De Verkeerde Kerstboodschap

Screenshot_25

Een groot schandaal over de uitlatingen van de patriarch van Jerusalem, Fouad Twal, om de gelegenheid te nemen in zijn “ Kerstboodschap“  en Israël de schuld te geven voor de benarde positie waarin de christenen in het Midden-Oosten zich bevinden en moeten overleven. In de afgelopen 2 jaar hebben we kunnen zien dat de vervolgingen wereldwijd in de islamitische landen in een angstaanjagend tempo zijn toegenomen en steeds bloediger worden.

Het zou beter geweest zijn als deze belangrijkste rooms-katholieke geestelijke in het Heilige Land de wereld zou waarschuwen over de religieuze oorlog die tegen zijn broeders en zusters wordt gevoerd. Immers, de kerken in elk door de islam gedomineerd land worden vernietigd of omgebouwd tot een moskee. Christelijke vrouwen, waaronder ook nonnen, worden verkracht, mannen, waaronder ook priesters, worden onthoofd, en eigendommen van diegenen die weten te ontsnappen worden in beslag genomen.  Alalam News en AINA meldden dat er elke 11 minuten een christen wordt afgeslacht in de islamitisch gedomineerde landen.

Ondertussen kijken de christenen in het Westen nog steeds de andere kant op. Uit angst dat ze beschuldigd worden van “islamofobie“ en ze hebben het liever over “interreligieuze dialoog“ in plaats van te protesteren tegen de afslachting van hun eigen geloofsgenoten. Er zit natuurlijk ook een element in van “uit het oog, uit het hart“ of “het is ver van mijn bed“. Die “andere” christenen leven in verre landen en spreken vreemde talen. Dit maakt het natuurlijk veel makkelijker om hen te vergeten onder de versierde kerstboom, cadeaus, met het zingen van kerstliedjes.

Maar er is geen enkel excuus voor “Zijne Zaligheid“ aartsbisschop Twal, van Jordaans-Arabisch- Palestijnse afkomst, die verantwoordelijk is voor tienduizenden katholieken, die in Israël, Jordanië, Cyprus, in gebieden onder Palestijnse autoriteit, in Gaza onder het bewind van Hamas leven. Hij zou zichzelf eens moeten bekijken en naar het slachtofferschap van zijn medechristenen. Dat zijn geloofsgenoten ook  in o.a. Syrië, Irak Egypte etc. gedwongen worden zich te onderwerpen, te bekeren, verbannen of uitgemoord worden door radicale islamieten in landen waarvan hij ook patriarch is. In een interview verhulde hij dit gegeven en sprak daarbij diplomatiek onjuiste vooronderstellingen en waarheden. Woorden die men in het Westen zo graag hoort. Hij zij o.a. in het interview:

“The situation in the Middle East is becoming more complex and dramatic,” he told reporters. “The scenarios in Syria and Iraq can be repeated elsewhere, as seen in Egypt and Libya. The instability affects everyone, but especially our faithful who are tempted to emigrate. In Gaza our people are suffering from the effects of the embargo imposed by Israel and even Egypt. To prevent the conflict from spreading in the whole region, a ‘sustainable’ cease-fire in Syria should be immediately established and prevent any entry of outside weapons. As the Syrian problem cannot be resolved by the force of arms, we call on all political leaders to assume the responsibility for finding a mutually acceptable political solution that will end the senseless violence, and uphold respect for the dignity of people. … The Israeli-Palestinian talks resumed in late July, after three years of interruption. But the efforts are hampered by the continuous building of Israeli settlements. As long as this problem is not resolved, the people of our region will suffer.”

Het Israëlisch-Palestijnse conflict heeft niets te maken met de aanval op christenen in het Midden-Oosten . En de loutere vermelding van de Israëlische nederzettingen in dit verband brengt de kunst van het liegen naar een geheel hoger niveau .

Zelfs de Britse prins Charles – die de laatste twee decennia ’s heeft gewerkt en geprobeerd “om bruggen te slaan tussen de islam en het christendom, om daarmee onwetendheid en misverstanden weg te nemen “ – is uiteindelijk tot conclusie gekomen dat het niet werkt.

Afgelopen dinsdag, tijdens een receptie voor de Midden-Oosten christenen op zijn officiële residentie Clarence House, zei hij:

It seems to me that we cannot ignore the fact that Christians in the Middle East are increasingly being deliberately targeted by fundamentalist Islamist militants.”

Israël, de Joden, worden hierin niet genoemd, terwijl ze eigenlijk een soortgelijke bondgenoot zijn en dezelfde Bijbelse waarden beschermen tegen de gewelddadige aanvallen van fundamentalistische  islamitische groeperingen. Twal weet dit maar al te goed. Hij is zich er ook terdege van bewust dat Israël het enige land in het Midden-Oosten is waar de christelijke bevolking toeneemt. Zijn gedrag is de soort van samenzwering met de vijand, wat absoluut niet zou mogen worden getolereerd.

“De andere wang toekeren” kan van origine een christelijke uitspraak zijn. Maar de andere wang, van iemand anders, aan de agressor aanbieden als een soort zelfbescherming,  is zondermeer zondig.

De omvang van de vervolging van christenen in het Midden-Oosten wordt nu zelfs beschreven als een dreigende “genocide“ door sommige hoge kerkfunctionarissen. Wel is duidelijk dat de kerkleiders in het Westen  weinig of geen steun bieden aan de christenen in het Midden-Oosten.

Solidariteit met de Arabische christenen komt tot nu toe alleen tot uiting in loze woorden.

Wat zal de inhoud van de komende kerstboodschap zijn? Van de Paus en de wereldleiders dit jaar?

Bron:
http://www.israelhayom.com
Auteur: Ruthie Blum

Vertaald, aangevuld en bewerkt door:
Ya´akov Siepman

Tot slot een lied: This Jewish Christmas 2014


Wij wensen alle lezers fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!!!

Talyah & Ya’akov Siepman
Ook namens de medewerkers van de werkgroep: Tolereer geen Intolerantie

Door:
Ya´akov Siepman

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Christenvervolging, Desinformatie, Hypocrisie, Jeruzalem, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Krankzinnigheid, lafheid, Rotzakken, tolerantie/intolerantie. Bookmark de permalink .

14 reacties op De Verkeerde Kerstboodschap

 1. DonnaDolce zegt:

  Ook hele fijne kerstdagen en een positief, vredevol 2014 gewenst.

  Like

 2. Yiooda zegt:

  KRIBBE OF BROODBAK

  “Ik ben het Brood dat uit de hemel nedergedaald is.” Joh 6:41

  Als we denken aan het brood dat uit de hemel is nedergedaald,
  moeten we begrijpen hoe Jezus en de engelen hierover gesproken hebben en wat Hij heeft bedoeld.
  Er zijn theologen die onderzoek gedaan
  hebben naar de geboorte van Jezus.
  De vraag is, waar in de evangeliën wordt geschreven over de
  geboorte van Jezus, wat wordt er dan bedoeld met het woord ‘kribbe’?

  Was deze bak wel een vreettrog,
  een voederrek of kribbe,
  of was het iets anders?

  Agnès Laurey schrijft in haar boek ‘Apocalyps’ hierover het volgende:

  Het kerstverhaal
  “En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.” Lc. 2:6,7.
  Het enige dat Lucas vertelt is, dat Jezus in een ‘kribbe’ lag en in doeken was gewikkeld.
  De evangeliën zeggen niets over een stal, niets over een os en een ezel. Hoewel men tegenwoordig juist het woord ‘stal’ gebruikt om aan te geven dat Jezus geboren zou zijn in armoede en als pasgeboren baby niet welkom was.
  Maar dat geeft alleen Lucas aan, dat Hij na Zijn geboorte in een ‘kribbe’ werd gelegd.
  Als de stal werkelijk belangrijk zou zijn geweest voor
  het verhaal, dan had men dat zeker ook vermeld.
  Ook wanneer de engelen aan de herders
  vertellen waaraan zij het kindje Jezus kunnen herkennen,
  vertellen zij niets over een stal.
  Wel noemen zij met nadruk de ‘kribbe’.

  We hebben het woord ‘kribbe’ nadrukkelijk tussen aanhalingstekens geplaatst, omdat het een verwarrende vertaling van het Griekse woord is dat in de grondtekst gebruikt wordt.
  Het Griekswoord ‘phatne’ dat hiervoor gebruikt is, komt van het woord ‘pateomani’ en betekent ‘om te eten’.
  Een ‘phatne’ is het woord voor een houten bak, dat inderdaad gebruikt zou kunnen worden als een kribbe, een voederbak.

  Toch is dit niet het eerste waar een Jood aan zou hebben
  gedacht in die tijd.
  Joden maakten namelijk gebruik van houten bakken om voedsel in te bewaren.
  Vooral brood werd in die tijd bewaard in houten bakken.
  Wij kennen nog wel de broodtrommel van vroeger, een aparte bak
  waarin we brood bewaarden, om het zo beter vers te houden.
  Ook wikkelde men in de tijd van Jezus (later ook nog) de broden in doeken.
  Zeker als de broden nog warm waren zorgde dit er
  voor dat ze konden uitwasemen en toch vers bleven.
  Als we nu de uitspraak ‘in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe/houtenbak’ lezen,
  herkennen we daarin ineens de uitspraak die Jezus over zichzelf doet:
  “Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is.
  Indien iemand van dit brood
  eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, voor het leven der wereld.” Joh. 6:51.

  Een broodbak met een zuivere linnen doek

  BROODBAK

  Hoe kwam Jezus dus op aarde?
  Volgens Zijn eigen woorden ‘als het levende brood’.
  Zoals brood behandeld werd, werd Jezus behandeld tijdens Zijn geboorte.
  Je zou dus kunnen lezen dat de engelen eigenlijk zeggen:
  je zult Hem vinden, toebereid als het levende brood.
  Jezus is niet gekomen als voer voor dieren,
  maar als levend brood voor mensen!

  David M. Hargis, een Jood,
  die onderzoek heeft gedaan naar de geboorte van Jezus,
  beschrijft het als volgt:
  “Wat betreft het feest der Tabernakels
  (Loofhuttenfeest),
  heeft God bevolen dat Israël het volgende in acht zou nemen.
  Ze moesten een tijdelijke verblijfplaats bouwen die een
  ‘sukkah’
  (loofhut)
  genoemd werd en daar acht dagen in wonen.
  (Lv. 23:34-43)
  Deze ‘sukkahs’,

  moeten naast het huis gebouwd worden met slechts de basis
  benodigdheden en voedsel voor acht dagen.
  Het voedsel werd dan, in een kist of krib, in de hut geplaatst.
  ” De King Jamesvertaling noemt deze houten bak een
  ‘manger’
  (De Nederlandse vertaling noemt het een krib).

  (Vertaald uit: Messiah’s Conception and Birth,
  IV Birth of Yeshua,s Conception and Birth,
  IV Birth of Yeshua, geschreven door
  David M.Hargis.)

  Nu blijft nog staan de tekst:

  ‘omdat er voor hen geen plaats was in de ‘herberg’ (Lc. 2:7).

  Het Griekse woord dat vertaald is met ‘plaats’ is ‘topos’.
  Dit is een woord met een nogal uitgebreide betekenis.
  Zo kan het een gedeelte van een ruimte betekenen, een bepaalde bladzijde in een boek of bijvoorbeeld je positie of status binnen een groep.
  Als wij, westerlingen, denken aan een herberg, dan denken we aan een huis waar je kamers kunt huren voor één of meer nachten.
  Voor de Joden uit die tijd was dat niet zo.
  Om een goed idee te krijgen over een herberg in die tijd moeten we een ander verhaal lezen waarin hetzelfde Griekse woord
  ‘kataluma’,
  dat hier vertaald is met herberg, gebruikt wordt.
  Het woord komt nog twee keer voor in het Nieuwe Testament,
  in Lc. 22:9-13:
  “…maakt het Pascha voor ons gereed, opdat wij het kunnen eten.
  En zij zeiden tot Hem: waar wilt Gij, dat wij het gereed maken?
  Hij zeide tot hen: zie, wanneer gij de stad inkomt, zal u een
  man tegenkomen, die een kruik water draagt.
  Volgt hem in het huis, dat hij binnengaat, en zegt dan tot de heer van dat huis: de Meester zegt u:
  Waar is het vertrek, waar Ik met Mijn discipelen het Pascha kan eten?
  En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, van alles voorzien:
  maakt het daar gereed.
  En zij gingen heen en vonden het zoals Hij hun gezegd had, en zij
  maakten het Pascha gereed.”

  “En op de eerste dag…zeiden Zijn discipelen tot Hem: waar wilt Gij, dat wij heengaan en toebereidselen maken, opdat Gij het Pascha kunt eten?
  En Hij zond twee van Zijn discipelen uit en zeide tot hen:
  Gaat naar de stad en er zal u een man tegenkomen, die een kruik water
  draagt; volgt hem, en zegt tot de heer van het huis, waar hij binnengaat: de meester zegt: waar is voor Mij het vertrek, waar Ik met Mijn discipelen het Pascha kan eten?
  En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, van al het nodige voorzien.
  Maakt het daar voor ons gereed.
  En de discipelen gingen heen en kwamen in de stad en vonden het, zoals Hij hun gezegd had en zij maakten het
  Pascha gereed.” Mc. 14:12-16.

  Een reconstructie van een middelgrote herberg uit de tijd van
  Jezus.

  Ze werden meestal om een waterbron heen gebouwd.
  Hier wordt het Griekse woord ‘kataluma’ dus vertaald met ‘vertrek’ of nog beter: ‘gemeenschappelijke ruimte’.
  Ook uit opgravingen blijkt dat herbergachtige gelegenheden uit
  een aantal grote gemeenschappelijke ruimtes bestonden.
  Mannen en vrouwen waren gescheiden.
  Op een binnenplaats met meestal een galerij eromheen
  stonden dan de dieren.

  Omdat het hier om grote gemeenschappelijke ruimtes ging en niet om kleine privé-gedeeltes (privacy is typisch westers),
  is het ook niet zo vreemd dat een bevallende vrouw daar niet zo maar tussen kon zitten.
  Zeker voor een Jood is dat onmogelijk, omdat een vrouw die bevallen is volgens de wet (Lv. 12) onrein is.
  Voor een dergelijke vrouw was er dus geen plaats in de
  gemeenschappelijke ruimtes.
  Ook al zouden er maar drie gasten zijn geweest, zelfs dan zou ze
  niet toegelaten worden in de gemeenschappelijke vertrekken.
  In een studiebrief uit Israël vonden we de volgende beschrijving van een oude herberg:
  “De herberg, zoals beschreven in Lc. 2:7, was om er te eten en te drinken.
  Dan lag men rond de tafels te slapen.
  Het was erg open en publiek, erg druk en lawaaierig,
  het is het best te vergelijken met een wachtruimte voor vliegtuigen,
  treinen of bussen.”
  (Israël Teaching letter- Christmas, a new look at an old story.)

  De herberg aan de rand van Betlehem leek veel op deze typische karavanserai, een van de vele soortgelijke logementen langs
  de voornaamste handelsroutes in die tijd.
  Behalve huisvesting bood een karavanserai ook bescherming.
  Ze waren gebouwd van rotsblokken uit de omgeving of van in de zon gedroogde stenen en omgeven door een muur om rovers buiten te
  houden.
  Een herberg die aan de horizon opdoemde, moet een welkom teken zijn geweest aan het einde van een stoffige reisdag.
  Zulke onderkomens werden altijd rond een waterbron
  gebouwd.
  De reizigers konden hun dieren op de open binnenplaats voeden en drenken en hun waterzakken aan de put vullen.
  Arme reizigers sliepen waarschijnlijk ook op die binnenplaats, maar bij slecht weer zochten ze met hun dieren onderdak in de overdekte gang onder de eerste verdieping.

  Vaak als ik de tekst las in Lc 2:12:

  “En dit zij u het teken:
  Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe”,
  heb ik mijzelf altijd afgevraagd:
  “Wat is toch dat teken?”
  Een teken strekt zich veel verder dan
  een aanwijzing.
  Een teken laat een achterliggende gedachte zien.
  Ik had er dan ook altijd een gedachte bij, zo van:
  “Jezus wordt toch niet tussen het vee geboren?”

  Het bijzondere aan deze studie is, dat we nu ook begrijpen als Jezus zegt:

  “Ik ben het Brood dat uit de Hemel is nedergedaald.” Joh 6:41
  Ook een bijzonder gegeven is dat Jezus geboren is in de stad van David, ‘Betlehem’, wat broodhuis betekent.
  Hij die de zoon van David wordt genoemd wordt ook nog eens in dezelfde stad geboren, in het Broodhuis, liggende in een broodbak.
  Wat ook nog een bijzonderheid was, dat is dat de geboorte van Jezus samenviel met het begin van het loofhuttenfeest.
  Mensen moesten hutjes of sukkots naast het huis bouwen en daar moest men voedsel meenemen voor 8 dagen om daar te gedenken hoe de Israëlieten in tenten woonden tijdens hun vlucht vanuit
  Egypte naar het beloofde land.
  Joh 1 zegt ook:
  “het Woord is vleesgeworden en heeft onder ons gewoond.”
  Dat wonen staat eigenlijk voor tabernakel.
  Hij heeft onder ons ‘getabernakeld’.

  Doch op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij zeven dagen het
  feest des HEREN vieren;
  op de eerste dag zal er rust zijn en op de achtste dag zal er rust zijn.
  Op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen,
  takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen, en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de HERE, uw God,
  zeven dagen lang.
  Gij zult het als een feest des HEREN vieren
  zeven dagen in het jaar, een altoosdurende inzetting voor uw geslachten;
  in de zevende maand zult gij het vieren.
  In loofhutten zult gij wonen zeven dagen; allen die in Israël geboren zijn,
  zullen in loofhutten wonen, opdat uw geslachten weten, dat Ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen, toen Ik hen uit het land Egypte leidde:
  Ik ben de HERE, uw God. Lv 23:39-43.

  Tijdens die doorreis in de woestijn zorgde God ook voor de Israëlieten, door hen brood uit de hemel te geven.
  Het brood, ‘Manna’, regende letterlijk uit de hemel.
  Men moest het alleen gaan verzamelen, iedere dag.

  Voor Jezus was geen plaats in de herberg, omdat het veel te druk was in de stad en daardoor kon Maria niet in openbare herbergen bevallen.
  Jezus werd geboren in de sukkot, naast het huis en Hij werd in een schone broodbak gelegd en in linnen doeken gelegd, die bedoeld
  waren, om het brood vers te houden.
  Jezus Christus werd niet geboren in een stal of grot, maar
  beter in een tijdelijk sukkot of tabernakel,
  dat gebouwd was voor het feest van de sukkots of tabernakels
  ‘het loofhuttenfeest’.
  Gods Woord is zo rijk, dat we zelfs na een heel leven nog niet uitgestudeerd zijn.
  Jezus is ons Levende Brood,
  dat wij iedere dag tot ons mogen nemen.

  Agnès Laurey

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Yiooda: 21.39. uur, op 22/12. Bedankt voor deze mooie uitleg. Ik zou er als bemoediging voor iedereen aan willen toevoegen, Johannes 3 vers 16; “Want alzo heeft God de wereld liefgehad, dat hij zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat EENIEDER die in HEM gelooft het eeuwige leven hebben zal”. Verder mijn dank en Gods Zegen voor U allen en in het bijzonder aan Ya ‘akov Siepman.

   Like

  • fleckie zegt:

   Van Het geboorteverhaal van de CHRISTOS, is nu wel bijna iedereen op de hoogte! Misschien kuntU dit verhaal ook onder de moslems”verbeiden”? Daar is meer “behoefte” aan informatie, op dit gebied. (Onder mom van… werden vroeger door christenen! wel mensen vermoord,door de “goegemeenschap” en degenen die in de gaten kregen, hoe HET verhaal misbruikt werd voor economische”doeleinden”werden als heksen, en ketters vervolgd! Er is ook ooit een boek verschenen, waarna een zeer goede film werd gemaakt, “:THE NAME of THE ROSÉ”, van U.ECCO,waar men in kon zien, hoe een GODSDIENSTFANATICUS! TE WERK ging, opdat MEN niet in de gaten zou krijgen hoe of een en ander functioneerde.

   Like

 3. s breget zegt:

  En de levens van ontelbare hangen door het toegestane islam geweld aan een zijde draadje ,met goedkeuring van de wereldleiders die door de angst voor het geweld de ogen maar sluiten .

  Like

  • bigljohn zegt:

   En zo is ook de mentaliteit van onze politie, niet alleen wat betreft de Moslims. Maakt u deze man die uw leven verzuurt maar niet kwaad, want dan kan hij zich tegen u gaan richten met alle gevolgen van dien. Zelf meegemaakt. De politie heeft geen zin om een kwaadwillende aan te pakken. Je zou het de lasergun mentaliteit kunnen noemen. Achter iedere boom een agent met een lasergun, maar niet een agent die achter een kwaadwillende aangaat. Gelukkig is die creep nu uit zijn eigen verhuisd, en heeft voor ons het probleem zich vanzelf opgelost.

   Like

 4. luckybee zegt:

  Kerst boodschap is dat niet Vrede Op aarde?

  Like

 5. wouteenhoorn zegt:

  En de Paus wat doet hij hieraan? Of heb ik niet alles gelezen. Verraadt hij zijn volk niet. Gebeurde meer in paleizen.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @wouteenhoorn: 10.55. uur. Daar zal de paus, de wereldraad van kerken, en de pkn (protestants) geen moer aan doen. Ik heb mijn neus vol van de INSTITUTEN der Kerken en de Politiek, de meeste HEULEN met de MOSLIMS en de ISLAM! Triest, maar het is helaas de stand van zaken op vandaag. Ik geloof ze niet meer!

   Like

 6. jowitteroos zegt:

  ook een Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar Talyah & Ya’akov Siepman en de werkgroep Tolereer geen intolerantie

  Like

 7. Na aanleiding van bovenstaand artikel heeft Rosa een brief naar de Paus verstuurd

  Dear all,
  I got so mad when I read what the head of the catholic church slyly implies, that I wrote to the press dept of the vatican.
  Ok I was raised with a deep aversion of the catholic church but they should not confirm my prejudices.
  rosa

  Klik om toegang te krijgen tot Press-Conference-Dec-18-2013-ENGLISH-for-Distribution.pdf

  Your eminence,

  Can you explain to me ( and many others) what the latin patriarch mr Twal is trying to say?
  Does he really say that the christians are fleeing the muslim countries because of “instability” while they flee because of persecution and that he follows without pause to imply that the christians in Gaza suffer from the embargo by Israel without mentioning that they mostly suffer from their muslim-palestinian brothers?
  Does mr Twal really say that all the people in the middle east ( especially the christians) still suffer only because the Israelis build on the West Bank?
  Interestingly enough he only mentions “fundamentalists” in stead of mentioning that christians are fleeing because of their muslim brothers and forgets to mention that the only place in the middle east where christians can live freely is Israel.
  Though I am far from supporting all Israel’s policies, I really start to understand that Israel ignores what people may think, as the truth and the reality are deviously ignored and denied anyhow, also by the catholic church.
  And I think mr. Twal is stepping in the good old catholic tradition of denying the real evil and gladly blaiming the jewish state.
  Your eminence, I wish you a lot of wisdom with these kind of employees.
  kind regards
  Rosa van der Wieken- de Leeuw
  president of the Dutch Zionist Federatio

  Like

 8. Republikein zegt:

  Mooi!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s