Commentaar naar aanleiding van een video

Screenshot_14

(Door: Henk V.)

Een commentaar naar aanleiding van een video. De link die toegang geeft tot de bedoelde video, die is te vinden onderaan het stuk dat al op deze site verscheen:
https://ejbron.wordpress.com/2013/10/27/wat-een-ongelofelijke-en-genuanceerde-onzin-op-de-britse-tv/

Daarop is te zien hoe de voormalige leider van de EDL, Tommy Robinson, een gesprek aangaat met een moslim in een forum waarin voor- en tegenstanders van ”extreem rechts” in Groot- Brittannië de strijd met elkaar aanbinden. De fundamentalistische radicale islamiet die de EDL wilde laten verbieden, deed een verrassend voorstel. De video laat zien waartoe dat leidde.

De video suggereert als het ware dat er een brug kan worden geslagen tussen de oorspronkelijke bevolking van een land en de vertegenwoordigers van de islam die zich in hun midden hebben genesteld. Die uitdrukking gebruik ik met opzet, omdat naar mijn stellige overtuiging deze ideologie zich in ons midden bevindt als een koekoeksei in een nest waarin een anders soortige vogel haar eigen eieren uitbroedt. Wij weten wat er daarna gebeurt. De vogel broedt de eieren uit en het koekoeksjong duwt zoveel mogelijk ‘vreemde’ jongen uit het nest, waarna  die zich door zijn ‘pleegouder’ laat voeden. In de beeldspraak is de ‘broedende vogel’ de samenleving zelf, die – mits ongemoeid gelaten!-  haar eigen ontwikkeling in stand houdt en door allerlei factoren die zich aandienen rustig evolueert, zoals dat steeds op een logische manier in onze geschiedenis is gebeurd.

Het leggen van een koekoeksei in het nest van de bevolking is een zeer ingrijpende, agressieve daad die is gepleegd door de voorstanders van het huidige politiek correcte denken, die menen dat onze maatschappij moet veranderen van samenstelling, cultuur en mentaliteit. In samenspraak met ‘Brussel’ bepalen zij nu hoe het begrip “democratie” tegenwoordig moet worden geïnterpreteerd, opdat alle veranderingen onder het mom van democratische besluitvorming kunnen worden doorgevoerd. Deze politieke elites zijn verantwoordelijk voor de instroom van mensen die niet afkomstig zijn uit gebieden die behoren tot ons westerse culturele erfgoed. Deze nieuwkomers beleven de wereld vanuit een basis die zeer verschilt van die waarop ons denken, doen en laten berust.

Onze leefwereld is in hoog tempo van aard veranderd en het vermogen van weerstand tegen alles wat zich aandient is stelselmatig ondermijnd, want wij wonen inmiddels in een maatschappij waarin het denken stelselmatig wordt gemanipuleerd en er continu dwang wordt uitgeoefend van hogerhand, door onze overheden, door de mainstream media en door allerlei instanties die zich bezig houden met de vorming van de menselijke geest.

Deze vorming die wij constant ondergaan kunnen we nader specificeren: Onze overheden voeren gedwee de opdrachten uit die vanuit het buitenland , ‘Brussel’, verplichtend worden opgelegd. De opdrachten zijn in een aantal hoofdcategorieën onder te brengen, waarvan de dwang in verband met de financiële strategie die de EU-landen hebben te volgen, de politieke denkrichting die wij allemaal hebben in te slaan, en de meest ingrijpende, de alles veranderende ingreep in de bevolkingssamenstelling, en alles wat die teweeg brengt, de drie bekendste zijn.

Sinds 1975 wordt de instroom uit de niet-westerse hoek ‘van hogerhand’ bevorderd en in stand gehouden. Ik wil het nog eens herhalen: sinds dat jaar plegen de Europese en nationale overheden een sluipende vorm van genocide, omdat als gevolg van de gevoerde politiek OVERAL in de gebieden waar het Eurabische experiment wordt uitgevoerd de rol van de plaatselijke bevolking BLIJVEND ondergeschikt wordt gemaakt aan de belangen van de binnenstromende groepen en demografisch bezien zullen de oorspronkelijke bevolkingen getalsmatig ook terzijde worden geschoven. Dit is een behandeling waaraan niemand in de vrije wereld ooit zo langdurig is blootgesteld! Hier wordt een MISDRIJF gepleegd van ongekende orde. En de bevolking heeft het nauwelijks in de gaten.

De ‘zegen’ van het grootste experiment aller tijden bestaat hierin dat Europa aantoonbaar arabiseert. Het Arabische gedeelte van het nieuw gevormde machtsblok zien wij NIET ‘Europeaniseren’! Soms lijkt het daar even op en dan roept men: “Kijk, de Arabische Lente!’”, maar dan keert men in het Midden-Oosten weer terug naar de oude paden die men bewandelde.

Al geruime tijd verwacht politiek correct dat wij op commando in gejuich uitbarsten over de zegeningen die over ons worden uitgestort. Maar daar zal het steeds minder van komen, omdat het bewustzijn van het volk langzamerhand wat ontwaakt. Men weet wat men had en begint door te krijgen wat daarvoor in de plaats komt. Dat besef zal leiden tot een groot, alles omvattend conflict.

Om dat te vermijden, probeert men ‘bruggen te bouwen’, iets wat men altijd doet wanneer er conflicten in de lucht hangen. Men wil ‘bruggen bouwen’ door middel van een beproefd westers principe: langs verbale wegen van hoor en wederhoor komt men via het doen van stapsgewijze wederzijdse concessies tot overeenstemming. De gevonden oplossing wordt geacht recht te doen aan beide partijen. Dat men in politiek correcte kring denkt dat deze methode ook werkt wanneer men “in gesprek gaat met de islam” is ronduit ongelofelijk, want ieder die de ontwikkelingsgang van deze ideologie volgt, kan weten dat het niet in de aard van de islam ligt om enigerlei concessies te doen. De wereld behoort immers de islam toe! Waarom zou je dan concessies moeten doen? De onderliggende partij doet concessies en de winnaar neemt wat van hem is. Voor de moslims liggen de zaken glashelder en zo gedraagt men zich dan ook.

De video, waarop het bovenstaande artikeltje berust, laat zien hoe het “bruggen bouwen” gaat. Het is een strategie die zeker in de EU op grote schaal zal blijven worden toegepast, want of de culturen nu met elkaar compatibel zijn of niet, de vermenging van culturen MOET doorgaan. ”Diversiteit is goed voor ons…”

In Duitsland reist de zeer invloedrijke CDU politicus Wolfgang Schäuble scholen af en houdt zeer multiculturele praatjes voor de ontvankelijke jeugdige luisteraars. De geest van de mensen moet blijvend worden bewerkt!

Wijlen Josef Goebbels had het bestorven van afgunst, wanneer hij van deze hersenspoelingstechnieken had geweten.

We gaan minder prettige tijden tegemoet.

Medestrijders met een strategische visie en daadkracht moeten zich maar eens grondig in de komende situatie gaan verdiepen. Vast staat dat HOE DAN OOK de linkse infectie op ALLE terreinen moet worden tegengegaan.

Hier nogmaals de desbetreffende video:

http://www.liveleak.com/view?i=bf7_1382739082

Door:
Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Islamofobie", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", Appeasement, Cultuurstrijd, Demografie, Dhimmitude, English Defence League, Eurabië, Europa, Groot-Brittannië, Immigratie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, Islamofilie, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, mainstream-media, Moslims, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, politici, Rotzakken, Socialisten, Taqiyya, tolerantie/intolerantie. Bookmark de permalink .

23 reacties op Commentaar naar aanleiding van een video

 1. koddebeier zegt:

  Chapeau Henk V., Goede beeldspraak met het koekoeksjong !!
  Je ziet om je heen dat de autochtone bevolking steeds meer van hun verworvenheden/vrijheid/cultuur moeten inleveren, dat zal zo doorgaan tot de rek eruit is…..en dan barst de bom !!
  Het is een vervloekte ‘samenleving’ geworden, zover je nog van samen leven kan spreken.

  Like

 2. Chapeau voor dit artikel en de vraag op het einde zou door iedereen eens goed moeten worden overdacht

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Het klinkt misschien een beetje dom, D.G., maar . . . . . . welke vraag bedoel je eigenlijk?
   Overigens: ik kan het niet opbrengen het filmpje uit te zien.
   Ik ben helemaal klaar met elke poging tot dialoog met de islam en eigenlijk ook met individuele moslims.
   Zelfs als ze niet vol taqiyya zitten en je dus niet weet wat ze nou menen of niet, is de kloof onoverbrugbaar.
   In mijn ervaring heb je twee extremen: moslims die in feite geen zak van de islam afweten, maar die je net zo min tot enig nieuw inzicht brengt als de meest doortrapte imam of ayatollah.
   Het is echt totaal zinloos.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Oh, Goddank, Martien, ik dacht al half en half dat het aan mij lag. -Zie mijn comment hieronder van 19.15u.
    Als ik een ‘hoofddeksel’ zie, voel ik al weerzin, heb ik gemerkt; ik zou er geen woord meer mee willen wisselen.

    Like

 3. Urbanus zegt:

  Stel dat heer Bron een relatie aangaat met een haatbaard net als Robinson deed. Zou ik dan als lezer van dit blog opeens anders denken over islam? Natuurlijk niet!

  Like

 4. Tom Hendrix. zegt:

  Henk V, heel goed uitgelegd, dat we door concessies aan de HAATBAARDEN, de Islamisering eerder verder helpen. En de politieke elite, heeft een heilloos pact gesloten met de BILDERBERGKLIEK en de paladijnen van de NWO. Men wenst ons Europeanen te knechten en tot slaven te maken. En daarvoor gebruikt men tevens de ISLAM!!

  Like

 5. Theresa Geissler zegt:

  Zij met hun eeuwige “bruggen slaan….!” Tariq Ramadan moest ook al als “Bruggenbouwer” fungeren. Daar kwam de Erasmus Universiteit ook gauw achter, dat dat geen goede greep was. Dat is uiteindelijk immers helemaal niet wat moslims willen; zodra die ‘brug’ een feit is, willen ze meer. Trouwens, als ik heel eerlijk moet zijn en geheel op persoonlijke titel: IK wil het ook niet: Aangezien dit de streken zijn, waar door de eeuwen heen autochtonen gewoond hebben, komt het er tenslotte op neer, dat WIJ het nodige moeten inleveren. En daar, beste mede-reageerders, heb ik geen trek in. Al gaat het maar om “kleinigheden” (tussen àànhalingstekens dus, hè) als ‘je als vrouw decent kleden als je door een allochtone wijk loopt of fietst’ -aanbevolen door die lul Han Entzinger- dan wil ik dat nóg niet! Je kunt overigens ook nog stellen dat van het één het ander komt. Die moslim op de video was wel een vlotte prater, een ander type dan, bijvoorbeeld, Mohammed Enait, maar persoonlijk zat ik de hele tijd tegen z’n ‘hoofdbedekking’ aan te kijken, die hij dan weer wèldraagt en waardoor je al weer weet hoe laat het is. Ik zou niet deugen voor bemiddelingsgesprekken of wat dan ook, dat geef ik grif toe. Ik zou al geen half uur met zo’n vent met hoofdbedekking aan één tafel kunnen zitten, geloof ik.

  Like

  • Rudi zegt:

   @Theresa Geissler
   “Dat is uiteindelijk immers helemaal niet wat moslims willen; zodra die ‘brug’ een feit is, willen ze meer.”

   Je zou kunnen stellen dat de enige reden waarom moslims ‘bruggen bouwen’, is om sneller de baas te kunnen komen spelen aan de overkant.”

   Like

  • Henk.V zegt:

   Ach, Theresa, alleen simplistische naïevelingen zijn voorstanders van het bouwen van bruggen tussen onze leef cultuur en de islam.
   Over alle ”bruggen” die op die manier zijn gebouwd rijdt EENRICHTINGVERKEER……. richting Mekka.
   Zoals gezegd: vanuit de islam doet men geen concessies.. En als men al ”een ”concessie”doet, dan zal daar een grotere concessie van onze kant tegenover staan!
   Stel dat ergens vanaf een minaret een muezzin oproept tot gebed, tot ergernis van velen.Zij gaan protesteren en vanuit de islamitische hoek komt een ”tegenvoorstel” : minder oproepen vanaf de minaret in ruil voor minder klokgelui voor kerkdiensten.Met andere woorden : er vindt een uitruil van symbolen plaats, waardoor uiteindelijk kerken nauwelijks nog als kerken herkenbaar zijn.

   Dit systeem van ”uitruil van symbolen” zal mijns inziens beslist in toenemende mate in stelling worden gebracht, als gevolg waarvan een van oorsprong joods-christelijk land steeds meer de gezichtsbepalende kenmerken daarvan zal verliezen.

   Like

  • Jade zegt:

   “het nodige moeten inleveren” ???
   Maak daar maar gerust “ALLES” van, incluis je leven…
   Het ontwerp van die “brug” wordt nu in Brussel/Straatsburg gedaan.
   Daarom moesten ook onze eigen “tekenbureaus” in Europese landen
   alle pennen en papier inleveren.

   Like

 6. Tiny zegt:

  Haha @ Urbanus, zoiets kan ik me helemaal niet voorstellen. Maar stel, dan zou ik echt niet anders denken over de islam, in tegendeel. Ik zou me wel heel ernstig zorgen maken over de heer Bron, en proberen na te gaan wat ze met hem hebben uitgespookt.
  Alvast plannen maakt voor een eventuele reddingsactie uit de klauwen van ??? 😛

  Inetresant verwoord dat artikel ! Henk V.
  Dat we minder prettige tijden tegemoet gaan zou ondertussen velen duidelijk moeten zijn. Ergo, we zitten er al midden in. Het is een sluipend proces dat zich stilletjes voortzet.

  Daar vele medestrijders dit gebeuren eigenlijk allang weten, zouden er eigenlijk allang wat strategische visies ontwikkeld moeten zijn. Waar het mijn idee aan schort is, deze visies ook werkelijk in daden om te zetten. Dat kan ook weer niet want de medestrijders hebben zich nog niet geformeerd. De daadkracht moet nog iets verder ontwikkeld worden. M.a.w. men moet zich bezinnen op dat wat onze voorouders wel konden en wat wij in de huidige maatschappij hebben verleerd. Sluimerend zal dit besef wel aanwezig zijn, het moet nog even flink wakker gemaakt worden. Maar dan, dan worden de koekoeksjongen uit de nesten gesmeten, zoals zij doen met de eigenlijke jongen van hen die hun voeden en grootbrengen. Voorgoed.

  Like

 7. Rudi zegt:

  Chapeau, Henk V.
  De vergelijking met het koekoeksjong wordt vooral zichtbaar zodra zogenaamd geïntegreerde allochtonen (een enkeling uitgezonderd) toch steeds weer de kant kiezen van de islam, de ummah Mohamed. Of deze allochtoon nu in de politiek zit, op een podium staat, op tv komt, subsidies krijgt voor zijn of haar organisatie of ‘Antwerpenaar van het jaar’ is geworden. Steeds valt maar weer op dat ondanks de moeite die ‘de broedvogel’ zich getroost, het jong trouw blijft aan zijn ware aard.

  “Sinds 1975 wordt de instroom uit de niet-westerse hoek ‘van hogerhand’ bevorderd en in stand gehouden. Ik wil het nog eens herhalen: sinds dat jaar plegen de Europese en nationale overheden een sluipende vorm van genocide, (…)”

  Omwille van olie en politieke belangen pleegt de politieke ‘goegemeente’ een soort eugenetica op grote schaal (het Engelse ‘social engineering’ komt eigenlijk dichter in de buurt). De mondige, denkende en verlichte Europeaan moet vervangen worden door een mens die beantwoordt aan het ideaalbeeld van vervlakking en nivellering naar beneden waarop de politieke ‘schijn-elite’ meer vat (denkt) te hebben.

  Like

  • Jade zegt:

   Die politieke “schijn-elite” zal nog op de koffie komen,
   als blijkt dat zij ook gewoon onthoofd gaan worden.
   “Ja maar, we hadden afgesproken…” Niks, ja maar… 🙂

   Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  Hebben jullie nou werkelijk niks in de gaten? Hebben jullie nou echt niet door wat die jurkendrager met z’n maffe hoofddoeksel van plan is?
  De reportage op LiveLeak heb ik voor de helft gezien. Dat vond ik genoeg.
  Ik vrees dat Tommy Robinson zich heeft laten ompraten, zgn vanwege de “dialoog”.
  Moslims die de indruk wekken de dialoog te willen, zullen altijd proberen zaken in hun eigen voordeel te regelen, maw: als ze niet rechtstreeks een wereldkalifaat + sharia kunnen realiseren, zullen ze dat via een omweg* proberen. Daar zijn ze nu mee bezig.Ze merken dat de oppositie in GB begint te groeien, ze merken dat ze terrein verliezen. Daarom proberen ze niet-moslims op andere gedachten te brengen met sprookjes dat als één of meerdere moslims rotzooi trappen dat niet hoeft te betekenen dat alle moslims niet deugen. Wat mij al jaren stoort
  is, dat als ze WETEN dat er binnen eigen achterban rotte appels zitten, ze het tot op heden verdommen om ze aan te pakken. Ik weet zeker dat ze in geval van overlast door eigen raddraaiers denken: goed dat de ongelovigen een lesje krijgen.
  Nogmaals: ik hoop dat Robinson zich niet laat afleiden en scherp blijft maar op basis van wat ik heb gezien heb ik grote twijfels.
  *beter bekend als TAYSIR. http://tinyurl.com/lj4g3tc
  Trap er niet in!

  O ja, ik trek me niks aan van degenen die het weer “anders zien”.
  Die zijn nl. ziende blind.

  Like

  • Tiny zegt:

   Dialoog?? BEDREIGINGEN en DWANG, zul je bedoelen en wel van twee kanten.

   Like

  • Rudi zegt:

   @G.Deckzeijl 19:43
   Dat was me inderdaad ook al door het hoofd gegaan, G.Deckzeijl.

   Telkens er zo’n linkmiechel op tv verkondigt dat de moslims “de shari’ah niet willen” denk ik: waar zijn dan al die hoofddoeken, halal, slachtpartijen, importbruiden, wetten om islamkritiek strafbaar te maken enzovoort dan voor nodig? Dat is immers allemaal shari’ah.

   Als je wilt weten wat iemand werkelijk denkt, moet je kijken naar wat hij doet, niet luisteren naar wat hij zegt. (George Santayana)

   Like

  • Henk.V zegt:

   Ja, Gerrit, het is voor ons helemaal geen vraag wat die islamist van plan is en als Robinson zijn gepraat een paar maanden moet aanhoren, dan heb ik medelijden met hem .
   Wij kennen de koekoek eenzang van de ”religie van de vrede” maar al te goed en die vogelsoort hoort niet bij mijn favoriete zangvogels. En, als ik eerlijk mag zijn: de mening van de islam zegt mij niet erg veel..
   Waar het mij met dit stuk des te meer om te doen was, is het in kaart brengen van de schandelijke processen die politiek correct op onze geweldige maatschappij loslaat en waartoe die leiden.

   En ik blijf daarom bij mijn conclusie dat ons eerste doel moet zijn dat de linkse smeerlappen die op grote schaal onze maatschappij menen te mogen ontwrichten- met behulp van hun troetelkindjes die niemand een strobreed in de weg mag leggen- van hun kracht worden beroofd.
   Daarvoor is inderdaad strategisch inzicht nodig, want verbaal vertoon van woede of afkeuring is kennelijk niet genoeg, want het multiculturele tuig davert ongegeneerd door en dat MOET ophouden.

   Grafische ontwerpers zouden zich bijvoorbeeld eens kunnen buigen over acties met aansprekende posters.
   Een belangrijke sleutel voor de verlinksing van het Westen ligt in het gegeven dat in het onderwijs op alle niveaus mensen met zeer linkse opvattingen zijn beland, die van daaruit vrij spel hebben .Zij konden hun opvattingen in allerlei onderwijssituaties doorgeven.Onderwijs is dus ook voor rechts een buitengewoon belangrijk werkterrein.

   Verder denk ik dat de PVV er goed aan zou doen hier en daar hulpposten op te zetten waar mensen op allerlei manieren documentatie kunnen krijgen op allerlei gebied en misschien wat geholpen kunnen worden, bij het invullen van formulieren, bijvoorbeeld.Daarbij dient zich de mogelijkheid tot één op één gesprekken met mensen en die zijn zeer belangrijk.
   Dit zijn dus een paar ideeën.

   Bovendien is het informeren van mensen die van cruciaal voor de gezondmaking van ons land zijn, zoals leden van de krijgsmacht, van ons politie en ons justitiële apparaat bepaald nodig, omdat er een grote mate van beïnvloeding vanuit Brussel plaats vindt die zich niet laat verenigen met de aard van onze rechtstaat!

   In tijden van afbraak – en daar doet links ons bewust in belanden- MOET onze goed opgeleide en doorgaans gemotiveerde politie en ons leger ONVERKORT voor de burgers opkomen.

   Creatieven onder de lezers, verenigt u 🙂

   Like

 9. G.Deckzeijl zegt:

  …hoofdoeksel met één o minder.

  Like

 10. Maloch zegt:

  Dit vind ik nou altijd erg tricky.
  Op de Nldse TV is het ook altijd hetzelfde liedje.
  Die man zit daar vast niet met een badmuts op zijn kop en een lange nachtjapon omdat dat de mode is. Die man wil iets uitdragen en heeft er, denk ik, ook wel een beetje verstand van.
  Waarom worden bepaalde vragen dan nooit gesteld?
  -Wat wil de islam eigenlijk?
  -Wat is haar streven?
  -Wat wil zij bereiken?
  -Welke weg/wetten moeten daarvoor gevolgd worden?
  -Leg het begrip ‘Al-Taqqiya’ eens uit? (en dan niet in de leugen trappen dat het alleen gebruikt mag worden tijdens oorlogen en conflicten; De islam is altijd in oorlog/conflict met de wereld van de ‘ongelovigen’.)
  -Enz

  Het schiet toch niet op zo met al die ‘gematigden’ en moslims-die-ons-maar-naar-de-mond-lullen aan het woord te laten?
  Zo krijgen we geen eerlijk beeld van de islam.
  Zo krijgen we mensen die voorop gaan staan om ‘bruggen te bouwen’.
  Bruggen waar nog veel meer ‘paardjes van Troje’ overheen kunnen galopperen.

  De onwetende ontgaat het hele misleiden van die ideologie.

  P.s. @ Henk V. Mooi stukje.

  Like

 11. louis-portugal zegt:

  IK zie het nu pas.
  Goeie reactie Henk. Idd.een koekkoek´s ei en daar laten die moslims geen enkel misverstand over ontstaan.
  Ik heb me gedwongen het filmpje uit te kijken om volledig geinfomeerd te zijn.
  Telkens weer de oude riedel van begrip dat altijd van EEN (onze) kant moet komen.

  Like

 12. @Martien Pennings, deze vraag:
  “Medestrijders met een strategische visie en daadkracht moeten zich maar eens grondig in de komende situatie gaan verdiepen. Vast staat dat HOE DAN OOK de linkse infectie op ALLE terreinen moet worden tegengegaan”
  De vraag hoe!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s