ouders, van wie de zoons voor de vraag staan welk beroep ze moeten kiezen, hoor ik steeds opnieuw hetzelfde: Hun zoons weten niet wat ze moeten kiezen, omdat niets hen interesseert.

De driften moeten niet genegeerd, maar gekanaliseerd worden. Ze moeten uitmonden in maatschappelijk zinvol gedrag, in gevoelens van trots en eer, in de wens competitief te zijn en verantwoordelijkheid te dragen.

Onze dochters storten zich tegenwoordig op alle mogelijkheden die de samenleving hen biedt – een aangename vooruitgang in vergelijking met de discriminatie van voorbije tijden. Nu vraag ik me af of we in onze euforie over het vooruitkomen van de meisjes de jongens niet verwaarloosd hebben. Wat mij betreft mogen jongen gerust weer jongens zijn. En met speelgoedgeweren spelen.

Bron:
http://www.focus.de/kultur/buecher/tid-34315/kultur-und-leben-medien-kleine-krieger-unsere-schulentungeradesoalswaerenjungendefektemaedchen_aid_1138982.html
Auteur: Leon de Winter

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

16 reacties op Leon de Winter: “Kleine soldaten”

 1. Q zegt:

  Tegenwoordig is de samenleving gelijk ontregeld als kinderen soldaatje spelen. Gelijk grote paniek, politieheli in de lucht, arrestatieteam … laatst in Groningen nog en dat was niet voor het eerst.

  Niet alleen kinderen overkomt het :
  In Assen is een kazerne. De schietbaan is in Witten, paar kilometer verderop.
  Vroeger was het heel normaal dat hele pelotons langsmarcheerden daar.
  Tijdje geleden was er 1 militair, die ging terugrennen naar de kazerne. Met geweer.
  Was ook dikke paniek.

  Like

 2. Theresa Geissler zegt:

  Van mij mogen jongens ook best jongens zijn -en met speelgoedgeweren spelen. Zo heb ik er trouwens altijd al over gedacht. En dat het huidige onderwijs misschien te feminien geworden is om jongens optimaal in te laten gedijen kan ik me ook nog voorstellen. Toch voel ik weinig voor de terugkeer van aparte jongens- en meisjesklassen zoals de Winter suggereert. Ik ben toch bang, dat dit op den duur voor de meiden niet voordelig werkt.
  Waarom niet? Wel, Leon de Winter haalt zelf ook al aan, dat bepaalde eigenschappen evolutionair bepaald zijn. En dat ís ook zo. Maar dat heeft dan tevens tot gevolg, dat mannen -jongens- elkaar op positieve wijze stimuleren en zo via sportieve wedijver tot prestaties brengen en vrouwen maar al te vaak het tegenovergestelde doen: Ook zij kunnen er naar streven, de beste te zijn, maar helaas eerder door in de zo roemruchte ‘krabbenmandmentaliteit’ te vervallen en aldus de mededingsters op subtiele wijze te ontmoedigen en terug te trekken naar het eigen niveau -of nèt iets daaronder. Het verschijnsel kan zich binnen de ene groep sterker manifesteren dan binnen de andere, maar floreert nog steeds het sterkst naarmate meisjes meer ‘onder ons’ zijn.Sekse-scheiding is al nooit helemaal gezond te noemen -kijk maar naar de islamitische samenlevingen- maar lijkt mij,waar zij in praktijk wordt gebracht, op den duur nadeliger voor meisjes dan voor jongens.
  Gezien de gesignaleerde problematiek voor jongens zal er inderdaad iets moeten veranderen -misschien moet het onderwijs op andere punten uitdagender en minder feminien gemaakt worden , maar dan voor BEIDE seksen, zodat de geboden kansen gelijkelijker worden verdeeld. Hóe, dat zou men nader moeten bekijken. Maar naar dat gescheiden onderwijs moeten wij in geen geval terug: Bedenk, dat de vorige generaties ook zo hun reden hebben gehad om dat juist àf te schaffen.

  Like

 3. JooJootje zegt:

  De drogreden dat jongens benadeeld moeten worden omdat er anders een prestatie verschil gaat ontstaan die geheel veroorzaakt wordt door de vrouwelijke neiging tot jaloezie is in mijn ogen gewoon pervers.
  Dit is een vrouwelijk probleem en moet opgelost worden bij de groep die hier aan lijdt.
  Wij gaan toch ook niet het leer vermogen van mensen saboteren omwille van domme mensen omdat het verschil anders te groot wordt.
  Hoe sloop je een samenleving door op deze wijze gelijkheid af te dwingen.

  Like

 4. Rudi zegt:

  Voor Leon De Winter heb ik groot respect als schrijver en denker, maar dit vind ik een bizar opstel;

  Akkoord, de welvaartsstaat heeft met zijn uitkeringen, kinderbijslag en dies meer de vaderfiguur haast overbodig gemaakt, waardoor jongens nog amper een mannelijk voorbeeld hebben.
  Akkoord, in onze samenleving staan mannen die een bedrijf runnen of gaan werken om een gezin te onderhouden in (veel) lager aanzien dan een zootje ongeletterde, overbetaalde, kleinzerige metroseksuelen die leuk tegen een voetbal kunnen schoppen.
  En over het zich boven de burger wanende geteisem dat parlementen bevolkt ga ik nog zwijgen. Nee, toch niet: kijk naar leugenaars als Verhofstadt, Rutte en De Gucht en eeuwige adolescenten als Bert Anciaux, Harry van Bommel, Roemer, Samsom en noem maar op. Zijn dat mannen?

  Kijk naar de cultuur: een politiek-correcte zooi inteelt die de veradolescentisering oftewel de verpeterpannisering van de samenleving bezingt. U wil voorbeelden? Dan geef ik voorbeelden, uit Vlaanderen in mijn geval. Raymond van het Groenewoud “Twee meisjes op het strand” (Ach en wee, ik mag er niet aan komen, dan ga ik er uit zelfmedelijden even een liedje over schrijven), Gorki “Mia” (“De middenstand regeert het land..”) en Arno, een over het paard getilde zak die niet eens moeite doet om verstaanbaar te praten. Tom Lannoye? Nog zo’n gesubsidieerde aanstellerige nestbevuiler (O jee, wat is het hier in deze Vlaamse samenleving toch erg, ik verkas maar naar mijn villa in Zuid-Afrika).

  Dat de westerse beschaving sinds mei ’68 op alle niveaus ontmannelijkt geraakt is, staat buiten kijf. Maar dan ga je toch niet vol bewondering schrijven over de islam???

  “In de islam kan de man nog soldaat zijn, is de man nog man en de vrouw nog vrouw, op basis van oeroude rolpatronen, zoals die zijn aangegeven in de koran, de Hadith en in de sharia.”

  “Daar legitimeert het concept van de Jihad jonge strijders om oorlog te voeren en vijanden te onthoofden. Buit te maken en vrouwen te nemen, die zij in hun macht gebracht hebben. Daar kan geen computerspelletje aan tippen.”

  Ik vind het maar een vreemde gedachtegang. Maar misschien mis ik wat.

  Op één punt kan ik De Winter bijtreden: opnieuw gescheiden jongens en meisjesklassen. Op die manier leren jongens opnieuw met elkaar concurreren in de klas in plaats van indruk te maken op meisjes met hun apenstreken.

  Like

 5. Theodoor zegt:

  Sport is denk ik één van de bezigheden waarin jongens hun drang en emoties in kwijt kunnen, daar wordt te weinig aandacht aan geschonken tijdens de opleiding. Waarom niet elk half jaar een soort sport uitoefenen, zodat je aan veel sporten kunt meedoen.
  Maar Leon de Winter signaleert wat jaren geleden al is in getreden met ook steeds minder gymnastiek op de scholen incl. zwemmen.
  WAT HEEFT DE POLITIEK WEL GOEDGEDAAN,
  vraag ik mij wel eens af. Vooral in landen waar het demcratische socialisme stevig is verankerd zie dat de vrouwen/meisjes verkracht worden en geen jongensgroep die de koppen bij elkaar steken om daar op harde wijze een eind aan proberen te maken.
  Nee, alles wordt door het systeem de kop in gedrukt.

  Racisme is het codewoord voor onverantwoord besturen en wat eigenlijk een blokkade is voor een positieve ontwikkeling van de mens.
  Het zal pas anders worden als een diepe armoede intreed, dan komen de oude instincten weer naar boven.

  Like

 6. Repubikein zegt:

  Net gehoord. NL alert.

  Like

 7. Breget zegt:

  JooJootje mag ik het oneens met u zjn wat mij de laatste jaren op valt in het Nederlandse onderwijs dat er vaak op scholen met moslim kinderen het onderwijs wel degelijk op een laag pitje word gezet om de achterstand zo klein mogelijk te houden, wat ook in stand word gehouden door de PvDA S.Dijksma.

  Like

 8. Rudi zegt:

  Vooroordelen hindernis voor allochtone scholieren
  http://www.standaard.be/cnt/dmf20131027_025

  De allochtoon voelt zich niet goed op school. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Antwerpen. Ach en wee, het heeft natuurlijk alles maar dan ook alles te maken met vooroordelen jegens de islamitische scholieren.
  De islam? Nee hoor, dat is geen element.
  Hoe goed autochtonen zich op school voelen, laat de studie ook in het midden.
  Hoe de door een allochtoon in elkaar getrapte (en zwangere) lerares zich voelt, dat interesseert ook niemand een lor.
  Hoe Polen, Russen, Chinezen, Indiërs, Afrikanen zich voelen op school? Geen idee, want het interesseert de onderzoekers noch de krant geen gebenedijde mallemoer.
  Hoe een Joodse of homoseksuele leerkracht voor zo’n bende zich voelt, interesseert dat de onderzoekers?

  “Uit die studie blijkt evenwel dat kinderen met een migratieachtergrond wel erg gemotiveerd zijn om een diploma te halen, maar dat stereotiepe beelden het hen moeilijk maken.”
  O ja, daar gaan we weer. Eerst een hoofddoek opzetten, kabaal maken dat je die niet afdoet en dàn zeuren over ‘stereotiepe beelden’. Geen interesse hebben in de evolutietheorie, amper Nederlands kunnen, maar wél met zo’n mallotige Arafatsjaal rondlopen en zelfmoordterroristen bewonderen. ‘O, wat maken jullie vooroordelen en stereotiepe beelden het mij moeilijk om mij goed te voelen op school, boehoehoe.’

  Dat volgens de islam een moslim niet naar een kafir hoeft te luisteren, dat komen we ook nergens in het artikel tegen. Zou dat meespelen in het zich al dan niet goed voelen van allochtonen op school, geachte onderzoekers en journalisten?

  De doelgroep die ze zijn gaan ondervragen waren kinderen van de tweede graad, leeftijdsgroep 14, 15-jarigen. Wie voelt er zich op die leeftijd wél goed op school?

  Soms vraagt een mens zich af of die onderzoekers niet zélf bevooroordeeld zijn en op zoek gaan naar resultaten die hun politiek correcte broodheren voorschrijven en die ze allang klaar hebben liggen.

  Like

 9. baksteen zegt:

  ” Wij gaan toch ook niet het leer vermogen van mensen saboteren omwille van domme mensen omdat het verschil anders te groot wordt” O nee? Ga eens kijken naar al het gepemper van en de zieligheidsindustrie rond de leerlingen met een “achterstand”.
  Wat me opvalt is het geklaag van de jongens op de middelbare school die helemaal ziek worden van al het gezoek via het internet naar informaltie om weer eens een werkstuk af te leveren waarover dan weer een hoop gepraat moet worden, ze vinden het wijvenwerk en dat klopt, want die zijn daar goed in. samen Wortels zoeken samen schoonmaken en er intussen over praten.
  Jongens willen de informatie gewoon krijgen, het leren en iets mee gaan doen. De rest is verspilde tijd.

  Like

 10. luckybee zegt:

  Ik geloof dat Leon hier in vergist heeft;zelfs onze vrouwen gedenken nu het bestaan van een Heldin de Kenauw van Haarlem.Ze was geen klein soldaatje hoor!

  Like

 11. Ton v Kesteren zegt:

  Klopt helemaal. Toen de kinderen nog klein waren gaven wij zoon en dochter pop na bevalling v derde kind. Na uur lag pop v zoon in hoek vd badkamer (poppen wassen). Zoon had alle interesse in waterpistool. Ook dochter was -toen ze iets ouder was- hevig geinteresseerd in “stofzuigen” itt onze zoons, ondanks het feit dat zij pa regelmatig zagen stofzuigen. Oooohhhhhh!!! Ter verduidelijking: v rolbevestiging was in ons gezin nauwelijks sprake.

  Like

 12. Joop Klepzeiker zegt:

  Door de feminisering van de samenleving zijn mannen ( of wat er voor door moet gaan ) de mogelijkheid tot bescherming van de jachtgronden en hun bezit kwijtgeraakt cq onmogelijk gemaakt dat kan je zien in diversen facetten van die samenleving .

  Wat er is overgebleven is een berg psychische wrakken die volledig de weg zijn kwijtgeraakt door de onbewuste interne strijd door het biologisch bepaalde en het metaal ingeprente.

  Dit is weer een uitvloeisel van de indoctrinatie a la Frankfurter Schule via het onderwijs de msm etc .

  Like

 13. Thomasson zegt:

  In de zomer van 1970 kwam ik als vrijwilliger in een Israëlische kibbutz in de Beit She’aan vallei (het noorden van het land). Een omgeving dat bijna non stop onder vuur lag van Palestijnse guerrillabewegingen. Toen onze bus de kibbutz naderde, zag ik een tafereel die ik nooit eerder had gezien. Een grote tractor die wild werd bestuurd door een roodharige meid van amper 13 jaar oud. Achter de tractor was een hangwagen vol met vrolijke kinderen van alle leeftijden. De tractor reed nog geen 50 meter langs de grens met Jordanië; waar ieder moment geschoten kon worden. Toen de bus de kibbutz had bereikt, zagen wij het meisje van de tractor springen. Ze commandeerde de wat grotere kinderen de kleintjes te helpen van de hangwagen te stappen. Het meisje was beslist geen type om met poppen te spelen; eerder met geweren!.

  Normaliter is dat zo dat jongens verschillen van meisjes in hun emotionele en intellectuele ontwikkeling. Jongens zijn van natuur meer geïnteresseerd in techniek, en werken met hun handen. Ze zijn ook vaak beter in exacte vakken. Maar het verschil tussen beide seksen hoeft niet per sé te maken hebben met neiging tot geweld, agressie en oorlogvoeren. Bij beide seksen zijn wilde kinderen die graag constant in beweging zijn en het liefst buiten spelen.
  Vooral bij meisjes is de ontwikkeling erg afhankelijk van culturele achtergrond en de omgeving waarin ze opgroeien. In Israël kenden kinderen vanaf het einde van de Britse mandaat (1948) tot aan de dag van vandaag niets anders dan oorlog en bedreiging. Jongens en meisjes groeien op in huizen waar geweren in handbereik zijn en waar over niets anders wordt gesproken dan over militaire zaken en de toestand in de grenzen. Zulke vrouwen ontwikkelen vaak mannelijk smaak bijvoorbeeld in films en geven de voorkeur aan een film met veel karate en action dan aan romantische smartlappen. Dezelfde soort mentaliteit zien wij ook in landen zoals Zweden en Denemarken waar feminisme is een leefwijze dat nog stamt uit de tijd van de Vikingen.
  Persoonlijk ben ik van mening dat de beste opvoeding is de Scandinavische: waar jongens en meisjes leren huishoudelijke karweitjes maar ook mannenwerk zoals timmeren, reparaties aan huis enz.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s