DE TOREN VAN BA”EU”BEL

Screenshot_36

(Door: Martha N.)

Er was eens een land dat bijna eendrachtig was in gedachten en waar alle mensen een gelijke taal spraken. De niet eendrachtigen verveelden zich en dachten, wat kunnen wij eens doen om onze verveling te verdrijven..? Wij willen meer… wij willen hogerop..! Zij begonnen na te denken, groepeerden zich, maakten plannen. En zo ging men tijdens streng geheime bijeenkomsten, die een naam kregen, beraadslagen hoe hun status en hierdoor inkomsten, te vergroten. Deze groep mensen dacht in “beelden” van geldtekens en het verhogen van vermogen. Bij “beelden” kan men denken aan beeld in de vorm van geld en bij “verhogen” denkt men aan een berg. Een zogenaamde “Bilder-berg”, zo kreeg de groep een naam.

Tijdens zwaarbewaakte samenkomsten werd in het geheim besloten: laten wij een “Toren” gaan bouwen, zodat wij (nog) hogerop komen… Hiervoor gebruiken wij dan gewoon de door het werken krom gebogen ruggen van diegenen die wél tevreden zijn, als opstap. Ja, zo dachten zij, deze mensen hebben het toch niet door. En inderdaad, deze arme goed van vertrouwen en hardwerkende mensen hadden het inderdaad niet door… zij steunden met verve en vol vertrouwen de stappen die via hun ruggen werden gedaan..!

Deze Bilder-berg ingewijden kwamen uit verschillende landen bijeen, want ze zijn overal te vinden en bespraken allerlei zaken onder het genot van een wijntje exclusief in een 1000 (in die tijd geldige munt) per nacht hotelletje of met een glaasje champagne. Uit al deze bubbelende gedachten ontstond een nieuwe gedachte: Wij zijn één uit verschillende landen, dus waarom gaan wij niet ÉÉN EUROPA creëren..?

Het “Pyramide spel”… En zo ontstond met aan de allerhoogste top van het bespelen van het volk, de Groep van Bilder, die in dit marionettenspel ongezien aan de touwtjes trok. Daarna volgden de poppen van de allerhoogste rang, weliswaar een trapje lager, maar wel zeer hoog. Zij traden in het daglicht en bedachten plannetjes om de mensen aan het lachen te brengen en af te leiden van het werkelijke gebeuren. Door mens erger je niet te spelen, gaan immers vele werkelijk belangrijke zaken aan ons voorbij.

Screenshot_31

Dan volgden de lagere klassen, zij die afgeleid werden door het spel en niet zagen wie er aan de touwtjes trokken. Zij volgden het spel als gehypnotiseerd en klapten voor de slagen door Katrijn aan Jan Klaassen gegeven. Dat Jan Klaassen in feite vergeleken kon worden met de bevolking (autochtonen) en het recht op vrijheid, hadden zij niet door, in feite waren zij het zelf waar zij om lachten en zo bij de neus genomen werden. Ja, dit klinkt krom, maar het recht is dan ook krom.

Hoe het ook zij, met deze oude geschiedenis van de ooit geplande en slechts half afgebouwde “Toren van Babel” is een duidelijke overeenkomst te zien met de “EU” toren, die straks eveneens half afgebouwd, totaal verlaten achter zal blijven. Deze Ba”EU”bel torenbouwers openden in naam van de werkers/spaarders hemelpoorten die tot nu toe gesloten waren gebleven voor iedereen… iederen die nog nooit één cent had bijgedragen… aan het land waar zij binnenstroomden. Voor iedereen is er plaats…

Er was eens een Toren van Babel waaraan gewerkt werd in het Babylonische Rijk… Ooit werd gewerkt aan de opbouw van een “EU Toren” in het Westerse (Christelijke) Rijk. De eerste, al zolang geschiedenis, werd niet afgebouwd… De tweede zal eveneens niet afgebouwd worden…

Hoogmoed en blind zijn voor… heeft de Babyloniërs ten val gebracht… Hoogmoed zal ook de EU ten val brengen!! In beide gevallen werd gebouwd aan een hoge toren, die zou voeren tot aan de hemel, want alleen zij, die de perfecte en eensgezinde taal spraken, konden die bereiken..!

Screenshot_33

De EU, die zichzelf als een wereldmacht zag, wilde ook alle niet aangesloten landen en hun volkeren regeren. Alléén deze EU zou het alleenrecht bezitten om te verdelen! En zo deelde zij met gulle hand, eerst zichzelf en daarna trapsgewijs, naar rang en stand, de anderen. Vergaten even dat er ook geld binnen moest komen om te verdelen aan al die landen en landjes die de “EE-Babel” moesten opbouwen.

In feite bouwden zij na korte tijd met niet-bestaand, dus virtueel geld, want uiteindelijk kwam ieder zijn hand ophouden… Virtueel geld..? Het schijnt voorgekomen te zijn, dat een bedrag van 50 milard, opgespaard door de werkers voor hun oude dag, in een land dat Nederland heette, in een fonds, het AOW-fonds genaamd, zomaar uit zicht verdween. Zwart beeld, gewoon weg… Bij navraag noemden de “hogeren” dit toen virtueel boekhouden.

Deze zelfde “hoog geplaatsten” genoten van het maken van kleine plannetjes en het uitdelen van gelden aan de verkeerde instanties, waarbij zij vergaten dat zij geld gaven aan moordenaars en afslachters die slechts één enkel doel hadden… namelijk: “de wereld te veroveren…” om zo een nieuw wereldrijk te creëren..!  Een nieuw superieur wereldrijk, het Koranrijk. (in feite een gelijk doel, maar met een andere doelstelling).

En zo gebeurde het dat deze superieure alles (beter)wetende, zelfbenoemde “EU” heersers bouwden aan hun eigen ondergang… door het uitdelen aan hun toekomstige moordenaars, maar wat nog erger was tevens aan de ondergang van hun eigen harde werkers. Deze boven alles en iedereen verheven personen stichtten eveneens een Babylonische spraakverwarring… door het toelaten van al die landen die niet meebetaalden in de lasten en kostenpot en alleen maar potverteren op het oog hadden, door de toelating van al die landen die “een andere taal” spraken.

Screenshot_37Tja, gelijk zo het ging met de Toren van Babel en de ondergang van het Babylonische Rijk… Zo zal ook deze “EU” toren de geschiedenis ingegaan, onafgebouwd, door de hoogmoed van de “Nieuwe Wereldmacht” die zich de “EU” noemt.

Een andere wereldmacht zal overnemen, die nu nog op “politiek correcte wijze” gevoed wordt door deze alleswetende, hoog boven het gewone volk verheven, Brusselse leiders. Op de plat geschroeide aarde, daar waar de grond doordrenkt is van het bloed van de slachtoffers die ooit gevallen zijn onder het kromzwaard, zijn nu de minaretten van de moskeeën verrezen..!

Dit verhaal werd in de verleden tijd geschreven, vanwege het feit dat wij, wanneer we blijven meewerken aan de Brusselse grootheidswaanzin, al verleden tijd zijn. Willen wij in het heden blijven schrijven en vrijheid van handelen behouden, dan zullen wij ons moeten onttrekken aan de magische invloed van mensen die het NIET goed met ons voor hebben, die aan zelfverheerlijking lijden en de Toren van Babel herbouwen… Om het zo maar eens te zeggen, “God” voorbij te streven..

Willen wij onze eigen identiteit blijven behouden, ons niet overgeven aan dit geschetste beeld in de trant van “verleden tijd”, dan zal er iets moeten gebeuren..!

Niet door te schelden en te schreeuwen… Niet door elkaar muf te meppen.. Maar door onze stem. Wij hebben een eigen stem! Een machtig wapen.  Gebruik hem en zeg NEE tegen het Brussels juk..! En wel VOOR we opgaan in de massa, overspoeld door de spraakverwarring van allerlei volken die ons vaderlanders van onze rechtmatige plaats verdringen. Bedenk, dat door deze waanzinnige dolgedraaide “Brusselse Gedachten” te ondersteunen wij werken aan onze eigen ondergang en er ook nog veel geld voor betalen.

Screenshot_34

Door:
Martha N.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in EUSSR. Bookmark de permalink .

29 reacties op DE TOREN VAN BA”EU”BEL

 1. Sjaak zegt:

  Jammer genoeg doet me dat aan deze mop herrineren !
  Komt een aan het bank loket en will een Check inrijken !
  Even onderschrijven zegt de bankman !
  Antwoort ! Ik onderschrijf niets ! Dan geeft het ook geen
  Geld zegt de bankman ! Daarop Verlaat hij de bank en
  gaat naar de volgende bank ! Weer het zelfde spelletje
  en de man zegt weer ik onderschrijf niet ! Daarop haalt
  de bankman eenhouten hamer uit zijn la enslaat hem
  een paar keer op zijn vingers ! En vraagt hem nogmaals
  onderschrijf je nu of will je dat ik nog een keer toesla !
  Uit angst onderschrijf hij en hij krijgt het Geld uitbetaald !
  Met een verband om zijn aangezwollen Hand en het
  Geld in de Hand verschijnt hij bij de eerste bank en
  laat de bankman het Geld zien ! De bankman vraagt
  hem hoe ben je zonder onderschrift aan dat Geld
  gekomen ? Nee,nee met onderschrift ! Maar dan
  hat je het hier ook gekregen ! Dat geloof ik niet
  want de andere bank heeft me dat beter verklaart !
  ERGO ! Eer het Nederlandse klompenvolk wat
  verstaat moet je tenminste iedere tweede klompendanser
  met een houten hamer op zijn tengels slaan !

  Like

 2. felix zegt:

  “waar gaat gij heen Europa” Tsja, eerlijk gezegd vraag ik mij af waar eindigt dit ?

  Like

 3. Martha zegt:

  Nou, nou..jullie zijn vanavond wel heel erg goed bezig.

  Wat een perfecte analyse Martha N. van de EU ellende.
  Een vergelijking met de toren van Babel, knap gevonden hoor…

  Like

 4. louis-portugal zegt:

  Redelijk simpel Martha.
  Met zo´n stel onverkozenen boven ons die denken dat ze al ongeveer tot de hoogte van God gestegen zijn en met Verrotstadt die denkt dat hij god helemaal niet nodig heeft en dus al hoger zit die ons telkens meer geld afnemem en ons dwingen steeds meer mensen te onderhouden die niets of nauwelijks iets uit voeren waaronder zijzelf,
  Ze gaan zo lang door met het uitzuigen van alle reserves (spaarcenten) dat over enkele jaren niets meer over is en dan kiept het vanzelf met heel veel “GEKRAAK”.

  Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  Ik ben het eens met het artikel. En in mijn optiek is de EUSSR, hetzelfde als “De hoer van Babylon”. Als ik de vuile streken zie van de SCHIJNHEILIGHEDEN= Barosso, von Rompuy, en de kampcommandant Schulz, dan heb ik al gegeten en gedronken. Stiekem het gewone volk in de Oekraïne opjutten, en ze voorliegen dat Europa=EUSSR, zo geweldig DEMOCRATISCH is. Je moet het verdomme maar durven, WIJ worden door het GEDROCHT EU 24/7 in ONS BESTAAN bedreigt, en dan gaat het GEDROCHT zgn. vrijheid brengen in de Oekraïne? Whoehahaha, de wereld is KRANKZINNIG geworden!

  Like

 6. rescue zegt:

  Misschien zullen we er ons bij neer moeten leggen dat de meerderheid van het volk deze EU-Babel en de immigratie wil. De laatste verkiezingen gingen volgens Wilders om Europa en nog nooit kwam er zo´n overweldigende meerderheid voor pro-EU partijen. Dus is de anti-EU lobby een roepende in de woestijn. De laatste foto geeft weer waar het op uitloopt, helaas.

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Hierbij zal ik, en ik weet vele reageerders met mij, me NOOIT neerleggen. GEEN SOCIALISME, GEEN ISLAM!! NEVER SURRENDER!!!

   Like

  • max zegt:

   Ik geloof nooit dat de meerderheid van het volk deze EU-Babel en de immigratie zou willen. En zeker de immigratie niet. Het probleem is namelijk zo, dat de “politiek-correcten” en de media volledig de band met het volk is verloren, en het volk nog proberen te beïnvloeden via de (s)linkse media en problemen slechts “bedekkend” benoemen of verzwijgen. Het volk is niet gek, staat met de beide benen erin en ziet wat er om zich heen gebeurd.

   Het is precies hetzelfde toen Troelstra (ja: Pieter Jelles Troelstra van de SDAP) in november 1918 “revolutie” uitriep door te zeggen dat de arbeidersklasse de macht zou grijpen. Treurig genoeg lieten de arbeiders hem in de steek: hij was de band met het volk verloren en leefde in zijn eigen roze wolk. Zo ook nu.

   De geschiedenis herhaald zich…..

   Het is voor mij dan ook onvoorstelbaar naar dat deze “democraat” een commissie zaal vernoemd is.
   Want iemand die de revolutie uitroept kan per definitie geen democraat zijn.

   En ik sta achter Bron wat dit betreft.

   Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @rescue: 09.45. uur. Ook ik zal mij, met “hand en tand”, verzetten tegen het COMMUNISME=de EUSSR, en tegen de wrede, IDEOLOGIE=Islam!

   Like

 7. peterselie1 zegt:

  Bedankt Martha N voor je vlot geschreven artikel.

  Niet veel aan toe te voegen, alles is gezegd over dit mega-complot, waarvan de werkelijke omtrekken voor een slechtziende zelfs zichtbaar worden. Ook mijns inziens worden de parallellen van vóór de WO II en het heden duidelijk zichtbaar. Nederland is in de jaren 1933 tot aan de inval in 1940 veel intensiever geïnfiltreerd door nazi-Duitsland dan tot nu toe is aangenomen. Dat gebeurde via hoge ambtenaren, bedrijfsleven, bankwereld, politie, legerofficieren en culturele en politieke groeperingen.

  Like

  • Leo zegt:

   En niet vergeten. het ministerie van buitenlanse zaken en het miisterie van justitie.
   En niet vergeten: Dat het een EIS was van kon. wilhelmina dat op de huwelijksdag van prinses juliana het horst wessel lied gezongen moest worden, wat ook gebeurde.
   Die Fahne Hoog. !!

   Hoezo, Nerderland werd BINNENGEVALLEN ??

   We worden WEER binnengevallen, nu heet het “vluchtelingen hulp ” en joop uit twello
   truus uit assen, henk en ingrid en de rest van tokky nederland , inclusief de zichzelf vrijwillig gedicrimineerde “blanke negers ” ( rasechte nederlanders) trappen er weer in.

   Niets geleerd dus !

   Like

 8. Harry zegt:

  Dames complimentjes geven is niet mijn sterkste punt , maar toch doe ik dat hierbij aan Martha N .
  Prima verhaal .
  ” Pyramide spel ” is ook een treffende opmerking , zouden we ook op Brussel toe kunnen passen .

  En dan even ter verduidelijking, waarom ik weinig complimenten aan het vrouwvolk geef , dat is omdat ze dan een loopje met je gaan nemen .
  Zo ben ik ook altijd veel te aardig voor mijn hond , sul die ik ben , die hond bepaalt nu ook al grotendeels mijn dagindeling .
  In dat kader moet je het een beetje zien .
  Maar toch , nogmaals ; compliment .
  En troost U dat een compliment of een kus van iemand die dat nooit doet veel waardevoller is dan van iemand die dat altijd volop doet .
  Ook dat soort zaken zijn aan inflatie onderhevig .

  Like

  • Martha N zegt:

   Harry, dat is erg lief van je en zal er geen misbruik van maken hoor.Je compliment is welgemeend Aardig zijn voor je hond(je) is helemaal niet erg, ook wij knuffelen wat af met onze viervoeters.
   Liefde van een dier is welgemeend.
   Had geen tijd je eerder te bedanken.

   Like

 9. G.Deckzeijl zegt:

  Leuk plan maar komt niks van terecht vanwege te grote linkse invloed.
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/22102235/__Grenzen_EU_beter_bewaakt__.html

  Like

 10. rescue zegt:

  Gezien de FEMA kampen in de USA en wat er wellicht in de USEU gebeurt, is te verwachten dat wat nu nog z.g. democratisch is, straks in een dictatuur eindigt. Het volk slaapt zoals altijd, wat ook zo was aan de vooravond van de 2e wereldoorlog. Maar het volk stemt op de EU-partijen omdat zij avond aan avond naar de pulpprogramma’s voor onnozelen kijken en volkomen gehersenspoeld zijn. Degenen die beseffen wat er gaande is vormen een machteloze minderheid, niet in de laatste plaats door gebrek aan goede communicatie. Ook Wilders blaft vaker dan hij verstandig spreekt.

  Like

  • peterselie1 zegt:

   Heb Wilders nog NOOIT horen blaffen, effe uit de losse pols Wilders een sneer geven doen je ware intenties blijken. joop.nl is wel iets voor jou beste vriend.

   Like

  • max zegt:

   Ondanks dat “men” avond aan avond naar de pulpprogramma’s voor onnozelen kijken en volkomen gehersenspoeld zijn, weet men dondersgoed wat er speelt. Overal waar rotzooi is weet men heus wel wie die rotzooi veroorzaken, ondanks dat de “media” probeert te verdoezelen wie die rotzooi veroorzaken. En dat zal zich wreken. Ik hoor dat zo links en rechts om mij heen.

   Wilders is tenminste één die zijn bek durft open te doen.
   Laat Wilders maar blaffen, dan komt hij teminste nog een beetje boven het lawaai van de media uit, die hem probeert monddood te maken. En als ik jou zou hoor, richt je je oren ook een beetje teveel naar het lawaai van die media, die niets anders doen als Wilders demoniseren.

   Je noemt een democratie die een dictatuur veranderd, een volk dat slaapt, een machteloze minderheid, volgens mij ben jij het een beetje met bovenstaande eens, en ook met Wilders.

   Like

 11. Jade zegt:

  Prima artikel weer, dat de onderste foto maar snel
  bewaarheid moge worden…

  Like

 12. R. Hanneman zegt:

  Steek de hand eens in eigen boezem zou ik zeggen. Kom vanachter jullie computer en laptop vandaan en laat jullie stem horen. Geen woorden maar daden…

  Like

  • Martha N zegt:

   Wie bedoelt U hiermee R. Hanneman..?
   Is dit op ons schrijvers gericht of in het algemeen..?
   Velen van ons schrijvers zijn achter hun computer vandaan gekomen hoor.
   We zitten echt niet allemaal alleen maar kritiek te leveren.
   Fijne dag nog

   Like

 13. G.Deckzeijl zegt:

  Ik voel me niet aangesproken, Hanneman.
  http://tinyurl.com/aabztxd
  http://tinyurl.com/l6ybbz4

  Like

 14. G.Deckzeijl zegt:

  Tip voor Rutte en Vak K…
  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20131201_00865686
  Bezuinigen = minder geld uitgeven. Bezuinigen is dus niet: de burger meer geld vragen, lees: zijn lasten verzwaren. Dát is nl. misleiding en propaganda.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s