Hoe komen we los van het neonazisme?

Screenshot_14

(Door: Joost Niemöller)

Een van de grote problemen met het ‘nieuw-rechts’ of het ‘populisme’ of hoe je het wilt noemen (zelf heb ik het graag over nieuw-realisme, vandaar de naam van mijn site) is dat deze immigratiekritische, islamkritische en nationalistische beweging wortels heeft in het neonazisme, waaruit het zich maar moeilijk kan losweken. De reden is niet partij-politiek, maar inhoudelijk.

De oudere Europese partijen, zoals het Vlaams Belang, de FPÖ en het Front National, lijden hieronder, omdat ze weliswaar afstand hebben genomen van dit verleden, maar dit is vaak nogal halfslachtig gebeurd, met omfloerst taalgebruik, om de aanhangers van het eerste uur niet teleur te stellen. Juist dat maakt deze partijen kwetsbaar voor kritiek, en roept de verdachtmaking op dat ze zich alleen voor de vorm losgemaakt hebben van de nazisympathieën uit het verleden.

Bij de nieuwe partijen, zoals de PVV en de Deense Volkspartij, bestaat weliswaar dit verleden niet, maar is de vraag gerechtvaardigd of dit nu alleen een vorm, of echt een inhoudskwestie is. Met andere woorden: Heeft men de nationalistische ideologie en de consequenties ervan nu echt wel goed doordacht?

Met het alleen geërgerd opzij werpen van die kritiek komen we er niet. Uiteraard ben ik me er van bewust dat die kritiek meestal alleen geuit wordt om makkelijk effect te sorteren, het is een hoop gemakzuchtig geschreeuw om politiek gewin dat niet serieus genomen hoeft te worden.

Lees verder>>>
(h/t Wachteres)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

16 reacties op Hoe komen we los van het neonazisme?

 1. Theresa Geissler zegt:

  Interessant dit, bijzónder interessant.
  Hieruit lees je nu eens te meer dat binnen deze materie de grenzen bijzonder moeilijk af te bakenen zijn en dat niets zonder meer in hokjes te plaatsen valt.
  Wat je er hoe dan ook uit concludeert: Het lukraak met “neo-nazi”en “extreem-rechts” schermen, zoals Links herhaaldelijk doet is in elk geval nonsens: Dit vereist minutieuze bestudering in plaats van etikettenplakkerij.
  Ik kijk met belangstelling uit naar uw verdere bevindingen in deze, Joost!

  Like

 2. bigljohn zegt:

  Ja, hoe komen we van die kritiek van die gore socialisten af ? Een persoon die erg goed in het debat was en flair had, zoals wijlen Pim Fortuijn, die was in staat was de linksen hun mond te snoeren. De kritieken op zijn politieke beweging verstomden vanzelf door zijn optreden. Het is jammer dat Geert Wilders deze eigenschappen niet bezit. Hij zou dan ook minder het mikpunt zijn van kritiek en spot uit linkse hoek. Al het goede wat Geert Wilders voor ons al deed niet te na gesproken.

  Like

 3. toetssteen zegt:

  BigLJohn
  Ik geloof dat u veel vergeten bent. Melkert, Marcel van Dam, Dijkstal en een hele lijst aan bashers. Het zal helemaal niets uithalen hoe geleerd en goed van de tongriem men is gesneden. Socialisten hebben altijd gelijk, ook al hebben ze het niet en hebben vele malen minder gestudeerd. Hun plaat is al tientallen jaren dezelfde: plaats een reductio ad hitlerum en roep u uit tot de winnaar van het debat of om het even wat.

  Like

 4. Avidia zegt:

  Toets, helemaal met je eens!

  Like

 5. Jan zegt:

  Het begrip ‘links’ ontstond voor de Franse Revolutie en had te maken met hoe de partijen zaten in de Assemblée nationale die voor verandering waren van het staatsbestel (o.a. privileges adel, geestelijkheid). De tegenstanders zaten rechts. Het is dus puur toevallig dat dit begrip is ontstaan en met fascisme, nazisme heeft het begrip ‘rechts’ dus niets te maken, wel met behoudend en die delen van de maatschappij behouden die waardevol zijn. Links volk misbruikt dus voortdurend dit begrip, net als ‘conservatief’ dat achterlijk betekent (in ogen van hen)

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Jan: 06.29. uur. ook ik vind de termen links/rechts erg lastig, omdat deze de lading niet dekt. Wat is er tegen, om op te komen voor het eigen vaderland, en zijn bevolking? En waarom mag ik op bepaalde punten, in mijn leven niet kiezen voor een behoudende denkwijze? Ik ben wel blij dat Hr. Niemöller dit artikel geplaatst heeft, zodat ook wij goed dienen na te denken over onze positie. Verder ben ik het eens met @ bigLjohn, dat we node een persoonlijkheid missen als Pim Fortuyn.

   Like

 6. Martien Pennings zegt:

  Zojuist heb ik bij Joost het volgende comment geplaatst:

  Ik ben even niet in staat meer te doen dan de discussie en de comments scannen.
  Ik weet niks van die O’Meara en die Faye.
  Maar zelfs op grond van alleen jouw naar eigen zeggen nog zeer beperkte inzicht, Joost, weet ik al precies wat ik zou gaan denken als ik ze beide bestudeerd zou hebben: O’Meara deugt niet en Faye deugt wel.
  Dat is het voordeel van weliswaar een open geest, maar toch vaste grond onder de voeten hebben.
  Wie de Joden aanvalt vertegenwoordigt het Kwaad.
  Punt.
  By the way: http://www.youtube.com/watch?v=dp-ga7NhXJY#t=37
  Dit is het indrukwekkendste dat ik ooit over de Joodse geschiedenis zag en hoorde.

  Like

 7. luckybee zegt:

  Neonazisme in Nederland?wij hebben helemaal geen vruchtbare boden om hier ooit Nazisme te ontwikkelen.Bovendien is de islam een puur nazistische leer.Hoe kunnen mensen die hier tegen zijn ook nazi’s zijn?Marxisten zijn net als de islam een dictatorische systeem, waar moorden toegestaan is.Net als de islam.Alleen de waar gereformeerde leer kan hier tegen,weerstand bieden.
  Matheus 20 DE ZONEN VAN ZEBEDEUS vers 20-28 dat zegt alle mensen zijn gelijk geschapen, niemand staat hoger dan anderen.
  28 Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.
  Dit is geen despoot die zo iets als dit durf te zeggen maar een democratische God. In tegen stelling tot Mohammed en Karel Marx.

  Like

 8. koddebeier zegt:

  Het is de grootste volksverlakkerij die de socialisten en de communisten na de tweede wereld oorlog hebben uitgehaald is door luidkeels te beweren dat fascisten rechts zouden zijn, terwijl het Nationaal Socialisten waren (zijn).
  Hitler zei over zichzelf dat hij een Socialist was. De NSDAP.(Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij) was de partij van Hitler.
  Een bewonderaar in de begin jaren van Hitler was Joop den Uyl.
  Pas toen Duitsland in 1940 Nederland binnenviel, nam Den Uyl innerlijk uit overtuiging duidelijk afstand van het nationaalsocialisme
  De oude naam van de Partij van de Arbeid was Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP)
  welke na de tweede wereld oorlog snel werd verandert om een vergelijk uit te sluiten.
  De slotsom is dus Fascisten zijn (en waren) Links !!

  Like

 9. Harry zegt:

  En zo is het precies , Koddebeier .
  De lafaards hebben gewoon de boel omgekeerd , net zoals je een magneet om kunt polen , positief wordt negatief , zomaar ineens .
  Omdat dat beter uitkomt .
  Maar de rode leugen heeft heel lang stand gehouden .
  Onbegrijpelijk .

  Like

 10. 4sjun zegt:

  Het blijft opmerkelijk dat de nationale variant op het socialisme tot rechts bestickerd is. Maar daaraan is eenvoudig wat te doen. Hanteer niet langer de afkorting nazi maar schrijf het woord nationaal-socialisme voluit. Dan valt niet langer te ontkennen om welke politieke familie het bij de nationale variant op het socialisme gaat. Opmerkelijk ook dat de hedendaagse politieke neefjes zich al even goed in het medialandschap hebben ingegraven om de massa te beïnvloeden en dat ook zij zich schuldig maken aan ridiculisering, omkering en meekomende nieuwspraak in een poging het minder nozele deel van de massa er heel anders tegenaan te laten kijken.

  Like

  • Harry zegt:

   Zouden ze daarom zo Eurofiel zijn die socalisten ? Als de natie-staat verdwijnt wordt de term nationaal socialist ook een soort onbegrijpbaar . Het begrip nationaal verwatert tot iets onbetekenends . Alleen ‘socialist’ blijft en daar schamen ze zich nog steeds niet voor .

   Like

 11. Henk.V zegt:

  Kritisch naar jezelf kijken als partij, of individu is altijd goed.
  Zonder een gezonde vorm van introspectie kan het denken in een partij vervallen tot ideologische starheid, waarin het doel dat men denkt na te jagen de kracht van een onbetwistbare heilsleer krijgt.Toetsing van het ideaal aan de praktijk vindt dan steeds minder plaats en wordt uiteindelijk niet meer mogelijk, omdat het ideaal absoluut is geworden, onaantastbaar. Iedere twijfel aan de haalbaarheid ervan wordt weggehoond. Politieke tegenstanders worden bespot, zwart gemaakt en middels demonisering aan de politieke dood overgeleverd. Dat is wat het fiasco van de linkse politiek ons leert.
  En vanuit deze geestesgesteldheid is de aanval op ”rechts” begonnen, waarbij de uiterste vorm van veroordeling die van de vergelijking tussen rechts en het nazisme is.

  Vanuit deze situatie belandt men bij de vraag van Joost Niemöller: Hoe komen wij los van het neo-nazisme?
  Daarbij gaat Niemöller van het volgende standpunt uit: ”Een van de grote problemen met het ‘nieuw-rechts’ ….. is dat deze immigratiekritische, islamkritische en nationalistische beweging wortels heeft in het neonazisme, waaruit het zich maar moeilijk kan losweken”.

  Klopt dit uitgangspunt? Daar heb beslist ik mijn twijfels bij en met Wilders zeg ik: “Ik heb met het nazisme helemaal niets!”

  Het opkomen voor je land en het in stand willen houden van je land (nationalisme) heeft niet perse met het nazi-denken van doen, of het zou al moeten zijn dat alle generaties Nederlanders die voor mij leefden uit nazi-bronnen hebben geput. Zij hielden allemaal van hun land en werden ook opgevoed met de gedachte dat het goed was om trots op zijn land te zijn.

  De Nazi’s hebben een natuurlijke gehechtheid aan het land UITVERGROOT. Ze maakten er een karikatuur van.

  En wat de kritische opmerkingen bij de immigratie betreft , de linkse politiek is er verantwoordelijk voor geweest dat er een grote georganiseerde instroom van niet-westerse immigranten is ontstaan die nog steeds doorgaat, waardoor er een demografische verschuiving in de samenstelling van de bevolking is ontstaan. De linkse overheid past bovendien de modieuze theorie van het cultuurrealisme toe: iedereen moet gewoon zichzelf blijven en dus NIET assimileren , terwijl juist assimilatie bewerkstelligt dat er maatschappelijke cohesie ontstaat!
  En dit is nog maar één aspect van het verschijnsel immigratie…..

  En dan wordt de opvatting dat de kritische benadering van de moderne immigratiegolven naziwortels heeft hoogst aanvechtbaar, zeker wanneer men beseft dat Nederlanders van nature helemaal GEEN moeite hebben met verschil in etniciteit! Onder de echte Nederlanders vinden wij namelijk mensen met verschillende huidskleuren.

  En dan punt drie: islam-kritisch denken..
  Voordat de islam in de zestiger jaren ons land binnen kwam, hoofdzakelijk via arbeidsmigranten, gastarbeiders, hadden allerlei religies zich hier al gevestigd en niemand stoorde zich daaraan! Wie zijn altijd tolerant geweest! Maar wij weten dat de komst van de islam kennelijk tot een verandering in het geestelijk klimaat van ons land heeft geleid.
  En ik wil daarbij met kracht de suggestie verwerpen dat ik, die geen inbreuk van de islam duldt op het karakter van ons land, op het reilen en zeilen hier, op onze vrijheden, op onze rechtsgang, om maar iets te noemen, mijn gedachten ontleen aan het nazisme.
  Ik ontleen mijn opvattingen aan het gezonde verstand, aan de wetenschap dat ons land zo goed in elkaar steekt dat ik meen het recht te hebben om dit te verkondigen:

  Het enige wat de aanhangers van de islam hebben te doen is dat zij onze maatschappij accepteren zoals het is, dat zij zich ondergeschikt maken aan onze wetten en onze democratische principes. In geval van immigratie stelt ons land, als ontvangend land, voor migranten de norm. In alle migratie landen geldt dat principe!

  Ook Joost Niemöller weet dat de geloofsleer van de moslims aspecten bevat die niet passen in het westerse denken. Deze zijn hier genoegzaam behandeld.
  Maar juist omdat hij de link legt tussen rechts denken en nazisme moet mij hier iets van het hart. De islam is de enige ideologie, naast het nazisme, die haar volgelingen stelselmatig tot Jodenhaat oproept.

  Dat er daardoor een verband bestaat tussen de islam en het nazisme behoeft verder geen betoog en in aansluiting daarop wil ik links hierbij definitief het recht ontzeggen om ons, vrienden van de Joden en Israël, ooit een vergelijking met nazisme aan te wrijven.
  Links, dat sinds 1975 met de islam onder één deken ligt, is inmiddels bezwangerd geraakt van een sterk groeiend antisemitisme waar de honden geen brood van lusten..

  Bestaat er fout rechts? Elke extreemrechtse idioot die met verlangen terugdenkt aan het Derde Rijk en nog steeds Joden haat, iedere persoon die de ene huidskleur hoger aanslaat dan de andere, iedereen die geweld als eerste middel kiest om problemen op te lossen, iedereen die de dictatuur liever heeft dan de democratie.. zijn voorbeelden van fout rechts.

  Er zijn partijen die oprecht met de schoonmaak van hun politieke opvattingen bezig zijn. Die laat ik bezig met hun goede werk, wetende dat degenen die ons de maat willen nemen hun tijd meer dan nodig zullen hebben om de balk uit hun eigen oog te verwijderen.

  Like

 12. Pingback: Hoe komen we los van het neonazisme? | jurgenneumann

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s