Christendom, islam, één strijd?

Screenshot_10

Op 15 juli 1099 veroverden de kruisvaarders, onder leiding van Godfried van Bouillon, de heilige stad Jeruzalem, op dat moment deel uitmakend van het Islamitische Rijk. De sociaal-economische context van die 1ste kruistocht is interessant: de aanzienlijke bevolkingsaangroei in West-Europa leidde tot een overschot aan mensen en een tekort aan grond. Ook de ridderstand explodeerde: de geadelde ijzervreters struikelden gewoon over elkaar heen. Een heilige oorlog kwam prima uit om dat euvel op te lossen. Tenslotte bevatte het kruisvaartleger, door het uitzicht op amnestie en statusverhoging, een bonte mengeling van criminelen, avonturiers, naast verpauperde boeren met hun families. Uiteraard zat dat proletenleger niet mee aan de rijk gevulde riddertafels, ze overleefden van bedelarij en stropen. Allen, rijk en arm, amuseerden zich onderweg met het sarren en bestelen van Joden: de Europese pogroms zouden tijdens de kruisvaarten ontstaan zijn. Dit allemaal ter zijde. De herovering van Jeruzalem zou de start vormen van een eeuwenlange Jihad tussen twee godsdiensten die uiteindelijk sterk aan elkaar verwant zijn, samen overigens met de oudste tak, de Hebreeuwse godsdienst.

Woestijngodsdiensten

Jodendom, christendom en islam: zijn het hun verschillen of hun gelijkenissen die primeren? Of worden de verschillen gebruikt als alibi om de gelijkenis te ontkennen? De verbitterde strijd tussen de drie monotheïstische wereldgodsdiensten is er ontegensprekelijk een van verwante religiën die in elkaars vaarwater zitten, elkaar geïnspireerd hebben, en bovendien in dezelfde regio wortel hebben geschoten.

Alle drie geloven ze in de ene goddelijke patriarch die hemel en aarde heeft geschapen, in Satan als verpersoonlijking van het kwaad, de profeet Abraham als aartsvader, en in het hiernamaals. Het boek waarop ze zich baseren is tegelijk een kosmogonie, een geloofsleer en een morele handleiding: respectievelijk bevatten de Thora, de christelijke Bijbel en de Koran verhalen die elkaar grotendeels overlappen.

Het statuut van Jezus Christus is eigenlijk nog de grootste struikelblok: voor de christenen is hij de mens geworden god, voor de Joden een valse Messias en dus eigenlijk een charlatan, en voor de moslims is hij slechts een van de profeten. De Joodse godsdienst acht zich superieur omdat ze de oudste is, de islam omdat ze de jongste is, en het christendom (uiteraard in al zal zijn variaties…) hangt er tussenin, als mossel-noch-vis.

Alle drie claimen ze Jeruzalem als hun heilige stad, en zo zitten we terug in de sfeer van de heilige oorlog en de godsdienstwaanzin die vandaag sterker is dan ooit. Voor een buitenstaander heeft dit iets onwezenlijks en absurd. Drie fanatieke boekgodsdiensten, met grotendeels dezelfde verhalen, die elkaar toch uitsluiten. Drie vereringsvormen van dezelfde Almacht die geen concurrentie duldt, zelfs niet van zijn eigen schaduw.

Atheïstische godsdienstpsychologen beweren –en ze zitten er allicht niet ver naast- dat het met de geografie van het stamland te maken heeft: dorre, hete (bij nacht ijskoude), rotsige en/of zanderige landschappen leveren nu eenmaal een extreem wereldbeeld op, gedomineerd door één transcendente, almachtige god die de gehoorzamen beloont en de afvalligen uit de karavaan verstoot. De luchtspiegelingen leveren nuttige bijproducten zoals de verschijning, het visioen, het mirakel.

Vanuit dit gezichtspunt is de strijd om Jeruzalem, die zich ook vandaag voortzet, het lachwekkende resultaat van een eeuwenlange fata morgana in drie dimensies. Men moet er de humor van inzien, alvorens men eruit los geraakt: dit is een tot een planetair formaat uitgegroeid gekkenhuis. Maar zo zien de aanhangers van Jahweh,  God en Allah het natuurlijk zelf niet. Op 11 september 2001 kon laatstgenoemde nog eens met toeters en bellen scoren tegen zijn onbestaande rivalen. Allah Akbar!

Dhimmitude

Ondertussen moet de katholieke kerk in het Westen met lede ogen toezien hoe blanke, blonde en blauwogige jongeren zich bekeren tot de islam. De rekkelijkheid van Rome en het moderne materialisme hebben een zodanige vorm aangenomen dat er blijkbaar nood is aan een onwrikbare religie met strenge principes en duidelijke regels, in het bijzonder bij mensen die nood hebben aan structuur en zekerheid. Vooral aan de conservatieve kant van het christendom, waar men voorheen vooral dweepte met Israël en het Jodendom, wordt men ongeduldig. Is het daarom dat aartsbisschop Léonard zich in het interview met het tijdschrift Tertio opvallend positief uitliet over de islam, als een bondgenoot in de strijd voor meer spiritualiteit en tegen de morele ontaarding?

Via de 16de eeuwse contrareformatie en het 2de Vaticaans Concilie (het “mei ’68 van Rome”) is het gif van de moderniteit binnengeslopen, en binnen fundamentalistisch-Christelijke middens wordt de islam heimelijk, maar steeds sterker, gezien als een nuttige tegenkracht waar op termijn wel zaken mee te doen zijn. In Nederland riep Egbert Schuurman, fractievoorzitter van de ChristenUnie, zelfs op tot een moreel pact met de islam. Ook paus Benedictus XVI liet al een paar keer noteren “open te staan voor een dialoog met de moslims”.

De verborgen agenda hierachter gaat zonder meer over een halt toe roepen aan de seculariteit. De door de Franse revolutie afgedwongen scheiding van kerk en staat is misschien wel omkeerbaar als beide religiën de krachten bundelen, zo gonst het binnenskamers. De opmars van de Islam zou dan, ook voor het zieltogende christendom, de retro-trein kunnen zijn in de richting van de zo vertrouwde waarden: nederigheid, deugdzaam leven, spiritualiteit, het kerkelijk gemeenschapsgevoel, en… de Heilige Oorlog tegen de ongelovigen. En passant kan ook Darwin worden afgeschaft en het scheppingsverhaal in ere worden hersteld, zoals nu al in sommige Amerikaanse staten met een dominante christelijke meerderheid gebeurt.

Waarom zou de islam  die wereldwijd in opmars is, een pact sluiten met een zieltogende religie als het christendom  Als dat “pact” er komt, dan zal het een knieval zijn van de verliezer jegens de winnaar.

Islam-bashend politiek rechts, waar diezelfde conservatieve katholieken vandaag onderdak vinden, is er dan aan voor zijn moeite: de nieuwe morele orde is gefundeerd op het simpele theologische feit dat God en Allah twee namen voor hetzelfde opperwezen zijn, waarvan de verenigde legerscharen de wereld moeten redden van de agnostische decadentie. Uiteindelijk wordt hier slechts de logica doorgetrokken die in de drie woestijn- en boekgodsdiensten zit: de gehoorzaamheid aan de goddelijke almacht, geopenbaard in de schriftuur, staat boven alles. De verschillen, die zijn secundair en beheersbaar, in naam van het “actief pluralisme”, de tolerantie en de religieuze diversiteit, en als dam tegen het seculiere denken, zo meent Mark Van de Voorde, gewezen hoofdredacteur van Kerk en Leven, en ex-adviseur van Yves Leterme in zijn oneindige naïviteit. Zowel de Islam als het christendom als het Jodendom beheren gemeenzaam het heilige dat niet door ongelovigen mag ontwijd worden, aldus nog deze intellectuele supertsjeef.

Helaas, gaat het om een zwaktebod. Waarom zou de islam, die wereldwijd in opmars is, een pact sluiten met een zieltogende religie als het christendom? Als dat pact er komt, dan zal het een knieval zijn van de verliezer jegens de winnaar. Het protocol van dit christelijk Versailles zal in de komende decennia zijn beslag krijgen, er zal veel water in de miswijn worden gedaan. Let op mijn woorden: de dhimmitude komt eraan, zijnde de vrijwillige onderwerping van gelovige niet-moslims aan de islam. Ze worden dan geduld als reserveleger van de Jihad en als nuttige vijfde colonne in het politiek establishment waar ook hoger vernoemde Mark Van de Voorde zijn vredesverhalen slijt.

Geuzenpartij

Al wie zich geroepen voelt om in dit groot-Abrahamitisch monsterverbond te treden: ga uw gang. Het is de ondertussen gepensioneerde hoogleraar islamkunde en arabistiek Urbain Vermeulen, auteur van o.m. “Islam en christendom – Het onmogelijke gesprek?” (1999), die de puntjes op de i zet: het superioriteitsgevoel van de islam is verankerd in de Koran, en daar is elke moslim van doordrongen. Elke zogenaamde dialoog is een stap voorwaarts in de islamisering van Europa. Vermeulen, die door de traditionele media nauwkeurig gemeden wordt, voorspelt dat de islamitische wetgeving (de sharia) in toenemende mate ons rechtsstelsel zal infiltreren. Niet alleen als moslimrecht, maar als recht tout-court, terwijl weldenkend Europa zichzelf nog steeds wijs maakt dat het met integratie bezig is.

Het vereenvoudigt alleszins het warrige multiculdebat en het hertekent de ideologische krijtlijnen: de echte inzet is deze tussen geloof en vrijdenken. Niets meer of minder. Vergeet het “christelijk-humanistische” tegengewicht, het stelt niets voor.

Als er nog geen Geuzenpartij bestaat die zich geroepen voelt om heel de ontstane troep op te ruimen, dan zal ze dringend moeten uitgevonden worden.

Het actieve, geëngageerde atheïsme is meer dan de slappe was van de hele en halve ontkerkelijkten. Het gaat om een nieuwe, liberaal denkende beweging (niet te verwarren met het partijpolitieke liberalisme) die zowel opkomt voor het wetenschappelijke, ondogmatische vrijdenken als voor het democratische recht op vrije meningsuiting, samen met alle daaraan verbonden principes inzake de rechtstaat, de lekenstaat en het vrijwaren van de publieke sfeer tegenover opdringerige/intimiderende religieuze symbolen.

Als er nog geen Geuzenpartij bestaat die zich geroepen voelt om heel de ontstane troep op te ruimen, dan zal ze dringend moeten uitgevonden worden. Ik weet zelfs niet of we ze links of rechts moeten noemen, ze zal zich politiek vanaf de grond moeten constitueren. Rechts is aangetast door de illusie van de christelijke leitcultuur, links zit nog altijd met de multiculdoctrine opgescheept die het moslimimperialisme vrij spel geeft. Samen zullen ze uiteindelijk het dhimmi-leger bevoorraden.

De radicale antireligieuze beweging zal zich hartgrondig tegen het politieke, sociale en culturele establishment moeten keren, want de god van Mozes en Abraham zit diep in onze cultuur en instellingen, veel dieper dan we kunnen vermoeden. Theo Van Gogh en Ayaan Hirsi Ali kunnen o.m. als mentor gelden: intellectuele stoorzenders die de islam bekritiseren vanuit een radicaal vrijdenkersperspectief, niet vanuit een kruisvaardersideaal of een belegen katholiek fatsoensdenken.

Maar goed, Van Gogh werd met kogels en messteken afgemaakt door een moslimfundamentalist, die als visitekaartje ook nog een doodsbedreiging achterliet, gericht aan Hirsi Ali. Een gezondheidswandeling wordt het niet, maar boeiende tijden kondigen zich alleszins aan voor wie nog het hoofd boven het maaiveld durft te steken.

Bron:
http://visionairbelgie.wordpress.com/2013/11/06/islam/
(h/t Heleen)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

31 reacties op Christendom, islam, één strijd?

 1. Nederland mijn Vaderland zegt:

  In de islam is Jeruzalem helemaal niet heilig.
  Jeruzalem word niet 1x genoemd in de koran.
  Dat is gewoon weer een van de zoveel belachelijke verzinsels die ze als reden gebruiken om de joden weer dwars te zitten.

  Like

  • Joost Visser zegt:

   Ze hebben dar een duizend jaar geleden of zo eens een moskee gebouwd, dus is het van hen. Dat willen ze terug. Net als dat complex in Córdoba, Spanje. Zij vinden dat hun grond bezet is.

   Like

 2. Tom Hendrix. zegt:

  Interessant artikel. Voor mij echter blijft voorop staan de persoon van Jezus, die al weldoende rond ging, en wat een verschil met de IDEOLOGIE der ISLAM, geen HAAT predikte. Dat is al een groot fundamenteel onderscheid. Verder hecht ik- als kritisch christen- wel voor 100% aan de Trias Politica, de scheiding der machten, en aan de SECULIERE STAAT. Juist omdat de seculiere Staat, het beste volstaat aan de vrijheid voor ieder mens. Ik heb er persoonlijk geen enkele behoefte aan, een medemens mijn opvattingen op te dringen. En nogmaals, de ISLAM = GEEN GELOOF, maar een PERFIDE NAZI IDEOLOGIE.

  Like

 3. lucky9 zegt:

  Sanctorum is minstens 2 keer totaal verkeerd. Ik reageerde al op visionair België met deze beoordeling:

  <>

  Wat de historische vervalsingen betreft waar Sanctorum zich door laat beet nemen wil ik hier toch nog enkele namen citeren van gezaghebbende niet nederlandstalige auteurs zoals: Rodney Stark, Robert C. Davis, Robert Marchand, Giles Milton, Jaques Heers, Tidiane N’Diaye, Olivier Pétré-grenouilleau, Laurent Obertone, Emmet Scott, John J. O’Neill, Jean Sévilla, Andew G. Bostom, Marc Durie, Ibn Warraq, Jamie Glazov, Mark Steyn en zelfs Abdelwahab Meddeb, om er slechts enkele te noemen.
  – De jihad begon nog voor 700 en niet in 1099.
  – Het christendom was een mediterane godsdienst en helemaal geen woestijngodsdienst.

  Like

  • max zegt:

   Toch een kleine correctie of wel aanvulling: Zonder het Jodendom heeft het Christendom geen basis, en zou het Christendom niet hebben bestaan. Jezus leerde vanuit het oude testament: uit de Joodse geschriften en de Thora en verwijst daar ook meermaals naar. Het Nieuwe Testament bestond in Jezus tijd simpelweg nog niet.

   Relatie koran met de Tanach (de Joodse geschriften en de Thora) is niet zo groot, de normen en de waarden die de Tanach leert zijn in de koran volledig afwezig. Verder is de chronologische volgorde compleet anders, en zijn de verhalen van de aartsvaders en Mozes Mirjam ect. anders, is Jezus de zoon van Mirjam de zus van Mozes. (en niet de zoon Maria en Jozef) Kortom de engel Gabriel geeft met de Koran rond 600 Mohamed een heel andere verhaal door als verwoordt in de veel oudere geschriften van de Tanach.

   Like

 4. Theresa Geissler zegt:

  Hear, Hear! De schrijver van dit artikel wordt weliswaar -voor zover ik het kon nagaan- niet bij name genoemd en zijn opinies zijn hier en daar nog wel wat radicaler -en pessimistischer- dan de mijne in mijn twee artikelen over dit onderwerp, maar op een aantal punten kan ik hem (of haar) in zijn/haar gedachtengang toch een ààrdig eindje volgen!
  Dat de drie Godsdiensten met elkaar verwànt zouden zijn is mijns inziens te sterk uitgedrukt; Tenslotte bestonden ze ook niet van meet af aan naast elkaar, wat bijvoorbeeld bij de Griekse en de Romeinse mythologie veel sterker het geval is. Maar zij vertonen nu eenmaal hier en daar overeenkomsten, dat is een niet te loochenen feit. En als het Christendom zich sterk wil profileren tegenover de Islam doet het er ècht het beste aan, bewust afstand te nemen van die (toevallige?) overeenkomsten en zich blijvend open te stellen voor zowel Jodendom als Humanisme: Dàt levert de perfecte combinatie op die de westerse normen respecteert en de menselijke waardigheid garandeert. En die de Islam met ècht opgeheven hoofd tegemoet kan treden!
  De auteur lijkt het Christendom min of meer af te schrijven. zo ver wil ik nog altijd niet gaan, omdat (te) veel mensen er nu eenmaal baat bij vinden. Maar ik blijf dus wel zeggen: Míts pragmatisch. En in combinatie mèt. Slechts in díe vorm is het hèt antwoord op de Islam!

  Like

 5. oogenhand zegt:

  Atheisme en Heidendom staan euthanasie toe, Jodendom, Christendom en Islam niet. Als het Boeddhisme zelfverbranding toestaat, waarom dan niet (sommige) euthanasie en martelaarsoperaties(“zelfmoordterrorisme”)?

  Like

 6. max zegt:

  Tja……

  Het is bovenstaande geschreven van uit het atheïstische gedachtegoed, en ik vind het een beetje tricky als iemand met een atheïstische blik anno 2013 uitlegt wat zo’n 800 jaar geleden vanuit christelijke gedachtegoed is ontstaan.

  Wat betreft de kruistochten:
  Om een goed inzicht te krijgen in de achtergronden van de kruistochten lees het boek van Hans Jansen: “Op op ten strijde Jeruzalem bevrijden!” Geeft een beter inzicht dan de intro van dit stuk.

  De opmerking “De radicale antireligieuze beweging zal zich hartgrondig tegen het politieke, sociale en culturele establishment moeten keren, want de god van Mozes en Abraham zit diep in onze cultuur en instellingen, veel dieper dan we kunnen vermoeden.” klinkt en lijkt op de oproepen van onze linkse rakkers:

  “Het tactische probleem nu is hoe de traditionele bourgeois-manier van denken, dat de kracht uit het proletariaat wegzuigt, kan worden uitgewist; want alles dat de traditionele gezichtspunten versterkt is contraproductief.”

  Herman Gorter

  “een dergelijke wereldwijde omverwerping van waarden kan niet plaatsvinden zonder de vernietiging van de oude waarden, en het creëren van nieuwe door de revolutionairen.”

  Gramsci

  Even een citaat uit https://ejbron.wordpress.com/2013/04/16/totalitaire-politieke-correctheid/

  “In 1933 verhuisde de Frankfurter Schule van Duitsland naar New York. Daar incorporeerden de theoretici de Kritische Theorie in hun werk, wat een destructieve vorm van kritiek behelste op de belangrijkste elementen van de westerse cultuur, op iedere traditionele maatschappelijke instelling. Deze met opzet vernietigende kritiek richtte zich vooral op het gezin, maar ook op het christendom, kapitalisme, autoriteit, patriarchaat, hiërarchie, moraal, traditie, seksuele zelfbeheersing, loyaliteit, patriottisme, nationalisme, erfelijkheid, etnocentrisme, conventies en conservatisme. Hiermee zou het mogelijk moeten zijn de traditionele overtuigingen en de bestaande sociale structuur te saboteren, om die dan te vervangen met een “nieuwe manier van denken”, dat zich in dezelfde mate in het elementaire bewustzijn zou moeten nestelen als “de oude manier van denken”.”

  Het lijkt er op dat de schrijver van dit stuk een jaartje gestudeerd heeft op de Frankfurter Schule. Blijkbaar moet nu alles in plaats van de socialiste leest alles op de atheïstische leest geleerd worden.

  Ik blijf bij Karl Popper, verdraagzaam met de verdraagzamen en onverdraagzaam met tegen de onverdraagzamen. Met de vrijheid van meningsuiting en geloof.

  Like

 7. max zegt:

  socialiste moet natuurlijk socialistisch zijn 1 na laatste alinea

  Like

 8. Tom Hendrix. zegt:

  @Max: 19.43. uur. Net als U Max, sluit ik mij ten aanzien van de perfide Islam aan bij Karl Popper; en zeg volmondig: GEEN TOLERANTIE VOOR INTOLERANTEN, en dan staat de ISLAM voorop, gevolgd door de RODEN en de EUSSR. Kijkt U maar eens waar geen kritiek op mag zijn, dat zijn deze 2, de ISLAM en de EUSSR!

  Like

 9. oogenhand zegt:

  Reblogged this on oogenhand and commented:
  Veel lange en interessante commentaren.

  Like

 10. Luchtpint zegt:

  Er zitten veel fouten in sanctorum zijn betoog. Bijvoorbeeld:

  “Islam-bashend politiek rechts, waar diezelfde conservatieve katholieken vandaag onderdak vinden, is er dan aan voor zijn moeite: de nieuwe morele orde is gefundeerd op het simpele theologische feit dat God en Allah twee namen voor hetzelfde opperwezen zijn, waarvan de verenigde legerscharen de wereld moeten redden van de agnostische decadentie.”

  Doe me niet lachen, in veel gevallen is het net die strekking van de katholieken die gemene zaak maakt met de Islam ! Katholieken als Islam-bashers, om je dood te lachen !!!

  Hieronder copy en paste van mijn eigen reactie op https://ejbron.wordpress.com/2013/07/14/christelijke-scholen-voor-moslims-geliefd-en-gehaat/

  “Dit komt in veel Vlaamse scholen voor die tot het katholieke scholennetwerk behoren: ze worden geleidelijk gereduceerd tot concentratiescholen van moslims.

  De redenering erachter is eigenlijk niet helemaal degene die erachter gezocht wordt in het artikel. Moslim ouders die hun kinderen naar het katholieke onderwijs sturen in Vlaanderen gaan van de volgende redenering uit: “Eigenlijk hebben wij geen hoge pet op van christenen, aangezien we die in essentie minderwaardig vinden. Maar eigenlijk kunnen we niet anders, om de heel eenvoudige reden dat we anders onze kinderen naar scholen moeten sturen waar de basisfilosofie van metafysische, absolute en monotheïstische moraliteit niet wordt gedeeld.” Maw hier worden dus “normloze” (in de ogen van moslims dan) atheistische staatsscholen mee bedoeld.

  Islam pretendeert een Abrahamitisch geloof te zijn dat qua abstracte structuur overeenkomsten vertoont met de Christelijke moraal, in de zin dat het in beide gevallen om monotheistisch geloof gaat, dat in essentie een metafysisch kader heeft, waarbinnen al wat als (im)moraliteit kan worden aangemerkt gedefinieerd wordt. In die zin voelen Moslim ouders zich ongemakkelijk bij de gedachte dat er geen andere optie zou zijn, en aangezien er in Vlaanderen een katholiek scholennetwerk bestaat zegt men vanuit die achtergrond dan ook “Het is beter je kinderen naar scholen te sturen, waarvan het bestuur overeenkomsten vertoont met onze eigen moraal (hoe minimaal de overeenkomst ook mag zijn) dan ze naar scholen te sturen die totaal geseculariseerd zijn.” (wat uiteraard een moreel vervuilende invloed op moslims heeft !)

  Maw, die ouders stellen dus “beter onze kinderen sturen naar scholen met een religieus geïnspireerde moraal dan naar die helemaal ZONDER moraal.” (wat dat is nu eenmaal de manier om atheïsten voor te stellen bij hen) En dat is uiteindelijk ook de reden waarom steeds meer katholieke scholen nu geleidelijk aan op concentratiescholen van moslims beginnen te lijken, met het gevolg dat steeds meer autochtone ouders hun kinderen willen verplaatsen naar staatsscholen of naar scholen buiten sterk verstedelijkte gebieden. Tweede gevolg is uiteraard dat het katholieke scholennetwerk dit ook in dank aanvaardt, want elke moslim die erbij komt vervangt een autochtone leerling die vanwege de keuze van zijn ouders vertrekt.

  Gevolg: het katholieke scholennetwerk in Vlaanderen zal er op lange termijn zichzelf mee opheffen. (wat mij geen bal kan schelen trouwens – de keerzijde is dan wel dat het uiteindelijk de facto moslimscholen worden op termijn, zoals te voorzien was)

  Volgens mij gaat het dus zeker NIET over de kwaliteit van het onderwijs. Dat kan moslims op zich feitelijk geen bal schelen. Daar ben ik wel zeker van.”

  Katholieken steken zelf continu, onnozel als ze zijn, een helpende hand uit naar moslims, en denken tegelijk dat ze daarmee hun eigen belang ook nog eens dienen !!!

  Maar dat ZIET sanctorum niet eens !!! Op welke planeet leeft hij eigenlijk ???

  Like

 11. lucky9 zegt:

  J.S. is nu eenmaal een filosoof en geen historicus. Zijn analyse is voor de helft vals omwille van het feit dat hij blindelings in de val van islamitische geschiedenisvervalsing respectievelijk islamofiele propaganda of vice versa getrapt is.

  Op zijn blog reageerde ik als objectivistisch atheïst daarom uitgebreider: http://visionairbelgie.wordpress.com/2013/11/06/islam/#comment-29602
  Daar vermeldde ik 3 nederlandstalige auteurs. Indien Johan Sanctorum de moeite had genomen hen vooraf te raadplegen zouden hem deze blunders bespaard gebleven zijn: Hans Jansen, Koenraad Elst en Urbain Vermeulen, die hij bovendien zelf ook citeert. De hierboven opgesomde lijst van niet -nederlandstalige auteurs is bovendien niet exhaustief.

  Een atheïst die zich beroept op vervalste geschiedschrijving en/of de basale christelijke ethiek niet als superieur ervaart in vergelijking met de islamitische -indien die zou bestaan- zou eens goed moeten nadenken en vooral veel lezen alvorens zelf te schrijven.

  “Vrucht van de boom” van Peter Bontenius lijkt me verplichte lectuur voor Sanctorum.
  Om deze Vlaamse filosoof te helpen in zijn veronderstelde zoektocht naar de waarheid hierna de samenvattende korte inhoud van dit boek dat nog steeds te koop is op bol.com:
  Hopelijk krijgt Sanctorum toch een beetje een blos van schaamte op de wangen en schrijft hij dienvolgens een degelijk essay om recht te zetten wat hij verkeerd schreef.

  “Samenvatting
  Dit is een dossier over de gevolgen van de Jihad. Het vertelt hoe de Islam is verspreid en laat ook zien wat de gevolgen waren. De samensteller heeft een chronologie van de Jihad samengesteld, gebruikmakend van bronnen die vooral uit het Engelstalige gebied afkomstig zijn. De Koran blijft voornamelijk dicht, het gaat in dit dossier om de gevolgen van de Jihad en niet om de inhoud van de Islam. Voor het historische gedeelte van dit boek heeft hij voor een chronologische benadering gekozen en vertelt het dossier een doorlopend verhaal.

  Eerst werd Arabië door de Jihad veroverd, daarna was Egypte aan de beurt, waarna Perzië werd aangevallen. De expansie naar Nubië mislukte, mede doordat het gebied zo arm was dat er voor de Moslims niets te halen viel. De verovering van Noord Afrika begon in Egypte waar alle steden werden veroverd. In Alexandrië werd de beroemde bibliotheek verbrand; een onherstelbare klap voor de beschaving. De Berbers in Noord-Afrika hebben zich gedurende twintig jaar hevig verzet tegen de Arabieren. In Frankrijk werden de Islamieten bij Tours beslissend verslagen. In het oosten konden de Byzantijnen tot de slag bij Manzikert stand houden, maar daarna werden ze steeds verder teruggedrongen totdat Constantinopel als laatste bolwerk viel. Daarna was de Balkan en Oost Europa eeuwen lang een slagveld met ontelbare slachtpartijen. In onze tijd zijn de Turken nog steeds gewelddadig bezig met Cyprus en de Koerden en worden zelfs de laatste Armeniërs en andere Christenen bedreigd.

  De Islamieten vernietigden bijna overal waar ze kwamen de bestaande taal en cultuur en vervingen die in veel gevallen door hun eigen taal en de Islam. De Arabieren, de Turken en andere islamieten verwoestten tienduizenden kerken en ook dat gebeurt op diverse plaatsen nog steeds; zoals in Egypte, Nigeria en Indonesië. De Arabieren hebben in het Midden Oosten, Klein Azië en Noord-Afrika meer dan de helft van de toenmalige Christelijke wereld zo grondig weggevaagd, dat er op een incidentele mozaïekvloer na, bijna niets meer van is terug te vinden. De veroveringen gingen meestal gepaard met moord op de weerbare mannen en verkrachting en slavernij voor de vrouwen en kinderen; honderden miljoenen waren er het slachtoffer van.

  De Jihad is in de islamitische geschiedenis ook steeds gepaard gegaan met grootschalige slavernij. In dit dossier wordt daarom ook aandacht besteed aan de slavernij en de islamitische connectie daarvan. Daarna komt de tijd na 1900 in beeld. Er wordt aandacht besteed aan de wrijving tussen het Christendom en de Islam, die zich voor een deel in het Midden-Oosten afspeelt. In samenhang daarmee gaat het ook over de verborgen agenda van de EU en de Islam in relatie tot de Jihad en de gevaren die de Europeanen daardoor bedreigen. Het gaat dus niet alleen over de geschiedenis van de Islam en de Jihad, maar ook over de invloed die deze ideologie op de wereld van vandaag heeft.

  De samensteller geeft geen interpretatie van de informatie, maar hij vindt dat de chronologie van de Jihad wel een duidelijk patroon vertoont, namelijk dat de Islam niet zal rusten voor gehele de wereld is veroverd! De Jihad loopt als een rode draad door de geschiedenis van Europa, Azië en Afrika. De hedendaagse Moslims proberen ons te laten geloven dat de Islam voornamelijk op vreedzame wijze is verspreid. De snelheid waarmee de islamitische expansie zich voltrok, kan echter alleen worden toegeschreven aan het feit dat die voornamelijk werd bereikt met militaire middelen; daarvan zijn overvloedige bewijzen voorhanden.

  Dit dossier behandelt een aantal van die bewijzen die, waar mogelijk, zijn geïllustreerd met verslagen van ooggetuigen. Doordat van de bronnen veel niet in het Nederlands is vertaald, is in de informatie die ze bevatten voor de meeste Nederlanders onbekend. Dit dossier is een poging om deze leemte op te heffen en het wil de slachtoffers van de Jihad aan de vergetelheid ontrukken. Het dossier is daarom aan hen opgedragen en hun stem wordt gehoord in de ooggetuigen verslagen die in de tekst zijn opgenomen. Het is een schokkend verhaal geworden en vormt stof tot nadenken.

  Over de samensteller van dit dossier:
  Peter Bontenius is een pseudoniem. Hij heeft een passie voor geschiedenis en hij is uit nieuwsgierigheid aan dit dossier begonnen. Hij heeft zich verbaasd over de gewelddadigheid van de Jihad en de naïviteit van de gevestigde orde ten opzichte van de Islam. “

  Like

  • Heb je toevallig een emailadres van Peter Bontenius waar ik hem kan bereiken? Lucky9

   Like

   • Lucky9 zegt:

    Nee, en dat hoeft geen verwondering te baren. Ik zou zelf graag schrijven onder mijn eigen naam, maar – in alle eerlijkheid- dit is niet te verantwoorden! Misschien hebben we geluk en leest Bontenius mee.

    Like

  • oogenhand zegt:

   De Christelijke moraal eist grote gezinnen maar verbiedt verovering. Dit leidt tot onmogelijke en tegenstrijdige situaties. Nu rijst de vraag:”Was Karel de Grote een Christen?” Karel de Grote keerde zeer zeker niet de andere wang toe. Dus als Karel de Grote een Christen was, moet de Bergrede uit de Bijbel verwijderd worden. Voor Karel de Grote kan men ook Cortes, Pizarro, of Columbus invullen.

   Indien men alleen een Christen is, als men zich aan de Christelijke regels houdt, en de Christelijke regels tegenstrijdig of anderszins onmogelijk zijn, kùnnen Christenen niet bestaan. Er bestaan dan alleen varianten van zogenaamd Christendom. Hetzelfde geldt ook voor andere ideologieën met vergelijkbare constructiefouten, zoals bijvoorbeeld Communisme, Anarchisme en Libertarisme. Als pogingen tot Communisme steevast tot Sovjet-Unie achtige toestanden leiden, waarom zouden we mensen vertrouwen die zich Communist noemen?

   Like

 12. ” Even terzijde” noemt Johan Sanctorum bovengenoemde gebeurtenis. Dit was de eerste Holocaust, de Joden waren toen bijna uitgeroeid in Europa in deze periode. Helaas weten de meesten dit niet. Ook nu promoot de Linkse kerk en het Socialisme gezamenlijk met de islam naar een derde Holocaust.

  Like

 13. Helena zegt:

  ww.cip.nl/artikel/38755/Onderzoek:-Predikanten-vrezen-islam

  Like

 14. luckybee zegt:

  Het Christendom en het Jodendom hebben met de Islam niets te maken. De lslam is van oorsprong een hindu Godsdienst. Ten tijde toen het Hidoeisme op zijn sterkste was.
  http://www.hinduism.co.za/kaabaa.htm
  Abraham moeste van God uit Ur weggaan om het Hindoeisme en hun vreemde Goden te vermijden.In Mekkah het Centrum van de Shiva cult, wordt op den duur niet meer Shiva vereerd, maar zijn vrouw Sarasvati ook wel Kali of Durga, Haar andere naam is Allah.De Rithus dat ze in Mekka uitvoeren zijn nog de zelfde als de Kaaba nog een Shiva Tempel was.Inclusief dat 7X rennen om de Kaaba.En de hoeksteen kussen.Het moet de vagina van Durga voortellen.

  Like

 15. max zegt:

  Leuke link Luckybee, wel bijzonder dat deze vrouwonvriendelijke Islamieten zonder dat ze het weten (zoals het uit jouw link blijkt) een moedergodin aanbidden.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Ach welnee; geen flauw idee hoe hij daar nu weer aan komt. Misschien wel omdat Kali inderdaad een heel fatale Godin is, de Godin van de Dood. Zij werd wel aanbeden door de Thugs, die om die reden hun vrouwelijke slachtoffers vaak spaarden.
   Maar Kali een equivalent van Allah? De Moslims kregen een beroerte als ze deze redenering zouden lezen!

   Like

   • max zegt:

    “De Moslims kregen een beroerte als ze deze redenering zouden lezen!”

    Dat bedoel ik maar. De zin “wel bijzonder dat deze vrouwonvriendelijke Islamieten zonder dat ze het weten (zoals het uit jouw link blijkt) een moedergodin aanbidden.” is dan ook een contradictio in terminis, vindt je ook niet? Het was dan ook spottend, sarcastisch bedoeld.

    Maar de link waar naar hij verwijst is wel interessant. Die link geeft aan dat behalve “de mensen van het boek”(De Joden en de Christenen worden zo genoemd in de koran) ook de Hindoes een bepaalde invloed hebben gehad op de Islam.

    Like

  • Luchtpint zegt:

   Hoe vaak heb ik al niet op Islam kritische blogs horen beweren dat zo’n beetje alle godsdiensten op deze planeet verantwoordelijk zijn voor de Islam, alsof de Islam een offshoot is van die godsdiensten. Ik heb dit al horen zeggen over de Zoroastriërs van Perzië bijvoorbeeld, dan nog eens via luckybee die beweert dat de katholieken de Islam letterlijk gecreëerd zouden hebben. En nu nog eens hindoeïsme, een polytheïstische godsdienst die door de Islam verafschuwd wordt.

   En dan ga jij daar kritiekloos op inhaken alsof het allemaal stomweg waar moet zijn terwijl het internet bulkt van paranoïde (vaak nog religieus geïnspireerde) samenzwerings ‘theoretici’ die allemaal proberen aan te tonen dat alleen hun geloof als het enige ware kan worden aangemerkt, door alle andere zwart te maken.

   Zolang de Islam kritische gemeenschap dorpsidiote, kritiekloze en bijgelovige lullo’s aan de borst blijft drukken, zijn we gedoemd om te mislukken in al hetgeen we proberen te doen.

   Like

   • max zegt:

    Zoals ik al zei was mijn reactie meer spottend, sarcastisch bedoeld.

    Dat neemt niet weg dat de Islam regelmatig verwijst naar “de mensen van het boek”(De Joden en de Christenen) Dus met regelmaat de naar hun leerstellingen verwijst, die weer door Mohamed afgewezen worden omdat zij het verkeerd hebben begrepen. Tja want Mohamed heeft de boodschap weer gekregen van Gabriel een engel die ook genoemd is in de bijbel. En het verwondert mij niet dat ook het Hindoeïsme en het Zoroastrisme invloed hadden op de islam, maar dat is vooral interessant.

    En dit te weten, zou daarom de strijd te mislukken?
    Echt niet, dit te weten en te zien neemt de aard van de Islam niet weg, het neemt ook niet het besef weg dat de islam niet past in ons westerse gedachtegoed, en er compleet strijdig mee is.

    Als het is gedoemd te mislukken ligt het niet in het feit waaruit de islam is ontstaan, maar in het feit wat onze jeugd leert over de islam. (en ook voorgespiegeld wordt door de mainstream media) Wij weten en kennen de geschiedenis van de islam, genoeg hieraan bod geweest. Maar de jeugd leert dat het een vreedzame religie is. Nooit wat de islam werkelijk heeft gedaan. Dat de islam lachtoffer is. Dat de kruistochten zo erg waren, en kennen de achterliggende redenen niet van de kruistochten. De slavernij, o ja dat was erg, maar de ware geschiedenis van de slavernij en de rol van de islam er in kennen ze niet. Dan hebben we het nog niet over de nieuwsgaring gehad met halve en verdraaide waarheden en datgene wat verzwegen wordt. Als de strijd gedoemd is te mislukken dan komt het dat de publieke opinie zodanig is bewerkt, dat er weinig weinig tegenstand zal zijn. En het zal hun ook niet interesseren, want met hun oordoppen in en hun smartphone aan gaat alles aan hun voorbij, en weer spottend, sarcastisch bedoeld.

    Like

   • max zegt:

    Dat de islam lachtoffer is = Dat de islam slachtoffer is

    Like

   • Luchtpint zegt:

    OK. Sorry. Niet meteen gezien dat het sarcastisch bedoeld was. Mijn excuses.

    Like

   • Luchtpint zegt:

    Trouwens, nu ik erop kom, zou het niet handiger zijn sarcasme op deze blog eenduidig weer te geven op een bepaalde manier, zodat er niet langer een misverstand over bestaat ?

    Ik kijk zelf nogal vrij veel BBC met ondertitels (voor wanneer er quasi onverstaanbare dialecten worden gesproken, zoals o.a. Glaswegian, Geordie,…enz.) en daar gebruiken ze een systeem dat ondubbelzinnig sarcasme / ironie weergeeft door aan het einde van een zin een uitroepteken tussen haken te plaatsen (!) of zelfs een vraagteken tussen aanhalingstekens om een ironisch / sarcastisch bedoelde retorische vraag mee aan te duiden.

    Misschien kan dat een oplossing zijn om verwarring daarover weg te nemen door het als conventie te hanteren op deze blog.

    Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Exclamation_mark

    British English[edit]
    “British English”

    “In British English writing and often subtitles, a (!) symbol (an exclamation point within parentheses) implies that a character has made an obviously sarcastic comment e.g.: “Ooh, a sarcasm detector. That’s a really useful invention(!)”

    Like

   • Luchtpint zegt:

    Zie ook Irony punctuation

    http://en.wikipedia.org/wiki/Irony_punctuation

    “Rhetorical questions in some informal situations can use a bracketed question mark, e.g. “Oh, really[?]”—The equivalent for an ironic or sarcastic statement would be a bracketed exclamation mark, e.g. “Oh, really[!]”. Subtitles, such as in Teletext, sometimes use an exclamation mark within brackets or parentheses to mark sarcasm.”

    Like

 16. vanhetgoor zegt:

  In dat stuk van Visionair België staat eigenlijk maar één fout! Maar dan wel een hele grote. Ik zal een paar parallellen geven. Een bejaardenverzorgster en een insluiper annex tasjesdief komen beide door de voordeur van het bejaardenhuis binnen, beiden lijken betrokken met de oude van dagen, maar schijn bedriegt. Het verschil tussen twee soorten mensen is nog groter bij de loverboy die interesse toont voor een meisje en een gewone jongen die interesse toont voor een meisje. Bij de islam is dat verschil nog moeilijker te zien.

  Wat ik probeer aan te geven is het volgende. Niet alles is wat het lijkt te zijn. De islam is géén geloof, het is een samenwerkingsverband tussen misdadigers met als verschijningsvorm een religie. Het verschil tussen een tasjesdief en een bejaardenverzorgster ligt alleen in de vraag: “Zal ik uw kussen opschudden?” of “Waar is het geld?”

  Het is onmogelijk om jodendom, christendom en islam met elkaar te vergelijken. De eerste heeft als doel de moraal te brengen, de tweede heeft aanvullend als doel geestelijke rust, maar de derde is opgezet om een geldstroom op gang te helpen. De islam heeft niets met moraal of met geestelijke rust van doen. Vergelijken van deze drie is dus volslagen kolder. Iemand die dat doet die is blij dat zijn dochter een vriendje heeft die haar per uur verhuurt aan vieze oude mannetjes. Iemand die die islam aanziet voor een geloof die is blij dat Oma bezoek krijgt van een wildvreemde. De islam ten onrechte aanzien voor een geloof is daarom een blunder die pas op den lange duur duidelijk wordt. Het gebrek aan moral en het gebrek aan geestelijke rust van de islam mondt uit in immoreel gedraag, geldbejag ongelijkheid etcetera.

  De islam is schijnbaar een religie zoals jodendom en christendom, maar een loverboy lijkt ook heel erg veel op een vriendje dat werkelijk interesse heeft in een meisje. Alleen domme mensen maken de fout om de islam aan te zien voor een religie, Johan Sanctorium zou beter moeten weten!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s