“Zwarte weduwes”: Een terreurwapen dat nog gestopt kan worden

Screenshot_16

Op 21 oktober heeft een aanslag op een lijnbus de Zuid-Russische stad Wolgograd geteisterd. Volgens de autoriteiten heeft een vrouw in de bus een zelfmoordaanslag gepleegd door een bom tot ontploffing te brengen. Dat is opnieuw een wrede waarschuwing voor het feit, dat de terroristische ondergrondse zijn dood en verderf zaaiende tactiek, waar hij op terugvalt in de oorlog tegen burgers in heel Rusland, niet heeft opgegeven.

Al in het begin van deze eeuw hebben de zogenaamde “zwarte weduwes”, zoals deze zelfmoorddaders door de op sensatie beluste pers genoemd worden, de opstandige Noord-Kaukasische radicale islamieten op deze wijze aan de erkenning als strijders van de wereld-Jihad geholpen. De zelfmoordterroristes werden het eerst door Tsjetsjeense en daarna ook door Dagestaanse terroristen als een van de belangrijkste en meest effectieve wapens gebruikt. Want het is zo goed als onmogelijk om zelfmoordaanslagen te verijdelen.

Professor Richard Pape van de universiteit van Chicago heeft uitgerekend dat iedere zelfmoordaanslag van 1998 tot 2001 wereldwijd aan gemiddeld 13 mensen het leven heeft gekost. Sinds de eerste van zulke aanslagen in juni 2000 hebben de Noord-Kaukasische zelmoordterroristes individueel of in groepen 25 zelfmoordaanslagen gepleegd en 847 mensen vermoord. Iedere aanslag kostte daarmee gemiddeld aan 34 mensen het leven.

Oorlogstrauma of de arm van de ondergrondse als beweegreden?

De eerste zelfmoordaanslag door vrouwen werd in 2000 in Tsjetsjenië, bijna een jaar na het begin van de tweede Tsjetsjenië-oorlog, Destijds overheerste de mening – deze werd vooral door liberale Russische en westerse columnisten vertegenwoordigd – dat het de uitzichtloosheid en het door de verschrikkingen van de oorlog veroorzaakte psychologische trauma zouden zijn die de vrouwen tot het uiterste drijven. In de loop der tijd kwamen er steeds meer bewijzen dat niet oorlogstrauma´s, maar het bevel van de desbetreffende ondergrondse organisatie de belangrijkste factor is die vrouwen tot zelfmoord aanzet.

Daarvoor spreekt niet in de laatste plaats de omstandigheid dat er in de eerste Tsjetsjenië-oorlog veel meer meedogenloze wreedheden en gewelddadigheden plaatsvonden dan in de tweede Tsjetsjenië-oorlog, echter geen zelfmoordaanslagen. Bovendien bleven de zelfmoordterroristes in de periode van zes jaar na het gijzeldrama van Beslan in 2004 inactief.

Screenshot_10

Ze verschenen pas in 2010 weer ten tonele – in het aan Tsjetsjenië grenzende Dagestan. Sindsdien vonden er meerdere zelfmoordaanslagen plaats, die allemaal niet door Tsjetsjeense vrouwen, maar door vrouwen uit Dagestan werden gepleegd. Dat ligt wellicht aan het feit dat tijdens het enorme offensief tegen de extremisten in Tsjetsjenië, dat de Russische regering als reactie op het gijzeldrama van Beslan had ingezet, blijkbaar ook de “informatiedragers” geëlimineerd werden, die over de specifieke technieken beschikten m.b.t. de inzet van vrouwen als levende bommen. Zes jaar later kwam deze kennis weer tevoorschijn, deze keer in Dagestan.

Een andere argument voor het feit dat de organisatorische factor de belangrijkste is: de zelfmoordaanslagen werden vaak in een serie met een korte tussenperiode gepleegd: denk maar aan de bomaanslag op twee vliegtuigen in 2004 of aan de dubbele aanslag in de metro van Moskou in 2010. Bovendien maakten spectaculaire terreuraanslagen, die ver weg van Tsjetsjenië en Dagestan werden gepleegd, deel uit van een groots opgezette terreuraanvallen, zoals de aanval op een school in Beslan of de gijzeling in het musicaltheater van Moskou. Dat wijst er opnieuw op dat er mannen achter de schermen bestaan en dat deze de wanhoop van de terroristes voor hun doelen misbruiken en deze dirigeren.

Screenshot_13

Bommenkatapult of bommen op twee benen?

De bewijsstukken van enkele van de meest sensationele terreuraanslagen die door zelfmoordterroristes werden gepleegd, doen vermoeden dat de vrouwen uit vrije wil gehandeld hebben. Dat is nog een argument voor het feit dat de terreuraanslagen door de ondergrondse werden georganiseerd.

Geen van de 19 zelfmoordterroristes, die in het jaar 2002 deelnamen aan de aanval op een theater in Moskou, heeft zichzelf tijdens de bestorming van het gebouw door Russische speciale eenheden opgeblazen. Hoewel menig overlevende gijzelaar destijds aan journalisten meedeelde, dat enkele van de aanvalsters geprobeerd zouden hebben de aan hun lichaam bevestigde springstof tot ontploffing te brengen. De vrouwen werden met gas verdoofd en doodgeschoten.

In het jaar 2004 in Beslan had de terroristenleider Ruslan Chutschbarow een van de beide zelfmoordterroristes die zich in het gebouw bevonden, opgeblazen, omdat zij het er niet mee eens was dat er honderden kleine gijzelaars in het schoolgebouw werden vastgehouden (volgens een andere versie zou zij per ongeluk de springstof tot ontploffing gebracht hebben en daarbij twee gijzelaars en een van de terroristen gedood hebben).

Screenshot_17

Gijzeldrama Beslan in 2004

In augustus 2004 had een zelfmoordterroriste zichzelf opgeblazen in het metrostation “Rischskaja” in Moskou. Daarbij kwamen tien mensen, waaronder de terrorist Nikolai Kipjekew, die de vrouw midden in de mensenmenigte gevolgd was, om het leven. Men zegt, dat de springstof aan de riem van de zelfmoordterroriste door een derde deelnemer aan de aanslag werd geactiveerd.

De rol van de religie

Het ontbreken van zelfmoordterroristes gedurende de eerste Tsjetsjeense oorlog – ondanks het vele lijden die deze oorlog met zich meebracht en ongeacht de omstandigheid dat de genoemde strijdmethode in die tijd in andere conflictgebieden veel meer werd toegepast – valt ermee te verklaren, dat deze oorlog ten doel had Tsjetsjenië van Rusland af te splitsen en voornamelijk door wereldlijke krachten werd gevoerd.

Tijdens de tweede Tsjetsjeense oorlog hebben de islamitische terroristen van Arabische afkomst, die massaal van andere fronten van de wereld-Jihad naar binnen waren gesijpeld, het initiatief overgenomen van de opstandelingen. Ze namen de tactiek van een terreuroorlog met zich mee, die voorziet in het gebruik van zelfmoordterroristes als wapen.

De 19 zelfmoordterroristes die in 2002 deelnamen aan de aanval op het musicaltheater aan de Dubrowka in Moskou, hadden een toespraak op video opgenomen, die later door de tv-zender Al Jazeera werd uitgezonden. De in het zwart geklede vrouwen hielden omslachtige toespraken, waarin de komende missie werd voorgesteld als wraakactie tegen president Poetin vanwege zijn strijd tegen de moslims.

Screenshot_11

Maar het gebruik van vrouwen als zelfmoordterroristes is niet een puur religieus verschijnsel, want ook enkele wereldlijke organisaties, bijvoorbeeld de Koerdische Arbeiderspartij of de “Tijgers van de bevrijding Tamil-Ilama” in Sri Lanka doen hetzelfde.

Omdat er over de terreuropleiding van vrouwen als zelfmoordterroristes in de Noord-Kaukasus maar heel weinig (in ieder geval bij het grote publiek) bekend is, moet nog opgehelderd worden wat de religie hiermee te maken heeft en in welke mate deze gebruikt wordt om vrouwen te veranderen in fanatieke zelfmoordterroristes, en wat gewoon alleen maar propaganda is, die de indruk moet wekken dat zulke activiteiten deel zouden uitmaken van een wereldwijde veldtocht van de islam tegen “ongelovigen”.

Welke strategie verbergt zich achter deze tactiek?

We willen met enkele overwegingen proberen uit te leggen waarom het inzetten van zelfmoordterroristes zo´n grote rol speelt in de strijd die de criminele ondergrondse in de Noord-Kaukasus voert.

Ten eerste: dat levert het gewenste resultaat op, waarvan bovengenoemde cijfers boekdelen spreken.

Ten tweede: dat is altijd een sensatie. Voor de terroristen komt het er altijd op aan om de aandacht van de media te trekken. Want daardoor komt de wereld meer over hen en hun doelen te weten.

Ten derde: de zelfmoordterroristes zijn bijna niet te stoppen. Bekend is alleen één zaak, waarin de geheime dienst in het jaar 2010 een aanslag door zes “zwarte weduwes” kon verhinderen. Na iedere door hen gepleegde schandalige aanslag spreken meerdere commentatoren van het ontbrekende vermogen van de Russische regering om de burgers te beschermen, hoewel de Tsjetsjenië-oorlog, die in de loop der jaren de belangrijkste bedreiging voor de veiligheid van Rusland was, al lang is afgelopen.

Screenshot_12

Ten vierde: uit de bezetting van een school in Beslan en van een musicaltheater in Moskou, waarbij de terroristen door het inzetten van zelfmoordterroristes binnen min of meer sterke groepen een nieuwe tactiek hebben toegepast, bleek dat deze tactiek de activiteiten van de regering om gijzelaars te bevrijden en om de crisis bij te leggen veel moeilijker maakt. In werkelijkheid is het veel moeilijker om het eens te worden over losgeld, een vrijgeleide of over andere concessies, wanneer het egoïstische doel van enkele terroristen er alleen maar uit bestaat om zichzelf op te blazen en daarbij mogelijk meerdere vijanden mee te sleuren in de dood.

Ten vijfde: de oorlog met het inzetten van de “zwarte weduwes” kreeg onmiddellijk de status van een waardevolle “know how” van de terroristen. De angst voor zelfmoordterroristes, vooral direct na een gepleegde aanslag, is extreem groot. Er zijn gevallen bekend dat Russische passagiers weigerden te vliegen in een vliegtuig met gesluierde islamitische vrouwen.

Ten zesde: er bestaat een onuitputtelijke reserve van diegenen, die hun leven willen geven voor het “verheven doel”. Echtgenotes van radicaalislamitische extremisten (de overwegende meerderheid van de zelfmoordterroristes waren vrouwen van opstandelingen) hebben zo goed als geen mogelijkheid om weer deel te nemen aan een normaal maatschappelijk leven, vooral niet nadat hun mannen gedood werden door speciale eenheden. Met hun thuiskomst zouden zij de andere familieleden in gevaar brengen om dan automatisch door geheime diensten gevolgd te worden. Bij zo´n geringe keuze aan overlevingsmogelijkheden wordt de zelfopoffering “in het belang van de zaak” door deze vrouwen gemakkelijker geaccepteerd.

Screenshot_14

Indammen van de bedreiging

Het door de oorlog veroorzaakte psychologische trauma en de wanhoop zijn blijkbaar een uitermate geschikte voedingsbodem voor het vrouwenterrorisme. Duidelijk is ook, dat de inspanningen van de veiligheidsautoriteiten erop gericht moeten zijn de dragers van de kennis en vaardigheden op te sporen, met behulp waarvan de zelfmoordterroristes naar het front van de terreuroorlog worden geduwd.

Na de terreurdaad in Beslan in september 2004 had de leiding van de veiligheidstroepen zich geconcentreerd op de strijd tegen Arabische milities en radicale islamieten in de gelederen van de Tsjetsjeense “rebellen”. Binnen enkele maanden werden velen van hen bij doelgerichte operaties uit de weg geruimd. Anderen moesten de regio verlaten.

In de loop van de daarop volgende jaren kwam er geen enkele zelfmoordterroriste meer uit Tsjetsjenië. Bovendien lukte het de Russische staatsleiding een loyale Tsjetsjeense deelrepubliek op te bouwen, waarvan de politie de situatie in de Tsjetsjeense Republiek controleert. De autoriteiten hebben de separatistische en jihadistische atmosfeer neergeslagen en daarmee ook de activiteiten van de zelfmoorddaders de grond onder de voeten weggeslagen.

In september heeft de Russische president Vladimir Poetin het parlement een wetsontwerp voorgelegd, volgens welk de familieleden van de terroristen ertoe verplicht worden om de als gevolg van door hun familieleden gepleegde terreurdaden aangerichte schade te vergoeden. Deze maatregel is erop gericht dat de potentiële terroristen gaan nadenken over de hoge prijs die zij en hun families te betalen hebben.

Wat betreft de zelfmoordterroristes echter, van wie velen in de periode van de voorbereiding op de zelfmoord alle contacten met hun familieleden verbreken, moet nog bewezen worden dat zo´n stap het verwachte effect zal hebben.

Screenshot_15

Bron:
http://de.ria.ru/opinion/20131029/267172548.html
Auteur: Nabi Abdullajew

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Islam, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Moslims, Rusland, Tsjetsjenië. Bookmark de permalink .

16 reacties op “Zwarte weduwes”: Een terreurwapen dat nog gestopt kan worden

 1. Wanneer gaan de christenen en atheïsten eens moskeeën vol met biddende randdebielen opblazen? Dat ga je op den duur er wel van krijgen!

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Ja, heerlijk! Geef me een seintje als het zo ver is!

   Like

  • oogenhand zegt:

   Zodra zij horen dat je opblazen in een moskee alle zonden vergeeft, dan wel dat wie NIET strijdt tegen de islam zal moeten branden in de hel.

   Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @Jack Terrible: 19.48. uur. Ondanks dat ik in principe tegen het gebruik van geweld ben, Jack, jeuken ook mijn handen! Dat grafvolk der moslims brengen de meest vreedzame mensen zo tot wanhoop, dat zelfs deze mensen van lam tot leeuw worden. Mijn verachting gaat echter vooral uit naar de POLITIEK die de laatste 40 jaar ervoor gezorgd heeft, dat wij nu opgescheept zitten met deze onmensen. En laat ons niet denken, dat wat in Rusland gebeurt niet hier kan gebeuren. Zodra de moslims 15% van de bevolking uitmaken gaan ze compleet los. Eruit met deze mensen uit Nederland en Europa zou de oplossing zijn!

   Like

  • Martha N zegt:

   Tja Jack, waarschijnlijk zijn wij te soft geworden, wij hebben geleerd met anderen medelijden te hebben. Zou jij een bom op kunnen blazen in een groep mensen..?
   Hoe graag ik het ook in gedachten zou willen doen, sta je ervoor, dan wij het die aarzelen.
   NIET de moslims, die hebben nooit anders geleerd.

   Like

 2. Theresa Geissler zegt:

  Het is, als je er goed over nadenkt, ook nèt iets voor vrouwen om zich als zelfmoordterrorist in te laten zetten.
  Dat overdréven emotionele, dat oh, zo graag het braafste meisje van klas willen zijn, waarmee ze nèt een bepaalde grens overschrijden…. En daar hebben ze zich dan meteen zichzelf mee. Voorgoed. Enfin, dan kunnen wij weer zeggen: Opgeruimd staat netjes!
  Ik ben zelf vrouw en bepaalde, vileine trekjes zullen mij ook wel niet vreemd zijn, maar Mijn God, wat heb ik af en toe een antipathie tegen sommige van mijn sekse-genoten!
  Speciaal tegen deze, natuurlijk, maar bij moslim-radicalisten is nu eenmaal alles uitvergroot.
  Er zijn ook mannelijke zelfmoord-terroristen, maar je hoort in dit verband vaker van vrouwen en dat verbaast me niet: Mensen met je mee de dood in slepen, dat is immers de perfecte krabbenmand-mentaliteit!
  Zo denken ze aanzien te veroveren, al is het in de dood. Wat zielig, wat in-zielig!
  Ik zeg het nog eens: Ik ben zelf een vrouw, maar bepaalde dingen bij sommige vrouwen…… Ik haat het en ik wàlg er van!

  Like

 3. oogenhand zegt:

  Reblogged this on oogenhand and commented:
  Zolang het Russische Christendom euthanasie en martelaarsoperaties afwijst zullen zij machteloos zijn tegen de moslims.

  Like

 4. Republikein zegt:

  Beslan staat me nog zeer helder voor de geest! Wat een drama was dat ook.

  Like

 5. luckybee zegt:

  De Zwarte weduwe kan alleen gestopt worden als wij de Islam stoppen.
  De Islam kunnen we stoppen als wij de boom waar op de islam staat omhakt en verbrand.
  De Adres van Allah is ons bekend Kaaba in Mekka.Vernietigd het en verbrand het en wij zijn van de Islam befrijdt

  Like

 6. Jean zegt:

  Er is maar één, ik herhaal één remedie tegen dat achterlijk gewelddadig barbaars krapuul en dat is “totale verbanning én verdrijving” uit héél Europa.
  Het is zeer jammer dat nooit slachtoffers van dat terreurgedoe vallen bij die EU misdadigers!!!
  Zou het dan toch een samenspel zijn van misdadigers tegen de Europese burgers om ze via geweld de mond te snoeren?
  Ik denk dat ik in de juiste richting denk…..
  Als we die idioot verafstoot met de trekken van de la Tourette bezig horen dan gaat steeds het licht uit.

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @Jean: 11.23. uur. Jean, die E.T., is dat die klootzak van Rompuy? Ik noem hem een TROL of nog beter SMEAGOL/GOMEL uit het boek en de film: In de ban van de ring! Maar E.T. kan ik mij toch ook wel enigszins voorstellen?

   Like

 7. Peter Selie zegt:

  Stoppen? Maar de wil Europa helemaal niet, zij wil ons laten sidderen van angst voor die islamnazi’s

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s