Schuld, angst en marxisme deden Groot-Brittannië multicultureel worden

Screenshot_26

Ed West

(Interview door: Sappho)

Engeland was multicultureel gebaseerd op schuld, marxistische culturele invloed en Labours zoektocht naar stemvee. Dit zegt de Engelse schrijver Ed West in het boek “De illusie van diversiteit” dat hij heeft gepubliceerd. Sappho ontmoette hem in Londen.

Volgens de officiële statistieken is het nu de thuisbasis van 2000 jihadisten, waarvan de Security Service (veiligheidsdienst) 1000 mensen beschouwt als potentiële bommen. Daaraan toegevoegd heeft de UK in 2030 een moslimpopulatie van 5,5 miljoen – ongeveer 8,2 procent van de bevolking. Omstreeks die tijd kunnen Oldham, Bradford, Blackburn en Birmingham een moslimmeerderheid hebben. Hoe het zo ver heeft kunnen komen, probeert de Engelse journalist Ed West in het boek “De illusie van diversiteit” te beantwoorden. Hij ziet eruit en praat als de klassieke Britse gentleman die een das draagt, shirt en jasje. Als hem gevraagd wordt wat zijn politieke opvattingen zijn, antwoordt hij dat hij conservatief is met een baan als redacteur van de krant Catholic Herald.

In uw boek schrijft u dat het Britse multiculturalisme pas werkelijk in de jaren -60 op gang kwam. Wat deed dat gebeuren?

Dat is waar de nieuwe links beweging de marxistische kijk op economie vanuit sociale en culturele gebieden veranderde. In lijn met de toegenomen welvaart lieten ze de arbeider vallen als veroorzaker van sociale revolutie en legden in plaats daarvan de nadruk op de Nieuwe Sociale Bewegingen – het feminisme, de strijd voor homorechten en de Derde Wereld. Tegelijkertijd richtte de beweging zich op universaliteit als idee zelf – het marxistische idee van een wereld zonder grenzen tussen naties of groepen, zegt Ed West, verklaart dat dit allemaal veroorzaakt wordt door angst en schuldcomplexen over het koloniale tijdperk en de Holocaust. Het doel was de bestaande cultuur te vervangen door een nieuwe en verbeterde (cultuur): Bewijzen suggereren dat multiculturalisten voor immigratie waren, maar tegen assimilate, voor de vernietiging van de algemene cultuur en de ondermijning van bestaande familiepatronen. Een volk met een algemeen gedeelde taal, cultuur en geschiedenis is, zoals we weten, minder gemakkelijk te manipuleren en te kneden dan een uniform en een gemakkelijker te besturen groep, zegt Ed West. Zo gezien is het zeer oneerlijke politiek geweest, voegt hij er aan toe – ook tegenover immigranten, die op zich niet gewaardeerd worden, maar gebruikt zouden worden om een conservatieve cultuur te ondermijnen. Op de korte termijn gaf de massa-immigratie ook aan links en in het bijzonder aan Labour een direct voordeel. Tijdens de verkiezingen stemde 68% van de etnische minderheden op de partij, terwijl slechts 16% op de conservatieven stemde. Het was niet alleen het idealisme dat de motivatie vormde, zegt Ed West.

U wijst af dat multiculturalisme kan werken?

Ja, dat doe ik. De illusie van het multiculturalisme berust op de vooronderstelling dat mensen naties, ethische groepen en religieuze gemeenschappen achter zich laten en zich voegen bij een bredere en meer algemene gemeenschap. Maar alles suggereert dat diversiteit een tegengesteld effect heeft. Mensen in multiculturele samenlevingen trekken zich terug in hun eigen groepen en zijn minder open naar anderen. Dat kunnen we vandaag zien in de belangrijke steden. Op z’n best negeren de groepen elkaar, op z’n slechtst zijn ze in conflict met elkaar. De paradox is dat progressieven van diversiteit houden, terwijl diezelfde diversiteit de mensen verandert in conservatieven. Mijn punt is dat progressiviteit is gebaseerd op vertrouwen en dat je daarvoor grenzen moet hebben.

Heeft links geen recht om te zeggen dat excessief patriottisme tot conflict kan leiden?

Ja, dat heeft het. Maar om patriottisme te veroordelen omdat mensen oorlog vanwege patriottisme voeren, is als de liefde veroordelen omdat deze soms tot oorlog leidt. Bovendien hebben mensen in veel gevallen oorlog gevoerd om andere redenen, zoals religie of klasse. De strijd voor gelijkheid heeft meer mensen doen omkomen dan alle religies samen. Dus waarom zo wijzen naar patriottisme?

In zijn zorgvuldig gedocumenteerd boek verwijst Ed West naar talrijke studies die aantonen dat de ontwikkeling grotendeels heeft plaatsgevonden zonder de steun van de bevolking. Zo documenteert een studie gemaakt voor de BBC dat slechts 28% van de blanke Britten het eens is met de bewering dat het land van de immigratie heeft geprofiteerd. 47% gelooft dat deze het land heeft geschaad. In een andere studie zegt 58% t dat er delen van het Verenigd Koninkrijk zijn die, als gevolg van de immigratie, niet meer Brits voelen. Uit dezelfde enquête blijkt ook dat 59% van mening was dat er te veel immigranten in Groot-Brittannië zijn, terwijl bijna twee derde deel van mening was dat raciale spanningen tot geweld zullen leiden.

Waarom kunnen de mensen die in de meerderheid lijken te zijn, de ontwikkeling niet stoppen?

We zijn in een situatie waarin multiculturalisten op alle grote sociale items zitten – waaronder de BBC – en hoe ze volledig de controle over de taal hebben. Het is bijna onmogelijk om met de mensen te discussiëren die de macht hebben om de betekenis van woorden te definiëren. Op deze manier kan men eigenlijk zeggen dat de voorstanders van het multiculturalisme enorm succes hebben gehad. Zij hebben een paradigma waar ze van mening zijn dat tegenstanders hun protesten moeten rechtvaardigen, hoewel de bewijslast uiteraard bij degenen moet liggen die pleiten voor radicale en onomkeerbare veranderingen.

Dan is er van officiële zijde een verschuiving in waarden?

Ja, heel veel. Wat 30 jaar geleden de orthodoxie was, is 20 jaar geleden mainstream geworden. Vandaag is het taboe en morgen zal het een strafbaar feit zijn. Dat is ongeveer het patroon dat hun culturele revolutie volgde. Het bizarre resultaat is dat nog nooit in de Britse geschiedenis een zo groot aandeel – zo niet de meerderheid – van de bevolking opvattingen heeft die vanuit officiële bron als immoreel omschreven worden. Elke oppositie tegen multiculturalisme wordt automatisch verbonden met racisme, armoede, onwetendheid en geweld. Nu is in de nabije toekomst de niet-blanke bevolking van 10% of 20% niet te bereiken. Wanneer is het oké dat de bevolking zijn bedenkingen begint te uiten, vraagt ​​Ed West en merkt op dat de 21 eeuw tot nu toe de grootste aanval op de vrijheid voor meer dan 300 jaar is geweest.

Hatespeech-wetten, antidiscriminatiewetten wetten en gelijkheidsregels regennen neer op de Britse bevolking

Het absurde is dat de autoritaire wetten door oud-studentenrebellen worden aangenomen; diezelfde mensen die ooit tegen Enoch Powell “fascist” hebben geschreeuwd (Britse politicus die tegen multiculturalisme en rood gewaarschuwd heeft). Zij zijn degenen die nu in de naam van diversiteit afrekenen met oude vrijheden.

Heeft u een suggestie hoe de problemen kunnen worden opgelost?

Screenshot_25Als belangrijkste verwerpen wij het ​​idee van diversiteit als een eufemisme voor een wereld zonder nationale soevereiniteit en grenzen. We moeten ook de marxistische kritiek afbreken en accepteren dat mensen niet-perfecte creaties zijn die discrimineren, bevooroordeeld zijn en zich soms gedragen ​​op een manier waar de antiracisme lobby niet van houdt. We moeten erkennen dat het onmogelijk is om een samenleving op te bouwen op de veronderstelling dat de mens perfect is. Bovendien moeten we ook de vraag naar universalisme achter ons laten, wij in het Westen zijn de enigen die daarin geloven. In Japan, China, het Midden-Oosten, inderdaad vrijwel overal elders, schudt men in ongeloof het hoofd. We moeten erkennen dat nationale staten ons absoluut het beste kader voor menselijke zelf- organisatie, democratie, liberalisme en economische ontwikkeling geeft. Zonder nationale identiteit nemen andere identiteiten het over – hoogstwaarschijnlijk religie. Mijn punt is dat we op weg zijn naar een postnationale tijd. Daartegenover agiteren volkeren over de hele wereld, zoals Koerden en Tibetanen, voor nationale onafhankelijkheid. De natiestaat met gemeenschappelijke ideeën, cultuur en geschiedenis is populairder dan ooit tevoren.

Wat stelt u voor op een meer praktisch niveau?

In het bijzonder de immigratie zo spoedig mogelijk beperken. Het betekent ook veel meer beperkende regels voor huwelijken met mensen uit andere landen. Dat is de minst progressieve vorm van immigratie, zoals deze bijna uitsluitend plaatsvindt binnen dezelfde etnische groep. Het zal ook nodig zijn om onze internationale verplichtingen ten aanzien van het verwelkomen van vluchtelingen te beëindigen en in plaats daarvan hen te helpen in hun gemeenschappen. Tot slot moeten we een veel grotere inspanning doen om degenen die willen terugkeren naar hun land van herkomst te helpen.

En hoe stelt u zich voor om te gaan met de islam en radicalisering?

Ik denk dat de grootste bedreiging waar we voor staan op religie gebaseerde conflicten zijn tussen de islamitische minderheid en de christelijke meerderheid. Daarom moet er ook een totaal verbod komen op alle vormen van overheidssteun van groepen die niet uitdrukkelijk de Britse wet boven alle andere rechtsstelsels plaatsen die waarden hebben die botsen met de Britse waarden. Het spreekt vanzelf dat alle Saoedische sponsoren van onze universiteiten enz. ook moeten worden gestopt. Hetzelfde geldt voor overheidssteun aan de hele industrie die overal een belang bij dat racisme heeft .

Hoe is uw boek ontvangen en hoe politiek incorrect is het op een schaal van 1 tot 10?

Er is enige reactie geweest, maar niet uitgesproken negatief, hoewel het waarschijnlijk een zeven is op uw schaal. Het zou onmogelijk zijn geweest om het boek te schrijven vóór de terroristische bomaanslagen in Londen in 2005. Dus de discussie is een beetje meer open geworden, maar met een zeer trieste achtergrond.

En, tenslotte, hoe denkt u dat de toekomst eruit ziet?

Ik geloof niet meer dat we conflicten kunnen voorkomen, alleen maar beperken. En in die inspanning wordt de staat steeds meer en meer totalitair en beperkt hij steeds meer onze vrijheid. Het is, paradoxaal genoeg, het tegenovergestelde waar de oud-studentenrebellen zich op richtten. Ze hebben een grote verantwoordelijkheid voor alles wat er gebeurd is en alles dat nog zal gebeuren.

Bron:
http://www.sappho.dk/blog/1339/Skyld-skrak-og-marxisme-gjorde-England-multikulturel.htm
Interview door: Sappho

Vertaald uit het Deens door:
Vederso
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Integratie", "Verrijking", Appeasement, Censuur, Communisme, cultuurrelativisme, Desinformatie, Groot-Brittannië, Hypocrisie, Immigratie, Islamisering, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Links verleden, Linkse Kerk, Marxisme, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, political correctness, praatjesmakers, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie. Bookmark de permalink .

11 reacties op Schuld, angst en marxisme deden Groot-Brittannië multicultureel worden

 1. Theresa Geissler zegt:

  Schuld, angst en marxisme…..Op de keper beschouwd wijken de oorzaken niet bijzonder af van die in de rest van Europa.
  Maar multiculturaliteit wil in principe zeggen: Meerdere culturen, die vreedzaam nààst elkaar leven zonder dat de éne cultuur wordt overvleugeld door de andere. En zeker met de oorspronkelijke cultuur dient dat niet te gebeuren.
  Helaas is dat streven in de praktijk onmogelijk zodra een van die culturen de islamitische cultuur is -die in feite dan ook in het geheel niet op een multiculturele samenleving uit is.
  Dus is het wederom de Islam, die de kans van slagen voor zo’n samenleving bij voorbaat verpest.
  Men moest misschien in dit verband eens íets minder met de beschuldigende vinger naar het autochtone deel van de bevolking wijzen.

  Like

 2. Avidia zegt:

  Zo is het Theresa Geissler, helemaal mee eens, maar is dit niet de opzet, om de ene cultuur tegen de andere op te zetten? Volgens mij lijkt dat erop. En waarom??? Daar mogen we nog achter komen, volgens mij een kwade opzet.

  Like

 3. Pingback: Ter attentie van de westerse verraders “Rivieren van bloed” (re bis) | Golfbrekers

 4. luckybee zegt:

  Vergeet de Gemenebest niet, dat is de oorzaak dat zo veel moslims als Britten in Gr Britanie leven.

  Like

 5. bigljohn zegt:

  Van Westerse bemoeizucht naar Islam slavernij, dat is de kern waar alles om draait. Tijdens de jaren van de kolonisatie, deden de Westers generaties er alles aan om de – Derde Wereld – om te vormen tot Westerse naties, inclusief het opdringen van het Christelijke geloof, en met het leegroven van bodemschatten. De bevolking in de kolonien werden middels scholing wijs genoeg gemaakt om hun land wat maar aan de arme kant bleef voorgoed te verlaten, en af te reizen naar de voormalige bezetter alwaar de levenstandaard erg hoog was. Het zegt het voort, zegt het voort principe deed zijn werk, en nu zitten we met tientallen miljoenen allochtonen in Europa die op hun beurt hun – godsdienst – aan ons opdringen, maar dan wel zeer agressief. Ze roven geen bodemschatten, maar plunderen wel ons sociale stelsel. En terwijl wij het Christelijke geloof in de kolonieen aan hun opdrongen, wordt ons nu de Islam opgedrongen. En velen stemmen er mee in, net als toendestijds inboorlingen instemden met het Christelijk geloof. Zoals we zien herhaalt de geschiedenis zich, maar dan in negatieve zin voor ons. Hadden we de Derde Wereld in het verleden maar links laten liggen !!! We hebben namelijk ons eigen graf gegraven !

  Like

  • Q zegt:

   Dat zie ik toch bepaald anders bigljohn. U heeft het over het opdringen van het Christelijk geloof. De werkelijkheid is dat gedwongen bekeringen al erg lang uit de tijd waren. De inboorlingen bekeerden zich op het laatst door de belofte van scholing en daarmee de mogelijkheid van stijging op de maatschappelijke ladder.
   Hadden we de derde wereld maar nooit gedekoloniseerd ! Dan was de wereld nu waarschijnlijk een betere plaats geweest. Alle voormalige koloniën die zelfstandig werden zijn enorm teruggevallen in ontwikkeling en levensstandaard.

   Like

 6. D. G. Neree zegt:

  G. Deckzeijl, dat artikel hangt van roddels, vooronderstellingen en onjuiste aannames aan elkaar.

  Like

 7. Wachteres zegt:

  Interessant artikel, Vederso.

  Like

 8. Jan zegt:

  Groot Brittannië gaat ten onder aan cultureel marxisme

  Like

 9. Jan zegt:

  Maar het volk blijft toestromen op de honingpotten en niets anders en steeds weer in de watten gelegd:

  Asylum seekers put up in luxury hotel at cost of £400,000
  More than 100 asylum seekers will stay at the Amblehurst Hotel, favoured by Manchester United stars, for nine weeks
  http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/immigration/10499829/Asylum-seekers-put-up-in-luxury-hotel-at-cost-of-400000.html

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s