Open brief van Wilders aan paus Franciscus: “We moeten de waarheid zeggen over de islam”

Screenshot_30

Uwe Heiligheid, in uw jongste leerschrift “Evangelii Gaudium” (alinea´s 247-248) vestigt u de aandacht van de wereld op de verplichting van het christendom tegenover de Joden en hun vertrouwen. Uw apostolische boodschap bevat ook een scherpe veroordeling van de vervolgingen waaronder de Joden in het verleden door de christenen hadden te lijden. Uw woorden zijn woorden, die velen zouden kunnen bemoedigen. Helaas zijn zij in grote tegenspraak met de haattirades die de religieuze leider van de soennitische islam, Ahmad Al-Tayeb, de grootimam van het Al-Azhar-instituut in Cairo, bekend liet maken.

Tijdens een interview, dat op 25 oktober op de Egyptische televisie werd uitgezonden, bracht grootimam Ahmad Al-Tayeb de betekenis van het koranvers 5:82 tot uitdrukking, dat zegt dat van alle mensen de christenen het dichtst bij de moslims staan, terwijl de Joden hun grootste vijanden zijn. Dit vers heeft de eeuwenlange islamitische haat op de Joden gemotiveerd.

De verwijzing van Al-Tayeb naar de uit de koran voortkomende Jodenhaat komt overeen met 14 eeuwen islamitische leer. De voorganger van Al-Tayeb aan het Al-Azhar-instituut, Muhammad Sayyid Tantawi, schreef zelfs een boek met de titel “De kinderen van Israël in de koran en de soenna” om de Jodenhaat in de koranleer te verdedigen.

Het huidige leed van de christenen onder islamitische vervolging in Syrië, in Irak, in Egypte, in Soedan, in Nigeria, in Pakistan, in Indonesië en nog zoveel andere landen toont duidelijk aan wat christenen onder de aanhangers van de islam te verduren hebben. Wat atheïsten en Joden, die als de ergste vijanden beschouwd worden, onder de islam te verduren hebben, is nog erger.

In uw leerschrift stelt u vast dat de “ware islam en het juiste lezen van de koran tegenovergesteld zijn aan iedere vorm van geweld.”

De werkelijkheid bevestigt deze verklaring niet.

De koran staat vol met oorlogszuchtige en van haat vervulde verzen tegen niet-moslims. Uwe Heiligheid zal in staat zijn deze te vinden als hij de koran leest, maar ik wil er graag enkele van citeren:

Soera 2: 191-193: “En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt.”

Soera 4:89: “Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”

Soera 5:33: “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.”

Soera 8:60: “En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmee gij de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet kent, doch die Allah kent, moogt afschrikken. En wat gij ook voor de zaak van Allah besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.”

Soera 9:5: “Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.”

Soera 9:29: “Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.”

Soera 9:30: “En de Joden zeggen: “Ezra is de zoon van Allah” en de christenen zeggen: “De Messias is de zoon van Allah.” Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vóór hen ongelovig waren; Allahs vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!”

Soera 9:123: “O, jij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is.”

Soera 47:4: “Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek…”

Ik hoop dat de Heilige Vader ons helpt de joods-christelijke en humanistische civilisatie van het Westen te verdedigen, waaraan ook de atheïsten en agnosten vrijheid en democratie te danken hebben.

Er wordt niets gewonnen met het sluiten van de ogen voor de realiteit. We moeten de waarheid zeggen over de islam – de grootste bedreiging van de mensheid in deze tijd.

Zeer respectvol,

Geert Wilders
Lid van het Nederlandse parlement
Voorzitter van de Partij voor de Vrijheid (PVV)

Bron:
http://www.pi-news.net/2013

Bron oorspronkelijk artikel:
http://gatesofvienna.net
Auteur: Geert Wilders

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", Geert Wilders, Islam, Paus Franciscus. Bookmark de permalink .

115 reacties op Open brief van Wilders aan paus Franciscus: “We moeten de waarheid zeggen over de islam”

 1. Cathja zegt:

  Goed gedaan Geert! Ik ben benieuwd of de paus er op zal reageren, en hóe!

  Like

  • wim peters zegt:

   Ook ik zeg,prima brief Geert,onze leugenaar Mark moest eens de moed hebben om deze waarheden op papier te zetten.Ga zo hoor Geert,eens zal men wakker worden!

   Like

 2. fleckie zegt:

  Soera 47.4, treft dan hun nek, m.a.w.”koppensnellen”,(ja, ik heb ook een KORAN, is een en al ophitsing,zoals Wilders het beschrijft,(kan men niet lang lezen, zonder” furieus” te worden).

  Like

 3. Th.M. van Baarle zegt:

  Als zijne heiligheid hier geen serieuze aandacht aan besteedt, terwijl iedereen zelf kan beoordelen dat de opmerkingen van Geert Wilders volkomen terecht en controleerbaar zijn, dan kan slechts de conclusie getrokken worden dat zijne heiligheid zich gedraagt als zijne schijn-heiligheid.

  Like

 4. Siem zegt:

  Bedankt voor de vertaling E.j.bron!

  Like

 5. Trucker zegt:

  Ik zie zo al de koppen in de media : de extreem rechtse anti islam politicus Geert Widers heeft een open brief geschreven…
  Dat zal in Vlaanderen, zeker op de openbare KRomroep BRT (als ze het al duiden) weerom de goorste suggestieve “duiding” krijgen want over Geert Wilders hebben ze geen goed woord over.
  Geert Wilders, Filip (El Cid) Dewinter en meisje Marine Le Pen, een trio die als ze samenspannen (en eventuele kleine meningsverschillen opzijzetten) een vuist kunnen maken tegen de vuige volksverraders in Brussel, de fucking islam in onze landen afremmen en de Joods Christelijke waarden terug op de Europese agenda zetten en en passant het eurabia project van de despoten in de vuilbak van de geschiedenis zwieren.

  Like

 6. Martien Pennings zegt:

  Dit is dus niet in het Nederlands te vinden op de website van de PVV?
  Dit is dus niet aangeboden aan Nederlandse mainstream-media?
  Is er nu werkelijk geen enkele mogelijkheid om hier meer ruchtbaarheid aan te geven?
  Welke media-non-strategie zit hier nu achter?
  Ik bedoel: die brief op zich is goed, maar . . . . . .

  Like

  • Q zegt:

   Welke media-non-strategie zit hier nu achter?

   Ik gok maar wat …
   dezelfde strategie die de PVV al een hele tijd toepast :
   Niet zelf gaan tamboereren, oreren, en roeptoeteren. Het komt toch wel naar buiten wat Onze-Grote-Blonde-Leider-Zonder-Wie-De-Zon-Nooit-Schijnt gezegd & geschreven heeft.

   Laat anderen er maar over praten en eventueel vechtend over straat rollen. Die ‘anderen’ voeren veel beter campagne dan als GW voor 2 of 3 dagen lang op elke voorpagina, TV, of reclamezuil te zien is. Dat ebt veel te snel weg.

   Like

   • koddebeier zegt:

    droeftoeter !!

    Like

   • Vederso zegt:

    Dit lijkt me wel een beetje onhandig. Non-strategie, dat is het woord. DDS of deze site publiceren met alle plezier, maar daar wordt blijkbaar niet aan gedacht. Nog geen Nederlandse of Duitse versie van “Marked for Death?”

    Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Q: 23.52. uur, op 6/12. En wat doet de rest van de POLITIEK dan anders dan WEGKIJKEN! Reageert U daar maar eens op, als U durft!

    Like

 7. Uitstekende reactie van Geert Wilders! Alleen de aanspreektitel is een vergissing, dat moet “Zijn e Schijnheilgheid” zijn.
  Zie http://tora-yeshua.nl/2013/11/paus-de-ware-islam-is-tegen-elke-vorm-van-geweld-het-bloed-van-de-slachtoffers-kleeft-aan-zijn-handen/
  Shabbath shalom
  Ben

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Ben Kok: 23.11. uur, op 6/12. Inderdaad Ben, “zijne schijnheiligheid”, is zeer toepasselijk. Helaas is het bij de Protestantse Kerk Nederland en de Wereldraad van Kerken, geen haar beter. Daarom heb ik grote argwaan gekregen tegen INSTITUTIES der KERK, en de in- laffe politiek, van LINKS tot RECHTS in Nederland. Waar zijn nou de CU, het CDA en de SGP. Iemand…..

   Like

 8. Correctie: Zijne Schijnheiligheid.

  Like

  • Joop Klepzeiker zegt:

   Ben wij kunnen best overhoop liggen met elkaar maart ik blijf respect voor je hebben.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    En ik!

    Like

   • Hi Joop, bedankt. Wellicht zit de waardering in het feit, dat we allebei graag de waarheid op tafel hebben, zeker over de islam.
    Waarheid is evenwel de sleutel op alle vragen, ook op de vraag naar de zin van het leven, waar het uiteindelijk naar toe gaat.
    Is dood ook gewoon dood, doodgewoon zal ik maar zeggen?
    Of bestaat er een Schepper, die dan ook een bedoeling heeft met deze schepping en door leven en dood heen tot iets moois komt met elk mens, die daar naar zoekt en dat wil op Zijn voorwaarden?
    Shalom ,
    Ben
    tora-yeshua.nl

    Like

  • sylvia Groot zegt:

   Schijnheiligheid geldt eveneens voor de paljas die zich de dalai lama laat noemen, en onder wiens bewind vrouwen “sprekende dieren” werden genoemd. Onder wiens bewind slaven werden gehouden. Onder wiens bewind de bevolking geen recht had op onderwijs en gezondheidszorg.
   Onder wiens bewind het volk dermate achterlijk en bijgelovig werden gehouden dat die zelfs gingen geloven dat hun trieste omstandigheden aan hun eigen karma was te danken ipv aan religieuze onderdrukking. Onder wiens bewind geen vrijheid van godsdienst mogelijk was.
   Waar de mensen gemiddeld niet ouder dan 37 jaar werden. Waar men zich in de dorpen 1xp.j. ritueel kon wassen, omdat water zo schaars was. TE ERG VOOR WOORDEN.
   En dit is nog maar het topje van de smerige lamaberg.

   Dan durft die hoogmoedwaanzinnige zich een godheid te laten noemen (gelijk de paus die zich plaatsvervangende god laat noemen). Een “god” die zich door nazi Heinrich Harrer liet adviseren.
   Tibetaans buddhisme bestaat helemaal niet. Wel lamaisme: het laten vereren van zichzelf, de lama’s.

   Het was zeer terecht dat de Chinezen die onderdrukkers en seksisten Tibet uitjoegen. Eindelijk werd de slavernij afgeschaft, werd begonnen met infrastructuur, werd schoolplicht ingesteld (in 3 verplichte talen: chinees, tibetaans, engels), werd gezondheidszorg ingevoerd (met 3 keuzen: westerse, chinese of tibetaanse behandeling), en irrigatiestystemen aangelegd naar dorpen waardoor men zich fatsoenlijk kon wassen.

   Ook hierover heeft de media ons een volkomen scheef beeld gegeven.
   Vluchtelingen van Tibet zijn zonder uitzondering lieden die onder de dalai lama zeer veel privileges genoten, wat onder de chinezen niet meer kregen.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Nou, nou, U beschikt wel over veel expliciete kennis betreffende Tibet en de Dalai Lama.
    Niet dat ik er aan twijfel, hoor, maar……effe laten bezinken als U het goed vindt. Dit soort informatie kregen we in het westen tot nu toe nóóit, he-le-maal nooit.
    Ziet U? Dat is nu precies hetzelfde als met Zuid-Afrika en die twee kanten van de Apartheid, waar we het al over hadden. De keerzijde van de medaille krijgt men eenvoudig niet te horen, waardoor een bepaald beeld ontstaat.
    Maar, Sylvia, wat ik U op mijn beurt zou willen raden: Vormt U zich evenmin een te rooskleurig beeld van de Chinezen: Die hebben naar onze maatstaven weer geen kaas gegeten van mensenrechten en menselijke waardigheid: Dat illustreert de manier, waarop ze de één kind-politiek doorvoeren wel. Kan nog zo zijn dat het in het kader van de geboortenbeperking gaat, maar de manier-waaróp kan absoluut niet!
    Ik zal nooit moe worden, daarop te wijzen, elke keer als China -gunstig- ter sprake dreigt te komen.

    Like

   • sylvia Groot zegt:

    @Theresa Geissler zegt:
    7 december 2013 om 11:02
    “Nou, nou, U beschikt wel over veel expliciete kennis betreffende Tibet en de Dalai Lama.
    Niet dat ik er aan twijfel, hoor, maar……effe laten bezinken als U het goed vindt. Dit soort informatie kregen we in het westen tot nu toe nóóit, he-le-maal nooit.
    Ziet U? Dat is nu precies hetzelfde als met Zuid-Afrika en die twee kanten van de Apartheid, waar we het al over hadden. De keerzijde van de medaille krijgt men eenvoudig niet te horen, waardoor een bepaald beeld ontstaat.
    Maar, Sylvia, wat ik U op mijn beurt zou willen raden: Vormt U zich evenmin een te rooskleurig beeld van de Chinezen: Die hebben naar onze maatstaven weer geen kaas gegeten van mensenrechten en menselijke waardigheid: Dat illustreert de manier, waarop ze de één kind-politiek doorvoeren wel. Kan nog zo zijn dat het in het kader van de geboortenbeperking gaat, maar de manier-waaróp kan absoluut niet!
    Ik zal nooit moe worden, daarop te wijzen, elke keer als China -gunstig- ter sprake dreigt te komen.”

    Men moet er geweest zijn om daar achter te komen.
    De vergelijking die u maakt met zuid-afrika is helemaal correct.
    Uiteraard zijn die chinezen geen schatjes, maar in mijn ogen was het onder de dalai lama vele malen erger.

    Like

  • Harry zegt:

   Als de foto van die overmaatse tampon gemaakt is nadat ie de brief van Wilders onder ogen heeft gekregen , heeft Geert hem in ieder geval wel aan het denken gezet .
   Wat is dat toch met lui aan de top van iets , snappen ze nou niet zelf dat we een haast exploderend probleem hebben ?
   Wat moet je doen om ze wakker te laten schrikken ?

   Like

 9. bigljohn zegt:

  De Paus. Die past er wel voor om de brief van Geert Wilders te beantwoorden. Al was het maar dat hij er voor past een fatwa aan zijn broek te krijgen, net als Geert Wilders recent al kreeg. Bovendien, naast zijn angst voor de Islam, koestert hij ook nog een soort van liefde voor de Islam. Zoiets als onze ex HM de Koningin Beatrix die met een belachelijke hoofddoek een moskee bezocht. Een prive zaak van HM werd er gezegd. HM is echter van protestantse huize en heeft opeens achting voor de nep god Allah. Zij deed dus ook aan afgoden verering ! De god Allah die helemaal niet bestaat en volgens een bepaalde Soera zelfs niet in de Hemel aanwezig is.Dan is de enige plaats waar deze gruwel zetelt de Hel. En daar sympathiseert ons koningshuis zich mee. Koning Keizer Paus en Admiraal, verneuken doen ze ons allemaal !!! Overigens heb ik de onderhavige Soera’s gekopieerd. Alleen het Soera nummer van Allah die niet in de hemel is heb ik nog niet. Belangrijk om te weten en om ze nog eens ergens in te zetten in de strijd tegen de Islam.

  Like

 10. Theresa Geissler zegt:

  Tja…..Toch heb ik zo’n voorgevoel dat de Paus zal doen of z’n neus bloedt.
  Of, in het beste geval, dat hij zal reageren op een dusdanige manier, dat hij even goed niets had kunnen zeggen. U weet wel, met een geweldige omhaal van mooie woorden waarvan je je aan het eind afvraagt, wàt nu precies de conclusie is. (Niets dus.)
  Waarom? Heel eenvoudig:
  Omdat de Paus en daatrmee het hele Vaticaan allang besloten hebben welke koers zij zullen varen: Zij hebben duidelijk besloten, de dialoog te blijven aangaan met de Islam en voor alle tegenargumenten sluiten zij bij voorbaat zowel de ogen als de oren.
  Wilders? Dat is een léék. Naar leken hebben zij sinds het ontstaan van de Pauselijke hiërarchie al helemààl nooit geluisterd, maar hen integendeel altijd alles opgelegd. Waarom zouden ze dat nu anders doen?
  Gebeurt niet. Weet ik nú al.
  Zo ’n Paus heeft geen antwoord op deze open brief, dus gaat hij doen of hij gek is, let op mijn woorden.
  En al die vervolgde christenen in het Midden-Oosten? Ach, we zullen voor ze bidden…….
  Typisch! Zo is het al eeuwen lang gegaan: Oeverloos leed, overal ter wereld, maar de Katholiek protesteert niet, nee, hij bidt. En daarmee is voor hem de kous af. Denkt hij.
  Ik hou m aar op, want als ik goed op dreef kom over de Roomse mentaliteit ben ik over drie uur nóg bezig.
  Maar geloof me: Die Franciscus I gaat hier géén zinnige respons op geven.

  Like

 11. Stradi zegt:

  Stuur die maar ineens mee Geert.
  Hier zijn 448 korte beschrijvingen en verwijzingen naar teksten over intolerantie ten aanzien van niet-moslims in de koran. Het eerste cijfer verwijst naar de soera, de tweede naar de versen in de soera. Onder de cijfers staan de teksten zoals die in de koran staan om zelf te zien of dat de interpretaties correct zijn
  http://www.ex-moslims.nl/

  Like

 12. luckybee zegt:

  Ik ga dit copieren en leg het aan mijn Bijbelcursus voor ben benieuwd.Of Jezus Christus nog alles en iedereen vergeeft.

  Like

 13. koddebeier zegt:

  Deze paus is een Jezuïet, hoe die over joden denken kunnen merken we aan de door Jezuïeten opgevoede Van Agt, een anti Semiet van de bovenste plank !

  Like

  • reageerbuis zegt:

   Van Agt is niet door de Jezuïeten opgevoed, je bent in de war met Ruud Lubbers.

   Like

   • delamontagne zegt:

    U heeft gelijk, die Lubbers zat op ,t Canisius te Nijmegen. Allemaal ZEEER katholiek. Mijn oudste schoonbroer uit N.Brabant, zat bij hem op ,t internaat. Denk dat lubberts denkbeelden wat anti-semitisme betreft niet veel afwijken van die ander, die door de augustijnen in Eindhoven werd “opgevoed”.
    Maakt allemaal niet uit. Toendertijd was dat geloof gewoon openlijk doordrenkt van anti-semitische uitingen……….

    Like

  • Eerlijk duurt het langst zegt:

   De pop heeft als goede vriend een rabbijn, weet je dat?

   Like

 14. nieuwenhuis zegt:

  Jawel hoor, de media schenkt er wel ietsje aandacht aan:

  Kijk maar even:
  http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=4870982

  Like

 15. Tom Hendrix zegt:

  Uiteraard sta ik volledig achter de tekst van de brief van Geert Wilders. Een ding kan ik hem op een briefje geven, de paus gaat hem niet beantwoorden. De reden is hierboven al aangegeven door @ bigLjohn. Verwacht NIETS van de Instituten der RK, de Wereldraad van Kerken, en de PKN. Allen heulen, of zwijgen terwille van hub eigenbelang, met de moslims. En de christelijke partijen zult U zeggen, ook daar GEEN WOORD over de ONDERDRUKKING en het vermoorden van Christenen en Joden. Ik ben er wel klaar mee!

  Like

 16. Martha N zegt:

  DE aanhalingen door Wilders uit de Koran zijn absoluut correct.
  De Koran hebben wij niet stukgelezen, maar wel gelezen.
  De Paus probeert vrede voor allen uit te stralen. Het wordt hoog tijd dat hij van zijn troon klimt en eens de video beelden aan gaat zien van wat er in werkelijkheid gebeurt.
  Laat hem eens kijken naar het afslachten van zijn trouwe volgelingen.
  Wanneer deze man dit goed praat dan ben is hij geen knip voor de neus waard.
  En kom me niet aan met het verhaal dat Christus ook geleden heeft

  Like

 17. G.Deckzeijl zegt:

  Bloemlezing haatversen uit verzonnen islamitisch instructieboekje:
  http://www.ex-moslims.nl
  Waarom dat instructieboekje thuishoort op de VULLISHOOP van de geschiedenis:
  http://tinyurl.com/q2eacem

  Like

 18. G.Deckzeijl zegt:

  …moest haatverzen zijn.

  Like

 19. Theodoor zegt:

  En weet wat nu zo LEUK is verdomme, dat haatdragende boek staat in onze Tweede Kamer te pronken als de weg die we (anders dan de mohammedaan*) af moeten leggen.
  Dat is nu eens GESCHIEDENIS MAKEN, nietwaar mannetje Peggolt.

  *Gelukkig maken de mohammedanen zich onderling ook nog af.

  Like

  • Harry zegt:

   Wat die laatste zin betreft , kunnen we dat niet nog een beetje stimuleren ?

   Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Theodoor: 09.28. uur. Ik word hels als ik de naam PEGGOLD hoor of zie Theodoor! Deze LAPZWANS, had het GORE LEF, alle demonstranten op de Koeweide uit te maken voor NAZIES! Deze LUL, en zijn partij weigeren de Armeense Genocide te erkennen. Voor mij mag hij hangen aan de hoogste boom, deze vuile HUICHELAAR!!

   Like

 20. Tistochwat zegt:

  Wat is die islam toch een sadistische duivelse gruwel!
  Een afgijselijke dreiging voor de westerling.
  Geweldig dat Geert Wilders deze brief heeft geschreven; er is kennelijk niet één andere ‘politicus’ die hiervoor de tijd heeft willen nemen.

  Like

  • wim peters zegt:

   Tijd hebben ze in overvloed ,ze zijn het er ook wel mee eens,maar ze zijn stuk voor stuk te ,,schijterig,, of ze hebben weet een financieel eigen belang bij ( VVD-PvdA en meer )
   om hun mond te houden en Nederland te verkwanselen!!

   Like

 21. Theo van Ewald zegt:

  Nog Nederlanders die eenzelfde brief aan de paus gaan sturen? Want daar ligt em natuurlijk de kracht… dat wij allemaal de paus laten weten hoe wij erover denken. Dus schrijf:

  His Holiness, Pope Francis
  Apostolic Palace
  00120 Vatican City

  En plaats deze brief, in het Nederlands of de Engelse vertaling, op je website/blog.

  Het moment voor actie is NU.

  Like

 22. G.Deckzeijl zegt:

  @T.v.Ewald: Op die plek is het geboortecijfer het laagst.

  Like

 23. dr.Kwast zegt:

  Antwoord van de Paus. Kom naar Rome dan was ik je voeten.

  Like

 24. Pingback: Open brief van Geert Wilders aan de paus (met aanvulling NL-vertaling) | Golfbrekers

 25. Theo van Ewald zegt:

  @ Deckzeijl & Kwast,

  ik begrijp jullie reactie niet. Dit is een mogelijkheid om een actie te starten. Ongeacht of ik het met de paus/RK kerk/Mickey mouse of wie dan ook een/oneens ben, je moet een gelegenheid om de waarheid over de islam te verspreiden naar mijn mening nooit voorbij laten gaan.

  Dus hup, de handjes uit de mouwen. Even afdrukken, handtekening eronder, enveloppe eromheen, postzegeltje erop en versturen die handel. Hoe meer hoe beter. Zodat later niemand, als het moment daar is, kan zeggen dat niemand ze het heeft laten weten.

  Like

 26. Pingback: Open brief van Wilders aan paus Franciscus: “We moeten de waarheid zeggen over de islam” | Gates of Vienna

 27. G.Deckzeijl zegt:

  Was humor, Van Ewald, had je dat niet door?
  Wijlen Robert Long zong er dit over: hij die door zijn orgaan slechts pist, heeft al over
  miljoenen beslist.
  Trouwens, ik werd vanaf m’n vroegste jeugd al gewaarschuwd voor mannen in jurken, de paus inbegrepen en dan heb ik he tnog niet eens gehad over het leger islamitische jurkendragers.
  BAH.

  Like

 28. G.Deckzeijl zegt:

  Heb de comments bij het artikel op pi-news eens uitgespit. Eén juweeltje gaat hierbij…

  Jesus wußte schon,warum er sagte: Auf Erden soll sich niemand “Vater” nennen lassen.
  Scheint beim “heiligen Vater” nicht angekommen zu sein, der früher in einer Bar gearbeitet hat.
  (nb, Franciscus was in een grijs verleden uitsmijter..!!!)

  Like

 29. Aegolius cs zegt:

  43 Reacties tel ik en wat heb ik er nog aan toe te voegen? Over de Roomse kerk met het Vaticaanpasje eind ‘45/46 kunnen ontvluchten en Maarten Luther over Joden. De nederige schuldhouding van de Duitse paus Benedictus XVI na zijn Regenburg toespraak en vervolgens zijn voetenwassing voor de islam genodigde hoogwaardigheidsbekleders die als deurwaarders goedkeurend het St. Pieters bouwwerk met bijstallen in zich opnamen……..
  Over de nieuwe plaatsvervanger van god op aarde, Franciscus, is nog weinig te verwachten dan van zijn eeuwenlange voorgangers die ronduit gingen macht en handhaven, ook politiek.
  Een meergebruikt theezakje dat geen smaak meer oplevert, is Rome.

  Like

 30. Pingback: Carta aberta à Sua Santidade o Papa Francisco | Gates of Vienna

 31. ezra70 zegt:

  Ik vind het fantastisch dat Geert Wilders het initiatief genomen heeft om deze paus een brief te schrijven. Heb pas een stuk gelezen over het vaticaan zie onderstaande link.
  Ook op you tube staan verschillende filmpjes die vertellen waar onze belastingcentjes naar toe gaan.
  Karen Hudes vertelt er meer over. Zij heeft 20 jaar bij de wereldbank gewerkt.
  Hier de link naar het vaticaan:

  http://www.religie.eu/AAP-wereldreligies/2.art.R.K/1.watishetVaticaanwerkelijk/WathetVaticaanwerkelijkis.htm

  Like

 32. Q zegt:

  Tom Hendrix zegt:
  7 december 2013 om 13:59
  @Q: 23.52. uur, op 6/12. En wat doet de rest van de POLITIEK dan anders dan WEGKIJKEN! Reageert U daar maar eens op, als U durft!

  De weg via de stembus is een langdurige, Tom Hendriks. En niet zaligmakend. Er zal ook een mars door de instituties nodig zijn, de laatste keer duurde dat een jaar of 40. Haast ongemerkt nemen de gevestigde partijen standpunt voor standpunt over, om dan net te doen alsof ze daarmee een originele gedachte hebben.

  Misschien heeft de PVV wel helemaal geen tijd, geld, en mensen om aan de wens van Martien Pennings te voldoen.
  Hoeft ook niet, het staat nu toch hierboven ?
  Vertaald en wel ??

  Zo vind het geschrift toch zijn weg
  en laat de mensen er maar lekker over kleppen. Hoe meer hoe beter. En het maakt heel weinig uit of mensen weg- of toekijken, het is als daad spraakmakend genoeg. Weet je wat laat ik je op weg helpen :
  Geert Wilders is zelf een wegkijkert omdat hij nooit bij Pauwel & Wauwel of in nieuwzuur in de show is. Daar kan hij dit briefje toch uitstekend vermarkten ? In de zendtijd voor politieke partijen laat ‘ie ook alleen maar die stomme slogan zien, kannie deze brief toch voorlezen ?
  Nou veel succes met het afbranden van de media non-strategie hoor 😉

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @ Q: 16.59. uur. Ik heb respect voor uw reactie. Het punt is echter, dat Wilders compleet zal worden “afgebrand”, als hij de moed zou tonen, om op te dagen bij onze volkomen rood geworden omroepen. Tja, het is een lastig dilemma, maar het kan zijn, dat ook U een punt heeft, zo fair wil ik zijn. Maar voor mij Q is de politiek in Nederland, gewoon geheel ongeloofwaardig geworden! Ik vertrouw ze allemaal niet meer! Voor mij is het GEEN DEMOCRATIE meer maar een PARTICRATIE! Hoe gaan we dat oplossen, ik weet het ook niet zo gauw.

   Like

   • Q zegt:

    Ik ben er net zo aan toe als u Tom Hendrix, beiden vinden wij dat het om moedeloos van te worden is en denken dat we machteloos staan.

    We kunnen alleen maar elkaar hoop aanpraten hier dan doen we in elk geval iets en laten we hopen dat het woord zich verspreid.
    Wilders doet er goed aan geen campagne te voeren, mensen weten zo langzamerhand wel dat een campagne roeptoeteren is. Oreren voor de bühne.
    Ik vind het goed dat Wilders daar niet aan meedoet. De standpunten van de PVV zijn bekend. Laat andere mensen er maar over praten. Dan blijft ook het gedemoniseer, het ‘hoogopgeleide’ dedain, en de gebruikelijke Godwin eens achterwege. Die herinneren demense zich toch wel maar misschien letten ze nu beter op wat er word gezegd
    i.p.v. anderen nawauwelen van ‘alle marrokanen het land uit’ u kent dat boosaardige gezwam van de anti’s wel.

    Bovendien is Geert Wilders niet in de race voor een gemeenteraad of het europese parlement,
    dus hoeft ‘ie daar ook al geen campagne voor te voeren.

    Like

   • Gezichtspunt zegt:

    Nee hoor. Linksmensch is immers altijd volledig van eigen gelijk overtuigd en zodoende is een gesprek verloren tijd. Daarom!!

    Like

  • wim peters zegt:

   Dat Geert niet bij de links pratende P&W van de VARA komt is logisch, omdat hij weet dat
   groot aantal,, linkse,, boeven alles uit de kast zullen halen om hen de hoek in te drijven.
   Nee, ik zag hem een tijdje geleden bij de zeer correcte Hr Knevel,waar bij mannen elkaar
   de kans gaven om hun standpunten,met het volste respect voor elkaar, uit te leggen!
   Hetzelde geld voor wederom VARA , het uiterst kinkse programma DWDD. Bah.

   Like

  • Exter zegt:

   Ben je bang ,ben je een sharia liefhebber , of een struisvogel.dit is wat ik uit je reactie haal.

   Like

 33. Pingback: Moslims vermoorden christenen in de Centr.Af. Rep., CAR. Gesteund door de altijd stilzwijgende moslims wereldwijd. | tora-yeshua.nl | Tora Yeshua | tora-yeshua.nl

  • Tistochwat zegt:

   So what?
   Die ‘koran’ is toch niks anders dan potentieel wc papier?
   Ik wil er niets mee te maken hebben, maar die islamitische haat-zooi wordt me opgedrongen.
   ‘Religie’? (welke dan ook…)
   Best!
   Maar ik wil er geen last van hebben, ik wil het niet opgedrongen krijgen en het moet me niets kosten!

   Like

 34. G.Deckzeijl zegt:

  Aanvulling van 09:11 en 09:31
  Nigel Farage(zie nieuwsuurreportage) ziet samenwerking met Wilders niet zitten, maar
  het islam-standpunt van Farage is anders heel duidelijk.
  http://www.youtube.com/results?search_query=farage+on+islam&sm=1

  Like

  • Tistochwat zegt:

   Ik begrijp niet waarom Farage niet wil samenwerken met Wilders.
   Laten de ‘rechtse’ partijen toch in vredesnaam onderlinge meningsverschillen buiten beeld houden! Je kunt het tóch nooit 100 % met elkaar eens zijn.
   Het gaat NU om grotere belangen: weg met de islam, en uit de eu!
   Om die doelen te bereiken, moet je je gelederen zo veel mogelijk sluiten.
   Geen vijandigheid vanuit de eigen beweging, want daarbuiten zijn al vijanden genoeg; veel te veel gevaarlijke vijanden!

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Ik vrees dat het ‘m in dat ene net zit , Tistochwat:
    Uit de EU wil Farage wel weg, maar “weg met de Islam,” dààrover aarzelt-ie.
    Hij noemt zichzelf wel ‘Islamkritisch,’ geloof ik, maar is er minder fel tegen dan andere nationalistische politici; hij wil moslims uiteindelijk niet “wegzetten.”
    En dàt terwijl GB momenteel een beetje resolute aanpak net o hard nodig heeft!
    Het is echt jammer dat hij qua persoonlijkheid niet meer op Paul Weston lijkt!

    Like

   • Trucker zegt:

    Euh ik weet niet of je beseft dat Nigel Farage, overigs een bekwame politicus NIET Rechts is in die zin zoals wij (ik spreek toch in ieder geval voor mijzelf) zijn, zijn gedrevenheid is gebaseerd op Groot Britagne uit eurabia te houden en in die zin is hij een nationalist en een lauwe (maar dan ook niet meer) tegenstander van de islam (dat is niet zijn core business).
    Hij is een politcus die niet in het minste “past” in de Rechtse islamofobe samenhang van de Rechtse partijen.
    Ik hoor hem graag oreren over eurabia en haar despoten maar verder hoef ik die man niet te horen.

    Like

   • No panic zegt:

    Nigel doet heus wel mee.Weg met EU en leve EEG.

    Like

  • Tistochwat zegt:

   Het is uitermate boeiend om keer op keer te constateren dat leugenachtige ‘politici’ altijd degenen die de waarheid spreken, voor ‘leugenaar’ uitmaken.
   Een uitzondering hierop vormt Geert Wilders die diverse keren -terecht- tegen Rooie Rutje zei: “U liegt, meneer Rutte!”

   Like

 35. nieuwenhuis zegt:

  Oeps, ik zie nu pas bovenstaand artikel dat dat HIER geen betrekking op heeft.Sorry……..

  Like

 36. wim peters zegt:

  Ik hoop dat deze site nog een hele tijd blijft bestaan,om de echte Nederlands een kans te geven hun mening uit te spreken ,zonder direct in ,, schuttingwoorden te vervalen!

  Like

 37. Pingback: Avoin kirje paavi Franciscukselle | Gates of Vienna

 38. Pingback: Carta Abierta a Su Santidad el Papa Francisco | Gates of Vienna

 39. De Paus zegt:

  Beste Geert,
  Hier de lang verwachte reactie uit Vaticaanstad. Wij bidden voor alle mensen, en dus ook voor jou. Wij zijn diep bedroefd over de vele christenen die in de islamitische wereld worden vermoord. Het is zeker niet zo dat wij daar helemaal niets aan doen. Onlangs nog heb ik een heel vriendelijk briefje geschreven aan de Groot-Moefti van Mekka, met het verzoek of dat nou niet een beetje minder kon. Ik wacht nu al een paar maanden op antwoord, maar ach, die man zal het druk hebben, en er zijn tenslotte belangrijker zaken op deze wereld. Ik wacht nog even een paar maanden, en als er dan nog geen reactie uit Mekka is gekomen, dan stuur ik heel vriendelijk nog een herinnering. Altijd vriendelijk en beleefd blijven. Met ruzie bereik je niets.
  Heel veel is er veranderd in de wereld en ook binnen onze Heilige Rooms-Katholieke kerk zijn we anders over dingen gaan denken. Heel vroeger gooiden we de protestanten op de brandstapel. Maar dat doen wij al heel lang niet meer. Een halve eeuw geleden waren wij nog grote haters van de Joden. Nu denken wij daar ook anders over, wij haten ze niet meer. Een enorme vooruitgang, dat zal een ieder toch moeten toegeven. Wij zetten ons in voor het heil van alle mensen, maar er zijn natuurlijk verschillen. In de eerste plaats komen de bestuurders uit Vaticaanstad en de hoge katholieke geestelijkheid. Dan komen de lagere katholieke geestelijken. Vervolgens komen wij op voor de katholieken en daarna voor de andere christenen, alles in die volgorde van belangrijkheid. Waar staan nu de Joden? Ja, luister nou eens, wij komen al op voor zoveel mensen, het moet een keertje ophouden. Het is toch al heel mooi dat wij de Joden niet meer haten en dat wij niet (meer) meedoen met het uitroeien van die mensen. Maar om nou partij voor die mensen te gaan kiezen en ons daardoor de haat van de islamitische wereld op de hals te gaan halen, dat gaat nou toch net even ietsje te ver. Wij doen al heel weinig om de christenen in het Midden-Oosten te beschermen. Als die weer eens massaal worden vermoord, dan kijken we in het Vaticaan liever even de andere kant op dan dat wij ruzie gaan maken met de islamitische wereld. Als wij onze eigen mensen al laten barsten, dan moet u niet gaan denken dat wij ons druk gaan maken over de Joden. Wij haten ze niet, wij vervolgen ze niet, wij willen in vrede met ze leven. Nou, dat is toch een enorme verbetering ten opzichte van wat wij vroeger deden. Normaal gesproken doen wij helemaal niets voor die mensen, het zijn geen kwaaie mensen, zeker niet, maar het zijn nu eenmaal niet ONZE mensen. Zij moeten zich maar tot hun eigen kerkgenootschappen wenden. Maar om toch aan jouw brief tegemoet te komen, beste Geert, heb ik vandaag, bij wijze van grote uitzondering, ook heel even voor de Joden gebeden. Nou, dan kun je toch niet zeggen dat ik helemaal niets gedaan heb. Ik kan daar natuurlijk niet mee door blijven gaan, morgen ga ik weer voor de christenen bidden. Zo zet ik mij iedere dag weer in voor de verdrukten in de wereld. Groetjes uit Vaticaanstad, De Paus.

  Like

 40. Droomuitlegger zegt:

  Schriftgeleerden: uw boeken geven uiteindelijk een zinnebeeldige voorstelling van de reis door een rechtvaardig leven !!! Awake !!. Voor de rest:…. Geert for president, Eerst het vreten en dan de moraal.

  Like

 41. Droomuitlegger zegt:

  Welke excellente mensen gaan Geert helpen? Duurt niet lang meer voordat hij aan de macht is Geen idioten a.u.b., Bedankt.

  Like

 42. toetssteen zegt:

  @Sylvia Groot heeft overigens gelijk inzake de Lama. De man was in dienst van de CIA. En aub meen niet dat die monniken zulke lieverdjes waren, neuzen afsnijden ogen uitsteken was dagelijkse kost.
  Bezie die door links zo bezongen hotemetoten maar eens in het smerige licht dat ze verdienen in plaats van dat rode roesje.

  Like

  • sylvia Groot zegt:

   Zooooo, die kom ik niet vaak tegen, nog zo’n vloeker in de kerk…. uuhh het klooster.

   Dat hij betaald werd door de CIA, daar heeft die bedrieger overigens ook nog een tijdje over gelogen, totdat de bewijzen zo overweldigend waren dat hij het wel MOEST toegeven.
   Het valt gewoonlijk niet mee om mensen te overtuigen dat de lama’s gewetenloze zakenmannen in religieuze zaken zijn, zelfs op dit forum.

   Heeft u ook notie van het – zoveel mogelijk geheim gehouden – kalachakra inwijdingsritueel waarbij dat tuig kleine meisjes onder de 12 jaar neuken? En dat heet dan een eer te zijn voor de familie van die meisjes. Eigenaardig dat men zich dat niet kan voorstellen, maar wel van katholieke priesters die hetzelfde doen met (meestal) jongetjes.

   Like

   • Waarheidsvinding zegt:

    Kalachakra is een term binnen het Vajrayana Boeddhisme en betekent “wiel van de tijd” of “tijdcycli” Hoe is dit te rijmen met dat ritueel?? Ben ik hier op een site voor pedofielen terecht gekomen?? Verklaar u nader!!

    Like

   • sylvia Groot zegt:

    >>>>>Waarheidsvinding zegt:
    11 december 2013 om 11:25
    Kalachakra is een term binnen het Vajrayana Boeddhisme en betekent “wiel van de tijd” of “tijdcycli” Hoe is dit te rijmen met dat ritueel?? Ben ik hier op een site voor pedofielen terecht gekomen?? Verklaar u nader!!<<<<<

    Kennelijk ontgaat u het topic.
    Wilders schrijft open brief aan de paus van de katholieke kerk. En wat treft men daar overdadig aan? Juist, pedoseksuelen.
    Zoals ook in andere religies, met name het lamaIsme dat valselijk tibetaans boeddhisme wordt genoemd.
    Het interesseert mij niet dat uw term kalachakra niet rijmt met de praktijken ervan.
    Er wordt zoveel gerotzooid met taal om ware praktijken en bedoelingen te verbloemen. Alleen al de term tibetaans boeddhisme die het extreem patriarchale en vrouwvijandige LAMAISME moet verbloemen. Waar het om gaat zijn de seksueel-magische praktijken van de kalachakra tantra's waar dmv rituelen het vrouwelijke wordt onderdrukt en overstegen en die een systeem van gereaffineerde onderdukking en uitbuiting van vrouwen blootlegt. Dat wist u niet?
    Wist u ook niet dat godkoning Gyatso vond dat zijn vriend, de gifgasstrooier Shoko Asaharade, de natuur van een buddha in zich droeg?
    Of dat pas na jaaaaarenlange druk de heilige tibetaanse dictator van een slavenmaatschappij eindelijk aan seksueel misbruikte slachtoffers van Soygal Rinpoche (u weet wel, de monnik die het religieuze "Tibetaanse Dodenboek" schreef) toestemming verleende om naar de rechter te stappen?
    Bent u ook onbekend met het feit dat Heinrich Harrer, lid van de SA, SS en SNSDAP
    van tot in de jaren 50 vertrouweling en propagandachef was van de Lama?
    Wist u dat allemaal niet?
    Dan valt er voor u hierover nog veel te leren (behalve als u het niet weten wil uiteraard, zoals de meeste new agers).

    Hitler-Buddha-Krishna, eine unheilige Alianz vom Dritten Reich bis heute,
    door : Victor en Victoria Trimondi.
    Traveler in Space – in search of femaie identity in tibetan buddhism, door: June Campbell (godsdienstfilosofe).

    Like

 43. Vederso zegt:

  Andrew Bostom;

  Like

 44. Pingback: List otwarty do Jego Świątobliwości Papieża Franciszka | Gates of Vienna

 45. Waarheidsvinding zegt:

  Nee, dat wist ik niet, maar u wel. Probleem is, dat de grote meerderheid in een kwaad daglicht stelt.

  Like

 46. Durcypaulwilder zegt:

  Van je familie moet het maar hebben, niet waar Paul W…

  Like

 47. Pingback: Nyílt levél Őszentsége Ferenc pápához | Gates of Vienna

 48. Salem zegt:

  Islam is vrede??? Stop die walgelijke bedreigingen. Vertel eens in alle moskeeen, dat geweld moet stoppen, dan pas word je geloofwaardig.

  Like

 49. Jan zegt:

  Vaticaan: linkse media manipuleert de uitspraken van de paus zodat die overeenkomt met hun agenda

  The Vatican press office released a statement three days ago calling the media’s coverage of Pope Francis’ remarks about children living with same-sex parents “manipulation” and “quite obviously forced,” adding that the pope’s positions were “completely different from what some people are now trying to surreptitiously attribute to him.” The Vatican statement was in response to media reports about informal comments by the pope that they said indicated a change, a move by the church towards accepting civil unions for homosexuals.
  http://www.cnsnews.com/news/article/barbara-boland/vatican-media-uses-manipulation-pope-s-statements-fit-agenda

  Like

 50. Pingback: Paus solidair met de bron van het kwaad | E.J. Bron

 51. Scarlatti Bombatti zegt:

  @ScarlattiBomba 19 sec19 seconden geleden
  #GLOVESAREOFF OPRÈCHTE OPEN br. @geertwilderspvv 2#SMEERLAP=BOTERADGALG:We moeten de waarheid zeggen over de islam http://wp.me/p1O7aM-dma

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s