Bill Warner: Sharia voor niet-moslims – Hoofdstuk 1: Inleiding

Screenshot_30

(Door: Bill Warner)

Wanneer je nu naar de islam in Europa kijkt, kun je zien hoe Amerika er over 20 jaar zal uitzien. Waarom? De handelwijzen van de moslims in Europa zijn gebaseerd op het rechtssysteem van de sharia – gewoon die sharia, waarvan de invoering in Amerika net begint.

De sharia in het huidige Europa

Screenshot_29* Af en toe komt het verkeer in de straten niet meer vooruit, omdat moslims voor zichzelf aanspraak maken op de straten om er te bidden – een politieke gebeurtenis die gebaseerd is op de sharia.
* Complete streken van Europa zijn No-Go-Areas voor niet-moslims, inclusief de politie. Er bestaan islamitische enclaves, waarin alleen maar moslims wonen. Het principe “alleen voor moslims” is gebaseerd op de sharia.
* In Engeland verlangt een Anglicaanse bisschop islamitisch recht voor moslims. De bisschop luistert naar de wetten van de sharia.
* Op scholen mogen alleen maar teksten gebruikt worden die in overeenstemming zijn met de sharia. Dat komt overeen met de shariawet.
* Christenen mogen niet met moslims over het christendom praten of hen daarover literatuur geven – een politieke uitdrukking van de shariawet, die door Britse rechtbanken wordt uitgevoerd.
* Verkrachtingen door moslims zijn in veel gebieden van Zweden zo wijdverbreid dat Zweden het de politie nu verboden heeft om bij het onderzoek data te verzamelen die naar de islam verwijzen. Verkrachting maakt deel uit van de islamitische doctrine, die op niet-islamitische vrouwen wordt toegepast.
* In Londen eisen moslims op massademonstraties een einde aan het Britse recht en dat de sharia voor alle burgers moet gelden, onafhankelijk van hun religie. Deze politieke actie is gebaseerd op de sharia.
* In enkele Engelse ziekenhuizen mogen niet-moslims tijdens de ramadan (een religieuze islamitische gebeurtenis) niet in het zicht van moslims eten. De onderwerping van niet-moslims onder islamitische voorschriften is gebaseerd op de wetten van de sharia.
* In Britse ziekenhuizen worden islamitische vrouwen alleen dusdanig behandeld zoals wordt vereist door de shariawet.

Screenshot_31

De sharia in het huidige Amerika

Hier enkele actuele en historische gebeurtenissen in Amerika, die gemotiveerd worden door de wetten van de sharia:

* Op 11 september 2001 vielen Jihadisten het World Trade Center aan en vernietigden het. Deze daad van geweld werd in overeenstemming met de doctrine van de jihad gepleegd, die men vindt in de shariawetten. De aanval was een politieke actie, die gemotiveerd werd door het religieuze mandaat van een eindeloze Jihad.
* Alle leerboeken in Amerika moeten door islamitische raden worden toegestaan. Dit vindt plaats in overeenstemming met de shariawet.
* Amerikaanse werkgevers en scholen worden geconfronteerd met eisen naar islamitische gebedstijden en gebedsruimtes. Deze eisen zijn gebaseerd op de shariawet.
* Het Amerikaanse bankensysteem wordt door het financiële wezen van de sharia geïslamiseerd. Ons bankensysteem geeft toe aan het shariaconforme financieel recht, zonder de shariawetten volledig te kennen.
* voor islamitische vrouwen worden op universiteiten naar sekse gescheiden zwembaden en andere sportinrichtingen geëist.
* ziekenhuizen worden aangeklaagd, omdat ze geen shariaconforme behandeling uitvoeren.
* Geen enkel seminaar op de universiteiten behandelt de geschiedenis en de doctrine van de islam onder kritische uitgangspunten. Onder de sharia mag geen enkel aspect van de islam bekritiseerd worden.
* Islamitische liefdadigheidsinstellingen financieren Jihadisten (islamitische terroristen), wat overeenkomt met de sharia.
* Islamitische voetbaden worden op vliegvelden geïnstalleerd, betaald met Amerikaans belastinggeld. Dit gebeurt in overeenstemming met de wet van de sharia.
* Amerikaanse gevangenissen zijn bolwerken van islamitisch missiewerk.
* Arbeidsplaatsen worden door de inrichting van speciale ruimtes en gebedspauzes tot islamitische gebedsplaatsen – in overeenstemming met de shariawet.
* Islamitische vluchtelingen nemen meerdere vrouwen mee naar Amerika om sociale uitkeringen en medische behandeling te krijgen. De Amerikaanse autoriteiten handelen niet, zelfs niet wanneer men ze bewijzen levert. Polygamie is puur sharia.
* We vechten in oorlogen in Afghanistan en Irak om grondwetten te installeren waarvan het 1e artikel de superioriteit van de islam bevestigt.

Screenshot_34

Waarom moeten we de sharia kennen?

Islamitische geleerden beweren: De islamitische wet is perfect, universeel en eeuwig geldend. De wetten van de Verenigde Staten van Amerika zijn tijdelijk, beperkt en eindig. Het is de plicht van iedere moslim om de wetten van Allah, de sharia, op te volgen. De Amerikaanse wetten worden door mensen gemaakt, terwijl de shariawet heilig is en afkomstig is van Allah, de enige rechtmatige god.

De sharia: De sharia is gebaseerd op principes die in de koran vastgelegd zijn evenals in andere islamitische religieuze/politieke teksten. Er bestaan geen gezamenlijke principes tussen de Amerikaanse wet en de sharia.

Screenshot_35

Onder de wet van de sharia:

* Bestaat geen godsdienstvrijheid
* Bestaat geen vrijheid van meningsuiting
* Bestaat geen vrijheid van gedachten
* Bestaat geen artistieke vrijheid
* Bestaat geen persvrijheid
* Bestaat geen gelijkheid van de mensen – een niet-moslim, Kafir, is nooit gelijk aan een moslim
* Bestaat geen gelijkwaardige bescherming voor mensen van verschillende klassen. Het recht is dualistisch, met een serie wetten voor islamitische mannen en andere wetten voor vrouwen en niet-moslims
* Bestaat geen gelijkheid voor vrouwen
* Mogen vrouwen geslagen worden
* Mag een niet-moslim geen wapens dragen
* Bestaat geen democratie, omdat democratie betekent dat niet-moslims gelijkgesteld zijn aan de moslims
* Moet onze grondwet, een door de mensen gecreëerd document van onwetendheid (Jahiliyah), zich aan de sharia onderwerpen
* Zijn niet-moslims dhimmi´s, derderangs burgers
* Moeten alle regeringen via de shariawet regeren
* Kan de sharia niet, anders dan algemene wetten, verschillend geïnterpreteerd en veranderd worden
* Geldt niet de Gulden regel (“Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden”)

Screenshot_32

De oplossing

Dit boek steunt op feiten en geeft kennis door die berust op analytisch en kritisch denken. Als u het hebt uitgelezen, zult u weten wat de sharia precies is.

Belangrijker nog: U zult weten waarop de basis van de sharia is gefundeerd. U zult een kennis over d eislam hebben, die maar weinig mensen in het Westen bezitten. Daardoor zal de islam zich voor u ontsluiten.

Screenshot_36

De drie zienswijzen over de islam

In Medina zat Mohammed een hele dag lang naast zijn 12-jarige vrouw terwijl ze toekeken hoe 800 joden door het zwaard werden onthoofd. Ze werden onthoofd, omdat ze gezegd hadden dat Mohammed niet de profeet van Allah zou zijn.

Moslims beschouwen deze doden als noodzakelijk, want het ontkennen van Mohammeds profetendom was, en is nog steeds, een aanval op de islam. Ze werden onthoofd, omdat Allah het toestaat.

Ongelovigen beschouwen deze gebeurtenis als bewijs van Jihadistisch geweld van de islam en als wrede daad.

Apologeten zeggen dat het gaat om een historische gebeurtenis; dat alle culturen in hun verleden gewelddaden hebben gepleegd en dat je daarover niet mag oordelen. Ze hebben nog nooit een van de fundamentele teksten van de islam gelezen, spreken echter over de islam alsof ze experts zouden zijn.

Gezien vanuit verschillende standpunten was de moord op de 800 Joden:

* Een absoluut heilige daad
* Een tragedie
* Een van de vele historische gebeurtenissen. Wij hebben ergere dingen gedaan.

Er bestaat geen “juiste” zienswijze van de islam, omdat deze zienswijzen niet met elkaar verenigbaar zijn.

Dit boek werd geschreven vanuit het gezichtspunt van de ongelovigen. Alles in dit boek wordt beschouwd vanuit het perspectief dat de islam effecten heeft op niet-moslims.

Dat betekent ook, dat de religie een ondergeschikte rol speelt. Voor een moslim is de islam als religie belangrijk, maar alle ongelovigen worden door de politieke opvattingen van de islam getroffen.

Dit boek houdt zich bezig met de islam als politiek systeem. Het houdt zich niet met moslims of hun religie bezig. Moslims zijn mensen en verschillen van elkaar. Religie is datgene wat iemand doet om in het paradijs te komen en de hel te vermijden.

Het is noch nuttig noch noodzakelijk om over de islam als religie te spreken. We moeten over de politieke islam spreken, omdat hij een machtig politiek systeem vormt.

Screenshot_33

Bron:
Europenews.de

Bron oorspronkelijk artikel:
http://www.amazon.de/gp/reader/B00E0TDZE0/ref=sib_dp_kd#reader-link
Auteur: Bill Warner

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Europa, Islam, Islamisering, koran, Mohammed, Moslims, sharia, VS. Bookmark de permalink .

16 reacties op Bill Warner: Sharia voor niet-moslims – Hoofdstuk 1: Inleiding

 1. G.Deckzeijl zegt:

  De eerste de beste tapijtvreter die mij aan m’n kop zeikt over z’n verzonnen islamitische slachtershandboek zal wensen dat hij daar nooit aan begonnen was.
  http://tinyurl.com/mzj8jex

  Like

 2. Cathja zegt:

  Het is onthutsend wat de islam de totale wereldbevolking wil opleggen! En dan ook nog eens uit naam van een god en zijn ‘profeet’, die totale onderwerping eist.
  Het is onvoorstelbaar dat wereldleiders die niet de islam aanhangen, toelaten dat binnen hun landsgrenzen deze barbaarse ideologie opgedrongen wordt. Welk recht hebben ze om de vrijheden van vele tientallen miljoenen mensen af te nemen? Welk recht hebben ze om die barbaren hun gang te laten gaan, waardoor zeer velen op allerlei manieren slachtoffer worden? Wat doet het Internationale Hof voor de Rechten van de Mens hiermee? Niets? Dan kunnen we dit Hof direct opdoeken!

  Europa moet zijn grenzen stellen. Overheden moeten opkomen voor hun landgenoten. Dat is hun dure plicht! En als zij het achterwege laten, waar zijn dan de regerende vorsten? Wat hebben zij beloofd bij hun inhuldiging?

  Het zijn zwarte tijden voor Europa! Er gaat geen dag voorbij of we krijgen vervelende berichten over ons heen. Ik hoop dat het verzet tegen de EU en de islam enorm groot wordt! Dat in diverse lidstaten anti EU-partijen gaan samenwerken, om zo één blok te vormen tegen dat alles overheersende Brussel, die ons aller souvereiniteit afneemt, en de moslim-indringers op allerlei wijze faciliteert.

  Geert zegt altijd: “Genoeg is genoeg!”.

  Like

 3. Bob Fleumer zegt:

  Wij hebben dit alles te danken aan laffe regeringen op een rij die nooit het belang van het Nederlandse volk hebben verdedigd en blijkbaar ook niet van plan zijn dat te doen gezien de ontwikkelingen die plaatsvinden, ik kots van het zoodje!

  Like

 4. Republikein zegt:

  Eerst vechten, daarna herstel, de geschiedenis in herhaling!

  Like

 5. Sjaak zegt:

  De dag dat in Europa de Sharia ingevoert word is ook de dag waar
  de hele Europese bevolking de Sharia met wapengeweld andwoord geeft !
  Ik word strontziek van dit achterlijk volkje !

  Like

 6. Theresa Geissler zegt:

  Allemaal waar, wat hier wordt opgesomd, maar WIJ weten het inmiddels.
  En ook, dat het uiteindelijk niet eens aan de moslims lígt: Die kunnen wel eisen stellen, maar als de bestuurders van de gastlanden daar niet zo gemakkelijk op in zouden gaan, kregen ze immers geen poot aan de grond!
  Dit constaterend valt me trouwens in dat er waarschijnlijk ook nog sprake is van mis-communicatie: Diezelfde bestuurders staan bepaalde uitzonderingen toe voor moslims, er in hun naïviteit van uitgaande dat die moslims zullen begrijpen, dat het uítzonderingen zijn, alleen voor hèn bedoeld. Maar keer op keer zie je dan weer dat ze daar niet aan willen en het de hele goegemeente gaan opdringen: Men heeft één en ander immers ‘mogelijk gemaakt.’ Voor hen betekent dat dan meteen dat het voor iedereen geldt. Vrijblijvendheid bevatten ze gewoon niet.
  Het is tevens daarom, dat het beter zou zijn, maar helemaal geen uitzonderingen te maken; NEE moeten ze regelmatig te horen krijgen. Het zijn net kinderen en kinderen behoeven duidelijkheid.

  Like

 7. G.Deckzeijl zegt:

  Er bestaat GEEN gematigde islam, Lodewijk Asscher, ga dat in de 21e eeuw eens een keer leren!
  Degenen die het tegendeel beweren bedrijven vrijwel zeker taqiyya, of ze zitten naast je in Vak K dan wel tegenover je, in de Kamer.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3564899/2013/12/19/Nederlandse-moslims-in-brief-aan-buitenland-Stop-werven-islamstudenten.dhtml
  En het keiharde bewijs dat er geen gematigde islam bestaat, vind je in het stokoude, verzonnen instructieboekje waar ze dagelijks in zitten te lezen.
  Zie link/comment 1.

  Like

 8. fleckie zegt:

  Islam:”DODELIJKE SLUIER, OVER ALLES, en IEDEREEN”.

  Like

 9. Peter Klaasing zegt:

  De moslims beseffen, dat in hun woestijnlanden iets fout gegaan is, want zij vermoorde elkaar als vliegen. Om de totale uiroeing van de arabiese ras te voorkomen, zoeken zij voor hun eienheid groenere weivelden want in hun landen komt men in opstand tegen deze genociede.

  Like

 10. Peter Klaasing zegt:

  Met andere woorden, willen zij uitbreiden naar plekken op de wereld waar de islam niet zo bekent is. Zoals in simpel Nederland.

  Like

 11. Tom Hendrix zegt:

  Dit wordt mogelijk gemaakt voor de HAATBAARDEN annex BOOSLIMS, door de nederlandse politieke partijen, van links tot rechts! De grootste schuldigen zijn: CDA,VVD,PvdA,D66. Deze klootzakken hebben de laatste 40 jaar constant geregeerd!

  Like

 12. G.Deckzeijl zegt:

  Wilders is vandaag een anti-islam-stickeractie begonnen en heeft daarvoor de vlag van Saudi-Arabirië een tikkie aangepast.
  http://nos.nl/artikel/588618-kabinet-hekelt-antiislamactie.html
  Timmerfrans begon weer te zeiken over het beledigen van een geloof en we weten allemaal dat dat niet kan( http://tinyurl.com/mzljv9 ), plus dat hij is vergeten dat de wet op de godslastering inmiddels is afgeschaft.
  Wat staat er op de Saudische vlag? Als ik goed ben ingelicht dit:
  Er is geen god dan allah en mohammed is zijn profeet.

  Like

 13. Ekster zegt:

  Gisteravond in Pauw & Witteman zaten ze ook weer met zijn allen te jeremiëren hoe erg de stickeractie van Wilders wel niet is. “Ibrahim” Wijbenga, een of andere idiiote imam, Dolfje Jansen, schandalig vonden ze het allemaal. Pauw dreigde echter even een kritisch vraagje te stellen maar dat liep natuurlijk weer met een sisser af. Hij vroeg iets van: “maar is het nou wel zo vreselijk erg wat er op die stickers staat? Er staat: Mohammed was een boef”. Nee, maar de juiste vertaling zou moeten zijn “Mohammed was een crimineel”, spraken de “deskundigen”, nou toen was Pauw direct om. Nee, dat ging te ver.
  Maar ondertussen is er geen woord van gelogen.. vieze Mo was pedofiel en iemand die tegenstanders onthoofdde…lijkt mij toch behoorlijk crimineel. Maar dat vind jij, Dolf Dhimmy Jansen, dus niet??

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s