Roeien tegen de stroom in… Overwegingen naar aanleiding van twee artikelen:

Screenshot_15

(Door: Henk V.)

EU: Voor de Joodse staat geldt een ander internationaal recht dan voor islamitische staten” en Nederland als pestkop

In zijn toespraak tot het Congres van de PvdA in de Buitensociëteit te Zwolle omschrijft Frans Timmermans de strijd om het bestaan van Israël als de ”doorn in de flank van de wereld”. Wat doet men gewoonlijk met een doorn, waar je last van hebt als die in de huid blijft steken??? De huidige Minister van Buitenlandse Zaken heeft zich steeds meer ontpopt als een Joden hatende bewindspersoon, hoewel hij dat bij hoog en laag zal ontkennen, want hij is immers ALTIJD een vriend van Israël geweest, net als een VRIEND van de Palestijnen. ALTIJD AL..?

Voor wie het niet (meer) weet, een kort overzichtje van de geschiedenis:

Timmermans kent die geschiedenis niet (meer?) zo goed, of hij vergeet liever hoe die geschiedenis eruit ziet als het om het Midden-Oosten gaat.

Het waren inderdaad de Romeinen die in 135 na Christus het hele huidige conflictgebied VOOR STRAF de naam Palestina gaven, omdat de Joden zeer veel verzet boden tegen het gezag vanuit Rome. De Romeinse straf was heel pijnlijk. Eigenlijk was het een lang werkende vervloeking die op het land werd gelegd, want wat betekent Palestina? Het land van de Filistijnen! De doodsvijanden van Israël, de eeuwige treiteraars die van oorsprong in de Gazastrook woonden en van daaruit de Joden het leven zuur maakten.

http://www.vecip.com/default.asp?onderwerp=165

De “doorn in de flank van de wereld” beslaat 1/600ste deel (!!!) van de Arabische wereld, maar als wij de Arabieren mogen geloven, rijst er een reus op in het Midden-Oosten, Israël! Torenhoog en dreigend almachtig verheft deze boosaardige Israëlische “reus” zich boven het machteloze, vredelievende en goedwillende overige deel van de Arabische hemisfeer. Dat “bedreigde” deel is bijna 600 keer zo groot in omvang.

En in ongeveer dezelfde verhoudingen moeten wij denken wanneer wij het hebben over de zeven miljoen inwoners van het Israël van nu en over de honderden miljoenen die in de Arabische volkerenzee rondom Israël wonen.

Die zogenaamd goedwillende islamitische wereld die Timmermans c.s. o zo graag tegen het onrechtvaardige Israël in bescherming neemt, mag vaak in zich zelf verdeeld zijn, maar één opvatting wordt door ieder gedeeld: De staat Israël mag niet bestaan op de plaats waar deze zich nu bevindt. Er zijn velen die beweren dat Israël een indringer in het Midden-Oosten is.

Dat is één van de argumenten die men tegen het land in stelling brengt.

Maar VER VOORDAT de islamitisch geworden Arabieren in een vlaag van vredelievendheid het hele Midden-Oosten met grof geweld onderwierpen, had de staat Israël als staatkundige entiteit daar al lange tijd bestaan. In het begin kende de staat – al ver voor Christus – een theocratisch bestuur, waarin godsdienstig geïnspireerde leiders, richters, de gang van zaken in het land bepaalden. Vervolgens kozen de Joden voor het koningschap. Dat koninkrijk viel later in twee delen uiteen.
Bezettende machten kregen toen greep op het gebied en de Joden werden uiteindelijk grotendeels als ballingen afgevoerd naar Babylon. Maar ook toen bleven er Joden in het bijna lege land achter en ook na hun terugkeer uit ballingschap was er sprake van een Joods gebied, zij het vaak in de slagschaduw van sterkere buitenlandse mogendheden.
Het Joodse territorium wisselde in grootte totdat, na de laatste grote Joodse opstand tegen de bezetters, het Romeinse keizerrijk het verstandig leek om het grootste deel van de lastige Joodse onderdanen onder de volkeren te verspreiden, waarbij – zoals gezegd – de naam Palestina als straf op het gebied werd geplakt.

Screenshot_18

Al deze gegevens zijn volledig verifieerbaar door onder andere talloze archeologische sporen in en boven de grond.  De vraag of de Joden van nu zich bevinden op het grondgebied waar hun voorvaderen al millennia woonden, kan niemand met ‘nee’ beantwoorden!

In het conflict tussen de HERNIEUWDE staat Israël (NIET EEN NIEUW WESTERS KOLONIAAL BEDENKSEL DUS!) en de Arabische tegenstanders die het land wilden vernietigen, kwam de naam Palestina in 1967 in het Verdrag van Khartoem weer boven water, omdat de Arabieren beseften dat in een rechtstreekse oorlog Israël militair niet onder de voet kon worden gelopen.

In het concept “Joden die een volk verdrukten en van hun land beroofd hadden” zat meer perspectief. Dat zagen de Arabieren goed.

Dat er zich inmiddels in het Israëlisch-Palestijnse gebied niet-Joodse inwoners ophouden, die ook voorvaderen hebben die daar al heel lang hebben gewoond, is evident. En in principe zou er recht moeten worden gedaan aan Joden en Palestijnen.

MAAR: dit principe is STEEDS (!!!) gehanteerd door de staat Israël en bij de pogingen tot vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen onderschreven de Israëli’s steeds TEVERGEEFS het principe van ‘land voor vrede’! Israël heeft DAADWERKELIJK meerdere malen land voor vrede aan de Palestijnen afgestaan. Land dat niet eens aan de Palestijnen toebehoorde, want Gaza hoorde voordien bij Egypte.

De Sinaï woestijn was veroverd op de Egyptenaren toen die Israël aanvielen en als blijk van goede wil aan Egypte teruggegeven als uitvloeisel van het vredesinitiatief van president Sadat en de Israëlische premier Golda Meïr.

En wat de Westelijke Jordaanoever betreft: Israël stemde er in toe dat daar de zetel van de Palestijnse Autoriteit kon worden gevestigd, hoewel het gebied voordien een deel van Jordanië was geweest.

Screenshot_17

De laatste zeer royale geste van de Israëli’s werd gemaakt tijdens het bewind van de Israëlische pemier Olmert, toen de Joden zelfs de status van Oost-Jeruzalem bespreekbaar wilden maken.

Voor deze vredesgebaren kreeg Israël niets terug, ja uiteindelijk toch wel: Intifada-golven in de “bezette” gebieden, terreuraanslagen en bovenal RAKETTENHAGEL vanuit Gaza, afgevuurd door Hamas.

En dan zou men verwachten dat er in de westerse wereld waardering ontstaat voor de constructieve wijze waarop de Israëli’s het vredesoverleg altijd zijn ingegaan! Let er even op dat er één eis nagenoeg van tafel is verdwenen bij de critici van Israël: het ‘land voor vrede’ principe. De reden is duidelijk: dat is precies wat de Joden steeds al in de praktijk brachten. Tevergeefs, zoals ieder kan weten!

Vanwaar de onwil in het Westen om de precaire veiligheidssituatie van Israël EERLIJK onder ogen te zien? De EU en haar slaafse zetbazen volgen de door de Arabische wereld opgelegde adviezen met betrekking tot de manier waarop gedacht moet worden, tot in de details.

Maar ALTIJD zal ieder objectieve waarnemer op een element stuiten dat de meeste westerse politici het liefst NIET in overweging nemen! Het is nu juist deze ALLESBEPALENDE contradictie die het Westen BEWUST buiten beschouwing laat:

Hoe kan men het land Israël en haar bevolking willen dwingen tot onzinnige concessies die er precies toe zullen leiden dat land en volk beiden zullen ophouden te bestaan? Men WIL er hier niet bij stil staan dat de Joden in een land wonen waarover in 1967 drie veto’s (NEE’s) zijn uitgesproken door de moslimlanden in het Verdrag van Khartoem; deze veto’s zijn NOOIT herroepen en daar komt bij dat het Westen haar islamitische “vrienden” NIET dwingend oproept deze veto’s in te trekken! Dit is waar de islamitische landen aan vast houden:

1) geen erkenning van de staat Israël;
2) geen onderhandelingen met Israël;
3) geen vrede met Israël

Er is geen Arabische leider die ongestraft tegen die veto’s in kan gaan. Anwar Sadat probeerde het en hij werd door aanhangers van de Moslimbroederschap in zijn eigen lijfwacht(!) vermoord.

Screenshot_19

Wanneer dan de antisemiet Timmermans de nederzettingenpolitiek van Israël als HET breekpunt voor het conflict noemt, dan liegt hij er weer ongegeneerd op los! Is het bouwen van huizen in “bezet” gebied een breekpunt? Allereerst is de term “bezet gebied” totaal discutabel! Jordanië viel Israël in 1967 aan en verloor de Westelijke Jordaanoever in een Israëlische verdedigingsoorlog.

http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/1681-israelische-video-vertelt-de-waarheid-over-de-westbank

Hoezo: bouwen in verboden gebied, Timmermans? Wat dacht je hiervan?

http://www.israel-palestina.info/actueel/2013/08/14/eu-richtlijnen-over-nederzettingen-israel-zijn-onjuist-en-contraproductief/

En gesteld dat het wel zo was: weegt dat op tegen de Arabische intentie tot vernietiging van Israël en de Joden? En hoe staat het dan met het Israëlische recht op veilige grenzen?! (VN resolutie  242)

Timmermans wil dat er in EVENWICHTIG overleg met ALLE betrokken partijen ook naar voorwaarden moet worden gezocht waaraan Hamas moet voldoen om erkend te worden.

Timmermans is altijd al een vriend van Israël en van Palestina geweest en ongetwijfeld wil hij zijn vriendenkring uitbreiden met Hamas, Hezbollah, Iran…

Een dodelijk ruimhartige, flexibele denker, deze man. Maar ook laf, want zijn echte intenties maakt hij niet openbaar.

Eigenlijk wil deze man doodgewoon DE DOORN UIT DE FLANK VAN DE WERELD TREKKEN. WEG met dat land!  En hij is niet de enige… Van Agt, Gretta, Anja M, Harry van B, de mainstream media, de politiek-correcte partijen die de EU in het kwaad volgen…, Obama … en hoeveel westerse leiders beogen niet in stilte hetzelfde ?

Wie de beelden van de Holocaust in het hoofd heeft, kan bij dit huidige ultieme verraad jegens de Joden en Israël NOOIT meer verzinken in passief afwachten. Wij zullen onze stem tegen het kwaad verheffen, het verraad benoemen EN de criminelen onder de politici zullen wij in het juiste daglicht plaatsen. Misschien verwachten de bedenkers van het kwaad dat zij ongestraft alles kunnen doen met een volk dat meer heeft geleden dan net gelijk welk ander volk dan ook.

Maar ONZE stem zal het langst klinken. Wij zullen de Joden niet in de steek laten.

Screenshot_16

Door:
Henk V. 
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

29 reacties op Roeien tegen de stroom in… Overwegingen naar aanleiding van twee artikelen:

 1. Theresa Geissler zegt:

  Je kunt er lang of kort over praten: Het is onmogelijk om zowel een Vriend van Israël te zijn als een Vriend van de Palestijnen.
  (En één keer raden aan wier opstelling dat uiteindelijk ligt.)

  Like

 2. dr.Kwast zegt:

  Mijn idee E.J. Bron.

  Like

 3. Henk der Niederländer zegt:

  Dan even het volgende.
  Nu tijdens het bezoek van de Nederlandse delegatie haalde De antisemiet Frans Timmermans het in zijn achterlijke kop om een markt in Hebron te bezoeken zonder Israelische beveiliging, dus naar Ik aanneem met een private beveiliging.
  Als je als Politicus dan bekend bent van uitspraken dat Israel niet het bestaansrecht heeft op de plaats waar het nu ligt is dat uiteraard vragen om trammelant, wat Fransje wel zeer goed uit zou komen als er een internationale rel zou ontstaan, wat precies aan sluit bij het smeerige spel wat de PVDA overal speelt.
  Trammelant zoeken op een zogenaamd onwetende manier en anderen de schuld in de schoenen te schuiven.
  Komt in dit geval wel heel goed uit voor de smeerlap.

  Like

 4. bigljohn zegt:

  Die Palestijnen gedragen zich als een stelletje uiterst agressieve huizenkrakers. Ze weten dat het huis waar ze ingetrokken zijn niet van hun is en willen er nooit uit. Ja, ze verklaren bij hoog en bij laag dat het huis hun eigendom is, en eisen ook nog bovendien dat de huis eigenaar zijn eigen huis ook afstaat aan hun, want dat zou ook hun eigendom zijn. Maar die smerige Palestijnen komen zichzelf, of Israel, nog wel eens tegen ! Maar ONZE stem zal het langst klinken. Wij zullen de Joden niet in de steek laten. En bij deze laatste zin van Henk V. sluiten wij ons aan !

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @bigLjohn: 22.17. uur, op 9/12. Timmermans, een aanhanger van een partij van landverraders, en de leugenaar Marx Rutte, een mooi stelletje bij elkaar. En frappant is John, dat deze twee huichelaars het verdommen de mond open te doen over de vervolging van Joden en Christenen, in de moslimlanden. Daar hoor je deze klootzakken niet over. Verder ben ook ik het geheel eens met het artikel van Henk V.

   Like

 5. Bob Fleumer zegt:

  Los van de religie, want dat zegt me niks, sta ik achter het Israelische volk!
  Het is van een grenzenloze lafheid dat het westen de arabieren niet duidelijk maakt dat ze moeten stoppen met het willen vernietigen van Israel.
  Laten die arabieren die olie zelf maar opslurpen wij zijn mans genoeg om alternatieven te vinden.
  De arabieren zouden er goed aan doen hun eigen woestijnen vruchtbaar te maken ze hebben geld zat!

  Like

 6. Avidia zegt:

  Ik sluit me ook aan!!

  Like

 7. Jan zegt:

  Timmermans in het ‘journaal’ van 8 uur ’s avonds: “Als ik Israëlische beveiliging had geaccepteerd, had ik een precedent geschapen”. Het zou mooi geweest zijn als zij hem hadden ontvoerd of als hij met stenen was bekogeld.
  Timmermans wilde Hebron eerst op (uitgerekend) zaterdag bekijken,dus sabbath

  Zie: http://www.al-jebrini.com/index.php?page=topic&id=10#.UqaWvOXIbMY

  Nu ‘onze’ nazileider Rutte: zie https://twitter.com/leonierop
  Leonie van Nierop @leonierop 8 december
  rutte about gov policy to tell dutch firms to avoid all activities that contribute to israeli settlements: this is so calvinistic, so dutch.

  Leonie van Nierop @leonierop 8 december
  israeli official about hebron #2: dutch mfa timmermans is an official guest of israel and we have the legal responsibilty to protect him.

  Leonie van Nierop @leonierop 8 december
  israeli official about hebron: we agreed with holland that israeli army would accompany mfa timmermans to the shuk. dutch suddenly cancelled

  Leonie van Nierop @leonierop 8 december
  spoke with an israeli official, about the scanner he says: proving a tool does not give you (holland) the right to dictate (israeli) policy

  Leonie van Nierop @leonierop 8 december
  dutch pm rutte says holland and israel agreed (written) that the scanner was meant for export from gaza to west bank. israel did not deliver

  Dit laatste is dus glashard gelogen want Netanyahu zei:
  Leonie van Nierop @leonierop 8 december
  bibi about scanner: the goal is security and i don’t want to give an open channel from hamas (gaza) to the palestinian authority (west bank)

  Like

 8. fleckie zegt:

  Voor dhr.Timmermans is het misschien raadzaam het boek”en zij werden verstrooid onder alle volken”te lezen (, o.a.toen ARABIEREN in de gaten kregen. dat men joods eigendom terugkocht van z.g.bezitters van grond,met massa’s gewapend het land binnendrongen).maar ja, wie weet, “Qatar spendeert liever 160 miljard euro,aan de bouw van voetbalstadions,wegen en hotels ” moet er soms gunstig gestemd worden?i.v.m “inschrijvingen” ?op de nog te verwezenlijken,? te besteden ?160miljard eu, door Qatar voor de bouw v.voetbalstadions,wegen en hotels voor het Wereldkampioenschap Voetbal?!)(column v.(columniste. mevrouw
  .T.Benima, NIW 8 nov2013,”Bouwpakket”.)

  Like

  • fleckie zegt:

   Correctie:Het column van mevr.T.Benima bevatte alleen” Qatar spendeert . liever 160miljard euro aan de bouw van voetbalstadions,wegen en hotels voor het Wereldkampioenschap voetbal”.

   Like

 9. G.Deckzeijl zegt:

  @realpredictor: heb geprobeerd onderstaand comment op je eigen site te parkeren.
  Lukte niet. Want je moet daar ingelogd zijn….
  Wéér één die het gore lef heeft heel Nederland in het verdachtenbankje te plaatsen.
  ZUM KOTZEN.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22125398/__Massale_fraude_toeslagen__.html
  Waar blijftie godverdomme met bewijzen?
  https://www.nvvb.nl
  nvvb@amsterdam.nl

  Like

 10. luckybee zegt:

  Ik ben een gelovige Calvinist , ik moet alleen in de Bijbel lezen dan weet je dat het land (Kanaan) aan de Joden door God gegeven is, zinds dat Abraham daar geleefd heeft.Wat God gegeven heeft, kan geen mens het ooit afpakken.

  Like

 11. reageerbuis zegt:

  De naam Palestina werd eerder in de twintigste eeuw gegeven aan het deel van het Ottomaanse Rijk, dat in de Eerste Wereldoorlog was veroverd door de Britten en dat zij daarna bestuurden als mandaat van de Volkenbond. Dit omvatte niet alleen het huidige Israël, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, maar ook het huidige Jordanië. In 1922 werd dit laatste afgesplitst als de Palestijnse staat Transjordanië. In het overgebleven deel van Palestina moest een Joodse staat gevestigd worden, wat door de Britten gesaboteerd is. Die kwam er pas toen zij in 1948 het veld ruimden. Al die tijd werden zowel de Arabische als de Joodse inwoners Palestijnen genoemd en de tegenwoordige krant Jerusalem Post heette toen Palestine Post.

  Like

 12. dr.Kwast zegt:

  E.J. Bron:
  Het is niet mijn idee wat je schrijft, maar ben volkomen eens met het idee van je om Israël te blijven steunen. Dus sorry als je denkt dat het mijn idee is wat je schrijft. Te minste zo fat ik je vraag tekens op.

  Like

 13. Trucker zegt:

  Als naar goede gewoonte heeft de KRomTroep BRT deredactiebe (zal link bijvoegen) zichzelf niet verloochend en een sterk staaltje van suggestieve beeldvorming afgeleverd.
  Dat voor hun de islamiet (in deze context de palestijen) de voorkeur geniet is een understatement.
  Als er reageerders zijn die de vraag dtellen “hoe is het mogelijk dat er zovelen zijn die niet weten wat er gebeurd in de wereld” welkom bij één van de feelgood zenders die enkel berichten wat (vanuit hun visie) belangrijk is (de multikulle islamofiele TERINGROTZOOI) hoewel dat laaste een te vriendelijke omschrijving is voor de MISDADIGE cultuur islam.
  http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/EP_131209_JO7?playlist=7.45619&video=1.1800663

  Like

 14. louis-portugal zegt:

  Gord stuk en mee eens Henk V.

  Like

 15. henk zegt:

  En deze man heeft de eed afgelegd tav de god van Israël tijdens de beëdiging van het rampenkabinet Rutte II!! ik wil niet graag in zijn schoenen staan

  Like

 16. V.K. zegt:

  -Katholiek Timmermans(oon) refereert hier aan de kroon welke die andere timmermanszoon op kreeg.

  Like

 17. Jan zegt:

  Nederlandse nazi-regering heeft het weer klaargespeeld een bedrijf uit Israël te jennen:

  Waterbedrijf Vitens stopt Israëlische samenwerking
  Het Nederlandse waterbedrijf Vitens werkt niet langer samen met het Israëlische waterbedrijf Mekorot*. Het bedrijf geeft aan belang te hechten aan ‘integriteit’.
  http://www.elsevier.nl/Economie/nieuws/2013/12/Waterbedrijf-Vitens-stopt-Israelische-samenwerking-1428101W/
  * Mekorot is het nationale waterbedrijf van Israël. Het bedrijf telt onder meer acht fabrieken die drinkwater maken van zeewater en het behoort daarmee tot de meest geavanceerde drinkwaterbedrijven ter wereld.

  Maar geen enkel probleem om met moordenaars en terroristen samen te werken
  http://www.vitens.nl/overvitens/organisatie/nieuws/Paginas/VEI-neemt-deel-aan-handelsmissie.aspx

  Misschien was prins Waterhoofd nog beter geweest om naar Israël te gaan ipv afgevaardigden van de nazi-coalitie:
  Israel, Jordan, PA sign historic Red Sea-Dead Sea canal deal
  Overcoming political obstacles, Israel, Jordan, Palestinian Authority sign what Energy Minister Silvan Shalom called ‘historic agreement’ securing additional 100 million metric cubes of water supplies for residents of Israel, West Bank, Jordan
  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4462942,00.html

  Like

 18. Dr.Kwast zegt:

  Ik wil even mijn excuus maken naar Henk V. Zit me niet lekker dat ik zo ondoordacht aan nam dat heer E.J.Bron dit artikel geschreven had. Is door mijn onoplettendheid gebeurt. Dat de heer Bron vraagtekens achter mijn nicknaam zette, begreep ik niet vandaar dat ik nogmaals de zelfde fout maakte. Door nogmaals het artikel te willen lezen, zag ik de naam van Henk V. . Er ging een groot licht branden en de vraagtekens werden groter en groter tot ik dit schrijven moest plaatsen om mijn verontschuldiging te maken. Kan weer rustig van de dag genieten nu dit recht gezet is. ik zal in het vervolg beter op vraagtekens te letten.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Ach, vergissingen maken wij allemaal wel eens, @Dr.Kwast, en dat wij hier allemaal ons steentje bijdragen van uit verschillende opvattingen die wij er op na houden is mij wel bekend.Ik zag de conversatie tussen u en Bert wel, maar kon die niet plaatsen, dus besteedde ik daar verder geen aandacht aan
   Excuses uiteraard aanvaard! Geniet verder van uw dag. 🙂

   Like

 19. Dr.Kwast zegt:

  Mijn dank Henk. V

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s