Europa en de asielindustrie: Wat te doen?

Screenshot_27

Veel Europeanen hebben nog steeds niet begrepen waarom in de Middellandse Zee  voortdurend zoveel boten met would-be immigranten uit Afrika in nood raken. Nog minder hebben zij en de Europese instellingen begrepen wat de enig mogelijke strategie in deze situatie is. De afgelopen tijd constant gemelde gevallen van nood op zee hebben een duidelijke oorzaak: deze zeenood wordt in de meeste gevallen door de (heel goed aan de migranten verdienende) mensensmokkelaars kunstmatig in scene gezet of überhaupt gefingeerd. Ze willen namelijk met hun schepen absoluut niet aanleggen in Italiaanse of Maltezer havens. Want daar zouden ze wegens hun criminele activiteiten arrestatie en strafvervolging riskeren.

De mensensmokkelaars als daders, Europa als helper

Daarom dwingen zij hun “passagiers” al op gezichtsafstand van de kust overboord te gaan. Ze moeten zich op wens van de smokkelaars of samenpersen in kleine reddingsbootjes of naar de kust zwemmen. Wat allebei levensgevaarlijk is. In andere gevallen hebben de smokkelaarschepen nog verder buiten op zee “motorschade”, zodat de “passagiers” door andere schepen gered moeten worden – waarna de smokkelaarschepen zich (voor een schip met averij) snel uit de voeten maken.

Af en toe vindt er bij zulke trucs een grotere catastrofe plaats. Bijvoorbeeld wanneer de migranten, die denken in zeenood te verkeren of honger en dorst lijden, aan dek een vuur aansteken om de aandacht te trekken van andere schepen en het vuur buiten controle geraakt.

Wat echter moet het door zulke rampen humanitair gechanteerde Europa in deze situatie nu concreet doen? De huidige politieke strijd tussen landen zoals Italië of Malta en de EU respectievelijk de andere EU-landen is in ieder geval tamelijk zinloos. De poging van Italië & Co om de noordelijke EU-landen overal de schuld van in de schoenen te schuiven, verandert überhaupt niets aan het resultaat van de massale toestroom naar Europa. Of over land via Griekenland of over het water via de Middellandse Zee…

Screenshot_22

Net zo slecht, ja zelfs bijna immoreel, is het gedrag van steeds meer scheepskapiteins, die de zeenood op zulke boten vanaf een mogelijk grote afstand proberen te negeren en met een andere koers doorvaren.

Net zo slecht, ja zelfs bijna immoreel, is het gewoon ook wanneer de Italianen de aan land gebrachte migranten dan gewoon laten lopen. Af en toe geven ze hen zelfs concrete aanwijzingen hoe men snel naar het noorden komt.

Ook de diverse EU-topontmoetingen hebben geen oplossing voor dit onderwerp. Veel deelnemers begrijpen niet dat het immers niet om het een of het andere schip gaat, maar om een dagelijks aanzwellende stroom mensen, die de EU en haar schijnbaar overvolle sociale stelsel binnendringen.

Ook de honderden krantencommentaren die de laatste weken over dit onderwerp zijn verschenen, bevatten weliswaar goed klinkende woorden, maar durven slechts zelden concrete oplossingsbeginselen te noemen. Want die zouden ook een serie hard lijkende maatregelen moeten bevatten.

Screenshot_23

Het strategiepakket tegen mensensmokkel

1. De smokkelaarbendes moeten op volle zee en in hun landen net zo consequent bestreden worden als hun geestverwante collega´s voor de Afrikaanse oostkust. Deze hebben daar jarenlang de zeeën onveilig gemaakt met hun piraterij. Pas toen NAVO- en andere oorlogsschepen de strijd tegen deze piraten serieus aanpakten, pas toen de idiote bezwaren van juridische goedmenschen, vooral uit Duitsland, overwonnen waren, dat men toch eigenlijk deze piraten niet ook op het vasteland zou mogen achtervolgen, pas toen kreeg men de piraterij voor de kust van Somalië onder controle. Georganiseerde criminaliteit kan men alleen maar georganiseerd en vastberaden bestrijden. En mensensmokkel is, net zoals piraterij, Georganiseerde misdaad. In het vervolg mag er geen enkele mensensmokkelaar ontsnappen, nadat hij de Italianen, Maltezer of andere Europeanen hun als vluchtelingen gecamoufleerde passagiers in de maag heeft gesplitst.

2. Ook aan de migranten moet duidelijk gemaakt worden dat er via mensensmokkelaars geen succesvolle weg naar Europa leidt, noch over land noch over zee. Deze boodschap kan Europa vooral doorgeven door de asielprocedures, ondanks alle vertragingspogingen van gewiekste advocaten en NGO´s, binnen enkele dagen wettelijk af te handelen. Daartoe behoort ook, dat de asielzoekers geen mogelijkheid krijgen om in deze periode onder te duiken en zich ergens anders in Europa te vestigen.

3. Net zo belangrijk is daarom ook de snelle en efficiënte uitwijzing van mensen, van wie de asielaanvraag werd afgewezen. Wat immers in veel meer dan 90% van de gevallen uiteindelijk het resultaat van de procedure is. Daartoe moeten vele redenen drastisch verminderd worden, die het op dit moment ondanks negatieve beoordeelde asielaanvragen mogelijk maken in Europa te blijven, ook al is het “maar” als gedulde buitenlander.

Screenshot_24

4. Al die landen, die weigeren migranten terug te nemen, die uit hun territorium of via dit territorium gekomen zijn, moeten op alle terreinen met op scherpe consequenties van de hele EU rekenen: van het stopzetten van iedere vorm van ontwikkelingshulp tot aan handelssancties toe.

5. De EU zou een voorbeeld moeten nemen aan de succesvolle politiek van Israël. Dit land heeft een overeenkomst met Oeganda gesloten, dat sindsdien bereid is om niet alleen de eigen burgers terug te nemen, maar ook al die Afrikanen, van wie de exacte herkomst op grond van gelogen informatie niet precies kan worden bepaald. Oeganda krijgt daarvoor als tegenprestatie royale hulp uit Israël.

6. tot een effectieve vermindering van de uit Arabische en Afrikaanse landen Europa binnendringende massa´s behoort ook een veel consequentere bestrijding van het “islamisme”. Want dit zit bijna overal achter wanneer in een van de landen van Afrika of Azië de staatkundige structuren ingestort of de economische benodigdheden noden geëscaleerd zijn. Uitzonderingen van de medeschuld van het “islamisme” zijn alleen de conflicten in het gebied Kongo/Rwanda/Burundi. De andere Afrikaanse landen zonder islamprobleem verheugen zich echter al enkele jaren in een verbazingwekkend sterke economische groei. Tot de strijd tegen het “islamisme” behoort zonder twijfel ook dat het Westen absoluut niet meer mag meehelpen wanneer heersers zoals Gaddafi, Moebarak of Assad ten val gebracht (moeten) worden. Deze zijn weliswaar allemaal geen democraten, maar overal is het alternatief nog veel erger en nog veel verder weg van een geordende rechtsstaat gebleken.

Deze punten vormen de enige bekende strategie hoe Europa op de massa-immigratie kan antwoorden. Wie deze maatregelen afwijst, moet riskeren dat de meerderheid van de Europese burgers weldra voor een nog veel harder optreden is, zoals het opzeggen van de vluchtelingenconventie. Desondanks schijnt het duidelijk te zijn dat de EU en de Europese regeringen op dit moment veel te populistisch en te week zijn om de moed op te brengen voor zulke strategieën. Maar niemand moet beweren dat zulke strategieën niet zouden bestaan.

Screenshot_25

Het smoesje van de ontwikkelingshulp

En niemand moet geloven dat de huidige – vooral in christelijke kringen – populaire verbale strategie ook maar iets zou opleveren. Die ongeveer luidt als volgt: “Europa is schuldig aan de massa´s vluchtelingen, omdat het te weinig ontwikkelingshulp geeft. Daarom moet het de vluchtelingen opnemen. Die zullen dan sowieso niet meer komen als de ontwikkelingshulp haar doel bereikt heeft.”

Dat is enerzijds onzin, omdat dit in ieder geval de immigratie van tig miljoenen mensen naar Europa betekent, dus de absoluut grootse volksverhuizing uit de hele menselijke geschiedenis.

Anderzijds is dit eveneens onzin, omdat de afgelopen decennia duidelijk hebben aangetoond dat ontwikkeling niet een product van de ontwikkelingshulp is. Wie dat niet gelooft, zou bijvoorbeeld het briljante boek “Dead Aid” van de zwarte Afrikaanse econome Dambisa Moyo kunnen lezen.

Ontwikkeling komt primair alleen maar door inspanningen van het desbetreffende land zelf tot stand, zoals inmiddels tientallen voorbeelden bewijzen: door economie, door een zuivere justitie, door vrije handel, door bestrijding van de corruptie, door een op prestatie gericht onderwijswezen, door zekerheid voor investeerders. Alle andere recepten zijn goed voor zondagspreken, maar niet voor de Derde Wereld. En eeuwige hulp vormt alleen afhankelijkheid, geen ontwikkeling.

Screenshot_21

Andreas Unterberger

Bron:
http://www.andreas-unterberger.at/2013/11/europa-und-die-asylindustrie-was-tunij/#sthash.RTmL010E.dpbs
Auteur: Andreas Unterberger

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Immigratie. Bookmark de permalink .

18 reacties op Europa en de asielindustrie: Wat te doen?

 1. Cathja zegt:

  ‘Dankzij’ ontwikkelingsgelden zijn arme Afrikaanse landen van ons afhankelijk geworden. Ze hebben niet geleerd hoe ze een economie op gang kunnen brengen en aan de praat kunnen houden. Waarom hebben deze mensen al meer dan zestig jaar financiële hulp ontvangen, en zien we op TV overal die armoedige toestanden?
  Ja, het is bekend dat er figuren rondlopen die enorm diepe zakken hebben, maar alle donerende landen hadden moeten controleren wat er met hun hulpgelden werd gedaan. Dit hebben ze verzuimd. Wij ook, dus ook ons treft schuld.
  Het is noodzakelijk dat de reeds in Europa binnengestroomde ‘vluchtelingen’ retour gaan naar land van herkomst, en daar aangezet worden tot arbeid.

  Voor niks gaat de zon op. Hier, maar ook daar. Iedereen moet werken voor zijn brood, en dat besef zal ook bij deze mensen moeten groeien. De tijd van hand ophouden en afhankelijkheid moet definitief voorbij zijn.

  Like

  • Martha N zegt:

   Cathja, ja ieder moet werken voor zijn brood, gelijk heb je.
   Hoevelen maken er geen misbruik van om van jouw met werken verdiende boterham mee te peuzelen.?
   In de periode dat wij (mijn man en ik) in Z. Africa woonden, was het een welvarend land.
   Onderdrukking door de blanken zal men zeggen, maar deze z.g. onderdrukking stond wel garant voor welvarendheid. Ieder die werkte kon leven, niet altijd in een luxe villa, maar er was wel brood op de plank.
   Sinds de onafhankelijkheid en weg onder het juk van de z.g. onderdrukking, is Z. Africa vervallen tot een armoe land… ze snijden je keel door voor een euro, want dan ineens kunnen ze wel werken.

   De onderdrukking bestond eruit, dat men moest werken voor zijn boterham.
   Ieder.
   Er kwam echt geen zweep aan te pas.

   De enigste die profiteerde van de mensen aldaar, was een goede doelen bedrijf, OXAM of zoiets. De directeur woonde echt niet in een hutje maar in een paleis, dank zij de
   mensen die hulp in gelden gaven, vanuit Nederland (e.a)

   Wat is er van dit alles geworden..?

   Gewoon werken, zo goed als mogelijk en niet je hand ophouden.
   Dat doen asielzoekers, zij komen niet om te werken.

   Geen enkel woord ten nadeel van de welwillende Nederlanders die wel willen werken en buiten hun schuld iedere keer weer op straat komen, vanwege een fusie of overname..

   Like

 2. Republikein zegt:

  De makers van de mislukte minderhedenshow weten het ook niet, maar blijven wel aan de zijlijn toekijken hoe de boel in elkaar dondert, en dan nog niet van je geloof vallen,is dat niet dom?
  http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/25579/de-mislukking-van-de-nationale-minderhedenshow.html

  Like

 3. fcal zegt:

  Migranten, die zonder geldige toestemming Europa proberen binnen te komen, situ prestu terugvoeren naar het land waar ze de bootreis aanvingen. Daar kan een Europees asielbureau hun geval onderzoeken en een definitief besluit treffen. Het gebruikte opgebrachte smokkelschip tot zinken brengen.
  Patroeljes organiseren voor de kust van de Noord-Afrikaanse landen, die de mensensmokkel toelaten en zonodig ingrijpen (bvb schip op de kust laten stranden en onklaar maken). We moeten terug naar correcte menselijke maar onverbiddelijke 19de eeuwse praktijken.

  Like

 4. Tom Hendrix. zegt:

  Hieruit blijkt maar weer, dat de EU niet de oplossing is maar mede dit probleem in stand houdt. Het is toch ene mevrouw Malmström van de communistische EU, die deze gang van zaken toejuicht. En natuurlijk komen de meeste mensen vanuit Afrika, naar Europa, omdat hier de uitkeringen voor het oprapen liggen.

  Like

 5. luckybee zegt:

  Jezus zei : Ga in de wereld uit mijn naam de evangelie verkondigen.Maar nergens heeft hij gezegd dat wij onze bekeerlingen mee naar huis moeten nemen, in tegendeel ze moet hun volk waar ze thuis hoorden, over de evangelie vertellen, zo zullen alle mistanden die er bestaat , uit de weg geruimd worden.

  Like

  • luckybee zegt:

   Ik zei de leer van Jezus Christus en niet de leer van de Pausen, ze weten niet eens dat de Vader uitziet als Jezus Christus, de oude man in de doom van de sixtijnse kapellen moet wel Jupiter zijn de afgod vader van de Romeinen.

   Like

 6. Jan zegt:

  Europa en de asielindustrie: Wat te doen?
  Dat is heel simpel volgens de communistien: grote groepen illegalen als ‘kwetsbaar’ beschouwen, dan is het stemvee alvast weer binnen.

  Hans Spekman: “Allerkwetsbaarsten ontzien bij strafbaar stellen illegaliteit”
  Internationale mensenrechten mogen nooit in het gedrang komen door het strafbaar stellen van illegaal verblijf. Daarom is individueel maatwerk voor illegalen in bepaalde gevallen noodzakelijk. Net als mensen die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst dienen extra kwetsbare groepen als vrouwen, kinderen, slachtoffers van mensenhandel, vreemdelingen die ziek zijn of slachtoffers van huiselijk geweld of eerwraak uitgezonderd te worden van de algemene maatregel die het kabinet in zijn regeerakkoord heeft aangekondigd.

  Met dit advies vijlen wij de scherpe kantjes van het kabinetsbeleid. Zo bepleiten wij uitzonderingen voor specifieke groepen, omdat zij anders onvoldoende beschermd zijn. Ook vinden wij dat iedereen, of iemand nu legaal of illegaal in ons land is, altijd toegang moet hebben tot medische zorg en dat kinderen van illegalen ongestoord naar school mogen om hun opleiding af te maken. Dat is immers een universeel recht.
  http://www.pvda.nl/berichten/2013/11/Allerkwetsbaarsten+ontzien+bij+strafbaar+stellen+illegaliteit

  Like

 7. Jan zegt:

  Met al die illegalen stijgt het aantal analfabeten. Geeft niet, zegt Loes Ypma, van de Partij van de Asocialen, wij ‘maken geld vrij’ voor deze groep ‘laaggeletterden’, ofwel, wij van de PvdA tasten diep in jullie portemonnee:

  Loes Ypma: “Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterden en het aantal mensen dat niet of onvoldoende kan lezen of schrijven is de afgelopen jaren gestegen. Ik ben blij dat er op initiatief van de PvdA extra geld beschikbaar komt voor lesmethodes voor mensen die niet of onvoldoende kunnen lezen en schrijven. Dit is bijzonder goed nieuws. Het is namelijk van belang dat iedereen de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen en vaardigheden te leren die essentieel zijn om te functioneren in de samenleving.”
  http://www.pvda.nl/berichten/2013/11/Laaggeletterden+kansen+bieden

  Like

 8. peterselie1 zegt:

  Het symbool der zieligheid-industrie Eurocommissaris Cecilia Malmström voert haar opgedragen taak naar volle tevredenheid van haar baas Van Rompuy uit. Zij pareert elk commentaar op het immigratie beleid, of afwijzend geluid van de afzonderlijke EU-lidstaten die voor de bühne niet tevreden zijn, door dat zij niet instaat blijken te zijn om hun nationaal eigen asiel beleid te voeren. Door de verkwanselde soevereiniteit van de staat Nederland aan Brussel. Zoals thans de Nederlandse halal regering, het door de PvdA beoogde en uitgevoerde beleid door de eens zo stoere, doortastende ‘crime fighter’ Fred Teeven, die door de druk uit de PvdA fractie het als boter zo zacht zijnde asiel beleid uit te voeren wat bij tijd en wijle nog meer versoepeld wordt, denk aan de strafbaarheid illegaliteit wat mijns inziens doet denken aan een slecht uitgevoerde tragikomedie.

  Ruim 5 uur geleden kwam het bericht in de media dat de PvdA het kabinetsplan om illegaliteit strafbaar te stellen aanpassen. Dat blijkt uit een stuk van een speciale werkgroep onder leiding van PvdA-voorzitter Spekman.
  PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman heeft maanden gewerkt aan het voorstel.
  Enkele conclusies:
  Kwetsbare illegalen, dus vrouwen, kinderen en slachtoffers van mensenhandel moeten niet strafbaar zijn als ze illegaal zijn.
  Illegalen moeten betere toegang hebben tot onderwijs en gezondheidszorg.
  Hulpverleners en scholen moeten ongehinderd illegalen kunnen helpen.
  Binnen de PvdA was er afgelopen voorjaar een heftige discussie over de strafbaarheidstelling van illegaliteit. Partijleider Diederik Samsom moest het hele land door om met de leden van de partij te praten.

  En u beste mensen kunnen deze vermaledijde plannen gaan betalen, het zal uit de lengte of breedte moeten komen. Dat betekend dat voor volgend jaar wanneer men echt de pijn in de portemonnee gaat voelen, de pijn van het asiel en illegalen beleid bovenop de reeds draconische lastenverzwaringen komen, hoe dan ook. Tevens blijkt de begroting doelstelling van 3% niet gehaald wordt in 2014, maak uw financiële borst maar nat, want dit betekend dat wij er in volgend jaar weer in koopkracht er op achter uitgaan door dociel het Eussr beleid naar de letter en geest te blijven uitvoeren door politici die niets meer of minder het oude nazi doctrine van één groot federaal Europa slaafs te steunen.

  Like

 9. G.Deckzeijl zegt:

  Het zijn geen asielzoekers.
  Quran propelled troublemakers, dat zijn ‘t.
  Voor degenen die geen Engels kennen: intercontinentale koopjesjagers.
  http://tinyurl.com/lsvuda

  Like

 10. Jean zegt:

  Europa wordt kapot gemaakt door die EU misdaadorganisatie gehuisvest in Brusselallahbath.
  Via de import van die massa barbaren is het de bedoeling de weerstand én de wil van de Europeanen te breken zodat de EU misdadigers hun dictatuur kunnen uitvoeren.
  WAAR BLIJFT DE REVOLUTIE OM EEN EINDE TE MAKEN AAN DIE EU MISDAADORGANISATIE?

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @ Jean: 12.34. uur. Inderdaad Jean, waar blijft de opstand van de burgers? Nou, Jean, dat gebeurt pas als de Nederlander, en de Belg en de Duitser, het ETEN niet meer kunnen betalen! De suffe bevolking is als was, zo gehersenspoeld door de socialistische omroepen, en de rest van de msm en de kranten. Het is een verloren zaak, want in actie komt de gezapige bevolking niet, vanwege de genoemde redenen. Neen, ’s avonds dom tv kijken, zoals naar “boer zoekt vrouw”, en “sterren dansen op het ijs”.

   Like

 11. G.Deckzeijl zegt:

  En ze blijven maar roepen dat het om een vredelievend geloof gaat.
  Heb nog nooit zo vaak braakneigingen achter elkaar gehad.
  http://michael-mannheimer.info/2013/11/04/islamische-trennungs-kultur-zwei-muetter-von-ihren-muslimischen-exen-ermordet/

  Like

 12. Jan zegt:

  Iedereen kan komen, hoeft zich niet te integreren, althans niet meer in Nedersachsen, want daar heeft de elite bepaald dat je alleen hoeft te participeren aan de maatschappij, waar je bovendien recht op hebt. Kortom, socialisten bevorderen actief de islamisering van Nedersachsen.
  http://www.pi-news.net/2013/11/niedersachsen-streicht-begriff-integration/#more-369081

  Like

 13. Tom Hendrix. zegt:

  On Topic. Gloeiende, nakende. Bij de kloten van Herodes, ik lees net op http://www.geenstijl.nl dat van leeuwen een artikel plaatste, met als hou U vast: de polderjihadi’s worden (door de PvdA) geknuffeld en gepamperd als ze terugkomen, van het verkrachten en halsafsnijden. SNOTVERDOMME DIT LAND IS KNETTERGEK GEWORDEN! Val toch DOOD TUIG IN DEN HAAG! DE POLITIEK HEEFT DE GROOTSTE SCHULD. (pilletje nemen gaat, droevig liedje zingt).

  Like

 14. Tom Hendrix. zegt:

  O ja, ik neem aan dat PvdA JOB, al thee aan het zetten is?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s