Waarom het wijs is om het woord ‘islam’ publiekelijk niet te gebruiken als een protestgroep tegen de islamisering van Nederland en EU

Screenshot_19

(Door: Ya´akov Siepman)

Toen Geert Wilders de PVV oprichtte, gebruikte hij ook het woord ‘islam’. Hans Jansen, de Arabist, zei toen o.a. al tegen Geert dit woord niet te gebruiken in zijn campagne, maar de woorden sharia en jihad. Want de Nederlandse bevolking weet namelijk de verschillen niet, net zomin als  een groot deel van de Mohammedanen. Hans gaf hem toen een voorbeeld, waardoor ik het geheel eens ben met Hans, en waarom hij hiervoor waarschuwde. Hans waarschuwde ons, de werkgroep “Tolereer geen Intolerantie“ ook om dit woord zoveel mogelijk te vermijden.

Het voorbeeld van Hans:

Een Mohammedaan vertelde zijn vrienden vol trots welke goede daad hij wel niet verricht had in de ogen van Allah. Hij had namelijk zijn buurman, die ernstig ziek was, tot de puntjes verzorgd, totdat hij weer beter was. Hij had de opdracht van Allah om zijn medemens in nood te verzorgen uitgevoerd “.

Dit is ook islam, en het staat ook in de koran dat een goede Mohammedaan hiertoe verplicht is.  Dit is eveneens o.a. een gedeelte uit de koran dat tegenwoordig door veel christenen en linksen omarmd wordt, die er op wijzen hoe vredelievend en warmhartig de islam wel niet is voor zijn medemens. Helaas bestaan hiervan maar enkele passages, zoals Geert al zei: “Als je alle haatdragende passages uit de koran scheurt, dan blijft er een Donald Duck van over.

Eigenlijk is het verbazingwekkend dat het socialisme, een ideologie die het Jodendom en het christendom en überhaupt elke vorm van religie hartgrondig haat, wel de islam als religie omarmt. De socialistische ideologie vertoont natuurlijk veel overeenkomsten met de islam. Het onderdrukken van de bevolking, en het uitmoorden van andersdenkenden. Pol Pot, Stalin, Lenin, Mao Zedong etc. Toch blijken de socialisten nog steeds niets van de geschiedenis te hebben geleerd. Een goed voorbeeld hiervan is Iran, waar de linksen de moellahs in het zadel hebben geholpen om daarna als dank vermoord te worden. Links begrijpt nog steeds niet dat de islam geen andere ideologie of ander geloof naast zich duldt.

Screenshot_20

Van de christenen vind ik het nog onbegrijpelijker. De christenen, vooral in het Midden-Oosten en op de Balkan, zijn door de eeuwen heen vervolgd. Ze zijn op grootschalige wijze vermoord en bezaten een dhimmi-status. Ook op dit moment worden christenen op grote schaal in de islamitische landen vermoord. En het christelijke Westen draait zijn hoofd om en heeft het over een dialoog, samengaan met de islam. Hoe gestoord moet je zijn.

Anderzijds bezit het westerse christendom, evenals de Byzantijns, Griekse en Koptische orthodoxie, ook een overeenkomst met de islam. Ze bezitten namelijk van oudsher een gezamenlijk overduidelijke fervente Jodenhaat.

Eind 1800/begin 1900 hebben Franse priesters en zendelingen van de Presbyterian Church het Europees antisemitisme geïntroduceerd aan de moslims in het Midden Oosten. In 1928 werd de Moslimbroederschap opgericht. Deze maakten volop dankbaar gebruik van de verworven kennis, het Europese antisemitisme. De Grootmoefti van Jeruzalem, Mohammed Amin (Haj) al-Hoesseini, sloot een verbond met Hitler. Hij zou er voor zorgen dat de Joden in het Midden-Oosten uitgeroeid zouden worden. Arafat claimde dat hij familie van hem was. Zowel Abbas als Arafat aanbidden hem. Voor veel Arabieren is hij nog steeds voorbeeld en een grote held.

De meeste Joden werden na 1948 verjaagd uit de landen in het Midden-Oosten. De grootste Jodenjagers waren de daar wonende christenen. Vooral de Kopten waren berucht. Nu er bijna geen Joden meer wonen in de islamitische landen, zijn de daar wonende christenen en seculiere aan de beurt. Daarnaast hebben we ook nog te maken met de al eeuwen durende onderling religieuze oorlog tussen de verschillende islamitische sekten, die momenteel in volle hevigheid wordt uitgevochten. Deze oorlog draait dankzij bemoeienissen van de VS, Obama, en de Europese Unie volledig op een enorm bloedbad uit wegens het ondersteunen van de Moslimbroederschap, Al-Qaida en aanverwante groeperingen. Deze oorlog zal overslaan op Europa als we hem geen halt toeroepen.

Screenshot_23

In de jaren-70 kwamen de eerste gastarbeiders uit de islamitische landen. Bijna geen Nederlander wist überhaupt wat de islam voor een religie of ideologie was. De SP (1972) was toentertijd de enige partij die heftig tegen hun komst protesteerde en Nederland waarschuwde welke gevolgen hun aanwezigheid kon veroorzaken. Hoe kan een partijstandpunt zo veranderen.

In 1980 werd de Centrumpartij door Janmaat opgericht. Wie kan zich zijn kreet niet herinneren “vol=vol”. Half Nederland stond op zijn achterste benen. Janmaat werd gelijk als racist en fascist neergezet. Toen waren de linkse radicalen al zo politiek correct dat zij tijdens een vergadering een brandbom met fosfor in een volle zaal gooiden, waardoor Wil Schuurman haar beide benen verloor. Janmaat had helaas niet zoveel charisma als Pim Fortuyn en Geert Wilders.

Het was een paar jaar stil, totdat Pim Fortuyn in 2001 in de picture kwam en zijn partij Leefbaar Nederland oprichtte. Dit ligt nog vers in ieders geheugen, zodat ik daar niet verder op in hoef te gaan. Maar ieder van ons weet ook hoe dat afgelopen is.

Daarna kwam Geert Wilders 2005 met de PVV, het stokje van Pim werd door hem overgenomen. Over Geert hoef ik ook niet te schrijven. Over hoe hij verguisd is door de zogenaamde politieke correctheid en zich alleen maar in het openbaar kan vertonen onder constante begeleiding van bodyguards en daarnaast ook nog moet vrezen voor zijn leven.

Waar ik wel verder op in wil gaan, is:  Wat is islam, wat is een fobie? En wat is jihad en wat is de sharia. Wat houden beiden in de praktijk in?

Wikipedia omschrijft de islam als volgt: https://nl.wikipedia.org/wiki/Islam

Frans Groenendijk, schrijver van “Islamfobie? Een nuchter antwoord” ( een absolute aanrader!) zegt over islam het volgende:

Islam is een ‘lastig begrip’, zoals we boven al in een voorbeeld hebben weergegeven. “Is islam een religie of is hij een politiek systeem?

Frans geeft als voorbeeld:

“In april 2007 hadden de bekende televisiepersoonlijkheden Pauw en Witteman bezoek van de voorman van het Vlaams Belang, Filip Dewinter. Het einde van het gesprek had niets meer weg van een interview. Dewinter stelde dat “de islam gezien moet worden als een maatschappijmodel, een rechtssysteem, een politieksysteem ook, dat het niet altijd compatibel is met onze manier van leven.” Nadat hij hem nog wat verder had laten praten, onderbrak Witteman hem met de stelling dat “In België en Nederland de islam geen politieksysteem is “. De Winter stelde: “De islam is een politieksysteem “. Witteman: “ Het is een geloof “. Beiden herhaalden hun uitspraken nog eens en gaven zo een heldere illustratie van de situatie in het debat. Hieruit blijkt ook dat het noodzakelijk is om uitgebreider stil te staan bij de vraag wat mensen zoal onder ‘islam’ verstaan.

Screenshot_21Doordat Witteman de stelling opvoerde als weerwoord op wat Dewinter naar voren bracht, deed hij impliciet al een uitspraak over twee mogelijke opvattingen over wat islam eigenlijk “is”. Islam is volgens Witteman een “geloof”’, althans in België en Nederland – een heel interessante toevoeging eigenlijk – en schijnbaar impliceert dat voor hem dat de islam bepaalde dingen niet is. Dat is een begrijpelijke, maar oppervlakkige stelling. Zo bleek uit zijn verdere inbreng in het debatje met De Winter dat volgens hem de islam niet als politiek systeem functioneerde, omdat er geen expliciet islamitische politieke groeperingen of partijen van belang bestaan (in Nederland en België).

Een vreemde redenering. Hetzelfde geldt immers voor stromingen als anarchisme en extreemrechts: ook deze zijn hier niet in het parlement vertegenwoordigd, maar niemand zal toch willen tegenspreken dat dit politieke stromingen zijn. Hooguit zou je kunnen aanvoeren als aanwijzing dat de politieke invloed van deze stromingen – Mohammedanisme, anarchisme, extreemrechts – beperkt is. Overigens is in vele ogen de invloed van het georganiseerde Mohammedanisme op en in een aantal partijen in Nederland, zoals de PVDA, zo groot, dat het simpelweg inefficiënt zou zijn om daarnaast een (partij) politieke groepering op te zetten die expliciet politiek-Mohammedaans is. Maar dat fanatieke groeperingen grotere stromingen misbruiken om hun doelen na te streven is geen uniek verschijnsel.

In beide voorbeelden hierboven kunnen we constateren dat het begrip ‘islam’ onder de bevolking een tweedeling teweegbrengt. De ene helft vindt het een politiek systeem en de andere een religie. Dit is één van de reden waarom ik vind dat we het woord ‘islam’ niet moeten gebruiken, want dan verval je constant in een debat waar geen van beide partijen uitkomt. Het belang is echter om te laten zien dat islam een alomvattend verwerpelijk politiek systeem is, dat onderwerping voorstaat en zeker niet beschouwd kan worden als een puur religieuze sekte!!

Screenshot_22

Met name is dit ook belangrijk voor de talrijke vluchtelingen die de islamitische rechtsgang ontvlucht zijn en in het vrije Westen een veilige toevlucht gezocht hebben en nu opnieuw onder sociale druk van hun landgenoten hun verworven vrijheden in Nederland moeten inleveren.

Nog een reden om het woord ‘islam’ niet te gebruiken, is dat je door de tegenstanders gelijk voor islamfoob wordt uitgemaakt en dat je aan, in hun ogen, islamfobie lijdt. Of nog erger dat je een racist en een fascist bent. Wat islam met racisme te maken heeft begrijp ik nog steeds niet. Islam is toch geen volksgroepering? Om kritisch op de islam zijn, is geen fobie. Ik neem aan dat we niet aan een psychische aandoening lijden door islamkritisch te zijn.

Doordat we nu dagelijks beelden van de oorlogen en omwentelingen op de televisie vanuit het Midden-Oosten voorgeschoteld krijgen, waarbij het geschreeuw ‘Allah Akbar’ door onze huiskamers klinkt, krijgt het Nederlandse volk langzamerhand een andere kijk op islam. Wat in ons voordeel kan werken. Niet te vergeten de berichtgevingen over het Marokkaans tuig, de opvanghuizen, die vol zitten met vrouwen die oorspronkelijk uit de islamitische landen afkomstig zijn. De eerwraak, de ontvoeringen in islamitische landen, het afhakken van ledematen etc., het vermoorden van christenen etc.

De jonge jihadstrijders uit Nederland die deelnemen aan de strijd in Syrië.

Ondanks de feiten proberen de Nederlandse media, de politiek en de  bekende volksidioten dit te bagatelliseren, zoals oud-minister Donner. Hij vindt dat de sharia best naast het Nederlands rechtssysteem past. Een Maurits Berger, professor aan de universiteit van Leiden, die vindt dat de islam vergelijkbaar is met de SGP. De dansende dames tijdens de Arabische Spring, Petra Stienen en Monique Samuels, onze Midden-Oosten en islamdeskundige Bertus Hendriks. En niet te vergeten de kopstukken ´s avonds om 23.00 uur op de beeldbuis, die de Arabische Lente uitlegden n pro Moslimbroederschap waren, want die is democratisch. Huh?

Screenshot_24

De Nederlandse media zijn dan ook druk bezig met de aandacht van het volk te verplaatsen naar Israël, het grootste probleem voor de wereldvrede. Ook zijn de media zeer goed in het verzwijgen of verdraaien van feiten, tot onwaarheden aan toe. Over het verzwijgen en de onwaarheden zal ik het maar niet hebben, want dan heb ik nog diverse A-4tjes nodig.

Volgens de media hadden de onlusten in Frankrijk, Zweden, Denemarken, en Engeland niets te maken met de islam. Ze hadden puur te maken met onvrede over slechte behuizing, jeugdwerkeloosheid en slechte scholing. Vreemd dat ik bijna geen autochtone jongeren tussen de oproerkraaiers zag lopen. Zo lust ik er nog wel een paar.

Terugkomend op mijn stelling:

Ik ga hierbij geen diepgaande inhoudelijke analyse over de shariawetgeving weergeven. Ik denk dat de meeste van jullie wel weten wat deze enigszins inhoudt. Ik ga er wel dieper op in in mijn maandelijkse artikelen, die verschillende van jullie al ontvangen.

Screenshot_25

Als we kijken hoe Wikipedia de sharia omschrijft, dan lees je onderaan dat je doorverwezen wordt naar de ons aller bekende Maurits Berger als deskundige. Al klopt de beschrijving in grote lijnen, de negatieve zaken en gevolgen zijn hierin hoofdzakelijk weggelaten.

De Jihad is een plicht voor elke moslim!

Jihad (Arabisch: جهاد, djihād) is een begrip uit de islam. Het komt van de Arabische woordstam jhd, dat ‘streven‘ betekent. Jihad betekent letterlijk ‘inspanning gericht op het realiseren van een bepaald doel’. Er wordt een onderscheid gemaakt in een innerlijke en een uiterlijke jihad. Er wordt zowel in islamitische als niet-islamitische kringen verhit gediscussieerd over de exacte betekenis van het begrip.

De innerlijke jihad, ook wel grote jihad genoemd, is de strijd tegen verleidingen en de strijd tegen het ego (nafs). Dit komt onder andere naar voren in onthouding tijdens de maand ramadan en in het sjiisme in de vorm van rituele zelfkastijding tijdens Asjoera. Ook de vijf dagelijkse gebeden (salat) op tijd verrichten, ook – of zelfs juist – als je het druk hebt, wordt als jihad aangemerkt. De innerlijke jihad is een plicht voor iedere moslim.

De uiterlijke of kleine jihad is met name in zijn oorspronkelijke betekenis de gewapende strijd tegen diegenen die de islam of de eenheid van de islamitische heerschappij bedreigen, inclusief de uitbreiding van deze heerschappij door de strijd tegen ongelovigen.

De uiterlijke jihad wordt beschouwd als een collectieve verplichting onder verantwoordelijkheid van een islamitisch heerser (kalief). Dat wil zeggen dat er, wanneer een moslimstaat wordt bedreigd of aangevallen, voldoende mankracht wordt gemobiliseerd om het land te verdedigen. Groeperingen buiten de islam gebruiken wel de term “heilige oorlog”, een begrip dat in het vocabulaire van de klassieke sharia niet voorkomt en zeer waarschijnlijk is overgenomen uit de geschiedenis van het christendom; iets op aarde kan door moslims niet als heilig gezien worden, omdat het een unieke eigenschap van God is. Het uiteindelijk doel van de uiterlijke jihad wordt door deze groeperingen wel als de verwezenlijking van een moslimsamenleving door het invoeren van de sharia gedefinieerd.

Screenshot_28

Deze gewapende jihad richt zich op drie groepen mensen:

1. Tegen de afgodendienaren en ongelovigen, die weigeren zich aan het moslimgezag te onderwerpen, hetzij door de islam te aanvaarden hetzij als dhimmi de jaarlijkse jizya (belasting) te betalen.

2. Tegen diegenen die (als dhimmi’s) onder moslimgezag staan, maar weigeren de jizya te betalen of opstandig zijn.

3. Tegen diegenen die tegen de geestelijke leiding (de imam) van het land opstaan, ook als het moslims zijn (bijvoorbeeld afvalligen), en tegen diegenen die een oorlog beginnen tegen moslims.

Door begripsvernauwing en historische gebeurtenissen, zoals het veroveren van landen in het Midden-Oosten, Noord Afrika en een deel van Europa in de middeleeuwen (635-711), kruistochten, Beleg van Wenen (1683), de aanslagen op 11 september 2001 door moslimterroristen, heeft in het Westen vooral de uiterlijke jihad bekendheid gekregen.

Ook de berichtgeving rond en door militante moslimorganisaties als Hamas en Islamitische Jihad, extremistische moslimorganisaties zoals Hizb ut-Tahrir en de Deense cartoonrellen dragen aan deze negatieve beeldvorming bij.

De jihad komt 41 keer voor in de koran, een enkele keer als een vorm van meditatie, maar in de meeste gevallen gaat het om de oorlog om in de naam van Allah uiteindelijk de oemma (het islamitisch wereldrijk) te realiseren, wat de negatieve beeldvorming mede versterkt.

Screenshot_27

Toch wordt door westerse theologen gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van jihad. Ook wordt gewaarschuwd tegen de uitleg dat het begrip jihad geen oorlog betekent, maar alleen innerlijk “worstelen”, wat wil doen voorkomen dat het begrip heilige oorlog in de islam helemaal niet voorkomt en dat het begrip niet bedoeld zou zijn om de islamitische hegemonie en de heerschappij van het shariarecht uiteindelijk wereldwijd te vestigen.

Ik weet niet waar de bron is van bovengenoemde. Maar het is wel de verdediging van de linkse kerk. (o.a. Wereldraad van Kerken, Kerk in Actie, Sabeel etc. en pro-religieuze-islamgroeperingen).

Hans Jansen schrijft in zijn boek “God heeft gezegd. Terreur, tolerantie en de onvoltooide modernisering van de islam”:

“Zolang als de plicht om op jihad te gaan nog door groepen moslims wordt geïnterpreteerd als een goddelijke opdracht om oorlog te voeren tegen de niet-moslims in het Westen, hebben niet-moslims maar twee alternatieven: zich verdedigen of zelf moslim worden.

Het Nederlandse volk wordt zo langzamerhand wakker en leert wat de twee begrippen sharia en jihad ongeveer inhouden. Maar, zodra je het over de islam hebt, beschouwt men het deze steeds als een ‘geloof ’ en reageert men defensief en haalt men tevens tegelijk “vrijheid van religie” als een verworven recht in de democratie aan.

Aangaande bovengenoemde voorbeelden is mijn stelling en advies:

Gebruik niet het woord ‘islam’ in je artikelen of in een discussie, althans zo weinig mogelijk als het kan!! Dit voorkomt oeverloze discussies met tegenstanders. Zelfs de fanatiekste tegenstanders weten wat de twee begrippen betekenen. Robert Spencer wint elke discussie door het woord ‘islam’ bijna niet te gebruiken, met welke imam dan ook. Hij haalt alleen inhoudelijk deze twee begrippen aan, en soera’s uit de koran. Hij is dan ook een expert op dit gebied.

Het is onze taak om de rest van Nederland wakker te schudden en op de gevaren van de sharia voor ons Nederlands rechtssysteem te wijzen. Het is ook onze taak omte wijzen op het gevaar van de Jihad voor onze hard bevochten vrijheid en democratie.

Ook de politiek vanuit de EU en de politieke leiders van Nederland, die ons dit politiek systeem door onze strot willen duwen met allerlei wetten, kunnen we hiermee gezamenlijk bestrijden.

Ik hoop hiermee mijn stelling en punt duidelijk heb gemaakt.

Screenshot_26

Door:
Ya’akov Siepman
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Jihad, Sharia, Westen. Bookmark de permalink .

32 reacties op Waarom het wijs is om het woord ‘islam’ publiekelijk niet te gebruiken als een protestgroep tegen de islamisering van Nederland en EU

 1. E.J. Bron zegt:

  Fantastisch artikel Ya´akov! 🙂

  Like

 2. Bob Fleumer zegt:

  Wij zijn al geruime tijd in oorlog met de volgers van Mohammed maar veel mensen willen het nog steeds niet zien, tot het te laat is en dat tijdstip is veel dichterbij dan men denkt.

  Like

 3. Jean zegt:

  De oorlog tegen die achterlijke gewelddadige barbaarse smeerlapperij islam genaamd komt er sowieso want de overgrote meerderheid in Europa is die smeerlapperij méér dan spuugzat, altijd maar geweld, moorden, verkrachten, verminken, vernederen, barbaarse macht over vrouwen en dat steeds in naam van een fictief wezen of van een ordinaire perverse pedofiel, niet onze dada.
  Oprotten met die barbaarse smeerlapperij want wij willen nergens die baardapen tegenkomen, niet op publieke plaatsen en niet op openbare plaatsen, dat die baardapen NOOIT mijn huis mogen betreden is nogal wiedes, onder geen enkele voorwaarde, ik walg van die barbaarse smeerlapperij.
  Mosselketen sluiten en de baardapen in soepjurken het land uit flikkeren is de boodschap én…….nooit nog een baardaap en/of kopvod binnenlaten.

  Like

 4. Dankje Bron Maar zo werkt het eenmaal de ander de mond snoeren zodat ze geen tegenargument kunnen opbouwen in een discussie

  Like

 5. Info@massini.be zegt:

  Vindt ik goed 🙂

  Romano Massimo Verstuurd vanaf mobile device

  Like

 6. Ja, inderdaad fantastisch.

  Like

 7. Theodoor zegt:

  Hans Jansen maakt op geen stijl al veel helder over de intolerantie van dat systeem, ook komt het bloedvergieten in het Midden Oosten met enige mate de Nederlandse pers binnendruppelen en doet haar werk.
  Ik denk dat het wel goed komt, de fles is al aardig vol en als ze overstroomt brand de strijd als een paard op hol los.

  Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  Ik heb niet zoveel zinnen nodig om een zeer berucht handboek te duiden…
  http://michael-mannheimer.info/2013/11/09/der-koran-betriebshandbuch-fuer-die-vernichtung-der-menschheit/
  Sterker: het hoort thuis op de vullishoop van de geschiedenis!
  http://tinyurl.com/qzeacem
  Het is maar dat u het weet.

  Like

 9. G.Deckzeijl zegt:

  15:04
  Klein foutje… de z in link twee had een 2 moeten zijn.
  http://www.pi-news.net/2013/11/der-islam-gehort-auf-den-mullhaufen-der-geschichte/

  Like

 10. schnoebel zegt:

  Indrukwekkend stuk. Echter wat ik niet begrijp is de bewering dat door Franse priesters en zendelingen eind 1800/begin 1900 het Europese antisemitisme in de Islamitische wereld werd geïntroduceerd. Wat is dan het verschil tussen het Europese antisemitisme en dat van de Islamieten? Mohammed was een enorme jodenhater en droeg die haat ook over/op aan zijn volgelingen. Vandaar dat de koran doorspekt is met antisemitisme. Mij lijkt dat Europeanen, op dit gebied, niets wezenlijks konden bijdragen.

  Like

 11. Rene H. zegt:

  Schrijver verbaast zich over het feit; dat het Socialisme dat iedere vorm van religie in principe verwerpt, toch zo positief over de Islam oordeelt. Vergeet niet dat Illuminaat Voltaire(als wegbereider voor de Franse revolutie) een groot respect had voor de Islam. Niet omdat hij het systeem tot persoonlijk levensmotto zou kiezen maar omdat hij het als bondgenoot zag in de vernietiging van het Christendom, ( wat in feite een van de belangrijkste redenen was voor het ontketenen van de Franse Revolutie).
  Toen Napoleon Egypte innam snapte de kalief er ook helemaal niets van, dat hij niet eiste dat de overwonnen Egyptenaren zich collectief tot het Christendom zouden moeten bekeren. Voor Arabieren is het vanzelfsprekend dat de overwonnen volkeren vervolgens de Islam aannemen.De Islam is niet voor niets de godsdienst van het zwaard en heeft haar grootste expansie juist gekregen door de godsdienst dwingend op te leggen.

  Like

  • oogenhand zegt:

   Aangezien de Islam door dwang verspreid is, hoeft niemand zich schuldig te voelen als hij een huichelaar(munafiq) zou zijn, die zich alleen voordoet als een moslim. Erger nog, een moslim die onder dreiging van geweld weigert althans de schijn aan te nemen een ongelovige te zijn, is een zelfmoordenaar, en zou volgens de Islam eeuwig branden in de hel. Veel slachtoffers van de Spaanse Inquisitie zouden hieronder kunnen vallen.

   Like

 12. Martien Pennings zegt:

  Robert Spencer , Bill Warner, Daniel Greenfield en David Horowitz zijn wel zo’n beetje de leidende figuren in Amerika in de anti-islam en pro-Israël-strijd.
  Inderdaad heeft Spencer die tactiek om zoveel mogelijk over Jihad en Sharia te praten en Hans Jansen is het met hem eens.
  Ik kies een andere insteek: duidelijk maken dat verplicht liegen (Taqiyya) over het karakter van de islam een plicht van moslims is en dat het karakter van de islam precies overeenkomst met het nazisme.
  Die insteek die ik vanaf 2010 heb gekozen, wordt steeds populairder: nu heeft Barry Rubin weer een boek in voorbereiding dat begin 2014 uitkomt en waarschijnlijk, op de titel afgaande, ook precies dat zal beweren: “Nazis, Islamists, and the Making of the Modern Middle East”: http://amzn.to/17DHWk2
  Het nadeel van alleen maar over Jihad praten is dat je meteen de indruk wekt dat je dat onderscheid van gematigde en fundamentalistische islam onderschrijft.
  Maar van belang is juist dat je erin gehamerd krijgt dat de islam in zijn geheel en in de kern onhervormbaar totalitair is en dat de fundamentalisten niet zo maar alleen de beste, maar de ENIGE papieren hebben in de islam.

  Like

  • lucky9 zegt:

   Jouw insteek is volgens mij de betere.

   Ik schreef hieronder “De islam is een ideologie die vermomd werd als religie. Dat impliceert veinzing en leugens. De eerste slachtoffers daarvan zijn uiteraard de moslims zelf, dat moeten we durven toegeven. Eens deze argumentatieplaats geformuleerd is kan mijns inziens de term islam gebruikt worden zonder terughoudendheid…”

   Voor een Westers publiek stel je dan op die manier iedereen voor een morele keuze. Goedkeuren dat moslims slachtoffer zijn of het juist niet goedkeuren dat moslims slachtoffer zijn.

   In beide gevallen is een tegen-argumentatie veel gemakkelijker formeel logisch te ontkrachten dan in het geval je van de Sharia/Jihad argumentatieplaats gebruik maakt.
   Je beperkt je immers tot tot een westers begrip dat geen verdere uitleg behoeft en waar “goedmensen” het uiterst moeilijk krijgen om hun hypocrisie nog langer in stand te houden.
   Nadien kan je argumentorisch gemakkelijker evolueren naar je synthese: namelijk dat de de islam in zijn geheel en in de kern onhervormbaar totalitair is.

   Als kers op de taart kan je uiteindelijk altijd het risico-argument gebruiken.
   Stel dat ik verkeerd zou zijn, wat dan? Nauwelijks of geen schade op een paar gekwetste ego’s na en dan nog, misschien. Maar wat als Ik juist zou zijn en de islam inderdaad in zijn geheel onvervormbaar autoritair zou zijn? De gevolgen voor iedereen (U en mij) zouden niet te overzien zijn!!!

   Finaal kan het argument van het imperialisme gebruikt worden. “De geschiedenis heeft onweerlegbaar aangetoond dat de islam imperialistisch is.” Dat jaagt elke groenlinkse boomkikker in de gordijnen. Gevolgd door het risico-argument. Ontkennen helpt niet ….!

   Let wel, deze benadering is bij voorkeur en bij uitstek te gebruiken bij verbale confrontaties of verklaringen, niet in schriftelijke want daar geldt een andere argumentatie-piramide.

   Ik steek zelf geen seconde tijd meer in het trachten te deislamiseren. Het is toch boter aan de galg en bovendien een enorme verspilling van tijd die beter kan gebruikt worden om westerlingen alert te maken.

   Like

 13. Theresa Geissler zegt:

  Gebruik in discussies, artikelen en dergelijke niet het woord Islam, maar de woorden Sharia en Jihad……
  Oké, zit wat in, maar gemakkelijk is het niet.
  Jean bijvoorbeeld gebruikt het in het vuur van zijn betoog al in de eerste zin van zijn comment; het is maar een voorbeeld, zoals gezegd. En ik kan het hem niet kwalijk nemen want het is dít begrip, waarop we steeds weer al onze frustraties terugvoeren: Oorzaak van alle ellende -in dit verband althans- is de Islam, de Islam, de Islam…….
  Maar goed, misschien is het gewoon een kwestie van oefenen en opnieuw instellen. Wie weet wat dat in de toekomst nog voor vruchten afwerpt.
  Hartelijk dank, Ya’akov, schitterend artikel!

  Like

 14. Tom Hendrix. zegt:

  Beste meneer Siepman, ik ben het volledig met U eens. Ik ben net als U en menig ander op dit blog, ervan overtuigd, dat we van zowel de SOCIALISTEN als van de andere PROGRESSIEVE- en POLITIEK CORRECTE politici, geen enkele OPLOSSING kunnen verwachten! Zie de motie: Halsema!

  Like

 15. lucky9 zegt:

  Ook Hijra (migratie: altijd emigratie nooit immigratie) is voor elke moslim een plicht.
  Zeer handig natuurlijk want een van de vijf zuilen van de islam (sorry hoor professor Jansen : arkān-al-Islām) is de Hadj, de verplichte pelgrimstocht naar Mekka.
  Logischerwijze kan je zeggen: ‘zonder Hijra geen Hadj’.

  Deze relatie die staat als oorzaak tot gevolg, brengt natuurlijk veel geld in het Arabische laatje en wordt door de meeste islamofiele bronnen gewoon genegeerd. Dit verplicht islamitisch toerisme duurt nu al 1400 jaar maar vindt haar oorzaak in de plicht tot emigratie. Samengevat:
  Voor de bezette, veroverde, onderworpen en/of geïnfiltreerde gebieden al de lasten !!!
  Voor de Arabieren al de baten !!!

  Ik ben overigens het Arabische taal-imperialisme kotsbeu. Voor ons, christelijke, joodse en atheïstische westerlingen, moet het onder elkaar duidelijk gemaakt worden dat de zich uitzaaiende kanker de islam is in zijn geheel. De raad van prof. Jansen gaat mijns inziens derhalve alleen op voor een debat als er mohammedanen resp. moslims aanwezig zijn en men hén wil overtuigen, wat overigens uiterst zelden zal lukken.

  Het verzet tegen de hijra moet georganiseerd worden door het informeren en mobiliseren van alle niet-moslims. Alleen zo kan onderwerping van onze territoria vermeden worden.
  De islam is een ideologie die vermomd werd als religie. Dat impliceert veinzing en leugens. De eerste slachtoffers daarvan zijn uiteraard de moslims zelf, dat moeten we durven toegeven. Eens deze argumentatieplaats geformuleerd is kan mijns inziens de term islam gebruikt worden zonder terughoudendheid of de walging die het woord zou moeten oproepen bij elke eerlijk denkende en geïnformeerde mens. Ik neem zelfs aan dat vele ex-moslims dit standpunt zouden bijtreden.

  Like

 16. Dr. Kwast zegt:

  Ze leven in het jaar 2014. Met een ideologie uit HET JAAR 700 met voorschriften uit die tijd, die ze na moeten leven en dat an masse doen. Het wordt beschreven in een boek dat schrijft over de sharia en de jihad. Oorlog voeren doen ze uit overtuigingen en liefde voor de dood. Het kromzwaard wat hun wapen was is symbolisch geworden en wordt gebruikt om gevangenen te onthoofden uit vergenoegdzaamheid. Om de vijand van welke kant dan ook zoveel mogelijk schaden te berokken hebben ze het zwaard verruild voor modern westers oorlogstuig uitgevonden na de tweede wereld oorlog. Om met dien ver stande vreselijke moord partijen te verrichten. Een verzonnen sprookjes figuur met de naam van een rover-tiran wordt gebruikt om deze waanzin van moorden te verheerlijken.

  Like

  • oogenhand zegt:

   Zolang moslims moderne wapens kunnen hebben zonder hun islam op te geven, kunnen atheisten burqa’s dragen zonder hun atheisme op te geven. Een burqa is erg handig tegen de overal aanwezige camera’s. Zelfs atheistische mannen kunnen een burqa gebruiken om ongestoord door Slotervaart te wandelen. Jodinnen in Israël dragen ook wel eens een burqa. Kan een salafist uit leggen waarom een sji’itische vrouw het recht zou hebben een hoofddoek te dragen?
   Overigens ben ik geen atheist, en daarom geloof ik dat moslims die atheisten het recht op burqa’s ontzeggen eeuwig zullen branden in de hel.

   Like

 17. luckybee zegt:

  Maar nu weten wij Nederlanders wel degelijk wat islam betekent wij ontmoeten ze regelematig op straat.

  Like

 18. Tom Hendrix zegt:

  Helemaal eens met het artikel van Dhr. Siepman.

  Like

 19. Jan Wandelaar zegt:

  Goed advies islam te mijden als de pest

  Juist is mOhammedanisme
  Vinden ze niet leuk de mOhammedanen / mUzelmannen

  http://www.islamofobie.nl/index.php/boek/eenpost/islam_of_mohammedanisme_wat_maakt_het_uit/

  Like

 20. fleckie zegt:

  ïslam” geestesgesteldheid.

  Like

 21. Ik stel me op Twitter voor als een vijand van de islam. Dat staat onder mijn portretfoto. Dat zal ik veranderen in een vijand van de jihad en sharia. Dank je voor het advies, Yaakov. @JackTerrible

  Like

 22. Senior zegt:

  ‘De leer van de kameeldrijver’ was in jaren zestig de kop van een artikel in Kijk, dat toen nog een weekblad was, en mijn eerste kennismaking – als jong knulletje – met de islam. De islam zou ik zo willen noemen ; onder de leer kan men verstaan wat men wil : godsdienstig, ideologisch, politiek etc. De verwijzing naar de kameeldrijver geeft treffend het niveau van de leer weer ; we moeten er niet veel van verwachten.

  Like

 23. Trucker zegt:

  Bah, ik ben geen missionaris wie het als taak ziet de onwetenden te helpen.
  Ik weet wat de fucking islam met het toevoegsel iet voorstelt en reageer daar op in functie van lijfsbehoud.
  Het is prettig daaromtrent te “communiceren” op het www maar daar blijft het bij, ik voel echt niet de behoefte om lieden te overtuigen of op andere gedachten te brengen en zal me zeker niet bezighouden met mijn toon te wijzigen in relatie tot de islamieten omdat het een verschil zou maken om anderen te overtuigen.
  Heb lang geleden al mensen proberen te overtuigen wat de islam(iet) is maar dat lukt niet velen zijn letterlijk vergiftigd door hele dagen naar die stupide rotzooi op de tv te kijken en weten voor geen mallemoer wat er echt gebeurd, ze geloven die misdadige kwakers uit de media die KWAKEN dat het een minderheid is, dat het extremisten zijn, dat het terroristen zijn en Jan en Mia knikken en zeggen klopt want onze overbuur is toch zo’n brave islamiet …
  Wordt ik echt woest, van je bent voor of tegen en niet een beetje van dit of een beetje van dat een beetje zwanger bestaat ook niet, duidelijke keuzes maken en daar konsekwent in zijn al de rest is woorden in de wind of plat gezegd bullshit.
  Wie het vandaag nog niet weet is 1 DOM (verwijs steeds naar de DOMME kiezer), 2 van slechte wil of te lui (ik zou dom zijn als ik daar energie in steek) en 3 juicht de voortschrijdende islamiesering toe en helpt waar hij/zij kan.
  Drie SOORTEN waar ik geen NANOSECONDE van wakker lig behalve dat ze de vijand zijn, de VIJAND zo simpel is het.
  Heb het in een andere topic geschreven hoe ik over de zaken denk, heb geschreven dat zij die niet voor zijn dan tegen zijn en acht het niet nodig mijn zienswijze te wijzigen om welke reden dan ook.
  Tot slot wie zich hier niet kan in vinden get lost en ga de kont likken van de linkse islamofielen de multikullers of ga de islamieten zelf opvrijen.
  Tot slot ik heet islam een cultuur, een religie is iets helemaal anders dan een cultuur in dienst van de dood, dat kan je bezwaarlijk religie heten, en ach ja de lieden (ook op deze blog) die er heilig van overtuigd zijn dat er gematigden bestaan onder de islamieten…moet je eens zien breed grijnzen nog een beetje meer moeite en het zijn allemaal brave islamieten alé toch de gebuur of coléga en dan ook de vrienden van die braven en zo verder.
  Als ik schrijf dat de derde wereldoorlog bezig is gaan er waarschijnlijk velen eens smakelijk lachen, goed voor mij geen probleem ik ben niet de wachter van de wereld, ik ben niet de hoeder van zij die ondanks hun intellect toch in de oudste krijgstacktiek van de oorlogsvoering trappen, jullie doen maar, ik let op mijn boetiek en de rest…plan trekken, heb ik al heel vroeg geleerd in het leven.

  Like

 24. Maloch zegt:

  ‘Sharia’ en ‘jihad’ benoemen i.p.v. ‘islam’ legt voor mij nog steeds de nadruk op begrippen die voor velen een ver-van-mijn-bed-show zijn. Al wordt de betekenis steeds duidelijker, voor menigeen is het iets wat in die (moslim/islamitisch/arabische) landen speelt. Het zijn begrippen wat bij fundi’s, extremisten en radicalen horen en dat is niet ……..de islam.
  -Daarom vind ik het ook zo gevaarlijk dat de MSM veelal van die zogenaamde ‘gematigden’ aan het woord laten. Zij wijzen erop dat die begrippen niet noodzakelijk zijn binnen hun denken (islam) terwijl dat het niks anders is dan misleiding. Welke ‘moslim’ houdt het vol bij een sharia-rechtbank om te zeggen; Ik geloof wel in allah en zijn profeet maar ik accepteer zijn opdrachten en wetten niet? Het is onmogelijk want een moslim moet de shahada uitspreken (en dat houdt wat in) anders ben je geen moslim.-

  Wat is er mis met het bekent maken van/waarvoor de islam staat? Niet dat woord laten hokken in benamingen als geloof, religie, ideologie als politiek of maatschappelijk.
  Welk naambordje je er ook aan hangt, het dekt het begrip nooit helemaal af.
  Het uiteindelijke doel van dat iets (de islam) moet doordringen bij de wereld vol ‘ongelovigen’.
  Zo’n beetje elk geloof/religie praat over het innerlijke of het hiernamaals. De islam is de enige die haar doelstellingen hier op aarde (as we speak) wil bewerkstelligen.
  Haar streven/strijd met de rest van de wereld moet (m.i.z.) beklemtoont worden.

  Blootleggen heeft mijn voorkeur. Volgens de islam/koran zijn wij allen moslims. De ene volgt zijn profeet, de andere is totaal van zijn padje. Zij moeten daarom weer teruggebracht worden en opgenomen worden door allah. Dat geldt voor de hele wereld en dat is hun streven/het doel van de islam.

  Islam is onderwerping. Zij streeft naar iets en dat is niet de onderwerping van alleen de moslims. Elke knie zal moeten buigen voor die maangod.

  Dat moet, volgens mij, door gaan dringen bij de ‘ongelovigen’.

  Wilders snapt dat. Hij, gelijk ik, zijn van mening dat confronteren meer effect heeft dan een bepaalde tactiek toepassen (bijv het uitlichten van bep. begrippen die velen toch niet kunnen vatten; we leven tenslotte toch in een democratie….)

  Wilders geeft maar weer eens het goede voorbeeld.
  Geert Wilders‏@geertwilders_mp22 november
  Soon I will present a new Saudi flag with a new shahada and the truth about islam

  https://twitter.com/geertwilders_mp

  -Wilders is de man voor mij; Niks geen tactieken of taqiyya-achtige taferelen. Gewoon zeggen waar het op staat. Duidelijk maken wat de islam wil en dan komen de begrippen ‘sharia’ en ‘jihad’ vanzelf wel aan de beurt.-

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s