De knieval van Genève

Screenshot_53

(Door: Matthias Küntzel)

De vijf vetomachten en Duitsland stellen de sanctiebesluiten van de Verenigde Naties betreffende Iran buiten werking. In de nacht naar 24 november 2013 was het zover: de vijf vetomachten en Duitsland ondertekenden een interim-akkoord, dat de plutoniuminstallatie in Arak accepteert en de voortzetting van de Iraanse uraniumverrijking toestaat. “Dit akkoord laat aan de wereldwijd grootste bevorderaar van het terrorisme miljarden dollars over in ruil voor cosmetische concessies”, bekritiseert de Amerikaanse senator Mark Kirk.

Het eerste slachtoffer van deze knieval zijn de Verenigde Naties.

Op 23 december 2006 had de VN-veiligheidsraad het regime in Teheran er in zeldzame overeenstemming toe opgeroepen alle plutonium- en uraniumactiviteiten te staken en anders met sancties gedreigd. Sindsdien werd deze wilsbeschikking in meerdere VN-beslissingen bekrachtigd.

Tot nu toe was het alleen het regime in Teheran dat deze maatregel genegeerd en de VN-beslissingen overtreden had. Vandaag sloten de bovengenoemde machten zich aan bij deze overtreding. Het regime in Teheran werd voor zijn provocatieve anti-VN-politiek beloond en de autoriteit van de VN-veiligheidsraad werd gedemonteerd.

De plutoniumreactor wordt verder uitgebreid

Er is ten eerste de zwaarwaterreactor Arak, waarvoor Iran geen gebruiksmogelijkheid heeft, tenzij voor het produceren van plutonium, dat voor wapens gebruikt kan worden. Het regime is erop gespitst om de plutoniumreactor tot eind 2014 in productie te nemen. Daarom sloot het een stopzetting van de bouwwerkzaamheden uit.

Aan deze weigering waren de laatste onderhandelingen in Genève mislukt, nadat de Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius verklaard had niet mee te willen doen aan een “deal voor stommelingen.”

Screenshot_58

Deze door de VS en de overige machten, inclusief Duitsland, gefavoriseerde deal voorzag erin dat Teheran belooft de reactor binnen de volgende zes maanden niet in bedrijf te nemen. Als “tegenprestatie” zou de uitbreiding van de reactor worden toegestaan.

Nu had Teheran herhaaldelijk verklaard dat men sowieso niet van plan was om tot eind 2014 Arak in werking te stellen. De “concessie” dit ook in de komende zes maanden niet te doen, was er dus geen. De meerderheid van de “vijf plus een” wilde de wereld in werkelijkheid in de luren leggen.

Daartegenover werd vannacht de volgende variant op een “Arak-compromis” besloten: de reactor mag met beperkingen verder gebouwd worden. De “tegenprestatie”: Iran verklaarde zich bereid de komende zes maanden geen splijtstaven in de reactor te installeren en voor het eerst de inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) toegang te geven tot deze installatie. (Lawrence Norman and Jay Soloman, “Major Powers Reach Deal With Iran To Freeze Nuclear Program”, in Wall Street Journal, 23 november 2013).

Met deze inspectieregeling belooft Teheran gewoon datgene wat het verdrag tegen de spreiding van kernwapens sowieso voorschrijft. Zeker: tot nu toe had Iran inspecties van de Arak-reactor compleet afgewezen en daarmee een bepaling van het kernstopverdrag overtreden. Hieraan dient blijkbaar iets te veranderen.

Weliswaar is de bouw van een plutoniumreactor zonder aanwijsbaar civiel gebruik nog steeds een overtreding van het kernstopverdrag, Maar nu wordt deze overtreding in het vervolg begaan onder medewerking van IAEA-inspecteurs.

Desalniettemin wordt er opnieuw op de argeloosheid van het publiek gespeculeerd: inspecteurs kan men tijdelijk toelaten om ze daarna, als het er op aankomt, uit de installatie te verwijderen. Het was deze techniek, die Noord-Korea met succes in praktijk bracht om aan zijn bom te komen.

De uraniumverrijking wordt voortgezet

Het akkoord, staat er in de nieuwst editie van de “New York Times”, “roept Iran er noch toe op een einde te maken aan de uraniumverrijking van 3-5%, noch eist het de demontage van ook maar één enkele van de al bestaande centrifuges. Men staat toe dat Irans voorraden van een laag niveau verrijkt uranium tijdelijk van op dit moment zeven ton naar acht ton worden verhoogd. Teheran moet zich er echter toe verplichten zijn voorraden tot het einde van het zes-maanden-akkoord opnieuw te verlagen naar zeven ton. Dit dient plaats te vinden door de installatie van technische inrichtingen, die een deel van de voorraden verandert in uraniumoxide.” (Michael R. Gordon: Deal Reached With Iran Halts Its Nuclear Program”, in de New York Times, 23 november 2013).

Screenshot_51

Volgens deze informatie is men ook op dit gebied niet van plan om tot een “bevriezing” te komen. In plaats daarvan gaat men met een – zogenaamd tijdelijke – aanzienlijke uitbreiding van de bestanden aan verrijkt uranium akkoord.

Opmerkelijk is in dit verband dat er in de komende zes maanden weliswaar geen centrifuge mag worden bijgebouwd, maar ook geen enkele uraniumcentrifuge afgebroken moet worden.

Toen enkele weken geleden de gifgasvoorraden van Syrië vernietigd moesten worden, was het vanzelfsprekend dat eerst de installaties, waarin Syrië het gifgas had geproduceerd, vernietigd werden. Pas daarna ging men aan het werk met de gifgasbestanden. Deze volgorde was logisch, omdat men wilde verhinderen dat de Syrische dictator het van hem afgepakte gifgas binnen een mum van tijd zou kunnen vervangen.

In het geval van Iran gaat men echter anders te werk: alle installaties om uranium te verrijken blijven behouden, geen enkele centrifuge wordt vernietigd.

Op deze voorwaarden kon Teheran er gerust mee akkoord gaan om de komende zes maanden af te zien van de productie van tot 205 verrijkt uranium.

Toch hoeven de al aanwezige voorraden aan 20% verrijkt uranium niet uit het land gebracht te worden, zoals de “vijf plus een” al jaren eisen. Ze blijven onder Iraanse controle of moeten “verdund” of in uraniumoxide – de vorm waarin uranium in splijtstaven wordt gebruikt – veranderd worden; processen, die men naar behoefte heel gemakkelijk kan terugdraaien.

Om bedrog te voorkomen, staat er verder in de “New York Times”, moet aan de internationale inspecteurs worden toegestaan “de uraniumverrijkinginstallatie in Natanz en de ondergrondse installatie in Fordo dagelijks te bezoeken om de films van de daar geplaatste camera´s te controleren.”

Deze aanwijzing mag op het eerste gezicht hoopvol klinken. Het toont echter aan, dat de “vijf plus een” ook met een ander centraal plan tegen een muur gereden zijn: al meer dan tien jaar blokkeert Iran de toepassing van het “extra protocol” betreffende het kernstopverdrag, dat alleen aan de Weense inspecteurs meer controlerechten toestaat en een kijkje in de tot nu toe vermoede geheime Iraanse installaties. Al meer dan tien jaar lang blokkeert het regime bovendien pogingen van de IAEA om zich een beeld te vormen van het Iraanse atoomonderzoek tot nu toe.

Bij deze verstoppertjespolitiek dient het ook te blijven. Maar ook de aanwijzing dat inspecteurs in Natanz en Fordo alleen maar “de films van de daar geïnstalleerde camera´s” moeten controleren, is instructief: iedere IAEA-controleur weet hoe gemakkelijk zulke films vervalst kunnen worden.

Screenshot_59

De sancties worden stopgezet

Hoewel Iran dus zowel de uraniumverrijking en de voorbereidingen voor de plutoniumproductie bijna zonder beperkingen kan voortzetten, willen de wereldmachten en Duitsland de sancties op belangrijke onderdelen stopzetten. De VS gaan volgens informatie van de “Wall Street Journal” van een sanctieverlichting van zes tot zeven miljard dollar binnen de komende zes maanden. Hiervoor zou geen toestemming nodig zijn van het Amerikaanse congres, dat kritisch tegenover de Iran-politiek van Obama staat.

4,2 miljard dollar willen de VS aan Iran overmaken voor olieleveranties, waar het land vanwege de sancties tot nu toe geen toegang toe had. De maandtermijn moet bij 600 miljoen Amerikaanse dollars liggen. “Het akkoord roept de VS en de Europese Unie er bovendien toe op de sancties op de gebieden petrochemie, waardevolle metalen, auto´s en vliegtuigonderdelen op te heffen”, schrijft de “Wall Street Journal”.

De regering-Obama probeert haar critici met de aanwijzing dat dit akkoord “beperkt, tijdelijk, doelgericht en terug te draaien”zou zijn, gerust te stellen. Men wil het gebruiken om binnen de komende zes maanden een akkoord uit te werken dat voor eens en voor altijd een eind zal maken aan het Iraanse atoomgevaar. Hoezo!

Had men niet altijd trots verklaard dat alleen de internationale druk Teheran naar de onderhandelingstafel gebracht zou hebben? Dan blijft onduidelijk waarom uitgerekend het opgeven van deze druk voor het regime aanleiding moet zijn tot de “eigenlijke” concessies in zes maanden.

Toen Frankrijk het voormalige Iran-plan een “deal voor stommelingen” noemde, heeft het zich uitgesproken vriendelijk uitgedrukt, schreef afgelopen vrijdag Charles Krauthammer, de bekendste publicist van de “Washington Post”. Krauthammer vervolgt:

“Maak jullie geen zorgen, wordt er tegen ons gezegd. De sanctieverlichting kan teruggedraaid worden. Onzin! Het was buitengewoon moeilijk om het huidige sanctiesysteem in elkaar te passen. Hoe wil men de verlichtingen, als die eenmaal begonnen zijn, weer terugdraaien? Men zal de terugkeer naar de oude sancties als provocatie belasteren, die aanleiding voor Iran zou kunnen zijn om een atoombom te bouwen – zoals Obama vandaag al inspanningen van het Amerikaanse Congres om de sancties aan te scherpen een provocatie heeft genoemd, die voor Iran aanleiding zouden kunnen zijn om de gesprekken af te breken.”

Zo is het. De knieval van Genève heeft de hoop op een vreedzame oplossing in de atoomruzie met Iran aanzienlijk moeilijker gemaakt. De gevolgen zijn niet te overzien.

Screenshot_55
Bron:
http://www.matthiaskuentzel.de/contents/der-kniefall-von-genf
Auteur: Matthias Küntzel

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", Appeasement, Barbarisme, EUSSR, Iran, Israël-vijandigheid, Krankzinnigheid, lafheid, Naïviteit, nieuw fascisme, Obama, praatjesmakers, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, Verenigde Staten, Westen. Bookmark de permalink .

39 reacties op De knieval van Genève

 1. bobzelf zegt:

  END OF STORY ,END OF THE WORLD !!!

  WANT DEZE MONGOLEN GOOIEN HEM OOK, EN DAN REAGEERT iSRAEL ALS EERSTE

  VAARWEL MOOIE WERELD , VOL MET IMBICIELEN !!!!

  Like

 2. Theodoor zegt:

  De VS is sterk veranderd onder Obama, maar niet in hun voordeel.

  Like

 3. Rick zegt:

  Hoop van ganser harte, dat Israël nu eindelijk zal beslissen om Iran naar de “Stone Age” te Nuken!!
  Voor zover dat laatste nog zou kunnen natuurlijk 😉
  De éérste klap is en blijft namelijk een daalder waard!!

  Like

 4. G.Deckzeijl zegt:

  Benieuwd hoe ze in Israël zullen reageren. Ik heb “ze” door, die jurkendragers, al heel lang.

  Like

 5. Martien Pennings zegt:

  Netanyahu heeft duidelijk gemaakt in zijn Bar Ilan-speech van begin oktober wat de kern is:
  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/172574#.UpHJ2eI_ic
  Als de Iraniërs hun centrifuges voor de verrijking van uranium alsmede hun plutonium-reactor niet ontmantelen, willen ze, aldus Netanyahu, blijkbaar een atoombom maken en willen ze oorlog.
  Dit accoord is kosmisch gevaarlijk en zal tot oorlog leiden, een nucleaire oorlog als Israël niet op tijd toeslaat.
  Wie zei daar “appeasement” en déjà vu”?
  Dit tuig van de Obama-regering, die halve gare Kerry en het collaboratie-rapalje van de EU, dat spuuglelijke tyfus-wijf Ashton voorop, hebben een verantwoordelijkheid op zich geladen die groter is dan die van Chamberlain in 1938.
  Ze móéten beter weten.
  Peilloos is hun domme verraad.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Martien Pennings: 17.19. uur. U zegt: “Peilloos is hun dom verraad”. Dat is absoluut waar, willens en wetens worden deze EXTREMISTEN en GEITENEUKERS in de gelegenheid gesteld om door te werken aan een atoombom. En de verrader en renegaat Obama, met zijn kip Kerry, zagen dat het goed was. De VN is het schoothondje geworden van de moslimlanden verenigd in de OIC! Ze moeten zich maar VERENIGDE NAZIES noemen, dat klopt beter.

   Like

  • Joost Visser zegt:

   dat spuuglelijke tyfus-wijf Ashton voorop

   De mannelijke leden van de onderhandelingsdelegaties haden duidelijk moeite haar te knuffelen na het ´succes´.

   Like

 6. Jan zegt:

  Veteranen en landverrader Kerry* prijst Iran en maakt bondgenoten van Amerika uit voor oorlogshitsers

  * JOHN KERRY
  http://www.discoverthenetworks.org/individualProfile.asp?indid=1346

  Like

 7. Jade zegt:

  Een historische fout… Ok, onthouden dus:
  24 november 2013, de dag van het pact met de duivel…

  Like

 8. Henk.V zegt:

  Volgens bijgevoegde link kan het akkoord dat Obama c.s. met Iran sloten
  de Derde Wereldoorlog inluiden.
  http://www.algemeiner.com/2013/11/20/obamas-iran-diplomacy-could-start-world-war-iii/

  Al meer dan een jaar voerde de mol van de Moslim Broederschap die in het Witte Huis vertoeft geheime onderhandelingen met het meest haatdragende en moorddadige islamitische regime, dat in Teheran:
  ”According to a recent news report, President Barack Obama has for more than a year secretly conducted negotiations with Iran (through his adviser Valerie Jarrett) and the Geneva talks on Iranian nukes now appear to be just a facade providing international legitimacy for Obama’s secret deal with Iran.”

  Iran heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het Israël wil vernietigen.
  Onlangs werd er opzichtig een reusachtige militaire oefening in het westelijk deel van Iran gehouden dat als codenaam “” Op naar Jeruzalem!”droeg.
  http://tinyurl.com/q4oaouu

  Deze gegevens zijn iedereen bekend.
  Een Spaans gezegde luidt dat ”een volk dat niet van zijn geschiedenis leert, gedoemd is die geschiedenis te herhalen’.
  Politiek correct heeft weet van het gruwelijke onrecht dat de Joden is aangedaan. Maar niettemin is er nu, na decennia samenhokken met de islam , een nazaat in de ideeënwereld tevoorschijn gekomen die er in is geslaagd in de gecorrumpeerde geesten van de gutmenschen een onvergefelijke samensmelting van begrippen te scheppen!
  Deze omkering van beelden is misdadig, wreed, beledigend, onmenselijk en totaal leugenachtig.
  De joden zijn tot de nazi’s van nu gemaakt, de staat Israël, DE MEEST HUMANE STAAT IN HET MIDDEN OOSTEN, wordt door vertegenwoordigers van een Joods- vijandige ideologie uitgemaakt voor een land waarin APARTHEID wordt bedreven en volkerenmoord bedreven.

  De kolossale WAANZIN ! Bedenk uit welke monden deze ongefundeerde aantijgingen komen. Deze beschuldigingen komen van lieden uit landen waarin het begrip gelijkwaardigheid onbekend is, waarin het ombrengen van ongewenste elementen gebruikelijk is,waarin het afslachten van niet moslims NORMAAL lijkt!!

  DE misdaad van links is dat men deze opvattingen tot de zijne heeft gemaakt en op die manier tot een willige spreekbuis voor de islamitische wereld is geworden!
  Mijn leeftijd staat mij helaas niet meer toe om naar Israël te gaan en de Joodse bevolking gewapenderhand persoonlijk bij te staan. Dus in plaats daarvan schrijf ik!

  Martien noemt het misdadige tuig al bij name. Zij allen beramen ondergang van Israël en stellen het akkoord met de doodsvijand juist voor als een overeenkomst die veiligheid van dat land waarborgt.

  De wereld eert terecht de verzetsheld Claus Schenk von Stauffenberg..
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Claus_Schenk_von_Stauffenberg
  Hij wordt geëerd omdat hij Hitler wilde opruimen, opdat er een einde aan de oorlog zou komen, opdat een op hol geslagen waanzinnige permanent kon worden afgestopt, om wille van vrede en veiligheid.
  De kliek die tijdens een akkoord aanzit met moordenaars en joden haters acht ik niet beter dan de schoften die de Holocaust beraamden.
  Mij blijft één spandoek altijd bij. Het werd gedragen door van haat vervulde fundamentalisten in Londen: ”You haven’t seen the REAL holocaust yet!”

  Mr Obama, LISTEN! The future shall not belong to those who want to harm the Jews again!
  .

  Like

 9. lucky9 zegt:

  Obama is a criminal. Dat is ‘veelvuldig’ aangetoond en overduidelijk! He should be impeached and emprisoned for life and even longer. Never seen in history. Poor America! Wij zullen hier wel de klappen opvangen. Hij is daadwerkelijk een crimineel.

  Like

 10. Jelle R zegt:

  Dit akkoord is één en al opgezet spel. Is het niet toevallig dat 2 afgezanten van zwaar onder vuur liggende regeringen plots tot zo’n ‘geweldig’ akkoord kunnen komen? Door dit akkoord komt Iraanse olie weer terug op de markt en dat is niet zo’n klein beetje. Zo’n grote verhoging van het aanbod terwijl de vraag gelijk blijft zal sowieso tot prijsdalingen leiden. De euforie van het akkoord en de prijsdalingen van de olie zullen wellicht positief onthaald worden op de Amerikaanse en Europese beurzen. Dergelijk positivisme moet het flutbeleid van de VS en de EU maskeren, een goed gevoel onder de bevolking verspreiden met het oog op de Europese verkiezingen in mei volgend jaar en de anti-Europa partijen afzwakken. Dat is toch wat ik begrijp uit dit waardeloos akkoord.

  Like

 11. Jan zegt:

  Kerry: “De overeenkomt die wij met Iran hebben gesloten maakt Israël veiliger”

  Socialisten zijn net moslims (en omgekeerd), trekken zij hun bek open liegen zij al.

  Like

 12. luckybee zegt:

  Kerry is ook katholiek.Denk aan Fransiscus de Jesuit, hij viert de mis op voor dooie moslims.Pro armoede? dat zijn mensen die de zwarte markt kunnen betalen voor de overtocht.

  Like

 13. Wachteres zegt:

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2513092/Israeli-PM-Netanyahu-condemns-Iran-nuclear-deal-HISTORIC-MISTAKE-says-Israel-use-military-action-needed.html

  De Israëlische leider Netanyahu veroordeelt de ‘deal’ met Iran als een historische vergissing.

  Hij dreigt met militaire actie mocht dit noodzakelijk worden.

  Like

 14. john zegt:

  Aan de heer Netanyahu zou ik willen zeggen dat de tijd van aktie dringt. De tijd van vertrouwen op Amerika (zolang Obama/Kerry er nog zit) is voorbij. Afwachten is geen optie meer.

  Like

 15. Jan zegt:

  Hassan RouhAnus (modern als hij is, twittert hij: “Het verrijken van uranium is ons recht en gaat door, zowel vandaag als morgen”
  http://weaselzippers.us/2013/11/26/iranian-president-hassan-rouhani-spikes-football/

  De inkt is nog niet droog of het volgende bericht bereikt de juntaleider:
  Iran Strongly Rejects Text of Geneva Agreement Released by White House
  The Iranian Foreign Ministry on Tuesday called invalid a press release by the White House alleged to be the text of the nuclear agreement struck by Iran and the Group 5+1 (the US, Russia, China, Britain and France plus Germany) in Geneva on Sunday.

  “What has been released by the website of the White House as a fact sheet is a one-sided interpretation of the agreed text in Geneva and some of the explanations and words in the sheet contradict the text of the Joint Plan of Action (the title of the Iran-powers deal), and this fact sheet has unfortunately been translated and released in the name of the Geneva agreement by certain media, which is not true,” Foreign Ministry Spokeswoman Marziyeh Afkham said on Tuesday.
  http://english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13920905001087

  Hierop kon je natuurlijk wachten en een van de gegijzelden van 1979 (Teheran) zegt dan ook:
  Retired Air Force Col. Thomas E. Schaefer, 83, called the deal “foolishness.”

  “My personal view is, I never found an Iranian leader I can trust,” he said. “I don’t think today it’s any different from when I was there. None of them, I think, can be trusted. Why make an agreement with people you can’t trust?”
  Schaefer was a military attache in Iran who was among those held hostage.
  Iran hostage crisis victims react to nuclear deal
  http://nypost.com/2013/11/26/iran-hostage-crisis-victims-react-to-obamas-nuclear-deal/

  Like

 16. Jan zegt:

  Hassan RouhAnus: “De deal in Geneve is niets anders dan de aandacht afleiden van de agressie van de Joden tegen Palestijnen”

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s