Chapeau Wilders! Zijn stickeractie komt misschien nog net op tijd om de burgeroorlog te voorkomen

Screenshot_54

(Door: Martien Pennings)

Applaus voor Wilders! Dit is een zeldzaam dappere daad van verzet! Een stickeractie met als motto: “De islam is een leugen. Mohammed is een crimineel. De Koran is gif.”

Het is inderdaad polariserend wat Wilders doet en zegt, maar het komt misschien nog net op tijd om het bewustzijn te wekken dat de islam een manifestatie is van een blijkbaar tijdloze geest die ik nazistisch of Hitleristisch noem. En om de import van dat geloof nu radicaal stop te zetten, te beginnen in Nederland.

Ik noem de islam nazistisch. Fascistisch voor de islam vind ik te zwak. Ik heb die stelling islam = nazisme onderbouwd in verschillende opstellen onder het motto “De islam is een nazisme avant, pendant et après la lettre”. Ik heb Wilders vaak aangevallen vanwege zijn niet zo handige uitspraken en stellingnames – kopvodden, knieschoten, het leger naar Gouda, geen steun voor de betaling van Ayaans bewaking – en daarbij heb ik steeds opgemerkt dat het allemaal zowel minder plat en vulgair alsook . . . . . . radicaler kon! En dat is nu precies wat hij heeft gedaan. God zij dank! De confrontatie móét vervroegd worden! Over tien, twintig jaar kan het niet meer zonder bloedige burgeroorlog! Goed zo, Wilders! Je doet het onvermijdelijke en noodzakelijke.

De aanhangers van het Stalinistische principe van de politieke correctheid waren er natuurlijk als de kippen bij om hun huichelachtige verontwaardiging te etaleren. Voorop ploertig Timmerfransje, die vanuit de EU-paleizen waar de nieuwste totalitaire, antisemitische en islamofiele plannen uitgebroed worden, verklaarde dat het kabinet afstand nam van de actie van Wilders en dat er “wereldwijd ruim een miljard mensen overtuigd moslim zijn zonder radicale denkbeelden”. Zou die hypocriet dan werkelijk niet weten niet dat die “gematigde moslims” driekwart van de heilige Koran en de nauwelijks minder “heilige” Soenna buiten beschouwing moeten laten? Ja, precies: het onsamenhangende gelul van Donald Duck-dikte dat je overhoudt als je de terreurpassages eruit gescheurd hebt. Want die onhervormbare boekjes zijn wél radicaal, namelijk radicaal kwaadaardig. Weet hij niet dat als de tijd rijp is en als die “gematigde moslims” ook in het Westen een minderheid vormen die krachtig genoeg is om tot geweld over te gaan, de Oelewappa’s zullen opstaan en met de Koran en de Soenna in de hand zullen wijzen op wat daar écht in staat? Een van de recentere keren, Timmerfrans, met je vette Arische rotkop, is dat gebeurd door de Moefti van Jeruzalem, in de jaren 1920 in Palestina. En de terreur, smerige mafkees, met je BDS-actie, is daarna nooit meer opgehouden.

Onder het motto “Fransje Timmermans moet een doodstraf naar keuze krijgen”, heb ik pas nog uitgelegd hoe mega-hypocriet het viezerikje is en ik kwam tot deze conclusie:

“Bij het schurkenconglomeraat dat tegenwoordig weer ‘Rusland’ heet, adviseert Fransje eufemiseren en bij de enige humane democratie in het Midden-Oosten, Israël, adviseert Fransje demoniseren.”

De Jezuïeterige vetnek had in reactie op Wilders nog meer te melden.

“Hun geloof beledigen”, meende onze crypto-antisemitische minbuz, “is geen bijdrage aan de bestrijding van extremisme, maar speelt de extremisten juist in de kaart.”

“( . . .)  als je doel is radicalisering, extremisme en terrorisme te bestrijden, zei onze  is het beledigen van een godsdienst en het daarmee krenken van vele gelovigen een buitengewoon slecht en ineffectief middel.”

Zeg Timmermans, Jodenpestertje, vertel me eens waarom het krenkend zou zijn om aanhangers van de oudste vorm van nazisme erop te wijzen dat ze . . . . . een vorm van nazisme aanhangen? En ik zei hierboven al dat Wilders het enige middel om “radicalisering, extremisme en terrorisme te bestrijden” misschien (!) nog net op tijd inzet, namelijk het zoeken van de confrontatie alvorens het niet meer zonder burgeroorlog kan. Als het aan jullie ligt – jullie landverraders, cultuurverraders en collaborateurs – eindigt dit continentpuntje Europa in de islamitische hel. Ook de Joodse jongeheer Asscher heeft neigingen richting het soort collaboratie dat zijn overgrootvader pleegde in Amsterdam in de Joodse Raad in de nazitijd: hij vindt kritiek op wat ik graag de nazislam noem óók al “walgelijk”. Word wakker, domkop!

Screenshot_51

Zet in gedachten een nazi-officierspet op die dikke Arische kop!

Gisteren was de actie van Wilders natuurlijk hot news bij die twee topgesalarieerde trekpoppen van de VARA. Ik citeer eerst even wat de P&W-site te melden heeft over twee gasten die gisteravond aanzaten:

“In Nederlandse moslimgemeenschappen is ‘een gevaarlijke polarisatie’ aan de gang, zo zeggen het Eindhovense CDA-raadslid en jongerenwerker Ibrahim Wijbenga en de Amsterdamse jongerenimam en woordvoerder van het Contactorgaan Moslims en Overheid, Yassin Elforkani. Kritiek hebben op Nederlandse moslims die jihadreizen naar Syrië ondernemen is volgens hen in Nederland bijna niet meer mogelijk. Ook zouden debatten over islam en democratie nauwelijks meer zonder beveiliging kunnen worden georganiseerd.”

Kijk, Timmerfransje: hier heb je het fenomeen al. De Syriëgangers hebben het bij het goeie eind, want die doen wat Koran en Soenna echt voorschrijven. Net zoals bijvoorbeeld de moordenaars van Sadat. Ga maar eens lezen bij Hans Jansen: “The Neglected Duty: The Creed of Sadat’s Assassins” (1986). Nou, die “creed” is het echte geloof, zoals Jansen zelf gaandeweg de jaren 1990 ook steeds meer ontdekt heeft. Het geloof dus dat Wilders aldus samenvat: “De islam is een leugen. Mohammed is een crimineel. De Koran is gif.”

Kijkluister vanaf 03:17 naar Pauw die zegt dat Wijbenga en Elforkani allebei zijn bedreigd, door “radicale moslims”. Metéén weer dat implicitum dat er ook een niet-radicale islam zou bestaan en dat is dus NIET zo. Er is maar één islam en dat is inderdaad 100% vergif. Witteman leest de tekst van de sticker voor en geeft door zijn laffe mondstand subtiel aan dat het inderdaad iets héél stouts is wat-ie zegt. Waarna Wijbenga opmerkt dat Wilders misschien wel premier van Nederland zou kunnen worden, dus de man “die de boel bij mekaar zou moeten houden”. Ja, hij zegt het echt. Hilarisch! Wilders als Cohen! Die Wijbenga zit daar in zijn manageriale streepjespak omdat de islam er steeds meer in slaagt de oorlog naar West-Europa te brengen en verklaart het vervolgens tot de plicht van elke Nederlandse premier om daar zalvend en theedrinkend mee om te gaan. Ik geloof echt niet dat-ie beseft hoe intens brutaliserend dat is. Pauw en Witteman trouwens ook niet.

Witteman is uiterst invoelend naar de twee vertegenwoordigers van het Geloof van de Vrede:

“Hoe staan jullie daar nou tegenover? Zeggen jullie: ik weet nu wel hoe Wilders in elkaar zit en ik raak door hem niet meer gekwetst?” Wijbenga heeft het in zijn antwoord over “provocatie op provocatie” en dat er toch wel geluiden komen uit de achterban voor een tegenactie.

Kijk hoe het krachtig bevleesde hoofd van Elforkani diepe walging uitdrukt terwijl hij het over “misselijk en belachelijk” heeft. Elforkani vindt dat de man die blijkbaar volgens Timmerfrans een miljard moslims tegen zichzelf in het harnas durft te jagen en zijn leven geen dag zeker is vanwege het prachtgeloof dat Elforkani vertegenwoordigt recht heeft op de titel . . . . . . lafaard van het jaar! Elforkani heeft Wilders al vaak uitgenodigd voor een debat, zegt hij. Maar hij durft blijkbaar niet.

Maar ik begrijp Wilders wel. Live debatteren met moslims is nog een graadje moeilijker dan met linkse collaborateurs. Want die laatsten zeggen in een debat zulke waanzinnige dingen dat je drie dagen nodig hebt om te doorgronden wat ze nou eigenlijk liegperverteren en dan heb je vervolgens weer drie dagen nodig om een antwoord te formuleren. Moslims zijn daarvan de overtreffende trap. Ik heb het wel eens ongeveer zo onder woorden zien brengen: “Debatteren met moslims is als schaken met duiven. Ze gooien de stukken om, schijten op het bord en dan schreeuwen ze dat ze gewonnen hebben.”

Elforkani’s meest opmerkelijke uitspraak over Wilders’ actie:
“We hebben een beschaving in dit land en volgens mij moeten we dat ook niet tolereren.”
Waarvan acte.

De verschillige cabaretier Dolf Jansen zit ook aan tafel en wordt naar zijn mening gevraagd. “Ik geloof niet” zegt hij, “dat de mensen die Wilders tot politicus van het jaar hebben gekozen, achter dit soort teksten staan.”

Nou, dat is dan in mijn optiek vreselijk jammer en ik hoop dat Dolfie Zalluffie ongelijk heeft. Verder meent hij dat Wilders met al zijn geknuppel in het hoenderhok niks heeft bereikt, noch in Nederland, noch in Europa. Deze Dolf Jansen is een typisch voorbeeld van wat Benno Barnard een “in de collaboratie zacht gekookt ei” noemt. Het koorknaapje is helemaal onder de indruk van zijn eigen ernst terwijl-ie daar aan tafel zit. Let eens op dat magere smoeltje! Geen idee heeft de nitwit van de oorzaak van wat hij Wilders’ falen noemt, namelijk het feit dat al veertig jaar lang een linkse monocultuur alle subsidie-niches in media, onderwijs en politiek heeft bezet, een pensée unique aan de hele Europese cultuur heeft opgelegd en elk islam-kritisch, EU-kritisch en Israël-vriendelijk geluid heeft gedemoniseerd. Hij snapt niet dat het feit dat hij, Dolf Jansen, een naïeve en domme Jan Lul met  een hoop pretentie, wéér bij P&W zit, nou precies een manifestatie is van die totalitaire pensée unique. En hij zit daar mede voor de zoveelste keer, omdat aan islamcritici, als ze al eens willen optreden bij P&W, onvervulbare eisen van bewijsvoering worden gesteld en consequent afgezeken worden. Dus die komen niet meer. En verder heeft-ie niet in de gaten dat bij de nieuwe Europese en Nederlandse verkiezingen wel eens zou kunnen blijken dat Wilders meer bereikt heeft dan Dolf Jansen en zijn domlinkse kliek lief is. Wat de groenzoeter ook nog zegt: “Ik vind elk geloof even veel waard.” LUL! Lees eens wat fatsoenlijks, mega-nitwit! Op deze plek en uitgebreider hier.

En dan worden de heren Wijbenga en Elforkani verder bevraagd door de heren Pauw en Witteman. Niet kritisch natuurlijk! Er is geen enkele vraag bij waarin de vooronderstellingen besloten zit dat Wilders gelijk zou kunnen hebben. Maar wat de heren desondanks zeggen, is zeer de moeite waard, omdat daaruit blijkt hoe nodig de actie van Wilders is.

Ze worden dus bedreigd, zowel Wijbenga als Elforkani. Waarom? Vanwege het feit dat ze ertegen zijn dat er Nederlandse jihadi’s naar Syrië vertrekken en ook omdat ze menen dat de democratie is te verenigen met de islam. Tsja. Maar islamitisch gezien hebben de jongeren 100% gelijk, want er is een plicht tot Jihad en democratie is een menselijke instelling die Allah zeer onwelgevallig is. Het zou wel leuk geweest zijn als Arabist Hans Jansen daar gezeten had en de heren daarop had kunnen wijzen.

Elforkani meldt dat je tegenwoordig niet meer in een moskee tot een debat kan komen zonder dat er geweld aan te pas komt. Wijbenga had laatst een kogelwerend vest overwogen voor hij het gesprek met de “jongeren” aanging. Elforkani zegt per ongeluk iets zéér opmerkelijks. Zes jaar geleden, vertelt hij, in zijn eerste preek in een Nederlandse moskee, zei hij dat alle mensen broeders zijn. “En er kwamen hele boze reacties vanuit de gemeenschap.” Kijkkijk. Hearhear. Maar, zo meent hij, toen was een gesprek nog mogelijk, maar dat wordt steeds minder. Zou dat, vraag ik mij dan af, aan het karakter van de islam kunnen liggen?

Elforkani meent dat de jongeren een eigen islam aan het creëren zijn. Nee, Elforkani, ze kennen de echte islam. Hun ideologie is alleen maar vijandbeelden, klaagt hij. Ja, dat klopt, zo kan ik melden, de islam is geheel opgetrokken uit vijandbeelden, dat zien die jongeren goed. Wist jij dat niet, Elforkani? Hij is bang dat die radicale ideologie gaat groeien. Hij ziet dat in de moskeeën. Hij vraagt: “Hoe kunnen we die ideologie klein houden?” Nou die kan je niet klein houden, mijnheer Elforkani, want die ideologie IS de islam, een totalitaire en antihumane ideologie, die bovendien onhervormbaar is, niet alleen omdat de Koran Allahs eeuwige woord is en de Soenna van de Profeet als nauwelijks minder geldt, maar ook kun je de islam niet hervormen omdat er geen enkel fatsoenlijk principe in de islam is rond hetwelk zo’n hervorming zou kunnen clusteren. Je kunt de islam alleen als geheel bij het grofvuil zetten.

Nog even dit. Ga eens kijkluisteren naar het interview dat het NOS-journaal met Wilders had. Merk op hoe uitstekend en dapper hij overeind blijft onder de stompzinnige quasi-heiligheid van de ondervragende verslaggever van de NOS. Die lul is dus alleen maar bezig zich tegenover Wilders als de betere mens te manifesteren. Het dringt ook totaal niet tot hem door dat Wilders het grootste Kwaad aan de kaak stelt dat op dit moment op aarde zijn mensenvernietigende werk doet en ook het Westen steeds meer bedreigt.
(UPDEETJE 21-12: Hier nog een interviewtje afgenomen door een ultra-dom doosje van het NOS-journaal, een uiterst beschaafd pratend vilein vaginaatje dat vol smerige, suggestieve vraagjes en vol van moreel gelijk zit. Ook hier blijft Wilders strak overeind.)
_________________________
Door:
Martien Pennings
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", antisemitisme, Appeasement, Counterjihad, Dhimmitude, Elite, Geert Wilders, Hypocrisie, Immigratie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, Israël-vijandigheid, Jodenhaat, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, mainstream-media, Moslims, Multiculti, Naïviteit, NOS, Overheid, politici, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

73 reacties op Chapeau Wilders! Zijn stickeractie komt misschien nog net op tijd om de burgeroorlog te voorkomen

 1. vanhetgoor zegt:

  Pennings, jij ziet het goed. De stelling op de sticker is geen speld tussen te krijgen, het is onomstotelijk waar. Het wordt tijd dat de wereld het inziet dat we het niet kunnen laten gebeuren dat ca. een-vijfde van de mensheid hun eigen nek in een strop steekt en voortaan stopt met nadenken. We moeten deze mensen bevrijden van hun ellende, en dat kan alleen maar door hun te dwingen zelfinzicht te krijgen, er is geen andere weg, er is geen andere manier.

  Like

  • Driek zegt:

   Mooi en zeer raak geschreven, Martien Pennings. Het is jammer dat niet meer mensen deze site bezoeken, dan worden ze misschien eindelijk eens een keer wakker.
   Schitterend vind ik vooral: “dikke Arische kop”, Ik vind die Timmermans een prototype van de nieuwe NSB – er.

   Like

 2. luckybee zegt:

  Ik geloof ik bestel me ook zo’n stikker en plak het op mijn ruckzak.

  Like

 3. E.J. Bron zegt:

  Chapeau Martien Pennings. Een geweldig artikel waar je je “critici” alle hoeken van de kamer mee laat zien!

  Like

 4. vanhetgoor zegt:

  Marien Pennings, bij het herlezen van jouw artikel bedenkt ik mij dat er zijn geen pluimen en veren genoeg om die in jouw wellicht perkamenten reet te steken. Er zijn gewoon niet voldoende lofuitingen mogelijk. De tang op het varken, de hamer op de spijker, de vinger op de lillende plek om met Toonder te spreken. Dit artikel geeft perfect weer wat er nu gaande is. Geen twijfel blijft bestaan. Alle ellende vindt zijn oorsprong in de islam. Het slechte in de mens is gecultiveerd door de islam. Als we de haat en de domheid van de islam beëindigen dan zal de menselijkheid overwinnen. En de beschaving en de menselijkheid MOETEN overwinnen, dat zijn we de mensheid verplicht. Lodewijk Asscher en Timmerfrans zijn de Ans van Dijk en de Chamberlain van onze tijd, zelf niet intens slecht, maar nuttige idioten die door het kwaad worden gebruikt om hun verachtelijke werk te doen.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Mijn 68-jarige reet, vanhetgoor, is in de sportschool gestaald, al is-de laatste tijd ietsje te vlezig geworden.
   Dus perkament?
   Nee.
   Maar voor het overige: bedankt!

   Kleine opmerking: ik geloof dat Asscher het allemaal niet zo goed snapt.
   Asscher is een domme linkse Jood.
   Dom en links: tautologie!
   Vroeger dacht ik dat domme Joden niet bestonden, maar sinds ik besef dat suïcidaal, zelfhatend en nazifiel links ook in Israël sterk is, weet ik beter.
   Eigenlijk is wat zich tegenwoordig links noemt alleen maar erg de weg kwijt en is Wilders de enige politicus die nu nog links is volgens de criteria van . . . . nou . . . . pakweg vóór 1985 en met dien verstande dat je een links was én pro-Israël.

   Timmerfrans weet beter.
   Hij is een bewuste rotzak.
   Het kán niet dat je zó dicht op de informatie zit en nóg niet beter weet inzake Israël.
   Frans Timmermans WIL Israël tegen beter weten in haten en daarmee is hij in mijn definitie een antisemiet.
   En voor iedereen die wél beter wil weten, is hier het opstel van Roelf-Jan Wentholt en mij over Israël: http://bit.ly/130Zkxn .

   Like

 5. Sam van Rooy zegt:

  Subliem artikel!

  Like

 6. topsporter zegt:

  Ik zag vanochtend de herhaling van P/W, moet zeggen dat deze twee nepjournalisten op de knieen liggen voor Mohammed.
  Niet 1 ik herhaal 1 kritisch woord.
  Pauw en Witteman profileren zich als extremisten.
  Ieder die zich doelbewust niet kritisch opstelt t.o.v. de islam noem ik vanaf vandaag neo-NSB-er.
  Iets voor een t-shirtactie ? Ik ben GEEN neo-NSB-er, een leuke tekst.

  Like

 7. Joop Klepzeiker zegt:

  Een topper van een artikel heer Pennings, luid en duidelijk.

  Like

 8. Lis zegt:

  Prachtig artikel, Martien Pennings. U slaat de spijker op de kop.
  Vijf jaar geleden noemde ik reacties van Timmermans of Asscher ‘onwetendheid’.
  Drie jaar geleden noemde ik dergelijke reacties ‘dom’.
  Inmiddels noem ik dergelijke reacties ‘landverraad’. Helaas lijkt het me onmogelijk om deze figuren hiervoor aan te klagen.
  Hulde voor Geert Wilders en zijn actie.

  Like

 9. Tom Hendrix zegt:

  Martien Pennings, je hebt jezelf overtroffen! Geweldig verwoord Martien, en daar is geen woord Spaans bij. Heerlijk om dit te lezen, en de RODEN zullen wel knarsetanden als zij dit doorwrocht artikel onder ogen zouden krijgen. Chapeau!

  Like

 10. nn zegt:

  Opvallend trouwens dat helemaal niemand van Wilders’ tegenstanders inhoudelijk op de stelling van de sticker ingaat! Iedereen weet gewoon dat het waar is! De islam is een leugen, Mo een crimineel en de Koran vergif: Wilders tekent de islam in een notedop! Geweldig! En iedereen weet dat, daarom wordt hij inhoudelijk helemaal niet aangevallen!

  Like

 11. Bob Fleumer zegt:

  Het erge is dat onze politici niet willen inzien dat we al jaren in oorlog zijn met de islam.
  We worden constant bedreigd in ons bestaan en ik denk dat het pas doordringt bij figuren als Timmermans als het kromzwaard in zijn nek ligt.
  Hij denkt dat hij onkwetsbaar is als minister en niet beseft dat zijn soort het eerste aan de beurt is als de islam het hier voor het zeggen heeft.
  En vergis u niet, als wij geen NEE zeggen tegen de islam dan is dat moment veel dichterbij dan men denkt. Met passiviteit is nog nooit een oorlog gewonnen!

  Like

 12. Bob Fleumer zegt:

  Nog een kleine aanvulling, als miljarden mensen beweren dat 2×3 7 is wordt het dan waar?

  Like

 13. koddebeier zegt:

  Geweldig artikel, Martien !!

  Like

 14. Theresa Geissler zegt:

  Fantastisch, Martien! Alle mogelijke en onmogelijke tegenwerpingen bij voorbaat in de kiem gesmoord!
  Overigens, jij beseft toch zeker ook wel dat Elforkani alles wat jij hier naar voren brengt zelf maar al te goed weet! Maar hij is het type ‘jonge Imam,’ dat is uitverkozen om via de media in de schijnwerpers te treden en, zeer strategisch, het fabeltje van de twee Islams te verkopen, alsmede dat van de ‘zorgen’ die de ‘echte’ Islam zich zou maken om de ‘radicalisering’ van haar ‘broeders.’ Man, de hele smoes is zo doorzichtig als het maar kan voor wie even dóórblikt. Maar het is feitelijk dan ook bedoeld voor al die anderen, die niet kúnnen en uiteindelijk ook niet wíllen doorblikken, die dat sprookje van de ‘redelijke, vredelievende Islam voor hun gemoedsrust maar al te graag blijven slikken! Wéér gerustgesteld en in slaap gesust. Tót het moment daar is en de ‘media-imams’ als Elforkani en Wijbenga hun maskers kunnen laten vallen, m.a.w. dat de ‘nuttige idioten niet ècht meer onkundig hoeven te blijven van het feit “Islam=Islam.”
  Maar voorlopig moeten ze dat dus nog even met alle macht zien te camoufleren. En dat doen ze.
  Overigens vraag ik me af, wat zo’n Pauw hier persoonlijk van denkt, die, wat men hem verder ook allemaal kan aanwrijven, toch niet goed weet te verbergen, dat hij bepaald niet gecharmeerd is van de multikul.

  Like

  • Niek Verheyen zegt:

   Inderdaad Theresa, Pauw. Deze man weet verdomde goed wat islam inhoudt. Hij komt feitelijk uit niet-linkse hoek maar verdient nu eenmaal zijn dikbelegde boterham in dit landverradersclubje.

   Like

 15. herrie mulles zegt:

  Lekker fel stuk van dhr.Pennings.
  Pauw en Witteman zijn natuurlijk geen journalisten maar gewoon presentatoren net zoals de weerman of de nieuwslezer en derhalve op de loonlijst van the powers that be.
  Voor ruim 3 ton (€ 300.000) per jaar likken deze twee onooglijke types elke ongewassen en over- behaarde moslimreet geheel brandschoon,hetgeen ze bij een geestverwant als Maarten van Rossem beslist zouden weigeren , want die is niet besneden.
  Witteman komt de laatste jaren niet verder dan het verbeteren van het wereldkampioenschap zoetsappig kijken en als je tegen Pauw zou zeggent dat hij de ideeën van de Franfurter Schule in de praktijk brengt ,kijkt hij , niet begrijpend wezenloos in de ruimte en gaat hij vervolgens aan zijn vingers zitten ruiken.
  Lekker dynamisch duo.

  Like

 16. AdriePVV zegt:

  Inderdaad, de sticker is een vreedzaam protest tegen de islam.

  Wie het aandurft met zo’n sticker de confrontatie aan te gaan met de aanhangers van die islam staat wellicht een lot te wachten een beetje vergelijkbaar met dat van Clint Eastwood aan het einde van de film “Gran Torino”.

  Toch zou dat de manier zijn om te protesteren, ongewapend en dan waarschijnlijk slachtoffer worden.

  Like

 17. Roel zegt:

  Die zogenaamde gematigde moslims zijn het onmisbare vehikel voor de orthodoxe islam. De orthodoxe islam is de ware islam en dat is een moordenaarsbende. Wil je weten wat nu eigenlijk de échte islam is? Kijk dan wat moslims doen als niemand ze tegenhoudt. Wat doen ze dan? Mensen onthoofden op Youtube filmpjes. En erger. Dieren martelen, en erger. Maar Pauw en Witteman denken dat de moslims van Nederland de enige moslims in de wereld zijn die zich heel lief een aaibaar zullen gedragen ook als ze de kans krijgen om te moorden. Nou, ik denk het niet. Ik denk dat ze ook in Nederland vlot filmpjes zullen opnemen met onthoofde infidels, als ze de kans maar krijgen. En als ze die kans ooit krijgen dan is dat te danken aan gluiperige types als Wijbenga en Elforkani die ons een vals vredig beeld van de islam voorspiegelen. Maar meer nog aan de verbijsterende leeghoofdigheid van Pauw en Witteman cs. Zouden ze echt niet beter weten? Of is het lafheid? Ik gok op lafheid. Vreselijke, diepe, verachtelijke lafheid. En waar zijn ze dan zo bang voor? Ze zijn bang om iets te zeggen dat in hun kringen niet gezegd mag worden. Dat is alles. Ze zijn bang voor hun populariteit. Meer is het niet. En om dat miniscule angstige gevoeltje te blussen zijn ze bereid tot verraad. Wat een volk.

  Like

 18. Henk.V zegt:

  Chapeau Wilders, Chapeau Martien Pennings..
  Tegenover de volgehouden leugen moet men de waarheid blijven stellen, zonder ophouden.
  Ik stem volledig met je woorden in!

  Like

 19. Tistochwat zegt:

  Ook ik wil graag zeggen dat uw artikel erg goed is, heer Pennings!
  Wat vreselijk toch dat de waarheid nog steeds niet tot iedereen is doorgedrongen.
  Zullen we dan tóch ten onder gaan aan de islam, die door het rooie bewind wordt gekoesterd als een juweeltje?

  Like

 20. Wachteres zegt:

  “Hun geloof beledigen”, meende onze crypto-antisemitische minbuz, “is geen bijdrage aan de bestrijding van extremisme, maar speelt de extremisten juist in de kaart.”

  O ja, minister Flapdrol? En wat doe je zelf om het extremisme te bestrijden? Voor zover ik mij herinner, mogen van de PVDA al jaren, via open grenzen, ladingen moslims binnenkomen. En dan wordt er bij voorbaat echt niet gecheckt of ze fundamentalistisch zijn of niet.
  Maar ach, daar hebben we toch de AIVD voor?

  Ook konden wagonladingen fundamentalistische imams het islamitische volk in Europa de ‘blijde boodschap’ van haat en geweld tegen het Westen komen prediken. Alle godsdiensten zijn immers gelijk en verdienen derhalve ons respect en de vrijheid die wij hier genieten?

  Straks, al heel gauw, komt ongetwijfeld, ook als het aan de PVDA ligt, Turkije bij Europa. Turkije, de poort naar het Midden-Oosten en dus ook vice versa. Dan is er geen houden meer aan en breekt de hel hier los.

  Dankzij jou en geheel liberaal/links; jullie kunnen blijkbaar niet wachten tot je ons mooie continent naar de verdommenis hebt geholpen.

  Dit geschreven hebbende, vraag ik nogmaals: “Wat doe jij Franske en wat heb je gedaan om het moslimfundamentalisme tegen te gaan”?

  Helemaal niets, integendeel. Wat jou betreft mochten de moslims ook zonder meer in het leger komen en wee degene die daar zijn/haar twijfels over had. Herinner je je dat nog, Timmermans?

  “Geloof niet de makelaars in angst”; We mochten niet aan de loyaliteit van bepaalde moslims twijfelen.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/326804/2009/04/18/Geloof-niet-de-makelaars-in-angst.dhtml

  Ach, wat naar nu, honderden moslims in heel Europa bleken toch een andere loyaliteit te hebben, ook als zij in een Europees leger hun opleiding hadden genoten.

  FOUTJE, PARDON?

  Beste mensen, heeft onze Minister van Buitenlandse Zaken hier lering uitgetrokken?

  Helaas niet, en daarom kan ik maar één conclusie trekken: ‘Hij is dom”.

  Mocht hij zelf vinden dat hij niet dom is, dan is hij kwaadaardig,

  Wie, met een beetje gezond verstand en met enig gevoel voor beschaving, zou zijn land willens en wetens overleveren aan een achterlijke voor-middeleeuwse, gewelddadige cultuur?

  Helaas is Frans Timmermans niet de enige.

  ALLE PARTIJEN, BEHALVE DE PVV, WERKEN HIER HARD AAN MEE.!

  Like

  • Trucker zegt:

   Wachteres,
   In Vlaandere (en pelgie bij uitbreiding) te vertalen als volgt :

   ALLE PARTIJEN, BEHALVE het Vlaams Belang, WERKEN HIER HARD AAN MEE.!

   Heb dit trouwens al vaker gepost maar ja net als universele waarden bestaat er ook de universele DOMME kiezer.

   Like

 21. Wachteres zegt:

  P.S.: Martien, dit is je beste stuk ooit!

  Like

 22. Fred zegt:

  Hulde Martien.
  Alle lof voor dit subliem geschreven stukje.
  Ik zal het links en rechts bij diverse sites proberen te plempen.
  Die ogen moeten èèrst open.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Ik mag eigenlijk niet voor Martien spreken, natuurlijk, maar….Té gek als U dat wilt proberen!
   Je moet uiteraard maar net de weg weten…..

   Like

 23. Trucker zegt:

  Ik wou nog het één en ander pennen maar na het hele stuk van Heer Penning’s te hebben gelezen (en soms truukjes moeten uithalen om links te activeren )en de daarop volgende comments is het een beetje vijgen na Pasen.
  Alles is gezegd (geschreven) maar wil wel mijn duit in het zakje doen door het volgende (zal wel overbodig zijn maar goed) te ventileren:
  Die idioot die cabaretier Dolf Jansen (nog nooit gehoord over die hanswordt en maar goed ook) is echt kranjorum want zijn keuze voor man van het jaar is de “doventolk” die blijkt een psychopaat te zijn die als hobby misdaden plegen heeft en het laast dat ik hoorde was dat hij ook een levende mens in brand heeft gestoken (of erbij was).
  Tja zo iemand “man van het jaar” heten getuigd van een opmerkelijke…euh visie., die kankerkop is trouwens precies een nicht, in elk geval een kop om te onthouden.
  Ja wat “gematigd” betreft ik heet dat bullshit , er is geen gematigde manual, er is maar één en die puilt uit met dood en vernieling
  Als ik die twee islamieten in hun kostuumpje zie zitten denk ik spontaan hé het baardje is er en de vrouwenjurk zal in de garderobe gebleven zijn. Die twee zitten daar gewoon de DOMME kiezer te bespelen terwijl ze loepzuivere infiltranten zijn.
  Dat is wat een forward base betekend in oorlog, die klootzakjes zitten daar een toneelstukje op te voeren en innerlijk breed grijnzen om de stomme runderkoppen voor hun die hun “bedreigd” verhaaltje geloven…
  Het eenvoudigste is geen tegemoetkoming naar de achterlijke cultuur islam(iet) te doen, is simpel, niks tegen zeggen of dit : het enige dat ik tegen één van de islamieten bij mijn oud werkgever gezegd heb is “scheurt uw kloten” betekend zoveel als maak dat je wegkomt maar op de meest onvriendelijke wijze die er bestaat.
  Geen bezoekjes of reisjes naar de islamietnlanden en zeker geen islamiet als bakker of wat dan ook.
  Elek cent die aan een islamiet gegeven wordt gebruiken ze in de komende strijd Vrije Westen versus achterlijke cultuur.

  Like

 24. Avidia zegt:

  Ik heb de uitzending niet gezien, ik kijk nooit naar P&W, ik kan het smoelwerk van Witteman niet uitstaan, dat zuinige mondje, jakkes!!!!, maar dit zal ik even terug kijken, even zien waar je dat kan vinden

  Like

 25. Vasti zegt:

  Mooi stuk, Martien. Zo duidelijk verhelderend. Fijn dat het goed met je gaat!
  De vergelijking ‘debatteren met moslims is als schaken met duiven’ is een hele goede.
  Het wachten is op een mens met een kennis over de Islam, zoals oa. jij en bv een heer Jansen,
  én het vermogen in een debat of aan de tafel van P&W overeind te blijven.
  De PVV bv zou een persoon moeten selecteren op IQ en EQ en deze de mogelijkheden moeten bieden zich zoveel mogelijk in dit byzondere schaakspel te verdiepen. Een mens met een rustige
  stabiele charismatische uitstraling die radicaal de waarheid over de islam kan verwoorden.

  De islam is een leugen. Mohammed een crimineel. De koran is gif.

  Woorden als kopvoddentax & knieschoten zijn inderdaad volkomen onnodig. Leiden alleen maar af; van de waarheid
  De waarheid hoeft niet geschreeuwd te worden.
  Keer op keer rustig verwoorden is voldoende.

  Want ongeacht wat er op internet of twitter gebeurt, MSM is het medium waar het moet gaan gebeuren.
  ASAP

  Hartelijke groet.

  Like

 26. G.Deckzeijl zegt:

  @Vasti, 07:57
  Kennis over de islam, zeg je toch hè?
  Wat dacht je van R.Ibrahim?
  http://tinyurl.com/lj4g3tc
  R.Spencer?
  http://tinyurl.com/bln52kk
  Antivenin? http://tinyurl.com/ov43avh
  En ik blaas mijn eigen partijtje ook mee!
  http://tinyurl.com/mjey7sd

  Like

 27. Martien Pennings zegt:

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Ja, verschrikkelijk -Ik zag het intussen al op het door E.J. geplaatste onderwerp.
   Maar aan ZULKE dingen moeten de omroepen ook eens meer aandacht gaan besteden: Het komt, het is gruwelijk en het is onaanvaardbaar. En het gebeurt in naam van de ISLAM!
   Nee, hoor, doodzwijgen en de andere kant opkijken; Godvergeten lafbekken!

   Like

  • Tistochwat zegt:

   Bah, en alweer die walgelijk grote bekken erbij; wat zijn die lui toch agressief en vervuld van haat!
   Mag ik misschien eventueel de wens uitspreken dat ik graag zou zien dat Rutte en Samsom een dergelijk pak op hun donder krijgen?
   Kunnen ze aan den lijve ondervinden hoe smerig die demonische islam is.

   Like

 28. En weer zwijgt Geert Wilders , en weer zwijgt de PVV !

  Ik begin er nu toch heel hard aan te twijffelen of Dhr. Willem Vreeswijk ( ex. CP , CD , Hollands Blok etc. ) jaren terug geen gelijk had .

  Ik hielp destijds als lid / sympatisant de CD / CP nogal eens met het maken , verspreiden van propagandamateriaal , dit gebeurde bij Dhr. Willem Vreeswijk thuis op de Malisingel te Utrecht .

  Hij vertelde mij destijds onder het genot van een biertje , namelijk dat Hans Janmaat de big boss van de CP , CD destijds van de BVD ( thans AIVD ) jaarlijks een grote som geld op een geheime Zwitserse bankrekening kreeg gestort , als hij er maar voor zorgde dat de CD , CP niet groot werd .

  En er onderling ruzie’s zouden komen etc. , kortom de club om zeep helpen .

  Kortom het ideaal van de kiezers om zeep helpen .

  Willem vertelde me toen ook dat Hans Janmaat een heleboel privileges zou krijgen als dat nodig was , een nieuwe indentiteit etc. etc.

  Ik heb het eigenlijk toen niet echt geloofd , Willem had n.l. ruzie met Dhr Janmaat .

  En zo gek , zo ver zou het in “ ons democratisch land” toch niet zijn ?

  Jarenlang heb ik me er niet zo mee bezig gehouden , en ben destijds ook gestopt met me druk te maken over de CD , CP etc.

  Hans heb ik persoonlijk ook een aantal keren ontmoet , ben zelfs nog wel eens met hem meegereden in zijn dikke Jaquar naar een vergadering etc.

  En vond hem idd. Een nogal dictatoriaal baasje , met een beetje een raar politiek verleden .

  Hij had al bij allerlei stromingen gezeten , google zelf maar eens op hem en je zult versteld staan wat een politieke kameleon het eigenlijk was .

  Een soort vergelijk van een verkoper die eerst dit verkoopt , en dan ineens omdat het beter betaald weer dat .

  Ik vraag me ook af of als er geen poltiek zou zijn geweesd , Hans Janmaat gewoon een filiaalchef zou zijn geweesd bij b.v. de Mediamarkt .

  Zoals jullie allen wel weten heeft de CP , CD etc. het mede door ruzie’s , machtsgeilheid , en verdeeldheid nooit verder gehaald als een onbenullig partijtje .

  Wat vanzelf weer van het toneel verdween , echter big boss verdween met onbekende bestemming van het toneel met onbekende bedragen van jaren wachtgeld .

  En wellicht die Zwitserse bankrekening , dit is echter door mij niet te bewijzen .

  En zal ook vast en zeker nooit te bewijzen vallen .

  Ik heb met dit verhaal in mijn achterhoofd momenteel m.i. Terecht hele enge gedachten bij Geert Wilders en de PVV .

  Niet dat ik het niet eens ben met hem / ze , ik ben voor 98% het helemaal met het gedachtengoed van de PVV en Wilders eens hoor .

  Ik heb hen daarom ook non stop gesteund met mijn stem etc.

  Maar ik heb me meerdere malen al afgevraagd of Dhr. Wilders ( en zijn adviseurs ) wel kundig genoeg zijn , c.q. Vakmensen zijn .

  Ik ben zelf jarenlang werkzaam geweest in de particuliere bouw , als zzp er .

  En verstond uiteraard mijn vak , als ik een muurtje ergens weg moest slopen wist ik waar en hoe te beginnen etc.

  En begon uiteraard niet “ zomaar “ ergens klakkeloos te hengsten .

  Dit zou een soort kleiduiven schieten zijn immers , verspilde energie .

  En juist die energie zou ik nodig hebben om het vakkundig te kunnen doen .

  Ik heb me eens verdiept in de PVV , c.q. Dhr. Wilders zijn werk , en werkwijze .

  En concludeer het volgende

  Hij , c.q. namens ons wil bereiken dat NL minder moslims , c.q. totaal geen moslims meer binnenhaalt

  Hij , c.q. namens ons wil bereiken dat de NL grenzen voor vreemdelingen gesloten worden etc.

  Hij , c.q. namens ons wil bereiken dat NL uit de EU stapt etc.

  Ik zou hier nog wat punten aan toe kunnen voegen , maar dit is even genoeg .

  Ik ben eens gaan nadenken wie eigenlijk bepaalt of NL dit allemaal zelf kan en mag beslissen .

  Maar ik kom steeds weer terug dat niet “ Den Haag” maar “Brussel” alles bepaalt .

  Heel mooi zult u zeggen , want de PVV wil n.l. toch ook onder het Brussel juk vandaan .

  Is dit wel zo , ik kom er later even op terug .

  Want hoe kom je als verraden NL nou onder het het Brussel juk vandaan ?

  Hoe kom je van die 2,5% van landerradende mede Nederlanders af , die nu bijna 13.000.000 kiesgerechtigde Nederlanders terroriseren ?

  Zie s.v.p. ; http://wuzondergumgum.forum2go.nl/nederland-word-door-nog-geen-320-000-mensen-ge-terroriseert-t9760.html

  Dit kan door verandering van het antieke en on democratische kiesstelsel , want dit is echt niet meer van deze tijd .

  Is het niet de allerhoogste tijd , dat we als burgers de macht terug , middels een totaal nieuw besturings systeem voor dit land eisen ?

  Een besturings systeem wat uitslag gebonden volksreferendum voor ” ALLE belangrijke beslissingen ” heet !!!!

  Heel goed idee zult u waarschijnlijk zeggen , want iets eerlijkers lijkt mij er niet te zijn , het is gewoon het “ de meeste stemmen gelden systeem” .

  De PVV zou hier toch als “ volkspartij” voor de burgers volledig achter moeten staan ?

  Reeds lang geleden starte ik samen http://petities.nl/petitie/burgers-van-nederland-eisen-nu-de-macht-zelf-terug- met wat vrienden een openbare petitie waarin we iedere kiesgerechtigde opriepen om de petitie te tekenen c.q. te ondersteunen voor een uitslag gebonden volksreferendum .

  Hij is nog steeds online , u kunt nog steeds tekenen hoor !

  Klik maar op de link , tot op heden kregen we ( dank zij geen medewerking ) pas 146 ondertekenaars namelijk

  Wij benaderden vele keren de PVV , in persoon van Dhr. Joram van Klaveren .

  En vroegen voor ons plan / ons idee , hun support .

  B.v. een vermelding op hun website etc. , een oproep aan de kiezers .

  Niks nada noppes aantoonbaar support kregen we van ze , want we hebben de mailtjes bewaard hoor .

  Eigenlijk was dit wel te verwachten , want zouden we onze zin gekregen hebben naar het nieuwe democratische systeem , gooien de heren en dames politici in pricipe “ hun eigen broodwinng “ en macht over ons weg .

  Dus GEEN enkele politieke partij zou dit uiteindelijk willen , ook de z.g. , “ volkspartij PVV” van Wilders niet !

  In mijn ogen duidelijk macht en baantjesjagerij bij de PVV dus , gewoon mee doen aan het “ staatspoppenkast spel” .

  Waarin Wilders de clouwn annex boef speelt , tsja zonder clouwn annex boef GEEN goede door ons duur betaalde poppenkastshow toch ?

  The show must go on !!!!!

  Eigenlijk vakkundig bekeken zou Wilders om zijn doelen te bereiken , dus moeten bereiken dat we onze eigen zelfstandige staat ( zonder EU bemoeienis / macht ) weer terugkrijgen .

  Wel het door mij omschreven systeem zou het makkelijkst zijn , in mijn ogen , de massa des volks heeft zich immers eerder uitgesproken TEGEN de EU !

  Vervolgens zou Wilders middels dit systeem verder kunnen gaan met zijn andere stokpaardjes .

  Nee m.i. doet Dhr. Wilders met “ kleiduiven schieten” zijn energie verspillen .

  Iedereen weet inmiddels het standpunt van de PVV wel over de moslims etc.

  Dhr. Wilders reist de halve wereld af , om anti islam te prediken .

  Hallo Geert hebben we niet op je gestemd om voor “ ons” op te komen ?

  Jij verkondigt immers de politieke vakman te zijn toch ?

  Hoor je dan niet HIER “ doelpunten” te scoren ?

  Verder verspilt Dhr. Wilders zijn energie met 1 of ander anti Polen meldpunt .

  Hallo Geert , al krijg je 13.000.000 reacties dat de polen criminelen , dronkelappen zijn , en dat ze hier niet horen bla , bla , bla .

  Weet jij dan niet als vakman dat NIET JIJ , NIET WIJ , NIET DEN HAAG , maar BRUSSEL bepaalt wie hier ( crimineel ) mogen zijn , werken etc. ??????

  Ben je als “ VAKMAN” op de verkeerde plek op de te slopen muur aan het rammen man ?

  Zo etc. etc. etc.

  Op mails met vragen over deze gericht aan de PVV , word NIET gereageerd .

  Het verbaast me dat de PVV / Dhr. Wilders steeds weer de bal afhouden , c.q. Hun doel onbeschermd laten op het moment dat er een goede voorzet zich aandiend .

  Van gebeurtenissen anti EU in het zuiden van Europa vernemen we via de media nouwelijks iets , ik vermoed dat deze RRRRRROVERheids instructies hebben ( censuur ) .

  Wij mogen ANTI regering , ANTI EU namelijk NIETS negatiefs weten .

  Zo vernam ik pas dagen later , via een site dat Marie le Pen , Dhr. Wilders had gevraagd ook hier de mensen op te roepen massal de straat op te gaan .

  Dit had ze dagen eerder op 9 December al gedaan , waarom zwijgt Dhr. Wilders tegen het volk , zijn aanhang ????

  Uhhhhhh het verhaal wat Willem Vreeswijk me over Hans Janmaat vertelde is dit soms heden ten dage nog waar ?

  Ik zie wel veel overeenkomsten , onderlinge ruzie’s , niet willen samenwerken , machtsgeilheid .

  Nu krijg ik dit verschrikkelijke nieuws weer door middels een kleine site !!!!!!

  http://joostniemoller.nl/2013/12/nederland-overleden-in-december-2013-te-brussel

  Mijnheer Wilders hallo onze souvereiniteit is word verkwanseld !!!!!!

  Hallo Geert is het als vakman niet belangrijk genoeg je dit je kiezers het volk te vertellen dat de pleuris nu echt moet gaan losbarsten ?

  Mijnheer Wilders moet hier als vakman van op de hoogte zijn , waarom zwijgt Dhr. Wilders tegen het volk , en zijn aanhang ????

  Mijnheer Wilders ik ben PVV kiezer / stemmer , maar bent u eigenlijk wel zuiver op de graat ?

  Ik begin steeds meer en meer te twijffelen .

  Mijnheer Wilders het zal me niks verbazen als ook u nog corrupter dan corrupt bent helaas .

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Opmerkelijke uiteenzetting.
   Evenwel: Mochten bepaalde, door U aangehaalde punten op waarheid berusten, wat wilt -en kunt- U ons dan concreet aanraden?
   Want van het opwerpen van doemscenario ’s zonder bruikbare richtlijnen over hoé in deze onze houding te bepalen, worden wij ook bepaald niet wijzer.
   Dan blijft ons weinig anders over dan ons vast te blijven klampen aan hetgeen wij tenminste hèbben, begrijpt U?
   Niemand kan zonder enig houvast.

   Like

   • Theresa Geissler wat dacht u van zich eerst maar eens verenigen , dit zonder een politicus of politieke partij , gezamelijk ondergronds strategieen uitwerken , en verwezelijken etc.

    En wat dacht u van ze of hetzij met een gezamelijk manifest , of desnoods met zeer gepast geweld van het pluche donderen , de Noordzee in !

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    U bent zowel verrassend als voortvarend.
    Ik zal eens beginnen, uw suggesties op mij te laten inwerken.
    Wellicht volgen er -met goedkeuring van onze webmaster, uiteraard- nog wel meer.

    Like

 29. Mijnheer Pennings mag dit artikel worden doorgeplaatst ?

  Like

 30. Pieter G zegt:

  Goed artikel!
  En helemaal eens met wat er op de sticker staat.
  Alleen, gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen.
  Misschien is het geniaal, maar wat ik graag wil is dat de PVV groter wordt, en deze actie lijkt me juist een grotere PVV tegen te gaan. Ik hoop van ganser harte dat ik het mis heb. Laten we hopen dat het ditmaal een onderdeel is van een strategisch weldoordacht plan. Neemt Le pen deze sticker over en wordt het een Europese actie?
  Waarom de vlag van Saoedi-Arabië? Zit daar meer achter? Dat daar veel bedreigingen vandaan komen is duidelijk, maar zit er nog een boodschap achter als antwoord op een tegen Wilders geuite persoonlijke bedreiging?
  De islam is een leugen. Mohammed een crimineel. De koran is gif.
  Lijkt een refrein voor een songtekst.
  Wie durft?
  Monty Python is oud.
  Wanneer komt de musical?

  Like

  • Trucker zegt:

   Mijheer Geert Wilders legt het waarom van precies die vlag vriendelijk uit aan een oen (ben ik beleefd want het is zaterdag) die normaal veronderdstelt wordt om een objectieve berichtgeving te verslaan.
   Maar ook in Vlaanderen en in feite in heel de Vrije Westerse Wereld zitten deze linkse islamofiele multikulle raddraaiers aan de media knoppen.

   https://ejbron.wordpress.com/2013/12/21/geert-laat-zich-geen-etiketje-opplakken/

   Like

   • Pieter G zegt:

    bedankt voor de link Trucker!
    Inderdaad, heel goed uitgelegd door Wilders.
    Geen spelt tussen te krijgen.
    Die oen vertegenwoordigd wel de gedachtegang van alle media die er zo ’n beetje rond lopen in die buurt en in Hilversum.
    Wilders heel relaxt en duidelijk!
    Mooi zo.

    Like

 31. Vederso zegt:

  Hoewel ik uw “nick” (Ja, denk zelf) sympathiek vindt, is het mogelijk toch zo dat u met uw denkwerk op een verkeerd spoot zit. Ik zou het nog maar eens overdenken.

  Like

 32. Jade zegt:

  Goed stuk heer Pennings.
  Ook helemaal eens met het feit dat er nu wat aan moet gebeuren,
  omdat het straks gewoonweg niet meer mogelijk is.

  Like

 33. vigilante zegt:

  Vlammend,zuiver,gewoon raak.
  Een van de beste stukken van dit jaar.
  U is een fan rijker.

  Like

 34. Limburgse vlaai zegt:

  Ik heb met veel genoegden dit artikel gelezen ! Even over de sticker; waarom zou ik best een sticker op mijn deur durven plakken met Boeddha is een dikzak of Jezus heeft nooit bestaan en durf ik de sticker van Geert met de waarheid niet te plakken? Omdat de islam de religie van de vrede is. I rest my case…

  Like

 35. Omastar10 zegt:

  Meneer Martien Pennings. Het is mooi geschreven.
  We kunnen nu wel reageren maar de vraag is wat kunnen we doen?
  Een sticker op je raam dan teken je ,je eigen doodvonnis zover zijn we al.
  Een ondergrondse zoals in de oorlog daar krijg je geen echte Nederlander meer voor.
  Dus wat zal de oplossing worden?

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Het begin van een oplossing is dat Geert Wilders nu eindelijk de volle confrontatie aan gaat over het karakter van de islam.
   Daarom was het ook fout om indertijd tijdens het Fitna-proces te proberen met handigheidjes onder de echte confrontatie over de islam uit te komen.
   Hij had die gelegenheid toen moeten grijpen om de aanval te kiezen en niet alleen moslims aan het woord en de daad te laten (in Fitna) die vertelden en door daden bewezen hoe gruwelijk, antisemitisch en terroristisch hun geloof is, maar hij had toen dat ook zelf moeten zeggen.
   Hij had die rechtbank moeten provoceren.
   Maar het is niet te laat: hij heeft het nu begrepen en hij doet het prima.
   De oplossing is dus: bewustwording, met name aangejaagd door Geert Wilders en zijn confrontatiepolitiek.
   Er is geen andere weg.

   Like

   • delamontagne zegt:

    Zonder dat gedaan te hebben loopt z,n leven zo al gevaar. en zolang o.a de NL-se politiek blijft uitdragen dat al die moorden en andere gruwelijkheden NIETS met islam te maken hebben en ,t merendeel van “klootjes-volk” dit voet-stoots aanneemt, verandert er niets.

    Like

 36. Maloch zegt:

  -ik hoop dat u het begrijpt-
  Ga eens wat nuttigs doen, Martien!
  -Bedankt voor dit artikel maar u kunt volgens mij veel meer betekenen in deze strijd.-
  Politiek?

  Like

 37. delamontagne zegt:

  Ik heb die stickers gisteren ook besteld. Weet niet of ze naar buitenland worden verzonden. Maar ,t blijft natuurlijk wel “symbolisch” allemaal, zo,n sticker.
  Wat wel heel erg is: in veel reacties blijkt dat men in NL gewoon bang is om zoiets op je eigendommen te plakken, hetzij auto, huis of wat-ook. Dan zijn er nog de hypocrite uitlatingen van anders-denkende politici……..Het enige goede dat Wilders volgens hen kan doen is………………doodgaan.

  Like

  • vigilante zegt:

   delamontagne;
   Plak die sticker op de auto van een vervelende mohammedaan.
   Massaal.

   Like

   • delamontagne zegt:

    Dan moet ik naar Toulouse rijden, da,s 120 km en vervelende mohammedanen ken ik niet HIER. Wel een “goeie”
    algerijn, sorry fransman van resp.algerijnse afkomst n.l Dr. Houassiri Boua-azi, mijn cardioloog. Heeft Charlie Hebdo in de wachtkamer, dus………..

    Like

 38. Dr.Kwast zegt:

  Martien:

  Ik wist dat je voor de PVV bestemt was.

  Toch een vraag aan alle reageerders. Wat te denken van ( de zelfdenker ) een mol ? een verliezer, een iemand die iets nieuws probeert, de waarheid, wat is de collectieve gedachten ?

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Vooralsnog totààl geen idee.
   Zelf zou ik zeggen: Lààt hem even; als we enige terughoudendheid in acht nemen, kan dat geen kwaad.
   Zelfs een mol (een trol) kan heel soms wat inbrengen waarvan je zegt: Tja……
   Ik herinner me er zelfs wel één, hier: Ene p. redeker.
   Misschien een trol. Maar geen on-interessante.

   Like

 39. vigilante zegt:

  delamontagne;
  Plak die sticker op de auto van een vervelende mohammedaan.
  Massaal.

  Like

 40. Frans Brassens zegt:

  Pieter G., 21 december, 17:32, schrijft:
  “Misschien is het geniaal, maar wat ik graag wil is dat de PVV groter wordt, en deze actie lijkt me juist een grotere PVV tegen te gaan. Ik hoop van ganser harte dat ik het mis heb. Laten we hopen dat het ditmaal een onderdeel is van een strategisch weldoordacht plan. Neemt Le pen deze sticker over en wordt het een Europese actie?”

  Strategie, dat is nu net wat mij lijkt te ontbreken.
  Fors ‘er in gaan’, natuurlijk, dringende noodzaak, maar als je dat ondoordacht doet en je niet op alle punten hebt gelet, zie je je zwaktes over het hoofd en heb je geen rugdekking.

  In een ander topic hier uitte ik al mijn bedenkingen over die sticker-actie. Hoe waar ook de tekst is, hoe goed Wilders die ook kan uitleggen, het blijft een één-linie aanval zonder backing, waar een falanx nodig zou zijn.
  En laten we de tegenstanders niet onderschatten noch overschatten! Die zijn nog niet zover dat ze de waarheid van de stickertekst kunnen inzien, zullen die sticker als een Achilleshiel beschouwen en er (op oneigenlijke gronden) op in gaan hakken, waardoor de waarheid van de tekst sneuvelt aangezien zovelen totaal ongeïnformeerd zijn.
  Wáár is duidelijk en bij voorbaat geregeld dat de woorden op de sticker tegelijkertijd van uitleg dan wel voorbeelden (beter dan uitleg) worden voorzien? Een kort openbaar interview is daar niet voldoende voor.

  In verband hiermee: Een prima artikel van Martien Pennings, maar Martien, heb je niet teveel vertrouwen in de oordeelkunde van ‘de massa’?

  Like

 41. Pingback: volhouden | Muzikaal Limburg

 42. Pingback: Wilders doet veel te weinig met zijn mediamogelijkheden, vooral waar het de Joden betreft | E.J. Bron

 43. Pingback: Mariëlle Tweebeeke en de AIVD: respect voor onschuldige verdieping van het geloof | E.J. Bron

 44. Pingback: Islamrel in Engeland maakt duisternis zichtbaar | E.J. Bron

 45. Pingback: Ebru Umar: dat kan harder en beter! En Lodewijk Asscher is een krankzinnige Jood! | E.J. Bron

 46. Pingback: De gedegenereerde Jood Lodewijk Asscher gaat dóór met zijn eigen en onze doodsvijanden te faciliteren | E.J. Bron

 47. Pingback: Abou JahJah is levensgevaarlijk, maar alleen dank zij “De Standaard” | E.J. Bron

 48. Pingback: Zou Bart Schut gewoon schizofreen zijn, of heeft hij een tumor die op de hersens drukt? | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s