Welke toekomst is er voor de blanken in Zuid-Afrika?

Screenshot_10

(Door: Fjordman)

Ik volgde de westerse massamedia met verbijsterde belangstelling, nadat werd aangekondigd dat Nelson Mandela, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika [1994-1999], op 5 december 2013 was overleden. Het was niet onverwacht, aangezien de man 95 jaar oud was en jaren ziek was geweest. Ik heb nooit een hekel gehad aan Mandela, maar de uitbundige lof die hij kreeg van Scandinavië tot aan Alaska ging veel verder dan wat rationeel was of op feiten gebaseerd. Het is publiekelijk bevestigd dat Nelson Mandela, op het moment van zijn arrestatie voor terroristische activiteiten in 1962, een vooraanstaand lid was van het centraal uitvoerend comité van de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij. Deze partij had toen banden met de totalitaire communistische staat, bekend als de Sovjet-Unie, die massaal mensen ombracht.

Peter Oborne, de leidinggevende politieke commentator van de Britse zogenaamd conservatieve krant de ‘Daily Telegraph’, verklaarde: “Er zijn  maar weinig mensen die kunnen worden vergeleken met Jezus Christus. Nelson Mandela is één van hen… “.

Echt waar? Welnu, ik ben geen christen, maar volgens het christelijke geloof is Christus de zoon van God en zelf goddelijk. Deze vooraanstaande schrijver in een zogenaamd conservatieve krant vergeleek een Afrikaans voormalig vooraanstaand lid van de communistische partij met een god.

We hebben eerder in delen van politiek links een tendens gezien om bepaalde mensen, vooral marxistische leiders zoals Stalin en Mao, bijna tot de status van halfgoden te verheffen. Het is enigszins verontrustend om te zien dat hetzelfde patroon van persoonsverheerlijking, zelfs in zogenaamd conservatieve kringen, wordt nagestreefd. Het toont alleen aan dat radicaal-links de meeste van de culturele gevechten in de afgelopen vijftig jaar of zo heeft gewonnen.

Ondertussen werd in het geboorteland van Peter Oborne, Groot-Brittannië, Neil Phillips, de eigenaar van een broodjeszaak, gearresteerd en acht uur door de politie vastgehouden, die ook zijn DNA afnam en zijn computer in beslag nam. De reden? Hij had het gewaagd om een paar grapjes over Mandela te maken.

Eerder dat jaar, in april 2013, werd er openlijk in bepaalde gelederen van de politieke linkerzijde in Groot-Brittannië gevierd dat de voormalige conservatieve premier Margaret Thatcher overleed. Er waren zelfs openbare “Thatcher is dood fuifjes” in Britse straten, waarbij de deelnemers niet werden gearresteerd.

Thatcher was een belangrijke anticommunist die tegen het onderdrukkende systeem van de Sovjet-Unie vocht. Het is blijkbaar aanvaardbaar in de westerse wereld om de dood van conservatieve blanke anticommunisten te vieren, terwijl het maatschappelijk ontoelaatbaar is om kritische dingen te zeggen over Afrikaanse communisten, die dat al heel lang zijn en een militant verleden hebben.

Met betrekking tot deze Britse man die werd gearresteerd omdat hij grappen over Nelson Mandela maakte; Betekent dit dat Mandela nu letterlijk wordt gezien als een god of een halfgod en, als er slechte dingen over hem gezegd worden, dat daarom wordt beschouwd als godslastering?

De oude Egyptenaren geloofden ook dat de farao na zijn dood een god zou worden. Misschien moeten we een piramide voor Mandela bouwen of een of ander leegstaand graf in de Vallei der Koningen zoeken? Dat bevindt zich zelfs in Afrika.

Natuurlijk, Mandela was niet de slechtste leider die Zuid-Afrika zou kunnen hebben. Vergeleken met zijn opvolger Jacob Zuma was hij bekwamer en minder corrupt. Toch was de corruptie van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) al duidelijk aanwezig onder het bewind van Mandela. Dat hij geprezen wordt als een soort moderne heilige is niet terecht.

Zoals de helder formulerende schrijver Daniel Greenfield ons in herinnering brengt; Zuid-Afrika is vandaag de dag in elk opzicht feitelijk een eenpartijstaat onder de alles overheersende invloed van het ANC. Als communist had Mandela altijd een eenpartijstaat voor ogen gehad. Volgens Greenfields eigen woorden: “Voor veel blanke linksen heeft Mandela zijn plaats in het pantheon ingenomen, naast Gandhi en de Dalai Lama als een Derde Wereld heilige die een verzetsbeweging heeft geleid op basis van vergeving en acceptatie. Deze behoefte aan Derde Wereld heiligen, die heeft geleid tot een blanke cultus die gegroeid is rond Gandhi en de Dalai Lama, heeft meer te maken met de daling van de spiritualiteit in het Westen dan met de realiteit van de drie politieke figuren die, net als de meeste leiders, de waarde van symboliek begrepen als het erom ging hun meer menselijke agenda te verhullen. Mandela was net zomin een monster als een heilige. In plaats daarvan nam hij een verwarrende middenweg in, waarin hij terrorisme aanwendde en zich aansloot bij ondubbelzinnige monsters als Castro en Gaddafi. De man die een utopische geloofsovertuiging met een gewelddadige kant predikte, bleek een pragmaticus te zijn. Als er enige deugd uit zijn levenswijze kan worden weggenomen dan is het wel dat, wanneer puntje bij paaltje kwam, hij pragmatisme koos boven ideologie”.

Screenshot_9

Degenen die Mandela niet onvoorwaardelijk roemen, lopen het risico dat ze worden beschuldigd dat zij het apartheidssysteem van rassenscheiding ondersteunen en de heerschappij van de blanke minderheid. Voor de goede orde, mijn mening is dat het apartheidssysteem verkeerd was en in de eerste plaats nooit had mogen worden ingevoerd. Dat gezegd zijnde; de Europeanen die door de eeuwen heen in Zuid-Afrika hebben gewoond, zijn er in geslaagd om een moderne infrastructuur op te bouwen, waar soms ook de zwarte bevolking van heeft geprofiteerd.

In slechts een generatie van post-Apartheid zwart bestuur zijn veel van de verworvenheden in de landbouw, de wetenschap en de industrie, die in eerste instantie werden voortgebracht door de blanke bevolking, ongedaan gemaakt. Ondanks haar wijngaarden, mooie stranden en heel veel goud en diamanten is de Zuid-Afrikaanse samenleving nu aangetast door een weerzinwekkend niveau van incompetentie en corruptie, inheems geweld, aids en regelmatige verkrachtingen van baby’s. Waarom zou men moeten veronderstellen dat de wereld dit viert?

Een van de meer positieve dingen die kunnen worden gezegd over Nelson Mandela is dat hij in ieder geval, zodra hij aan de macht kwam, niet heeft aangedrongen op een grootschalige genocide op blanken. Een verblijf van 27 jaar in de gevangenis kalmeert de meeste mensen vermoedelijk.

Toch heeft een gewelddadige campagne van wrede moorden, met blanke boeren en hun gezinnen als doelwit, jaren gedreigd. Veel blanken zijn weggegaan en anderen overwegen het land te verlaten. Met de dood van Mandela vrezen sommige blanken een escalatie van de aanvallen tegen hen. Helaas maakt  de buitenwereld zich niet al te veel zorgen over hun benarde situatie.

Het is vastgesteld dat de blanke minderheidsheerschappij in Zuid-Afrika verkeerd en immoreel is [geweest]. Ik ben het eens met deze visie. Echter, het lijkt op dit moment twijfelachtig of de blanken en andere niet-Afrikanen een zwarte meerderheidsregering lang zullen overleven. Wat dan? Als de blanken niet mogen regeren over zwarten, maar ook niet kunnen overleven als minderheid onder een zwarte regering, dan zou de meest logische conclusie voor de resterende blanken zijn dat ze weggaan uit Zuid-Afrika en hun eigen staat gaan vormen, waarschijnlijk ergens aan de West-Kaap.

De vraag is of zij voldoende in aantal zijn en sterk genoeg om een levensvatbare staat te vestigen en of ze internationale erkenning zouden krijgen als ze dat deden. Het antwoord op beide beschouwingen zal hoogstwaarschijnlijk ontkennend zijn. Een onafhankelijke staat voor de blanken in Zuid-Afrika zou in strijd zijn met de anti-Europese gelijkheidscultus van de westerse heersende elites en zou derhalve niet worden aanvaard.

De westerse heersende elites waren via de NAVO, en gesteund door de Amerikaanse regering en de EU, volkomen bereid om militair geweld te gebruiken om een overwegend islamitische staat in Kosovo, in Europa, te vestigen. Toch zouden ze waarschijnlijk geen afgescheiden staat voor niet-islamitische Europeanen in Zuid-Afrika ondersteunen. Zonder buitenlandse steun is het twijfelachtig of een dergelijke staat lang kan overleven.

Samenvattend; de blanken in Zuid-Afrika moeten niet heersen over de veel talrijker zwarten. Toch kunnen zij blijkbaar als minderheid ook niet veilig wonen. Het is onwaarschijnlijk of ze in staat zijn om een onafhankelijke staat  op te richten, en het is twijfelachtig of een dergelijke entiteit internationale erkenning zou krijgen.

Tenzij men wil dat de blanken onopvallend worden afgeslacht en geleidelijk weggevaagd, blijft er eigenlijk maar één realistisch alternatief over: De blanken in Zuid-Afrika moeten worden geëvacueerd uit het Donkere Continent. Ze kunnen niet overleven in de disfunctionele en extreem gewelddadige Mad Max-maatschappij die post-Apartheid Zuid-Afrika is.

Mensen van Europese afkomst in de regio moeten de komende jaren worden geherhuisvest in Europa, Noord-Amerika, Australië of Nieuw-Zeeland. De eerste golf van blanke vluchtelingen is hier al aangekomen. Gezien het feit dat westerse regeringen het ANC steunden om in Zuid-Afrika aan de macht te komen, hebben ze een morele verplichting om blanken, die uit dat land en uit het staatsbeleid van het heersende regime vluchten, te helpen.

Screenshot_12

Bron:
Gates of Vienna
Auteur: Fjordman

Vertaald uit het Engels door:
Wachteres
(voor www.ejbron.wordpress.com)
(h/t Martin Bosma)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Apartheid", Communisme, Marxisme, Racisme, Terrorisme, Zuid-Afrika. Bookmark de permalink .

18 reacties op Welke toekomst is er voor de blanken in Zuid-Afrika?

 1. Maloch zegt:

  Het is wel weer een mogelijkheid voor de islam om wat grond terug te geven aan allah.

  Like

 2. Theresa Geissler zegt:

  Hear, hear! Het is werkelijk prettig om je eigen opinies betreffende deze aangelegenheid in belangrijke mate onderschreven te zien door een (naar mijn bescheiden mening) gróót filosoof en analyticus als Fjordman!
  Ik ben het vrijwel geheel eens met alle conclusies in dit artikel; Dat de blanken, gezien de omstandigheden het beste kunnen emigreren naar andere continenten geloof ik zelf ook; ik heb het zelfs al eens ergens naar voren gebracht.
  Triest, maar inderdaad waarschijnlijk de meest haalbare optie.
  Hoewel ik van mening blijf, dat Australië voor hen nog het beste zou zijn, zowel in klimatorisch- als in taalkundig opzicht. -En misschien ook wel op het levensbeschouwelijke vlak.
  Maar ja, daar zou dàt continent dan weer toestemming en gelegenheid voor moeten geven…..

  Like

 3. Vederso zegt:

  Het spijt me, maar ik kon er niet meer naar kijken = n.a.v.de eerste zin.

  Like

 4. nofuru zegt:

  OK,dus ‘de blanken in Zuid-Afrika …. kunnen ..blijkbaar als minderheid ook niet veilig wonen’ en het ‘is onwaarschijnlijk of ze in staat zijn om een onafhankelijke staat op te richten’ want dit ‘zou in strijd zijn met de anti-Europese gelijkheidscultus van de westerse heersende elites en zou derhalve niet worden aanvaard’.

  Dus ‘blijft er eigenlijk maar één realistisch alternatief over: De blanken in Zuid-Afrika moeten worden geëvacueerd uit het Donkere Continent.’

  Deze conclusie is logisch te noemen indien je,zoals de schrijver,ervan uitgaat dat ‘de blanke minderheidsheerschappij in Zuid-Afrika verkeerd en immoreel is [geweest]’.

  Een vraagje:De blanken in de VS zullen binnen 25 jaar een minderheid in eigen land zijn.De Engelsen binnen 35 jaar.Wij hier in Nederland zullen niet lang achterblijven.Waar zullen al deze blanken heen moeten? -ontheemd,overwoekerd,en etnisch gezuiverd in eigen land.Wat sal van ons word?

  APARTHEID WAS GOED.Zoals iemand dat verwoorde:hooguit kan je zeggen dat het een noodzakelijk kwaad was.Maar dan op de zelfde manier dat de politie dat is.

  Zolang blanken in Europa zich gedwongen voelen ieder Nieuw Zuid-Afrika-critisch sentiment vooraf te laten gaan door de standaard-clausule “apartheid was natuurlijk heel verkeerd,maar..”,is onze eigen strijd om handhaving eigenlijk al verloren.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Het bestaan van een politie-apparaat is in het algemeen wèl gebaseerd op een meer neutrale grondslag.
   Waarschijnlijk is dàt dan ook de reden, dat Fjordman de Apartheid uiteindelijk toch afwijst.

   Like

  • Wachteres zegt:

   @ nofuru

   Het was mijns inziens beter geweest, dit voorstel is destijds ook wel geopperd, als er een scheiding tussen blank en zwart was aangebracht en iedereen een gedeelte van het land had gekregen.

   Wat ik zelf niet goed aan de apartheid vond was bv. dat er een verbod was voor blank en zwart om gemengd te trouwen. Je kunt volwassen mensen niet verbieden om met iemand van een ander ras in het huwelijksbootje te stappen. En een discriminerend verbod voor zwarten om niet daar te komen waar een plek alleen ‘voor blanken’ is, of dat nu een bus, een gebouw of een park is, moet niet kunnen in een beschaafde wereld.

   Het ANC had, net als links nu nog heeft, het ideaalbeeld van een multiculturele samenleving, en derhalve waren, toen ook al, andere voorstellen taboe.

   Merkwaardig dat de linksen zich nu niet druk maken over de gevolgen van hun beleid, een morele verplichting ten opzichte van de blanken voelen zij blijkbaar niet.

   U heeft gelijk, we moeten meer de nadruk leggen op het goede dat de blanken in Zuid-Afrika hebben voortgebracht. Achteraf bezien was er niets mis met ‘apartheid’ geweest en dat hoeft beslist niet, mits goed toegepast, discriminerend voor anderen te zijn.

   Wij zijn ook tot de conclusie gekomen dat de islam niet samen gaat met onze Westerse samenleving.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Daar ligt nu een belangrijke kern van de zaak, Wachteres: MITS GOED TOEGEPAST.
    Maar juist daar mankeerde van alles aan, zodat het resultaat uitmondde in de voorbeelden, die jij ook aanhaalt. En díe waren onaanvaardbaar!

    Like

   • nofuru zegt:

    De blanken zijn 10% van de bevolking.Hadden ze 10% van het land moeten krijgen?Maar welke 10% dan?De (Noord-) Kaap? Zij hebben idd de oudste rechten daar.Maar dan nóg hadden ze óf miljoenen niet-blanken moeten deporteren of het vooruitzicht onder ogen moeten zien (door de huidige bevolkingssamenstelling en de overige demografische realiteiten) van voortdurende agitatie.Binnen de kortste tijd was een nieuwe Mandela opgestaan.
    En waarom zouden de blanken eigenlijk hun erfrecht -de bloedgrond van OVS en Transvaal- moeten opgeven?Wel heel gemakkelijk om vanuit Nederland te zeggen:Dan emigreren jullie toch gewoon.Het is niet hun schuld dat waar hun eigen bevolkingsgroei heel bescheiden was,de zwarte populatie in 100 jaar tijd toenam van 3 miljoen naar 40 miljoen.
    En vwb ‘een discriminerend verbod voor zwarten om niet daar te komen waar een plek alleen ‘voor blanken’ is, of dat nu een bus, een gebouw of een park is, moet niet kunnen in een beschaafde wereld.’:De vraag is in welke mate sprake is van een beschaafde wereld.Hadden misschien veel van de 64.000 sinds 1994 vermoorde blanken nu nog geleefd indien de ‘kleine apartheid’ niet was afgeschaft?

    Like

 5. luckybee zegt:

  De Blanken in Zuid Afrika zijn voornamelijk Gereformeerden,trouw aan het woord des heren.Ze waren er eerder als de Negers in Zuid Afrika en de Engelsen.Het climaat dat er heerst is gunstig voor de Blanken en slecht voor negers.De laatste woord is nog niet gesproken.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Aan één kant sla je de spijker op de kop, Luckybee: Trouw aan het Woord des Heren……. Ja. En juist de manier waaróp ze dat waren was precíes de verkeerde om als uitgangspunt te dienen voor zoiets als een Apartheidssysteem.
   Religieuze zelfingenomenheid, mijn beste, heeft zelden of nooit iets deugdelijks voortgebracht…….En daarvan was hier onder andere wèl sprake.

   Like

 6. Jan zegt:

  Zuma: “Niets te maken met wetten van blanken”
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/southafrica/9653920/Jacob-Zuma-backs-traditional-courts-instead-of-white-mans-way.html

  Zuma’s rural dwelling in Nkandla, KwaZulu-Natal, which has been rebuilt with £15 million of taxpayers money.’
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/southafrica/9661957/South-Africa-broadcaster-bans-reference-to-Zumaville.html
  En dit met geld van voornamelijk blanken:
  South Africa’s whites still paid six times more than blacks
  White South Africans take home six times more pay than blacks, 18 years after the end of apartheid and despite the incomes of black households surging 169 per cent in the past decade, the latest census revealed.
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/southafrica/9643548/South-Africas-whites-still-paid-six-times-more-than-blacks.html

  Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  Het ergste vind ik nog, dat men van Mandela een GODHEID heeft gemaakt. En, uiteraard met de RODE PERS en MEDIA voorop wordt er een gehele cultus om deze man heen gewoven. Zuid- Afrika gaat hetzelfde lot tegemoet als het voormalige Rhodesië, waar nu de wrede Mugabe het voor het zeggen heeft. Maar daar hoor je onze RODE GUTMENSCHEN weer niet over!

  Like

 8. Theo Prinse zegt:

  De Afrikaner willen niet weg uit Zuid Afrika waar zij in 1652 met de Verenigde Oost Indische Compagnie opgericht door de enige en ware Vader des Vaderlands ter oprichting van de Republiek der Verenigde Nederlanden Johan van Oldenbarnevelt tijdens het bewind van Johan en Cornelis de Witt onder leiding van tandarts Jan van Riebeeck in Kaapstad zijn aangeland.

  Hier mijn comment bij F.W de Klerk

  I disagree with the views in this article.
  Communism is merely a tool for the crony monopolist London based captalist like Anglo Gold and Platinum to install dictators to protect their interests.
  Indeed South(ern) Africa remains part of the global war against the sphere of influence of the Soviet Union and China.
  Zbigniew Brzezinski adopted the policy to betray western oriented populations to their islam fundamentalists in Persia, Afghanistan Pakistan and today in Libya, and partly Egypt, Syria etc. etc.
  Washington supported Pakistani sharia dictator Zia ul Haq from the mid 70ties until his asassination in 1988.
  As a result the western free world is exchanging communism to islam fundamentalism from Mali Nigeria, Sudan, CAR, Kenya etc. up to the Phillipines, Europe, the White House and the CIA.
  For South Africa it is best to move to a confederation of states and remaining provinces have more autonomy.
  http://tinyurl.com/ktg33jq

  Like

 9. Henk.V zegt:

  De kardinale fout die de Apartheid maakte was dat de blanke bouwers van de destijds zeer welvarende staat Zuid Afrika de niet-blanken onder een dwingende toezicht stelling plaatsten, die zo strak gereguleerd was dat er nauwelijks ruimte overbleef voor volwassen wording in elk opzicht. Dat een relatie tussen een blanke en een gekleurde persoon verboden was is een absurd voorbeeld.

  Dat – en dit even terzijde- men Israël feitelijk van dezelfde houding beschuldigd is dan ook een belediging zonder weerga.
  Een staat van afzondering, hetzij onder dwang ontstaan, hetzij uit vrije wil (zoals bij grote delen van de moslimgemeenschappen in de westerse wereld) leidt vroeg of laat tot grote conflicten.

  Oud-president F.W. de Klerk komt de eer toe dat hij werkte aan de correctie van de Apartheid toestanden.Hij wilde de scheiding gefaseerd afbreken, in een rustig tempo, omdat hij elke drang tot radicalisering wilde bedwingen.

  De Klerk werd gedwarsboomd van buitenaf door de niet aflatende druk van drammende,linkse, politiek correcte krachten die het idee van een racisme-vrije maatschappij door middel van een straffe boycot politiek er met een noodgang door wilden drukken. Zoals gewoonlijk forceert links altijd,want elk idee dat men koestert wordt vroeg of laat een zeer dwingend ideaal . Deze obsessie jut elk evolutionair proces net zo lang op, totdat er een revolutionair proces is ontstaan.
  Wij weten dat vervolgens de revolutie haar eigen kinderen opeet.Laat links maar begaan en er vallen steevast doden.

  En andermaal zien wij nu links zich ontfermen over het Israëlisch-Palestijnse conflict op precies dezelfde manier! Weer wordt er zogenaamd een diagnose gesteld en dan slaan de linkse chirurgen met grof snijmateriaal fijnzinnig aan het opereren. Links kan kennelijk niets bijleren.

  Een voorbeeld van een pseudo-doordachte analyse van links is dat grofbesnaarde,op geld beluste blanke kolonisten de zwarten verdrongen en iedereen kan weten dat er in de tijd dat van Riebeeck voet op Zuid Afrikaanse grond zette om vers fruit voor de bemanningen van schepen te vinden(!)er ook sprake was van een instroom van zwarte krijger volken vanuit het noorden, waarvan de Zoeloes de bekendste zijn.

  De mensen die door deze volksverplaatsingen werkelijk in de tang werden genomen waren de Hottentotten en de Bosjesmannen, de oorspronkelijke bewoners van het land.

  Het lijkt erop dat in de westerse, linkse hoofden de begrippen ” fout” of ”slecht” kennelijk steeds moeten worden geassocieerd met het blanke ras! Het cultuur relativisme is dan ook van linkse origine.
  Daarbij wordt gemakshalve vergeten dat de bijdrage aan de westerse beschavingen nagenoeg volledig voor rekening van blanken komt.

  Maar ondertussen, na de geslaagde ”bevrijding” van Zuid Afrika zijn de blanke bouwers van het land in de coulissen geplaatst en zien wij het land griezelig op de afgrond afstevenen. Dieptreurig is dat, vooral, wanneer men bedenkt dat onder regie van de Klerk de uitkomst mogelijk veel gunstiger was geweest.

  Nu komen allerlei raciale sentimenten vrij en leven de blanken in een hel.
  Eén persoon die openlijk tot moord op Boeren op riep, Jakob Malema, werd nog door het ANC teruggefloten, maar er lopen nog genoeg potentiële moordenaars vrij rond
  En inderdaad: het zou beter zijn geweest dat de blanken hun eigen provincie, onder eigen beheer, hadden kunnen krijgen, maar daar is links mordicus tegen…..
  En nu het zwarte racisme openlijk zich ontplooit zwijgen de linkse moraalridders.De Boeren worden aan hun lot overgeleverd..

  Dat is nou links..
  Spreek mij niet van links..

  Like

 10. Theo Prinse zegt:

  Henk.V 18.15
  Dank voor jouw positieve comment.
  Zo lees je het in Nederland anno 2013 nog te weinig.
  Ter correctie. Met de apartheid is natuurlijk bedoelt de politiek van apartheid.

  Het is waar dat omstreeks de wording van het Britse bewind over de eeuwenoude van origine Nederlandse boeren republieken Transvaal en Natal door de Engelsen de bruinmense (kleurlingen / colored) door de Britten van hun grond zij onteigent.

  De bruinmense hebben veelal een Nederlandse blanke voorouder, dus Nederlands bloed, genen een Nederlandse naam zoals Matroos of Fortuin of Jantj(i)e en spreken met 6 miljoen het van oorsprong Nederlandse dialect Afrikaans.
  Bruinmense en blanken en Aziaten zijn nu in 2013 met ongeveer 10 miljoen.

  Na 200 jaar sinds 1652 werd er in Zuid Afrika goud gevonden en de Engelsen hebben dit meedogenloos onder Brits beheer gebracht. Let wel.
  Het is overigens voor een goed begrip beter om historisch te spreken van Zuid(elijk) Afrika dan van Zuid Afrika want de zogenaamde communistische strijd in de 60er tot en met de 80er jaren in Angola, Zimbabwe, Zuid Afrika etc. was puur om goud, platina en diamanten in de hele zuid punt van Afrika en niet echt om het communisme of om de regionale politiek.
  Het waren eind 19e eeuw de Engelsen van Lord Milner en Curtis die een door Britten geïnstigeerd racisme in de Zuid Afrikaanse gemeenschap van colored, Indians, Whites en blacks hebben geïnsinueerd.
  The Aryan race: the origin of the Myth
  http://thecounterpunch.hubpages.com/hub/The_Aryan_race

  Lord Milner co-founder of Rhodes scholarship
  http://thecounterpunch.hubpages.com/hub/Lord_Milner

  Curtis, Lionel George (1872–1955), writer and public servant by Alex May
  http://mailstar.net/curtis1.html

  Klik om toegang te krijgen tot Curtis.pdf

  In de Tweede Boeren oorlog hebben de Engelsen voor het eerst in de geschiedenis de concentratie kampen geïntroduceerd waar zij 24.000 Nederlandse blanke Afrikaner vrouwen en kinderen met verkrachting, dodelijke ziektes en marteling hebben vermoord.

  In werkelijkheid was en is de politiek in Zuidelijk Afrika die van de Londense financiële elite.
  Daarom is de rol van Margaret Thatcher heel wat vuiler dan de huidige publieke opinie nu wil erkennen.
  Namens de financiële elite was Mandela een pion in de handen van Thatcher.
  Het is typisch dat Thatcher in april en haar clown Mandela in hetzelfde jaar zijn overleden.
  Het is ook typisch dat de Sovjet Unie met Cuba tegen de blanke Afrikaner vochten en de politieke elite van Amerika de blanke gemeenschap politiek heeft verraden met lul koek sentimenten zoals apartheid en racisme.
  Racisme is een doctrinair verzinsel van links. Mandela zat immers op een universiteit opgezet voor de niet blanken door de blanken.
  Apartheid is begonnen met de concentratie kampen van de Britten en de gescheiden ontwikkeling werd als een voldongen feit van de Britten opgedrongen aan de Amsterdammer Hendrik Verwoerd die een paar jaar later werd vermoord door Dimitri Tsafendas waardoor de verzelfstandiging door Verwoerd niet onder zijn leiding verder kon worden gezet.
  Verwoerd had immers in 1964 (precies 40 jaar voor de ANC machtsgreep) Zuid Afrika weer uit de klauwen van de Britten getrokken en onder heerschappij van de oorspronkelijke Nederlanders terug gebracht.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s