Binnenlandse veiligheid: Een politieman spreekt!

Screenshot_7

De PI-bijdrage van 19-11-2013, “Bonn – politie aan het einde van haar belastbaarheid”, was voor mij aanleiding om het onderstaande van me af te schrijven. Toegegeven, een iets langere tekst, maar ik ben dan ook al meer dan 30 jaar politieman in een grote stad in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. Dat was ik tot nu toe altijd uit overtuiging en hartstocht. Datgene, wat u in bovenstaand bericht vermeldt, kan ik volledig bevestigen. Helaas moet ik dat ter bescherming van mezelf anoniem doen.

Personele ramp

Omdat dit beroep voor mij geen baan, maar een roeping is, lijd ik eronder dat de politie sinds de jaren-80 systematisch verzwakt wordt. Steeds minder personeel moet steeds meer werk doen. Dat is weliswaar blijkbaar op de meeste arbeidsgebieden van onze samenleving in het geval, maar als de politie verzwakt wordt, heeft dat ook altijd gevaarlijke effecten op de interne samenhang van de hele samenleving.

Wat hebben we allemaal wel niet voor geweldige “hervormingen van de politie” moeten meemaken, altijd met het zogenaamde doel “meer politieagenten op straat” te krijgen en politiewerk efficiënter te maken. Het resultaat was iedere keer precies het tegenovergestelde! Uiteindelijk waren er steeds meer “opperhoofden” en minder “indianen”. De collega´s op de bureaus, die echt dicht bij de burgers zitten, die nog op straat werken, bijvoorbeeld in 24-uurs wisselende diensten, werden en worden tot nu toe ijskoud in de steek gelaten. Ze zijn qua personeelssterkte tot het aller laagste niveau gereduceerd en moeten dan ook nog personeel afstaan aan andere bureaus. Terwijl vroeger één keer in de paar maand de mobiele eenheid werd opgeroepen en de collega´s hun normale werkzaamheden moesten onderbreken, gebeurt dit nu bijna regelmatig. Meerdere weken achter elkaar doorwerken zonder vrij weekend is tegenwoordig geen zeldzaamheid!

In de bewakings- en wisseldiensten worden de jonge collega´a afgebeuld, die nog geen idee hebben waar ze zich mee hebben ingelaten. En als ze enkele maanden later merken hoe het spelletje gespeeld wordt, willen ze zo snel mogelijk weer weg. Ga maar eens naar een politiebureau en vraag maar eens aan jonge collega´s of ze hier tien of twintig jaar, of zelfs tot hun pensioen, dienst willen doen. Je zult niemand vinden! Terwijl dit toch het basiswerk van de politie is.

Screenshot_6

Hun dagelijks werk ziet er meestal zo uit, dat ze van de ene inzet naar de andere gejaagd worden. Deze inzetten stapelen zich regelmatig op tot een wachtlijst! En de volgende zin van de radioman van een bureau heeft men vroeger via de mobilofoon nooit gehoord: “Ik heb niks!” Dat hoor je nu dagelijks! Wanneer de centrale een inzet aan een “inzetmiddel” (zo worden twee mensen in een patrouillewagen van de politie inmiddels genoemd – een “middel”!) moet geven, maar er geen “inzetmiddel” beschikbaar is, dan “verkopen” ze de inzet graag aan de radioman van het verantwoordelijke bureau. Die heeft echter ook geen “inzetmiddelen” ter beschikking. Het zijn immers dezelfde “inzetmiddelen”, die op dat moment ook niet ter beschikking staan van de centrale. En dus antwoordt de collega van het bureau aan de centrale: “”Ik heb niks. Komt op de lijst.” En als ik dat hoor i.v.m. een roofoverval of een ongeluk, word ik misselijk! Uit deze zin blijkt de wanhoop! Uiteraard wordt volgens urgentie daarna de zaak omgegooid en alles geprobeerd om de rovers te pakken of snel naar een gewonde te rijden. Dan komt gewoon het kleine verkeersongeluk met blikschade onderaan te staan en kan gemakkelijk een uur op de politie staan wachten! Dat bestond in de jaren-80 en de jaren-90 allemaal nog niet! We hadden genoeg personeel om bijna iedere inzet binnen enkele minuten af te kunnen handelen.

Wat we destijds naast het gewone werk nog konden doen en wat het politiewerk pas interessant en ook succesvol maakte, waren: een keer een dag alleen of met z´n tweeën te voet te gaan of op de fiets te stappen en een dag patrouille te rijden, zonder aanleiding in het gebied patrouille te rijden, jezelf laten zien, tijd voor eigen onderzoeken te hebben of een keer een razzia in een nachtclub organiseren – tegenwoordig allemaal ondenkbaar! Hiervoor ontbreken gewoon de mensen!

De jonge collega´s, die tegenwoordig in bewakings- en wisseldiensten werken, zijn alleen nog maar gestreste arbeiders aan de lopende band. Ik heb echt medelijden met ze.

Ramp wat betreft karakter en ideologie

Behalve de personele catastrofe komt daar nog de degeneratie in het denken en het karakter bij. Rugdekking van chefs, de eigen instantie of zelfs van justitie? Dat kunnen de jonge collega´s tegenwoordig vergeten. Had ik nog chefs met een “breed kruis”, die de een of andere fout die je in de ijver van het gevecht wel eens beging, opvingen, tegenwoordig zijn er overal alleen nog maar meerderen met een “flexibele ruggengraat” te vinden, carrièremakers en stiekemerds. Deze angst voor de druk van bovenaf dat je iets verkeerds kan doen en trammelant kunt krijgen, en daardoor je volgende beoordeling slecht kan worden, slaat helemaal naar beneden door tot in de patrouillewagen, zodat de onzekerheid van de jonge collega´s bij de inzet voelbaar is. Maar die moeten immers ook in een maatschappelijk klimaat werken, dat in hen de stompzinnige koffiehalers van de politiemensen uit “Tatort” ziet en niet meer de met autoriteit toegeruste bewakingsman. De zelfverzekerde, zich van zijn autoriteit bewust zijnde en die autoriteit uitstralende “meneer agent” is al lang uitgestorven!

Screenshot_9

Competentiecatastrofe

Waar moet die autoriteit ook vandaan komen? Deze ontstaat alleen maar daar, waar een machtiging achter de agent staat. Dus de toestemming om binnen democratisch opgestelde grenzen macht uit te oefenen. De volksmond heeft echter al lang herkend: “Politieagenten mogen tegenwoordig toch niets meer”. Die zin hoor ik tijdens de dienst regelmatig van burgers op straat. Ze weten weliswaar niet wat zich achter de coulissen afspeelt, maar ze zien de gevolgen. Een zwak optredende, onzekere politie!

De competenties, die de voormalige agent nog had, werden steeds meer beperkt. De tijden, toen ik als jonge politieambtenaar op het bureau nog brieven ambtelijk mocht ondertekenen, zijn al lang voorbij. Dat was een mooie, vriendelijke dienst aan de burger – gratis. Het is echter veel erger dat men voor ons politieagenten ook rudimentair belangrijke machtigingen beperkte. Vroeger mochten we zelf opdracht geven tot bloedproeven bij dronken automobilisten. Tegenwoordig moeten de collega´s eerst omslachtig en tijdrovend rechterlijke toestemming voor een simpele bloedproef regelen! Hoezo? Een alcoholapparaat aflezen overstijgt echt niet de intellectuele vaardigheden van een politieambtenaar. Blijkbaar heeft justitie daar een andere mening over. Tegenwoordig moet men het resultaat telefonisch doorgeven aan een rechter: “Edelachtbare, ik wil graag een bloedproef doen.” “Ja, hoeveel promille heeft hij dan?” “1,4 edelachtbare!” “Ja, ga uw gang.” “Hartelijk dank, edelachtbare.” Wat een onzin!

Maar het wordt nog erger

Terwijl wij vroeger een dronken relschopper even een tijdje in de politiecel konden stoppen om weer nuchter te worden, kost dit tegenwoordig enorm veel moeite. Vroeger werd iemand, die met zijn zatte kop voorbijgangers lastigviel of over auto´s klom (in ambtelijk Duits: zichzelf of anderen in gevaar bracht) zonder veel toeters en bellen nuchter gemaakt. Dat wil zeggen, hij werd enkele uren in een politiecel gestopt om er zijn roes uit te slapen, gratis uiteraard. Tijdsinvestering: rit naar plaats delict, inladen van de delinquent, rit naar de politiecel, handmatig invullen van het document van aflevering – klaar. Op naar de volgende inzet.

Tegenwoordig mogen we dat niet meer! Tegenwoordig moet de dronken relschopper eerst worden voorgeleid aan de politiearts, opdat deze kan bepalen of de delinquent “geestelijk of lichamelijk geschikt is om een gevangenisstraf te ondergaan”. Dat wil zeggen, wanneer de politiearts überhaupt te bereiken is. De EHBO-posten van de autoriteiten hebben namelijk ook een gebrek aan personeel. Als de politiearts dus aanwezig is of als de centrale de een of andere contractarts uit bed kon bellen, heb je na een half uur of een vol uur eindelijk het document dat de delinquent opgesloten kan/mag worden. Dan vertrek je met de delinquent, maar niet direct naar de politiecel. Tegenwoordig moet je eerst naar een rechter. Die moet namelijk opdracht geven hem op te sluiten. Wanneer je eindelijk bij de verantwoordelijke rechter bent aangekomen en de zuiplap daarop een stoel zit en wat zit te brabbelen, zegt de rechter: “Wat wilt u dan, hij is toch rustig?” – en weigert toestemming te geven hem op te sluiten. Oké, einde van de inzet. Mocht de rechter echter van mening zijn dat de zuiplap in de cel hoort om nuchter te worden, dan rijden de collega´s eindelijk met hem naar de politiecel. Daar schrijven ze niet in enkele seconden het document dat ze hem hebben afgeleverd, maar gaan ze aan de computer zitten, wachten tot die eindelijk is opgestart, en typen omslachtig de omstandigheden in de pc. Een werkje dat tienmaal zo lang duurt als het goede oude met de hand ingevulde afleveringsdocument! Al met al neemt zo´n routine-inzet tegenwoordig meerdere uren in beslag, wat vroeger binnen 20 minuten geregeld was.

Screenshot_10

En raad nu eens wat de collega´s tegenwoordig doen? Ze sluiten, indien mogelijk, niemand meer op! Dat is toch logisch! Ze zouden hier, gezien het personeelstekort en de dagelijkse druk, relatief veel te veel tijd aan moeten besteden. Je kunt een “inzetmiddel” toch niet zo lang met een onschuldige relschopper bezig laten zijn!

Dat ze niet meer worden opgesloten, mogen mensen van Amnesty International fantastisch vinden, de moeders in de speeltuin, van wie de kinderen met lege bierflessen werden bekogeld, vinden dat helemaal niet fantastisch. Vroeger pakten we dit soort figuren binnen enkele minuten op en sloten we ze een paar uur in de cel op. Tegenwoordig krijgt men in principe een straatverbod, dat dan echter geenszins zonder verzet onmiddellijk wordt opgevolgd. Daarvoor zijn lange onderhandelingen nodig met veel verzoeken en dreigen, totdat de dronken relschopper er eindelijk vandoor gaat. Want deze mensen weten intussen ook dat de “stomme smerissen hen niks doen” en hebben een dienovereenkomstige grote bek. De moeders vonden het echter niet grappig dat, zodra de patrouillewagen vertrokken was, dezelfde figuren weer in de speeltuin opdoken.

Opleidingscatastrofe

Een andere stap op weg naar de afgrond, behalve vermindering van personeel, ontbrekende rugdekking en het onttrekken van competenties, waren de voortdurende hervormingen van de opleiding! De jonge collega´s (en sinds 1982 in Nordrhein-Westfalen ook vrouwelijke collega´s) krijgen tegenwoordig niet meer de soort opleiding zoals wij die nog in de jaren-70 kregen. Wij zaten nog in de kazerne en de opleiding was veeleer militair georiënteerd, met ochtendappel, marcheren en controles voor het weekend. Tegenwoordig ondenkbaar! Dat zou een zaak zijn voor de gelijkheids- en dicriminatiegevolmachtigde.

Een ander fiasco: Sinds 2008 mogen alleen nog eindexamenkandidaten bij de politie van Nordrhein-Westfalen solliciteren. Wat een onzin! Kan een goede VMBO-4 of Havo-leerling geen verkeer regelen, ongelukken opnemen, dieven achterna zitten? Deze jonge mensen, die hun eindexamen hebben gehaald, denken natuurlijk dat ze dan ook aanspraak kunnen maken op een carrière, om daarna op een bepaald moment gefrustreerd vast te stellen dat er ook mensen bij de politie moeten zijn “die het werk doen”. Een mooie basis voor een tevreden beroepsleven, of niet? En als deze eindexamenkandidaten bij de politie beginnen, beleven ze tegenwoordig een “gedemilitariseerde” opleiding en doorlopen, min of meer als individuele strijders, eenzaam hun driejarige bachelorstudie aan de vakhogeschool voor openbaar bestuur! Worden daar de kerels gesmeed die men nodig heeft in het harde dagelijkse leven van de politie? Men rijdt ´s morgens met de auto naar de lessen en daarna weer naar huis naar mama. De samensmedende socialisering in de politiekazerne van maandagmorgen tot vrijdagmiddag, met gemeenschappelijke mooie en pijnlijke ervaringen, die we ontvingen van bulderende opleiders, bestaat niet meer. Ik heb deze ervaringen absoluut niet als alleen maar negatief ondervonden. Ze waren deels zenuwslopend en hard, hebben mij echter geen schade toegebracht, eerder goed gedaan. De gemeenschappelijke sport, het gemeenschappelijke drillen van het team bij het marcheren, het ochtendappel, het erop letten dat de zaak schoon was en het dragen van correcte kleding, de penibele controle als horde om op tijd aan het weekend te beginnen, dat alles werd met de “demilitarisering van de politie” afgeschaft. En daarmee ging ook het belangrijke gevoel van saamhorigheid verloren.

Screenshot_8

Slecht voor het doorzettingsvermogen van een politie vind ik eveneens het volgens mij te grote aandeel vrouwen. Vrouwen kunnen goede politieagenten zijn, en ik ken er vele, maar ze hebben onafwendbaar door hun sekse hun lichamelijke beperkingen. Het is niet discriminerend om zoiets te zeggen. En als het aandeel vrouwen te groot wordt, verzwakt dit, zuiver lichamelijk gezien, de politie. Ik was zelf in ieder geval blij om bij een vechtpartij een sterke mannelijke collega naast me te hebben! Ik heb al dagen meegemaakt tijdens mijn dienst dat er bijna alleen maar vrouwen rondliepen. Dat is geen goede mengeling. Vrouwen hoeven bij de politie niet dezelfde sportieve prestaties te leveren als mannen. Waarom eigenlijk niet? Ze moeten toch hetzelfde werk doen als de mannen. Bij de brandweer is dat anders. Wie daar binnen de vastgestelde tijd niet met volle bepakking en gasmakker op de vijf etages omhoog rent, ligt eruit. Of je nu een man of een vrouw bent. Waarom doen wij dat ook niet?

Hoezeer het me ook spijt, dames, maar het grote aandeel vrouwen is in mijn ogen een verzwakking van de politie. Hier moet ik noodgedwongen de ex-rocker “Bad Boy Uli” gelijk geven. Deze voormalige Hells Angel was blijkbaar tijdens een reisje diep onder de indruk van de Amerikaanse agenten: “Op iedere hoek van de straat stonden minstens vijf smerissen. Echte brokstukken.: groot, breed, sterk, enorme pistolen, grimmige blik. Zo moeten agenten eruit zien! Niet van die kleine kippetjes met armpjes als tandenstokers en een kippenborstje zoals in Duitsland.”

De gevolgen van deze catastrofe in het dagelijks politieleven

Vermindering van personeel, ontbrekende rugdekking, onttrekken van competenties, politievijandige tijdgeest, verkeerde opleiding en rekrutering – en dat meerdere decennia lang kan niet zonder gevolgen voor de binnenlandse veiligheid van ons land blijven!

De gevolgen van deze catastrofe zijn in het klein in het dagelijks leven te zien. Dat moet de individuele, dapper werkende politieagent en de kleine burger bezuren! Dagelijks! Ik zou er een boek van kunnen schrijven. Hieronder slechts enkele voorbeelden uit het dagelijkse politieleven:

Een voorbijganger meldde een inbraak in een groot, vrijstaand kantoorgebouw. Hij zag hoe een dader naar binnenkroop door een raam. Snel waren er twee patrouillewagens ter plaatse. Ze konden het gebouw zo omsingelen, dat het onmogelijk was om het onopgemerkt te verlaten. De eveneens gekomen bureauchef deed het juiste. Hij zorgde via het bureau voor een politiehond om het gebouw te doorzoeken. Wat vroeger überhaupt geen probleem was! Tegenwoordig blijkt dat echter vaak onmogelijk te zijn en een actie mislukt aan vanzelfsprekendheden dat er niet snel genoeg een politiehond op de plaats delict aanwezig is! Vroeger zag je bijna iedere dag  ergens in de stad op een politiebureau een agent met een politiehond. Die waren weliswaar niet vast bij zo´n bureau ingedeeld, ze waren er gewoon. Men kende deze agenten met honden persoonlijk en speelde vaak met hun honden op het bureau. Tegenwoordig zie je dat bijna nooit en kent men de politieagenten met honden ook nauwelijks nog persoonlijk.

Screenshot_11

Deze dag was er in ieder geval geen politieagent met een hond te bereiken. Het bureau stelde serieus voor een politiehond uit Nederland te halen. Of dat een grap was of serieus bedoeld, weet ik nu nog steeds niet. Omdat er geen diensthond kwam, moest het gebouw zonder de hondenneus doorzocht worden. Consequentie: de actie kostte veel meer tijd en manuren en er bestond een aanzienlijk gevaar voor jezelf.

Of: Een collega vertelde me onlangs het volgende: Hij was privé onderweg en zag een personenauto met een Bulgaars kenteken. Een mannelijke chauffeur, drie vrouwelijke passagiers. De chauffeur liet de vrouwen in een drukke winkelstraat uitstappen. Dit deed bij de ervaren agent onmiddellijk de alarmbellen rinkelen. Oost-Europese reizigers, die ons in de adventstijd met een bezoek vereren om in grote Duitse steden zakken te rollen en woninginbraken te plegen, zijn vermoedelijk ook bij niet-politieagenten bekend.

Eerst volgde de collega de drie vrouwen en belde met zijn mobiele telefoon het politiebureau met het verzoek een onopvallende auto te sturen om de dames te observeren. Hij was per slot van rekening alleen en zou in geval van nood niet alle drie de dames hebben kunnen arresteren. Het bureau kon hem echter niet helpen. Er was geen onopvallende dienstauto beschikbaar. Deze werd ingezet bij een andere observatie. Zoiets was vroeger ondenkbaar. Ieder politiebureau had de beschikking over een of twee onopvallende dienstauto´s, elk met twee agenten in burger. Er zou altijd iemand gekomen zijn ter ondersteuning. Nu is dat anders. Tegenwoordig hebben we voor een grote stad dus nog maar één onopvallende dienstauto. De collega staakte zijn achtervolging. Hij was per slot van rekening alleen en in zijn vrije tijd onderweg. En zo wordt de burger met de bandieten alleen gelaten.

Of: Een politieman op de fiets roept met zijn mobiele telefoon het politiebureau op en vraagt om ondersteuning. Hij was op patrouille in een brandhaard, dus in een omgeving waar niet ieder lid van onze samenleving graag zou willen wonen. Hier werd hij door een voorbijganger attent gemaakt op een dronken man, die in een speeltuin vervelend bezig was. Politieagenten op de fiets zijn alleen op weg en moeten proberen een zaak eerst alleen op te lossen. Ook hebben zij uiteraard niet de mogelijkheden om een persoon te vervoeren. Als er dus “stront aan de knikker” is, zijn ze aangewezen op de snelle hulp van hun collega´s in de patrouillewagens. De dronken man zorgde voor problemen. Hij begon de agent uit te schelden en werd zelfs handtastelijk. De agent kon de man eerst tot bedaren brengen en met zijn mobiele telefoon ondersteuning aanvragen. Toen er een kwartier later nog steeds geen collega´s verschenen, protesteerde hij nogmaals met zijn mobiele telefoon. Het geïrriteerde antwoord: “Ja, ik heb niets vrij.” Twintig minuten na zijn eerste oproep verschenen er eindelijk collega´s. Dat zou vroeger ondenkbaar zijn geweest! Als collega´s ondersteuning vroegen, was er overal in de stad binnen twee tot drie minuten een patrouillewagen ter plaatse! Tegenwoordig moet iedereen zelf maar zien hoe hij zich redt. De politieagent vertelde me later dat hij zich onder deze omstandigheden niet meer veilig zou voelen en dat dit voor hem een compleet nieuwe, afschrikwekkende ervaring zou zijn. In het vervolg zal hij zulke gebieden, indien mogelijk, zoveel mogelijk mijden.

Screenshot_13

De frustratie en de verbittering binnen de politie is enorm! De consequenties, die waarschijnlijk menig politieagent uit deze ontwikkeling trekt, is niet goed voor de burger. Hij trekt zich terug, rijdt misschien “eerst even een blokje om”, kijkt de andere kant op, mijdt gevaarlijke gebieden. Allemaal zaken, waarvoor ik vroeger mijn hand in het vuur zou hebben gestoken dat ze zo niet zouden plaatsvinden. Tegenwoordig ben ik daar niet meer zo zeker van. Zelfs bij kleine verkeersongevallen escaleert de situatie tegenwoordig vaker dan 25 jaar geleden, gewoon omdat er geen respect meer is. Het niet dragen van de autogordel kan tegenwoordig al snel tot een lichamelijk gevecht leiden. Gelooft u me maar! Ik weet waarover ik het heb! Waarom dus deze verkeersovertreding bestraffen als geen zin hebt in al die stress?

Of: nog een karakteristiek voorbeeld van het feit hoe negatief en politievijandig onze samenleving geworden is, vooral daar, waar je het eigenlijk niet zou vermoeden, bij justitie: Een politieagent, die ouder dan 50 jaar is en in zijn vrije tijd een delinquent nazit, kan dit beter maar niet doen of heel voorzichtig zijn. Mocht hij gewond raken bij de achtervolging, dan is dit in het vervolg geen dienstongeval meer. Dat heeft negatieve gevolgen op de wijze van geneeskundige verzorging en bij een eventueel daaropvolgend pensioenproces. Lees het gemene oordeel van een vermoedelijk seniele of decadente rechter hier.

Ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen geven, die bewijzen dat de politie in ons land steeds minder handelingsbekwaam is geworden en dat de binnenlandse veiligheid in groot gevaar verkeert. Zin we ons er van bewust dat daarmee ook onze democratie in gevaar is? Is dat wellicht de bedoeling?

We hebben dringend een verandering in het denken over recht en wet, autoriteit en  verstandig inbinden in de democratie nodig! Volgens mij is het al vijf OVER twaalf!

Met vriendelijke groeten,

Een politieambtenaar

Screenshot_12

Bron:
http://www.pi-news.net/2013/11/innere-sicherheit-jetzt-redet-ein-polizeibeamter/

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", Criminaliteit, Duitsland, Hypocrisie, Justitie, Krankzinnigheid, lafheid, Linkse Kerk, Naïviteit, Overheid, political correctness, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie. Bookmark de permalink .

45 reacties op Binnenlandse veiligheid: Een politieman spreekt!

 1. iznogoudh zegt:

  dat de binnenlandse veiligheid in groot gevaar verkeert. Zin we ons er van bewust dat daarmee ook onze democratie in gevaar is? Is dat wellicht de bedoeling?

  Ja, ik denk dat we daarvan veilig kunnen uitgaan. Het is een voortschrijdend proces van afkalving van de west-europese waarden. Een proces waaraan vrijwel zeker een of ander doel ten grondslag ligt. Welk doel laat zich raden. Maar zeker heeft ook u wel enig idee.

  Like

  • peterselie1 zegt:

   “Welk doel laat zich raden. Maar zeker heeft ook u wel enig idee.” Inderdaad iznogoudh, velen hier hebben wel het plaatje voor ogen van een groot Europa, het vierde rijk. Waarom wordt de ‘gewone politie’ de Nationale-politie die hier ook dezelfde kant opgaat als deze agent hierboven beschreef. Het is beoogd eurofiel beleid, destabilisatie van Europa waar de samenzweerders aan werken en het lukt ze ook nog aardig zo te zien en te horen.

   Like

 2. fleckie zegt:

  Waarom rust men de politie niet uit met fasers, of lasers, om MEER RESPECT, en waardering AF te Dwingen, net zoals in de V.S?.

  Like

  • Sjaak zegt:

   Omdat wie ook in Nederland een linkse kerk ze daaran hindert !
   Gisteravond is alweer een politieauto met een grote bassaltsteen
   de achterruit kapot gegooit ! In Amerika zou hij kansloos naar lucht
   snappen omdat ze daar de taser inzetten ! Hier lopen ze op z*n
   alle gemak weg ! Zou ik dit zien een kanthout in z’n nek zou hem
   garandeerd zijn ! Ga ik graag voor in de cel ! Ja ,ja zover is de
   haat opgestuwt !

   Like

  • Tiny zegt:

   Dát mag dus niet van de bovengestelden, snap dat nu eens.

   Like

 3. Fred zegt:

  Iemand dit stuk al naar de politieacademie gestuurd?
  Of naar professor Fijnaut. de crimineel-deskundige?
  Zou hun meningen en eventueel verweer wel eens willen horen.
  Maar ze zullen nog wel niet wakker zijn.

  Like

 4. Jade zegt:

  Kan je na gaan, zelfs de politie zit met de
  handen in het haar, en vraagt zich af:
  “Is het wellicht de bedoeling?”

  Like

 5. louis-portugal zegt:

  Het is een probleem dat bij de hele overheid speelt.
  Bob Smalhout, oud anestesist schreef er al minstens 25 jaar geleden over.
  Ik ken niet meer de juiste cijfers maar de strekking was.
  Vroeger had een ziekenhuis met 500 bedden 1000 verpleegsters en 300 mensen mamagement.
  Nu heeft men bij 500 bedden 600 verpleegsters en 700 mensen management waarbij die verpleegsters ook nog veel meer rapporten moeten schrijven.
  Als een politieagent een schot in de lucht lost als waarschuwing staat het al in de krant en gaat men onderzoeken of dat schot wel nodig was.
  Ik kan me goed voorstellen dat een goed politieman er geen zin meer heeft.

  Like

 6. bigljohn zegt:

  Eerst werd ons leger afgebroken, en nu volgt de politie. En wat krijgen wij er in de toekomst voor terug ? Een leger van jihad strijders en de godsdienst politie. Dit alles geheel volgens plan concreet de doelstellingen van E.U. burocraten en het onmens Cecilia Malmstrom !

  Like

 7. MrTalkie zegt:

  Hier spreekt een Rechercheur van de Politie Twente..

  Dus hier gaat het echt niet anders je word belazerd waar je bij staat,,
  En voor de liefhebbers er staat bij mij een hele Docu over dit thema…

  Like

 8. Henk der Niederländer zegt:

  Eerst even ter verduidelijking.
  Hoe het politieapparaat in Duitsland prcies georganiseerd is weet Ik niet maar Ik neem aan dat dat niet echt zo veel verschilt met Nederland.

  Dus mijnheer de agent zou eens kunnen voorstellen aan zijn collegea om bijvoorbeeld de zogenaamde hoogwaardigheidsbekleders niet meer van escorte te voorzien als ze daarom vragen.
  Dat lijkt me vrij eenvoudig te doen en zal er bij de bestuurders flink inhakken want die denken zowieso dat ze zo interessant zijn dat elk moment een aanslag op ze gepleegt kan worden.
  Het politieapparaat van een stad is ook niet zo groot dat niet alle collega’s bereikt kunnen worden.
  Maar eerder denk Ik dat deze mijnheer de agent nou de zielepoot uit gaat hangen bij zijn slachtoffers die hij jarenlang geterroriseert heeft onder het mom van wetshandhaving.
  Mijnheer de agent word door mij veel sterkte toegewenst met hetgeen ZIJN probleem is.

  Like

  • Tiny zegt:

   Vergeet dat maar rustig. Dat kan niet en gaat ook niet gebeuren. En meneer de agent hangt absoluut niet de zielepoot uit. Het is al heel dapper, dat hij het überhaupt gewaagd heeft dit op te schrijven en op PI te laten verschijnen.
   En het is bij god niet zijn probleem, het is ons aller probleem. En die problemen zie je in Nederland ook, alleen wil je dat waarschijnlijk niet zien. Het zijn toch maar die stomme Duitsers nietwaar. Je hebt beslist al eens een bekeuring gekregen van zo’n Duitse rot agent en kon niet met hem in discussie zoals in NL.. Nou, wat erg toch.

   Like

   • Henk der Niederländer zegt:

    Nou niet echt die stomme Duitsers alleen Tiny Maae de heren politie in het algemeen.
    Het is niet zo dat er in Duitsland net zo veel struikrovers met een lasergun in de bosjes zitten maar geloof me maar dat ze zich daar ook met liefde en plezier in hebben laten huren om de schatkist te spekken.
    En laat dat geld dan ook weer eens van de hardwerkenden komen kun je me volgen???

    Like

   • Tiny zegt:

    Ja, ik volg je wel. Maar dat is echt bij lange na niet zo dramatisch als in Nederland. Je moet wel heel veel pech hebben wil je voor een overtreding een bekeuring krijgen. En de met de hoogte van de bekeuringen wordt de schatkist niet zo gespekt als in Nederland, bij lange na niet. Feit is simpelweg, dat ze door dat tuig, waar ze van hogerhand dus geen poot naar mogen uitsteken en dat is wel erg. De klos zijn dan de de bio’s die wel een bekeuring krijgen. De hele zaak met de politie en ook met het leger ondertussen is te complex om hier in een paar zinnen begrijpelijk uit te leggen.

    Like

  • Henk der Niederländer zegt:

   Beste Harry.
   Daarnet lees Ik een stukje over een paar klojo’s die het nodig vinden om een Meisje in elkaar te trimmen op een Londonse bus.
   ook van hetzelfde laken een pak, na 3 maanden komt de Politie erachter dat het mischien wel eens zinvol zou kunnen zijn om het publiek in te schakelen.
   Ik weet wel dat Jan Lul de Agent daar niet veel zeggenschap over heeft maar met zulke meerderen ben je verdomme toch verplicht om het bijltje er bij neer te gooien totdat de “meerderen eens echt werk gaan maken van dit soort flauwe kul.

   Like

 9. Theresa Geissler zegt:

  Het is allemaal doorgeslagen naar de andere kant, ja. Waardoor de politie in de praktijk haar wek niet goed meer kan doen, dat is inderdaad een probleem. Anderzijds kan men, goed lezend, wel begrijpen, waaraan dat gewijzigde beleid ten grondslag ligt: Vroeger werd de agent aan de basis meer vrijheid gelaten wat in de praktijk niet zelden uitmondde in willekeur Zij vertegenwoordigden het ‘gezag,’ hun uniform was een vrijbrief. Zeker tot de jaren ’50 was het normaal dat de veldwachter, wijkagent etc. de gummiknuppel hanteerde en pakken slaag uitdeelde aan nota bene wetsovertredende schoolkinderen! En de ouders deden bijna nooit aangifte! Kan niet en mag niet, natuurlijk. Voeg daar nog bij,dat al te veel middelbare schoolopleiding voor een politieman inderdaad nog geen vereiste was en men kan zich voorstellen welke ‘eenvoudige’ typen zich aandienden, die van enig efficiënt speurwerk geen kaas gegeten hadden en hun uniform de ‘gezagsverhoudingen lieten bepalen. “Bromsnor” uit Swiebertje is veel minder een karikatuur dan hij misschien lijkt; dat type veldwachter/ wijkagent was vroeger schering en inslag!
  En het hoeft geen betoog dat daar van tijd tot tijd volslagen onschuldigen het slachtoffer van werden, louter doordat veel politiemannen de situatie niet scherp genoeg doorzagen en het vermogen misten om schuldigen en onschuldigen uit elkaar te houden. Wat weer gevolgen had voor de toenmalige rechtspraak. In Nederland is bijvoorbeeld de “Zaak Giessen-Nieuwkerk” bekend, waarbij twee onterechte moordverdachten jarenlang gezeten hebben en de echte dader nooit gevonden is.
  In de derde klas van de lagere school kregen wij, kinderen een verhaal uit de jaren ’20 te lezen dat kennelijk normaal gevonden werd: Een zesjarig dorpsjongetje werd ontvoerd door een stel kermismannen -kàn nog; jaren ’20,tenslotte- die bij het overschrijden van de Belgische grens werden gearresteerd. Niet dààrvoor, maar voor andere dingen,die ze in Vlaanderen op hun geweten hadden. De plaatselijke politie vroeg zich totaal niet af wíe of wàt dat joch was, maar regelde simpelweg onderdak voor hem bij weer andere kermismensen, omdat hij niet bij de gearresteerde mannen kon blijven. Kolder, zou je zeggen.
  Mijn moeder, die ik het jaren later nog eens vroeg, beweerde echter van niet: Vooral op provinciale, plaatselijke politiebureaus waar geen hogere functionarissen aanwezig waren, werden dit soort stompzinnige blunders in de jaren ’20 en ’30 wel vaker gemaakt.
  Je ziet het ook goed in een BBC-science fiction serie als Life on Mars, waarin de van 2006 naar 1973 getransformeerde rechercheur Sam Tyler met eigen ogen meemaakt, wat er aan het politiewerk in de seventies allemaal mankeerde, behalve het ontbreken van mobiele telefoons en computers: Lik-op-stuk beleid, met daaruit voortvloeiend grensoverschrijdende agressiviteit tegen de verdachten, falend speurwerk en vrouwelijke agenten die qua werkzaamheden even goed op kantoor hadden kunnen zitten: Veel méér kansen kregen ze niet.
  Samengevat komt men tot de conclusie: Hoewel de frustraties van deze politie-ambtenaar goed na te voelen zijn, valt het eveneens te begrijpen, om welke redenen de beleidslijn door de jaren heen werd aangepast en één en ander minder eenvoudig gemaakt werd.
  Het ís inderdaad te ver doorgeschoten, dàt dan weer wel.

  Like

 10. Tom Hendrix zegt:

  Dit verhaal had net zo goed door een Nederlandse politieagent kunnen zijn geschreven. Hier is de afbraak ook volop aan de gang. Waar je vroeger, dan spreek ik over de jaren ’60 tot pakweg 1990, van de vorige eeuw, nog wel politie te voet-met meerderen- of op de fiets zag, moet je ze nu zoeken met een lampje. Daarbij heeft de omvorming van de politie, van plaatselijk naar nationaal de ellende nog groter gemaakt. Maar, ik weet waarom, de EUSSR, de BILDERBERGERS en de NWO kunnen tevreden zijn!

  Like

 11. E.Eliveld zegt:

  Even iets over de politieauto die op de foto staat: dit is het EU model. In landen als Polen en Frankrijk / Spanje zie je ook al dergelijk gekleurde politieauto’s. Zodra de eerste in Nederland verschijnt weet iedereen, neem ik aan, dat de federatie een feit is.

  Like

 12. Het wordt inderdaad eens tijd dat politiemensen kritisch hun eigen organisatie bekijken.

  Like

 13. luckybee zegt:

  Als je deze halve garen de macht geeft, dan is dit het resultaat!

  Like

 14. Trucker zegt:

  Zo herkenbaar, de man had kunnen schrijven : ik ben een Vlaamse politieman in pelgie.
  Bij ons is de rotzooi begonnen met twee zaken : de éénmaking van de politie en de versoepeling van de reglementen om massale toelating van vrouwen (ook op het terrein) te bestendigen.
  Vroeger was er de rijkswacht of “gendarme” was een onderdeel van de krijgsmacht dus goed gestructureerd en disiplinair, verder waren er verschillende andere politiediensten als de gerechtlelijke, de gewone politie enz.
  Met de affaire dutroux de pedofiele moordenaar (een soort die ze vergeten hebben een stukje lood in zacht weefsel te blazen) en de deining daarrond met de politiediensten die elkaar “tegenwerkten” heeft de regering besloten een ééngemaakte politie op te richten.
  Met alle nadelen vandien, weg met de correcte rijkswacht ze erden herleid tot flic zoals alle anderen dus weg met de disipline en niveleren naar beneden dus het niveau van de gewone flic met een gewone minimale opleiding.
  Nu zou men een politieagent moeten aanspreken met “inspecteur”…piepeltjes die een jaar scholing krijgen (basis) en ik zou inspecteur moeten zeggen.
  Ik zeg steeds als ik met politie praat mijnheer of mevrouw want ik heb de tijd meegemaakt dat een inspecteur bij de “gerechtelijke” daar vele jaren studie voor deed in het politieapparaat, die titel kreeg je niet zomaar.
  De vrouwen…nu lees ik heel vaak politeagenten gewond/ moeten ontzet worden/moeten terrugtrekken/belaagd werden enz zoals de Duitse cop zegt is het ook bij ons het niveau van de opleiding downhill gegaan, de toelatingsvoorwaarden idem en zie je vrouwelijke agenten die een vechtpartij moeten stoppen en vaak delen zij in de klappen.
  Ik zeg niet dat vrouwen niet deugen in de politie integendeel ook de speciale dienst (vroeger Diane) heeft vrouwen voor het schaduwen, observatie enzo maar voor the real thing lees de eigenlijke inval zijn het uitsluitend mannen (ook al omdat ze vaak stormrammen of zware tuigen zeer snel moeten kunnen gebruiken in de entry waarbij fysieke kracht dus onontbeerlijk is).
  Wat ook meespeelt, ik weet niet of dat het in het buitenland ook zo is maar hier heb je lieden die bij de politie solliciteren omdat het “een vaste job is”, dit laaste verzin ik niet is gebleken nadat rondvraag naar motivatie er kwam…dan moet men niet verbaasd zijn dat piepeltjes bij de politie klagen over lange shiften/ stresserend werk én gevaar.
  Godverdomme als je kiest voor iets moet je de fucking gevolgen dragen en weten met wat je bezig bent. Even of topic ik heb in mijn jeugd een zwaar verkeersongeval gehad bijna dood, goed de gevolgen waren dat ik het mocht vergeten om beroeps in het leger te worden (had operationele gevechtseenheidd gevraagd buitenlandse kazernering) feest ging niet door mocht wel mijn legerdienst doen (die ik zelfs niet hoefde want broederdienst) maar geen beroeps worden dat is iets dat lang heeft gevreten aan mij waarom dit verhaal, als men kiest voor iets weet men waar aan men begint de situatie was dat ik toen moreel heel goed wist wat het was maar men heeft vaak niet het lot in eigen handen.
  Dat is wat ik verwijt aan de vele hedendaagse prutsers bij de politie, ze zitten erbij om een goede boterham te verdienen maar schatten het vaak niet goed in.
  Tot slot ik weet vrouwelijke agentes die ik zeker weet dat ze in ruig zwaar “veldwerk” steken laten vallen, ze zien eruit als modepojes en maar make up als een model dat ik denk mens doe gewoon uw job…
  De politie is niet meer hetzelfde als vroeger, papierwerk, oversten die je laten zitten, politiek die geen ophef wil en als ze al eens een wapen trekken (hoeven nog geen schot gelost te hebben) een papierwinkel van hier tot ginder.
  Politie vandaag parkerbonnen uitschrijven, opgevoerde jacht op racisme maar als de islamiet ter sprake komt zijn ze er niet.
  De politiek is debet aan een kloterig politieapparaat zodat we toestanden krijgen als een paar maand terug tachtig (80) cops om een fucking isllamiet op te pakken omdat de eerste ploegen tot 18 man gingen lopen.
  Zou ik eens willen zien hebben in de jaren “70-’80 toen de rijkswacht er nog was…fucking islamietennest daar zou gezuiverd geweest zijn en zonder de speciale diensten er nog bij te roepen.
  “escalatie vermijden”… wat een teringrotzooi het punt van escalatie is reeds lang overschreden gewoon met de pomp cal.12 erin blazen zou eens willen weten hoed de fucking islamiet dan piept.

  Like

 15. Jean zegt:

  Diep treurig gesteld met Europa en dat door die EU misdadigers.

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Mooi, maar ze verrekken het om de naam van de vertaler en diens site te noemen!! 😉

   Like

   • bigljohn zegt:

    Dat klopt Heer Bron. En een van mijn reacties op dit blog vond ik ook gekopieerd terug op de Telegraaf. Ene zekere Kwik heette de anonieme reageerder. Bovendien werd een week of wat geleden een reactie van mij op de Telegraaf gewist door dezelfde Telegraaf. Ik kreeg een E.mail dat mijn reactie ongewenst was. Het ging over mijn kritiek op de E.U. Ik reageerde in feite op een andere reageerder van de Telegraaf. Ik moet die Telegraaf niet meer. De Gezond Verstand Krant. De Censuur Krant zullen ze bedoelen.

    Like

   • Monalisa zegt:

    bigljohn dat stuk over de EU hebt ik ook geplaatst op de telegraaf ik meld dat hier altijd maar u heeft ook gezien dat die stukken het waren er 4 in 1 dag weg waren de bron staat er wel bij maar de rest niet, u kunt ook zien dat dit stuk ingekort is dan plaatsen zij het niet nogmaals ik doe het niet expres maar sommige mensen schrijven scherper dan ik en dan kopieer ik het maar herr bron weet dat ik de stukken verder verspreid, bigljohn als u goed kijk komt de naam van de sait van de bron ook niet in beeld dat wil de telegraaf niet maar nogmaals ik hoop dat u niet boos bent op mij. Gr Monalisa

    Like

   • Monalisa zegt:

    bigljohn dat klopt maar kijk er zit een oud bankmannetje die AT heet die heeft gewerkt bij een grote nederlanse bank, dan krijgt u de blije burger of wel jetse van d dat is een WAO er die als mislukte slager van AH, zit al jaren thuis dan kreigt u klaas2013 die wonen allemaal in Arnhem dat krijgt u een zekere Eduard van Elst die woond in de zaanstreek die man heeft een export bedrijf en die werkt met UWV mensen daar krijgt hij geld voor, die denkt dat hij het weet, dan kreigt een zekere Fox001 dat is een directeur van een zaak uit Zwaag die wel de pgb leeg eet voor zijn zoon, dit zij de eurovielen op de telegraaf maar als u wat schrijft op de T,G, in het blogje staat een blauwe driehoek daar kan je klagen, en als de eurovielen het niet bevallen dan klagen zij over u stukje en dan word het weggehaald , maar wat ik niet begrijpt dat u daar een mail over krijgt u krijgt wel een mail dat zij het plaatsen of niet ik hoop dat ik u wat duidelijk heeft gemaakt hoe de telegraaf werkt. Gr Monalisa (PS ik hoop dat u reageert)

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    @Monalisa

    Ik heb geen enkel bezwaar tegen het feit dat u stukken van hier op De Televaag probeert te krijgen.
    E.J.

    Like

   • Monalisa zegt:

    bigljohn, ik laat u zien als ik onder mijn eigen naam iets plaats dan kom je niet ver bij de telegraaf, en als u ook wat plaats en het word niet geaccepteerd dan krijgt u ook zo’n mail.
    Beste lezer, 2 december 2013 09:46
    U heeft gereageerd op een artikel op De Telegraaf. Ons moderatingteam heeft uw reactie beoordeeld en niet vrijgegeven voor publicatie op De Telegraaf.

    Met vriendelijke groeten,

    Het moderatingteam van De Telegraaf.

    PS. Dit is een automatisch gegenereerd bericht.

    Like

   • Monalisa zegt:

    1 december 2013 13:28 15 reacties er zijn er maar 5 geplaatst om 9,54
    Binnenlandse veiligheid: Een politieman spreekt!

    De PI-bijdrage van 19-11-2013, “Bonn – politie aan het einde van haar belastbaarheid”, was voor mij aanleiding om het onderstaande van me af te schrijven. … Lees verder
    1 december 2013 10:26 39 reacties er zijn er maar 20 geplaatst 9,54
    Eurozone: één op de vier jongeren is werkloos

    U ziet als je reageert dat ze niet alles er op zetten dat heet mond dood maken van je stukjes, ze weten het wel de eurovielen hebben hier geen antwoord op dan kan je schijven en plaatsen wat je wil maar het komt niet door, zo werkt de telegraaf de linkse verrader krant wand zo noem ik die krant.mijn schoonvader zij altijd die foute krant komt niet bij mij in huis, de man had nog gelijk ook.

    Like

  • Monalisa zegt:

   herr bron dat doe ik expres ander word het niet geplaatst,bigljohn dat klopt u uitspraak was hier super en ik hem hem van u gepikt kwik dat ben ik ook de telegraaf doet moeilijk dat komt omdat de eurofiel daar de kans krijgen je moet hun om de tuin lijden anders mag je daar niks vertellen, als ik het onder de naam schrijft van dat stuk wat is geplaatst ik hoop dat u niet boos bent. Gr monalisa

   Like

   • bigljohn zegt:

    Nu ik weet hoe de vork aan de steel zit, het is O.K. hoor Monalisa. Natuurlijk ben ik niet kwaad op je, en blijf de Telegraaf maar bestoken met de echte waarheid, dus ook met stukjes van deze blog zoals de Heer Bron zei.

    Like

  • Monalisa zegt:

   Uw reactie op Eurozone: één op de vier jongeren is werkloos Postvak IN
   Ster toevoegen Mijn Telegraaf 2 december 2013 10:44
   Aan:
   Beantwoorden | Allen beantwoorden | Doorsturen | Afdrukken | Verwijderen | Origineel weergeven
   Beste lezer,
   U heeft gereageerd op een artikel op De Telegraaf. Ons moderatingteam heeft uw reactie beoordeeld en niet vrijgegeven voor publicatie op De Telegraaf.

   Met vriendelijke groeten,

   Het moderatingteam van De Telegraaf.

   PS. Dit is een automatisch gegenereerd bericht.

   kijk naar de blog u ziet dat de eurvielen het woord weer hebben u kan plaatsen wat u wild als u tegen de EU bent dan komt u niet dor daar kijk naar het twee blok over de EU werkelozen dan weet u genoeg. Gr Monalisa

   Like

   • Monalisa zegt:

    bigljohn ik heb vandaag onder het stuk naam 12 reacties geplaatst helasl er word van mij onder die naam niks geplaatst kijk maar zelf op de blog onthoud de namen die ik hier geschreven heeft en u ziet het met u eigen ogen.

    Like

   • Monalisa zegt:

    LET OP de telegraaf word ook geantwoord met een zekere monalisa maar dat ben ik niet kijk naar de foto het is mijn berucht stalker van ekudos kijk uit voor dit persoon u heeft zo een ban aan u broek.

    1 december 2013 10:2649 reacties
    Eurozone: één op de vier jongeren is werkloos

    Geplaatst door: was het maar zo makkelijk….

    afbeelding van MonaIisa 02-12-2013, 09:46
    MonaIisa
    U heeft hier een sterk punt Klaas2013, ik verbaas mij er ook over dat dit mogelijk is.

    Like

 16. Peter Selie zegt:

  Köln: Aggressive Moslems stören Demo gegen Christenverfolgung – Polizei schaut tatenlos zu

  En dat is in ’t algemeen ook mijn waarneming als niet-linksen van zich laten horen of zien

  Like

 17. oogenhand zegt:

  Dit is op oogenhand herblogden reageerde:
  Simpel. Verminder de buitenlandse druk: de Islam vernietigt zichzelf in Syrië, de hel is eeuwig!

  Like

 18. G.Deckzeijl zegt:

  @BigLJohn & Monalisa
  De reacties op Tel.artikelen worden al heel lang gemodereerd door leden van het MDI..!!!
  http://tinyurl.com/cefoq5p

  Like

 19. Joannes den Hollander zegt:

  Het tij gaat keren hoor.
  Alles wat ons door de strot geperst wordt, komt in omgekeerde vorm terug.
  Tsja, de Telegraaf, 9 van mijn 10 inzendingen worden niet geplaatst. Toch geef ik niet op.
  Elke persoon die ik over de drempel kan trekken naar onze zijde ben ik heel erg blij mee.

  Like

  • Monalisa zegt:

   Joannes den Hollander dat klopt ik wacht ook met spanning af of die twee stukken die ik geplaatst heeft de einde van de dag halen,, de eurovielen zullen klagen tot zij aleen recht hebben op de telegraaf, maar dat gebeurt niet

   Like

 20. Martha N zegt:

  Deze man heeft GROOT gelijk. Zo gaat het ook in Nederland..!!!
  Bezuinigen op de Politie, die toezicht moet houden op orde en veiligheid is totaal verkeerd.
  Zeker met de toestroom van allerlei gespuis.
  Maar ja er moet geld naar Brussel, dus besparen op de Politie, zodat meer geld weggesluisd kan worden.
  De gewone agent waagt zijn leven, de top laat zich rondrijden.
  Vaak worden deze TOP baantjes weggegeven aan mensen die amper verstand van de gang van zaken hebben.

  Bedankt Bert voor het vertalingswerk. Goed stuk.

  Like

 21. Trucker zegt:

  Tja zo gaat het in het media landschap: een reactie die enigzins uit de toon valt (lees boven de korenmaat uitsteekt) wordt onherroepelijk gewist, ik spreek van ondervinding want op de openbare KRomroep BRT hun fora werden mijn reacties niet gepubliceerd en tenslotte kreeg ik een IPban (wat de schoften in alle toonaarden ontkennen) is trouwens ook op ElsevierNL gebeurd.
  Ik wil wel opmerken dat mijn reacties niet waren zoals hier (dan worden ze zelfs niet gelezen) en ik zeer omzichtig was met “het” omschrijven, maar dan nog was het “overtreding” van de forumregels…
  Ik lig er niet meer wakker van, wie nu niet weet wat er gebeurd de dag van vandaag is DOM of bewust misdadig bezig door het te negeren (ik laat de schoften die het bewerkstelligen buiten beschouwing zij weten zeer goed wat ze bestendigen) en krijgt van mij geen nanoseconde aandacht.
  Het is te laat om het tij te keren we staan op enkele maanden van belangrijke verkiezingen en dan zie je in peilingen dat de partijen die ons uitverkopen nog steeds goed scoren dat de kiezer vertrouwen heeft in schoften die hem/haar breed grijnzend een trap onder de kont geven richting heilstaat eurabia.
  Poeh de kleine minderheid die tegen de islam(ieten) is, die tegen het europa (zeg eurabia) is, die een ander beleid wil is nog altijd een minderheid vergeleken bij de optelsom van de partijen die dit net wel willenof gewoon verder gaan op de ingeslagen weg.
  Heb het daarstraks in een ander topic gepend :alle partijen zijn er debet aan behalve Vlaams Belang en bij jullie Geert Wilders, iedere andere politieke partij of stroming verraad de burger.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s